Hjälp Wikitravel att blir en bättre reseguide! Läs här

Allemansrätten

Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Version från den 19 juni 2006 kl. 07.27 av Riggwelter (Diskussion | bidrag) (Lagskyddad natur: stavn)
Hoppa till: navigering, sök
Allemansrätten

Default Banner.jpg

Allemansrätten, av många ansett som kulturarv, en sedvana i Finland, Sverige och Norge där man förutsatt att man följer vissa regler får begränsad rätt att tillfälligt uppehålla sig i naturen på mark som man inte själv äger. De allmänna regler som gäller alla som vistas i naturen styrs av Miljöbalkens andra och sjunde kapitel.

Historik

Allemansrätten anses av vissa ha sina rötter i medeltiden då resenärer fick lov att i mycket begränsad mängd förse sig med det som naturen gav för att kunna livnära sig under resor. 1949 genomflrde staten en fritidsutredning för att ta fram riktlinjer för hur stadsbefolkningen skulle kunna få bättre tillgång till naturen utan att markägarnas intressen åsiodosattes. Friluftslivet ökade kraftigt och sågs av många som ett hot mot natur och lokalbefolkning, men snart nåddes samförstånd.

1994 skrevs allemansrätten in i grundlagen, trots att allemansrätten inte i sig är en lag. I regerings-formens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står att "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten". Man är skyldig att själv hålla reda på vad som gäller och den som bryter mot allemansrätten kan straffas.

Begränsningar

Det finns fyra huvudbegränsningar i Allemansrätten:

  • Lagskyddad natur
  • Nationalparker och naturreservat
  • Skydd för djur och kultur
  • Lokala regler

Lagskyddad natur

Skylt för lagskyddad natur

Sverige har (2006) 28 nationalparker och över 2000 naturreservat. Symbolen för lagskyddad natur är en sexuddig vit stjärna på blå botten och markerar gränsen för område som skyddats med stöd av lagtexten i Miljöbalken. Skylten indikerar bl.a. att särskilda regler för området gäller, regler som kan göra att allemansrätten delvis satts ur spel. Man är skyldig att ta reda på vad som gäller för just den här platsen. Lämpligast gör man detta med hjälp av kommunen inom vars gränser området ligger.

Nationalparker och naturreservat

Extern länk