Auta Wikitravelia kasvamaan muokkaamalla artikkelia! Opi tästä

Ero sivun ”Wikitravel:Artikkelin nimeäminen” versioiden välillä

Kohteesta Wikitravel
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(ensi alkuun...)
 
 
(16 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 2: Rivi 2:
  
 
==Käytä suomenkielisiä paikannimiä==
 
==Käytä suomenkielisiä paikannimiä==
 +
: ''Katso myös'': [[:en:Wikitravel:Why Wikitravel doesn't use official names]] ''(englanniksi)''
  
Tämä Wikitravelin version on suomeksi, joten nimien pitäisi olla suomeksi.  Mikäli paikalla ei ole suomenkielistä nimeä — ja totta puhuen useimmillahan ei ole — niin käytä '''yleisintä suomenkielistä nimeä'''.  Noudata tätä sääntöä silloinkin kun nimen kirjaimellinen translitterointi johtaisi eri lopputulokseen, tai kaupungilla on harvemmin käytetty virallinen nimi.
+
Tämä Wikitravelin versio on suomenkielinen, joten nimien pitäisi olla suomeksi.  Mikäli paikalla ei ole suomenkielistä nimeä — ja totta puhuen useimmillahan ei ole — niin käytä '''yleisintä suomenkielistä nimeä'''.  Noudata tätä sääntöä silloinkin kun nimen kirjaimellinen translitterointi johtaisi eri lopputulokseen, tai kaupungilla on harvemmin käytetty virallinen nimi.
  
 
Esimerkkejä:
 
Esimerkkejä:
  
 
*[[Pietari]], ei ''Leningrad'' tai ''Санкт-Петербу́рг''
 
*[[Pietari]], ei ''Leningrad'' tai ''Санкт-Петербу́рг''
*[[Brysseli]], ei ''Bruxelles'' tai ''Brussels''
+
*[[Bryssel]], ei ''Bruxelles'' tai ''Brussels''
 
*[[Peking]], ei ''Beijing''
 
*[[Peking]], ei ''Beijing''
 
*[[Mexico City]], ei ''Mexico'' tai ''Ciudad Mexico''
 
*[[Mexico City]], ei ''Mexico'' tai ''Ciudad Mexico''
Rivi 16: Rivi 17:
 
Jos paikalla on muita nimiä, erityisesti paikallisella kielellä, niin lisää ne ihmeessä itse artikkeliin.  On tärkeää tietää, että suomalaisten [[Lissabon]] on portugaliksi ''Lisboa''; mutta, sillä tiedolla, että se oli roomalaisille ''Olisipo'', on lähinnä historiallista arvoa.
 
Jos paikalla on muita nimiä, erityisesti paikallisella kielellä, niin lisää ne ihmeessä itse artikkeliin.  On tärkeää tietää, että suomalaisten [[Lissabon]] on portugaliksi ''Lisboa''; mutta, sillä tiedolla, että se oli roomalaisille ''Olisipo'', on lähinnä historiallista arvoa.
  
For remote or relatively unknown destinations where there just isn't a commonly-used English name, the title should be the most commonly-used name in the local language. For places where the local language doesn't use the English (or Latin) alphabet, try to form a [[Wikitravel:Romanization|Romanized]] version. Note that there are few destinations where ''someone'' hasn't made an English version of the name; check official tourist information from the local government, dictionaries, encyclopedias, other guidebooks, or other reference material for suggestions.
+
Kaukaisille tai suhteellisen tuntemattomille kohteille joilla ei yksinkertaisesti ole yleisesti käytettyä suomenkielistä nimeä tulisi artikkelin otsikon olla yleisin nimi paikallisella kielellä. Paikoille joiden kieli ei käytä latinalaista aakkostoa, koeta muodostaa [[Wikitravel:Romanisaatio|romanisoitu]] versio. Huomaa, että useille paikoille on olemassa ''jonkinlainen'' suomenkielinen (tai muuten romanisoitu) versio nimestä; tarkista paikan matkailutoimistosta tai muulta viralliselta taholta, sanakirjoista, tietosanakirjoista, muista matkaoppaista tai muusta lähdemateriaalista ehdotuksia.
  
The guiding principle here is to make the articles easy to find and read for English-speaking users. Use common sense and consensus to resolve naming conflicts, and remember that [[Wikitravel:the traveller comes first|the traveller comes first]].
+
Ohjenuorana tässä on, että suomenkielisen käyttäjän tulisi olla helppo löytää ja lukea artikkeleita. Käytä maalaisjärkeä, koita päästä yhteisymmärrykseen nimiristiriidoissa ja muista, että [[Wikitravel:Matkailija tulee ensin|matkailija tulee ensin]].
  
