Hjälp Wikitravel att blir en bättre reseguide! Läs här

Skillnad mellan versioner av "Japansk parlör"

Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Hoppa till: navigering, sök
Japansk parlör

Default Banner.jpg

 
(39 mellanliggande versioner av 17 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
{{arbete pågår|användare=Jonas Ryberg}}
+
{{Parlör}}
 +
 
 +
'''Japanska''' (日本語 ''Nihongo'') är ett mycket säreget och annorlunda språk som är mycket annorlunda uppbyggt än de västerländska, det talas enbart i [[Japan]]. Den här guiden går igenom två av de tre skriftsystemen som finns i japanskan och innehåller även många reserelaterade fraser som kan vara bra att använda.
 +
 
 
==Uttalsguide==
 
==Uttalsguide==
 +
Japanskan använder sig av tre olika skriftspråk, ibland säger man fyra då man räknar in latinska bokstäver som kallas ''romaji''. De tre övriga är ''Hiragana'', ''Katakana'' och ''Kanji''. Hiragana och Katakana är fonetiska alfabet där varje tecken står för ett visst ljud. Kanji däremot är lånat ifrån kinesiskan och här står varje tecken för en betydelse. Det bör noteras att uttalet mellan japanska och kinesiska skiljer sig totalt medan tecknen för det mesta är de samma. Vi kommer ge en översikt över Hiragana och Katakana här, länge ner i artikeln finns en del av de allra vanligaste kanji-tecknen med. Att kunna framför allt hiragana är bra även om man inte vill lära sig själva språket för många namn på platser är skrivet i Hiragana, framför allt stationsnamn och liknande.
  
===Vokaler===
+
Hiragana är den äldsta formen av de japanska skriftspråken, i en mening är det främst ofta partiklar, småord och verbändelser som skrivs med Hiragana. Katakana innehåller precis samma stavelser som Hiragana och används för låneord, ljudhärmande ord samt för betoning, ungefär som kursiverad stil.
  
{|
+
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align:center;float:right;"
| valign="top" |
+
|+Hiragana (ひらがな)
; a : som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall"
+
|- style="background-color:#CCCCCC;"  
; e : som 'e' i "ek" eller 'e' i "en"
+
! !!a!!i!!u!!e!!o
; i : som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte"
+
|-
; o : som 'o' i "ok" eller  'o' i "och"
+
! style="background-color:#CCCCCC;"| ||あ<br>a||い<br>i||う<br>u||え<br>e||お<br>o
; u : som 'u' i "hus" eller 'u' i "uggla"
+
|-
| valign="top" |
+
! style="background-color:#CCCCCC;"|k||か<br>ka||き<br>ki||く<br>ku||け<br>ke||こ<br>ko
; y : som 'y' i "yta" eller 'y' i "yxa"
+
|-
; å : som 'å' i "åsna" eller 'å' i "åtta"
+
! style="background-color:#CCCCCC;"|s||さ<br>sa||し<br>shi||す<br>su||せ<br>se||そ<br>so
; ä : som 'ä' i "äta" eller  'ä' i "äpple"
+
|-
; ö : som 'ö' i "över" eller 'ö' i "öppna"
+
! style="background-color:#CCCCCC;"|t||た<br>ta||ち<br>chi||つ<br>tsu||て<br>te||と<br>to
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|n||な<br>na||に<br>ni||ぬ<br>nu||ね<br>ne||の<br>no
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|h||は<br>ha||ひ<br>hi||ふ<br>fu||へ<br>he||ほ<br>ho
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|m||ま<br>ma||み<br>mi||む<br>mu||め<br>me||も<br>mo
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|y||や<br>ya|| ||ゆ<br>yu|| ||よ<br>yo
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|r||ら<br>ra||り<br>ri||る<br>ru||れ<br>re||ろ<br>ro
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|w||わ<br>wa|| || || ||を<br>(w)o
 +
|-
 +
! colspan=6|ん<br>n
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|g||が<br>ga||ぎ<br>gi||ぐ<br>gu||げ<br>ge||ご<br>go
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|z||ざ<br>za||じ<br>ji||ず<br>zu||ぜ<br>ze||ぞ<br>zo
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|d||だ<br>da||ぢ<br>ji||づ<br>zu||で<br>de||ど<br>do
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|b||ば<br>ba||び<br>bi||ぶ<br>bu||べ<br>be||ぼ<br>bo
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|p||ぱ<br>pa||ぴ<br>pi||ぷ<br>pu||ぺ<br>pe||ぽ<br>po
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|ky||きゃ<br>kya|| ||きゅ<br>kyu|| ||きょ<br>kyo
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|sh||しゃ<br>sha|| ||しゅ<br>shu|| ||しょ<br>sho
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|ch||ちゃ<br>cha|| ||ちゅ<br>chu|| ||ちょ<br>cho
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|hy||ひゃ<br>hya|| ||ひゅ<br>hyu|| ||ひょ<br>hyo
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|gy||ぎゃ<br>gya|| ||ぎゅ<br>gyu|| ||ぎょ<br>gyo
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|j||じゃ<br>ja|| ||じゅ<br>ju|| ||じょ<br>jo
 +
|-
 +
! style="background-color:#CCCCCC;"|by||びゃ<br>bya|| ||びゅ<br>byu|| ||びょ<br>byo
 
|}
 
|}
  
===Konsonanter===
+
===Hiragana===
 +
{{rubrik|namn=Vokaler}}
 +
Till höger finns också en tabell med alla tecken utskrivna. Den första raden är de 5 vokalerna: '''a''', '''i''', '''u''', '''e''' och '''o'''. Detta mönster följer sedan med ner, så tecknena i nästa rad utläses: '''ka''', '''ki''', '''ku''', '''ke''' och '''ko'''.
 +
 
 +
; a あ : som 'a' i "tack"
 +
; i い : som 'i' i "titta"
 +
; u う : som 'u' i "tupp"
 +
; e え : som 'e' i "fest"
 +
; o お : som 'å' i "åtta"
  
{|
+
; n ん : är den enda konsonanten som kan stå ensam utan vokal, uttalas som 'n' i "sann" vid slutet av en stavelse, uttalas 'm' före 'b', 'p' eller 'm'.
| valign="top" |
+
 
; b : som 'b' i "bo"
+
{{rubrik|namn=Konsonanter}}
; c : som 'c' i "cykel" eller 'c' i "clown"
+
Det finns olika variationer av ljud, exempelvis k-raden och g-raden, det är samma tecken men på g-raden lägger man till en markering.<br>
; d : som 'd' i "docka"
+
Exempel; か (ka) och が (ga).<br>
; f : som 'f' i "flaska"
+
Ytterligare en markering finns och det är på h-raden, för att skapa p-ljud lägger man till en rund ring.<br>
; g : som 'g' i "gå"
+
Exempel; は (ha) och ぱ (pa) <br><br>
; h : som 'h' i "hopp"
+
 
; j : som 'j' i "jag"
+
; k かきくけこ : som 'k' i "kakel"
| valign="top" |
+
; g がぎぐげご : som 'g' i "geggamoja"
; k : som 'k' i "ko" eller 'k' i "kista"
+
 
; l : som 'l' i "lag"
+
; s さ すせそ : som 's' i "saft"
; m : som 'm' i "mor"
+
; z ざ ずぜぞ : som 'z' i engelskans "haze"
; n : som 'n' i "nos"
+
 
; p : som 'p' i "piano"
+
; t た てと : som 't' i "titta"
; q : som 'k' i "ko"
+
; d だ でど : som 'd' i "mandarin"
; r : som 'r' i "rad"
+
 
| valign="top" |
+
; n なにぬねの  : som 'n' i "napp"
; s : som 's' i "segel"
+
 
; t : som 't' i "topp"
+
; h はひ へほ  : som 'h' i "hund"
; v : som 'v' i "val"
+
; b ばびぶべぼ : som 'b' i "banan"
; w : som 'v' i "val"
+
; p ぱぴぷぺぽ  : som 'p' i "palt"
; x : som 'x' i "yxa"
+
 
; y : som 'y' i "yxa" eller 'y' i "yta"
+
; m まみむめも : som 'm' i "mamma"
; z : som 'z' i "zebra"
+
 
|}
+
; y や ゆ よ : som 'y' i "yoghurt"
 +
 
 +
; r らりるれろ / : som 'r' i "räv" (ljudet ligger emellan ''l'' och ''r''.)
  
===Vanliga ljudsammansättningar===
+
; w わ    : som 'w' i "william" (inte som ''v'' utan som engelskt ''w''.)
{|
 
| valign="top" |
 
; sj : som 'sj' i "sju"
 
; stj : som 'sj' i "sju"
 
; skj : som 'sj' i "sju"
 
| valign="top" |
 
; ng : som 'ng' i "kung"
 
; gn : som 'gn' i "ugn"
 
; nk : som 'nk' i "tänka"
 
| valign="top" |
 
; tj : som 'tj' i "tjugo"
 
; kj : som 'ay' i "tjugo"
 
| valign="top" |
 
; lj : som 'j' i "jag"
 
|}
 
  
 +
{{rubrik|namn=Undantag}}
 +
Dessa tecken uttalas något annorlunda jämfört med de andra i sin egen rad.
 +
; sh し : (i raden '''s''') som 'k' i "kärlek"
 +
; j じ : (i raden '''z''') som 'j' i engelskans "jar"
 +
; ch ち : (i raden '''t''') som 'tch' i "match"
 +
; dj ぢ :  (i raden '''d''') som 'dj' i "Al Hadji"
 +
; ts つ : (i raden '''t''') som 'ts' i "Mats" eller "tsunami"
 +
; dz づ :  (i raden '''d''') som 'ts' ovan fast med d
 +
; f ふ : (i raden '''h''') som en blandning mellan 'f' och 'h' i "fatt" och "hatt"
  
 +
{{rubrik|namn=Kombinationer}}
 +
{{bidrag saknas}}
  
 
==Fraslista==
 
==Fraslista==
  
===Grunderna===
+
==Grunderna==
 
{{infobox|Rubrik=Vanliga skyltar|Text=
 
{{infobox|Rubrik=Vanliga skyltar|Text=
 
; ÖPPEN : 営業中
 
; ÖPPEN : 営業中
Rad 84: Rad 132:
 
; Hej (''mindre formellt'') :  (''...'')
 
; Hej (''mindre formellt'') :  (''...'')
 
; Hur mår du? : お元気ですか O-genki desu ka? (''oh-GEN-kee dess-KAH?'')
 
