Orosz szószedet

A Wikitravelből
A lap korábbi változatát látod, amilyen 188.6.133.231 (vita) 2019. november 2., 12:25-kor történt szerkesztése után volt. (Számok)
(eltérés) ←Régebbi változat | legfrisebb változat (eltérés) | Újabb változat→ (eltérés)
Orosz szószedet

Default Banner.jpg

Ez a szócikk egy szószedet.

Kiejtés[szerkesztés]

Magánhangzók[szerkesztés]

А, а 
magyar á hangnak megfelelő, annál rövidebb hang
Е, е 
magyar e hang (hangsúlytalan szótagban: i), önállóan vagy lágyság- (ь) és keményjel (ъ) után je (ji)
Ё, ё
jo (mindig hangsúlyos)
И, и 
magyar i hang, önállóan vagy lágyság- (ь) és keményjel (ъ) után ji
О, о 
magyar o hang (hangsúlytalan szótagban rövid á)
Ү, у
magyar u hang
Э, э
magyar e hang (ritka)
Ы, ы (jeri) 
i és ü közötti hang
Ю, ю
ju
Я, я
ja (д, н, т után a), hangsúlytalan esetben: i (ji)

Mássalhangzók[szerkesztés]

Б, б 
magyar b hang
В, в 
magyar v hang
Г, г 
magyar g hang
Д, д 
magyar d hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar gy hang
Ж, ж 
magyar zs hang
З, з 
magyar z hang
Й, й 
magyar j hang
К, к 
magyar k hang
Л, л 
magyar l hang; ь előtt lj
М, м 
magyar m hang
Н, н 
magyar n hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar ny hang
П, п 
magyar p hang
Р, р 
magyar r hang
С, с 
magyar sz hang
Т, т 
magyar t hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar ty hang
Ф, ф 
magyar f hang
Х, х 
zöngétlen h mint a magyar pech szóban
Ц, ц 
magyar c hang
Ч, ч 
magyar cs hang
Ш, ш 
magyar s hang
Щ, щ 
scs

Módosító karakterek[szerkesztés]

Ь, ь 
lágyságjel (néma, az előtte lévő mássalhangzót lágyítja)
Ъ, ъ 
keményjel (néma, az előtte lévő mássalhangzó lágyulását akadályozza meg, ritka)

Társalgás[szerkesztés]

Alapok[szerkesztés]

Szia! Szervusz! 
Здравствуйте. [ZDRÁSZTvujtye]
Jó napot (kívánok)! 
Добрый день. [DOBrij GYÉny]
Jó estét! 
Добрый вечер. [DOBrij VÉcser]
Jó reggelt! 
Доброе утро. [DObráje ÚTro]
Szia! 
Здравствуй [ZDRÁSZTvuj], Привет [priVÉT]
Hogy vagy? 
Как поживаете? [KAK pázsiVÁjetye]
Hogy van? 
Как дела? [KAK gyelá]
______ hívnak. 
Меня зовут ______.[miNYÁ zaVÚT]
Önt hogy hívják? 
Как вас зовут? [KAK vasz zaVÚT]
Örülök a találkozásnak. 
Очень рад(а) познакомиться. [Ócsiny RÁD(a) paznaKÓMszja], Очень приятно. [Ócsiny priJÁTna]
Kérek/Kérem. 
Пожалуйста. [paZSALJszta]
Köszönöm 
Спасибо. [szpaSZÍba]
Szívesen 
Не за что. [nyizaSTO]
Igen 
Да. [DÁ]
Nem 
Нет. [NYET]
Nem tudom 
Не знаю. [nyiZNÁju]
Elnézést 
Извините. [izviNYÍtye]
Bocsánat 
Простите. [praszTYÍtye]
Hány óra van? 
Сколько времени? [SZKOLJka VREmenyi]
Viszontlátásra! 
До свидания. [daszviDÁnya]
Viszlát! 
Пока. [paKÁ]
Magyar/ok vagyok/vagyunk. 
Я венгр(ка). / Мы венгры. [JA VENGR(ka)/ MI VENGri]
Nem beszélek (jól) oroszul. 
Я не говорю по-русски (хорошо). [JA nye gavarJÚ paRÚSZki (haraSÓ)]
Beszél angolul/németül/magyarul? 
Вы говорите по-английски/по-немецки/по-венгерски? [VI gavaRÍtye paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Beszélsz angolul/németül/magyarul? 
Ты говоришь по-английски/по-немецки/по-венгерски? [TI gavarIS paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Beszél valaki angolul? 
Кто-нибудь здесь говорит по-англиский/по-немецки/по-венгерски? [KTOnyibugy ZGYESZ gavaRÍT paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Vigyázat! 
Осторожно! [asztaRÓZSna]
Segítség! 
Помогите! [pamaGÍtye]
Nem értem. 
Я не понимаю. [JA nye panyiMÁju]
Merre találom a mosdót?
Где туалет? [G'GYE tuaLET]