===Romanization===
+
===Romanisaatio===
  
Use only the '''characters of the [[:Wikipedia:Latin alphabet|Latin alphabet]]''' for all article names (not just place names). Latin characters are the letters A through Z, capitalized or not, ''with or without [[:Wikipedia:Diacritic|accents/diacritics]], and including ligatures (such as æ, Æ)''. Latin characters are much, much easier for English-speaking readers and contributors to "sound out" or to type (say, for the search tool) than non-Latin characters. If using accents/diacritics and/or ligatures, please also create redirects without (eg. the article named [[Ærø]] should have redirects named [[Aero]] and [[Aeroe]]).
+
Käytä ainoastaan '''[[:Wikipedia:Latinalaiset aakkoset|latinalaisen aakkoston]] merkkejä''' kaikissa artikkelin nimissä (ei vain paikan nimissä). Latinalaiset merkit tässä tapauksessa tarkoittavat kirjaimia A:sta Ö:hön, joko pieninä tai suurina, ''[[:Wikipedia:Tarke|aksenttien/tarkkeiden]] kanssa tai ilman niitä, sisältäen [[:Wikipedia:Ligatuuri|ligatuurit]] (kuten æ, Æ)''. Latinalaiset merkit ovat suomalaiselle lukijalle ja kirjoittajalle paljon helpompia puhua ja kirjoittaa (esimerkiksi hakukoneeseen) kuin ei-latinalaiset merkit. Aksentteja/tarkkeita ja/tai ligatuureja käyttäessäsi luo uudelleenohjaukset myös ilman niitä kirjoitetuille versioille (esimerkiksi artikkelilla jonka nimi on [[Ærø]] tulisi olla uudelleenohjaukset nimiltä [[Aero]] ja [[Aeroe]]).
  
''See also'': [[Wikitravel:Romanization|Romanization]]
+
''Katso myös:'' [[Wikitravel:Romanisaatio|Romanisaatio]]
  
==Hierarchy==
+
==Hierarkia==
  
The shorter we make our URLs, the easier they are to remember and the more likely people are to pass them around. For place names, the basic name of the place, without a whole bunch of localizing addenda, is the best. In other words, [[Denver]] is all you need to find the city of Denver, and not <nowiki>[[Denver, Colorado]]</nowiki> or <nowiki>[[Denver, Colorado, United States of America]]</nowiki>. The place of Denver in the world should be clear from the Denver page, or from the [[Colorado]] or even [[United States of America]] articles.
+
Mitä lyhyempiä teemme URL:stämme (verkko-osoitteistamme), sitä helpompia ne on muistaa ja sitä todennäköisemmin ihmiset jakavat niitä eteenpäin. Paikannimille on parasta käyttää paikan perusnimeä ilman liutaa paikallistavia lisukkeita. Toisin sanoen, [[Denver]] riittää Denverin kaupungin löytämiseksi, <nowiki>[[Denver, Colorado]]</nowiki> ja <nowiki>[[Denver, Colorado, Yhdysvallat]]</nowiki> ovat turhan pitkiä. Denverin paikka maailmassa tulisi selvitä Denver-sivulta, [[Colorado]]-sivulta tai jopa [[Yhdysvallat]]-artikkelista.
  
==Districts==
+
==Kaupunginosat==
  
An exception to excluding hierarchy from article names is [[Wikitravel:geographical hierarchy#Districts|districts]] in a city. These have names of the form "''Name of city''/''Name of district''".  
+
Poikkeus hierarkian välttämisestä artikkeleiden nimissä ovat [[Wikitravel:Maantieteellinen jaottelu#Kaupunginosat|kaupunginosat]] kaupungin sisällä. Nämä nimetään muodossa "''Kaupungin nimi''/''Kaupunginosan nimi''".
Examples:
+
 
 +
Esimerkkejä:
  
 
*[[San Francisco/Tenderloin]]
 
*[[San Francisco/Tenderloin]]
*[[London/West End]]
+
*[[Lontoo/West End]]
*[[Paris/Montmartre]]
+
*[[Pariisi/Montmartre]]
  
==Disambiguation==
+
==Täsmennykset==
  
Sometimes different places have the same name, and require disambiguation. In most cases this is easy to solve, using one of the first two rules here. In a few cases, rule 3 or 4 comes into play.
+
Joskus useammalla paikalla voi olla sama nimi ja tällöin tarvitaan täsmennystä. Useimmissa tapauksissa tämä on helppo ratkaista, käyttäen jompaa kumpaa kahdesta ensimmäisestä säännöstä alla. Silloin tällöin saatetaan joutua käyttämään sääntöjä 3 tai 4.
  