; Hur mår du? : お元気ですか O-genki desu ka? (''oh-GEN-kee dess-KAH?'')
; Bra, tack. : 元気です。 Genki desu. (''GEN-kee dess'')
+
; Bra, tack. : 元気です。 Genki desu. (''GEN-kee dess'')
; Vad heter du? : お名前は何ですか。 O-namae wa nan desu ka? (''h-NAH-mah-eh wah NAHN dess-KAH?'')
+
; Vad heter du? : お名前は何ですか。 O-namae wa nan desu ka? (''o-NAH-mah-eh wah NAHN dess-KAH?'')
; Jag heter ______ . : 私の名前は ____ です。 Watashi no namae wa ____ desu. (''wah-TAH-shee no nah-mah-eh wa ____ dess'')
+
; Jag heter ______ . : 私の名前は ____ です。 Watashi no namae wa ____ desu. (''wah-TAH-SHEE no nah-mah-eh wa ____ dess'')
; Trevligt att träffas. : 始めまして。 Hajimemashite. (''hah-jee-meh-MOSH-teh'')
+
; Trevligt att träffas. : 初めまして。 Hajimemashite. (''hah-jee-meh-MASH-teh'')
; Tack : どうもありがとう。 Dōmo arigatō. (''doh-moh ah-ree-GAH-toh'')
+
; Smaklig måltid! : いただきます。/頂きます。 Itadakimasu!
; Varsågod : どういたしまして。 Dō itashi mashite. (''doh EE-tah-shee mosh-teh')
+
; Jag är hemma! : ただいま! Tadaima!
; Ja : はい。 Hai. (''HIGH'')
+
; Jag går nu! : いってきます。/行って来ます。 Ittekimasu!
 +
; Välkommen hem! : お帰りなさい。 Okaeri nasai!
 +
; Tack så mycket : どうもありがとう。 Dōmo arigatō. (''doh-moh ah-ree-GAH-toh'')
 +
; Tack : ありがとう。 Arigatō. (''ah-ree-GAH-toh'')
 +
; Tack (artigt) : ありがとうございます。 Arigato gozaimasu (''ah-ree-GAH-toh go-sai-mass'')
 +
; Varsågod : どういたしまして。 Dō itashimashite. (''doh EE-tah-shee mosh-teh')
 +
; Ja : はい。 Hai. (uttalas som djuret ''haj'')
 
; Nej : いいえ。 Iie. (''EE-eh'')
 
; Nej : いいえ。 Iie. (''EE-eh'')
 
; Ursäkta mig : すみません。 Sumimasen. (''soo-mee-mah-sen'')
 
; Ursäkta mig : すみません。 Sumimasen. (''soo-mee-mah-sen'')
; Förlåt : 御免なさい。 Gomen-nasai. (''goh-men-nah-sigh'')
+
; Förlåt : ごめんなさい。/御免なさい。 Gomen-nasai. (''goh-men-nah-sigh'')
 
; Hej då : さようなら。 Sayōnara. (''sa-YOH-nah-rah'')
 
; Hej då : さようなら。 Sayōnara. (''sa-YOH-nah-rah'')
; Hej då (''mindre formellt'') : それでは。 Sore dewa. (''SOH-reh deh-wah'')
+
; Hej då (mindre formellt) : それでは。 Sore dewa. (''SOH-reh deh-wah'')
; Jag kan inte prata ''namn på språket'' [bra]. : 日本語を「よく」話せません。 Nihongo o [yoku] hanasemasen. (''nee-hohn-goh gah [yo-koo] hah-nah-seh-mah-sen'')
+
; Jag kan inte prata japanska [bra]. : 日本語が「よく」話せません。 Nihongo ga [yoku] hanasemasen. (''nee-hohn-goh gah [yo-koo] hah-nah-seh-mah-sen'')
; Pratar du svenska? :  (''..'')
+
; Pratar du svenska? :  スウェーデン語を話せますか。Sweeden-go o hanasemasuka. (''..'')  
 
; Pratar du engelska? : 英語を話せますか。 Eigo o hanasemasuka? (''AY-goh oh hah-nah-seh-moss-KAH?'')
 
; Pratar du engelska? : 英語を話せますか。 Eigo o hanasemasuka? (''AY-goh oh hah-nah-seh-moss-KAH?'')
; Finns det någon här som pratar engelska? : だれか英語を話せますか。 Dareka eigo o hanasemasuka? (''dah-reh-kah AY-goh oh hah-nah-seh-moss-KAH?'')
+
; Finns det någon (här) som pratar engelska? : 誰か英語を話せますか。 Dareka eigo o hanasemasuka? (''dah-reh-kah AY-goh oh hah-nah-seh-moss-KAH?'')
 
; Hjälp! : たすけて! Tasukete! (''tahs-keh-teh!'')
 
; Hjälp! : たすけて! Tasukete! (''tahs-keh-teh!'')
 
; Se upp! : あぶない! Abunai! (''ah-boo-NIGH!'')
 
; Se upp! : あぶない! Abunai! (''ah-boo-NIGH!'')
 
; God morgon : おはようございます。 Ohayō gozaimasu (''oh-hah-YOH go-zigh-moss'')
 
; God morgon : おはようございます。 Ohayō gozaimasu (''oh-hah-YOH go-zigh-moss'')
 +
; God morgon (mindre formellt) : おはよう。 Ohayō (''oh-hah-YOH'')
 
; God kväll : こんばんは。 Konbanwa. (''kohm-bahn-wah'')
 
; God kväll : こんばんは。 Konbanwa. (''kohm-bahn-wah'')
 
; God natt (för att sova) : おやすみなさい。 Oyasuminasai (''oh-yah-soo-mee-nah-sigh'')
 
; God natt (för att sova) : おやすみなさい。 Oyasuminasai (''oh-yah-soo-mee-nah-sigh'')
; Jag förstår inte. : わかりません。 Wakarimasen. (''wah-kah-ree-mah-sen'')
+
; Jag förstår inte : わかりません。 Wakarimasen. (''wah-kah-ree-mah-sen'')
 +
; Nu förstår jag : わかりました。 Wakarimashita. (''wah-kah-ree-mah-shee-tah'')
 +
; Förstår du? : あなたはわかりますか。Anata wa wakarimasu ka?
 +
; Ja, jag förstår : はい、わかります。Hai, Wakarimasu.
 
; Var är toaletten? : トイレはどこですか。 Toire wa doko desu ka? (''toy-reh wah DOH-koh dess kah?'')
 
; Var är toaletten? : トイレはどこですか。 Toire wa doko desu ka? (''toy-reh wah DOH-koh dess kah?'')
 +
; Ursäkta, var finns toaletten (mer japanskt) : すみません。お手洗いはどこですか。 Sumimasen, otearai wa doko desu ka?
  
 
{{infobox|Rubrik=Ett nej är ett nej, är ett nej...|Text=
 
{{infobox|Rubrik=Ett nej är ett nej, är ett nej...|Text=
Rad 112: Rad 171:
 
'''いいです。 結構です。'''<br>
 
'''いいです。 結構です。'''<br>
 
'''Ii desu. Kekkō desu.'''<br>
 
'''Ii desu. Kekkō desu.'''<br>
: "Det är bra/perfekt". Används när du vill inte vill ha mer öl, eller om någon vill servera dig mer mat. Allmänt så används uttrycket när du är nöjd som det är. Bör kombineras med kroppspråk för att vara extra tydlig.<br>
+
: "Det är bra/perfekt". Används när du inte vill ha mer öl, eller om någon vill servera dig mer mat. Allmänt så används uttrycket när du är nöjd som det är. Bör kombineras med kroppsspråk för att vara extra tydlig.<br>
 
'''ちょっと難しいです・・・'''<br>
 
'''ちょっと難しいです・・・'''<br>
 
'''Chotto muzukashii desu...'''<br>
 
'''Chotto muzukashii desu...'''<br>
: Betyder "Det är svårt/omöjligt". Perfekt att använda om man vill slippa undan dejten man hade inplanerat. Oftast förkortas det till enbart ''chotto''. Kombinera det med ett något plågat ansiktsintryck och din poäng når fram.<br>
+
: Betyder "Det är svårt/omöjligt". Perfekt att använda om man vill slippa undan dejten man hade inplanerat. Oftast förkortas det till enbart ''chotto''. Kombinera det med ett något plågat ansiktsintryck och din poäng når fram.
'''申し訳ないですけど・・・'''<br>
+
;申し訳ないですけど・・・
'''Mōshiwakenai desukedo...'''<br>
+
;Mōshiwakenai desukedo...
: "Det här är oförlåtligt". Används i affärer och av försäljare om man gör/tar något man inte får.<br>
+
: "Det här är oförlåtligt". Används i affärer och av försäljare om man gör/tar något man inte får.
'''駄目です。'''<br>
+
;駄目です。
'''Dame desu.'''<br>
+
;Dame desu.
 
: "Det är ingen idé". Också ett sätt att berätta att du inte kan göra/ta något.<br>
 
: "Det är ingen idé". Också ett sätt att berätta att du inte kan göra/ta något.<br>
'''違います。'''<br>
+
;違います
'''Chigaimasu.'''<br>
+
;Chigaimasu.
: "Det är annorlunda". Det riktiga meningen är "Du har fel", men det här är ett snällare sätt att säga det på. Oftast används bara ''chigau'' eller dialektformen ''chau''.}}
+
: "Det är annorlunda". Det man vill få fram är "Du har fel", men detta är ett artigare sätt att säga det på. Oftast används bara ''chigau'' eller dialektformen ''chau''.}}
 +
----
  
===Problem===
+
==Problem==
 
; Lämna mig i fred. : ほっといて! Hottoite! (''...'')
 
; Lämna mig i fred. : ほっといて! Hottoite! (''...'')
 
; Rör mig inte! : さわらないで! Sawaranaide! (''...'')
 
; Rör mig inte! : さわらないで! Sawaranaide! (''...'')
; Jag ringer polisen. : 警察をよびます! Keisatsu o yobimasu! (''...'')  
+
; Jag ringer polisen. : 警察をよびます! Keisatsu o yobimasu. (''...'')  
 
; Polis! : 警察! Keisatsu! (''...'')
 
; Polis! : 警察! Keisatsu! (''...'')
 
; Stopp! Tjuv! : 待て! どろぼう! Mate! Dorobō! (''...'')
 
; Stopp! Tjuv! : 待て! どろぼう! Mate! Dorobō! (''...'')
Rad 141: Rad 201:
 
; Jag behöver en doktor. : 医者を呼んでください。 Isha o yonde kudasai. (''...'')
 
; Jag behöver en doktor. : 医者を呼んでください。 Isha o yonde kudasai. (''...'')
 
; Kan jag få låna din telefon? : 電話を使っていいですか Denwa o tsukatte iidesuka. (''...'')
 
; Kan jag få låna din telefon? : 電話を使っていいですか Denwa o tsukatte iidesuka. (''...'')
 
+
----
===Nummer===
+
==Nummer==
 
Arabiska siffror används i stor utsträckning i Japan men ibland kan man se de äldre, kinesiska, beteckningarna. Notera att ''shi'' (4) också betyder död vilket gör att man för det mesta använder ''yon''.
 
Arabiska siffror används i stor utsträckning i Japan men ibland kan man se de äldre, kinesiska, beteckningarna. Notera att ''shi'' (4) också betyder död vilket gör att man för det mesta använder ''yon''.
  
