YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Difference between revisions of "Wikitravel:LanguageRo.php"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
(sharealike changes)
Line 1: Line 1:
<pre>
+
<pre><?
<?
 
 
 
include_once("LanguageUtf8.php");
 
  
 
# NOTE: To turn off "Current Events" in the sidebar,
 
# NOTE: To turn off "Current Events" in the sidebar,
Line 12: Line 9:
 
#
 
#
 
/* private */ $wgNamespaceNamesRo = array(
 
/* private */ $wgNamespaceNamesRo = array(
-2 => "Media",
 
 
-1 => "Special",
 
-1 => "Special",
 
0 => "",
 
0 => "",
1 => "Discuţie",
+
1 => "Discu&#355;ie",
 
2 => "Utilizator",
 
2 => "Utilizator",
3 => "Discuţie_Utilizator",
+
3 => "Discu&#355;ie_Utilizator",
 
4 => "Wikitravel",
 
4 => "Wikitravel",
5 => "Discuţie_Wikitravel",
+
5 => "Discu&#355;ie_Wikitravel",
 
6 => "Imagine",
 
6 => "Imagine",
7 => "Discuţie_Imagine",
+
7 => "Discu&#355;ie_Imagine"
8 => "MediaWiki",
+
);
9 => "MediaWiki_talk",
+
 
 +
/* private */ $wgDefaultUserOptionsRo = array(
 +
"quickbar" => 1, "underline" => 1, "hover" => 1,
 +
"cols" => 80, "rows" => 25, "searchlimit" => 20,
 +
"contextlines" => 5, "contextchars" => 50,
 +
"skin" => 2, "math" => 1, "rcdays" => 7, "rclimit" => 50,
 +
"highlightbroken" => 1, "stubthreshold" => 500,
 +
"previewontop" => 1, "editsection"=>0, "showtoc"=>1,
 +
"date" => 0
 
);
 
);
  
 
/* private */ $wgQuickbarSettingsRo = array(
 
/* private */ $wgQuickbarSettingsRo = array(
"Fără", "Fixă, în stânga", "Fixă, în dreapta", "Liberă"
+
"F&#259;r&#259;", "Fix&#259;, în stânga", "Fix&#259;, în dreapta", "Liber&#259;"
 
);
 
);
  
 
/* private */ $wgSkinNamesRo = array(
 
/* private */ $wgSkinNamesRo = array(
"Normală", "Nostalgie", "Cologne Blue"
+
"Normal&#259;", "Nostalgia", "Cologne Blue"
 
);
 
);
  
 
/* private */ $wgMathNamesRo = array(
 
/* private */ $wgMathNamesRo = array(
 
"Întotdeauna PNG",
 
"Întotdeauna PNG",
"HTML dacă e foarte simplu sau PNG altfel",
+
"HTML dac&#259; e foarte simplu sau PNG altfel",
"HTML dacă e posibil sau PNG altfel",
+
"HTML dac&#259; e posibil sau PNG altfel",
"Lasă-l TeX (pentru browsere text)",
+
"Las&#259;-l TeX (pentru browsere text)",
 
"Recomandat pentru browsere moderne"
 
"Recomandat pentru browsere moderne"
 
);
 
);
  
 
/* private */ $wgDateFormatsRo = array(
 
/* private */ $wgDateFormatsRo = array(
"Nici o preferinţă",
+
"Nici o preferin&#355;&#259;",
 
"Ianuarie 15, 2001",
 
"Ianuarie 15, 2001",
 
"15 Ianuarie 2001",
 
"15 Ianuarie 2001",
Line 50: Line 54:
  
 
/* private */ $wgUserTogglesRo = array(
 
/* private */ $wgUserTogglesRo = array(
"hover" => "Arată info deasupra legăturilor",
+
"hover" => "Arat&#259; info deasupra leg&#259;turilor",
"underline" => "Subliniază legăturile",
+
"underline" => "Subliniaz&#259; leg&#259;turile",
"highlightbroken" => "Formatează legăturile inexistente <a href=\"\" class=\"new\">în felul acesta</a> (alternativa este aşa<a href=\"\" class=\"internal\">?</a>).",
+
"highlightbroken" => "Formateaz&#259; leg&#259;turile inexistente <a href=\"\" class=\"new\">în felul acesta</a> (alternativa este a&#351;a<a href=\"\" class=\"internal\">?</a>).",
"justify" => "Aliniază paragrafele",
+
"justify" => "Aliniaz&#259; paragrafele",
"hideminor" => "Ascunde schimbările minore în pagina de schimbări recente",
+
"hideminor" => "Ascunde schimb&#259;rile minore în pagina de schimb&#259;ri recente",
"usenewrc" => "Îmbunătăţeşte structura paginii de schimbări minore<br>(nu merge în toate browserele)",
+
"usenewrc" => "Îmbun&#259;t&#259;&#355;e&#351;te structura paginii de schimb&#259;ri minore<br>(nu merge în toate browserele)",
"numberheadings" => "Auto-numerotează titlurile",
+
"numberheadings" => "Auto-numeroteaz&#259; titlurile",
"editondblclick" => "Editează paginile cu dublu clic (JavaScript)",
+
"editondblclick" => "Editeaz&#259; paginile cu dublu clic (JavaScript)",
         "editsection" => "Permite editarea secţiunilor folosind legături [editează] pe pagină",
+
         "editsection" => "Permite editarea sec&#355;iunilor folosind leg&#259;turi [editeaz&#259;] pe pagin&#259;",
"editsectiononrightclick"=>"Permite editarea secţiunilor la apăsarea<br>butonului din dreapta al mouse-ului pe titlu<br>(necesită JavaScript)",
+
"editsectiononrightclick"=>"Permite editarea sec&#355;iunilor la ap&#259;sarea<br>butonului din dreapta al mouse-ului pe titlu<br>(necesit&#259; JavaScript)",
         "showtoc" => "Arată cuprinsul paginilor<br>(pentru pagini cu cel puţin trei titluri)",
+
         "showtoc" => "Arat&#259; cuprinsul paginilor<br>(pentru pagini cu cel pu&#355;in trei titluri)",
"rememberpassword" => "Păstrează parola între sesiuni",
+
"rememberpassword" => "P&#259;streaz&#259; parola între sesiuni",
"editwidth" => "Lăţime maximă pentru caseta de editare",
+
"editwidth" => "L&#259;&#355;ime maxim&#259; pentru caseta de editare",
"watchdefault" => "Urmăreşte articolele pe care le creezi sau le editezi",
+
"watchdefault" => "Urm&#259;re&#351;te articolele pe care le creezi sau le editezi",
"minordefault" => "Marchează implicit toate editările ca minore",
+
"minordefault" => "Marcheaz&#259; implicit toate edit&#259;rile ca minore",
"previewontop" => "Arată pagina după caseta de editare, nu înainte",
+
"previewontop" => "Arat&#259; pagina dup&#259; caseta de editare, nu înainte",
         "nocache" => "Nu folosi cache (conexiunea merge mai greu,<br>dar sunt afişate toate modificările paginilor)"
+
         "nocache" => "Nu folosi cache (conexiunea merge mai greu,<br>dar sunt afi&#351;ate toate modific&#259;rile paginilor)"
 
 
);
 
);
  
Line 78: Line 81:
  
 
/* private */ $wgWeekdayNamesRo = array(
 
/* private */ $wgWeekdayNamesRo = array(
"Duminică", "Luni", "Marţi", "Miercuri", "Joi",
+
"Duminic&#259;", "Luni", "Mar&#355;i", "Miercuri", "Joi",
"Vineri", "Sâmbătă"
+
"Vineri", "Sâmb&#259;t&#259;"
 
);
 
);
# Yes, the month names start with small letters in Romanian.
+
 
 
/* private */ $wgMonthNamesRo = array(
 
/* private */ $wgMonthNamesRo = array(
 
"ianuarie", "februarie", "martie", "aprilie", "mai", "iunie",
 
"ianuarie", "februarie", "martie", "aprilie", "mai", "iunie",
Line 119: Line 122:
 
"Userlogin" => "",
 
"Userlogin" => "",
 
"Userlogout" => "",
 
"Userlogout" => "",
"Preferences" => "Preferinţele mele",
+
"Preferences" => "Preferin&#355;ele mele",
"Watchlist" => "Articole urmărite",
+
"Watchlist" => "Articolele pe care le urm&#259;resc",
 
"Recentchanges" => "Pagini actualizate recent",
 
"Recentchanges" => "Pagini actualizate recent",
 
"Upload" => "Trimite imagini",
 
"Upload" => "Trimite imagini",
 
"Imagelist" => "Lista imaginilor",
 
"Imagelist" => "Lista imaginilor",
"Listusers" => "Utilizatori înregistraţi",
+
"Listusers" => "Utilizatori înregistra&#355;i",
 
"Statistics" => "Statistici pentru site",
 
"Statistics" => "Statistici pentru site",
 
"Randompage" => "Articol aleator",
 
"Randompage" => "Articol aleator",
Line 135: Line 138:
 
"Longpages" => "Articole lungi",
 
"Longpages" => "Articole lungi",
 
"Newpages" => "Articole noi",
 
"Newpages" => "Articole noi",
"Ancientpages" => "Cele mai vechi articole",
+
"Allpages" => "Toate paginile dup&#259; titlu",
# "Intl" => "Legături între limbi",
 
"Allpages" => "Toate paginile după titlu",
 
  
 
"Ipblocklist" => "Adrese IP blocate",
 
"Ipblocklist" => "Adrese IP blocate",
"Maintenance" => "Pagina de întreţinere",
+
"Maintenance" => "Pagina de între&#355;inere",
 
"Specialpages"  => "Pagini speciale",
 
"Specialpages"  => "Pagini speciale",
"Contributions" => "Contribuţii",
+
"Contributions" => "Contribu&#355;ii",
 
"Emailuser" => "Trimite e-mail utilizatorului",
 
"Emailuser" => "Trimite e-mail utilizatorului",
"Whatlinkshere" => "Ce pagini se leagă aici",
+
"Whatlinkshere" => "Ce pagini se leag&#259; aici",
 
"Recentchangeslinked" => "",
 
"Recentchangeslinked" => "",
"Movepage" => "Mută pagina",
+
"Movepage" => "Mut&#259; pagina",
"Booksources" => "Surse externe de cărţi",
+
"Booksources" => "Surse externe de c&#259;r&#355;i"
"Categories" => "Categorii de pagini",
 
"Export" => "XML export",
 
 
);
 
);
  
 
/* private */ $wgSysopSpecialPagesRo = array(
 
/* private */ $wgSysopSpecialPagesRo = array(
"Blockip" => "Blochează adresa IP",
+
"Blockip" => "Blocheaz&#259; adresa IP",
"Asksql" => "Efectuează un query în baza de date",
+
"Asksql" => "Efectueaz&#259; o solicitare în baza de date",
"Undelete" => "Afişează şi restaurează pagini şterse"
+
"Undelete" => "Afi&#351;eaz&#259; &#351;i restaureaz&#259; pagini &#351;terse"
 
);
 
);
  
 
/* private */ $wgDeveloperSpecialPagesRo = array(
 
/* private */ $wgDeveloperSpecialPagesRo = array(
"Lockdb" => "Blochează baza de date la scriere",
+
"Lockdb" => "Blocheaz&#259; baza de date la scriere",
"Unlockdb" => "Deblochează baza de date",
+
"Unlockdb" => "Deblocheaz&#259; baza de date",
"Debug" => "Informaţie pentru debugging"
+
"Debug" => "Informa&#355;ie pentru depanare"
 
);
 
);
  
Line 168: Line 167:
 
# Bits of text used by many pages:
 
# Bits of text used by many pages:
 
#
 
#
"categories" => "Categorii de pagini",
 
"category" => "categoria",
 
"category_header" => "Articole din categoria \"$1\"",
 
"subcategories" => "Subcategorii",
 
 
"linktrail" => "/^([a-z]+)(.*)\$/sD",
 
"linktrail" => "/^([a-z]+)(.*)\$/sD",
"mainpage" => "Pagina principală",
+
"mainpage" => "Pagina principal&#259;",
"mainpagetext" => "Programul Wiki a fost instalat cu succes",
 
 
"about" => "Despre",
 
"about" => "Despre",
"aboutwikipedia" => "Despre Wikitravel",
+
"aboutwikitravel" => "Despre Wikitravel",
 
"aboutpage" => "Wikitravel:Despre",
 
"aboutpage" => "Wikitravel:Despre",
 
"help" => "Ajutor",
 
"help" => "Ajutor",
 
"helppage" => "Wikitravel:Ajutor",
 
"helppage" => "Wikitravel:Ajutor",
 
"wikititlesuffix" => "Wikitravel",
 
"wikititlesuffix" => "Wikitravel",
"bugreports" => "Raportare probleme",
+
"bugreports" => "Rapoarte despre probleme",
 
"bugreportspage" => "Wikitravel:Rapoarte_probleme",
 
"bugreportspage" => "Wikitravel:Rapoarte_probleme",
"sitesupport"  => "Donaţii",
+
"faq" => "Întreb&#259;ri frecvente",
"sitesupportpage" => "", # If not set, won't appear. Can be wiki page or URL
+
"faqpage" => "Wikitravel:Întreb&#259;ri_frecvente",
"faq" => "Întrebări frecvente",
 
"faqpage" => "Wikitravel:Întrebări_frecvente",
 
 
"edithelp" => "Ajutor pentru editare",
 
"edithelp" => "Ajutor pentru editare",
"edithelppage" => "Wikitravel:Cum_să_editezi_o_pagină",
+
"edithelppage" => "Wikitravel:Cum_s&#259;_editezi_o_pagin&#259;",
"cancel" => "Renunţă",
+
"cancel" => "Renun&#355;&#259;",
"qbfind" => "Găseşte",
+
"qbfind" => "G&#259;se&#351;te",
"qbbrowse" => "Răsfoieşte",
+
"qbbrowse" => "R&#259;sfoie&#351;te",
"qbedit" => "Editează",
+
"qbedit" => "Editeaz&#259;",
"qbpageoptions" => "Opţiuni ale paginii",
+
"qbpageoptions" => "Op&#355;iunile paginii",
"qbpageinfo" => "Informaţii ale paginii",
+
"qbpageinfo" => "Informa&#355;iile paginii",
"qbmyoptions" => "Opţiunile mele",
+
"qbmyoptions" => "Op&#355;iunile mele",
"qbspecialpages" => "Pagini speciale",
 
"moredotdotdot" => "Altele...",
 
 
"mypage" => "Pagina mea",
 
"mypage" => "Pagina mea",
"mytalk" => "Discuţiile mele",
+
"mytalk" => "Discu&#355;iile mele",
 
"currentevents" => "Evenimente curente",
 
"currentevents" => "Evenimente curente",
 
"errorpagetitle" => "Eroare",
 
"errorpagetitle" => "Eroare",
 
"returnto" => "Înapoi la $1.",
 
"returnto" => "Înapoi la $1.",
"fromwikipedia" => "De la Wikitravel, ghidul turistic liber.",
+
"fromwikitravel" => "De la Wikitravel, ghidul turistic liber.",
"whatlinkshere" => "Pagini care se leagă aici",
+
"whatlinkshere" => "Pagini care se leag&#259; aici",
 
"help" => "Ajutor",
 
"help" => "Ajutor",
"search" => "Caută",
+
"search" => "Caut&#259;",
 
"go" => "Du-te",
 
"go" => "Du-te",
 
"history" => "Versiuni mai vechi",
 
"history" => "Versiuni mai vechi",
"printableversion" => "Versiune tipărire",
+
"printableversion" => "Versiune pentru tip&#259;rire",
"editthispage" => "Editează pagina",
+
"editthispage" => "Editeaz&#259; aceast&#259; pagin&#259;",
"deletethispage" => "Şterge pagina",
+
"deletethispage" => "&#350;terge aceast&#259; pagin&#259;",
"protectthispage" => "Protejează pagina",
+
"protectthispage" => "Protejeaz&#259; aceast&#259; pagin&#259;",
"unprotectthispage" => "Deprotejează pagina",
+
"unprotectthispage" => "Deprotejeaz&#259; aceast&#259; pagin&#259;",
"newpage" => "Pagină nouă",
+
"newpage" => "Pagin&#259; nou&#259;",
"talkpage" => "Discută pagina",
+
"talkpage" => "Discut&#259; aceast&#259; pagin&#259;",
"postcomment" => "Adaugă comentariu",
 
 
"articlepage" => "Vezi articolul",
 
"articlepage" => "Vezi articolul",
 
"subjectpage" => "Vezi subiectul", # For compatibility
 
"subjectpage" => "Vezi subiectul", # For compatibility
 
"userpage" => "Vezi pagina utilizatorului",
 
"userpage" => "Vezi pagina utilizatorului",
"wikipediapage" => "Vezi pagina meta",
+
"wikitravelpage" => "Vezi pagina meta",
 
"imagepage" => "Vezi pagina imaginii",
 
"imagepage" => "Vezi pagina imaginii",
"viewtalkpage" => "Vezi discuţia",
+
"viewtalkpage" => "Vezi discu&#355;ia",
 
"otherlanguages" => "În alte limbi",
 
"otherlanguages" => "În alte limbi",
 
"redirectedfrom" => "(Redirectat de la $1)",
 
"redirectedfrom" => "(Redirectat de la $1)",
 
"lastmodified" => "Ultima modificare $1.",
 
"lastmodified" => "Ultima modificare $1.",
"viewcount" => "Această pagină a fost vizitată de $1 ori.",
+
"viewcount" => "Aceast&#259; pagin&#259; a fost vizitat&#259; de $1 ori.",
"gnunote" => "Tot textul este disponibil în termenii licenţei <a class=internal href='/wiki/ShareAlike'>Attribution-ShareAlike</a>.",
+
"gnunote" => "Tot textul este disponibil în termenii licen&#355;ei <a class=internal href='/wiki/GNU_FDL'>GNU Free Documentation License</a>.",
"printsubtitle" => "(De la http://ro.wikipedia.org)",
+
"printsubtitle" => "(De la http://ro.wikitravel.org)",
"protectedpage" => "Pagină protejată",
+
"protectedpage" => "Pagin&#259; protejat&#259;",
 
"administrators" => "Wikitravel:Administratori",
 
"administrators" => "Wikitravel:Administratori",
"sysoptitle" => "Aveţi nevoie de acces ca operator",
+
"sysoptitle" => "Ave&#355;i nevoie de acces ca operator",
"sysoptext" => "Acţiunea pe care aţi încercat-o necesită drepturi de operator.
+
"sysoptext" => "Ac&#355;iunea pe care a&#355;i încercat-o necesit&#259; drepturi de operator.
 
Vezi $1.",
 
Vezi $1.",
"developertitle" => "Aveţi nevoie de acces ca dezvoltator",
+
"developertitle" => "Ave&#355;i nevoie de acces ca dezvoltator",
"developertext" => "Acţiunea pe care aţi încercat-o necesită drepturi de dezvoltator.
+
"developertext" => "Ac&#355;iunea pe care a&#355;i încercat-o necesit&#259; drepturi de dezvoltator.
 
Vezi $1.",
 
Vezi $1.",
"nbytes" => "$1 octeţi",
+
"nbytes" => "$1 octe&#355;i",
 
"go" => "Du-te",
 
"go" => "Du-te",
 
"ok" => "OK",
 
"ok" => "OK",
Line 243: Line 232:
 
"sitesubtitle" => "Ghidul turistic liber",
 
"sitesubtitle" => "Ghidul turistic liber",
 
"retrievedfrom" => "Adus de la \"$1\"",
 
"retrievedfrom" => "Adus de la \"$1\"",
"newmessages" => "Aveţi $1.",
+
"newmessages" => "Ave&#355;i $1.",
 
"newmessageslink" => "mesaje noi",
 
"newmessageslink" => "mesaje noi",
"editsection"=>"editează",
+
"editsection"=>"editeaz&#259;",
 
"toc" => "Cuprins",
 
"toc" => "Cuprins",
"showtoc" => "arată",
+
"showtoc" => "arat&#259;",
 
"hidetoc" => "ascunde",
 
"hidetoc" => "ascunde",
"thisisdeleted" => "Vezi sau recuperează $1?",
 
"restorelink" => "$1 editări şterse",
 
  
 
# Main script and global functions
 
# Main script and global functions
 
#
 
#
"nosuchaction" => "Această acţiune nu există",
+
"nosuchaction" => "Aceast&#259; ac&#355;iune nu exist&#259;",
"nosuchactiontext" => "Acţiunea specificată în adresă nu este recunoscută de Wikitravel.",
+
"nosuchactiontext" => "Ac&#355;iunea specificat&#259; în adres&#259; nu este recunoscut&#259; de Wikitravel.",
"nosuchspecialpage" => "Această pagină specială nu există",
+
"nosuchspecialpage" => "Aceast&#259; pagin&#259; special&#259; nu exist&#259;",
"nospecialpagetext" => "Aţi cerut o pagină specială care nu este recunoscută de Wikitravel.",
+
"nospecialpagetext" => "A&#355;i cerut o pagin&#259; special&#259; care nu este recunoscut&#259; de Wikitravel.",
  
 
# General errors
 
# General errors
Line 263: Line 250:
 
"error" => "Eroare",
 
"error" => "Eroare",
 
"databaseerror" => "Eroare la baza de date",
 
"databaseerror" => "Eroare la baza de date",
"dberrortext" => "A apărut o eroare în execuţia query-ului.
+
"dberrortext" => "A ap&#259;rut o eroare în execu&#355;ia solicit&#259;rii.
Aceasta se poate datora unui query ilegal (vezi $5),
+
Aceasta se poate datora unei solicit&#259;ri nepermise (vezi $5),
sau poate indica o problemă în program.
+
sau poate indica o problem&#259; în program.
Ultimul query încercat a fost:
+
Ultima solicitare încercat&#259; a fost:
 
<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
 
<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
în cadrul funcţiei \"<tt>$2</tt>\".
+
în cadrul func&#355;iei \"<tt>$2</tt>\".
 