#If two places are on the ''same'' level of the [[Wikitravel:geographical hierarchy|geographical hierarchy]] (e.g. both are cities), put the country of each in parentheses after their names. ''Example:'' [[St. Petersburg (Russia)]]. In certain countries, a more precise level of disambiguation is necessary or more natural, such as:
+
#Jos kaksi paikkaa ovat ''samalla'' tasolla [[Wikitravel:Maantieteellinen jaottelu|maantieteellisessä jaottelussa]] (esim. molemmat ovat kaupunkeja), laita kumpaisenkin maa sulkuihin nimen perään. ''Esimerkiksi:'' [[Pietari (Venäjä)]]. Joissakin maissa tarkempi täsmentäminen on välttämätöntä tai luonnollisempaa, kuten:
#*Places in the [[United States of America]] use the ''state'' as the disambiguator. ''Example:'' [[Venice (California)]].
+
#*Paikat [[Yhdysvallat|Yhdysvalloissa]] käyttävät ''osavaltiota'' täsmennyksenä. ''Esimerkiksi:'' [[Venice (Kalifornia)]].
#*Places in [[Canada]] use the ''province'' as the disambiguator. ''Example:'' [[Windsor (Ontario)]].
+
#*Paikat [[Kanada]]ssa käyttävät ''provinssia'' täsmennyksenä. ''Esimerkiksi:'' [[Windsor (Ontario)]].
#*Places in [[Australia]] use the ''state'' as the disambiguator. ''Example:'' [[Hamilton (Victoria)]].
+
#*Paikat [[Yhdistynyt kuningaskunta|Yhdistyneissä kuningaskunnissa]] käyttävät ''kuningaskunnan osaa'' &ndash; eivät maakuntaa tai koko kuningaskuntaa &ndash; täsmenteenä. ''Esimerkiksi:'' [[Warwick (Englanti)]].
#*Places in the [[United Kingdom]] use the ''nation'' &ndash; not the county or kingdom &ndash; as the disambiguator. ''Example:'' [[Warwick (England)]].
+
#*Paikat [[Etelä-Afrikka|Etelä-Afrikassa]] käyttävät ''provinssia'' täsmennyksenä. ''Esimerkiksi:'' [[Middelburg (Eastern Cape)]].
#*Places in [[South Africa]] use the ''province'' as the disambiguator. ''Example:'' [[Middelburg (Eastern Cape)]].
+
#Jos kaksi paikkaa ovat ''eri'' tasoilla [[Wikitravel:Maantieteellinen jaottelu|maantieteellisessä jaottelussa]], laita maantieteellisen tason nimi sulkuihin. ''Esimerkiksi:'' [[Georgia (osavaltio)]] ja [[Georgia (maa)]]; [[New York (kaupunki)]] ja [[New York (osavaltio)]]. Huomaa, että Yhdysvalloissa maakunnat tunnetaan nimillä "X County" eivätkä ne siksi vaadi tällaista täsmennystä samannimisistä kaupungeista.
#If two places are on ''different'' levels in the [[Wikitravel:geographical hierarchy|geographical hierarchy]], put the name of each geographical level in parentheses. ''Examples:'' [[Georgia (state)]] and [[Georgia (country)]]; [[New York (city)]] and [[New York (state)]]. Note that in the US, counties are known as "X County" and shouldn't require this kind of disambiguation from cities of the same name.
+
#Joissakin harvinaisissa tapauksissa ei ole mahdollista erottaa paikkoja vain käyttämällä edellämainittuja kahta sääntöä. ''Jos ja vain jos'' näin tapahtuu, käytä ''sekä'' maantieteellisen tason nimeä ''että'' maan/osavaltion/provinssin nimeä. ''Esimerkiksi:'' [[Albany (New York)]] ja [[Albany (Georgia)]] voidaan erottaa toisistaan ensimmäisen säännön mukaan. Mutta on olemassa seutu ''ja'' kaupunki nimeltä Albany [[Länsi-Australia]]ssa. Siispä [[Albany (seutu, Länsi-Australia)]] ja [[Albany (kaupunki, Länsi-Australia)]], koska jälkimmäinen ei ole ainoa [[Albany (kaupunki)]] (sääntö numero 2) tai ainoa [[Albany (Länsi-Australia)]] (sääntö numero 1).
#In a few extremely rare cases it won't be possible to disambiguate places only using these two rules. ''If and only if'' this happens, use both the name of the geographical level ''and'' the name of the country/state/province. ''Example:'' The cities of [[Albany (New York)]] and [[Albany (Georgia)]] can be disambiguated by rule number 1. But there is ''both'' a region and a city called Albany in [[Western Australia]]. Hence [[Albany (region, Western Australia)]] and [[Albany (city, Western Australia)]], since the latter is not the only [[Albany (city)]] (rule number 2) nor the only [[Albany (Western Australia)]] (rule number 1).
+
#Poikkeus: jos yksi paikoista on ''todella paljon kuuluisampi'' kuin muut samannimiset niin, että täsmennyksestä on enemmän haittaa kuin hyötyä, jätä se ilman täsmennystä. Tämä on harvinaista, ja jos sinun täytyy edes ''miettiä'' mikä paikoista on "kuuluisampi", palaa sääntöön numero 1. ''Esimerkiksi:'' [[Los Angeles]] on jättiläiskaupunki eteläisessä Kaliforniassa; [[Los Angeles (Chile)]] on keskisuuri kaupunki Santiagosta etelään. [[Peru]] on maa Etelä-Amerikassa; [[Peru (Indiana)]] on kaupunki Yhdysvaltain [[Keskilänsi (Yhdysvallat)|Keskilännessä]].
#As an exception, if one place is ''so much more famous'' than others with the same name that the disambiguation is a hindrance rather than a help, leave it without a disambiguator on the end. This is rare, and if you even have to ''think'' about which place is "more famous", go back to rule 1. ''Examples:'' [[Paris]] is the capital of France; [[Paris (Texas)]] is a nice little prairie town in the US. [[Los Angeles]] is the megalopolis in southern California; [[Los Angeles (Chile)]] is a mid-sized town south of Santiago. [[Peru]] is the country in South America; [[Peru (Indiana)]] is a town in the [[Midwest (United States of America)|Midwest]] of the United States.
+
#*Kun paikka täyttää "todella paljon kuuluisampi" -kriteerin, tulisi kyseisen artikkelin käyttää mallinetta <nowiki>{{otheruses}}</nowiki> sivun ylälaidassa, tämä luo automaattisesti linkin muiden samannimisten paikkojen täsmennyssivulle. ''Esimerkiksi:'' [[Los Angeles]] käyttää <nowiki>{{otheruses}}</nowiki>-mallinetta luodakseen linkin sivulle [[Los Angeles (täsmennyssivu)]].
#*When a place meets the "so much more famous" criteria, that non-disambiguated article should include the template <nowiki>{{otheruses}}</nowiki> at the top of the page, which will automatically provide a link to a disambiguation page for the others. For example: [[Paris]] uses <nowiki>{{otheruses}}</nowiki> to automatically create a link to [[Paris (disambiguation)]].
+
#*Tärkeitä kaupunkeja ympäröivät samannimiset provinssit ja prefektuurit ovat esimerkkejä "todella paljon kuuluisampi" -säännöstä. Kun kaupungilla X ja sitä ympäröivällä seudulla on täsmälleen sama nimi ja kaupunki on paljon tunnetumpi, kaupunki nimetään "X":ksi ja provinssista tulee "X (provinssi)". ''Esimerkiksi:'' [[Buenos Aires]] ja [[Buenos Aires (provinssi)]], [[Hiroshima]] ja [[Hiroshima (prefektuuri)]], [[Ayutthaya]] ja [[Ayutthaya (provinssi)]].
#*Provinces and prefectures surrounding important cities of the same name are common examples of the "so much more famous" rule. When a city X and its surrounding region share the exact same name, and the city is much better known, the city gets "X" and the province goes in "X (province)". ''Examples:'' [[Buenos Aires]] and [[Buenos Aires (province)]], [[Hiroshima]] and [[Hiroshima (prefecture)]], [[Ayutthaya]] and [[Ayutthaya (province)]].
 