Probléma[szerkesztés]

Hagyjon békén! 
Отстань. [ÁszTÁNY]
Menjen el! 
[]
Ne érjen hozzám! 
Не трогай меня! [nyiTROgáj miNYÁ]
Hívom a rendőrséget. 
Я вызову милицию. [jáVÍzávú miLIciju]
Rendőrség! 
Милиция! [miLIcija]
Fogják meg! Tolvaj! 
Держите вора! [gyerZSItye VOja]
Kérhetném a segítségét? 
Мне нужна ваша помощь. [mnye núzsNÁ VÁsa POmoscs]
Sürgős 
Это срочно!. [étÁ szrácsNÓ]
Eltévedtem. 
Я заблудился/заблудилась [ja zabuGYILszja/zabuGYILasz]
Elvesztettem a táskám. 
Я потерял(а) свою сумку. [ja patyerJÁL(a) szváJÚ SZUMku]
Elvesztettem a pénztárcám. 
Я потерял(а) свой бумажник/своё портмоне. [ja patyerJÁL(a) SZVÓJ buMÁZSnyik/szváJÓ portmoNYE]
Beteg vagyok. 
Я болен/ больна. [já BOlen/baljNÁ]
Megsebesültem. 
Я ранен(а) [já RÁnyen(á)]
Orvosra van szükségem. 
Мне нужен врач. [mnye NÚzsen VRÁCS]
Használhatnám a telefonját? 
Можно от вас позвонить? [MÓZSná átVÁSZ pázbáNYÍTY]

Számok[szerkesztés]

Az orosz főnevek számok után nem kerülnek többes számba, ehelyett 1-re végződő (kivéve: 11) szám után alanyesetet, 2, 3, 4-re végződő számok után egyes birtokos, a 0, 5, 6, 7, 8, 9-re, illetve a 1x-re végződő számok után többes birtokos esetet használnak

один (одна, одно)[áGYIN, ádNÁ, ádNÓ]
два (две) [dvá, dve]
три [tri]
четыре [csiTIri]
пять [pjáty]
шесть [seszty]
семь [szem]
восемь [VÓszem]
девять [GYévity]
10 
десять [GYészity]
11 
одиннадцать [áGYÍNnádcáty]
12 
двенадцать [dviNÁDcáty]
13 
тринадцать [triNÁDcáty]
14 
четырнадцать [csiTIRnádcáty]
15 
пятнадцать [pitNÁDcáty]
16 
шестнадцать [sesztyNÁDcáty]
17 
семнадцать [szimNÁDcáty]
18 
восемнадцать [vászimNÁDcáty]
19 
девятнадцать [gyivitNÁDcáty]
20 
двадцать [DVácáty]
21 
двадцать один [DVÁcáty áGYIN]
22 
двадцать два [DVÁcáty dvá]
23 
двадцать три [DVÁcáty tri]
30 
тридцать [TRIcáty]
40 
сорок [SZÓrák]
50 
пятьдесят [pitygyiSZJÁT]
60 
шестьдесят [sesztygyiSZJÁT]
70 
семьдесят [SZEMgyiszit]
80 
восемьдесят [VÓszemgyiszit]
90 
девяносто [gyiviNÓsztá]
100 
сто [szto]
200 
двести [DVEsztyi]
300 
триста [TRIszta]
400 
четыреста [csiTIRjeszta]
500 
пятьсот [pjátSZOT]
600 
шестьсот [sesztySZOT]
1000 
тысяча [TIszjacsa]
2007 
две тысячи семь [dve TIszjacsi szem]
1 000 000 
миллион [miliON]
fél 
половина [palaVIna]
kevés 
мало/немного [MÁlo, nyeMNÓgá]
sok 
много [MNÓgá]
kevesebb 
меньше [MENYse]
több 
больше [BÁLJse]

