Difference between revisions of "Main Page/bg"

From Wikitravel Shared
Main Page : bg
Jump to: navigation, search
Main Page/bg

Default Banner.jpg

 
(15 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 15: Line 15:
 
|-
 
|-
 
|align="left" width="70%" style="background-color:#edfcf7; border:1px solid #8AAA88"|
 
|align="left" width="70%" style="background-color:#edfcf7; border:1px solid #8AAA88"|
<big><big><center>'''За първи път ли сте във Wikitravel Shared? Моля кликнете [[Welcome, newcomers|тук]] за да започнете!'''</center></big></big>
+
<big><big><center>'''За първи път ли сте в Wikitravel Shared? Моля кликнете [[Welcome, newcomers|тук]] за да започнете!'''</center></big></big>
'''[[Project:About|Wikitravel Shared]]''' е централен ресурс за координация и общо хранилище за '''картинки и други медийни файлове''' за всички езикови версии на [[:en:|Wikitravel]], свободният, пълният, актуалният и достоверен всемирен пътеводител.  Wikitravel Shared съдържа в настоящия момент [[Special:Statistics|{{NUMBEROFFILES}}]] файлове, записани от уикипътешествениците.
+
'''[[Project:About|Wikitravel Shared]]''' е централен ресурс за координация и общо съхръняване на '''картинки и други медийни файлове''' за всички езикови версии на [[:en:|Wikitravel]] - свободен, пълен, актуален и достоверен пътеводител за целия свят.  Wikitravel Shared съдържа в настоящия момент [[Special:Statistics|{{NUMBEROFFILES}}]] файла, записани от уикипътешествениците.
  
Wikitravel се стреми да бъде лидер при описание на пътешествията и пълен пътеводител, а картинките могат да предадат много повече от хиляди думи.  Някои статии могат да имат вече картинки, но ако случайно разполагате с картинки по темата, които завладяват духа, моля заменете сегашните картинки със свои собствени. При това в някои статии въобще няма картинки и ние приветстваме всеки принос, който вие решите да направите. Моля, запознайте се със списъка на статиите без картинки на страницата [[Wikitravel Shared:Requests for images|Искания за снимки]].
+
Wikitravel се стреми да бъде лидер при описание на пътешествията и пълен пътеводител, а картинките могат да предадат много повече от хиляди думи.  Някои статии могат да имат вече картинки, но ако случайно разполагате с картинки по темата, които завладяват духа, моля заменете сегашните картинки със свои собствени. При това в някои статии въобще няма картинки и ние приветстваме всеки принос, който вие решите да направите. Моля, запознайте се със списъка на статиите без картинки на страницата [[Wikitravel Shared:Requests for images|Заявки за нови снимки]].
 
|align=left width=30% valign=top style="background-color:#F3F3F3; border:1px solid #8AAA88; padding-top:5px; padding-right:10px; padding-left:10px; padding-bottom:10px;"|
 
|align=left width=30% valign=top style="background-color:#F3F3F3; border:1px solid #8AAA88; padding-top:5px; padding-right:10px; padding-left:10px; padding-bottom:10px;"|
<div style="margin:0;background:#d3d3d3;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #808080;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top:0.2em;padding-bottom:0.2em;">Images by geography</div>
+
<div style="margin:0;background:#d3d3d3;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #808080;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top:0.2em;padding-bottom:0.2em;">Картинки по континенти</div>
* [[:Category:Africa|Africa]]
+
* [[:Category:Africa|Африка]]
* [[:Category:Asia|Asia]]
+
* [[:Category:Asia|Азия]]
* [[:Category:Australasia|Australasia]] & [[:Category:Oceania|Oceania]]
+
* [[:Category:Australasia|Австралия]] и [[:Category:Oceania|Океания]]
* [[:Category:Europe|Europe]]
+
* [[:Category:Europe|Европа]]
* [[:Category:Middle East|Middle East]]
+
* [[:Category:Middle East|Среден изток]]
* [[:Category:North America|North America]]
+
* [[:Category:North America|Северна Америка]]
* [[:Category:Central America|Central America]] & [[:Category:Caribbean|Caribbean]]
+
* [[:Category:Central America|Централна Америка]] и [[:Category:Caribbean|Карибските острови]]
* [[:Category:South America|South America]]
+
* [[:Category:South America|Южна Америка]]
  