  
If there are 3 or more places with the same name, use rule 1 first (for places on the same level of hierarchy) before using rule 2 (for places on a different level of hierarchy).
+
Jos kolmella tai useammalla paikalla on sama nimi, käytä ensin sääntöä 1 (paikoille maantieteellisen jaottelun samalla tasolla) ennen säännön 2 käyttöä (paikoille jaottelun eri tasoilla).
  
You can use a single vertical-bar "pipe" character to hide disambiguators in the text of an article. For example, type <nowiki>[[Georgia (state)|]] and it will be automatically expanded to [[Georgia (state)|Georgia]]</nowiki>, and appear in articles as simply [[Georgia (state)|Georgia]].
+
Voit käyttää vertikaalista "putkimerkkiä" piilottamaan täsmenteet artikkelitekstistä. Esimerkiksi <nowiki>[[Georgia (maa)|]]</nowiki> laajentuu automaattisesti muotoon <nowiki>[[Georgia (maa)|Georgia]]</nowiki> ja näkyy artikkelissa yksinkertaisesti muodossa [[Georgia (maa)|Georgia]].
  
When two places share the same name a [[Wikitravel:disambiguation pages|disambiguation page]] should be created, and added to [[Wikitravel:Links to disambiguating pages]]. The name of this page should usually be the common name, for example [[Georgia]]. If one place meets the "so much more famous" exception, the disambiguation page should be named "X (disambiguation)" where "X" is the common name. ''Example:'' [[Buenos Aires (disambiguation)]]. Links in other articles that point to the disambiguation page should be updated to point to the appropriate disambiguat''ed'' page.
+
Kun kahdella tai useammalla paikalla on sama nimi tulisi luoda [[Wikitravel:Täsmennyssivut|täsmennyssivu]] ja lisätä se sivulle [[Wikitravel:Linkit täsmennyssivuille]]. Täsmennyssivun nimen tulisi yleensä olla yhteinen nimi, esimerkiksi [[Georgia]]. Jos yksi paikoista täyttää "todella paljon kuuluisampi" -poikkeuksen, täsmennyssivu tulisi nimetä muodossa "X (täsmennyssivu)" jossa "X" on yhteinen nimi. ''Esimerkiksi:'' [[Buenos Aires (täsmennyssivu)]]. Muissa artikkeleissa esiintyvät linkit täsmennyssivulle tulisi päivittää osoittamaan oikeaan ''täsmennettyyn'' sivuun.
  
==Capitalization==
+
==Isot kirjaimet==
  
Most place names are capitalized in English. Short words like "of", "and", and "the" usually are not. So [[United States of America]] is the preferred capitalization.
+
Suomenkielessä kaikki nimet alkavat isolla alkukirjaimella. Nimen toista osaa ei yleensä aloiteta isolla kirjaimella, poikkeuksena nimet jotka alkavat ilmansuunnalla (Pohjois-Korea). Joten käytä esim. [[Amerikan yhdysvallat]] tai pelkkä [[Yhdysvallat]].  
  
For articles that aren't place names, capitalize the first word, and then don't capitalize things that don't need to be capitalized. For example, [[Discount airlines in Europe]] rather than "Discount Airlines In Europe", and [[Wikitravel:Manual of style|Manual of style]] rather than "Manual of Style".
+
Artikkelit jotka eivät ole nimiä, käytä isoa kirjainta vain ensimmäisesä sanassa ja nimissä. Esimerkiksi, käytä [[Lennot maailman ympäri]], älä "Lennot Maailman Ympäri".
  