Idő[szerkesztés]

most 
сейчас [szijCSÁSZ]
később 
позднее [POZDnyije]
előbb 
раньше [RÁNYse]
reggel (délelőtt) 
утро [ÚTro], időhatározó: утром [ÚTrom]
délután 
день [gyeny], időhatározó: дня [dnyá]
este 
вечер [VÉcser], időhatározó: вечером [VÉcserom]
éjjel 
ночь [nocs], időhatározó: ночи [NÓcsi]
ma reggel (ma délelőtt) 
сегодня утром [sziVODnyá ÚTrom]
ma délután 
сегодня дня [sziVODnyá dnyá]
ma este 
сегодня вечером [sziVODnyá VÉcserom]
ma éjjel 
сегодня ночи [sziVODnyá NÓcsi]

Óra[szerkesztés]

reggel 8:00 
восемь часов утром [VÓszem csaSZOV ÚTrom]
1 óra 
час [csász]
2 óra 
два часа [dvá csáSZÁ]
3 óra 
три часа [tri csáSZÁ]
4 óra 
четыре часа [csiTIri csáSZÁ]
5 óra 
пять часов [pjáty csáSZOV]
6 óra 
шесть часов [seszty csáSZOV]
7 óra 
семь часов [szem csáSZOV]
8 óra 
восемь часов [VÓszem csáSZOV]
9 óra 
девять часов [GYEvity csáSZOV]
10 óra 
десять часов [GYEszity csáSZOV]
11 óra 
одинадцать часов [áGYINnádcáty csáSZOV]
12 óra 
двенадцать часов [dveNÁDcáty csáSZOV]
dél 
полдень [POLgyeny]
délután 1 óra 
час дня [csász dnyá]
éjfél 
полночь [POLnocs]
negyed nyolc 
четверть восмого [csitVERTY VÓSZmovo]
fél kilenc 
полдевятого [pálgyivJÁtovo]
háromnegyed tíz 
три четверть десятого [tri csetVERTY gyeszJAtava]

Időtartam[szerkesztés]

perc 
минута/минуты/мунут [miNÚtá/miNÚti/miNÚT]
óra 
час/часа/часов [csász/a/ov]
nap 
день/дня/дней [gyeny/dnyá/dnyej]
hét 
неделя/неделю/недель [nyiGYELja/nyiGYELju/nyiGYEL]
hónap 
месяц/месяца/месяцев [MISZjic/a/ev]
év 
год/года/лет [god/GÓDá/let]

Napok[szerkesztés]

ma 
сегодня [sziVÓDnyá]
tegnap 
вчера [fcseRÁ]
holnap 
завтра [ZÁVtra]
hétfő 
понедельник [pány(i)GYéLnyik]
hétfőn 
в понедельнике [fpány(i)GYELnyik]
kedd 
вторник [FTORnyik]
kedden 
во вторник [váFTORnyik]
szerda 
среда [szriDÁ]
szerdán 
в среду [fszreDU]
csütörtök 
четверг [csitVéRG]
csütörtökön 
в четверг [fcsitVERG]
péntek 
пятница [PJÁTnyicá]
pénteken 
в пятницу [FPJÁTnyici]
szombat 
суббота [szuBOtá]
szombaton 
в субботу [szuBOtá]
vasárnap 
(в) воскресенье [vászkriSZénye]

Hónapok[szerkesztés]

január 
январь [jánVÁR]
február
февраль [febRÁLJ]
március 
март [márt]
április 
апрель [apREL]
május 
май [máj]
június 
июнь [iJÚN]
július 
июль [iJÚL]
augusztus 
август [AVguszt]
szeptember 
сентябрь [szinTYÁBR]
október 
октябрь [akTYÁBR]
november 
ноябpь [naJÁBR]
december 
декабрь [gyiKÁBR]

Dátum írása[szerkesztés]

Színek[szerkesztés]