MySQL a returnat eroarea \"<tt>$3: $4</tt>\".",
 
MySQL a returnat eroarea \"<tt>$3: $4</tt>\".",
"dberrortextcl" => "A aoărut o eroare de sintaxă în query.
 
Ultimul query încercat a fost:
 
\"$1\"
 
din funcţia \"$2\".
 
MySQL a returnat eroarea \"$3: $4\".\n",
 
 
"noconnect" => "Nu s-a putut conecta baza de date pe $1",
 
"noconnect" => "Nu s-a putut conecta baza de date pe $1",
"nodb" => "Nu s-a putut selecta baza de date $1",
+
"nodb" => "Nu c-a putut selecta baza de date $1",
"cachederror" => "Aceasta este o versiune din cache a paginii cerute şi este posibil să nu fie ultima variantă a acesteia.",
+
"readonly" => "Baza de date este blocat&#259; la scriere",
"readonly" => "Baza de date este blocată la scriere",
+
"enterlockreason" => "Introduce&#355;i motivul pentru blocare, incluzând o estimare a termenului când ve&#355;i debloca baza de date",
"enterlockreason" => "Introduceţi motivul pentru blocare, incluzând o estimare a termenului când veţi debloca baza de date",
+
"readonlytext" => "Baza de date Wikitravel este momentan blocat&#259; la scriere, probabil pentru o opera&#355;iune de rutin&#259;, dup&#259; care va fi deblocat&#259; &#351;i se va reveni la starea normal&#259;.
"readonlytext" => "Baza de date Wikitravel este momentan blocată la scriere, probabil pentru o operaţiune de rutină, după care va fi deblocată şi se va reveni la starea normală.
+
Administratorul care a blocat-o a oferit aceast&#259; explica&#355;ie:
Administratorul care a blocat-o a oferit această explicaţie:
 
 
<p>$1",
 
<p>$1",
"missingarticle" => "Textul \"$1\" nu a putut fi găsit în baza de date, aşa cum ar fi trebuit. Aceasta nu este o problemă legată de programul care gestionează baza de date, ci probabil o problemă in programul care administrează Wikitravel. Vă rugăm să raportaţi această problemă unui administrator, incluzând şi adresa acestei pagini.",
+
"missingarticle" => "Textul \"$1\" nu a putut fi g&#259;sit în baza de date, a&#351;a cum ar fi trebuit. Aceasta nu este o problem&#259; legat&#259; de programul care gestioneaz&#259; baza de date, ci probabil o problem&#259; in programul care administreaz&#259; Wikitravel. V&#259; rug&#259;m s&#259; raporta&#355;i aceast&#259; problem&#259; unui administrator, incluzând &#351;i adresa acestei pagini.",
"internalerror" => "Eroare internă",
+
"internalerror" => "Eroare intern&#259;",
 
"filecopyerror" => "Fisierul \"$1\" nu a putut fi copiat la \"$2\".",
 
"filecopyerror" => "Fisierul \"$1\" nu a putut fi copiat la \"$2\".",
"filerenameerror" => "Fişierul \"$1\" nu a putut fi mutat la \"$2\".",
+
"filerenameerror" => "Fi&#351;ierul \"$1\" nu a putut fi mutat la \"$2\".",
"filedeleteerror" => "Fişierul \"$1\" nu a putut fi şters.",
+
"filedeleteerror" => "Fi&#351;ierul \"$1\" nu a putut fi &#351;ters.",
"filenotfound" => "Fişierul \"$1\" nu a putut fi găsit.",
+
"filenotfound" => "Fi&#351;ierul \"$1\" nu a putut fi g&#259;sit.",
"unexpected" => "Valoare neaşteptată: \"$1\"=\"$2\".",
+
"unexpected" => "Valoare nea&#351;teptat&#259;: \"$1\"=\"$2\".",
 
"formerror" => "Eroare: datele nu au putut fi trimise",
 
"formerror" => "Eroare: datele nu au putut fi trimise",
"badarticleerror" => "Această acţiune nu poate fi efectuată pe această pagină.",
+
"badarticleerror" => "Aceast&#259; ac&#355;iune nu poate fi efectuat&#259; pe aceast&#259; pagin&#259;.",
"cannotdelete" => "Nu s-a putut şterge pagina sau imaginea (poate a şters-o altcineva deja?)",
+
"cannotdelete" => "Nu s-a putut &#351;terge pagina sau imaginea (poate a &#351;ters-o altcineva deja?)",
 
"badtitle" => "Titlu invalid",
 
"badtitle" => "Titlu invalid",
"badtitletext" => "Titlul căutat a fost invalid, gol sau o legătură invalidă inter-linguală sau inter-wiki.",
+
"badtitletext" => "Titlul c&#259;utat a fost invalid, gol sau o leg&#259;tur&#259; invalid&#259; inter-lingual&#259; sau inter-wiki.",
"perfdisabled" => "Ne pare rău! Această funcţionalitate a fost dezactivată temporar în timpul orelor de vârf din motive de performanţă. Vă rugăm să reveniţi la altă oră şi încercaţi din nou.", // Didn't provide any off-peak hours because they may differ on the Romanian Wikitravel.
+
"perfdisabled" => "Ne pare r&#259;u! Aceast&#259; func&#355;ionalitate a fost dezactivat&#259; temporar în timpul orelor de vârf din motive de performan&#355;&#259;. V&#259; rug&#259;m s&#259; reveni&#355;i la alt&#259; or&#259; &#351;i încerca&#355;i din nou.", // Didn't provide any off-peak hours because they may differ on the Romanian Wikitravel.
"perfdisabledsub" => "Iată o copie salvată de la $1:",
+
"perfdisabledsub" => "Aici este o copie salvat&#259; de la $1:",
"wrong_wfQuery_params" => "Număr incorect de parametri pentru wfQuery()<br>
 
Funcţia: $1<br>
 
Query: $2
 
",
 
"viewsource" => "Vezi sursa",
 
"protectedtext" => "Această pagină a fost protejată la editare;
 
există mai multe motive posibile pentru aceasta, vezi
 
[[$wgMetaNamespace:Pagină protejată]].
 
 
 
Puteţi vedea şi copia sursa acestei pagini:",
 
  
 
# Login and logout pages
 
# Login and logout pages
 
#
 
#
"logouttitle" => "Sesiune închisă",
+
"logouttitle" => "Sesiune închis&#259;",
"logouttext" => "Sesiunea Dvs. în Wikitravel a fost închisă.
+
"logouttext" => "Sesiunea Dvs. în Wikitravel a fost închis&#259;.
Puteţi continua să folosiţi Wikitravel anonim, sau puteţi să vă reautentificaţi ca acelaşi sau ca alt utilizator.\n",
+
Pute&#355;i continua s&#259; folosi&#355;i Wikitravel anonim, sau pute&#355;i s&#259; v&#259; reautentifica&#355;i ca acela&#351;i sau ca alt utilizator.\n",
 
"welcomecreation" => "<h2>Bun venit, $1!</h2><p>A fost creat un cont pentru Dvs.
 
"welcomecreation" => "<h2>Bun venit, $1!</h2><p>A fost creat un cont pentru Dvs.
Nu uitaţi să vă personalizaţi preferinţele în Wikitravel.",
+
Nu uita&#355;i s&#259; v&#259; personaliza&#355;i preferin&#355;ele în Wikitravel.",
 
"loginpagetitle" => "Autentificare utilizator",
 
"loginpagetitle" => "Autentificare utilizator",
 
"yourname" => "Numele de utilizator",
 
"yourname" => "Numele de utilizator",
 
"yourpassword" => "Parola",
 
"yourpassword" => "Parola",
"yourpasswordagain" => "Repetaţi parola",
+
"yourpasswordagain" => "Repeta&#355;i parola",
 
"newusersonly" => " (doar pentru utilizatori noi)",
 
"newusersonly" => " (doar pentru utilizatori noi)",
"remembermypassword" => "Reţine-mi parola între sesiuni.",
+
"remembermypassword" => "Re&#355;ine-mi parola între sesiuni.",
"loginproblem" => "<b>A fost o problemă cu autentificarea Dvs.</b><br>Încercaţi din nou!",
+
"loginproblem" => "<b>A fost o problem&#259; cu autentificarea Dvs.</b><br>Încerca&#355;i din nou!",
"alreadyloggedin" => "<font color=red><b>Sunteţi deja autentificat ca $1!</b></font><br>\n",
+
"alreadyloggedin" => "<font color=red><b>Sunte&#355;i deja autentificat ca $1!</b></font><br>\n",
 
+
"areyounew" => "Dac&#259; sunte&#355;i nou în Wikitravel &#351;i dori&#355;i un cont de utilizator, introduce&#355;i un nume de utilizator, apoi scrie&#355;i-v&#259; parola în c&#259;su&#355;a urm&#259;toare, &#351;i repeta&#355;i-o în a treia pentru confirmare.
"notloggedin" => "Nu sunteţi autentificat",
+
Adresa de mail este op&#355;ional&#259;; dac&#259; v&#259; pierde&#355;i parola o pute&#355;i cere la adresa de mail pe care o introduce&#355;i.<br>\n",
 +
"notloggedin" => "Nu sunte&#355;i autentificat",
  
 
"login" => "Autentificare",
 
"login" => "Autentificare",
Line 330: Line 302:
 
"logout" => "Închide sesiunea",
 
"logout" => "Închide sesiunea",
 
"userlogout" => "Închide sesiunea",
 
"userlogout" => "Închide sesiunea",
"createaccount" => "Creează cont nou",
+
"createaccount" => "Creeaz&#259; cont nou",
"createaccountmail" => "după e-mail",
+
"badretype" => "Parolele pe care le-a&#355;i introdus difer&#259;.",
"badretype" => "Parolele pe care le-aţi introdus diferă.",
+
"userexists" => "Numele de utilizator pe care l-a&#355;i introdus exist&#259; deja. Încerca&#355;i cu un alt nume.",
"userexists" => "Numele de utilizator pe care l-aţi introdus există deja. Încercaţi cu un alt nume.",
 
 
"youremail" => "Adresa de mail",
 
"youremail" => "Adresa de mail",
"yournick" => "Versiune scurtă a numelui, pentru semnături",
+
"yournick" => "Versiune scurt&#259; a numelui, pentru semn&#259;turi",
"emailforlost" => "Dacă vă pierdeţi parola, puteţi cere vi se trimită una nouă la adresa de mail.",
+
"emailforlost" => "Dac&#259; v&#259; pierde&#355;i parola, pute&#355;i cere s&#259; vi se trimit&#259; una nou&#259; la adresa de mail.",
 
"loginerror" => "Eroare de autentificare",
 
"loginerror" => "Eroare de autentificare",
"nocookies" => "Cookie-uri deactivate",
+
"noname" => "Numele de utilizator pe care l-a&#355;i specificat este invalid.",
"nocookiestext" => "Wiki foloseşte cookie-uri pentru a autentifica utilizatorii. Browser-ul Dvs. are cookies dezactivate. Vă rugăm să le activaţi în browser şi să încercaţi din nou.",
+
"loginsuccesstitle" => "Autentificare reu&#351;it&#259;",
"noname" => "Numele de utilizator pe care l-aţi specificat este invalid.",
+
"loginsuccess" => "A&#355;i fost autentificat în Wikitravel ca \"$1\".",
"loginsuccesstitle" => "Autentificare reuşită",
+
"nosuchuser" => "Nu exist&#259; nici un utilizator cu numele \"$1\".
"loginsuccess" => "Aţi fost autentificat în Wikitravel ca \"$1\".",
+
Verifica&#355;i dac&#259; a&#355;i scris corect sau folosi&#355;i aceast&#259; pagin&#259; pentru a crea un nou utilizator.",
"nosuchuser" => "Nu există nici un utilizator cu numele \"$1\".
+
"wrongpassword" => "Parola pe care a&#355;i introdus-o este gre&#351;it&#259;. V&#259; rug&#259;m încerca&#355;i din nou.",
Verificaţi dacă aţi scris corect sau folosiţi această pagină pentru a crea un nou utilizator.",
+
"mailmypassword" => "Trimite&#355;i-mi parola pe mail!",
"wrongpassword" => "Parola pe care aţi introdus-o este greşită. Vă rugăm încercaţi din nou.",
 
"mailmypassword" => "Trimiteţi-mi parola pe mail!",
 
 
"passwordremindertitle" => "Amintirea parolei pe Wikitravel",
 
"passwordremindertitle" => "Amintirea parolei pe Wikitravel",
 
"passwordremindertext" => "Cineva (probabil Dvs., de la adresa $1)
 
"passwordremindertext" => "Cineva (probabil Dvs., de la adresa $1)
a cerut vi se trimită o nouă parolă pentru Wikitravel.
+
a cerut s&#259; vi se trimit&#259; o nou&#259; parol&#259; pentru Wikitravel.
 
Parola pentru utilizatorul \"$2\" este acum \"$3\".
 
Parola pentru utilizatorul \"$2\" este acum \"$3\".
Este recomandat să intraţi pe Wikitravel şi să vă schimbaţi parola cât mai curând.",
+
Este recomandat s&#259; intra&#355;i pe Wikitravel &#351;i s&#259; v&#259; schimba&#355;i parola cât mai curând.",
"noemail" => "Nu este nici o adresă de mail înregistrată pentru utilizatorul \"$1\".",
+
"noemail" => "Nu este nici o adres&#259; de mail înregistrat&#259; pentru utilizatorul \"$1\".",
"passwordsent" => "O nouă parolă a fost trimisă la adresa de mail a utilizatorului \"$1\".
+
"passwordsent" => "O nou&#259; parol&#259; a fost trimis&#259; la adresa de mail a utilizatorului \"$1\".
Vă rugăm să vă autentificaţi pe Wikitravel după ce o primiţi.",
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; v&#259; autentifica&#355;i pe Wikitravel dup&#259; ce o primi&#355;i.",
  
 
# Edit pages
 
# Edit pages
 
#
 
#
 
"summary" => "Sumar",
 
"summary" => "Sumar",
"subject" => "Subiect/titlu",
+
"minoredit" => "Aceasta este o editare minor&#259;",
"minoredit" => "Aceasta este o editare minoră",
+
"watchthis" => "Urm&#259;re&#351;te aceast&#259; pagin&#259;",
"watchthis" => "Urmăreşte această pagină",
+
"savearticle" => "Salveaz&#259; pagina",
"savearticle" => "Salvează pagina",
 
 
"preview" => "Previzualizare",
 
"preview" => "Previzualizare",
"showpreview" => "Arată previzualizare",
+
"showpreview" => "Arat&#259; previzualizare",
 
"blockedtitle" => "Utilizatorul este blocat",
 
"blockedtitle" => "Utilizatorul este blocat",
 
"blockedtext" => "Utilizatorul sau parola Dvs. au fost blocate de $1.
 
"blockedtext" => "Utilizatorul sau parola Dvs. au fost blocate de $1.
Motivul oferit pentru blocare a fost:<br>''$2''<p>Puteţi contacta pe $1 sau pe unul dintre ceilalţi
+
Motivul oferit pentru blocare a fost:<br>''$2''<p>Pute&#355;i contacta pe $1 sau pe unul dintre ceilal&#355;i
[[Wikitravel:administratori|administratori]] pentru a discuta această blocare.",
+
[[Wikitravel:administratori|administratori]] pentru a discuta aceast&#259; blocare.",
"whitelistedittitle" => "Este necesară autentificarea pentru a edita",
 
"whitelistedittext" => "Trebuie să vă [[Special:Userlogin|autentificaţi]] pentru a edita articole.",
 
"whitelistreadtitle" => "Este necesară autentificarea pentru a citi",
 
"whitelistreadtext" => "Trebuie să vă [[Special:Userlogin|autentificaţi]] pentru a citi articole.",
 
"whitelistacctitle" => "Nu aveţi dreptul de a crea conturi",
 
"whitelistacctext" => "Trebuie să vă [[Special:Userlogin|autentificaţi]] şi să aveţi permisiunile corecte pentru a crea conturi.",
 
"accmailtitle" => "Parola a fost trimisă.",
 
"accmailtext" => "Parola pentru '$1' a fost trimisă la $2.",
 
 
"newarticle" => "(Nou)",
 
"newarticle" => "(Nou)",
 
"newarticletext" =>
 
"newarticletext" =>
"Aţi ajuns la o pagină care nu există.
+
"A&#355;i ajuns la o pagin&#259; care nu exist&#259;.
Pentru a o crea, începeţi să scrieţi în caseta de mai jos
+
Pentru a o crea, începe&#355;i s&#259; scrie&#355;i în caseta de mai jos
(vezi [[Wikitravel:Ajutor|pagina de ajutor]] pentru mai multe informaţii).
+
(vezi [[Wikitravel:Ajutor|pagina de ajutor]] pentru mai multe informa&#355;ii).
Dacă aţi ajuns aici din greşeală, întoarceţi-folosind controalele browser-ului Dvs.",
+
Dac&#259; a&#355;i ajuns aici din gre&#351;eal&#259;, întoarce&#355;i-v&#259; folosind controalele browser-ului Dvs.",
"anontalkpagetext" => "---- ''Aceasta este pagina de discuţii pentru un utilizator care nu şi-a creat un cont încă, sau care nu s-a autentificat. De aceea trebuie folosim [[adresa IP]] pentru a identifica această persoană. O adresă IP poate fi împărţită între mai mulţi utilizatori. Dacă sunteţi un astfel de utilizator şi credeţi că vi se adresează mesaje irelevante, vă rugăm să [[Special:Userlogin|vă creaţi un cont sau să vă autentificaţi]] pentru a evita confuzii cu alţi utilizatori anonimi în viitor.'' ",
+
"anontalkpagetext" => "---- ''Aceasta este pagina de discu&#355;ii pentru un utilizator care nu &#351;i-a creat un cont înc&#259;, sau care nu s-a autentificat. De aceea trebuie s&#259; folosim [[adres&#259; IP|adresa IP]] pentru a identifica aceast&#259; persoan&#259;. O adres&#259; IP poate fi împ&#259;r&#355;it&#259; între mai mul&#355;i utilizatori. Dac&#259; sunte&#355;i un astfel de utilizator &#351;i crede&#355;i c&#259; vi se adreseaz&#259; mesaje irelevante, v&#259; rug&#259;m s&#259; [[Special:Userlogin|v&#259; crea&#355;i un cont sau s&#259; v&#259; autentifica&#355;i]] pentru a evita confuzii cu al&#355;i utilizatori anonimi în viitor.'' ",
"noarticletext" => "(Nu există text în această pagină)",
+
"noarticletext" => "(Nu exist&#259; text în aceast&#259; pagin&#259;)",
 
"updated" => "(Actualizat)",
 
"updated" => "(Actualizat)",
"note" => "<strong>Notă:</strong> ",
+
"note" => "<strong>Not&#259;:</strong> ",
"previewnote" => "Reţineţi că aceasta este doar o previzualizare - articolul încă nu este salvat! Trebuie să apăsaţi butonul \"Salvează pagina\" de sub caseta de editare pentru a salva. Nu uitaţi să introduceţi şi o descriere sumară a modificărilor!",
+
"previewnote" => "Re&#355;ine&#355;i c&#259; aceasta este doar o previzualizare - articolul înc&#259; nu este salvat! Trebuie s&#259; ap&#259;sa&#355;i butonul \"Salveaz&#259; pagina\" de sub caseta de editare pentru a salva. Nu uita&#355;i s&#259; introduce&#355;i &#351;i o descriere sumar&#259; a modific&#259;rilor!",
"previewconflict" => "Această pre-vizualizare reflectă textul din caseta de sus, respectiv felul în care va arăta articolul dacă alegeţi să salvaţi acum.",
+
"previewconflict" => "Aceast&#259; pre-vizualizare reflect&#259; textul din caseta de sus, respectiv felul în care va ar&#259;ta articolul dac&#259; alege&#355;i s&#259; salva&#355;i acum.",
 
"editing" => "Editare $1",
 
"editing" => "Editare $1",
"sectionedit" => " (secţiune)",
 
"commentedit" => " (comentariu)",
 
 
"editconflict" => "Conflict de editare: $1",
 
"editconflict" => "Conflict de editare: $1",
"explainconflict" => "Altcineva a modificat această pagină de când aţi început s-o editaţi.
+
"explainconflict" => "Altcineva a modificat aceast&#259; pagin&#259; de când a&#355;i început s-o edita&#355;i.
Caseta de text de sus conţine pagina aşa cum este ea acum (după editarea celeilalte persoane).
+
Caseta de text de sus con&#355;ine pagina a&#351;a cum este ea acum (dup&#259; editarea celeilalte persoane).
Pagina cu modificările Dvs. (aşa cum aţi încercat s-o salvaţi) se află în caseta de jos.
+
Pagina cu modific&#259;rile Dvs. (a&#351;a cum a&#355;i încercat s-o salva&#355;i) se afl&#259; în caseta de jos.
Va trebui să editaţi manual caseta de sus pentru a reflecta modificările pe care tocmai le-aţi făcut în cea de jos.
+
Va trebui s&#259; edita&#355;i manual caseta de sus pentru a reflecta modific&#259;rile pe care tocmai le-a&#355;i f&#259;cut în cea de jos.
<b>Numai</b> textul din caseta de sus va fi salvat atunci când veţi apăsa pe  \"Salvează pagina\".\n<p>",
+
<b>Numai</b> textul din caseta de sus va fi salvat atunci când ve&#355;i ap&#259;sa pe  \"Salveaz&#259; pagina\".\n<p>",
 
"yourtext" => "Textul Dvs.",
 
"yourtext" => "Textul Dvs.",
"storedversion" => "Versiunea curentă",
+
"storedversion" => "Versiunea curent&#259;",
"editingold" => "<strong>ATENŢIE! Editaţi o variantă mai veche a acestei pagini! Orice modificări care s-au făcut de la această versiune şi până la cea curentă se vor pierde!</strong>\n",
+
"editingold" => "<strong>ATEN&#354;IE! Edita&#355;i o variant&#259; mai veche a acestei pagini! Orice modific&#259;ri care s-au f&#259;cut de la aceast&#259; versiune &#351;i pân&#259; la cea curent&#259; se vor pierde!</strong>\n",
"yourdiff" => "Diferenţe",
+
"yourdiff" => "Diferen&#355;e",
"copyrightwarning" => "Reţineţi că toate contribuţiile la Wikitravel sunt considerate ca respectând licenţa Attribution-ShareAlike
+
"copyrightwarning" => "Ajutor de editare, caractere speciale: &#259; â î &#351; &#355; &#258; Â Î &#350; &#354; <br><br> Re&#355;ine&#355;i c&#259; toate contribu&#355;iile la Wikitravel sunt considerate ca respectând licen&#355;a <strong>Attribution-ShareAlike 1.0</strong> de la Creative Commons.
 