=="The"==
+
==Lyhenteet==
If a destination name normally starts with the word "the", leave it off for the article name.
 
  
Examples:
+
Paikat, joiden nimenä on '''Saint''' ''sitä'' tai '''Mount''' ''tätä'' kirjoitetaan usein lyhennetyssä muodossa '''St.''' ''sitä'' / '''Mt.''' ''tätä'' tai jopa '''St''' ''sitä'' / '''Mt''' ''tätä''. Välttääksemme sekaannusta ja useiden rinnakkaisten artikkeleiden syntymistä, lyhenteitä tulisi välttää ja sanat kirjoittaa kokonaisuudessaan, ellei paikan ''virallinen'' nimi käytä lyhennettä.
*The [[French Alps]]
 
*The [[Ukraine]]
 
*The [[Grand Canyon]]
 
*The [[Virgin Islands]]
 
  
Exception: [[The Hague]], where "The" is a fixed part of the name.
+
Vältä myös supistamasta nimiä: kirjoita esimerkiksi [[Turks- ja Caicossaaret|Turks & Caicossaarten]] sijaan oikea muoto [[Turks- ja Caicossaaret]] (konjunktion kanssa ja muutenkin suomen kielioppia noudattaen).
  
==Abbreviations==
+
==Sanojen erottaminen==
  
Places called '''Saint''' or '''Mount''' ''something or other'' often have the name abbreviated as '''St.''' or '''Mt.''' ''something or other'' or even '''St''' or '''Mt''' ''something or other''. To avoid confusion and multiple articles, the abbreviation should be avoided and the words spelled out in full, unless the ''official'' placename spelling uses the abbreviation.
+
Erota sanat ''yhdellä'' '''välilyönnillä''' heittomerkkien tai yhdys- ja ajatusviivojen sijaan, ellei paikannimeä tavallisesti kirjoiteta sillä tavalla.
  
Also avoid contractions like [[Turks and Caicos Islands|Turks & Caicos Islands]] but spell the conjuction too, so the article is named [[Turks and Caicos Islands]].
+
==Numerot==
  
==Separating words==
+
Kirjoita numerot kirjaimin, jolleivat ne ole osa virallista nimeä. Esimerkiksi, '''älä''' käytä [[8 mile junction]] vaan [[Eight mile junction]]. Joissakin tapauksissa, kuten [[Route 66]] tai [[Highway 2]] tulisi käyttää numeroita, koska ne todella kirjoitetaan niin.
  
Separate words with a ''single'' '''space''' character rather than apostrophes, dashes or hyphens, unless the place name is normally spelled that way.
+
==Erikoismerkit==
  
==Numbers==
+
Yritä välttää erikoismerkkejä, vaikka ne olisivatkin osa virallista nimeä. Seuraavia merkkejä tulisi välttää.
 +
*'''&''' - Et-merkki: Käytetään web osoitteissa osoittamaan parametrejä kyselyjonoissa.
 +
*''':''' - Kaksoispiste: Erottaa wiki-artikkelit normaaleista artikkeleista.
 +
*'''#''' - (Risu)aita: Käytetään web osoitteessa ilmoittamaan kappale.
 +
*'''.''' - Piste: Käytetään web osoitteissa erottamaan domain-nimet.
 +
*'''?''' - Kysymys merkki: Käytetään web osoitteissa osoittamaan kyselyjonon alku.
 +
*''' ' ''' - Lainausmerkki: Käytetään HTML-koodissa sulkemaan "jonot". Voi aiheittaa virheilmoituksia.
 +
*'''/''' - Kauttamerkki: Erottaa merkittävän sivun alasivusta.
  
Spell numbers out, unless they are actually part of the name. For example, use [[Eight mile junction]] instead of [[8 mile junction]] as the number is spelled out on signs, though [[Route 66]] or [[Highway 2]] should be used if the names are normally displayed that way or if the number is routinely displayed on its own.
+
Nämä ja muut erikoismerkit voivat aiheuttaa odottamattomia virheitä. Artikkeli voi olla osoiteton, sitä ei voi siirtää helposti tai sivut jotka linkittävät ko. artikkeliin aiheuttavat virheitä.  
 
 
==Non-alphabetic characters==
 
 
 
Try to avoid using non-alphabetic characters, even when they are actually part of the name. The following characters should be avoided if possible.
 
*'''&''' - Ampersand: Used in web page address to indicate the parameters of a query string.
 
*''':''' - Colon: Separates the wiki article namespace from an article name. Should only use with valid name spaces.
 
*'''#''' - Hash or Pound mark: Used in web page address to indicate a section.
 
*'''.''' - Period: Used in web page address to separate domain names.
 
*'''?''' - Question mark: Used in web page address to indicate the start of a query string.
 
*''' ' ''' - Single Quote: Used in HTML to enclose strings. May cause page errors.
 
*'''/''' - Slash: Separates a major page from a sub page.
 
 
 
These and other special characters in article names may produce unexpected results. You could find the article to be unaddressable, unable to be moved easily or pages that link to the article may produce errors.
 