Színek

A színek általában melléknevekként használatosak, itt is ilyen formában láthatóak. Az orosz nyelvben a mellékneveknek több alakjuk van, nemben, módban és számban egyeztetődnek a főnévhez. Lejjebb a hímnemű alany eseti alak látható, ha az -ый végződést levágjuk, kapjuk a szótőt. Ehhez illeszkednek a ragok (nőnem alanyesetben: -ая (ájá), semlegesnemben (alany- és tárgyeset): -ое (oje), többesszámban (alany- és tárgyeset): -ые (ije), nőnem tárgyesetben: -ую (uju)).

fekete 
чёрный [CSORnij]
fehér 
белый [BÉlij]
szürke 
серый [SZÉRij]
kék 
синий, -яя, -ее, -ие, -юю [SZÍnyij, -nyaja, -nyeje, -nyije, -nyuju]
világoskék 
голубой [galuBÓJ] (ragozása mint a többinek)
piros 
красный [KRÁSZnij]
sárga
жёлтый [ZSOLtij]
zöld
зелёный [ziLJÓNij]
narancssárga 
оранжевый [aRÁNzsevij]
lila 
лилиовый [liljiÓvij]
barna 
коричневый [kaRIcsevij]
rózsaszín 
розовый [RÓzovij]

Közlekedés[szerkesztés]

Vonat, busz[szerkesztés]

Mennyibe kerül egy jegy _____-ba/be? 
Сколько стоит билет в _____? [SZKOLJka SZTOjit biLET f_____?]
Egy/Két jegyet _____-ba/be. 
Один/Два билет/-а в _____, пожалуйста. [aGYIN biLET/dva biLETá f_____, paZSÁLJsztá]
Hova megy ez a vonat/busz? 
Куда идёт этот поезд/автобус? [kuDÁ iGYÓT État PÓjezd/afTObusz?]
Megáll _____-ban/ben? 
Этот поезд/автобус останавливается в _____? [État PÓjezd/afTObusz asztáNÁVlivájetszjá f_____?]
Mikor indul a vonat/busz _____-ba/be? 
Когда отходит поезд/автобус в _____ ? [kagDÁ atHÓgyit PÓjezd/afTObusz f_____?]
Mikor érkezik meg ez a vonat _____-ba/be? 
Во сколько этот поезд приходит в_____? [vaSZKOLJka État PÓjezd priHÓgyit f_____?]
transzfer 
[]
egy útra 
(только) туда [TOLJka tuDÁ]
retúr 
туда и обратно [tuDÁ i abRÁTna]
vágány 
платформа [plátFORma]
csomagmegőrző 
камера хранения [KÁmera hraNYEnyija]
váróterem 
зал ожидания [zál azsiDÁnyijá]
átszállás 
[]
A vonat 10 percet késik. 
Поезд опаздывает 10 минут. [PÓjezd aPÁZdivájet GYÉszity miNÚT]

Irányok[szerkesztés]

Merre van _____? 
[]
vasútállomás 
[]
buszállomás 
[]
repülőtér 
[]
hajóállomás 
[]
belváros 
[]
legközelebbi buszmegálló 
[]
legközelebbi _____ 
[]
egy ifjúsági szálló 
[]
egy hotel 
[]
Magyar/Román/Szerb Nagykövetség 
[]
Megmutatná a térképen? 
[]
utca 
yлица [ulíca]
út 
[]
(Forduljon) jobbra 
[]
(Forduljon) ballra 
[]
egyenesen
[]
_____ felé 
[]
_____ mögött 
[]
_____ előtt 
[]
útkereszteződés 
[]
csomópont (autópályán) 
[]
észak 
север [szjEver]
dél 
юг [júg]
kelet 
восток [vásztÓk]
nyugat 
запад [zÁpád]
fent, fel 
[]
lent, le 
[]

Taxi[szerkesztés]

Taxi! 
такши [táxi]
Kérem, vigyen _____-hoz/-hez! 
[]
Mennyibe kerül az út _____-hoz/-hez? 
[]

Vezetés[szerkesztés]