Rad 150: Rad 210:
 
; 2 : 二 (''ni'')
 
; 2 : 二 (''ni'')
 
; 3 : 三 (''san'')
 
; 3 : 三 (''san'')
; 4 : 四 (yon or shi)
+
; 4 : 四 (''yon'' eller ''shi'')
 
; 5 : 五 (''go'')
 
; 5 : 五 (''go'')
 
; 6 : 六 (''roku'')
 
; 6 : 六 (''roku'')
Rad 183: Rad 243:
 
; 200 : 二百 (''ni-hyaku'')
 
; 200 : 二百 (''ni-hyaku'')
 
; 300 : 三百 (''san-byaku'')
 
; 300 : 三百 (''san-byaku'')
 +
; 600 : 六百 (''roppyaku'')
 +
; 800 : 八百 (''happyaku'')
 
; 1 000 : 千 (''sen'')
 
; 1 000 : 千 (''sen'')
 
; 2 000 : 二千 (''ni-sen'')
 
; 2 000 : 二千 (''ni-sen'')
 +
; 3 000 : 三千 (''san-zen'')
 
; 10 000 : 一万 (''ichi-man'')
 
; 10 000 : 一万 (''ichi-man'')
; 1 000 000 : 一億 (''ichi-oku'')
+
; 100 000 000 : 一億 (''ichi-oku'')
 
; 1 000 000 000 000 : 一兆 (''itchō'')
 
; 1 000 000 000 000 : 一兆 (''itchō'')
 
|}
 
|}
Rad 194: Rad 257:
 
; mindre (få) : 少ない Sukunai.
 
; mindre (få) : 少ない Sukunai.
 
; mer (många) : 多い Ooi.
 
; mer (många) : 多い Ooi.
 
+
----
===Tid===
+
==Tid==
  
 
; nu : 今 Ima. (''...'')
 
; nu : 今 Ima. (''...'')
Rad 206: Rad 269:
 
; natt : 夜 Yoru. (''...'')
 
; natt : 夜 Yoru. (''...'')
  
====Klockslag====
+
===Klockslag===
Klockslag säger man genom att först använda 午前 (''gozen'') eller 午後 (''gogo''), för- och eftermiddag. Sen lägger man till själva siffran och efter det lägger man på 時 (''-ji'') som är en "räknare" för klockan. På tidtabeller, klockar och annat används dock oftast 24-timmars klocka.
+
Klockslag säger man genom att först använda 午前 (''gozen'') eller 午後 (''gogo''), för- och eftermiddag. Sen lägger man till själva siffran och efter det lägger man på 時 (''-ji'') som är en "räknare" för klockan. På tidtabeller, klockor och annat används dock oftast 24-timmars klocka.
  
 
; ett på natten: 午前1時 Gozen ichiji. (''...'')
 
; ett på natten: 午前1時 Gozen ichiji. (''...'')
; sju på morgonen : 午前7時 Gozen nanaji. (''...'')
+
; sju på morgonen : 午前7時 Gozen shichiji. (''...'')
 
; lunch : 正午 Shōgo. (''...'')
 
; lunch : 正午 Shōgo. (''...'')
 
; ett på eftermiddagen : 午後1時 Gogo ichiji. (''...'')
 
; ett på eftermiddagen : 午後1時 Gogo ichiji. (''...'')
; sju på kvällen : 午後7時 Gogo nanaji. (''...'')
+
; sju på kvällen : 午後4時 Gogo yoji. (''...'')
 
; midnatt : 夜12時 Yoru jūniji. (''...'')
 
; midnatt : 夜12時 Yoru jūniji. (''...'')
  
====Varaktighet====
+
===Varaktighet===
  
 
; _____ minut(er) : _____ 分 Fun eller Pun. (''...'')
 
; _____ minut(er) : _____ 分 Fun eller Pun. (''...'')
Rad 225: Rad 288:
 
; _____ år : _____ 年 Nen. (''...'')
 
; _____ år : _____ 年 Nen. (''...'')
  
====Dagar====
+
===Dagar===
  
 
{|
 
{|
Rad 250: Rad 313:
 
|}
 
|}
  
====Dagar i en månad====
+
===Dagar i en månad===
 
De första tio dagarna i månaden har unika namn.
 
De första tio dagarna i månaden har unika namn.
 
{|
 
{|
Rad 277: Rad 340:
 
|}
 
|}
  
====Månader====
+
===Månader===
Månader är enkla att hålla reda på, lägg bara till suffixet ''-gatsu'' efter månadens nummer.
+
Månader är enkla att hålla reda på, lägg bara till suffixet ''-gatsu'' efter månadens nummer. Lägg dock märke till uttalet på April, Juli och September.
  
 
{|
 
{|
Rad 299: Rad 362:
 
|}
 
|}
  
====Skriva tid och datum====
+
===Skriva tid och datum===
 
Datum skrivs år/månad/dag (veckodag).<br>
 
Datum skrivs år/månad/dag (veckodag).<br>
 
2006年3月21日(火) vilket blir Onsdagen 2006/03/21 i svenskt format. Ibland används också ''Kejsartidsformen'' vilken baserar sig på året då kejsaren tillträdde. 2006 motsvarar '''Heisei 18''' (平成18年) och kan förkortas H18. Blandningar som 18/03/24 (18:e året, tredje månaden, 24:e dagen) förekommer också ibland.
 
2006年3月21日(火) vilket blir Onsdagen 2006/03/21 i svenskt format. Ibland används också ''Kejsartidsformen'' vilken baserar sig på året då kejsaren tillträdde. 2006 motsvarar '''Heisei 18''' (平成18年) och kan förkortas H18. Blandningar som 18/03/24 (18:e året, tredje månaden, 24:e dagen) förekommer också ibland.
 
+
----
===Färger===
+
==Färger==
 
För en del färger används suffixet ''-iro'' (色) för att särskilja mellan själva objektet och färgen. Exempelvis, 茶 (cha) betyder te men 茶色 (chairo) betyder "tefärg", alltså brun. De engelska namnen på färgerna, om än något förvanskade, är fullt gångbara och används ofta. De är indikerade efter snedstrecket.
 
För en del färger används suffixet ''-iro'' (色) för att särskilja mellan själva objektet och färgen. Exempelvis, 茶 (cha) betyder te men 茶色 (chairo) betyder "tefärg", alltså brun. De engelska namnen på färgerna, om än något förvanskade, är fullt gångbara och används ofta. De är indikerade efter snedstrecket.
  
Rad 323: Rad 386:
 
; brun : 茶(色) / ブラウン (cha(iro) / buraun)
 
; brun : 茶(色) / ブラウン (cha(iro) / buraun)
 
|}
 
|}
 +
----
 +
==Transport==
  
===Transport===
+
===Buss och tåg===
 
 
====Buss och tåg====
 
 
; Hur mycket kostar en biljett till _____? : _____ までいくらですか, _____ made ikura desuka?
 
; Hur mycket kostar en biljett till _____? : _____ までいくらですか, _____ made ikura desuka?
 
; En biljett till _____, tack. : _____ まで一枚お願いします, _____ made ichimai onegaishimasu.
 
; En biljett till _____, tack. : _____ まで一枚お願いします, _____ made ichimai onegaishimasu.
Rad 333: Rad 396:
 
; Stannar tåget/bussen i _____? : この[電車/バス]は _____ に止まりますか, Kono densha/basu wa _____ ni tomarimasuka?
 
; Stannar tåget/bussen i _____? : この[電車/バス]は _____ に止まりますか, Kono densha/basu wa _____ ni tomarimasuka?
 
; När går tåget/bussen till _____? : _____ 行きの[電車/バス]は何時に出発しますか, _____ yuki no densha/basu wa nanji ni shuppatsu shimasuka?
 
; När går tåget/bussen till _____? : _____ 行きの[電車/バス]は何時に出発しますか, _____ yuki no densha/basu wa nanji ni shuppatsu shimasuka?
; När anländer tåget/bussen till _____? : Wこの[電車/バス]は何時に _____ に着きます?, Kono densha/basu wa nanji ni _____ ni tsukimasuka?
+
; När anländer tåget/bussen till _____? : この[電車/バス]は何時に _____ に着きます?, Kono densha/basu wa nanji ni _____ ni tsukimasuka?
  
====Vägvisningar====
+
===Vägvisningar===
 
{|
 
{|
 
| valign"top" |
 
| valign"top" |
Rad 362: Rad 425:
 
; vänster : 左, Hidari.
 
; vänster : 左, Hidari.
 
; höger : 右, Migi.
 
; höger : 右, Migi.
; rakt fram : まっすぐ, Massugu.
+
; fortsätt rakt fram : まっすぐ, Massugu.
 
; mot _____ : _____ へ向かって, E mukatte.
 
; mot _____ : _____ へ向かって, E mukatte.
 
; förbi _____ : _____ の先, No saki.
 
; förbi _____ : _____ の先, No saki.
Rad 377: Rad 440:
 
|}
 
|}
  
====Taxi====
+
===Taxi===
; Taxi! : タクシー! Taxi!
+
; Taxi! : タクシー! Takushii!
 
; Ta mig till _____, tack. : _____までお願いします。 _____ made onegai shimasu.
 
; Ta mig till _____, tack. : _____までお願いします。 _____ made onegai shimasu.
 
; Hur mycket kostar det att åka till _____? : _____ までいくらですか? _____ made ikura desuka.
 
; Hur mycket kostar det att åka till _____? : _____ までいくらですか? _____ made ikura desuka.
 
; Ta mig dit, tack. : そこまでお願いします。 Soko made onegai shimasu.
 
; Ta mig dit, tack. : そこまでお願いします。 Soko made onegai shimasu.
 