  
 
For example:
 
For example:
Rivi 117: Rivi 107:
  
 
Many regions have local names that work well in the Wikitravel hierarchy, such as the [[Green Mountains]] or the [[Ozarks]].  In other cases the most common name might use a directional indicator, such as [[Northeast Ohio]]; in these cases it is important to remember to use the '''common name''' and to avoid the temptation to create a region with a name like "Northeast (Ohio)".  In this case, someone visiting [[Ohio]] is '''not''' going to visit ''Northeast'', they will be visiting ''Northeast Ohio''.  Exceptions to this rule include such regions as the [[Midwest (United States of America)]]; the commonly used name really is the ''Midwest''.
 
Many regions have local names that work well in the Wikitravel hierarchy, such as the [[Green Mountains]] or the [[Ozarks]].  In other cases the most common name might use a directional indicator, such as [[Northeast Ohio]]; in these cases it is important to remember to use the '''common name''' and to avoid the temptation to create a region with a name like "Northeast (Ohio)".  In this case, someone visiting [[Ohio]] is '''not''' going to visit ''Northeast'', they will be visiting ''Northeast Ohio''.  Exceptions to this rule include such regions as the [[Midwest (United States of America)]]; the commonly used name really is the ''Midwest''.
 +
 +
 +
 +
  
 
[[de:Wikitravel:Konventionen zur Benennung von Artikeln]]
 
[[de:Wikitravel:Konventionen zur Benennung von Artikeln]]
 +
[[en:Wikitravel:Naming conventions]]
 
[[fr:Wikitravel:Conventions de nommage]]
 
[[fr:Wikitravel:Conventions de nommage]]
 +
[[it:Wikitravel:Convenzioni per la nomenclatura degli articoli]]
 
[[ja:Wikitravel:記事名の付け方]]
 
[[ja:Wikitravel:記事名の付け方]]
 +
[[nl:Wikitravel:Naamgeving van artikelen]]
 
[[pt:Wikitravel:Convenções de nomenclatura]]
 
[[pt:Wikitravel:Convenções de nomenclatura]]
 
[[ro:Wikitravel:Convenţii pentru numirea articolelor]]
 
[[ro:Wikitravel:Convenţii pentru numirea articolelor]]
 +
[[ru:Wikitravel:Именование статей]]
 
[[sv:Wikitravel:Namngivning]]
 
[[sv:Wikitravel:Namngivning]]

Nykyinen versio 23. heinäkuuta 2009 kello 10.04

Maailmassa on paljon paikkoja ja niillä on monia nimiä monilla kielillä. Seuraavien ohjeiden tarkoitus on auttaa artikkeleiden nimeämisessä ja neuvoa miten löytää tietoa Wikitravelistä.

Käytä suomenkielisiä paikannimiä[muokkaa]

Katso myös: en:Wikitravel:Why Wikitravel doesn't use official names (englanniksi)

Tämä Wikitravelin versio on suomenkielinen, joten nimien pitäisi olla suomeksi. Mikäli paikalla ei ole suomenkielistä nimeä — ja totta puhuen useimmillahan ei ole — niin käytä yleisintä suomenkielistä nimeä. Noudata tätä sääntöä silloinkin kun nimen kirjaimellinen translitterointi johtaisi eri lopputulokseen, tai kaupungilla on harvemmin käytetty virallinen nimi.

Esimerkkejä:

 • Pietari, ei Leningrad tai Санкт-Петербу́рг
 • Bryssel, ei Bruxelles tai Brussels
 • Peking, ei Beijing
 • Mexico City, ei Mexico tai Ciudad Mexico
 • Tokio, ei Tōkyō tai 東京
 • Bangkok, ei กรุงเทพฯ tai Krung Thep

Jos paikalla on muita nimiä, erityisesti paikallisella kielellä, niin lisää ne ihmeessä itse artikkeliin. On tärkeää tietää, että suomalaisten Lissabon on portugaliksi Lisboa; mutta, sillä tiedolla, että se oli roomalaisille Olisipo, on lähinnä historiallista arvoa.

Kaukaisille tai suhteellisen tuntemattomille kohteille joilla ei yksinkertaisesti ole yleisesti käytettyä suomenkielistä nimeä tulisi artikkelin otsikon olla yleisin nimi paikallisella kielellä. Paikoille joiden kieli ei käytä latinalaista aakkostoa, koeta muodostaa romanisoitu versio. Huomaa, että useille paikoille on olemassa jonkinlainen suomenkielinen (tai muuten romanisoitu) versio nimestä; tarkista paikan matkailutoimistosta tai muulta viralliselta taholta, sanakirjoista, tietosanakirjoista, muista matkaoppaista tai muusta lähdemateriaalista ehdotuksia.

Ohjenuorana tässä on, että suomenkielisen käyttäjän tulisi olla helppo löytää ja lukea artikkeleita. Käytä maalaisjärkeä, koita päästä yhteisymmärrykseen nimiristiriidoissa ja muista, että matkailija tulee ensin.