(vezi $1 pentru detalii).
 
(vezi $1 pentru detalii).
Dacă nu doriţi ca ceea ce scrieţi să fie editat fără milă şi redistribuit în voie, atunci nu trimiteţi materialele respective aici.<br>
+
Dac&#259; nu dori&#355;i ca ceea ce scrie&#355;i s&#259; fie editat f&#259;r&#259; mil&#259; &#351;i redistribuit în voie, atunci nu trimite&#355;i materialele respective aici.<br>
De asemenea, trimiţând aceste materiale aici vă angajaţi că le-aţi scris Dvs. sau sunt copiate dintr-o sursă care permite includerea materialelor sub această licenţă.
+
De asemenea, trimi&#355;ând aceste materiale aici v&#259; angaja&#355;i c&#259; le-a&#355;i scris Dvs. sau c&#259; sunt copiate dintr-o surs&#259; care permite includerea materialelor sub aceast&#259; licen&#355;&#259;.  
<strong>NU TRIMITEŢI MATERIALE PROTEJATE DE DREPTURI DE AUTOR FĂRĂ PERMISIUNE!</strong>",
+
<strong>NU TRIMITE&#354;I MATERIALE PROTEJATE DE DREPTURI DE AUTOR F&#258;R&#258; PERMISIUNE!</strong>",
"longpagewarning" => "ATENŢIE! Conţinutul acestei pagini are $1 KB; unele browsere au probleme la editarea paginilor în jur de 32 KB sau mai mari.
+
"longpagewarning" => "ATEN&#354;IE! Con&#355;inutul acestei pagini are $1 KB; unele browsere au probleme la editarea paginilor în jur de 32 KB sau mai mari.
Vă rugăm să luaţi în considerare posibilitatea de a împărţi pagina în mai multe secţiuni.",
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; lua&#355;i în considerare posibilitatea de a împ&#259;r&#355;i pagina în mai multe sec&#355;iuni.",
"readonlywarning" => "ATENŢIE! Baza de date a fost blocată pentru întreţinere,
+
"readonlywarning" => "ATEN&#354;IE! Baza de date este blocat&#259; din cauza lucr&#259;rilor administrative. Din cauza asta, nu pute&#355;i s&#259; salva&#355;i edit&#259;rile Dvs. în momentul acesta. Dac&#259; vre&#355;i, pute&#355;i s&#259; salva&#355;i con&#355;inutul Dvs. într-un fi&#351;ier TXT &#351;i s&#259; incerca&#355;i s&#259; îl trimite&#355;i alt&#259;dat&#259;.",
deci vă nu veţi putea salva editările în acest moment. Puteţi copia textul
 
într-un fişier text local pentru a modifica conţinutul în Wikitravel când va fi posibil.",
 
"protectedpagewarning" => "ATENŢIE! Această pagină a fost blocată şi numai utilizatorii
 
cu privilegii de administrator o pot edita. Vă rugăm urmaţi sugestiile
 
<a href='Wikitravel:Despre_pagini_protejate'>despre pagini protejate</a> când editaţi.",
 
  
 
# History pages
 
# History pages
 
#
 
#
 
"revhistory" => "Istoria versiunilor",
 
"revhistory" => "Istoria versiunilor",
"nohistory" => "Nu există istorie pentru această pagină.",
+
"nohistory" => "Nu exist&#259; istorie pentru aceast&#259; pagin&#259;.",
"revnotfound" => "Versiunea nu a fost găsită",
+
"revnotfound" => "Versiunea nu a fost g&#259;sit&#259;",
"revnotfoundtext" => "Versiunea mai veche a paginii pe care aţi cerut-o nu a fost găsită. Vă rugăm să verificaţi legătura pe care aţi folosit-o pentru a accesa această pagină.\n",
+
"revnotfoundtext" => "Versiunea mai veche a paginii pe care a&#355;i cerut-o nu a fost g&#259;sit&#259;. V&#259; rug&#259;m s&#259; verifica&#355;i leg&#259;tura pe care a&#355;i folosit-o pentru a accesa aceast&#259; pagin&#259;.\n",
 
"loadhist" => "Încarc istoria versiunilor",
 
"loadhist" => "Încarc istoria versiunilor",
"currentrev" => "Versiunea curentă",
+
"currentrev" => "Versiunea curent&#259;",
 
"revisionasof" => "Versiunea de la data $1",
 
"revisionasof" => "Versiunea de la data $1",
"cur" => "actuală",
+
"cur" => "cur",
"next" => "următoarea",
+
"next" => "urm&#259;toarea",
"last" => "prec",
+
"last" => "precedenta",
 
"orig" => "orig",
 
"orig" => "orig",
"histlegend" => "Legendă: (actuală) = diferenţe faţă de versiunea curentă,
+
"histlegend" => "Legend&#259;: (cur) = diferen&#355;e fa&#355;&#259; de versiunea curent&#259;,
(prec) = diferenţe faţă de versiunea precedentă, M = editare minoră",
+
(precedenta) = diferen&#355;e fa&#355;&#259; de versiunea precedent&#259;, M = editare minor&#259;",
 +
 
  
 
# Diffs
 
# Diffs
 
#
 
#
"difference" => "(Diferenţa dintre versiuni)",
+
"difference" => "(Diferen&#355;a dintre versiuni)",
"loadingrev" => "se încarcă diferenţa dintre versiuni",
+
"loadingrev" => "se încarc&#259; diferen&#355;a dintre versiuni",
 
"lineno" => "Linia $1:",
 
"lineno" => "Linia $1:",
 
"editcurrent" => "Editarea versiunii curente a acestei pagini",
 
"editcurrent" => "Editarea versiunii curente a acestei pagini",
Line 441: Line 395:
 
# Search results
 
# Search results
 
#
 
#
"searchresults" => "Rezultatele căutării",
+
"searchresults" => "Rezultatele c&#259;ut&#259;rii",
 
"searchhelppage" => "Wikitravel:Searching",
 
"searchhelppage" => "Wikitravel:Searching",
"searchingwikipedia" => "Căutare în Wikitravel",
+
"searchingwikitravel" => "C&#259;utare în Wikitravel",
"searchresulttext" => "Pentru mai multe detalii despre căutarea în Wikitravel, vezi $1.",
+
"searchresulttext" => "Pentru mai multe detalii despre c&#259;utarea în Wikitravel, vezi $1.",
"searchquery" => "Pentru căutarea \"$1\"",
+
"searchquery" => "Pentru solicitarea \"$1\"",
"badquery" => "Căutare invalidă",
+
"badquery" => "Solicitarea de c&#259;utare invalid&#259;",
"badquerytext" => "Căutarea Dvs. nu a putut fi procesată.
+
"badquerytext" => "C&#259;utarea Dvs. nu a putut fi procesat&#259;.
Asta se întâmplă probabil din cauză că aţi încercat să căutaţi un cuvânt cu mai puţin de trei litere.
+
Asta se întâmpl&#259; probabil din cauz&#259; c&#259; a&#355;i încercat s&#259; c&#259;uta&#355;i un cuvânt cu mai pu&#355;in de trei litere.
E posibil şi să fi scris greşit o expresie sau un nume, cum ar fi \"Mircea cel cel Bătrân\".
+
E posibil &#351;i s&#259; fi scris gre&#351;it o expresie sau un nume, cum ar fi \"Mircea cel cel B&#259;trân\".
Vă rugăm să încercaţi o altă căutare.",
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; încerca&#355;i o alt&#259; c&#259;utare.",
"matchtotals" => "Căutarea \"$1\" a produs $2 rezultate în titluri de articole şi $3 rezultate în texte de articole.",
+
"matchtotals" => "C&#259;utarea \"$1\" a produs $2 rezultate în titluri de articole &#351;i $3 rezultate în texte de articole.",
"nogomatch" => "Nici o pagină cu acest titlu nu a fost găsită, încercaţi să căutaţi textul şi în pagini. ",
+
"nogomatch" => "Nici o pagin&#259; cu acest titlu nu a fost g&#259;sit&#259;, încerca&#355;i s&#259; c&#259;uta&#355;i textul &#351;i în pagini. ",
 
"titlematches" => "Rezultate în titluri de articole",
 
"titlematches" => "Rezultate în titluri de articole",
 
"notitlematches" => "Nici un rezultat în titlurile articolelor",
 
"notitlematches" => "Nici un rezultat în titlurile articolelor",
Line 458: Line 412:
 
"notextmatches" => "Nici un rezultat în textele articolelor",
 
"notextmatches" => "Nici un rezultat în textele articolelor",
 
"prevn" => "anterioarele $1",
 
"prevn" => "anterioarele $1",
"nextn" => "următoarele $1",
+
"nextn" => "urm&#259;toarele $1",
 
"viewprevnext" => "Vezi ($1) ($2) ($3).",
 
"viewprevnext" => "Vezi ($1) ($2) ($3).",
"showingresults" => "Mai jos apar <b>$1</b> rezultate începând cu numărul <b>$2</b>.",
+
"showingresults" => "Mai jos apar <b>$1</b> rezultate începând cu num&#259;rul <b>$2</b>.",
"showingresultsnum" => "Mai jos apar <b>$3</b> rezultate începând cu numărul <b>$2</b>.",
+
"showingresultsnum" => "Mai jos apar <b>$3</b> rezultate începând cu num&#259;rul <b>$2</b>.",
"nonefound" => "<strong>Notă</strong>: căutările nereuşite sunt în general datorate căutării unor cuvinte prea comune care nu sunt indexate, sau cautărilor a mai multe cuvinte (numai articolele care conţin ''toate'' cuvintele specificate apar ca rezultate).",
+
"nonefound" => "<strong>Not&#259;</strong>: c&#259;ut&#259;rile nereu&#351;ite sunt în general datorate c&#259;ut&#259;rii unor cuvinte prea comune care nu sunt indexate, sau caut&#259;rilor a mai multe cuvinte (numai articolele care con&#355;in ''toate'' cuvintele specificate apar ca rezultate).",
"powersearch" => "Caută",
+
"powersearch" => "Caut&#259;",
 
"powersearchtext" => "
 
"powersearchtext" => "
Caută în secţiunile:<br>
+
Caut&#259; în sec&#355;iunile:<br>
 
$1<br>
 
$1<br>
$2 Redirecţionări&nbsp; Căutări după $3 $9",
+
$2 Redirec&#355;ion&#259;ri  C&#259;ut&#259;ri dup&#259; $3 $9",
 
 
"searchdisabled" => "<p>Ne pare rău! Căutarea după text a fost dezactivată temporar, din motive de performanţă. Între timp puteţi folosi căutarea prin Google mai jos, însă aceasta poate să dea rezultate învechite.</p>
 
 
 
<!-- SiteSearch Google -->
 
<FORM method=GET action=\"http://www.google.com/search\">
 
<TABLE bgcolor=\"#FFFFFF\"><tr><td>
 
<A HREF=\"http://www.google.com/\">
 
<IMG SRC=\"http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif\"
 
border=\"0\" ALT=\"Google\"></A>
 
</td>
 
<td>
 
<INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value=\"$1\">
 
<INPUT type=submit name=btnG VALUE=\"Caută pe Google\">
 
<font size=-1>
 
<input type=hidden name=domains value=\"{$wgServer}\"><br><input type=radio name=sitesearch value=\"\"> WWW <input type=radio name=sitesearch value=\"{$wgServer}\" checked> {$wgServer} <br>
 
<input type='hidden' name='ie' value='$2'>
 
<input type='hidden' name='oe' value='$2'>
 
</font>
 
</td></tr></TABLE>
 
</FORM>
 
<!-- SiteSearch Google -->",
 
 
 
"blanknamespace" => "(Principală)",
 
 
 
  
 
# Preferences page
 
# Preferences page
 
#
 
#
"preferences" => "Preferinţe",
+
"preferences" => "Preferin&#355;e",
 
"prefsnologin" => "Neautentificat",
 
"prefsnologin" => "Neautentificat",
"prefsnologintext" => "Trebuie să fiţi <a href=\"" .
+
"prefsnologintext" => "Trebuie s&#259; fi&#355;i <a href=\"" .
 
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
 
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
pentru a putea salva preferinţele.",
+
pentru a v&#259; putea salva preferin&#355;ele.",
"prefslogintext" => "Sunteţi autentificat ca \"$1\".
+
"prefslogintext" => "Sunte&#355;i autentificat ca \"$1\".
Numărul intern de identificare este $2 (nu trebuie -l reţineţi decât dacă aveţi probleme).",
+
Num&#259;rul intern de identificare este $2 (nu trebuie s&#259;-l re&#355;ine&#355;i decât dac&#259; ave&#355;i probleme).",
"prefsreset" => "Preferinţele au fost resetate.",
+
"prefsreset" => "Preferin&#355;ele au fost resetate.",
"qbsettings" => "Setări pentru quickbar",  
+
"qbsettings" => "Set&#259;ri pentru quickbar",  
"changepassword" => "Schimbă parola",
+
"changepassword" => "Schimb&#259; parola",
"skin" => "Aparenţă",
+
"skin" => "Aparen&#355;&#259;",
  
"math" => "Apareţă formule",
+
"math" => "Apare&#355;&#259; formule",
 
"dateformat" => "Formatul datelor",
 
"dateformat" => "Formatul datelor",
 
"math_failure" => "Nu s-a putut interpreta",
 
"math_failure" => "Nu s-a putut interpreta",
"math_unknown_error" => "eroare necunoscută",
+
"math_unknown_error" => "eroare necunoscut&#259;",
"math_unknown_function" => "funcţie necunoscută ",
+
"math_unknown_function" => "func&#355;ie necunoscut&#259; ",
"math_lexing_error" => "eroare lexicală",
+
"math_lexing_error" => "eroare lexical&#259;",
"math_syntax_error" => "eroare de sintaxă",
+
"math_syntax_error" => "eroare de sintax&#259;",
"saveprefs" => "Salvează preferinţele",
+
"saveprefs" => "Salveaz&#259; preferin&#355;ele",
  
"resetprefs" => "Resetează preferinţele",
+
"resetprefs" => "Reseteaz&#259; preferin&#355;ele",
 
"oldpassword" => "Parola veche",
 
"oldpassword" => "Parola veche",
"newpassword" => "Parola nouă",
+
"newpassword" => "Parola nou&#259;",
"retypenew" => "Repetă parola nouă",
+
"retypenew" => "Repet&#259; parola nou&#259;",
 
"textboxsize" => "Dimensiunile casetei de text",
 
"textboxsize" => "Dimensiunile casetei de text",
 
"rows" => "Rânduri",
 
"rows" => "Rânduri",
 
"columns" => "Coloane",
 
"columns" => "Coloane",
"searchresultshead" => "Setări de căutare",
+
"searchresultshead" => "Set&#259;ri de c&#259;utare",
"resultsperpage" => "Numărul de rezultate per pagină",
+
"resultsperpage" => "Num&#259;rul de rezultate per pagin&#259;",
"contextlines" => "Numărul de linii per rezultat",
+
"contextlines" => "Num&#259;rul de linii per rezultat",
"contextchars" => "Numărul de caractere per linie",
+
"contextchars" => "Num&#259;rul de caractere per linie",
 
"stubthreshold" => "Limita de caractere pentru un ciot",
 
"stubthreshold" => "Limita de caractere pentru un ciot",
"recentchangescount" => "Numărul de articole pentru schimbări recente",
+
"recentchangescount" => "Num&#259;rul de articole pentru schimb&#259;ri recente",
"savedprefs" => "Preferinţele Dvs. au fost salvate.",
+
"savedprefs" => "Preferin&#355;ele Dvs. au fost salvate.",
"timezonetext" => "Introduceţi numărul de ore diferenţă între ora locală şi ora serverului (UTC, timp universal - pentru România, cifra este 3).",
+
"timezonetext" => "Introduce&#355;i num&#259;rul de ore diferen&#355;&#259; între ora local&#259; &#351;i ora serverului (UTC, timp universal - pentru România, cifra este 3).",
"localtime" => "Ora locală",
+
"localtime" => "Ora local&#259;",
"timezoneoffset" => "Diferenţa",
+
"timezoneoffset" => "Diferen&#355;a",
 
"servertime" => "Ora serverului (UTC)",
 
"servertime" => "Ora serverului (UTC)",
"guesstimezone" => "Încearcă determinarea automată a diferenţei",
+
"guesstimezone" => "Încearc&#259; determinarea automat&#259; a diferen&#355;ei",
"emailflag" => "Dezactivează serviciul de e-mail de la alţi utilizatori",
+
"emailflag" => "Dezactiveaz&#259; serviciul de e-mail de la al&#355;i utilizatori",
"defaultns" => "Caută în aceste secţiuni implicit:",
+
"defaultns" => "Caut&#259; în aceste sec&#355;iuni implicit:",
 +
 
 +
 
  
 
# Recent changes
 
# Recent changes
 
#
 
#
"changes" => "schimbări",
+
"changes" => "schimb&#259;ri",
"recentchanges" => "Schimbări recente",
+
"recentchanges" => "Schimb&#259;ri recente",
"recentchangestext" => "Aceată pagină permite vizualizarea ultimelor modificări ale paginilor Wikitravel în română.
+
"recentchangestext" => "Aceat&#259; pagin&#259; permite vizualizarea ultimelor modific&#259;ri ale paginilor Wikitravel în român&#259;.
  
[[Wikitravel:bun venit|Bun venit pe Wikitravel]]! Nu ezitaţi să vizitaţi secţiunile de [[Wikitravel:întrebări frecvente|întrebări frecvente]], [[Wikitravel:politica|politica Wikitravel]] (în special [[Wikitravel:convenţii pentru denumiri|convenţii pentru denumiri]] şi [[Wikitravel:punct de vedere neutru|punct de vedere neutru]]), şi cele mai comune [[Wikitravel:greşeli frecvente|greşeli în Wikitravel]].
+
[[Wikitravel:bun venit|Bun venit pe Wikitravel]]! Nu ezita&#355;i s&#259; vizita&#355;i sec&#355;iunile de [[Wikitravel:întreb&#259;ri frecvente|întreb&#259;ri frecvente]], [[Wikitravel:politica|politica Wikitravel]] (în special [[Wikitravel:conven&#355;ii pentru denumiri|conven&#355;ii pentru denumiri]] &#351;i [[Wikitravel:punct de vedere neutru|punct de vedere neutru]]), &#351;i cele mai comune [[Wikitravel:gre&#351;eli frecvente|gre&#351;eli în Wikitravel]].
  