+
----
===Boende===
+
==Boende==
; Har nu några lediga rum? : Do you have any rooms available? (''...'')
+
; Har nu några lediga rum? : 空いてる部屋ありますか? Aiteru heya arimasuka?
; Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer? : How much is a room for one person/two people? (''...'')
+
; Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer? : 一人/二人用の部屋はいくらですか? Hitori/futari-yō no heya wa ikura desuka?
; Finns det... : Does the room come with... (''...'')
+
; Är rummet i japansk/västerländsk stil? : 和室/洋室ですか? Washitsu/yōshitsu desuka?
; ...lakan? : ...bedsheets? (''...'')
+
; Finns det... : 部屋は ... 付きですか? Heya wa ___ tsuki desuka?
; ...ett badrum? : ...a bathroom? (''...'')
+
; ...lakan? : ベッドのシーツ... Beddo no shiitsu...
; ...telefon? : ...a telephone? (''...'')
+
; ...ett badrum? : 風呂場... Furoba...
; ...TV? : ...a TV? (''...'')
+
; ...telefon? : 電話... Denwa...
; Kan jag få se rummet först? : May I see the room first? (''...'')
+
; ...TV? : テレビ... Terebi...
; Har ni något... : Do you have anything (''...'')
+
; Kan jag få se rummet först? : 部屋を見てもいいですか? Heya o mitemo ii desuka?
; ...tystare? : ...quieter? (''...'')
+
; Har ni något... : もっと____部屋ありますか? Motto ____ heya arimasuka?
; ...större? : ...bigger? (''...'')
+
; ...tystare? : 静かな, Shizukana.
; ...renare? : ...cleaner? (''...'')
+
; ...större? : 広い, Hiroi.
; ...billigare? : ...cheaper? (''...'')
+
; ...renare? : きれいな, Kirei na.
; OK, jag tar det. : OK, I'll take it. (''...'')
+
; ...billigare? : 安い, Yasui.
; Jag kommer att stanna _____ natt(nätter). : I will stay for _____ night(s). (''...'')
+
; OK, jag tar det. : はい、これで良いです。Hai, kore de ii desu.
; Kan du föreslå ett annat hotell? : Can you suggest another hotel? (''...'')
+
; Jag kommer att stanna _____ natt(nätter). : _____ 晩泊まります。____ ban tomarimasu.
; Har ni ett kassaskåp? : Do you have a safe? (''...'')
+
; Kan du föreslå ett annat hotell? : 他の宿はご存知ですか? Hoka no yado wa gozonji desuka?
; ...låsbara skåp? : ...lockers? (''...'')
+
; Har ni ett...? : ____ ありますか? arimasuka?)
; Ingår frukost/middag? : Is breakfast/supper included? (''...'')
+
; ...kassaskåp? : 金庫, Kinko.
; Hur dags är det frukost/middag? : What time is breakfast/supper? (''...'')
+
; ...låsbara skåp? : ロッカー, Rokkaa.
; Var snäll och städa mitt rum. : Please clean my room. (''...'')
+
; Ingår frukost/middag? : 朝食/夕食は付きますか? Chōshoku/yūshoku wa tsukimasuka?
; Kan ni väcka  mig klockan _____? | Can you wake me at _____? (''...'')
+
; Hur dags är det frukost/middag? : 朝食/夕食は何時ですか? Chōshoku/yūshoku wa nanji desuka?
; Jag vill checka ut. : I want to check out. (''...'')
+
; Var snäll och städa mitt rum. : 部屋を掃除してください。 Heya o sōji shite kudasai
 
+
; Kan ni väcka  mig klockan _____? : _____ に起こしてください。 ____ ni okoshite kudasai.
===Pengar===
+
; Jag vill checka ut. : チェックアウトです。Chekku auto desu.
; Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund? : Do you accept American dollars/euros/British pounds? (''...'')
+
----
; Tar ni emot kreditkort? : Do you accept credit cards? (''...'')
+
==Pengar==
; Kan ni växla pengar åt mig? : Can you change money for me? (''...'')
+
; Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund? : アメリカドル/ユーロ/イギリスポンドは使えますか. Amerika doru/yuuro/igirisu pondo wa tsukaemasuka?
; Var kan jag växla pengar? : Where can I get money changed? (''...'')
+
; Tar ni emot kreditkort? : クレジットカードは使えますか Kurejitto kaado wa tsukaemasuka?
; Kan ni lösa in resecheckar åt mig? : Can you change a traveler's check for me? (''...'')
+
; Kan ni växla pengar åt mig? : お金両替できますか Okane ryōgae dekimasuka?
; Var kan jag lösa in resecheckar? : Where can I get a traveler's check changed? (''...'')
+
; Var kan jag växla pengar? : お金はどこで両替できますか Okane wa doko de ryōgae dekimasuka?
; Vad är växlingskursen? : What is the exchange rate? (''...'')
+
; Kan ni lösa in resecheckar åt mig? : トラベルーズチェック両替できますか Toraberuu zuchekke ryōgae dekimasuka?
; Var finns det en bankomat? : Where is an automatic teller machine (ATM)? (''...'')
+
; Var kan jag lösa in resecheckar? : トラベルーズチェックはどこで両替できますか Toraberuu zuchekke wa doko de ryōgae dekimasuka?
 
+
; Vad är växlingskursen? : 為替レートはいくらですか Kawase reeto wa ikura desu ka?
===Mat===
+
; Var finns det en bankomat? : ATM はどこにありますか ATM wa doko ni arimasuka?
; Ett bord för en/två personer, tack. : A table for one person/two people, please. (''...'')
+
----
; Kan jag få se menyn, tack? : Can I look at the menu, please? (''...'')
+
==Mat==
; Kan jag få titta i köket? : Can I look in the kitchen? (''...'')
+
; Vi är en/två personer, tack. : 一人/二人です。 Hitori/futari desu.
; Har ni en husets specialitet? : Is there a house specialty? (''...'')
+
; Kan jag få se menyn, tack? : メニューを下さい。 Menyuu o kudasai.
; Finns det någon lokal specialitet? : Is there a local specialty? (''...'')
+
; Kan jag få titta i köket? : 調理場を見てもいいですか? Chōriba o mite mo ii desu ka?
; Jag är vegetarian. : I'm a vegetarian. (''...'')
+
; Har ni en husets specialitet? : お勧めがありますか? O-susume ga arimasuka?
; Jag äter inte fläskkött. : I don't eat pork. (''...'')
+
; Finns det någon lokal specialitet? : この辺の名物がありますか? Kono hen no meibutsu ga arimasuka?
; Jag äter inte nötkött. : I don't eat beef. (''...'')
+
; Jag är vegetarian. : ベジタリアンです。 Bejitarian desu.
 +
; Jag äter inte fläskkött. : 豚肉はだめです。 Butaniku wa dame desu./ 豚肉は食べられません。
 +
; Jag äter inte nötkött. : 牛肉はだめです。Gyūniku wa dame desu./ 牛肉は食べられません。
 +
; Jag äter inte rå fisk : 生の魚はだめです。Nama no sakana wa dame desu.
 
; Jag äter bara kosher-mat. : I only eat kosher food. (''...'')
 
; Jag äter bara kosher-mat. : I only eat kosher food. (''...'')
; a la carte : a la carte (''...'')
+
; a la carte : 一品料理 Ippinryōri
; frukost : breakfast (''...'')
+
; frukost : 朝食 Chōshoku
; lunch : lunch (''...'')
+
; lunch : 昼食 chuushoku; ランチ ranchi
; middag : dinner eller supper (''...'')
+
; middag : 夕食 yuushoku
; Jag vill ha _____. : I want _____. (''...'')
+
; Jag vill ha _____. : _____ を下さい。_____ o kudasai.
; Jag vill ha en rätt med _____. : I want a dish containing _____. (''...'')
+
; Jag vill ha en rätt med _____. : _____が入ってるものを下さい。 ____ ga haitteru mono o kudasai.
; kyckling : chicken (''...'')
+
; kyckling : 鶏肉。 Toriniku.
; nötkött : beef (''...'')
+
; nötkött : 牛肉。 Gyūniku.
; fisk : fish (''...'')
+
; fisk : 魚。 Sakana.
; skinka : ham (''...'')
+
; skinka : ハム。 Hamu.
; korv : sausage (''...'')
+
; korv : ソーセージ。 Sōseeji.
; ost : cheese (''...'')
+
; ost : チーズ。 Chiizu.
; ägg : eggs (''...'')
+
; ägg : 卵。 Tamago.
; sallad : salad (''...'')
+
; sallad : サラダ。 Sarada.
; (färska) grönsaker : (fresh) vegetables (''...'')
+
; (färska) grönsaker : ()野菜。 (nama) yasai.
; (färsk) frukt : (fresh) fruit (''...'')
+
; (färsk) frukt : ()果物。 (nama) kudamono.
; bröd : bread (''...'')
+
; bröd : パン Pan
; rostat bröd : toast (''...'')
+
; rostat bröd : トースト Tōsuto
; nudlar : noodles (''...'')
+
; nudlar : 麺類 Menrui.
; ris : rice (''...'')
+
; pasta : パスタ Pasuta.
; bönor : beans (''...'')
+
; ris : ご飯 Gohan.
; Kan jag få ett glas _____? : May I have a glass of _____? (''...'')
+
; bönor : 豆 Mame.
; Kan jag få en kopp _____? : May I have a cup of _____? (''...'')
+
; Kan jag få ett glas _____? : _____ を一杯下さい。 ____ o ippai kudasai.
; Kan jag få en flaska _____? : May I have a bottle of _____? (''...'')
+
; Kan jag få en flaska _____? : _____ を一本下さい。 _____ o ippon kudasai.
; kaffe : coffee (''...'')
+
; kaffe : コーヒー kōhii
; te : tea (''...'')
+
; grönt te : お茶 o-cha
; juice : juice (''...'')
+
; svart te : 紅茶 kōcha
 +
; juice : 果汁 kajū; ジュース juusu
 
; kolsyrat vatten : sparkling water (''...'')
 
; kolsyrat vatten : sparkling water (''...'')
; vatten : water (''...'')
+
; vatten : 水 mizu
; öl : beer (''...'')
+
; öl : ビール biiru
; rött/vitt vin : red/white wine (''...'')
+
; rött/vitt vin : /白ワイン aka/shiro wain
; Kan jag få lite _____? : May I have some _____? (''...'')
+
; Finns _____? : _____ がありますか? _____ ga arimasuka?
; salt : salt (''...'')
+
; ätpinnar: お箸 o-hashi
; svartpepper : black pepper (''...'')
+
; gaffel : フォーク fōku
; smör : butter (''...'')
+
; sked : スプーン supūn
; Ursäkta mig, kyparen? (''getting attention of server''): Excuse me, waiter? (''...'')
+
; salt : 塩 shio
 +
; svartpepper : 胡椒 koshō
 +
; soja : 醤油 shōyu
 +
; smör : バター bataa
 +
; askfat : 灰皿 haizara
 +
; Ursäkta mig, kyparen? (''få uppmärksamhet''): 済みません Sumimasen
 +
; (vid början av en måltid) : いただきます。Itadakimasu
 
; Jag är färdig. : I'm finished. (''...'')
 