Romanisaatio[muokkaa]

Käytä ainoastaan latinalaisen aakkoston merkkejä kaikissa artikkelin nimissä (ei vain paikan nimissä). Latinalaiset merkit tässä tapauksessa tarkoittavat kirjaimia A:sta Ö:hön, joko pieninä tai suurina, aksenttien/tarkkeiden kanssa tai ilman niitä, sisältäen ligatuurit (kuten æ, Æ). Latinalaiset merkit ovat suomalaiselle lukijalle ja kirjoittajalle paljon helpompia puhua ja kirjoittaa (esimerkiksi hakukoneeseen) kuin ei-latinalaiset merkit. Aksentteja/tarkkeita ja/tai ligatuureja käyttäessäsi luo uudelleenohjaukset myös ilman niitä kirjoitetuille versioille (esimerkiksi artikkelilla jonka nimi on Ærø tulisi olla uudelleenohjaukset nimiltä Aero ja Aeroe).

Katso myös: Romanisaatio

Hierarkia[muokkaa]

Mitä lyhyempiä teemme URL:stämme (verkko-osoitteistamme), sitä helpompia ne on muistaa ja sitä todennäköisemmin ihmiset jakavat niitä eteenpäin. Paikannimille on parasta käyttää paikan perusnimeä ilman liutaa paikallistavia lisukkeita. Toisin sanoen, Denver riittää Denverin kaupungin löytämiseksi, [[Denver, Colorado]] ja [[Denver, Colorado, Yhdysvallat]] ovat turhan pitkiä. Denverin paikka maailmassa tulisi selvitä Denver-sivulta, Colorado-sivulta tai jopa Yhdysvallat-artikkelista.

Kaupunginosat[muokkaa]

Poikkeus hierarkian välttämisestä artikkeleiden nimissä ovat kaupunginosat kaupungin sisällä. Nämä nimetään muodossa "Kaupungin nimi/Kaupunginosan nimi".

Esimerkkejä:

Täsmennykset[muokkaa]

Joskus useammalla paikalla voi olla sama nimi ja tällöin tarvitaan täsmennystä. Useimmissa tapauksissa tämä on helppo ratkaista, käyttäen jompaa kumpaa kahdesta ensimmäisestä säännöstä alla. Silloin tällöin saatetaan joutua käyttämään sääntöjä 3 tai 4.

 1. Jos kaksi paikkaa ovat samalla tasolla maantieteellisessä jaottelussa (esim. molemmat ovat kaupunkeja), laita kumpaisenkin maa sulkuihin nimen perään. Esimerkiksi: Pietari (Venäjä). Joissakin maissa tarkempi täsmentäminen on välttämätöntä tai luonnollisempaa, kuten:
 2. Jos kaksi paikkaa ovat eri tasoilla maantieteellisessä jaottelussa, laita maantieteellisen tason nimi sulkuihin. Esimerkiksi: Georgia (osavaltio) ja Georgia (maa); New York (kaupunki) ja New York (osavaltio). Huomaa, että Yhdysvalloissa maakunnat tunnetaan nimillä "X County" eivätkä ne siksi vaadi tällaista täsmennystä samannimisistä kaupungeista.
 3. Joissakin harvinaisissa tapauksissa ei ole mahdollista erottaa paikkoja vain käyttämällä edellämainittuja kahta sääntöä. Jos ja vain jos näin tapahtuu, käytä sekä maantieteellisen tason nimeä että maan/osavaltion/provinssin nimeä. Esimerkiksi: Albany (New York) ja Albany (Georgia) voidaan erottaa toisistaan ensimmäisen säännön mukaan. Mutta on olemassa seutu ja kaupunki nimeltä Albany Länsi-Australiassa. Siispä Albany (seutu, Länsi-Australia) ja Albany (kaupunki, Länsi-Australia), koska jälkimmäinen ei ole ainoa Albany (kaupunki) (sääntö numero 2) tai ainoa Albany (Länsi-Australia) (sääntö numero 1).
 4. Poikkeus: jos yksi paikoista on todella paljon kuuluisampi kuin muut samannimiset niin, että täsmennyksestä on enemmän haittaa kuin hyötyä, jätä se ilman täsmennystä. Tämä on harvinaista, ja jos sinun täytyy edes miettiä mikä paikoista on "kuuluisampi", palaa sääntöön numero 1. Esimerkiksi: Los Angeles on jättiläiskaupunki eteläisessä Kaliforniassa; Los Angeles (Chile) on keskisuuri kaupunki Santiagosta etelään. Peru on maa Etelä-Amerikassa; Peru (Indiana) on kaupunki Yhdysvaltain Keskilännessä.
  • Kun paikka täyttää "todella paljon kuuluisampi" -kriteerin, tulisi kyseisen artikkelin käyttää mallinetta {{otheruses}} sivun ylälaidassa, tämä luo automaattisesti linkin muiden samannimisten paikkojen täsmennyssivulle. Esimerkiksi: Los Angeles käyttää {{otheruses}}-mallinetta luodakseen linkin sivulle Los Angeles (täsmennyssivu).
  • Tärkeitä kaupunkeja ympäröivät samannimiset provinssit ja prefektuurit ovat esimerkkejä "todella paljon kuuluisampi" -säännöstä. Kun kaupungilla X ja sitä ympäröivällä seudulla on täsmälleen sama nimi ja kaupunki on paljon tunnetumpi, kaupunki nimetään "X":ksi ja provinssista tulee "X (provinssi)". Esimerkiksi: Buenos Aires ja Buenos Aires (provinssi), Hiroshima ja Hiroshima (prefektuuri), Ayutthaya ja Ayutthaya (provinssi).