Este foarte important nu adăugaţi în Wikitravel materiale protejate de [[drepturi de autor]]. Problemele legale rezultate ar putea prejudicia în mod serios proiectul în întregime, aşa că vă rugăm insistent să aveţi grijă să nu faceţi asta.",
+
Este foarte important s&#259; nu ad&#259;uga&#355;i în Wikitravel materiale protejate de [[drepturi de autor]]. Problemele legale rezultate ar putea prejudicia în mod serios proiectul în întregime, a&#351;a c&#259; v&#259; rug&#259;m insistent s&#259; ave&#355;i grij&#259; s&#259; nu face&#355;i asta.",
"rcloaderr" => "Încarc ultimele modificări",
+
"rcloaderr" => "Încarc ultimele modific&#259;ri",
"rcnote" => "Dedesubt găsiţi ultimele <strong>$1</strong> modificări din ultimele <strong>$2</strong> zile.",
+
"rcnote" => "Dedesubt g&#259;si&#355;i ultimele <strong>$1</strong> modific&#259;ri din ultimele <strong>$2</strong> zile.",
"rcnotefrom" => "Dedesubt sunt modificările de la <b>$2</b> (maxim <b>$1</b> de modificări sunt afişate - schimbaţi numărul maxim de linii alegând altă valoare mai jos).",
+
"rcnotefrom" => "Dedesubt sunt modific&#259;rile de la <b>$2</b> (maxim <b>$1</b> de modific&#259;ri sunt afi&#351;ate - schimba&#355;i num&#259;rul maxim de linii alegând alt&#259; valoare mai jos).",
"rclistfrom" => "Arată modificările începând de la $1",
+
"rclistfrom" => "Arat&#259; modific&#259;rile începând de la $1",
# "rclinks" => "Arată ultimele $1 modificări din ultimele $2 ore / ultimele $3 zile",
+
# "rclinks" => "Arat&#259; ultimele $1 modific&#259;ri din ultimele $2 ore / ultimele $3 zile",
"rclinks" => "Arată ultimele $1 modificări din ultimele $2 zile.",
+
"rclinks" => "Arat&#259; ultimele $1 modific&#259;ri din ultimele $2 zile.",
  
"rchide" => "în in $4 form; $1 minor edits; $2 secondary namespaces; $3 multiple edits.",
+
"rchide" => "în $4 form&#259;; $1 edit&#259;ri minore; $2 spa&#355;ii de nume secundare; $3 edit&#259;ri multiple.",
"rcliu" => "; $1 editări operate de utilizatori autentificaţi",
+
"diff" => "diferen&#355;&#259;",
"diff" => "diferenţă",
 
 
"hist" => "istorie",
 
"hist" => "istorie",
 
"hide" => "ascunde",
 
"hide" => "ascunde",
"show" => "arată",
+
"show" => "arat&#259;",
 
"tableform" => "tabel",
 
"tableform" => "tabel",
"listform" => "listă",
+
"listform" => "list&#259;",
"nchanges" => "$1 modificări",
+
"nchanges" => "$1 modific&#259;ri",
 
"minoreditletter" => "M",
 
"minoreditletter" => "M",
 
"newpageletter" => "N",
 
"newpageletter" => "N",
Line 568: Line 499:
 
# Upload
 
# Upload
 
#
 
#
"upload" => "Trimite fişier",
+
"upload" => "Trimite fi&#351;ier",
"uploadbtn" => "Trimite fişier",
+
"uploadbtn" => "Trimite fi&#351;ier",
 
"uploadlink" => "Trimite imagine",
 
"uploadlink" => "Trimite imagine",
 
"reupload" => "Re-trimite",
 
"reupload" => "Re-trimite",
 
"reuploaddesc" => "Întoarcere la formularul de trimitere.",
 
"reuploaddesc" => "Întoarcere la formularul de trimitere.",
"uploadnologin" => "Nu sunteţi autentificat",
+
"uploadnologin" => "Nu sunte&#355;i autentificat",
"uploadnologintext" => "Trebuie să foţi <a href=\"" .
+
"uploadnologintext" => "Trebuie s&#259; fo&#355;i <a href=\"" .
 
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
 
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
ca să trimiteţi fişiere.",
+
ca s&#259; trimite&#355;i fi&#351;iere.",
"uploadfile" => "Trimite fişier",
+
"uploadfile" => "Trimite fi&#351;ier",
"uploaderror" => "Eroare la trimitere fişier",
+
"uploaderror" => "Eroare la trimitere fi&#351;ier",
"uploadtext" => "<strong>STOP!</strong> Înainte de a trimite un fişier aici,
+
"uploadtext" => "<strong>STOP!</strong> Înainte de a trimite un fi&#351;ier aici,
vă rugăm să citiţi şi să respectaţi <a href=\"" .
+
v&#259; rug&#259;m s&#259; citi&#355;i &#351;i s&#259; respecta&#355;i <a href=\"" .
 
wfLocalUrlE("Wikitravel:Politica_de_utilizare_a_imaginilor" ) . "\">politica de utilizare a imaginilor</a>.
 
wfLocalUrlE("Wikitravel:Politica_de_utilizare_a_imaginilor" ) . "\">politica de utilizare a imaginilor</a>.
<p>Pentru a vizualiza sau căuta imagini deja trimise, mergeţi la <a href=\"" . wfLocalUrlE( "Special:Imagelist" ) .
+
<p>Pentru a vizualiza sau c&#259;uta imagini deja trimise, merge&#355;i la <a href=\"" . wfLocalUrlE( "Special:Imagelist" ) .
 
"\">lista de imagini</a>.
 
"\">lista de imagini</a>.
Fişierele noi şi cele şterse sunt contorizate pe paginile de <a href=\"" .
+
Fi&#351;ierele noi &#351;i cele &#351;terse sunt contorizate pe paginile de <a href=\"" .
 
wfLocalUrlE( "Wikitravel:Upload_log" ) . "\">raport de trimiteri</a>.
 
wfLocalUrlE( "Wikitravel:Upload_log" ) . "\">raport de trimiteri</a>.
<p>Folosiţi formularul de mai jos pentru a trimite imagini noi
+
<p>Folosi&#355;i formularul de mai jos pentru a trimite imagini noi
pe care le veţi putea folosi pentru a ilustra articolele.
+
pe care le ve&#355;i putea folosi pentru a v&#259; ilustra articolele.
În majoritatea browserelor veţi vedea un buton \"Browse...\"
+
În majoritatea browserelor ve&#355;i vedea un buton \"Browse...\"
care va deschide fereastra standard dialog a sistemului Dvs. de operare
+
care v&#259; va deschide fereastra standard dialog a sistemului Dvs. de operare
pentru alegerea de fişiere.
+
pentru alegerea de fi&#351;iere.
Când alegeţi un fişier în acest fel, caseta de dialog se va completa cu calea locală către acesta.
+
Când alege&#355;i un fi&#351;ier în acest fel, caseta de dialog se va completa cu calea local&#259; c&#259;tre acesta.
Este de asemenea necesar să bifaţi căsuţa asociată textului
+
Este de asemenea necesar s&#259; bifa&#355;i c&#259;su&#355;a asociat&#259; textului
în care confirmaţi că nu violaţi nici un drept de autor trimiţând această imagine.
+
în care confirma&#355;i c&#259; nu viola&#355;i nici un drept de autor trimi&#355;ând aceast&#259; imagine.
În final, apăsaţi pe butonul \"Trimite\" petru a trimite efectiv fişierul.
+
În final, ap&#259;sa&#355;i pe butonul \"Trimite\" petru a trimite efectiv fi&#351;ierul.
Această operaţiune poate dura, mai ales dacă aveţi o legătură lentă la Internet.
+
Aceast&#259; opera&#355;iune poate dura, mai ales dac&#259; ave&#355;i o leg&#259;tur&#259; lent&#259; la Internet.
 
<p>Formatele preferate sunt JPEG pentru imagini fotografice,
 
<p>Formatele preferate sunt JPEG pentru imagini fotografice,
PNG pentru desene şi alte imagini cu contururi clare şi OGG pentru fişiere de sunet.
+
PNG pentru desene &#351;i alte imagini cu contururi clare &#351;i OGG pentru fi&#351;iere de sunet.
  
Vă rugăm să folosiţi nume explicite pentru fişiere ca să evitaţi confuziile.
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; folosi&#355;i nume explicite pentru fi&#351;iere ca s&#259; evita&#355;i confuziile.
Pentru a include o imagine într-un articol, folosiţi o legătură de forma <b>[[image:fişier.jpg]]</b> sau <b>[[image:fişier.png|text alternativ]]</b>
+
Pentru a include o imagine într-un articol, folosi&#355;i o leg&#259;tur&#259; de forma <b>[[imagine:fi&#351;ier.jpg]]</b> sau <b>[[imagine:fi&#351;ier.png|text alternativ]]</b>
sau <b>[[media:fişier.ogg]]</b> pentru fişiere de sunet.
+
sau <b>[[media:fi&#351;ier.ogg]]</b> pentru fi&#351;iere de sunet.
<p>Vă rugăm să reţineţi că, la fel ca şi în cazul celorlalte secţiuni din Wikitravel, alte persoane pot edita sau şterge fişierele pe care le trimiteţi dacă e în interesul enciclopediei, şi vi se poate chiar bloca accesul la trimiterea de fişiere dacă abuzaţi de sistem.",
+
<p>V&#259; rug&#259;m s&#259; re&#355;ine&#355;i c&#259;, la fel ca &#351;i în cazul celorlalte sec&#355;iuni din Wikitravel, alte persoane pot edita sau &#351;terge fi&#351;ierele pe care le trimite&#355;i dac&#259; e în interesul enciclopediei, &#351;i vi se poate chiar bloca accesul la trimiterea de fi&#351;iere dac&#259; abuza&#355;i de sistem.",
"uploadlog" => "raport de trimitere fişiere",
+
"uploadlog" => "raport de trimitere fi&#351;iere",
"uploadlogpage" => "Raport de trimitere fişiere",
+
"uploadlogpage" => "Raport de trimitere fi&#351;iere",
"uploadlogpagetext" => "Găsiţi mai jos lista ultimelor fişiere trimise.
+
"uploadlogpagetext" => "G&#259;si&#355;i mai jos lista ultimelor fi&#351;iere trimise.
Toate datele/orele sunt afişate ca timp universal (UTC).
+
Toate datele/orele sunt afi&#351;ate ca timp universal (UTC).
 
<ul>
 
<ul>
 
</ul>
 
</ul>
 
",
 
",
"filename" => "Nume fişier",
+
"filename" => "Nume fi&#351;ier",
 
"filedesc" => "Sumar",
 
"filedesc" => "Sumar",
"filestatus" => "Statutul drepturilor de autor",
+
"affirmation" => "Afirm c&#259; persoana care de&#355;ine drepturile de autor asupra acestui fi&#351;ier este de acord cu termenii licen&#355;ei $1.",
"filesource" => "Sursa",
 
"affirmation" => "Afirm persoana care deţine drepturile de autor asupra acestui fişier este de acord cu termenii licenţei $1.",
 
 
"copyrightpage" => "Wikitravel:Drepturi_de_autor",
 
"copyrightpage" => "Wikitravel:Drepturi_de_autor",
 
"copyrightpagename" => "Drepturi de autor în Wikitravel",
 
"copyrightpagename" => "Drepturi de autor în Wikitravel",
"uploadedfiles" => "Fişiere trimise",
+
"uploadedfiles" => "Fi&#351;iere trimise",
"noaffirmation" => "Trebuie să afirmaţi că fişierul pe care în trimiteţi nu violează drepturi de autor (trebuie să bifaţi căsuţa aferentă de pe pagina anterioară).",
+
"noaffirmation" => "Trebuie s&#259; afirma&#355;i c&#259; fi&#351;ierul pe care în trimite&#355;i nu violeaz&#259; drepturi de autor (trebuie s&#259; bifa&#355;i c&#259;su&#355;a aferent&#259; de pe pagina anterioar&#259;).",
"ignorewarning" => "Ignoră atenţionarea şi salvează.",
+
"ignorewarning" => "Ignor&#259; aten&#355;ionarea &#351;i salveaz&#259;.",
"minlength" => "Numele imaginilor trebuie să aibă cel puţin trei litere.",
+
"minlength" => "Numele imaginilor trebuie s&#259; aib&#259; cel pu&#355;in trei litere.",
 
"badfilename" => "Numele imaginii a fost schimbat; noul nume este \"$1\".",
 
"badfilename" => "Numele imaginii a fost schimbat; noul nume este \"$1\".",
 
"badfiletype" => "\".$1\" nu este un format recomandat pentru imagini.",
 
"badfiletype" => "\".$1\" nu este un format recomandat pentru imagini.",
"largefile" => "Este recomandat ca imaginile nu depăşească 100 KB ca mărime.",
+
"largefile" => "Este recomandat ca imaginile s&#259; nu dep&#259;&#351;easc&#259; 100 KB ca m&#259;rime.",
"successfulupload" => "Fişierul a fost trimis",
+
"successfulupload" => "Fi&#351;ierul a fost trimis",
"fileuploaded" => "Fişierul \"$1\" a fost trimis.
+
"fileuploaded" => "Fi&#351;ierul \"$1\" a fost trimis.
Vă rugăm să vizitaţi această legătură: ($2) pentru a descrie fişierul şi pentru a completa informaţii despre acesta, ca de exemplu de unde provine, când a fost creat şi de către cine şi orice alte informaţii doriţi să adăugaţi.",
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; vizita&#355;i aceast&#259; leg&#259;tur&#259;: ($2) pentru a descrie fi&#351;ierul &#351;i pentru a completa informa&#355;ii despre acesta, ca de exemplu de unde provine, când a fost creat &#351;i de c&#259;tre cine &#351;i orice alte informa&#355;ii dori&#355;i s&#259; ad&#259;uga&#355;i.",
"uploadwarning" => "Avertizare la trimiterea fişierului",
+
"uploadwarning" => "Avertizare la trimiterea fi&#351;ierului",
"savefile" => "Salvează fiţierul",
+
"savefile" => "Salveaz&#259; fi&#355;ierul",
 
"uploadedimage" => "trimis \"$1\"",
 
"uploadedimage" => "trimis \"$1\"",
  
Line 634: Line 563:
 
#
 
#
 
"imagelist" => "Lista imaginilor",
 
"imagelist" => "Lista imaginilor",
"imagelisttext" => "Dedesubt găsiţi lista a $1 imagini ordonate $2.",
+
"imagelisttext" => "Dedesubt g&#259;si&#355;i lista a $1 imagini ordonate $2.",
 
"getimagelist" => "încarc lista de imagini",
 
"getimagelist" => "încarc lista de imagini",
"ilshowmatch" => "Arată imaginile ale căror nume includ",
+
"ilshowmatch" => "Arat&#259; imaginile ale c&#259;ror nume includ",
"ilsubmit" => "Caută",
+
"ilsubmit" => "Caut&#259;",
"showlast" => "Arată ultimele $1 imagini ordonate $2.",
+
"showlast" => "Arat&#259; ultimele $1 imagini ordonate $2.",
 
"all" => "toate",
 
"all" => "toate",
"byname" => "după nume",
+
"byname" => "dup&#259; nume",
"bydate" => "după dată",
+
"bydate" => "dup&#259; dat&#259;",
"bysize" => "după mărime",
+
"bysize" => "dup&#259; m&#259;rime",
"imgdelete" => "şterge",
+
"imgdelete" => "&#351;terge",
 
"imgdesc" => "desc",
 
"imgdesc" => "desc",
"imglegend" => "Legendă: (desc) = arată/editează descrierea imaginii.",
+
"imglegend" => "Legend&#259;: (desc) = arat&#259;/editeaz&#259; descrierea imaginii.",
 
"imghistory" => "Istoria imaginii",
 
"imghistory" => "Istoria imaginii",
 
"revertimg" => "rev",
 
"revertimg" => "rev",
"deleteimg" => "şterg",
+
"deleteimg" => "&#351;terg",
"imghistlegend" => "Legend: (actuală) = versiunea curentă a imaginii, (şterg) = şterge această versiune veche, (rev) = revino la această versiune veche.
+
"imghistlegend" => "Legend: (cur) = versiunea curent&#259; a imaginii, (&#351;terg) = &#351;terge aceast&#259; versiune veche, (rev) = revino la aceast&#259; versiune veche.
<br><i>Apăsaţi pe dată pentru a vedea versiunea trimisă la data respectivă</i>.",
+
<br><i>Ap&#259;sa&#355;i pe dat&#259; pentru a vedea versiunea trimis&#259; la data respectiv&#259;</i>.",
"imagelinks" => "Legăturile imaginii",
+
"imagelinks" => "Leg&#259;turile imaginii",
"linkstoimage" => "Următoarele pagini leagă la această imagine:",
+
"linkstoimage" => "Urm&#259;toarele pagini leag&#259; la aceast&#259; imagine:",
"nolinkstoimage" => "Nici o pagină nu se leagă la această imagine.",
+
"nolinkstoimage" => "Nici o pagin&#259; nu se leag&#259; la aceast&#259; imagine.",
  
 
# Statistics
 
# Statistics
Line 660: Line 589:
 
"sitestats" => "Statisticile sitului",
 
"sitestats" => "Statisticile sitului",
 
"userstats" => "Statistici legate de utilizatori",
 
"userstats" => "Statistici legate de utilizatori",
"sitestatstext" => "Există un număr total de <b>$1</b> pagini în baza de date.
+
"sitestatstext" => "Exist&#259; un num&#259;r total de <b>$1</b> pagini în baza de date.
Acest număr include paginile de \"discuţii\", paginile despre Wikitravel, pagini minimale (\"cioturi\"), pagini de redirecţionare şi altele care probabil nu intră de fapt în categoria articolelor reale.
+
Acest num&#259;r include paginile de \"discu&#355;ii\", paginile despre Wikitravel, pagini minimale (\"cioturi\"), pagini de redirec&#355;ionare &#351;i altele care probabil c&#259; nu intr&#259; de fapt în categoria articolelor reale.
În afară de acestea, există <b>$2</b> pagini care sunt probabil articole (numărate automat, în funcţie strict de mărime).<p>
+
În afar&#259; de acestea, exist&#259; <b>$2</b> pagini care sunt probabil articole (num&#259;rate automat, în func&#355;ie strict de m&#259;rime).<p>
În total au fost <b>$3</b> vizite (accesări) şi <b>$4</b> editări
+
În total au fost <b>$3</b> vizite (acces&#259;ri) &#351;i <b>$4</b> edit&#259;ri
 
de la ultima actualizare a programului (July 20, 2002).
 
de la ultima actualizare a programului (July 20, 2002).
În medie rezultă <b>$5</b> editări la fiecare vizionare sau <b>$6</b> vizualizări la fiecare editare.",
+
În medie rezult&#259; <b>$5</b> edit&#259;ri la fiecare vizionare sau <b>$6</b> vizualiz&#259;ri la fiecare editare.",
"userstatstext" => "Există un număr de <b>$1</b> utilizatori înregistraţi.
+
"userstatstext" => "Exist&#259; un num&#259;r de <b>$1</b> utilizatori înregistra&#355;i.
Dintre aceştia <b>$2</b> sunt administratori (vezi $3).",
+
Dintre ace&#351;tia <b>$2</b> sunt administratori (vezi $3).",
  
 
# Maintenance Page
 
# Maintenance Page
 
#
 
#
"maintenance" => "Pagina administrativă",
+
"maintenance" => "Pagina administrativ&#259;",
"maintnancepagetext" => "Această pagină conţine diverse unelte create pentru administrare cotidiană. Unele dintre acestea solicită în mod deosebit baza de date, aşa că vă rugăm să evitaţi suprasolicitarea lor.",
+
"maintnancepagetext" => "Aceast&#259; pagin&#259; con&#355;ine diverse unelte create pentru administrare cotidian&#259;. Unele dintre acestea solicit&#259; în mod deosebit baza de date, a&#351;a c&#259; v&#259; rug&#259;m s&#259; evita&#355;i suprasolicitarea lor.",
"maintenancebacklink" => "Înapoi la pagina administrativă",
+
"maintenancebacklink" => "Înapoi la pagina administrativ&#259;",
 
