Hjälp Wikitravel att blir en bättre reseguide! Läs här

Skillnad mellan versioner av "Rysk parlör"

Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Hoppa till: navigering, sök
Rysk parlör

Default Banner.jpg

m (Ny sida: ==Uttalsguide== ===Vokaler=== ; a : som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall" ; e : som 'e' i "ek" eller 'e' i "en" ; i : som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte" ; o : som 'o' i "ok" eller 'o' ...)
 
Rad 1: Rad 1:
 +
'''Ryska''' är ett slaviskt språk som talas av cirka 300 miljoner människor i världen. De flesta som bor i [[Ryssland]] talar det som modersmål, och många i [[Centralasien]], [[Kaukasus]] och [[Östeuropa]] talar det som andraspråk.
 +
 
==Uttalsguide==
 
==Uttalsguide==
  
Rad 67: Rad 69:
 
; FÖRBJUDET : Forbidden}}
 
; FÖRBJUDET : Forbidden}}
  
; Hej : Hello (''HE-lloo'')
+
; Hej : Здравствуйте. (''...'') (Anses traditionellt bringa otur om man säger det två gånger på en dag till samma person.)
; Hej (''mindre formellt'') : Hi (''hai'')
+
; Hej (''mindre formellt'') : Привет. (''...'')
; Hur mår du? : How are you? (''hau AA juu?'')
+
; Hur mår du? : Как дела? (''...'')
; Bra, tack. : Fine, thank you. (''FAIN thengk juu'')
+
; Bra, tack. : Хорошо, спасибо. (''FAIN thengk juu'')
; Vad heter du? : What is your name? (''wot is jåår neim'')
+
; Vad heter du? : Как вас зовут? (''...'')
; Jag heter ______ . : My name is ______ . (''mai neim is'')
+
; Jag heter ______ . : Меня зовут ______ . (''...'')
; Trevligt att träffas. : Nice to meet you. (''nais tuu MEET juu'')
+
; Trevligt att träffas. : Очень приятно. (''...'')
; Tack : Thank you (''thengk juu'')
+
; Tack : Спасибо. (''...'')
; Varsågod : You're welcome (''JÅÅR wel-kam'')
+
; Varsågod : Не за что. (''...'') (För uttrycket "Det var inget/Inget att tala om" kan man säga Пожалуйста. (''...'')
; Ja : Yes (''jes'')
+
; Ja : Да. (''Da'')
; Nej : No (''noo'')
+
; Nej : Нет. (''Njett'')
; Ursäkta mig : Excuse me (''eks-kjuuz mii'')
+
; Ursäkta mig (när man kallar på uppmärksamhet) : Извините. (''...'')
; Förlåt : Excuse me (''eks-kjuus mii'') eller I'm sorry (aim so-rri)
+
; Förlåt (när man ber om ursäkt : Простите. (''...'')
; Hej då : Goodbye (''goud bai'')
+
; Hej då : До свидания. (''...'')
; Hej då (''mindre formellt'') : Bye (''bai'')
+
; Hej då (''mindre formellt'') : Пока. (''...'')
; Jag kan inte prata ''namn på språket'' [bra]. : I can't speak English [well]. (''ai KAANT spiik ING-lisj [wel]'')
+
; Jag kan inte prata ''namn på språket'' [bra]. : Я не говорю по-русски (хорошо). (''...'')
; Pratar du svenska? : Do you speak Swedish? (''duu juu spiik SWII-disj?'')
+
; Pratar du svenska? : Вы говорите по-швéдcки (''...'')
; Pratar du engelska? : Do you speak English? (''duu juu spiik ING-lisj?'')
+
; Pratar du engelska? : Вы говорите по-английски? (''...'')
; Finns det någon här som pratar engelska? : Is there someone here who speaks English? (''iz dhäär SAM-oan heer huu spiiks ING-lisj?'')
+
; Finns det någon här som pratar engelska? : Кто-нибудь здесь говорит по-англиский? (''...'')
; Hjälp! : Help! (''help!'')
+
; Hjälp! : Помогите! (''...'')
; Se upp! : Look out! (''luk AUT!'')
+
; Se upp! : Осторожно! (''...'')
; God morgon : Good morning. (''goud MÅÅ-ning'')
+
; God morgon : Доброе утро. (''...'')
; God kväll : Good evening. (''goud IIV-ning'')
+
; God kväll : Добрый вечер. (''...'')
; God natt : Good night. (''goud NAIT'')
+
; God natt : Спокойной ночи! (''...'')
; Jag förstår inte. : I don't understand. (''ai dont an-der-STEND'')
+
; Jag förstår inte. : Я не понимаю. (''...'')
; Var är toaletten? : Where is the toilet? (''wäär IZ dhe toi-let'')
+
; Var är toaletten? : Где туалет? (''...'')
  