Jos kolmella tai useammalla paikalla on sama nimi, käytä ensin sääntöä 1 (paikoille maantieteellisen jaottelun samalla tasolla) ennen säännön 2 käyttöä (paikoille jaottelun eri tasoilla).

Voit käyttää vertikaalista "putkimerkkiä" piilottamaan täsmenteet artikkelitekstistä. Esimerkiksi [[Georgia (maa)|]] laajentuu automaattisesti muotoon [[Georgia (maa)|Georgia]] ja näkyy artikkelissa yksinkertaisesti muodossa Georgia.

Kun kahdella tai useammalla paikalla on sama nimi tulisi luoda täsmennyssivu ja lisätä se sivulle Wikitravel:Linkit täsmennyssivuille. Täsmennyssivun nimen tulisi yleensä olla yhteinen nimi, esimerkiksi Georgia. Jos yksi paikoista täyttää "todella paljon kuuluisampi" -poikkeuksen, täsmennyssivu tulisi nimetä muodossa "X (täsmennyssivu)" jossa "X" on yhteinen nimi. Esimerkiksi: Buenos Aires (täsmennyssivu). Muissa artikkeleissa esiintyvät linkit täsmennyssivulle tulisi päivittää osoittamaan oikeaan täsmennettyyn sivuun.

Isot kirjaimet[muokkaa]

Suomenkielessä kaikki nimet alkavat isolla alkukirjaimella. Nimen toista osaa ei yleensä aloiteta isolla kirjaimella, poikkeuksena nimet jotka alkavat ilmansuunnalla (Pohjois-Korea). Joten käytä esim. Amerikan yhdysvallat tai pelkkä Yhdysvallat.

Artikkelit jotka eivät ole nimiä, käytä isoa kirjainta vain ensimmäisesä sanassa ja nimissä. Esimerkiksi, käytä Lennot maailman ympäri, älä "Lennot Maailman Ympäri".

Lyhenteet[muokkaa]

Paikat, joiden nimenä on Saint sitä tai Mount tätä kirjoitetaan usein lyhennetyssä muodossa St. sitä / Mt. tätä tai jopa St sitä / Mt tätä. Välttääksemme sekaannusta ja useiden rinnakkaisten artikkeleiden syntymistä, lyhenteitä tulisi välttää ja sanat kirjoittaa kokonaisuudessaan, ellei paikan virallinen nimi käytä lyhennettä.

Vältä myös supistamasta nimiä: kirjoita esimerkiksi Turks & Caicossaarten sijaan oikea muoto Turks- ja Caicossaaret (konjunktion kanssa ja muutenkin suomen kielioppia noudattaen).

Sanojen erottaminen[muokkaa]

Erota sanat yhdellä välilyönnillä heittomerkkien tai yhdys- ja ajatusviivojen sijaan, ellei paikannimeä tavallisesti kirjoiteta sillä tavalla.

Numerot[muokkaa]

Kirjoita numerot kirjaimin, jolleivat ne ole osa virallista nimeä. Esimerkiksi, älä käytä 8 mile junction vaan Eight mile junction. Joissakin tapauksissa, kuten Route 66 tai Highway 2 tulisi käyttää numeroita, koska ne todella kirjoitetaan niin.

Erikoismerkit[muokkaa]

Yritä välttää erikoismerkkejä, vaikka ne olisivatkin osa virallista nimeä. Seuraavia merkkejä tulisi välttää.

 • & - Et-merkki: Käytetään web osoitteissa osoittamaan parametrejä kyselyjonoissa.
 • : - Kaksoispiste: Erottaa wiki-artikkelit normaaleista artikkeleista.
 • # - (Risu)aita: Käytetään web osoitteessa ilmoittamaan kappale.
 • . - Piste: Käytetään web osoitteissa erottamaan domain-nimet.
 • ? - Kysymys merkki: Käytetään web osoitteissa osoittamaan kyselyjonon alku.
 • ' - Lainausmerkki: Käytetään HTML-koodissa sulkemaan "jonot". Voi aiheittaa virheilmoituksia.
 • / - Kauttamerkki: Erottaa merkittävän sivun alasivusta.

Nämä ja muut erikoismerkit voivat aiheuttaa odottamattomia virheitä. Artikkeli voi olla osoiteton, sitä ei voi siirtää helposti tai sivut jotka linkittävät ko. artikkeliin aiheuttavat virheitä.

For example:

Section headings[muokkaa]

Section headings should follow most of the same formatting conventions as article titles. Section headings should usually come from the appropriate article template for a destination.

Region names[muokkaa]

Many regions have local names that work well in the Wikitravel hierarchy, such as the Green Mountains or the Ozarks. In other cases the most common name might use a directional indicator, such as Northeast Ohio; in these cases it is important to remember to use the common name and to avoid the temptation to create a region with a name like "Northeast (Ohio)". In this case, someone visiting Ohio is not going to visit Northeast, they will be visiting Northeast Ohio. Exceptions to this rule include such regions as the Midwest (United States of America); the commonly used name really is the Midwest.