; Jag är färdig. : I'm finished. (''...'')
; Det var jättegott. : It was delicious. (''...'')
+
; Det var jättegott. : ご馳走さまでした。 Go-chisō-sama deshita.
; Var snäll att ta bort faten. : Please clear the plates. (''...'')
+
; Var snäll att ta bort faten. : お皿を提げてください。 Osara o sagete kudasai.
; Notan, tack. : The check, please. (''...'')
+
; Notan, tack. : お勘定お願いします。 O-kanjo onegaishimasu.
 +
----
  
===Barer===
+
==Barer==
; Serverar ni alkohol? : Do you serve alcohol? (''...'')
+
; Serverar ni alkohol? : お酒ありますか? O-sake arimasuka?
; Har ni bordsservering? : Is there table service? (''...'')
+
; Har ni bordsservering? : テーブルサービスありますか? Tēburu sābisu arimasuka?
; En öl/två öl, tack. : A beer/two beers, please. (''...'')
+
; En öl/två öl, tack. : ビール一杯/二杯下さい。Biiru ippai/nihai kudasai.
; Ett glas rött/vitt vin, tack. : A glass of red/white wine, please. (''...'')
+
; Ett glas rött/vitt vin, tack. : /白ワイン一杯下さい。Aka/shiro wain ippai kudasai.
; En stor stark, tack. : A pint, please. (''...'')
+
; En flaska, tack. : ビン下さい. Bin kudasai.
; En flaska, tack. : A bottle, please. (''...'')
+
; _____ (sprit) och ______ (att blanda med) : _____ と _____ 下さい。_____ to _____ kudasai.
; whiskey : whiskey (''...'')
+
; sake : 日本酒 nihonshu
; vodka : vodka (''...'')
+
; japansk sprit : 焼酎 shōchū
; rom : rum (''...'')
+
; whiskey : ウイスキー uisukii
; vatten : water (''...'')
+
; vodka : ウォッカ wokka
; apelsinjuice : orange juice (''...'')
+
; rom : ラム ramu
; CocaCola : Coke (''...'')
+
; club soda : ソーダ sōda
; Har ni något snacks? : Do you have any bar snacks? (''...'')
+
; vatten : 水 mizu
; En till, tack. : One more, please. (''...'')
+
; apelsinjuice : オレンジジュース orenji jūsu
; När stänger ni? : When is closing time? (''...'')
+
; Coca Cola : コーラ kōra
 +
; Har ni något snacks? : おつまみありますか? O-tsumami arimasuka?
 +
; En till, tack. : もう一つください。 Mō hitotsu kudasai.
 +
; När stänger ni? : 閉店は何時ですか? Heiten wa nanji desuka?
 +
----
 +
==Shopping==
 +
; Har ni den här i min storlek? : 私のサイズでありますか? Watashi no saizu de arimasuka?
 +
; Hur mycket kostar den här? : いくらですか? Ikura desuka?
 +
; Det är för dyrt. : 高過ぎます。 Takasugimasu.
 +
; Tar ni _____? : _____円はどうですか? _____ wa dō desuka?
 +
; dyr : 高い takai
 +
; billig : 安い yasui
 +
; Jag har inte råd. : その位お金は持ってないです。 Sono kurai o-kane wa mottenai desu.
 +
; Jag vill  inte ha den. : 要らないです。 Iranai desu.
 +
; Du lurar mig. : 騙してるんだ。 Damashiteru n da. '''Kan uppfattas som väldigt stötande, använd bara om du är helt säker.'''
 +
; Jag är inte intresserad. : 興味ないです。 Kyōmi nai desu.
 +
; OK, jag tar den. : はい、それにします。 Hai, sore ni shimasu.
 +
; Kan jag få en påse? : 袋もらってもいいですか? Fukuro moratte mo ii desuka?
 +
; Skickar ni till utlandet? : 海外まで発送出来ますか? Kaigai made hassō dekimasuka?
 +
; Jag vill ha... : ___を欲しいです。 ____ ga hoshii desu.
 +
; ...tandkräm. : 歯磨き hamigaki
 +
; ...en tandborste. : 歯ブラシ ha-burashi
 +
; ...tamponger. : タンポン tanpon
 +
; ...tvål. : 石鹸 sekken
 +
; ...shampoo. : シャンプー shanpū
 +
; ...smärtstillande. : 鎮痛剤 chintsūzai
 +
; ...medicin mot förkylning. : 風邪薬 kazegusuri
 +
; ...magmedicin. : 胃腸薬 ichōyaku
 +
; ...en rakhyvel. : 剃刀 kamisori
 +
; ...ett paraply. : 傘 kasa
 +
; ...solskyddskräm. : 日焼け止め hiyakedome
 +
; ...ett vykort. : 葉書 hagaki
 +
; ...frimärken. : 切手 kitte
 +
; ...batterier. : 電池 denchi
 +
; ...skrivpapper. : 紙 kami
 +
; ...en blyertspenna : えんぴつ enpitsu
 +
; ...en bläckpenna. : ペン pen
 +
; ...böcker på svenska. : スウェーデン語の本 suwēdengo no hon
 +
; ...tidningar på svenska. : スウェーデン語の雑誌 suwēdengo no zasshi
 +
; ...dagstidningar på svenska. : スウェーデン語の新聞 suwēdengo no shinbun
 +
; ...en svensk-japansk ordlista. : .
 +
----
 +
==Att köra==
 +
; Jag vill hyra en bil. : レンタカーお願いします。 rentakaa onegaishimasu.
 +
; Kan jag få en försäkring? : 保険入れますか? hoken hairemasuka?
 +
; stop (''på en vägskylt'') : 止まれ tomare
 +
; envägsgata : 一方通行 ippō tsukō
 +
; ingen parkering : 駐車禁止 chūsha kinshi
 +
; hastighetsgräns : 制限速度 seigen sokudo
 +
; bensinstation : ガソリンスタンド gasorin sutando
 +
; bensin : ガソリン gasorin
 +
; diesel : 軽油/ディーゼル keiyu / diizeru
 +
----
 +
==Myndigheter==
 +
I Japan kan du hållas fängslad i upp till 23 dagar innan du måste åtalas. Dock har du rätt till en advokat efter 48 timmar. Notera att vid ett erkännande ''kommer'' du bli dömd.
  
===Shopping===
+
; Jag har inte gjort något fel. : 何も悪いことしてません。 Nani mo warui koto shitemasen.
; Har ni den här i min storlek? : Do you have this in my size? (''...'')
+
; Det var ett missförstånd. : 誤解でした。 Gokai deshita.
; Hur mycket kostar den här? : How much is this? (''...'')
+
; Var för  ni mig? : どこへ連れて行くのですか? Doko e tsurete yukun desuka?
; Det är för dyrt. : That's too expensive. (''...'')
+
; Är jag arresterad? : 私は逮捕されてるのですか? Watashi wa taiho sareterun desuka?
; Tar ni _____? : Would you take _____? (''...'')
+
; Jag är svensk medborgare. : スウェーデンの国民です。 Suwēden no kokumin desu.
; dyrt : expensive (''...'')
+
; Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet. : スウェーデン大使館と会わせて下さい。 Suwēden taishikan to awasete kudasai.
; billigt : cheap (''...'')
+
; Jag vill tala med en advokat. : 弁護士と会わせて下さい。Bengoshi to awasete kudasai.
; Jag har inte råd. : I can't afford it. (''...'')
+
; Kan jag betala böter nu? : 罰金で済みますか? Bakkin de sumimasuka?<br>
; Jag vill inte ha den. : I don't want it. (''...'')
+
:'''Notera: Används för trafikböter, att försöka muta en japansk polis är i stort sett omöjligt.'''
; Du lurar mig. : You're cheating me. (''...'')
+
----
; Jag är inte intresserad. : I'm not interested. (..)
 
; OK, jag tar den. : OK, I'll take it. (''...'')
 
; Kan jag få en påse? : Can I have a bag? (''...'')
 
; Skickar ni till utlandet? : Do you ship (overseas)? (''...'')
 
; Jag behöver... : I need... (''...'')
 
; ...tandkräm. : ...toothpaste. (''...'')
 
; ...en tandborste. : ...a toothbrush. (''...'')
 
; ...tamponger. : ...tampons. (''...'')
 
; ...tvål. : ...soap. (''...'')
 
; ...shampoo. : ...shampoo. (''...'')
 
; ...smärtstillande. : ...pain reliever. (''...'')
 
; ...medicin mot förkylning. : ...cold medicine. (''...'')
 
; ...magmedicin. : ...stomach medicine. (''...'')
 
; ...en rakhyvel. : ...a razor. (''...'')
 
; ...ett paraply. : ...an umbrella. (''...'')
 
; ...solskyddskräm. : ...sunblock lotion. (''...'')
 
; ...ett vykort. : ...a postcard. (''...'')
 
; ...frimärken. : ...postage stamps. (''...'')
 
; ...batterier. : ...batteries. (''...'')
 
; ...skrivpapper. : ...writing paper. (''...'')
 
; ...en penna. : ...a pen. (''...'')
 
; ...böcker på svenska. : ...Swedish-language books. (''...'')
 
; ...tidningar på svenska. : ...Swedish-language magazines. (''...'')
 
; ...dagstidningar på svenska. : ...an Swedish-language newspaper. (''...'')
 
; ...en svensk-engelsk ordlista. : ...a Swedish-English dictionary. (''...'')
 
  
===Att köra===
+
==Att lära sig mer==
; Jag vill hyra en bil. : I want to rent a car. (''...'')
+
 
; Kan jag få en försäkring? : Can I get insurance? (''...'')
+
; Hur säger man _____ ? : How do you say _____ ? (''vad menas med denna fras?'')
; stop (''på en vägskylt'') : stop (''...'')
+
; Vad heter det här/det där? : これは何というか。 Kore wa nan to iu ka.
; återvändsgränd : blind alley (''...'')
+
 
; ingen parkering : no parking (''...'')
+
[[WikiPedia:Japanska]]
; hastighetsgräns : speed limit (''...'')
 
; bensinstation : gas station (''...'')
 
; bensin : petrol (''...'')
 
; diesel : diesel (''...'')
 
  
===Myndigheter===
 
; Jag har inte gjort något fel. : I haven't done anything wrong. (''...'')
 
; Det var ett missförstånd. : It was a misunderstanding. (''...'')
 
; Var för  ni mig? : Where are you taking me? (''...'')
 
; Är jag arresterad? : Am I under arrest? (''...'')
 
; Jag är svensk medborgare. : I am a Swedish citizen. (''...'')
 
; Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet. : I need to talk to the Swedish embassy/consulate. (''...'')
 
; Jag vill tala med en advokat. : I want to talk to a lawyer. (''...'')
 
; Kan jag betala böter nu? : Can I just pay a fine now? (''...'')
 
  
==Att lära sig mer==
 
  
; Hur säger man _____ ? : How do you say _____ ? (''...'')
 
; Vad heter det här/det där? : What is this/that called? (''...'')
 
  
 +
[[de:Sprachführer Japanisch]]
 
[[en:Japanese phrasebook]]
 
[[en:Japanese phrasebook]]
 +
[[es:Guía de conversación en japonés]]
 +
[[fi:Japanin matkasanakirja]]
 
[[fr:Guide linguistique japonais]]
 
[[fr:Guide linguistique japonais]]
 +
[[pt:Guia de conversação japonês]]
 +
[[ru:Японский разговорник]]

Nuvarande version från 14 oktober 2009 kl. 07.18

Den här sidan är en parlör.Japanska (日本語 Nihongo) är ett mycket säreget och annorlunda språk som är mycket annorlunda uppbyggt än de västerländska, det talas enbart i Japan. Den här guiden går igenom två av de tre skriftsystemen som finns i japanskan och innehåller även många reserelaterade fraser som kan vara bra att använda.