 
===Problem===
 
===Problem===

Versionen från 2 januari 2008 kl. 21.25

Ryska är ett slaviskt språk som talas av cirka 300 miljoner människor i världen. De flesta som bor i Ryssland talar det som modersmål, och många i Centralasien, Kaukasus och Östeuropa talar det som andraspråk.

Uttalsguide

Vokaler

som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall"
som 'e' i "ek" eller 'e' i "en"
som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte"
som 'o' i "ok" eller 'o' i "och"
som 'u' i "hus" eller 'u' i "uggla"
som 'y' i "yta" eller 'y' i "yxa"
å 
som 'å' i "åsna" eller 'å' i "åtta"
ä 
som 'ä' i "äta" eller 'ä' i "äpple"
ö 
som 'ö' i "över" eller 'ö' i "öppna"

Konsonanter

som 'b' i "bo"
som 'c' i "cykel" eller 'c' i "clown"
som 'd' i "docka"
som 'f' i "flaska"
som 'g' i "gå"
som 'h' i "hopp"
som 'j' i "jag"
som 'k' i "ko" eller 'k' i "kista"
som 'l' i "lag"
som 'm' i "mor"
som 'n' i "nos"
som 'p' i "piano"
som 'k' i "ko"
som 'r' i "rad"
som 's' i "segel"
som 't' i "topp"
som 'v' i "val"
som 'v' i "val"
som 'x' i "yxa"
som 'y' i "yxa" eller 'y' i "yta"
som 'z' i "zebra"

Vanliga ljudsammansättningar

sj 
som 'sj' i "sju"
stj 
som 'sj' i "sju"
skj 
som 'sj' i "sju"
tj 
som 'tj' i "tjugo"
kj 
som 'ay' i "tjugo"
lj 
som 'j' i "jag"
ng 
som 'ng' i "kung"
gn 
som 'gn' i "ugn"
nk 
som 'nk' i "tänka"

Fraslista

Grunderna

Vanliga skyltar

ÖPPEN 
Open
STÄNGD 
Closed
INGÅNG 
Entrance
UTGÅNG 
Exit
TRYCK 
Push
DRAG 
Pull
TOALETT 
Toilet
MÄN 
Men
KVINNOR 
Women
FÖRBJUDET 
Forbidden
Hej 
Здравствуйте. (...) (Anses traditionellt bringa otur om man säger det två gånger på en dag till samma person.)
Hej (mindre formellt
Привет. (...)
Hur mår du? 
Как дела? (...)
Bra, tack. 
Хорошо, спасибо. (FAIN thengk juu)
Vad heter du? 
Как вас зовут? (...)
Jag heter ______ . 
Меня зовут ______ . (...)
Trevligt att träffas. 
Очень приятно. (...)
Tack 
Спасибо. (...)
Varsågod 
Не за что. (...) (För uttrycket "Det var inget/Inget att tala om" kan man säga Пожалуйста. (...)
Ja 
Да. (Da)
Nej 
Нет. (Njett)
Ursäkta mig (när man kallar på uppmärksamhet) 
Извините. (...)
Förlåt (när man ber om ursäkt 
Простите. (...)
Hej då 
До свидания. (...)
Hej då (mindre formellt
Пока. (...)
Jag kan inte prata namn på språket [bra]. 
Я не говорю по-русски (хорошо). (...)
Pratar du svenska? 
Вы говорите по-швéдcки (...)
Pratar du engelska? 
Вы говорите по-английски? (...)
Finns det någon här som pratar engelska? 
Кто-нибудь здесь говорит по-англиский? (...)
Hjälp! 
Помогите! (...)
Se upp! 
Осторожно! (...)
God morgon 
Доброе утро. (...)
God kväll 
Добрый вечер. (...)
God natt 
Спокойной ночи! (...)
Jag förstår inte. 
Я не понимаю. (...)
Var är toaletten? 
Где туалет? (...)

