YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

User talk:Erlend

From Wikitravel Shared
Revision as of 16:40, 25 July 2007 by Erlend (talk | contribs) (Wikitravel på norsk)
Jump to: navigation, search


Information.png   Welcome to Wikitravel Shared, Erlend!

If you want to specialize your experience you may want to consider editing your preferences. Before uploading please take a second to read over the copyleft, policies and guidelines, and the image policy but feel free to upload travel images. If you need help, check out the help desk, and if you need some info not on there, post a message in the Travellers' pub.


-- Tatata 14:42, 24 July 2007 (EDT)

Thanks for the info! Will not to be active the next weeks, since I am currently trying to finish my master thesis, but I am interested in contributing some to this later. Travelling is fun! ;) --Erlend 15:58, 24 July 2007 (EDT)

Wikitravel på norsk

Hej Erlend och välkommen till Wikitravel! Det är morsomt att se att du vill försöka dra igång en norsk version av sidan. I ditt arbete med detta bör du känna till att man som liaison, alltså kontaktperson mellan sin "egen" språkversion och de andra språkversionerna, lämnar en rapport över hur arbetet går. Jag har förberett för detta på den här sidan. Titta gärna på hur de svenska rapporterna ser ut, använd mallen för rapport och ge oss sedan status! På så sätt kan vi andra följa vad du/ni gör. God tur! Riggwelter 09:55, 25 July 2007 (EDT)

Tack så mycket! Får sjå på dette utpå hausten. Var innom Wikipedia-sida til Verdlanco og titta. Såg han ikkje hadde vore særleg aktiv sidan desember (berre éi redigering i februar etter dette), men håpar han framleis kan vera aktuell for Wikitravel. Elles har eg ein idé om at det kanskje kan vera mogleg å få bidrag frå medlemmer av ANSA, som er organisasjonen for norske utanlandsstudentar. Studerer sjølv i Genève for tida. ANSA-medlemmene har mykje nyttig førstehandskunnskap om byar og land! --Erlend 12:34, 25 July 2007 (EDT)
Før ANSA eventuelt kan inviterast inn, må sjølvsagt ein del grunnleggjande struktur på plass først, da. --Erlend 12:36, 25 July 2007 (EDT)