Uttalsguide[Redigera]

Japanskan använder sig av tre olika skriftspråk, ibland säger man fyra då man räknar in latinska bokstäver som kallas romaji. De tre övriga är Hiragana, Katakana och Kanji. Hiragana och Katakana är fonetiska alfabet där varje tecken står för ett visst ljud. Kanji däremot är lånat ifrån kinesiskan och här står varje tecken för en betydelse. Det bör noteras att uttalet mellan japanska och kinesiska skiljer sig totalt medan tecknen för det mesta är de samma. Vi kommer ge en översikt över Hiragana och Katakana här, länge ner i artikeln finns en del av de allra vanligaste kanji-tecknen med. Att kunna framför allt hiragana är bra även om man inte vill lära sig själva språket för många namn på platser är skrivet i Hiragana, framför allt stationsnamn och liknande.

Hiragana är den äldsta formen av de japanska skriftspråken, i en mening är det främst ofta partiklar, småord och verbändelser som skrivs med Hiragana. Katakana innehåller precis samma stavelser som Hiragana och används för låneord, ljudhärmande ord samt för betoning, ungefär som kursiverad stil.

Hiragana (ひらがな)
a i u e o

a

i

u

e

o
k
ka

ki

ku

ke

ko
s
sa

shi

su

se

so
t
ta

chi

tsu

te

to
n
na

ni

nu

ne

no
h
ha

hi

fu

he

ho
m
ma

mi

mu

me

mo
y
ya

yu

yo
r
ra

ri

ru

re

ro
w
wa

(w)o

n
g
ga

gi

gu

ge

go
z
za

ji

zu

ze

zo
d
da

ji

zu

de

do
b
ba

bi

bu

be

bo
p
pa

pi

pu

pe

po
ky きゃ
kya
 きゅ
kyu
 きょ
kyo
sh しゃ
sha
 しゅ
shu
 しょ
sho
ch ちゃ
cha
 ちゅ
chu
 ちょ
cho
hy ひゃ
hya
 ひゅ
hyu
 ひょ
hyo
gy ぎゃ
gya
 ぎゅ
gyu
 ぎょ
gyo
j じゃ
ja
 じゅ
ju
 じょ
jo
by びゃ
bya
 びゅ
byu
 びょ
byo

Hiragana[Redigera]

Vokaler

Till höger finns också en tabell med alla tecken utskrivna. Den första raden är de 5 vokalerna: a, i, u, e och o. Detta mönster följer sedan med ner, så tecknena i nästa rad utläses: ka, ki, ku, ke och ko.

a あ 
som 'a' i "tack"
i い 
som 'i' i "titta"
u う 
som 'u' i "tupp"
e え 
som 'e' i "fest"
o お 
som 'å' i "åtta"
n ん 
är den enda konsonanten som kan stå ensam utan vokal, uttalas som 'n' i "sann" vid slutet av en stavelse, uttalas 'm' före 'b', 'p' eller 'm'.
Konsonanter

Det finns olika variationer av ljud, exempelvis k-raden och g-raden, det är samma tecken men på g-raden lägger man till en markering.
Exempel; か (ka) och が (ga).
Ytterligare en markering finns och det är på h-raden, för att skapa p-ljud lägger man till en rund ring.
Exempel; は (ha) och ぱ (pa)

k かきくけこ 
som 'k' i "kakel"
g がぎぐげご 
som 'g' i "geggamoja"
s さ すせそ 
som 's' i "saft"
z ざ ずぜぞ 
som 'z' i engelskans "haze"
t た てと 
som 't' i "titta"
d だ でど 
som 'd' i "mandarin"
n なにぬねの  
som 'n' i "napp"
h はひ へほ  
som 'h' i "hund"
b ばびぶべぼ 
som 'b' i "banan"
p ぱぴぷぺぽ  
som 'p' i "palt"
m まみむめも 
som 'm' i "mamma"
y や ゆ よ 
som 'y' i "yoghurt"
r らりるれろ / 
som 'r' i "räv" (ljudet ligger emellan l och r.)
w わ    
som 'w' i "william" (inte som v utan som engelskt w.)
Undantag

Dessa tecken uttalas något annorlunda jämfört med de andra i sin egen rad.

sh し 
(i raden s) som 'k' i "kärlek"
j じ 
(i raden z) som 'j' i engelskans "jar"
ch ち 
(i raden t) som 'tch' i "match"
dj ぢ 
(i raden d) som 'dj' i "Al Hadji"
ts つ 
(i raden t) som 'ts' i "Mats" eller "tsunami"
dz づ 
(i raden d) som 'ts' ovan fast med d
f ふ 
(i raden h) som en blandning mellan 'f' och 'h' i "fatt" och "hatt"
Kombinationer

Fraslista[Redigera]

Grunderna[Redigera]

Vanliga skyltar

ÖPPEN 
営業中
STÄNGD 
準備中
INGÅNG 
入口
UTGÅNG 
出口
TRYCK 
DRAG 
TOALETT 
お手洗い
MÄN 
KVINNOR 
FÖRBJUDET 
禁止
Hej 
こんにちは Konnichiwa (kon-nee-chee-WAH)
Hej (mindre formellt
(...)
Hur mår du? 
お元気ですか O-genki desu ka? (oh-GEN-kee dess-KAH?)
Bra, tack. 
元気です。 Genki desu. (GEN-kee dess)
Vad heter du? 
お名前は何ですか。 O-namae wa nan desu ka? (o-NAH-mah-eh wah NAHN dess-KAH?)
Jag heter ______ . 
私の名前は ____ です。 Watashi no namae wa ____ desu. (wah-TAH-SHEE no nah-mah-eh wa ____ dess)
Trevligt att träffas. 
初めまして。 Hajimemashite. (hah-jee-meh-MASH-teh)
Smaklig måltid! 
いただきます。/頂きます。 Itadakimasu!
Jag är hemma! 
ただいま! Tadaima!
Jag går nu! 
いってきます。/行って来ます。 Ittekimasu!
Välkommen hem! 
お帰りなさい。 Okaeri nasai!
Tack så mycket 
どうもありがとう。 Dōmo arigatō. (doh-moh ah-ree-GAH-toh)
Tack 
ありがとう。 Arigatō. (ah-ree-GAH-toh)
Tack (artigt) 
ありがとうございます。 Arigato gozaimasu (ah-ree-GAH-toh go-sai-mass)
Varsågod 
どういたしまして。 Dō itashimashite. (doh EE-tah-shee mosh-teh')
Ja 
はい。 Hai. (uttalas som djuret haj)
Nej 
いいえ。 Iie. (EE-eh)
Ursäkta mig 
すみません。 Sumimasen. (soo-mee-mah-sen)
Förlåt 
ごめんなさい。/御免なさい。 Gomen-nasai. (goh-men-nah-sigh)
Hej då 
さようなら。 Sayōnara. (sa-YOH-nah-rah)
Hej då (mindre formellt) 
それでは。 Sore dewa. (SOH-reh deh-wah)
Jag kan inte prata japanska [bra]. 
日本語が「よく」話せません。 Nihongo ga [yoku] hanasemasen. (nee-hohn-goh gah [yo-koo] hah-nah-seh-mah-sen)
Pratar du svenska? 
スウェーデン語を話せますか。Sweeden-go o hanasemasuka. (..)
Pratar du engelska? 
英語を話せますか。 Eigo o hanasemasuka? (AY-goh oh hah-nah-seh-moss-KAH?)
Finns det någon (här) som pratar engelska? 
誰か英語を話せますか。 Dareka eigo o hanasemasuka? (dah-reh-kah AY-goh oh hah-nah-seh-moss-KAH?)
Hjälp! 
たすけて! Tasukete! (tahs-keh-teh!)
Se upp! 
あぶない! Abunai! (ah-boo-NIGH!)
God morgon 
おはようございます。 Ohayō gozaimasu (oh-hah-YOH go-zigh-moss)
God morgon (mindre formellt) 
おはよう。 Ohayō (oh-hah-YOH)
God kväll 
こんばんは。 Konbanwa. (kohm-bahn-wah)
God natt (för att sova) 
おやすみなさい。 Oyasuminasai (oh-yah-soo-mee-nah-sigh)
Jag förstår inte 
わかりません。 Wakarimasen. (wah-kah-ree-mah-sen)
Nu förstår jag 
わかりました。 Wakarimashita. (wah-kah-ree-mah-shee-tah)
Förstår du? 
あなたはわかりますか。Anata wa wakarimasu ka?
Ja, jag förstår 
はい、わかります。Hai, Wakarimasu.
Var är toaletten? 
トイレはどこですか。 Toire wa doko desu ka? (toy-reh wah DOH-koh dess kah?)
Ursäkta, var finns toaletten (mer japanskt) 
すみません。お手洗いはどこですか。 Sumimasen, otearai wa doko desu ka?

Ett nej är ett nej, är ett nej...

I japanskan finns mängder med uttryck för att säga nej, allt beroende på vilken situation du är i och vem du talar med. いいえ iie används främst till att neka påstående om dig ("Din japanska är perfekt! Iie, den är dålig"). Generellt kan man säga att japanerna är lite rädda för att säga nej rakt ut, men var lugn, det finns en uppsjö av andra sätt att få fram sitt budskap på.
いいです。 結構です。
Ii desu. Kekkō desu.

"Det är bra/perfekt". Används när du inte vill ha mer öl, eller om någon vill servera dig mer mat. Allmänt så används uttrycket när du är nöjd som det är. Bör kombineras med kroppsspråk för att vara extra tydlig.

ちょっと難しいです・・・
Chotto muzukashii desu...

Betyder "Det är svårt/omöjligt". Perfekt att använda om man vill slippa undan dejten man hade inplanerat. Oftast förkortas det till enbart chotto. Kombinera det med ett något plågat ansiktsintryck och din poäng når fram.
申し訳ないですけど・・・
Mōshiwakenai desukedo...
"Det här är oförlåtligt". Används i affärer och av försäljare om man gör/tar något man inte får.
駄目です。
Dame desu.
"Det är ingen idé". Också ett sätt att berätta att du inte kan göra/ta något.
違います
Chigaimasu.
"Det är annorlunda". Det man vill få fram är "Du har fel", men detta är ett artigare sätt att säga det på. Oftast används bara chigau eller dialektformen chau.

Problem[Redigera]

Lämna mig i fred. 
ほっといて! Hottoite! (...)
Rör mig inte! 
さわらないで! Sawaranaide! (...)
Jag ringer polisen. 
警察をよびます! Keisatsu o yobimasu. (...)
Polis! 
警察! Keisatsu! (...)
Stopp! Tjuv! 
待て! どろぼう! Mate! Dorobō! (...)
Jag behöver din hjälp. 
たすけてください。Tasukete kudasai. (...)
Det är en nödsituation. 
緊急です。 Kinkyū desu. (...)
Jag är vilse. 
迷子です。 Maigo desu. (...)
Jag har förlorat min väska. 
かばんをなくしました。 Kaban o nakushimashita. (...)
Jag har förlorat min plånbok. 
財布をおとしました。 Saifu o otoshimashita. (...)
Jag är sjuk. 
病気です。 Byōki desu. (...)
Jag har skadat mig. 
けがしました。 Kega shimashita. (...)
Jag behöver en doktor. 
医者を呼んでください。 Isha o yonde kudasai. (...)
Kan jag få låna din telefon? 
電話を使っていいですか Denwa o tsukatte iidesuka. (...)