Problem

Lämna mig i fred. 
Leave me alone. (...)
Rör mig inte! 
Don't touch me! (...)
Jag ringer polisen. 
I'll call the police. (...)
Polis! 
Police! (...)
Stopp! Tjuv! 
Stop! Thief! (...)
Jag behöver din hjälp. 
I need your help. (...)
Det är en nödsituation. 
It's an emergency. (...)
Jag är vilse. 
I'm lost. (...)
Jag har förlorat min väska. 
I lost my bag. (...)
Jag har förlorat min plånbok. 
I lost my wallet. (...)
Jag är sjuk. 
I'm sick. (...)
Jag har skadat mig. 
I've been injured. (...)
Jag behöver en doktor. 
I need a doctor. (...)
Kan jag få låna din telefon? 
Can I use your phone? (...)

Nummer

one (...)
two (...)
three (...)
four (...)
five (...)
six (...)
seven (...)
eight (...)
nine (...)
10 
ten (...)
11 
eleven (...)
12 
twelve (...)
13 
thirteen (...)
14 
fourteen (...)
15 
fifteen (...)
16 
sixteen (...)
17 
seventeen (...)
18 
eighteen (...)
19 
nineteen (...)
20 
twenty (...)
21 
twenty one (...)
22 
twenty two (...)
23 
twenty three (...)
30 
thirty (...)
40 
forty (...)
50 
fifty (...)
60 
sixty (...)
70 
seventy (...)
80 
eighty (...)
90 
ninety (...)
100 
one hundred (...)
200 
two hundred (...)
300 
three hundred (...)
1 000 
one thousand (...)
2 000 
two thousand (...)
1 000 000 
one million (...)
1 000 000 000 
one thousand million i Storbritannien, one billion i USA
1 000 000 000 000 
one billion i Storbritannien, one trillion i USA
nummer _____ (tåg, buss, mm.
number _____ (...)
halv 
half (...)
mindre 
less (...)
mer 
more (...)

Tid

nu 
now (...)
senare 
later (...)
före 
before (...)
morgon 
morning (...)
förmiddag 
morning (...)
eftermiddag 
afternoon (...)
kväll 
evening (...)
natt 
night (...)

Klockslag

ett på natten
one o'clock AM (...)
sju på morgonen 
seven o'clock AM (...)
lunch 
noon (...)
ett på eftermiddagen 
one o'clock PM (...)
sju på kvällen 
seven o'clock PM (...)
midnatt 
midnight (...)

Varaktighet

_____ minut(er) 
_____ minute(s) (...)
_____ timme(ar) 
_____ hour(s) (...)
_____ dag(ar) 
_____ day(s) (...)
_____ vecka(or) 
_____ week(s) (...)
_____ månad(er) 
_____ month(s) (...)
_____ år 
_____ year(s) (...)

Dagar

idag 
today (...)
igår 
yesterday (...)
imorgon 
tomorrow (...)
den här veckan 
this week (...)
förra veckan 
last week (...)
nästa vecka 
next week (...)
Måndag 
Monday (...)
Tisdag 
Tuesday (...)
Onsdag 
Wednesday (...)
Torsdag 
Thursday (...)
Fredag 
Friday (...)
Lördag 
Saturday (...)
Söndag 
Sunday (...)

Månader

Januari 
January (...)
Februari 
February (...)
Mars 
March (...)
April 
April (...)
Maj 
May (...)
Juni 
June (...)
Juli 
July (...)
Augusti 
August (...)
September 
September (...)
Oktober 
October (...)
November 
November (...)
December 
December (...)

Skriva tid och datum

Färger

svart 
black (...)
vit 
white (...)
grå 
gray (...)
röd 
red (...)
blå 
blue (...)
gul 
yellow (...)
grön 
green (...)
orange 
orange (...)
lila 
purple (...)
brun 
brown (...)

Transport

Buss och tåg

Hur mycket kostar en biljett till _____? 
How much is a ticket to _____? (...)
En biljett till _____, tack. 
One ticket to _____, please. (...)
Var går tåget/bussen? 
Where does this train/bus go? (...)
Var är tåget/bussen till _____? 
Where is the train/bus to _____? (...)
Stannar tåget/bussen i _____? 
Does this train/bus stop in _____? (...)
När gåt tåget/bussen till _____? 
When does the train/bus for _____ leave? (...)
När anländer tåget/bussen till _____? 
When will this bus arrive in _____? (...)