'''See also''': [[:Category:Cuisine|Cuisine]], [[:Category:Maps|Maps]], [[:Category:Events and festivals|Events and festivals]], [[:Category:Other|Other]]
+
'''Вижте още''': [[:Category:Cuisine|Кухня]], [[:Category:Maps|Карти]], [[:Category:Events and festivals|Събития и празници]], [[:Category:Other|Други]]
 
|}
 
|}
  
Line 40: Line 40:
  
 
<div style="width: 50%; float: left">
 
<div style="width: 50%; float: left">
<div style="margin:0;background:#f7d4e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #de8ca7;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top:0.2em;padding-bottom:0.2em;">[[:Category:Tech requests|Tech requests]]</div>
+
<div style="margin:0;background:#f7d4e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #de8ca7;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top:0.2em;padding-bottom:0.2em;">[[:Category:Tech requests|Технически заявки]]</div>
  
'''Bug reports''': [[:Category:Tech_requests#Bug reports|file new bug]] • [[top bugs]] • [[:Category:Open bug reports|open bugs]] • [[:Category:Fixed bug reports|fixed bugs]]
+
'''Съобщения за грешки''': [[:Category:Tech_requests#Bug reports|file new bug]] • [[top bugs]] • [[:Category:Open bug reports|open bugs]] • [[:Category:Fixed bug reports|fixed bugs]]
  
 
'''Заявки за функции''': [[:Category:Tech_requests#Feature requests|file new feature request]] • [[roadmap]] • [[:Category:Open feature requests|open features]] • [[:Category:Finished feature requests|finished features]]</div>
 
'''Заявки за функции''': [[:Category:Tech_requests#Feature requests|file new feature request]] • [[roadmap]] • [[:Category:Open feature requests|open features]] • [[:Category:Finished feature requests|finished features]]</div>
Line 49: Line 49:
 
<div style="margin:0;background:#dfcef2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #8597ab;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">Полезни функции</div>
 
<div style="margin:0;background:#dfcef2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #8597ab;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">Полезни функции</div>
  
* [http://wikitravel.org/shared/Special:Search?ns0=1&ns6=1&search=&searchx=Search Image search]
+
* [http://wikitravel.org/shared/Special:Search?ns0=1&ns6=1&search=&searchx=Search Търсене на картинки]
* [[Special:Userloginout|Create an account]] (required for uploading)
+
* [[Special:Userloginout|Регистрация]] (необходима за качване на картинки)
* [[Special:Upload|Upload an image]]
+
* [[Special:Upload|Качи картинка]]
* [[Special:Newimages|List of new images]]</div>
+
* [[Special:Newimages|Списък на нови картинки]]</div>
  
  
 
<div style="width: 100%; float: left;">
 
<div style="width: 100%; float: left;">
<div style="margin:0;background:#bae8bc;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #779979;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">How to use Shared images</div>
+
<div style="margin:0;background:#bae8bc;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #779979;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">Как се използват общите картинки</div>
To use a Shared image on any Wikitravel language version, just use the normal syntax '''<nowiki>[[Image:</nowiki>''filename.jpg'']]''' to include itEither the English '''Image:''' or the local language ('''Bild:''', '''画像:''', etc) can be used as the command.
+
Картинките в Shared image са достъпни за всички езикови версии на Wikitravel, с включване в текста посредством следния синтаксис '''<nowiki>[[Image:</nowiki>''filename.jpg'']]'''.  Освен английското '''Image:''' могат да се използват локалните езикови версии на думата ('''Bild:''', '''画像:''', '''Картинка:''' и др.) в синтаксиса на командата.
  
The Wikitravel software will automatically check both the Shared and the local image repositories for the imageNote that if the same filename exists on both the local site and the Shared site, the local image has precedence.
+
Софтуерът на Wikitravel автоматично проверява за наличие на картика в Shared и в локалното за съответния език хранилище на картинкиЗабележете, че ако на двете места съществуват картинки с едно и също име, ще се покаже картинката от локалното хранилище.
  