Nummer[Redigera]

Arabiska siffror används i stor utsträckning i Japan men ibland kan man se de äldre, kinesiska, beteckningarna. Notera att shi (4) också betyder död vilket gör att man för det mesta använder yon.

一 (ichi)
二 (ni)
三 (san)
四 (yon eller shi)
五 (go)
六 (roku)
七 (nana eller shichi)
八 (hachi)
九 (kyū)
10 
十 ()
11 
十一 (jū-ichi)
12 
十二 (jū-ni)
13 
十三 (jū-san)
14 
十四 (jū-yon)
15 
十五 (jū-go)
16 
十六 (jū-roku)
17 
十七 (jū-nana)
18 
十八 (jū-hachi)
19 
十九 (jū-kyuu)
20 
二十 (ni-jū)
21 
二十一 (ni-jū-ichi)
22 
二十に (ni-jū-ni)
23 
二十三 (ni-jū-san)
30 
三十 (san-jū)
40 
四十 (yon-jū)
50 
五十 (go-jū)
60 
六十 (roku-jū)
70 
七十 (nana-jū)
80 
八十 (hachi-jū)
90 
九十 (kyū-jū)
100 
百 (hyaku)
200 
二百 (ni-hyaku)
300 
三百 (san-byaku)
600 
六百 (roppyaku)
800 
八百 (happyaku)
1 000 
千 (sen)
2 000 
二千 (ni-sen)
3 000 
三千 (san-zen)
10 000 
一万 (ichi-man)
100 000 000 
一億 (ichi-oku)
1 000 000 000 000 
一兆 (itchō)
nummer _____ (tåg, buss, mm.
_____番. ____ ban.
halv 
半分 Hanbun.
mindre (få) 
少ない Sukunai.
mer (många) 
多い Ooi.

Tid[Redigera]

nu 
今 Ima. (...)
senare 
後で Atode. (...)
före 
前に Mae ni. (...)
morgon 
朝 Asa. (...)
förmiddag 
午前 Gozen. (...)
eftermiddag 
午後 Gogo. (...)
kväll 
夕方 Yūgata. (...)
natt 
夜 Yoru. (...)

Klockslag[Redigera]

Klockslag säger man genom att först använda 午前 (gozen) eller 午後 (gogo), för- och eftermiddag. Sen lägger man till själva siffran och efter det lägger man på 時 (-ji) som är en "räknare" för klockan. På tidtabeller, klockor och annat används dock oftast 24-timmars klocka.

ett på natten
午前1時 Gozen ichiji. (...)
sju på morgonen 
午前7時 Gozen shichiji. (...)
lunch 
正午 Shōgo. (...)
ett på eftermiddagen 
午後1時 Gogo ichiji. (...)
sju på kvällen 
午後4時 Gogo yoji. (...)
midnatt 
夜12時 Yoru jūniji. (...)

Varaktighet[Redigera]

_____ minut(er) 
_____ 分 Fun eller Pun. (...)
_____ timme(ar) 
_____ 時間 Jikan. (...)
_____ dag(ar) 
_____ 日 Nichi. (...)
_____ vecka(or) 
_____ 週間 Shūkan. (...)
_____ månad(er) 
_____ ヶ月 Kagetsu. (...)
_____ år 
_____ 年 Nen. (...)

Dagar[Redigera]

idag 
今日 Kyō. (...)
igår 
昨日 Kinō. (...)
imorgon 
明日 Ashita. (...)
den här veckan 
今週 Konshū. (...)
förra veckan 
先週 Senshū. (...)
nästa vecka 
来週 Raishū. (...)
Måndag 
月曜日 Getsuyōbi. (...)
Tisdag 
火曜日 Kayōbi. (...)
Onsdag 
水曜日 Suiyōbi. (...)
Torsdag 
木曜日 Mokuyōbi. (...)
Fredag 
金曜日 Kin'yōbi. (...)
Lördag 
土曜日 Doyōbi. (...)
Söndag 
日曜日 Nichiyōbi. (...)

Dagar i en månad[Redigera]

De första tio dagarna i månaden har unika namn.

Första dagen 
1日 Tsuitachi.
Andra dagen 
2日 Futsuka.
Tredje dagen 
3日 Mikka.
Fjärde dagen 
4日 Yokka.
Femte dagen 
5日 Itsuka.
Sjätte dagen 
6日 Muika.
Sjunde dagen 
7日 Nanoka.
Åttonde dagen 
8日 Yōka.
Nionde dagen 
9日 Kokonoka.
Tionde dagen 
10日 Tōka.

Resterande datum använder man suffixet -nichi. 14:e, 20:e och 24:e skiljer sig dock något.

Elfte dagen 
11日 Jūichinichi.
Fjortonde dagen 
14日 Jūyokka.
Tjugonde dagen 
20日 Hatsuka.
Tjugofjärde dagen 
24日 Nijūyokka.

Månader[Redigera]

Månader är enkla att hålla reda på, lägg bara till suffixet -gatsu efter månadens nummer. Lägg dock märke till uttalet på April, Juli och September.

Januari 
1月 Ichigatsu.
Februari 
2月 Nigatsu.
Mars 
3月 Sangatsu.
April 
4月 Shigatsu.
Maj 
5月 Gogatsu.
Juni 
6月 Rokugatsu.
Juli 
7月 Shichigatsu.
Augusti 
8月 Hachigatsu.
September 
9月 Kugatsu.
Oktober 
10月 Jūgatsu.
November 
11月 Jūichigatsu.
December 
12月 Jūnigatsu.

Skriva tid och datum[Redigera]

Datum skrivs år/månad/dag (veckodag).
2006年3月21日(火) vilket blir Onsdagen 2006/03/21 i svenskt format. Ibland används också Kejsartidsformen vilken baserar sig på året då kejsaren tillträdde. 2006 motsvarar Heisei 18 (平成18年) och kan förkortas H18. Blandningar som 18/03/24 (18:e året, tredje månaden, 24:e dagen) förekommer också ibland.


Färger[Redigera]

För en del färger används suffixet -iro (色) för att särskilja mellan själva objektet och färgen. Exempelvis, 茶 (cha) betyder te men 茶色 (chairo) betyder "tefärg", alltså brun. De engelska namnen på färgerna, om än något förvanskade, är fullt gångbara och används ofta. De är indikerade efter snedstrecket.

svart 
黒 / ブラック (kuro / burakku)
vit 
白 / ホワイト (shiro / howaito)
grå 
灰(色) / グレー (hai(iro) / gurē)
röd 
赤 / レッド (aka / reddo)
blå 
青 / ブルー (ao / burū)
gul 
黄(色) / イエロー (ki(iro) / ierō)
grön 
緑 / グリーン (midori / guriin)
orange 
橙 / オレンジ (daidai / orenji)
lila 
紫 / パープル (murasaki / pāpuru)
brun 
茶(色) / ブラウン (cha(iro) / buraun)

Transport[Redigera]

Buss och tåg[Redigera]

Hur mycket kostar en biljett till _____? 
_____ までいくらですか, _____ made ikura desuka?
En biljett till _____, tack. 
_____ まで一枚お願いします, _____ made ichimai onegaishimasu.
Var går tåget/bussen? 
この[電車/バス]はどこ行きですか, Kono densha/basu wa doko yuki desuka?
Var är tåget/bussen till _____? 
_____ 行きの[電車/バス]はどこですか?, _____ yuki no densha/basu wa doko desuka?
Stannar tåget/bussen i _____? 
この[電車/バス]は _____ に止まりますか, Kono densha/basu wa _____ ni tomarimasuka?
När går tåget/bussen till _____? 
_____ 行きの[電車/バス]は何時に出発しますか, _____ yuki no densha/basu wa nanji ni shuppatsu shimasuka?
När anländer tåget/bussen till _____? 
この[電車/バス]は何時に _____ に着きます?, Kono densha/basu wa nanji ni _____ ni tsukimasuka?

Vägvisningar[Redigera]

Hur kommer jag till _____ ? 
_____ はどちらですか?, _____ wa dochira desu ka?
...järnvägsstationen? 
駅..., Eki...
...busstationen? 
バス停..., Basu tei...
...flygplatsen? 
空港..., Kūkō...
...centrum? 
街の中心..., Machi no chūshin...
...vandrarhemmet? 
ユース・ホステル..., Yūsu hosuteru...
...hotell _____? 
_____ ホテル..., _____ hoteru...
...det svenska konsulatet? 
大使館/領事館..., (_____ taishikan/ryōjikan...)
Var finns det många... 
...が多い所はどこですか?, ...ga ooi tokoro wa doko desuka?
...hotell? 
ホテル..., Hoteru...
...restauranter? 
レストラン..., Resutoran...
...barer? 
バー..., Baa...
...sevärdheter? 
見物..., Mimono...
Kan du visa mig på kartan? 
地図で指して下さい。 Chizu de sashite kudasai.
gata 
道, Michi.
Sväng vänster 
左へ曲がってください。 Hidari e magatte kudasai.
Sväng höger 
右へ曲がってください。Migi e magatte kudasai.
vänster 
左, Hidari.
höger 
右, Migi.
fortsätt rakt fram 
まっすぐ, Massugu.
mot _____ 
_____ へ向かって, E mukatte.
förbi _____ 
_____ の先, No saki.
före _____ 
_____ の前, No mae.
Titta efter _____. 
_____が目印です。 Ga mejirishi desu.
korsning 
交差点。 Kōsaten.
norr 
北。 Kita.
söder 
南。 Minami.
öster 
東。 Higashi.
väster 
西。 Nishi.
uppför 
上り。 Nobori, also used for trains heading towards Tokyo.
nedför 
下り。 Kudari, also used for trains coming from Tokyo.

Taxi[Redigera]

Taxi! 
タクシー! Takushii!
Ta mig till _____, tack. 
_____までお願いします。 _____ made onegai shimasu.
Hur mycket kostar det att åka till _____? 
_____ までいくらですか? _____ made ikura desuka.
Ta mig dit, tack. 
そこまでお願いします。 Soko made onegai shimasu.