Vägvisningar

Hur kommer jag till _____ ? 
How do I get to _____ ? (...)
...järnvägsstationen? 
...the train station? (...)
...busstationen? 
...the bus station? (...)
...flygplatsen? 
...the airport? (...)
...centrum? 
...downtown? (...)
...vandrarhemmet? 
...the youth hostel? (...)
...hotell _____? 
...the _____ hotel? (...)
...det svenska konsulatet? 
...the Swedish consulate? (...)
Var finns det många... 
Where are there a lot of... (...)
...hotell? 
...hotels? (...)
...restauranter? 
...restaurants? (...)
...barer? 
...bars? (...)
...sevärdheter? 
...sites to see? (...)
Kan du visa mig på kartan? 
Can you show me on the map? (...)
gata 
street (...)
Sväng vänster 
Turn left (...)
Sväng höger 
Turn right (...)
vänster 
left (...)
höger 
right (...)
rakt fram 
straight ahead (...)
mot _____ 
towards the _____ (...)
förbi _____ 
past the _____ (...)
före _____ 
before the _____ (...)
Titta efter _____. 
Watch for the _____. (...)
korsning 
intersection (...)
norr 
north (...)
söder 
south (...)
öster 
east (...)
väster 
west (...)
uppför 
uphill (...)
nedför 
downhill (...)

Taxi

Taxi! 
Taxi! (...)
Ta mig till _____, tack. 
Take me to _____, please. (...)
Hur mycket kostar det att åka till _____? 
How much does it cost to

get to _____? (...)

Ta mig dit, tack. 
Take me there, please. (...)

Boende

Har nu några lediga rum? 
Do you have any rooms available? (...)
Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer? 
How much is a room for one person/two people? (...)
Finns det... 
Does the room come with... (...)
...lakan? 
...bedsheets? (...)
...ett badrum? 
...a bathroom? (...)
...telefon? 
...a telephone? (...)
...TV? 
...a TV? (...)
Kan jag få se rummet först? 
May I see the room first? (...)
Har ni något... 
Do you have anything (...)
...tystare? 
...quieter? (...)
...större? 
...bigger? (...)
...renare? 
...cleaner? (...)
...billigare? 
...cheaper? (...)
OK, jag tar det. 
OK, I'll take it. (...)
Jag kommer att stanna _____ natt(nätter). 
I will stay for _____ night(s). (...)
Kan du föreslå ett annat hotell? 
Can you suggest another hotel? (...)
Har ni ett kassaskåp? 
Do you have a safe? (...)
...låsbara skåp? 
...lockers? (...)
Ingår frukost/middag? 
Is breakfast/supper included? (...)
Hur dags är det frukost/middag? 
What time is breakfast/supper? (...)
Var snäll och städa mitt rum. 
Please clean my room. (...)
Kan ni väcka mig klockan _____? | Can you wake me at _____? (...)
Jag vill checka ut. 
I want to check out. (...)

Pengar

Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund? 
Do you accept American dollars/euros/British pounds? (...)
Tar ni emot kreditkort? 
Do you accept credit cards? (...)
Kan ni växla pengar åt mig? 
Can you change money for me? (...)
Var kan jag växla pengar? 
Where can I get money changed? (...)
Kan ni lösa in resecheckar åt mig? 
Can you change a traveler's check for me? (...)
Var kan jag lösa in resecheckar? 
Where can I get a traveler's check changed? (...)
Vad är växlingskursen? 
What is the exchange rate? (...)
Var finns det en bankomat? 
Where is an automatic teller machine (ATM)? (...)

Mat

Ett bord för en/två personer, tack. 
A table for one person/two people, please. (...)
Kan jag få se menyn, tack? 
Can I look at the menu, please? (...)
Kan jag få titta i köket? 
Can I look in the kitchen? (...)
Har ni en husets specialitet? 
Is there a house specialty? (...)
Finns det någon lokal specialitet? 
Is there a local specialty? (...)
Jag är vegetarian. 
I'm a vegetarian. (...)
Jag äter inte fläskkött. 
I don't eat pork. (...)
Jag äter inte nötkött. 
I don't eat beef. (...)
Jag äter bara kosher-mat. 
I only eat kosher food. (...)
a la carte 
a la carte (...)
frukost 
breakfast (...)
lunch 
lunch (...)
middag 
dinner eller supper (...)
Jag vill ha _____. 
I want _____. (...)
Jag vill ha en rätt med _____. 
I want a dish containing _____. (...)
kyckling 
chicken (...)
nötkött 
beef (...)
fisk 
fish (...)
skinka 
ham (...)
korv 
sausage (...)
ost 
cheese (...)
ägg 
eggs (...)
sallad 
salad (...)
(färska) grönsaker 
(fresh) vegetables (...)
(färsk) frukt 
(fresh) fruit (...)
bröd 
bread (...)
rostat bröd 
toast (...)
nudlar 
noodles (...)
ris 
rice (...)
bönor 
beans (...)
Kan jag få ett glas _____? 
May I have a glass of _____? (...)
Kan jag få en kopp _____? 
May I have a cup of _____? (...)
Kan jag få en flaska _____? 
May I have a bottle of _____? (...)
kaffe 
coffee (...)
te 
tea (...)
juice 
juice (...)
kolsyrat vatten 
sparkling water (...)
vatten 
water (...)
öl 
beer (...)
rött/vitt vin 
red/white wine (...)
Kan jag få lite _____? 
May I have some _____? (...)
salt 
salt (...)
svartpepper 
black pepper (...)
smör 
butter (...)
Ursäkta mig, kyparen? (getting attention of server)
Excuse me, waiter? (...)
Jag är färdig. 
I'm finished. (...)
Det var jättegott. 
It was delicious. (...)
Var snäll att ta bort faten. 
Please clear the plates. (...)
Notan, tack. 
The check, please. (...)