"disambiguations" => "Pagini de dezambiguizare",
 
"disambiguations" => "Pagini de dezambiguizare",
"disambiguationspage" => "Wikitravel:Legături_către_paginile_de_dezambiguizare",
+
"disambiguationspage" => "Wikitravel:Leg&#259;turi_c&#259;tre_paginile_de_dezambiguizare",
"disambiguationstext" => "Următoarele articole conţin legături către cel puţin o <i>pagină de dezambiguizare</i>. Legăturile respective ar trebui făcute către paginile specifice.<br>O pagină este considerată ca fiind de dezambiguizare dacă există o legătură în ea dinspre $1.<br>Legăturile dinspre alte secţiuni Wikitravel <i>nu sunt</i> luate în considerare aici.",
+
"disambiguationstext" => "Urm&#259;toarele articole con&#355;in leg&#259;turi c&#259;tre cel pu&#355;in o <i>pagin&#259; de dezambiguizare</i>. Leg&#259;turile respective ar trebui f&#259;cute c&#259;tre paginile specifice.<br>O pagin&#259; este considerat&#259; ca fiind de dezambiguizare dac&#259; exist&#259; o leg&#259;tur&#259; în ea dinspre $1.<br>Leg&#259;turile dinspre alte sec&#355;iuni Wikitravel <i>nu sunt</i> luate în considerare aici.",
"doubleredirects" => "Redirectări duble",
+
"doubleredirects" => "Redirect&#259;ri duble",
"doubleredirectstext" => "<b>Atenţie:</b> Această listă poate conţine articole care nu sunt în fapt duble redirectări. Asta înseamnă de obicei că există text adiţional sub primul #REDIRECT.<br>\nFiecare rând care conţine legături către prima sau a doua redirectare, ca şi prima linie din textul celei de-a doua redirectări, de obicei conţinând numele \"real\" al articolului ţintă, către care ar trebui arate prima redirectare.",
+
"doubleredirectstext" => "<b>Aten&#355;ie:</b> Aceast&#259; list&#259; poate con&#355;ine articole care nu sunt în fapt duble redirect&#259;ri. Asta înseamn&#259; de obicei c&#259; exist&#259; text adi&#355;ional sub primul #REDIRECT.<br>\nFiecare rând care con&#355;ine leg&#259;turi c&#259;tre prima sau a doua redirectare, ca &#351;i prima linie din textul celei de-a doua redirect&#259;ri, de obicei con&#355;inând numele \"real\" al articolului &#355;int&#259;, c&#259;tre care ar trebui s&#259; arate prima redirectare.",
"brokenredirects" => "Redirectări greşite",
+
"brokenredirects" => "Redirect&#259;ri gre&#351;ite",
"brokenredirectstext" => "Următoarele redirectări arată către articole inexistente.",
+
"brokenredirectstext" => "Urm&#259;toarele redirect&#259;ri arat&#259; c&#259;tre articole inexistente.",
"selflinks" => "Pagini cu legături ciclice",
+
"selflinks" => "Pagini cu leg&#259;turi ciclice",
"selflinkstext" => "Următoarele pagini conţin legături către ele însele, ceea ce n-ar trebui se întâmple.",
+
"selflinkstext" => "Urm&#259;toarele pagini con&#355;in leg&#259;turi c&#259;tre ele însele, ceea ce n-ar trebui s&#259; se întâmple.",
"mispeelings"          => "Pagini conţinând greşeli comune",
+
"mispeelings"          => "Pagini con&#355;inând gre&#351;eli comune",
"mispeelingstext"              => "Următoarele pagini conţin unele dintre greşelile obişnuite de scriere care apar la $1. Forma corectă poate fi dată (în acest fel).",
+
"mispeelingstext"              => "Urm&#259;toarele pagini con&#355;in unele dintre gre&#351;elile obi&#351;nuite de scriere care apar la $1. Forma corect&#259; poate fi dat&#259; (în acest fel).",
"mispeelingspage"      => "Lista de greţeli comune",
+
"mispeelingspage"      => "Lista de gre&#355;eli comune",
"missinglanguagelinks"  => "Legături care inexistente către alte limbi",
+
"missinglanguagelinks"  => "Leg&#259;turi care inexistente c&#259;tre alte limbi",
"missinglanguagelinksbutton"    => "Caută limbi inexistente pentru",
+
"missinglanguagelinksbutton"    => "Caut&#259; limbi inexistente pentru",
"missinglanguagelinkstext"      => "Aceste articole nu se leagă către perechile lor din $1. Redirectările şi sub-paginile <i>nu apar</i> aici.",
+
"missinglanguagelinkstext"      => "Aceste articole nu se leag&#259; c&#259;tre perechile lor din $1. Redirect&#259;rile &#351;i sub-paginile <i>nu apar</i> aici.",
 
 
  
 
# Miscellaneous special pages
 
# Miscellaneous special pages
Line 697: Line 625:
 
"unusedimages" => "Pagini neutilizate",
 
"unusedimages" => "Pagini neutilizate",
 
"popularpages" => "Pagini populare",
 
"popularpages" => "Pagini populare",
"nviews" => "$1 accesări",
+
"nviews" => "$1 acces&#259;ri",
 
"wantedpages" => "Pagini dorite",
 
"wantedpages" => "Pagini dorite",
"nlinks" => "$1 legături",
+
"nlinks" => "$1 leg&#259;turi",
 
"allpages" => "Toate paginile",
 
"allpages" => "Toate paginile",
"randompage" => "Pagină aleatoare",
+
"randompage" => "Pagin&#259; aleatoare",
 
"shortpages" => "Pagini scurte",
 
"shortpages" => "Pagini scurte",
 
"longpages" => "Pagini lungi",
 
"longpages" => "Pagini lungi",
Line 709: Line 637:
 
"sysopspheading" => "Pegini speciale pentru operatori",
 
"sysopspheading" => "Pegini speciale pentru operatori",
 
"developerspheading" => "Pagini speciale pentru dezvoltatori",
 
"developerspheading" => "Pagini speciale pentru dezvoltatori",
"protectpage" => "Protejează pagina",
+
"protectpage" => "Protejeaz&#259; pagina",
"recentchangeslinked" => "Modificări corelate",
+
"recentchangeslinked" => "Modific&#259;ri corelate",
 
"rclsub" => "(cu pagini legate de la \"$1\")",
 
"rclsub" => "(cu pagini legate de la \"$1\")",
"debug" => "Debug",
+
"debug" => "Depanare",
 
"newpages" => "Pagini noi",
 
"newpages" => "Pagini noi",
"ancientpages" => "Cele mai vechi articole",
+
"movethispage" => "Mut&#259; aceast&#259; pagin&#259;",
"intl" => "Legături între limbi",
+
"unusedimagestext" => "<p>V&#259; rug&#259;m s&#259; &#355;ine&#355;i cont de faptul c&#259; alte situri, inclusiv Wikipedii în alte limbi pot s&#259; aib&#259; leg&#259;turi aici f&#259;r&#259; ca aceste pagini s&#259; fie listate aici - aceast&#259; list&#259; se refer&#259; strict la Wikitravel în român&#259;.",
"movethispage" => "Mută această pagină",
+
"booksources" => "Surse de c&#259;r&#355;i",
"unusedimagestext" => "<p>Vă rugăm să ţineţi cont de faptul alte situri, inclusiv Wikipedii în alte limbi pot să aibă legături aici fără ca aceste pagini fie listate aici - această listă se referă strict la Wikitravel în română.",
+
"booksourcetext" => "Dedesubt g&#259;si&#355;i o list&#259; de surse de c&#259;r&#355;i noi &#351;i vechi, &#351;i e posibil s&#259; g&#259;si&#355;i &#351;i informa&#355;ii adi&#355;ionale legate de titlurile pe care le c&#259;uta&#355;i.
"booksources" => "Surse de cărţi",
+
Wikitravel nu este afiliat&#259; niciuneia dintre aceste afaceri,
"booksourcetext" => "Dedesubt găsiţi o listă de surse de cărţi noi şi vechi, şi e posibil să găsiţi şi informaţii adiţionale legate de titlurile pe care le căutaţi.
+
iar lista de mai jos nu constituie nici un fel de garan&#355;ie sau validare a serviciilor respective din partea Wikitravel.",
Wikitravel nu este afiliată niciuneia dintre aceste afaceri,
 
iar lista de mai jos nu constituie nici un fel de garanţie sau validare a serviciilor respective din partea Wikitravel.",
 
"alphaindexline" => "$1 către $2",
 
  
 
# Email this user
 
# Email this user
 
#
 
#
"mailnologin" => "Nu există adresă de trimitere",
+
"mailnologin" => "Nu exist&#259; adres&#259; de trimitere",
"mailnologintext" => "Trebuie să fiţi <a href=\"" .
+
"mailnologintext" => "Trebuie s&#259; fi&#355;i <a href=\"" .
 
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
 
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
şi să aveţi o adresă validă de mail în <a href=\"" .
+
&#351;i s&#259; ave&#355;i o adres&#259; valid&#259; de mail în <a href=\"" .
   wfLocalUrl( "Special:Preferences" ) . "\">preferinţe</a>
+
   wfLocalUrl( "Special:Preferences" ) . "\">preferin&#355;e</a>
 
pentru a trimite mail altor utilizatori.",
 
pentru a trimite mail altor utilizatori.",
 
"emailuser" => "Trimite e-mail acestui utilizator",
 
"emailuser" => "Trimite e-mail acestui utilizator",
"emailpage" => "E-mail către utilizator",
+
"emailpage" => "E-mail c&#259;tre utilizator",
"emailpagetext" => "Dacă acest utilizator a introdus o adresă de mail validă în pagina de preferinţe atunci formularul de mai jos poate fi folosit pentru a-i trimte un mesaj prin e-mail.
+
"emailpagetext" => "Dac&#259; acest utilizator a introdus o adres&#259; de mail valid&#259; în pagina de preferin&#355;e atunci formularul de mai jos poate fi folosit pentru a-i trimte un mesaj prin e-mail.
Adresa pe care aţi introdus-o în pagina Dvs. de preferinţe va apărea ca adresa
+
Adresa pe care a&#355;i introdus-o în pagina Dvs. de preferin&#355;e va ap&#259;rea ca adresa
de origine a mesajului, astfel încât destinatarul să vă poată răspunde direct.",
+
de origine a mesajului, astfel încât destinatarul s&#259; v&#259; poat&#259; r&#259;spunde direct.",
"noemailtitle" => "Fără adresă de e-mail",
+
"noemailtitle" => "F&#259;r&#259; adres&#259; de e-mail",
"noemailtext" => "Utilizatorul nu a specificat o adresă validă de e-mail,
+
"noemailtext" => "Utilizatorul nu a specificat o adres&#259; valid&#259; de e-mail,
sau a ales nu primească e-mail de la alţi utilizatori.",
+
sau a ales s&#259; nu primeasc&#259; e-mail de la al&#355;i utilizatori.",
 
"emailfrom" => "De la",
 
"emailfrom" => "De la",
"emailto" => "Către",
+
"emailto" => "C&#259;tre",
 
"emailsubject" => "Subiect",
 
"emailsubject" => "Subiect",
 
"emailmessage" => "Mesaj",
 
"emailmessage" => "Mesaj",
Line 750: Line 675:
 
# Watchlist
 
# Watchlist
 
#
 
#
"watchlist" => "Articole urmărite",
+
"watchlist" => "Articolele pe care le urm&#259;resc",
 
"watchlistsub" => "(pentru utilizatorul \"$1\")",
 
"watchlistsub" => "(pentru utilizatorul \"$1\")",
"nowatchlist" => "Nu aţi ales să urmăriţi nici un articol.",
+
"nowatchlist" => "Nu a&#355;i ales s&#259; urm&#259;ri&#355;i nici un articol.",
"watchnologin" => "Nu sunteţi autentificat",
+
"watchnologin" => "Nu sunte&#355;i autentificat",
"watchnologintext" => "Trebuie să fiţi <a href=\"" .
+
"watchnologintext" => "Trebuie s&#259; fi&#355;i <a href=\"" .
 
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
 
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
pentru a modifica lista de articole urmărite.",
+
pentru a v&#259; modifica lista de articole urm&#259;rite.",
"addedwatch" => "Adăugată la lista de pagini urmărite",
+
"addedwatch" => "Ad&#259;ugat&#259; la lista de pagini urm&#259;rite",
"addedwatchtext" => "Pagina \"$1\" a fost adăugată la lista Dvs. de <a href=\"" . wfLocalUrl( "Special:Watchlist" ) . "\">articole urmărite</a>.
+
"addedwatchtext" => "Pagina \"$1\" a fost ad&#259;ugat&#259; la lista Dvs. de <a href=\"" . wfLocalUrl( "Special:Watchlist" ) . "\">articole urm&#259;rite</a>.
Modificările viitoare ale acestei pagini şi a paginii asociate de discuţii
+
Modific&#259;rile viitoare ale acestei pagini &#351;i a paginii asociate de discu&#355;ii
vor fi listate aici, şi în plus ele vor apărea cu <b>caractere îngroşate</b> în pagina de <a href=\"" .
+
vor fi listate aici, &#351;i în plus ele vor ap&#259;rea cu <b>caractere îngro&#351;ate</b> în pagina de <a href=\"" .
   wfLocalUrl( "Special:Recentchanges" ) . "\">modificări recente</a> pentru evidenţiere.</p>
+
   wfLocalUrl( "Special:Recentchanges" ) . "\">modific&#259;ri recente</a> pentru eviden&#355;iere.</p>
  
<p>Dacă doriţi să eliminaţi această pagină din lista Dvs. de pagini urmărite
+
<p>Dac&#259; dori&#355;i s&#259; elimina&#355;i aceast&#259; pagin&#259; din lista Dvs. de pagini urm&#259;rite
în viitor, apăsaţi pe \"Nu mai urmări\" în bara de comenzi în timp ce această pagină este vizibilă.",
+
în viitor, ap&#259;sa&#355;i pe \"Nu mai urm&#259;ri\" în bara de comenzi în timp ce aceast&#259; pagin&#259; este vizibil&#259;.",
"removedwatch" => "Ştearsă din lista de pagini urmărite",
+
"removedwatch" => "&#350;tears&#259; din lista de pagini urm&#259;rite",
"removedwatchtext" => "Pagina \"$1\" a fost eliminată din lista de pagini urmărite.",
+
"removedwatchtext" => "Pagina \"$1\" a fost eliminat&#259; din lista de pagini urm&#259;rite.",
"watchthispage" => "Urmăreşte pagina",
+
"watchthispage" => "Urm&#259;re&#351;te pagina",
"unwatchthispage" => "Nu mai urmări",
+
"unwatchthispage" => "Nu mai urm&#259;ri",
 
"notanarticle" => "Nu este un articol",
 
"notanarticle" => "Nu este un articol",
"watchnochange" => "Nici unul dintre articolele pe care le urmăriţi nu a fost modificat în perioada de timp afişată.",
 
"watchdetails" => "($1 pagini urmărite în afară de paginile de discuţie;
 
$2 pagini editate în total;
 
$3...
 
<a href='$4'>lista completă</a>.)",
 
"watchmethod-recent" => "căutarea schimbărilor recente pentru paginile urmărite",
 
"watchmethod-list" => "căutarea paginilor urmărite pentru schimbări recente",
 
"removechecked" => "Elimină elementele bifate din lista de pagini urmărite",
 
"watchlistcontains" => "Lista de articole urmărite conţine $1 pagini",
 
"watcheditlist" => "Aceasta este lista alfabetică a tuturor paginilor pe care le urmăriţi.
 
Bifaţi căsuţele corespunzătoare paginilor pe care doriţi să le eliminaţi din lista de
 
pagini urmărite şi apăsaţi pe butonul corespunzător din partea de jos a paginii.",
 
"removingchecked" => "Se elimină elementele cerute din lista de articole urmărite...",
 
"couldntremove" => "Elementul '$1' nu a putut fi şters...",
 
"iteminvalidname" => "E o problemă cu elementul '$1', numele este invalid...",
 
"wlnote" => "Dedesubt găsiţi ultimele $1 schimbări din ultimele <b>$2</b> ore.",
 
"wlshowlast" => "Arată ultimele $1 ore $2 zile $3",
 
  
 
# Delete/protect/revert
 
# Delete/protect/revert
 
#
 
#
"deletepage" => "Şterge pagina",
+
"deletepage" => "&#350;terge pagina",
"confirm" => "Confirmă",
+
"confirm" => "Confirm&#259;",
"excontent" => "conţinutul era:",
+
"confirmdelete" => "Confirm&#259; &#351;tergere",
"exbeforeblank" => "conţinutul înainte de golire era:",
+
"deletesub" => "(&#350;terg \"$1\")",
"exblank" => "pagina era goală",
+
"confirmdeletetext" => "Sunte&#355;i pe cale s&#259; &#351;terge&#355;i permanent o pagin&#259;
"confirmdelete" => "Confirmă ştergere",
+
sau imagine din baza de date, împreun&#259; cu istoria asociat&#259;.
"deletesub" => "(Şterg \"$1\")",
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; v&#259; confirma&#355;i inten&#355;ia de a face asta, faptul c&#259;
"confirmdeletetext" => "Sunteţi pe cale să ştergeţi permanent o pagină
+
în&#355;elege&#355;i consecin&#355;ele acestei ac&#355;iuni &#351;i faptul c&#259; o face&#355;i
sau imagine din baza de date, împreună cu istoria asociată.
 
Vă rugăm să vă confirmaţi intenţia de a face asta, faptul
 
înţelegeţi consecinţele acestei acţiuni şi faptul o faceţi
 
 
în conformitate cu [[Wikitravel:Politica]].",
 
în conformitate cu [[Wikitravel:Politica]].",
"confirmcheck" => "Da, chiar vreau să şterg.",
+
"confirmcheck" => "Da, chiar vreau s&#259; &#351;terg.",
"actioncomplete" => "Acţiune finalizată",
+
"actioncomplete" => "Ac&#355;iune finalizat&#259;",
"deletedtext" => "\"$1\" a fost ştearsă.
+
"deletedtext" => "\"$1\" a fost &#351;tears&#259;.
Vezi $2 pentru o listă a elementelor şterse recent.",
+
Vezi $2 pentru o list&#259; a elementelor &#351;terse recent.",
"deletedarticle" => "\"$1\" a fost şters",
+
"deletedarticle" => "\"$1\" a fost &#351;ters",
"dellogpage" => "Raport_ştergeri",
+
"dellogpage" => "Raport_&#351;tergeri",
"dellogpagetext" => "Găsiţi dedesubt o listă a celor mai recente elemente şterse. Toate datele/orele sunt listate în timp universal (UTC).
+
"dellogpagetext" => "G&#259;si&#355;i dedesubt o list&#259; a celor mai recente elemente &#351;terse. Toate datele/orele sunt listate în timp universal (UTC).
 
<ul>
 
<ul>
 
</ul>
 
</ul>
 
",
 
",
"deletionlog" => "raport de ştergeri",
+
"deletionlog" => "raport de &#351;tergeri",
 
"reverted" => "Revenit la o versiune mai veche",
 
"reverted" => "Revenit la o versiune mai veche",
"deletecomment" => "Motiv pentru ştergere",
+
"deletecomment" => "Motiv pentru &#351;tergere",
 
"imagereverted" => "S-a revenit la o versiune veche.",
 
"imagereverted" => "S-a revenit la o versiune veche.",
"rollback" => "Editări de revenire",
+
"rollback" => "Edit&#259;ri de revenire",
 
"rollbacklink" => "revenire",
 
"rollbacklink" => "revenire",
"rollbackfailed" => "Revenirea nu s-a putut face",
 
 
"cantrollback" => "Nu se poate reveni; ultimul contribuitor este autorul acestui articol.",
 
"cantrollback" => "Nu se poate reveni; ultimul contribuitor este autorul acestui articol.",
"alreadyrolled" => "Nu se poate reveni peste ultima editare a [[$1]]
+
"revertpage" => "Revenit la ultima editare de c&#259;tre $1",
făcută de către [[Utilizator:$2|$2]] ([[Discuţie utilizator:$2|Discuţie]]); altcineva a editat articolul sau a revenit deja.
+
"historywarning" => "Aten&#355;ie! Pagina pe care o &#351;terge&#355;i are istorie: ",
 
 
Ultima editare a fost făcută de către [[Utilizator:$3|$3]] ([[Discuţie utilizator:$3|Discuţie]]).",
 
#  only shown if there is an edit comment
 
"editcomment" => "Comentariul de editare a fost: \"<i>$1</i>\".",
 
"revertpage" => "Revenit la ultima editare de către $1",
 
"protectlogpage" => "Jurnal_protecţii",
 
"protectlogtext" => "Dedesubt găsiţi lista de blocări/deblocări ale paginilor.
 
Vezi [[$wgMetaNamespace:Pagină protejată]] pentru mai multe informaţii.",
 
"historywarning" => "Atenţie! Pagina pe care o ştergeţi are istorie: ",
 
"protectedarticle" => "protejat [[$1]]",
 
"unprotectedarticle" => "deprotejat [[$1]]",
 
  
 
# Undelete
 
# Undelete
"undelete" => "Recuperează pagina ştearsă",
+
"undelete" => "Recupereaz&#259; pagina &#351;tears&#259;",
"undeletepage" => "Vizualizează şi recuperează pagini şterse",
+
"undeletepage" => "Vizualizeaz&#259; &#351;i recupereaz&#259; pagini &#351;terse",
"undeletepagetext" => "Următoarele pagini au fost şterse dar încă se află în
+
"undeletepagetext" => "Urm&#259;toarele pagini au fost &#351;terse dar înc&#259; se afl&#259; în
arhivă şi pot fi recuperate. Reţineţi că arhiva se poate şterge din timp în timp.",
+
arhiv&#259; &#351;i pot fi recuperate. Re&#355;ine&#355;i c&#259; arhiva se poate &#351;terge din timp în timp.",
"undeletearticle" => "Recuperează articol şters",
+
"undeletearticle" => "Recupereaz&#259; articol &#351;ters",
 
"undeleterevisions" => "$1 versiuni arhivate",
 
"undeleterevisions" => "$1 versiuni arhivate",
"undeletehistory" => "Dacă recuperaţi pagina, toate versiunile asociate
+
"undeletehistory" => "Dac&#259; recupera&#355;i pagina, toate versiunile asociate
vor fi adăugate retroactiv în istorie. Dacă o pagină nouă cu acelaşi nume
+
vor fi ad&#259;ugate retroactiv în istorie. Dac&#259; o pagin&#259; nou&#259; cu acela&#351;i nume
a fost creată de la momentul ştergerii acesteia, versiunile recuperate
+
a fost creat&#259; de la momentul &#351;tergerii acesteia, versiunile recuperate
vor apărea în istoria paginii, iar versiunea curentă a paginii nu va
+
vor ap&#259;rea în istoria paginii, iar versiunea curent&#259; a paginii nu va
fi înlocuită automat de către versiunea recuperată.",
+
fi înlocuit&#259; automat de c&#259;tre versiunea recuperat&#259;.",
"undeleterevision" => "Versiunea ştearsă la $1",
+
"undeleterevision" => "Versiunea &#351;tears&#259; la $1",
"undeletebtn" => "Recuperează!",
+
"undeletebtn" => "Recupereaz&#259;!",
 
"undeletedarticle" => "\"$1\" a fost recuperat",
 
"undeletedarticle" => "\"$1\" a fost recuperat",
 
"undeletedtext"  => "Articolul [[$1]] a fost recuperat.
 