Szeretnék autót bérelni. 
[]
benzinkút 
[]
benzin 
[]
diesel 
[]
Útjelző táblák[szerkesztés]
egyirányú 
[]
elsőbbségadás kötelező 
[]
parkírozni tilos 
[]
fizető parkolás 
[]
felé 
[]
Állj 
стой[sztoj]
jobb oldali sáv vége 
[]
bal oldali sáv vége
[]
behajtás csak engedéllyel 
[]
csak célforgalom 
[]

Szállás[szerkesztés]

Van szabad szobájuk? 
[]
Mennyibe kerül egy szoba egy/két fő részére? 
[]
Van a szobában _____? 
[]
ágynemű 
[]
fürdőszoba 
[]
telefon 
телефон [tyilifón]
TV 
телевизор [tyiliVÍzár]
internetkapcsolat/WIFI 
[]
Láthatnám a szobát először? 
[]
Van csendesebb szobájuk? 
[]
világosabb 
[]
nagyobb 
[]
kisebb 
[]
tisztább 
[]
olcsóbb 
[]
Rendben, kiveszem a szobát! 
[]
_____ éjszakát leszek. 
[]
Tudna egy másik szállodát ajánlani ? 
[]
Van széfük? 
[]
Reggeli/Vacsora benne van az árban? 
[]
Hány órakor van a reggeli/vacsora? 
[]
Kérem, takarítsák ki a szobámat! 
[]
Felébresztene _____-kor/-kör. 
[]
Távozni szeretnék. 
[]

Fizetés[szerkesztés]

Elfogadnak hitelkártyát? 
[]
Fel tudná váltani nekem? 
[]
Hol tudok pénzt váltani? 
[]
Mi a váltási árfolyam? 
[]
Hol található egy bankjegyautómata (ATM)? 
[]

Étkezés[szerkesztés]

Egy aztalt egy/két személy részére. 
Я хочу заказать столик на двоих! [Ja hocsú zakazáty sztólik na dvoíh]
Láthatnám a menűt? 
Я хочу, чтобы в меню! [Ja hocsú stóbü v menjú]
Mi a ház specialitása? 
[]
Van helyi specialitásuk? 
[]
Vegetáriánus vagyok. 
Я вегетарианец. (férfi) Я вегетарианка. (nő) [Ja vegetaríanec. Ja vegetaríanka.]
Nem eszek disznót. 
[]
Csak kóser ételt eszek. 
[]
El tudná könnyűre készíteni. 
[]
menü 
[]
à la carte 
[]
reggeli 
завтрак [zÁvtrák]
ebéd
обед [áBéd]
vacsora
ужин [Úzsin]
Szeretnék _____ 
Я хочу [Ja hocsú]
csirke 
[]
marha 
[]
véresen 
[]
félig átsütve 
[]
teljesen átsütve 
[]
sertés 
[]
bárány 
[]
hal 
рыба [RÜba]
lazac 
[]
tonhal 
[]
tőkehal
[]
osztriga 
[]
kagyló 
[]
garnélarák 
[]
rák 
[]
homár 
[]
tenger gyümölcsei 
[]
csiga 
[]
béka 
лягушка [ljáguska]
vaddisznó 
[]
szarvas 
[]
szalonna 
[]
sonka 
[]
virsli 
cоcиcка[SZÁSZÍszka]
tojás 
яйцо [JÁjco]
sajt 
cир [szir]
vaj 
масло [MÁszlo]
kenyér 
хлеб [hleb]
zöldség 
[]
gyümölcs 
[]
alma 
яблоко [JÁbloká]
narancs 
[]
rizs 
рыс [risz]
tészta 
[]
bab
[]
Kaphatnék egy pohár _____-t? (vizet) 
Я хочу стакан (воды). [Ja hocsú sztakan (vodű).]
Kaphatnék egy csésze _____-t? 
[]
Kaphatnék egy üveg _____ -t? 
[]
kávé 
кофе [kofe]
tea 
чай [csáj]
tej 
молoко [málÁko]
víz 
вода [VÓda]
ásványvíz 
минеральная вода [mineRÁLnájá VÓda]
szénsavas 
[]
dús szénsavas 
[]
szénsavmentes 
[]
gyümölcslé 
сок [szok]
vörös-/fehérbor 
красный-/белый вино [KRÁsznij-/BJElíj VÍno]
Kérhetnék egy kis _____? 
[]
só 
соль [szol]
bors 
перец [pÉrec]
Pincér! 
[]
Végeztem. 
[]
Finom volt 
[]
A számlát legyen szíves! 

