Francia szószedet

A Wikitravelből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Strapontin (vita | közrem.) 2007. február 10., 20:14-kor történt szerkesztése után volt. (Mássalhangzók)
Francia szószedet

Default Banner.jpg

A francia egy újlatin nyelv, melyet elsősorban Franciaországban beszélnek, de a Föld további országaiban is hivatalos nyelv. Európában Monacoban, Belgium déli részén (Vallónia), Luxemburg legnagyobb részén és Nyugat-Svájcban hivatalos nyelv, és az angol mellett Európai Unió egyik munkanyelve. Afrika számos pontján szintén hivatalos vagy sokak által ismert nyelv: Észak-Afrika arab országaiban, valamint a nyugat-afrikai államokban széleskörben ismert és használatos nyelv. Kanada Québec államában egyedüli, Új-Brunswick államában pedig az angollal együtt a hivatalos nyelv, de Ontario, illetve az Egyesült Államok Virginia államában is sokak anyanyelve. A Karib-szigetek közül Haiti, Martinique és Guadeloupe, Dél-Amerikában Francia-Guyana, Óceániában Francia Polinézia és Tahiti hivatalos nyelve.

A francia nyelv elterjedése – Jelmagyarázat :

     Anyanyelv

     Adminisztratív nyelv

     Kulturális nyelv

kisebb francia közösség

Kiejtés

A francia nyelv – a magyartól eltérően – nem fonetikus írást használ, azonos betűk különböző kiejtéssel bírhatnak. Mindazonáltal az egyes betűkapcsolatoknak jól meghatározott kiejtése van, amelytől az eltérés ritka.

Tipikus francia jelenség, hogy a szóvégi mássalhangzókat (r, l, m, n kivételével), illetve e betűt nem ejtjük ki. Persze akadnak a szabály alól kivételek (elsősorban a gyakran használt főnevek: Est (kelet), If). A hangsúly szinte mindig az utolsó szótagra esik.

Több európai nyelv átvett francia szavakat. Az angol nyelvben különösen sok a francia eredetű szó, amelyek bár azonos helyesírással rendelkeznek, kiejtésük lényegesen eltér.

Magánhangzók

a, â, à 
a magyar á-nál rövidebb, azzal azonos kiejtésű hang
e, œ 
általában a német szóvégi e-nek („schwa”) megfelelő hang, néha magyar e jellegű, szóvégén néma
ê, è, ai (általában)
magyar e-nek megfelelő hang
é 
magyar é-nek megfelelő hang
eu 
magyar hosszú ő hang
i, î, ï, y 
magyar i hang (kivéve, ha nazális)
o, ô, ö, au, eau 
magyar o hang
ou 
magyar u hang
u, û, ü 
magyar ü hang

Diftongusok

oi 
„oá” és „wá” között álló kettőshangzó
oui 
„ui” és „wi” között álló kettőshangzó

Mássalhangzók

magyar b hang
e, i, y előtt sz hang, egyébként k hang
ch
magyar s hang
magyar d hang
f, ph 
magyar f hang (kötésnél v)
e, i, y előtt zs hang, egyébként g hang
gu 
magyar g hang
néma, bár sokszor a kötést akadályozza (pl: la Hongrie)
zs hang
nem jellemző, k hang
magyar l hang
magyar m hang
magyar n hang
magyar p hang
q(u) 
magyar k hang
magyar r-től kissé eltérű, uvuláris hang
magyar sz hang
magyar t hang
v, w 
magyar v hang
magyar z hang

Francia szószedet témához kapcsolódó forrásszövegek a Wikipédiában.

Toll.png Csonk szócikk.

Toll.png
Ez a szócikk egy csonk, és a figyelmedet igényli, mert kevés információt tartalmaz.
Segíts te is, hogy informatívabb szócikk lehessen!