"undeletedtext"  => "Articolul [[$1]] a fost recuperat.
Vezi [[Wikitravel:Raport_ştergeri]] pentru o listă a ştergerilor şi recuperărilor recente.",
+
Vezi [[Wikitravel:Raport_&#351;tergeri]] pentru o list&#259; a &#351;tergerilor &#351;i recuper&#259;rilor recente.",
  
 
# Contributions
 
# Contributions
 
#
 
#
"contributions" => "Contribuţii ale utilizatorului",
+
"contributions" => "Contribu&#355;ii ale utilizatorului",
"mycontris" => "Contribuţiile mele",
+
"mycontris" => "Contribu&#355;iile mele",
 
"contribsub" => "Pentru $1",
 
"contribsub" => "Pentru $1",
"nocontribs" => "Nu a fost găsită nici o modificare să satisfacă acest criteriu.",
+
"nocontribs" => "Nu a fost g&#259;sit&#259; nici o modificare s&#259; satisfac&#259; acest criteriu.",
"ucnote" => "Găsiţi dedesubt ultimele <b>$1</b> modificări ale utilizatorului din ultimele <b>$2</b> zile.",
+
"ucnote" => "G&#259;si&#355;i dedesubt ultimele <b>$1</b> modific&#259;ri ale utilizatorului din ultimele <b>$2</b> zile.",
"uclinks" => "Vezi ultimele $1 modificări; vezi ultimele $2 zile.",
+
"uclinks" => "Vezi ultimele $1 modific&#259;ri; vezi ultimele $2 zile.",
 
"uctop" => " (sus)" ,
 
"uctop" => " (sus)" ,
  
 
# What links here
 
# What links here
 
#
 
#
"whatlinkshere" => "Ce se leagă aici",
+
"whatlinkshere" => "Ce se leag&#259; aici",
"notargettitle" => "Lipsă ţintă",
+
"notargettitle" => "Lips&#259; &#355;int&#259;",
"notargettext" => "Nu aţi specificat nici un pagină sau utilizator ţintă pentru care se efectueze această funcţie.",
+
"notargettext" => "Nu a&#355;i specificat nici un pagin&#259; sau utilizator &#355;int&#259; pentru care s&#259; se efectueze aceast&#259; func&#355;ie.",
"linklistsub" => "(Lista de legături)",
+
"linklistsub" => "(Lista de leg&#259;turi)",
"linkshere" => "Următoarele pagini conţin legături către aceasta:",
+
"linkshere" => "Urm&#259;toarele pagini con&#355;in leg&#259;turi c&#259;tre aceasta:",
"nolinkshere" => "Nici o pagină nu se leagă aici.",
+
"nolinkshere" => "Nici o pagin&#259; nu se leag&#259; aici.",
"isredirect" => "pagină de redirectare",
+
"isredirect" => "pagin&#259; de redirectare",
  
 
# Block/unblock IP
 
# Block/unblock IP
 
#
 
#
"blockip" => "Blocheză adresa IP",
+
"blockip" => "Blochez&#259; adresa IP",
"blockiptext" => "Folosiţi chestionarul de mai jos pentru a bloca
+
"blockiptext" => "Folosi&#355;i chestionarul de mai jos pentru a bloca
la scriere o adresă IP. Această funţie trebuie folosită numai pentru
+
la scriere o adres&#259; IP. Aceast&#259; fun&#355;ie trebuie folosit&#259; numai pentru
 
a preveni vandalismul conform [[Wikitravel:Politica|politicii Wikitravel]].
 
a preveni vandalismul conform [[Wikitravel:Politica|politicii Wikitravel]].
Includeţi un motiv specific mai jos (de exemplu citând paginile care
+
Include&#355;i un motiv specific mai jos (de exemplu citând paginile care
 
au fost vandalizate de acest utilizator).",
 
au fost vandalizate de acest utilizator).",
 
"ipaddress" => "Adresa IP",
 
"ipaddress" => "Adresa IP",
 
"ipbreason" => "Motiv",
 
"ipbreason" => "Motiv",
"ipbsubmit" => "Blochează această adresă",
+
"ipbsubmit" => "Blocheaz&#259; aceast&#259; adres&#259;",
"badipaddress" => "Adresa IP este invalidă.",
+
"badipaddress" => "Adresa IP este invalid&#259;.",
"noblockreason" => "Trebuie să includeţi un motiv pentru blocare.",
+
"noblockreason" => "Trebuie s&#259; include&#355;i un motiv pentru blocare.",
 
"blockipsuccesssub" => "Utilizatorul a fost blocat",
 
"blockipsuccesssub" => "Utilizatorul a fost blocat",
"blockipsuccesstext" => "Adresa IP \"$1\" a fost blocată.
+
"blockipsuccesstext" => "Adresa IP \"$1\" a fost blocat&#259;.
 
<br>Vezi [[Special:Ipblocklist|lista de adrese IP blocate]] pentru a revizui adresele blocate.",
 
<br>Vezi [[Special:Ipblocklist|lista de adrese IP blocate]] pentru a revizui adresele blocate.",
"unblockip" => "Deblochează adresă IP",
+
"unblockip" => "Deblocheaz&#259; adres&#259; IP",
"unblockiptext" => "Folosiţi chestionarul de mai jos pentru a restaura
+
"unblockiptext" => "Folosi&#355;i chestionarul de mai jos pentru a restaura
drepturile de scriere pentru o adresă IP blocată anterior..",
+
drepturile de scriere pentru o adres&#259; IP blocat&#259; anterior..",
"ipusubmit" => "Deblochează adresa",
+
"ipusubmit" => "Deblocheaz&#259; adresa",
"ipusuccess" => "Adresa IP \"$1\" a fost deblocată",
+
"ipusuccess" => "Adresa IP \"$1\" a fost deblocat&#259;",
 
"ipblocklist" => "Lista de adrese IP blocate",
 
"ipblocklist" => "Lista de adrese IP blocate",
 
"blocklistline" => "$1, $2 a blocat $3",
 
"blocklistline" => "$1, $2 a blocat $3",
"blocklink" => "blochează",
+
"blocklink" => "blocheaz&#259;",
"unblocklink" => "deblochează",
+
"unblocklink" => "deblocheaz&#259;",
"contribslink" => "contribuţii",
+
"contribslink" => "contribu&#355;ii",
"autoblocker" => "Autoblocat fiindcă folosiţi aceeaşi [[adresă IP]] ca şi \"$1\". Motivul este \"$2\".",
 
"blocklogpage" => "Jurnal_blocări",
 
"blocklogentry" => 'blocat "$1"',
 
"blocklogtext" => "Acesta este un jurnal al acţiunilor de blocare şi deblocare.
 
[[Adresă IP|Adresele IP]] blocate automat nu sunt afişate.
 
Vedeţi [[Special:Ipblocklist|Lista de adrese blocate]] pentru o listă explicită a adreselor blocate în acest moment.",
 
"unblocklogentry" => 'deblocat "$1"',
 
  
 
# Developer tools
 
# Developer tools
 
#
 
#
"lockdb" => "Blochează baza de date",
+
"lockdb" => "Blocheaz&#259; baza de date",
"unlockdb" => "Deblochează baza de date",
+
"unlockdb" => "Deblocheaz&#259; baza de date",
"lockdbtext" => "Blocarea bazei de date va împiedica pe toţi utilizatorii
+
"lockdbtext" => "Blocarea bazei de date va împiedica pe to&#355;i utilizatorii
editeze pagini, -şi schimbe preferinţele, -şi editeze listele de
+
s&#259; editeze pagini, s&#259;-&#351;i schimbe preferin&#355;ele, s&#259;-&#351;i editeze listele de
pagini urmărite şi orice alte operaţiuni care ar necesita schimări
+
pagini urm&#259;rite &#351;i orice alte opera&#355;iuni care ar necesita schim&#259;ri
 
în baza de date.
 
în baza de date.
Vă rugăm să confirmaţi că intenţionaţi acest lucru şi faptul că veţi debloca
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; confirma&#355;i c&#259; inten&#355;iona&#355;i acest lucru &#351;i faptul c&#259; ve&#355;i debloca
baza de date atunci când veţi încheia operaţiunile de întreţinere.",
+
baza de date atunci când ve&#355;i încheia opera&#355;iunile de între&#355;inere.",
 
"unlockdbtext" => "Deblocarea bazei de date va permite tuturor utilizatorilor
 
"unlockdbtext" => "Deblocarea bazei de date va permite tuturor utilizatorilor
editeze pagini, -şi schimbe preferinţele, -şi editeze listele de
+
s&#259; editeze pagini, s&#259;-&#351;i schimbe preferin&#355;ele, s&#259;-&#351;i editeze listele de
pagini urmărite şi orice alte operaţiuni care ar necesita schimări
+
pagini urm&#259;rite &#351;i orice alte opera&#355;iuni care ar necesita schim&#259;ri
 
în baza de date.
 
în baza de date.
Vă rugăm să confirmaţi că intenţionaţi acest lucru.",
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; confirma&#355;i c&#259; inten&#355;iona&#355;i acest lucru.",
"lockconfirm" => "Da, chiar vreau blochez baza de date.",
+
"lockconfirm" => "Da, chiar vreau s&#259; blochez baza de date.",
"unlockconfirm" => "Da, chiar vreau deblochez baza de date.",
+
"unlockconfirm" => "Da, chiar vreau s&#259; deblochez baza de date.",
"lockbtn" => "Blochează naza de date",
+
"lockbtn" => "Blocheaz&#259; naza de date",
"unlockbtn" => "Deblochează baza de date",
+
"unlockbtn" => "Deblocheaz&#259; baza de date",
"locknoconfirm" => "Nu aţi confirmat căsuţa de confirmare.",
+
"locknoconfirm" => "Nu a&#355;i confirmat c&#259;su&#355;a de confirmare.",
"lockdbsuccesssub" => "Baza de date a fost blocată",
+
"lockdbsuccesssub" => "Baza de date a fost blocat&#259;",
"unlockdbsuccesssub" => "Baza de date a fost deblocată",
+
"unlockdbsuccesssub" => "Baza de date a fost deblocat&#259;",
"lockdbsuccesstext" => "Baza de date Wikitravel a fost blocată la scriere.
+
"lockdbsuccesstext" => "Baza de date Wikitravel a fost blocat&#259; la scriere.
<br>Nu uitaţi să o deblocaţi după ce terminaţi operaţiunile administrative pentru care aţi blocat-o.",
+
<br>Nu uita&#355;i s&#259; o debloca&#355;i dup&#259; ce termina&#355;i opera&#355;iunile administrative pentru care a&#355;i blocat-o.",
"unlockdbsuccesstext" => "Baza de date Wikitravel a fost deblocată.",
+
"unlockdbsuccesstext" => "Baza de date Wikitravel a fost deblocat&#259;.",
  
 
# SQL query
 
# SQL query
 
#
 
#
"asksql" => "Query SQL",
+
"asksql" => "Solicitare SQL",
"asksqltext" => "Folosiţi chestionarul de mai jos pentru a efectua un query direct către baza de date Wikitravel (MySQL).
+
"asksqltext" => "Folosi&#355;i chestionarul de mai jos pentru a efectua o solicitare direct&#259; c&#259;tre baza de date Wikitravel (MySQL).
Folosiţi apostrofuri ('în felul acesta') pentru a delimita şiruri de text.
+
Folosi&#355;i apostrofuri ('în felul acesta') pentru a delimita &#351;iruri de text.
Această funcţionalitate poate solicita în mod deosebit server-ul,
+
Aceast&#259; func&#355;ionalitate poate solicita în mod deosebit server-ul,
aşa că vă rugăm să nu o folosiţi în exces.",
+
a&#351;a c&#259; v&#259; rug&#259;m s&#259; nu o folosi&#355;i în exces.",
"sqlislogged" => "Vă rugăm reţineţi că toate query-urile sunt reţinute în server (logged).",
+
"sqlquery" => "Introduce&#355;i solicitare",
"sqlquery" => "Introduceţi query",
+
"querybtn" => "Trimite&#355;i solicitare",
"querybtn" => "Trimiteţi query",
+
"selectonly" => "Alte solicit&#259;ri în afar&#259; de \"SELECT\" sunt accesibile numai pentru dezvoltatorii Wikitravel.",
"selectonly" => "Alte query-uri în afară de \"SELECT\" sunt accesibile numai pentru dezvoltatorii Wikitravel.",
+
"querysuccessful" => "Solicitare reu&#351;it&#259;",
"querysuccessful" => "Query efectuat",
 
  
 
# Move page
 
# Move page
 
#
 
#
"movepage" => "Mută pagina",
+
"movepage" => "Mut&#259; pagina",
"movepagetext" => "Puteţi folosi formularul de mai jos pentru a redenumi
+
"movepagetext" => "Pute&#355;i folosi formularul de mai jos pentru a redenumi
o pagină, mutându-i toată istoria sub noul nume.
+
o pagin&#259;, mutându-i toat&#259; istoria sub noul nume.
Pagina veche va deveni o pagină de redirectare către pagina nouă.
+
Pagina veche va deveni o pagin&#259; de redirectare c&#259;tre pagina nou&#259;.
Legăturile către pagina veche nu vor fi redirectate către cea nouă;
+
Leg&#259;turile c&#259;tre pagina veche nu vor fi redirectate c&#259;tre cea nou&#259;;
aveţi grijă să [[Special:Maintenance|verificaţi]] dacă nu există redirectări duble sau invalide.
+
ave&#355;i grij&#259; s&#259; [[Special:Maintenance|verifica&#355;i]] dac&#259; nu exist&#259; redirect&#259;ri duble sau invalide.
  
Vă rugăm să reţineţi că Dvs. sunteţi responsabil(ă) pentru a face legăturile vechi să rămână valide.
+
V&#259; rug&#259;m s&#259; re&#355;ine&#355;i c&#259; Dvs. sunte&#355;i responsabil(&#259;) pentru a face leg&#259;turile vechi s&#259; r&#259;mân&#259; valide.
  
Reţineţi că pagina '''nu va fi mutată''' dacă există deja o
+
Re&#355;ine&#355;i c&#259; pagina '''nu va fi mutat&#259;''' dac&#259; exist&#259; deja o
pagină cu noul titlu, afară de cazul este complet goală sau este
+
pagin&#259; cu noul titlu, afar&#259; de cazul c&#259; este complet goal&#259; sau este
o redirectare şi în plus nu are nici o istorie de editare.
+
o redirectare &#351;i în plus nu are nici o istorie de editare.
Cu alte cuvinte, veţi putea muta înapoi o pagină pe care aţi mutat-o
+
Cu alte cuvinte, ve&#355;i putea muta înapoi o pagin&#259; pe care a&#355;i mutat-o
greşit, dar nu veţi putea suprascrie o pagină validă existentă prin
+
gre&#351;it, dar nu ve&#355;i putea suprascrie o pagin&#259; valid&#259; existent&#259; prin
 
mutarea alteia.
 
mutarea alteia.
  
<b>ATENŢIE!</b>
+
<b>ATEN&#354;IE!</b>
Aceasta poate fi o schimbare drastică şi neaşteptată pentru o pagină populară;
+
Aceasta poate fi o schimbare drastic&#259; &#351;i nea&#351;teptat&#259; pentru o pagin&#259; popular&#259;;
vă rugăm să vă asiguraţi că înţelegeţi toate consecinţele înainte de a continua.",
+
v&#259; rug&#259;m s&#259; v&#259; asigura&#355;i c&#259; în&#355;elege&#355;i toate consecin&#355;ele înainte de a continua.",
"movepagetalktext" => "Pagina asociată de discuţii, dacă există, va fi mutată
+
"movepagetalktext" => "Pagina asociat&#259; de discu&#355;ii, dac&#259; exist&#259;, va fi mutat&#259;
automat odată cu aceasta '''afară de cazul ''':
+
automat odat&#259; cu aceasta '''afar&#259; de cazul c&#259;''':
* Mutaţi pagina în altă secţiune a Wikitravel
+
* Muta&#355;i pagina în alt&#259; sec&#355;iune a Wikitravel
* Există deja o pagină de discuţii cu conţinut (care nu este goală), sau
+
* Exist&#259; deja o pagin&#259; de discu&#355;ii cu con&#355;inut (care nu este goal&#259;), sau
* Deifaţi căsuţa de mai jos.
+
* Deifa&#355;i c&#259;su&#355;a de mai jos.
  
În oricare din cazurile de mai sus va trebui să mutaţi sau să unificaţi
+
În oricare din cazurile de mai sus va trebui s&#259; muta&#355;i sau s&#259; unifica&#355;i
manual paginile de discuţii, dacă doriţi acest lucru.",
+
manual paginile de discu&#355;ii, dac&#259; dori&#355;i acest lucru.",
"movearticle" => "Mută pagina",
+
"movearticle" => "Mut&#259; pagina",
"movenologin" => "Nu sunteţi autentificat",
+
"movenologin" => "Nu sunte&#355;i autentificat",
"movenologintext" => "Trebuie să fiţi un utilizator înregistrat şi să vă <a href=\"" .
+
"movenologintext" => "Trebuie s&#259; fi&#355;i un utilizator înregistrat &#351;i s&#259; v&#259; <a href=\"" .
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificaţi</a>
+
   wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentifica&#355;i</a>
pentru a muta o pagină.",
+
pentru a muta o pagin&#259;.",
 
"newtitle" => "Titlul nou",
 
"newtitle" => "Titlul nou",
"movepagebtn" => "Mută pagina",
+
"movepagebtn" => "Mut&#259; pagina",
"pagemovedsub" => "Pagina a fost mutată",
+
"pagemovedsub" => "Pagina a fost mutat&#259;",
"pagemovedtext" => "Pagina \"[[$1]]\" a fost mutată la \"[[$2]]\".",
+
"pagemovedtext" => "Pagina \"[[$1]]\" a fost mutat&#259; la \"[[$2]]\".",
"articleexists" => "O pagină cu acelaşi nume există deja,
+
"articleexists" => "O pagin&#259; cu acela&#351;i nume exist&#259; deja,
sau numele pe care l-aţi ales este invalid. Vă rugăm să alegeţi un alt nume.",
+
sau numele pe care l-a&#355;i ales este invalid. V&#259; rug&#259;m s&#259; alege&#355;i un alt nume.",
"talkexists" => "Pagina în sine a fost mutată, dar pagina de discuţii
+
"talkexists" => "Pagina în sine a fost mutat&#259;, dar pagina de discu&#355;ii
nu a putut fi mutată deoarece deja există o alta cu acelaşi nume. Vă rugăm
+
nu a putut fi mutat&#259; deoarece deja exist&#259; o alta cu acela&#351;i nume. V&#259; rug&#259;m
să unificaţi manual cele două pagini de discuţii.",
+
s&#259; unifica&#355;i manual cele dou&#259; pagini de discu&#355;ii.",
"movedto" => "mutată la",
+
"movedto" => "mutat&#259; la",
"movetalk" => "Mută şi pagina de \"discuţii\" dacă se poate.",
+
"movetalk" => "Mut&#259; &#351;i pagina de \"discu&#355;ii\" dac&#259; se poate.",
"talkpagemoved" => "Şi pagina de discuţii asociată a fost mutată.",
+
"talkpagemoved" => "&#350;i pagina de discu&#355;ii asociat&#259; a fost mutat&#259;.",
"talkpagenotmoved" => "Pagina asociată de discuţii <strong>nu</strong> a fost mutată.",
+
"talkpagenotmoved" => "Pagina asociat&#259; de discu&#355;ii <strong>nu</strong> a fost mutat&#259;.",
"export" => "Exportă pagini",
 
"exporttext" => "Puteţi exporta textul şi istoria unei pagini anume sau ale unui grup
 
de pagini în XML. Acesta poate fi apoi importat în alt Wiki care rulează software MediaWiki,
 
pate fi transformat sau păstrat pur şi simplu fiindcă doriţi Dvs. să-l păstraţi.",
 
"exportcuronly" => "Include numai versiunea curentă, nu şi toată istoria",
 
  
# Namespace 8 related
 
 
"allmessages" => "Toate_mesajele",
 
"allmessagestext" => "Aceasta este lista completă a mesajelor disponibile în domeniul \"MediaWiki:\"",
 
 
);
 
);
  
class LanguageRo extends LanguageUtf8 {
+
class Language {
 +
 
 +
function getDefaultUserOptions () {
 +
global $wgDefaultUserOptionsEn ;
 +
return $wgDefaultUserOptionsEn ;
 +
}
  
 
function getBookstoreList () {
 
function getBookstoreList () {
global $wgBookstoreListRo ;
+
global $wgBookstoreListEn ;
return $wgBookstoreListRo ;
+
return $wgBookstoreListEn ;
 