Bárok[szerkesztés]

Szolgálnak fel alkoholt? 
[]
Van kiszolgálás? 
[]
whiskey 
vodka 
[]
rum 
[]
kóla 
[]
tonik 
[]
narancslé 
[]
Van valami rágnivalójuk ? 
[]
Mégegyet kérek! 
[]
Mégegy kört legyen szíves! 
[]
Mikor zárnak? 
[]

Vásárlás[szerkesztés]

Mennyibe kerül? 
сколько стоит? [Szkolká sztáít]
Nagyon drága. 
очень дорогой [ocseny dárágoj]
olcsó 
[]
Nem kérek. 
[]
Nem érdekel. 
[]
Ön átvág! 
[]
Rendben, elviszem. 
[]
Házhozszállítja (külföldre)? 
[]
Szükségem van _____-ra/-re. 
[]

Piperecikkek[szerkesztés]

szappan 
мыло [műla]
sampon 
шампунь [sampúny]
fogkefe 
зубная щётка [zúbnája sótka]
fogkrém 
зубная паста [zúbnája pászta]
tampon 
тампоны [tampónü]
borotva 
бритва [brítva]
törölköző 
полотенца [polotyénca]
papírzsebkendő 
бумажный носовой платок [bumázsnüj naszavój platók]

====Gyógyszer==== (lekársztvo)

fájdalomcsillapító 
аналгетик/болеутоляющий [analgetyik/boleutoljájusíj]
lázcsillapító 
антипиретик/жаропонижающий [antipiretyik/zsaroponyízsájusíj]
megfázás elleni gyógyszer 
средства против простуды [szredsztva pratyív prosztúdü]
Fáj a fejem! 
У меня болит голова! [u minyá bolít golová!]

Papír, írószer, könyv[szerkesztés]

levélpapír 
почтовая бумага [pocstovája bumága]
levélbélyeg 
почтовая марка [pocstovája márka]
levelezőlap 
открытка [atkrűtka]
ajánlott levél 
заказное письмо [zakáznoje píszmo]
toll 
ручка [RÚcská]
angol/német/magyar nyelvű újság 
английскaя/германскaя/венгерскaя газета [ángliszkíj/germánszkíj/bengerszkíj gázétá]
angol/német/magyar nyelvű magazin 
английский/германский/венгерский журнал [ángliszkíj/germánszkíj/vengerszkíj zsurnál]
angol/német/magyar nyelvű könyv 
английскaя/германскaя/венгерскaя книга [ángliszkíj/germánszkíj/vengerszkíj knyígá]
---magyar szótár 
венгерский словарь [vengJErszkíj szlovar]

Hatóságok[szerkesztés]

Nem csináltam semmi rosszat. 
[]
Félreértés. 
[]
Hova visznek? 
Куда тащите/возите вы меня? [Kudá tasítye/vozítye vü menyá?]
Le vagyok tartóztatva? 
[]
Magyar/Román/Szerb állampolgár vagyok. (férfi) 
Я венгерский/румынский/сербский гражданин. [Ja vengerszkíj/ruminszkíj/szerbszkíj grazsdanyín]
Magyar/Román/Szerb állampolgár vagyok. (nő) 
Я венгерская/румынская/сербская гражданка [Ja vengerszkája/ruminszkája/szerbszkája grazsdanka]
Szeretnék a magyar/román/szerb nagykövetséggel/konzulátussal beszélni. 
Я хочу установления связи с конкретными дипломатами Посольства Венгрии в Москве! [Ja hocsú usztanovlenyíja szvjázi sz konkretními gyiplomatámi poszólsztva véngrii v moszkvé]
Szeretnék ügyvéddel beszélni 
Я хочу говорить с адвокатом! [Ja hocsú gavaríty sz advokátom]
Nem lehetne a bűntetést most kifizetni? 
[]

Orosz szószedet témához kapcsolódó forrásszövegek a Wikipédiában.

Toll.png
Ez a szócikk vázlatos. Több tartalmat igényel. Minden szükséges alcímet tartalmaz ugyan, de azoknak csak egy része van kifejtve. Segíts te is, hogy bővebb szócikk lehessen!