Boende[Redigera]

Har nu några lediga rum? 
空いてる部屋ありますか? Aiteru heya arimasuka?
Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer? 
一人/二人用の部屋はいくらですか? Hitori/futari-yō no heya wa ikura desuka?
Är rummet i japansk/västerländsk stil? 
和室/洋室ですか? Washitsu/yōshitsu desuka?
Finns det... 
部屋は ... 付きですか? Heya wa ___ tsuki desuka?
...lakan? 
ベッドのシーツ... Beddo no shiitsu...
...ett badrum? 
風呂場... Furoba...
...telefon? 
電話... Denwa...
...TV? 
テレビ... Terebi...
Kan jag få se rummet först? 
部屋を見てもいいですか? Heya o mitemo ii desuka?
Har ni något... 
もっと____部屋ありますか? Motto ____ heya arimasuka?
...tystare? 
静かな, Shizukana.
...större? 
広い, Hiroi.
...renare? 
きれいな, Kirei na.
...billigare? 
安い, Yasui.
OK, jag tar det. 
はい、これで良いです。Hai, kore de ii desu.
Jag kommer att stanna _____ natt(nätter). 
_____ 晩泊まります。____ ban tomarimasu.
Kan du föreslå ett annat hotell? 
他の宿はご存知ですか? Hoka no yado wa gozonji desuka?
Har ni ett...? 
____ ありますか? arimasuka?)
...kassaskåp? 
金庫, Kinko.
...låsbara skåp? 
ロッカー, Rokkaa.
Ingår frukost/middag? 
朝食/夕食は付きますか? Chōshoku/yūshoku wa tsukimasuka?
Hur dags är det frukost/middag? 
朝食/夕食は何時ですか? Chōshoku/yūshoku wa nanji desuka?
Var snäll och städa mitt rum. 
部屋を掃除してください。 Heya o sōji shite kudasai
Kan ni väcka mig klockan _____? 
_____ に起こしてください。 ____ ni okoshite kudasai.
Jag vill checka ut. 
チェックアウトです。Chekku auto desu.

Pengar[Redigera]

Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund? 
アメリカドル/ユーロ/イギリスポンドは使えますか. Amerika doru/yuuro/igirisu pondo wa tsukaemasuka?
Tar ni emot kreditkort? 
クレジットカードは使えますか Kurejitto kaado wa tsukaemasuka?
Kan ni växla pengar åt mig? 
お金両替できますか Okane ryōgae dekimasuka?
Var kan jag växla pengar? 
お金はどこで両替できますか Okane wa doko de ryōgae dekimasuka?
Kan ni lösa in resecheckar åt mig? 
トラベルーズチェック両替できますか Toraberuu zuchekke ryōgae dekimasuka?
Var kan jag lösa in resecheckar? 
トラベルーズチェックはどこで両替できますか Toraberuu zuchekke wa doko de ryōgae dekimasuka?
Vad är växlingskursen? 
為替レートはいくらですか Kawase reeto wa ikura desu ka?
Var finns det en bankomat? 
ATM はどこにありますか ATM wa doko ni arimasuka?

Mat[Redigera]

Vi är en/två personer, tack. 
一人/二人です。 Hitori/futari desu.
Kan jag få se menyn, tack? 
メニューを下さい。 Menyuu o kudasai.
Kan jag få titta i köket? 
調理場を見てもいいですか? Chōriba o mite mo ii desu ka?
Har ni en husets specialitet? 
お勧めがありますか? O-susume ga arimasuka?
Finns det någon lokal specialitet? 
この辺の名物がありますか? Kono hen no meibutsu ga arimasuka?
Jag är vegetarian. 
ベジタリアンです。 Bejitarian desu.
Jag äter inte fläskkött. 
豚肉はだめです。 Butaniku wa dame desu./ 豚肉は食べられません。
Jag äter inte nötkött. 
牛肉はだめです。Gyūniku wa dame desu./ 牛肉は食べられません。
Jag äter inte rå fisk 
生の魚はだめです。Nama no sakana wa dame desu.
Jag äter bara kosher-mat. 
I only eat kosher food. (...)
a la carte 
一品料理 Ippinryōri
frukost 
朝食 Chōshoku
lunch 
昼食 chuushoku; ランチ ranchi
middag 
夕食 yuushoku
Jag vill ha _____. 
_____ を下さい。_____ o kudasai.
Jag vill ha en rätt med _____. 
_____が入ってるものを下さい。 ____ ga haitteru mono o kudasai.
kyckling 
鶏肉。 Toriniku.
nötkött 
牛肉。 Gyūniku.
fisk 
魚。 Sakana.
skinka 
ハム。 Hamu.
korv 
ソーセージ。 Sōseeji.
ost 
チーズ。 Chiizu.
ägg 
卵。 Tamago.
sallad 
サラダ。 Sarada.
(färska) grönsaker 
(生)野菜。 (nama) yasai.
(färsk) frukt 
(生)果物。 (nama) kudamono.
bröd 
パン Pan
rostat bröd 
トースト Tōsuto
nudlar 
麺類 Menrui.
pasta 
パスタ Pasuta.
ris 
ご飯 Gohan.
bönor 
豆 Mame.
Kan jag få ett glas _____? 
_____ を一杯下さい。 ____ o ippai kudasai.
Kan jag få en flaska _____? 
_____ を一本下さい。 _____ o ippon kudasai.
kaffe 
コーヒー kōhii
grönt te 
お茶 o-cha
svart te 
紅茶 kōcha
juice 
果汁 kajū; ジュース juusu
kolsyrat vatten 
sparkling water (...)
vatten 
水 mizu
öl 
ビール biiru
rött/vitt vin 
赤/白ワイン aka/shiro wain
Finns _____? 
_____ がありますか? _____ ga arimasuka?
ätpinnar
お箸 o-hashi
gaffel 
フォーク fōku
sked 
スプーン supūn
salt 
塩 shio
svartpepper 
胡椒 koshō
soja 
醤油 shōyu
smör 
バター bataa
askfat 
灰皿 haizara
Ursäkta mig, kyparen? (få uppmärksamhet)
済みません Sumimasen
(vid början av en måltid) 
いただきます。Itadakimasu
Jag är färdig. 
I'm finished. (...)
Det var jättegott. 
ご馳走さまでした。 Go-chisō-sama deshita.
Var snäll att ta bort faten. 
お皿を提げてください。 Osara o sagete kudasai.
Notan, tack. 
お勘定お願いします。 O-kanjo onegaishimasu.

Barer[Redigera]

Serverar ni alkohol? 
お酒ありますか? O-sake arimasuka?
Har ni bordsservering? 
テーブルサービスありますか? Tēburu sābisu arimasuka?
En öl/två öl, tack. 
ビール一杯/二杯下さい。Biiru ippai/nihai kudasai.
Ett glas rött/vitt vin, tack. 
赤/白ワイン一杯下さい。Aka/shiro wain ippai kudasai.
En flaska, tack. 
ビン下さい. Bin kudasai.
_____ (sprit) och ______ (att blanda med) 
_____ と _____ 下さい。_____ to _____ kudasai.
sake 
日本酒 nihonshu
japansk sprit 
焼酎 shōchū
whiskey 
ウイスキー uisukii
vodka 
ウォッカ wokka
rom 
ラム ramu
club soda 
ソーダ sōda
vatten 
水 mizu
apelsinjuice 
オレンジジュース orenji jūsu
Coca Cola 
コーラ kōra
Har ni något snacks? 
おつまみありますか? O-tsumami arimasuka?
En till, tack. 
もう一つください。 Mō hitotsu kudasai.
När stänger ni? 
閉店は何時ですか? Heiten wa nanji desuka?

Shopping[Redigera]

Har ni den här i min storlek? 
私のサイズでありますか? Watashi no saizu de arimasuka?
Hur mycket kostar den här? 
いくらですか? Ikura desuka?
Det är för dyrt. 
高過ぎます。 Takasugimasu.
Tar ni _____? 
_____円はどうですか? _____ wa dō desuka?
dyr 
高い takai
billig 
安い yasui
Jag har inte råd. 
その位お金は持ってないです。 Sono kurai o-kane wa mottenai desu.
Jag vill inte ha den. 
要らないです。 Iranai desu.
Du lurar mig. 
騙してるんだ。 Damashiteru n da. Kan uppfattas som väldigt stötande, använd bara om du är helt säker.
Jag är inte intresserad. 
興味ないです。 Kyōmi nai desu.
OK, jag tar den. 
はい、それにします。 Hai, sore ni shimasu.
Kan jag få en påse? 
袋もらってもいいですか? Fukuro moratte mo ii desuka?
Skickar ni till utlandet? 
海外まで発送出来ますか? Kaigai made hassō dekimasuka?
Jag vill ha... 
___を欲しいです。 ____ ga hoshii desu.
...tandkräm. 
歯磨き hamigaki
...en tandborste. 
歯ブラシ ha-burashi
...tamponger. 
タンポン tanpon
...tvål. 
石鹸 sekken
...shampoo. 
シャンプー shanpū
...smärtstillande. 
鎮痛剤 chintsūzai
...medicin mot förkylning. 
風邪薬 kazegusuri
...magmedicin. 
胃腸薬 ichōyaku
...en rakhyvel. 
剃刀 kamisori
...ett paraply. 
傘 kasa
...solskyddskräm. 
日焼け止め hiyakedome
...ett vykort. 
葉書 hagaki
...frimärken. 
切手 kitte
...batterier. 
電池 denchi
...skrivpapper. 
紙 kami
...en blyertspenna 
えんぴつ enpitsu
...en bläckpenna. 
ペン pen
...böcker på svenska. 
スウェーデン語の本 suwēdengo no hon
...tidningar på svenska. 
スウェーデン語の雑誌 suwēdengo no zasshi
...dagstidningar på svenska. 
スウェーデン語の新聞 suwēdengo no shinbun
...en svensk-japansk ordlista. 
.

Att köra[Redigera]

Jag vill hyra en bil. 
レンタカーお願いします。 rentakaa onegaishimasu.
Kan jag få en försäkring? 
保険入れますか? hoken hairemasuka?
stop (på en vägskylt
止まれ tomare
envägsgata 
一方通行 ippō tsukō
ingen parkering 
駐車禁止 chūsha kinshi
hastighetsgräns 
制限速度 seigen sokudo
bensinstation 
ガソリンスタンド gasorin sutando
bensin 
ガソリン gasorin
diesel 
軽油/ディーゼル keiyu / diizeru

Myndigheter[Redigera]

I Japan kan du hållas fängslad i upp till 23 dagar innan du måste åtalas. Dock har du rätt till en advokat efter 48 timmar. Notera att vid ett erkännande kommer du bli dömd.

Jag har inte gjort något fel. 
何も悪いことしてません。 Nani mo warui koto shitemasen.
Det var ett missförstånd. 
誤解でした。 Gokai deshita.
Var för ni mig? 
どこへ連れて行くのですか? Doko e tsurete yukun desuka?
Är jag arresterad? 
私は逮捕されてるのですか? Watashi wa taiho sareterun desuka?
Jag är svensk medborgare. 
スウェーデンの国民です。 Suwēden no kokumin desu.
Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet. 
スウェーデン大使館と会わせて下さい。 Suwēden taishikan to awasete kudasai.
Jag vill tala med en advokat. 
弁護士と会わせて下さい。Bengoshi to awasete kudasai.
Kan jag betala böter nu? 
罰金で済みますか? Bakkin de sumimasuka?
Notera: Används för trafikböter, att försöka muta en japansk polis är i stort sett omöjligt.

Att lära sig mer[Redigera]

Hur säger man _____ ? 
How do you say _____ ? (vad menas med denna fras?)
Vad heter det här/det där? 
これは何というか。 Kore wa nan to iu ka.