}
 
}
  
 
function getNamespaces() {
 
function getNamespaces() {
global $wgNamespaceNamesRo;
+
global $wgNamespaceNamesEn;
return $wgNamespaceNamesRo;
+
return $wgNamespaceNamesEn;
 
}
 
}
  
 
function getNsText( $index ) {
 
function getNsText( $index ) {
global $wgNamespaceNamesRo;
+
global $wgNamespaceNamesEn;
return $wgNamespaceNamesRo[$index];
+
return $wgNamespaceNamesEn[$index];
 
}
 
}
  
 
function getNsIndex( $text ) {
 
function getNsIndex( $text ) {
global $wgNamespaceNamesRo;
+
global $wgNamespaceNamesEn;
  
foreach ( $wgNamespaceNamesRo as $i => $n ) {
+
foreach ( $wgNamespaceNamesEn as $i => $n ) {
 
if ( 0 == strcasecmp( $n, $text ) ) { return $i; }
 
if ( 0 == strcasecmp( $n, $text ) ) { return $i; }
 
}
 
}
 
return false;
 
return false;
 +
}
 +
 +
function specialPage( $name ) {
 +
return $this->getNsText( Namespace::getSpecial() ) . ":" . $name;
 
}
 
}
  
 
function getQuickbarSettings() {
 
function getQuickbarSettings() {
global $wgQuickbarSettingsRo;
+
global $wgQuickbarSettingsEn;
 
+
return $wgQuickbarSettingsEn;
return $wgQuickbarSettingsRo;
 
 
}
 
}
  
 
function getSkinNames() {
 
function getSkinNames() {
global $wgSkinNamesRo;
+
global $wgSkinNamesEn;
return $wgSkinNamesRo;
+
return $wgSkinNamesEn;
 
}
 
}
  
 
function getMathNames() {
 
function getMathNames() {
global $wgMathNamesRo;
+
global $wgMathNamesEn;
return $wgMathNamesRo;
+
return $wgMathNamesEn;
 +
}
 +
 +
function getDateFormats() {
 +
global $wgDateFormatsEn;
 +
return $wgDateFormatsEn;
 +
}
 +
 
 +
function getUserToggles() {
 +
global $wgUserTogglesEn;
 +
return $wgUserTogglesEn;
 
}
 
}
  
        function getDateFormats() {
+
function getLanguageNames() {
                global $wgDateFormatsRo;
+
global $wgLanguageNamesEn;
                return $wgDateFormatsRo;
+
return $wgLanguageNamesEn;
        }
+
}
  
function getUserToggles() {
+
function getLanguageName( $code ) {
global $wgUserTogglesRo;
+
global $wgLanguageNamesEn;
return $wgUserTogglesRo;
+
if ( ! array_key_exists( $code, $wgLanguageNamesEn ) ) {
 +
return "";
 +
}
 +
return $wgLanguageNamesEn[$code];
 
}
 
}
  
 
function getMonthName( $key )
 
function getMonthName( $key )
 
{
 
{
global $wgMonthNamesRo;
+
global $wgMonthNamesEn;
return $wgMonthNamesRo[$key-1];
+
return $wgMonthNamesEn[$key-1];
 +
}
 +
 +
/* by default we just return base form */
 +
function getMonthNameGen( $key )
 +
{
 +
global $wgMonthNamesEn;
 +
return $wgMonthNamesEn[$key-1];
 +
}
 +
 +
function getMonthRegex()
 +
{
 +
global $wgMonthNamesEn;
 +
return implode( "|", $wgMonthNamesEn );
 
}
 
}
  
 
function getMonthAbbreviation( $key )
 
function getMonthAbbreviation( $key )
 
{
 
{
global $wgMonthAbbreviationsRo;
+
global $wgMonthAbbreviationsEn;
return $wgMonthAbbreviationsRo[$key-1];
+
return $wgMonthAbbreviationsEn[$key-1];
 
}
 
}
  
 
function getWeekdayName( $key )
 
function getWeekdayName( $key )
 
{
 
{
global $wgWeekdayNamesRo;
+
global $wgWeekdayNamesEn;
return $wgWeekdayNamesRo[$key-1];
+
return $wgWeekdayNamesEn[$key-1];
 +
}
 +
 
 +
function userAdjust( $ts )
 +
{
 +
global $wgUser, $wgLocalTZoffset;
 +
 
 +
$diff = $wgUser->getOption( "timecorrection" );
 +
if ( ! is_numeric( $diff ) ) {
 +
$diff = isset( $wgLocalTZoffset ) ? $wgLocalTZoffset : 0;
 +
}
 +
if ( 0 == $diff ) { return $ts; }
 +
 
 +
$t = mktime( ( (int)substr( $ts, 8, 2) ) + $diff,
 +
  (int)substr( $ts, 10, 2 ), (int)substr( $ts, 12, 2 ),
 +
  (int)substr( $ts, 4, 2 ), (int)substr( $ts, 6, 2 ),
 +
  (int)substr( $ts, 0, 4 ) );
 +
return date( "YmdHis", $t );
 +
}
 +
 +
function date( $ts, $adj = false )
 +
{
 +
global $wgAmericanDates, $wgUser, $wgUseDynamicDates;
 +
 
 +
if ( $adj ) { $ts = $this->userAdjust( $ts ); }
 +
 +
if ( $wgUseDynamicDates ) {
 +
$datePreference = $wgUser->getOption( 'date' );
 +
if ( $datePreference == 0 ) {
 +
$datePreference = $wgAmericanDates ? 1 : 2;
 +
}
 +
} else {
 +
$datePreference = $wgAmericanDates ? 1 : 2;
 +
}
 +
 +
if ( $datePreference == 1 ) {
 +
# MDY
 +
$d = $this->getMonthAbbreviation( substr( $ts, 4, 2 ) ) .
 +
  " " . (0 + substr( $ts, 6, 2 )) . ", " .
 +
  substr( $ts, 0, 4 );
 +
} else if ( $datePreference == 2 ) {
 +
#DMY
 +
$d = (0 + substr( $ts, 6, 2 )) . " " .
 +
  $this->getMonthAbbreviation( substr( $ts, 4, 2 ) ) . " " .
 +
  substr( $ts, 0, 4 );
 +
} else {
 +
#YMD
 +
$d = substr( $ts, 0, 4 ) . " " . $this->getMonthAbbreviation( substr( $ts, 4, 2 ) ) .
 +
" " . (0 + substr( $ts, 6, 2 ));
 +
}
 +
 
 +
return $d;
 +
}
 +
 
 +
function time( $ts, $adj = false )
 +
{
 +
if ( $adj ) { $ts = $this->userAdjust( $ts ); }
 +
 
 +
$t = substr( $ts, 8, 2 ) . ":" . substr( $ts, 10, 2 );
 +
return $t;
 
}
 
}
  
 
function timeanddate( $ts, $adj = false )
 
function timeanddate( $ts, $adj = false )
 
{
 
{
return $this->date( $ts, $adj ) . " " . $this->time( $ts, $adj );
+
return $this->time( $ts, $adj ) . ", " . $this->date( $ts, $adj );
 +
}
 +
 
 +
function rfc1123( $ts )
 +
{
 +
return date( "D, d M Y H:i:s T", $ts );
 
}
 
}
  
 
function getValidSpecialPages()
 
function getValidSpecialPages()
 
{
 
{
global $wgValidSpecialPagesRo;
+
global $wgValidSpecialPagesEn;
return $wgValidSpecialPagesRo;
+
return $wgValidSpecialPagesEn;
 
}
 
}
  
 
function getSysopSpecialPages()
 
function getSysopSpecialPages()
 
{
 
{
global $wgSysopSpecialPagesRo;
+
global $wgSysopSpecialPagesEn;
return $wgSysopSpecialPagesRo;
+
return $wgSysopSpecialPagesEn;
 
}
 
}
  
 
function getDeveloperSpecialPages()
 
function getDeveloperSpecialPages()
 
{
 
{
global $wgDeveloperSpecialPagesRo;
+
global $wgDeveloperSpecialPagesEn;
return $wgDeveloperSpecialPagesRo;
+
return $wgDeveloperSpecialPagesEn;
 
}
 
}
  
 
function getMessage( $key )
 
function getMessage( $key )
 
{
 
{
global $wgAllMessagesRo;
+
global $wgAllMessagesEn;
if($wgAllMessagesRo[$key])
+
return $wgAllMessagesEn[$key];
return $wgAllMessagesRo[$key];
+
}
else
+
return Language::getMessage( $key );
+
function iconv( $in, $out, $string ) {
 +
# For most languages, this is a wrapper for iconv
 +
return iconv( $in, $out, $string );
 +
}
 +
 +
function ucfirst( $string ) {
 +
# For most languages, this is a wrapper for ucfirst()
 +
return ucfirst( $string );
 +
}
 +
 +
function checkTitleEncoding( $s ) {
 +
        global $wgInputEncoding;
 +
 +
        # Check for UTF-8 URLs; Internet Explorer produces these if you
 +
# type non-ASCII chars in the URL bar or follow unescaped links.
 +
        $ishigh = preg_match( '/[\x80-\xff]/', $s);
 +
$isutf = ($ishigh ? preg_match( '/^([\x00-\x7f]|[\xc0-\xdf][\x80-\xbf]|' .
 +
                '[\xe0-\xef][\x80-\xbf]{2}|[\xf0-\xf7][\x80-\xbf]{3})+$/', $s ) : true );
 +
 
 +
if( ($wgInputEncoding != "utf-8") and $ishigh and $isutf )
 +
return iconv( "UTF-8", $wgInputEncoding, $s );
 +
 +
if( ($wgInputEncoding == "utf-8") and $ishigh and !$isutf )
 +
return utf8_encode( $s );
 +
 +
# Other languages can safely leave this function, or replace
 +
# it with one to detect and convert another legacy encoding.
 +
return $s;
 
}
 
}
 
 
function fallback8bitEncoding() {
+
function stripForSearch( $in ) {
return "iso8859-2";
+
# Some languages have special punctuation to strip out
 +
# or characters which need to be converted for MySQL's
 +
# indexing to grok it correctly. Make such changes here.
 +
return $in;
 +
}
 +
 
 +
 
 +
function setAltEncoding() {
 +
# Some languages may have an alternate char encoding option
 +
# (Esperanto X-coding, Japanese furigana conversion, etc)
 +
# If 'altencoding' is checked in user prefs, this gives a
 +
# chance to swap out the default encoding settings.
 +
#global $wgInputEncoding, $wgOutputEncoding, $wgEditEncoding;
 +
}
 +
 
 +
function recodeForEdit( $s ) {
 +
# For some languages we'll want to explicitly specify
 +
# which characters make it into the edit box raw
 +
# or are converted in some way or another.
 +
# Note that if wgOutputEncoding is different from
 +
# wgInputEncoding, this text will be further converted
 +
# to wgOutputEncoding.
 +
global $wgInputEncoding, $wgEditEncoding;
 +
if( $wgEditEncoding == "" or
 +
  $wgEditEncoding == $wgInputEncoding ) {
 +
return $s;
 +
} else {
 +
return $this->iconv( $wgInputEncoding, $wgEditEncoding, $s );
 +
}
 +
}
 +
 
 +
function recodeInput( $s ) {
 +
# Take the previous into account.
 +
global $wgInputEncoding, $wgOutputEncoding, $wgEditEncoding;
 +
if($wgEditEncoding != "") {
 +
$enc = $wgEditEncoding;
 +
} else {
 +
$enc = $wgOutputEncoding;
 +
}
 +
if( $enc == $wgInputEncoding ) {
 +
return $s;
 +
} else {
 +
return $this->iconv( $enc, $wgInputEncoding, $s );
 +
}
 
}
 
}
  
function getMagicWords()  
+
function replaceDates( $text )
 
{
 
{
global $wgMagicWordsRo;
+
global $wgUser, $wgInputEncoding, $wgUseDynamicDates;
return $wgMagicWordsRo;
+
 +
# Feature can be disabled
 +
if ( !$wgUseDynamicDates ) {
 +
return;
 +
}
 +
 
 +
# Setup
 +
 +
$datePreference = $wgUser->getOption( 'date' );
 +
 
 +
static $monthNames = "", $rxDM, $rxMD, $rxY, $rxDMY, $rxYDM, $rxMDY, $rxYMD;
 +
if ( $monthNames == "" ) {
 +
$monthNames = $this->getMonthRegex();
 +
 +
# Attempt at UTF-8 support, untested at the moment
 +
if ( $wgInputEncoding == 'UTF-8' ) {
 +
$regexTrail = '(?![a-z])/iu';
 +
} else {
 +
$regexTrail = '(?![a-z])/i';
 +
}
 +
 
 +
# Partial regular expressions
 +
$prxDM = '\[\[(\d{1,2})[ _](' . $monthNames . ')]]';
 +
$prxMD = '\[\[(' . $monthNames . ')[ _](\d{1,2})]]';
 +
$prxY = '\[\[(\d{1,4}([ _]BC|))]]';
 +
 +
# Real regular expressions
 +
$rxDMY = "/{$prxDM} *,? *{$prxY}{$regexTrail}";
 +
$rxYDM = "/{$prxY} *,? *{$prxDM}{$regexTrail}";
 +
$rxMDY = "/{$prxMD} *,? *{$prxY}{$regexTrail}";
 +
$rxYMD = "/{$prxY} *,? *{$prxMD}{$regexTrail}";
 +
$rxDM = "/{$prxDM}{$regexTrail}";
 +
$rxMD = "/{$prxMD}{$regexTrail}";
 +
$rxY = "/{$prxY}{$regexTrail}";
 +
}
 +
 +
# Do replacements
 +
# TODO: month capitalisation?
 +
if ( $datePreference == 0 ) {
 +
# no preference
 +
$text = preg_replace( $rxDMY, '[[$2 $1|$1 $2]] [[$3]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxYDM, '[[$1]] [[$4 $3]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxMDY, '[[$1 $2]], [[$3]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxYMD, '[[$1]] [[$3 $4]]', $text);
 +
$text = preg_replace ( $rxDM, '[[$2 $1|$1 $2]]', $text);
 +
} else if ( $datePreference == 1 ) {
 +
# MDY preferred
 +
$text = preg_replace( $rxDMY, '[[$2 $1]], [[$3]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxYDM, '[[$4 $3]], [[$1]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxMDY, '[[$1 $2]], [[$3]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxYMD, '[[$3 $4]], [[$1]]', $text);
 +
$text = preg_replace ( $rxDM, '[[$2 $1]]', $text);
 +
} else if ( $datePreference == 2 ) {
 +
# DMY preferred
 +
$text = preg_replace( $rxDMY, '[[$2 $1|$1 $2]] [[$3]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxYDM, '[[$4 $3|$3 $4]] [[$1]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxMDY, '[[$1 $2|$2 $1]] [[$3]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxYMD, '[[$3 $4|$4 $3]] [[$1]]', $text);
 +
$text = preg_replace ( $rxDM, '[[$2 $1|$1 $2]]', $text);
 +
$text = preg_replace ( $rxMD, '[[$1 $2|$2 $1]]', $text);
 +
} else if ( $datePreference == 3 ) {
 +
# YMD preferred
 +
$text = preg_replace( $rxDMY, '[[$3]] [[$2 $1]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxYDM, '[[$1]] [[$4 $3]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxMDY, '[[$3]] [[$1 $2]]', $text);
 +
$text = preg_replace( $rxYMD, '[[$1]] [[$3 $4]]', $text);
 +
$text = preg_replace ( $rxDM, '[[$2 $1]]', $text);
 +
}
 +
return $text;
 
}
 
}
 +
 +
# For right-to-left language support
 +
function isRTL() { return false; }
 
}
 
}
 +
 +
global $IP;
 +
@include_once( "{$IP}/Language" . ucfirst( $wgLanguageCode ) . ".php" );
  
 
?>
 
?>
 
</pre>
 
</pre>

Revision as of 10:52, 28 December 2003

<?

# NOTE: To turn off "Current Events" in the sidebar,
# set "currentevents" => "-"

# The names of the namespaces can be set here, but the numbers
# are magical, so don't change or move them! The Namespace class
# encapsulates some of the magic-ness.
#
/* private */ $wgNamespaceNamesRo = array(
	-1	=> "Special",
	0	=> "",
	1	=> "Discuţie",
	2	=> "Utilizator",
	3	=> "Discuţie_Utilizator",
	4	=> "Wikitravel",
	5	=> "Discuţie_Wikitravel",
	6	=> "Imagine",
	7	=> "Discuţie_Imagine"
);

/* private */ $wgDefaultUserOptionsRo = array(
	"quickbar" => 1, "underline" => 1, "hover" => 1,
	"cols" => 80, "rows" => 25, "searchlimit" => 20,
	"contextlines" => 5, "contextchars" => 50,
	"skin" => 2, "math" => 1, "rcdays" => 7, "rclimit" => 50,
	"highlightbroken" => 1, "stubthreshold" => 500,
	"previewontop" => 1, "editsection"=>0, "showtoc"=>1,
	"date" => 0
);

/* private */ $wgQuickbarSettingsRo = array(
	"Fără", "Fixă, în stânga", "Fixă, în dreapta", "Liberă"
);

/* private */ $wgSkinNamesRo = array(
	"Normală", "Nostalgia", "Cologne Blue"
);

/* private */ $wgMathNamesRo = array(
	"Întotdeauna PNG",
	"HTML dacă e foarte simplu sau PNG altfel",
	"HTML dacă e posibil sau PNG altfel",
	"Lasă-l TeX (pentru browsere text)",
	"Recomandat pentru browsere moderne"
);

/* private */ $wgDateFormatsRo = array(
	"Nici o preferinţă",
	"Ianuarie 15, 2001",
	"15 Ianuarie 2001",
	"2001 Ianuarie 15"
);

/* private */ $wgUserTogglesRo = array(
	"hover"		=> "Arată info deasupra legăturilor",
	"underline" => "Subliniază legăturile",
	"highlightbroken" => "Formatează legăturile inexistente <a href=\"\" class=\"new\">în felul acesta</a> (alternativa este aşa<a href=\"\" class=\"internal\">?</a>).",
	"justify"	=> "Aliniază paragrafele",
	"hideminor" => "Ascunde schimbările minore în pagina de schimbări recente",
	"usenewrc" => "Îmbunătăţeşte structura paginii de schimbări minore<br>(nu merge în toate browserele)",
	"numberheadings" => "Auto-numerotează titlurile",
	"editondblclick" => "Editează paginile cu dublu clic (JavaScript)",
    "editsection" => "Permite editarea secţiunilor folosind legături [editează] pe pagină",
	"editsectiononrightclick"=>"Permite editarea secţiunilor la apăsarea<br>butonului din dreapta al mouse-ului pe titlu<br>(necesită JavaScript)",
    "showtoc" => "Arată cuprinsul paginilor<br>(pentru pagini cu cel puţin trei titluri)",
	"rememberpassword" => "Păstrează parola între sesiuni",
	"editwidth" => "Lăţime maximă pentru caseta de editare",
	"watchdefault" => "Urmăreşte articolele pe care le creezi sau le editezi",
	"minordefault" => "Marchează implicit toate editările ca minore",
	"previewontop" => "Arată pagina după caseta de editare, nu înainte",
    "nocache" => "Nu folosi cache (conexiunea merge mai greu,<br>dar sunt afişate toate modificările paginilor)"
);

/* private */ $wgBookstoreListRo = array(
	"AddALL" => "http://www.addall.com/New/Partner.cgi?query=$1&type=ISBN",
	"PriceSCAN" => "http://www.pricescan.com/books/bookDetail.asp?isbn=$1",
	"Barnes & Noble" => "http://shop.barnesandnoble.com/bookSearch/isbnInquiry.asp?isbn=$1",
	"Amazon.com" => "http://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=$1"
);

/* private */ $wgWeekdayNamesRo = array(
	"Duminică", "Luni", "Marţi", "Miercuri", "Joi",
	"Vineri", "Sâmbătă"
);

/* private */ $wgMonthNamesRo = array(
	"ianuarie", "februarie", "martie", "aprilie", "mai", "iunie",
	"iulie", "august", "septembrie", "octombrie", "noiembrie",
	"decembrie"
);

/* private */ $wgMonthAbbreviationsRo = array(
	"Ian", "Feb", "Mar", "Apr", "Mai", "Iun", "Iul", "Aug",
	"Sep", "Oct", "Noi", "Dec"
);

/* private */ $wgMagicWordsRo = array(
#  ID                 CASE SYNONYMS
  MAG_REDIRECT       => array( 0,  "#redirect"       ),
  MAG_NOTOC        => array( 0,  "__FARACUPRINS__"       ),
  MAG_NOEDITSECTION    => array( 0,  "__FARAEDITSECTIUNE__"   ),
  MAG_START        => array( 0,  "__START__"       ),
  MAG_CURRENTMONTH     => array( 1,  "{{NUMARLUNACURENTA}}"    ),
  MAG_CURRENTMONTHNAME   => array( 1,  "{{NUMELUNACURENTA}}"  ),
  MAG_CURRENTDAY      => array( 1,  "{{NUMARZIUACURENTA}}"     ),  
  MAG_CURRENTDAYNAME    => array( 1,  "{{NUMEZIUACURENTA}}"   ),
  MAG_CURRENTYEAR     => array( 1,  "{{ANULCURENT}}"    ),
  MAG_CURRENTTIME     => array( 1,  "{{ORACURENTA}}"    ),
  MAG_NUMBEROFARTICLES   => array( 1,  "{{NUMARDEARTICOLE}}"  ),
  MAG_CURRENTMONTHNAMEGEN => array( 1,  "{{NUMELUNACURENTAGEN}}"),
	MAG_MSG         => array( 1,  "{{MSJ:$1}}"       ),
	MAG_SUBST        => array( 1,  "{{SUBST:$1}}"      ),
  MAG_MSGNW        => array( 1,  "{{MSJNOU:$1}}"      )
);