 
</div>
 
</div>
Line 65: Line 65:
 
<div style="width: 100%; float: left">
 
<div style="width: 100%; float: left">
  
<div style="margin:0;background:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a48bbf;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top:0.2em;padding-bottom:0.2em;">Project coordination</div>
+
<div style="margin:0;background:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a48bbf;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top:0.2em;padding-bottom:0.2em;">Координация на проекта</div>
  
* [[Language Expeditions]] -- Starting new language versions of Wikitravel.
+
* [[Language Expeditions]] -- Стартиране на нова езикова версия за Wikitravel.
* [[Liaison reports]] -- Reports for progress on individual Wikitravel versions.
+
* [[Liaison reports]] -- Отчети за развитието на разноезичните Wikitravel версии.
* [[Logbook]] -- all announcements made concerning Wikitravel as a whole
+
* [[Logbook]] -- всички съобщения, отнасящи се до Wikitravel като цяло
* [[Multilingual statistics]] -- number of articles, users and other cool figures about each language version
+
* [[Multilingual statistics]] -- броя на статиите, потребителите и графики за ръста на езиковите версии
* [[Wikitravel Shared:Travellers' pub|Travellers' pub]] -- Discussions for policymaking and other topics related to Shared
+
* [[Wikitravel Shared:Travellers' pub|Travellers' pub]] -- Дискусии за изработване на политики и други теми, свързани със Shared
* [[Get-together]] -- Wikitravellers meeting up offline
+
* [[Get-together]] -- Срещи на живо на уикипътешествениците
  
 
</div>
 
</div>

Latest revision as of 13:32, 26 May 2012+/-

English (en)  •  Suomi (fi)  •  Nederlands (nl)  •  Български (bg)  •  Русский (ru)  •  日本語 (ja)  •  한국어 (ko)  •  简体中文 (zh-hans)  •  繁體中文 (zh-hant)

За първи път ли сте в Wikitravel Shared? Моля кликнете тук за да започнете!

Wikitravel Shared е централен ресурс за координация и общо съхръняване на картинки и други медийни файлове за всички езикови версии на Wikitravel - свободен, пълен, актуален и достоверен пътеводител за целия свят. Wikitravel Shared съдържа в настоящия момент 54,895 файла, записани от уикипътешествениците.

Wikitravel се стреми да бъде лидер при описание на пътешествията и пълен пътеводител, а картинките могат да предадат много повече от хиляди думи. Някои статии могат да имат вече картинки, но ако случайно разполагате с картинки по темата, които завладяват духа, моля заменете сегашните картинки със свои собствени. При това в някои статии въобще няма картинки и ние приветстваме всеки принос, който вие решите да направите. Моля, запознайте се със списъка на статиите без картинки на страницата Заявки за нови снимки.

Картинки по континенти

Вижте още: Кухня, Карти, Събития и празници, Други

Съобщения за грешки: file new bugtop bugsopen bugsfixed bugs

Заявки за функции: file new feature requestroadmapopen featuresfinished features
Полезни функции


Как се използват общите картинки

Картинките в Shared image са достъпни за всички езикови версии на Wikitravel, с включване в текста посредством следния синтаксис [[Image:filename.jpg]]. Освен английското Image: могат да се използват локалните езикови версии на думата (Bild:, 画像:, Картинка: и др.) в синтаксиса на командата.

Софтуерът на Wikitravel автоматично проверява за наличие на картика в Shared и в локалното за съответния език хранилище на картинки. Забележете, че ако на двете места съществуват картинки с едно и също име, ще се покаже картинката от локалното хранилище.

Координация на проекта
  • Language Expeditions -- Стартиране на нова езикова версия за Wikitravel.
  • Liaison reports -- Отчети за развитието на разноезичните Wikitravel версии.
  • Logbook -- всички съобщения, отнасящи се до Wikitravel като цяло
  • Multilingual statistics -- броя на статиите, потребителите и графики за ръста на езиковите версии
  • Travellers' pub -- Дискусии за изработване на политики и други теми, свързани със Shared
  • Get-together -- Срещи на живо на уикипътешествениците

Картинка на деня


Vasugayama Castle ruins

Vasugayama Castle ruins

Contributor: Aiko99ann


bg:Начална страница