Barer

Serverar ni alkohol? 
Do you serve alcohol? (...)
Har ni bordsservering? 
Is there table service? (...)
En öl/två öl, tack. 
A beer/two beers, please. (...)
Ett glas rött/vitt vin, tack. 
A glass of red/white wine, please. (...)
En stor stark, tack. 
A pint, please. (...)
En flaska, tack. 
A bottle, please. (...)
whiskey 
whiskey (...)
vodka 
vodka (...)
rom 
rum (...)
vatten 
water (...)
apelsinjuice 
orange juice (...)
CocaCola 
Coke (...)
Har ni något snacks? 
Do you have any bar snacks? (...)
En till, tack. 
One more, please. (...)
När stänger ni? 
When is closing time? (...)

Shopping

Har ni den här i min storlek? 
Do you have this in my size? (...)
Hur mycket kostar den här? 
How much is this? (...)
Det är för dyrt. 
That's too expensive. (...)
Tar ni _____? 
Would you take _____? (...)
dyrt 
expensive (...)
billigt 
cheap (...)
Jag har inte råd. 
I can't afford it. (...)
Jag vill inte ha den. 
I don't want it. (...)
Du lurar mig. 
You're cheating me. (...)
Jag är inte intresserad. 
I'm not interested. (..)
OK, jag tar den. 
OK, I'll take it. (...)
Kan jag få en påse? 
Can I have a bag? (...)
Skickar ni till utlandet? 
Do you ship (overseas)? (...)
Jag behöver... 
I need... (...)
...tandkräm. 
...toothpaste. (...)
...en tandborste. 
...a toothbrush. (...)
...tamponger. 
...tampons. (...)
...tvål. 
...soap. (...)
...shampoo. 
...shampoo. (...)
...smärtstillande. 
...pain reliever. (...)
...medicin mot förkylning. 
...cold medicine. (...)
...magmedicin. 
...stomach medicine. (...)
...en rakhyvel. 
...a razor. (...)
...ett paraply. 
...an umbrella. (...)
...solskyddskräm. 
...sunblock lotion. (...)
...ett vykort. 
...a postcard. (...)
...frimärken. 
...postage stamps. (...)
...batterier. 
...batteries. (...)
...skrivpapper. 
...writing paper. (...)
...en penna. 
...a pen. (...)
...böcker på svenska. 
...Swedish-language books. (...)
...tidningar på svenska. 
...Swedish-language magazines. (...)
...dagstidningar på svenska. 
...an Swedish-language newspaper. (...)
...en svensk-engelsk ordlista. 
...a Swedish-English dictionary. (...)

Att köra

Jag vill hyra en bil. 
I want to rent a car. (...)
Kan jag få en försäkring? 
Can I get insurance? (...)
stop (på en vägskylt
stop (...)
återvändsgränd 
blind alley (...)
ingen parkering 
no parking (...)
hastighetsgräns 
speed limit (...)
bensinstation 
gas station (...)
bensin 
petrol (...)
diesel 
diesel (...)

Myndigheter

Jag har inte gjort något fel. 
I haven't done anything wrong. (...)
Det var ett missförstånd. 
It was a misunderstanding. (...)
Var för ni mig? 
Where are you taking me? (...)
Är jag arresterad? 
Am I under arrest? (...)
Jag är svensk medborgare. 
I am a Swedish citizen. (...)
Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet. 
I need to talk to the Swedish embassy/consulate. (...)
Jag vill tala med en advokat. 
I want to talk to a lawyer. (...)
Kan jag betala böter nu? 
Can I just pay a fine now? (...)

Att lära sig mer

Hur säger man _____ ? 
How do you say _____ ? (...)
Vad heter det här/det där? 
What is this/that called? (...