Otwórz menu główne

Wikitravel β

Wstęp

Dzień dobry (ogólnie) 
Hello (helou)
Cześć 
Hi (haj)
Dzień dobry (rano) 
Good morning (gud morning)
Dzień dobry (po południu) 
Good afternoon. (gud afternun)
Dobry wieczór 
Good evening. (gud iwning)
Do widzenia  
Good-bye. (gud baj)
Dobranoc 
Good night. (gud najt)
Jak się masz? 
How are you? (hał ar ju?)
Dobrze, dziękuję. 
Fine, thank you. (fajn, th-enk ju)
Jak masz na imię? 
What's your name? (łots jor nejm?)
Nazywam się _____. 
My name is _____ (maj nejm yz _____)
Miło poznać. 
Pleased to meet you. (plizd to mit ju)
Tak  
Yes (jes)
Nie 
No (noł)
Proszę. 
Please. (Pliz)
Dziękuję.
Thank you. (Thenk ju)
Nie ma za co 
Don't mention it (dąt menczyn yt), You're welcome (jor łelkam)
Przepraszam 
Excuse me. (ekskjuz mi)
Przykro mi. 
I am sorry. (ajm sori)
Nie mówię po angielsku. 
I don't speak English. (aj dąt spik inglysz)
Mówisz po polsku? 
Do you speak Polish? (du ju spik połlysz?)
Czy ktoś tu mówi po polsku? 
Does anyone here speak Polish? (daz eniłan hir spik połlysz?)
Nie rozumiem 
I don't understand. (aj dąt anderstend)
Pomocy! 
Help! ('help)
Gdzie są toalety? 
Where are the restrooms (USA) / toilets (UK)? (łer ar the restrums / tojlets)

Zobacz też