# All special pages have to be listed here: a description of ""
# will make them not show up on the "Special Pages" page, which
# is the right thing for some of them (such as the "targeted" ones).
#
/* private */ $wgValidSpecialPagesRo = array(
	"Userlogin"		=> "",
	"Userlogout"	=> "",
	"Preferences"	=> "Preferinţele mele",
	"Watchlist"		=> "Articolele pe care le urmăresc",
	"Recentchanges" => "Pagini actualizate recent",
	"Upload"		=> "Trimite imagini",
	"Imagelist"		=> "Lista imaginilor",
	"Listusers"		=> "Utilizatori înregistraţi",
	"Statistics"	=> "Statistici pentru site",
	"Randompage"	=> "Articol aleator",

	"Lonelypages"	=> "Articole orfane",
	"Unusedimages"	=> "Imagini orfane",
	"Popularpages"	=> "Articole populare",
	"Wantedpages"	=> "Cele mai dorite articole",
	"Shortpages"	=> "Articole scurte",
	"Longpages"		=> "Articole lungi",
	"Newpages"		=> "Articole noi",
	"Allpages"		=> "Toate paginile după titlu",

	"Ipblocklist"	=> "Adrese IP blocate",
	"Maintenance" => "Pagina de întreţinere",
	"Specialpages" => "Pagini speciale",
	"Contributions" => "Contribuţii",
	"Emailuser"		=> "Trimite e-mail utilizatorului",
	"Whatlinkshere" => "Ce pagini se leagă aici",
	"Recentchangeslinked" => "",
	"Movepage"		=> "Mută pagina",
	"Booksources"	=> "Surse externe de cărţi"
);

/* private */ $wgSysopSpecialPagesRo = array(
	"Blockip"		=> "Blochează adresa IP",
	"Asksql"		=> "Efectuează o solicitare în baza de date",
	"Undelete"		=> "Afişează şi restaurează pagini şterse"
);

/* private */ $wgDeveloperSpecialPagesRo = array(
	"Lockdb"		=> "Blochează baza de date la scriere",
	"Unlockdb"		=> "Deblochează baza de date",
	"Debug"			=> "Informaţie pentru depanare"
);

/* private */ $wgAllMessagesRo = array(

# Bits of text used by many pages:
#
"linktrail"		=> "/^([a-z]+)(.*)\$/sD",
"mainpage"		=> "Pagina principală",
"about"			=> "Despre",
"aboutwikitravel" => "Despre Wikitravel",
"aboutpage"		=> "Wikitravel:Despre",
"help"			=> "Ajutor",
"helppage"		=> "Wikitravel:Ajutor",
"wikititlesuffix" => "Wikitravel",
"bugreports"	=> "Rapoarte despre probleme",
"bugreportspage" => "Wikitravel:Rapoarte_probleme",
"faq"			=> "Întrebări frecvente",
"faqpage"		=> "Wikitravel:Întrebări_frecvente",
"edithelp"		=> "Ajutor pentru editare",
"edithelppage"	=> "Wikitravel:Cum_să_editezi_o_pagină",
"cancel"		=> "Renunţă",
"qbfind"		=> "Găseşte",
"qbbrowse"		=> "Răsfoieşte",
"qbedit"		=> "Editează",
"qbpageoptions" => "Opţiunile paginii",
"qbpageinfo"	=> "Informaţiile paginii",
"qbmyoptions"	=> "Opţiunile mele",
"mypage"		=> "Pagina mea",
"mytalk"		=> "Discuţiile mele",
"currentevents" => "Evenimente curente",
"errorpagetitle" => "Eroare",
"returnto"		=> "Înapoi la $1.",
"fromwikitravel"	=> "De la Wikitravel, ghidul turistic liber.",
"whatlinkshere"	=> "Pagini care se leagă aici",
"help"			=> "Ajutor",
"search"		=> "Caută",
"go"		=> "Du-te",
"history"		=> "Versiuni mai vechi",
"printableversion" => "Versiune pentru tipărire",
"editthispage"	=> "Editează această pagină",
"deletethispage" => "Şterge această pagină",
"protectthispage" => "Protejează această pagină",
"unprotectthispage" => "Deprotejează această pagină",
"newpage" => "Pagină nouă",
"talkpage"		=> "Discută această pagină",
"articlepage"	=> "Vezi articolul",
"subjectpage"	=> "Vezi subiectul", # For compatibility
"userpage" => "Vezi pagina utilizatorului",
"wikitravelpage" => "Vezi pagina meta",
"imagepage" => 	"Vezi pagina imaginii",
"viewtalkpage" => "Vezi discuţia",
"otherlanguages" => "În alte limbi",
"redirectedfrom" => "(Redirectat de la $1)",
"lastmodified"	=> "Ultima modificare $1.",
"viewcount"		=> "Această pagină a fost vizitată de $1 ori.",
"gnunote" => "Tot textul este disponibil în termenii licenţei <a class=internal href='/wiki/GNU_FDL'>GNU Free Documentation License</a>.",
"printsubtitle" => "(De la http://ro.wikitravel.org)",
"protectedpage" => "Pagină protejată",
"administrators" => "Wikitravel:Administratori",
"sysoptitle"	=> "Aveţi nevoie de acces ca operator",
"sysoptext"		=> "Acţiunea pe care aţi încercat-o necesită drepturi de operator.
Vezi $1.",
"developertitle" => "Aveţi nevoie de acces ca dezvoltator",
"developertext"	=> "Acţiunea pe care aţi încercat-o necesită drepturi de dezvoltator.
Vezi $1.",
"nbytes"		=> "$1 octeţi",
"go"			=> "Du-te",
"ok"			=> "OK",
"sitetitle"		=> "Wikitravel",
"sitesubtitle"	=> "Ghidul turistic liber",
"retrievedfrom" => "Adus de la \"$1\"",
"newmessages" => "Aveţi $1.",
"newmessageslink" => "mesaje noi",
"editsection"=>"editează",
"toc" => "Cuprins",
"showtoc" => "arată",
"hidetoc" => "ascunde",

# Main script and global functions
#
"nosuchaction"	=> "Această acţiune nu există",
"nosuchactiontext" => "Acţiunea specificată în adresă nu este recunoscută de Wikitravel.",
"nosuchspecialpage" => "Această pagină specială nu există",
"nospecialpagetext" => "Aţi cerut o pagină specială care nu este recunoscută de Wikitravel.",

# General errors
#
"error"			=> "Eroare",
"databaseerror" => "Eroare la baza de date",
"dberrortext"	=> "A apărut o eroare în execuţia solicitării.
Aceasta se poate datora unei solicitări nepermise (vezi $5),
sau poate indica o problemă în program.
Ultima solicitare încercată a fost:
<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
în cadrul funcţiei \"<tt>$2</tt>\".
MySQL a returnat eroarea \"<tt>$3: $4</tt>\".",
"noconnect"		=> "Nu s-a putut conecta baza de date pe $1",
"nodb"			=> "Nu c-a putut selecta baza de date $1",
"readonly"		=> "Baza de date este blocată la scriere",
"enterlockreason" => "Introduceţi motivul pentru blocare, incluzând o estimare a termenului când veţi debloca baza de date",
"readonlytext"	=> "Baza de date Wikitravel este momentan blocată la scriere, probabil pentru o operaţiune de rutină, după care va fi deblocată şi se va reveni la starea normală.
Administratorul care a blocat-o a oferit această explicaţie:
<p>$1",
"missingarticle" => "Textul \"$1\" nu a putut fi găsit în baza de date, aşa cum ar fi trebuit. Aceasta nu este o problemă legată de programul care gestionează baza de date, ci probabil o problemă in programul care administrează Wikitravel. Vă rugăm să raportaţi această problemă unui administrator, incluzând şi adresa acestei pagini.",
"internalerror" => "Eroare internă",
"filecopyerror" => "Fisierul \"$1\" nu a putut fi copiat la \"$2\".",
"filerenameerror" => "Fişierul \"$1\" nu a putut fi mutat la \"$2\".",
"filedeleteerror" => "Fişierul \"$1\" nu a putut fi şters.",
"filenotfound"	=> "Fişierul \"$1\" nu a putut fi găsit.",
"unexpected"	=> "Valoare neaşteptată: \"$1\"=\"$2\".",
"formerror"		=> "Eroare: datele nu au putut fi trimise",
"badarticleerror" => "Această acţiune nu poate fi efectuată pe această pagină.",
"cannotdelete"	=> "Nu s-a putut şterge pagina sau imaginea (poate a şters-o altcineva deja?)",
"badtitle"		=> "Titlu invalid",
"badtitletext"	=> "Titlul căutat a fost invalid, gol sau o legătură invalidă inter-linguală sau inter-wiki.",
"perfdisabled" => "Ne pare rău! Această funcţionalitate a fost dezactivată temporar în timpul orelor de vârf din motive de performanţă. Vă rugăm să reveniţi la altă oră şi încercaţi din nou.", // Didn't provide any off-peak hours because they may differ on the Romanian Wikitravel.
"perfdisabledsub" => "Aici este o copie salvată de la $1:",

# Login and logout pages
#
"logouttitle"	=> "Sesiune închisă",
"logouttext"	=> "Sesiunea Dvs. în Wikitravel a fost închisă.
Puteţi continua să folosiţi Wikitravel anonim, sau puteţi să vă reautentificaţi ca acelaşi sau ca alt utilizator.\n",
"welcomecreation" => "<h2>Bun venit, $1!</h2><p>A fost creat un cont pentru Dvs.
Nu uitaţi să vă personalizaţi preferinţele în Wikitravel.",
"loginpagetitle" => "Autentificare utilizator",
"yourname"		=> "Numele de utilizator",
"yourpassword"	=> "Parola",
"yourpasswordagain" => "Repetaţi parola",
"newusersonly"	=> " (doar pentru utilizatori noi)",
"remembermypassword" => "Reţine-mi parola între sesiuni.",
"loginproblem"	=> "<b>A fost o problemă cu autentificarea Dvs.</b><br>Încercaţi din nou!",
"alreadyloggedin" => "<font color=red><b>Sunteţi deja autentificat ca $1!</b></font><br>\n",
"areyounew"		=> "Dacă sunteţi nou în Wikitravel şi doriţi un cont de utilizator, introduceţi un nume de utilizator, apoi scrieţi-vă parola în căsuţa următoare, şi repetaţi-o în a treia pentru confirmare.
Adresa de mail este opţională; dacă vă pierdeţi parola o puteţi cere la adresa de mail pe care o introduceţi.<br>\n",
"notloggedin" => "Nu sunteţi autentificat",

"login"			=> "Autentificare",
"userlogin"		=> "Autentificare",
"logout"		=> "Închide sesiunea",
"userlogout"	=> "Închide sesiunea",
"createaccount"	=> "Creează cont nou",
"badretype"		=> "Parolele pe care le-aţi introdus diferă.",
"userexists"	=> "Numele de utilizator pe care l-aţi introdus există deja. Încercaţi cu un alt nume.",
"youremail"		=> "Adresa de mail",
"yournick"		=> "Versiune scurtă a numelui, pentru semnături",
"emailforlost"	=> "Dacă vă pierdeţi parola, puteţi cere să vi se trimită una nouă la adresa de mail.",
"loginerror"	=> "Eroare de autentificare",
"noname"		=> "Numele de utilizator pe care l-aţi specificat este invalid.",
"loginsuccesstitle" => "Autentificare reuşită",
"loginsuccess"	=> "Aţi fost autentificat în Wikitravel ca \"$1\".",
"nosuchuser"	=> "Nu există nici un utilizator cu numele \"$1\".
Verificaţi dacă aţi scris corect sau folosiţi această pagină pentru a crea un nou utilizator.",
"wrongpassword"	=> "Parola pe care aţi introdus-o este greşită. Vă rugăm încercaţi din nou.",
"mailmypassword" => "Trimiteţi-mi parola pe mail!",
"passwordremindertitle" => "Amintirea parolei pe Wikitravel",
"passwordremindertext" => "Cineva (probabil Dvs., de la adresa $1)
a cerut să vi se trimită o nouă parolă pentru Wikitravel.
Parola pentru utilizatorul \"$2\" este acum \"$3\".
Este recomandat să intraţi pe Wikitravel şi să vă schimbaţi parola cât mai curând.",
"noemail"		=> "Nu este nici o adresă de mail înregistrată pentru utilizatorul \"$1\".",
"passwordsent"	=> "O nouă parolă a fost trimisă la adresa de mail a utilizatorului \"$1\".
Vă rugăm să vă autentificaţi pe Wikitravel după ce o primiţi.",

# Edit pages
#
"summary"		=> "Sumar",
"minoredit"		=> "Aceasta este o editare minoră",
"watchthis"		=> "Urmăreşte această pagină",
"savearticle"	=> "Salvează pagina",
"preview"		=> "Previzualizare",
"showpreview"	=> "Arată previzualizare",
"blockedtitle"	=> "Utilizatorul este blocat",
"blockedtext"	=> "Utilizatorul sau parola Dvs. au fost blocate de $1.
Motivul oferit pentru blocare a fost:<br>''$2''<p>Puteţi contacta pe $1 sau pe unul dintre ceilalţi
[[Wikitravel:administratori|administratori]] pentru a discuta această blocare.",
"newarticle"	=> "(Nou)",
"newarticletext" =>
"Aţi ajuns la o pagină care nu există.
Pentru a o crea, începeţi să scrieţi în caseta de mai jos
(vezi [[Wikitravel:Ajutor|pagina de ajutor]] pentru mai multe informaţii).
Dacă aţi ajuns aici din greşeală, întoarceţi-vă folosind controalele browser-ului Dvs.",
"anontalkpagetext" => "---- ''Aceasta este pagina de discuţii pentru un utilizator care nu şi-a creat un cont încă, sau care nu s-a autentificat. De aceea trebuie să folosim [[adresă IP|adresa IP]] pentru a identifica această persoană. O adresă IP poate fi împărţită între mai mulţi utilizatori. Dacă sunteţi un astfel de utilizator şi credeţi că vi se adresează mesaje irelevante, vă rugăm să [[Special:Userlogin|vă creaţi un cont sau să vă autentificaţi]] pentru a evita confuzii cu alţi utilizatori anonimi în viitor.'' ",
"noarticletext" => "(Nu există text în această pagină)",
"updated"		=> "(Actualizat)",
"note"			=> "<strong>Notă:</strong> ",
"previewnote"	=> "Reţineţi că aceasta este doar o previzualizare - articolul încă nu este salvat! Trebuie să apăsaţi butonul \"Salvează pagina\" de sub caseta de editare pentru a salva. Nu uitaţi să introduceţi şi o descriere sumară a modificărilor!",
"previewconflict" => "Această pre-vizualizare reflectă textul din caseta de sus, respectiv felul în care va arăta articolul dacă alegeţi să salvaţi acum.",
"editing"		=> "Editare $1",
"editconflict"	=> "Conflict de editare: $1",
"explainconflict" => "Altcineva a modificat această pagină de când aţi început s-o editaţi.
Caseta de text de sus conţine pagina aşa cum este ea acum (după editarea celeilalte persoane).
Pagina cu modificările Dvs. (aşa cum aţi încercat s-o salvaţi) se află în caseta de jos.
Va trebui să editaţi manual caseta de sus pentru a reflecta modificările pe care tocmai le-aţi făcut în cea de jos.
<b>Numai</b> textul din caseta de sus va fi salvat atunci când veţi apăsa pe \"Salvează pagina\".\n<p>",
"yourtext"		=> "Textul Dvs.",
"storedversion" => "Versiunea curentă",
"editingold"	=> "<strong>ATENŢIE! Editaţi o variantă mai veche a acestei pagini! Orice modificări care s-au făcut de la această versiune şi până la cea curentă se vor pierde!</strong>\n",
"yourdiff"		=> "Diferenţe",
"copyrightwarning" => "Ajutor de editare, caractere speciale: ă â î ş ţ Ă Â Î Ş Ţ <br><br> Reţineţi că toate contribuţiile la Wikitravel sunt considerate ca respectând licenţa <strong>Attribution-ShareAlike 1.0</strong> de la Creative Commons.
(vezi $1 pentru detalii).
Dacă nu doriţi ca ceea ce scrieţi să fie editat fără milă şi redistribuit în voie, atunci nu trimiteţi materialele respective aici.<br>
De asemenea, trimiţând aceste materiale aici vă angajaţi că le-aţi scris Dvs. sau că sunt copiate dintr-o sursă care permite includerea materialelor sub această licenţă. 
<strong>NU TRIMITEŢI MATERIALE PROTEJATE DE DREPTURI DE AUTOR FĂRĂ PERMISIUNE!</strong>",
"longpagewarning" => "ATENŢIE! Conţinutul acestei pagini are $1 KB; unele browsere au probleme la editarea paginilor în jur de 32 KB sau mai mari.
Vă rugăm să luaţi în considerare posibilitatea de a împărţi pagina în mai multe secţiuni.",
"readonlywarning" => "ATENŢIE! Baza de date este blocată din cauza lucrărilor administrative. Din cauza asta, nu puteţi să salvaţi editările Dvs. în momentul acesta. Dacă vreţi, puteţi să salvaţi conţinutul Dvs. într-un fişier TXT şi să incercaţi să îl trimiteţi altădată.",

# History pages
#
"revhistory"	=> "Istoria versiunilor",
"nohistory"		=> "Nu există istorie pentru această pagină.",
"revnotfound"	=> "Versiunea nu a fost găsită",
"revnotfoundtext" => "Versiunea mai veche a paginii pe care aţi cerut-o nu a fost găsită. Vă rugăm să verificaţi legătura pe care aţi folosit-o pentru a accesa această pagină.\n",
"loadhist"		=> "Încarc istoria versiunilor",
"currentrev"	=> "Versiunea curentă",
"revisionasof"	=> "Versiunea de la data $1",
"cur"			=> "cur",
"next"			=> "următoarea",
"last"			=> "precedenta",
"orig"			=> "orig",
"histlegend"	=> "Legendă: (cur) = diferenţe faţă de versiunea curentă,
(precedenta) = diferenţe faţă de versiunea precedentă, M = editare minoră",


# Diffs
#
"difference"	=> "(Diferenţa dintre versiuni)",
"loadingrev"	=> "se încarcă diferenţa dintre versiuni",
"lineno"		=> "Linia $1:",
"editcurrent"	=> "Editarea versiunii curente a acestei pagini",

# Search results
#
"searchresults" => "Rezultatele căutării",
"searchhelppage" => "Wikitravel:Searching",
"searchingwikitravel" => "Căutare în Wikitravel",
"searchresulttext" => "Pentru mai multe detalii despre căutarea în Wikitravel, vezi $1.",
"searchquery"	=> "Pentru solicitarea \"$1\"",
"badquery"		=> "Solicitarea de căutare invalidă",
"badquerytext"	=> "Căutarea Dvs. nu a putut fi procesată.
Asta se întâmplă probabil din cauză că aţi încercat să căutaţi un cuvânt cu mai puţin de trei litere.
E posibil şi să fi scris greşit o expresie sau un nume, cum ar fi \"Mircea cel cel Bătrân\".
Vă rugăm să încercaţi o altă căutare.",
"matchtotals"	=> "Căutarea \"$1\" a produs $2 rezultate în titluri de articole şi $3 rezultate în texte de articole.",
"nogomatch" => "Nici o pagină cu acest titlu nu a fost găsită, încercaţi să căutaţi textul şi în pagini. ",
"titlematches"	=> "Rezultate în titluri de articole",
"notitlematches" => "Nici un rezultat în titlurile articolelor",
"textmatches"	=> "Rezultate în textele articolelor",
"notextmatches"	=> "Nici un rezultat în textele articolelor",
"prevn"			=> "anterioarele $1",
"nextn"			=> "următoarele $1",
"viewprevnext"	=> "Vezi ($1) ($2) ($3).",
"showingresults" => "Mai jos apar <b>$1</b> rezultate începând cu numărul <b>$2</b>.",
"showingresultsnum" => "Mai jos apar <b>$3</b> rezultate începând cu numărul <b>$2</b>.",
"nonefound"		=> "<strong>Notă</strong>: căutările nereuşite sunt în general datorate căutării unor cuvinte prea comune care nu sunt indexate, sau cautărilor a mai multe cuvinte (numai articolele care conţin ''toate'' cuvintele specificate apar ca rezultate).",
"powersearch" => "Caută",
"powersearchtext" => "
Caută în secţiunile:<br>
$1<br>
$2 Redirecţionări Căutări după $3 $9",

# Preferences page
#
"preferences"	=> "Preferinţe",
"prefsnologin" => "Neautentificat",
"prefsnologintext"	=> "Trebuie să fiţi <a href=\"" .
 wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
pentru a vă putea salva preferinţele.",
"prefslogintext" => "Sunteţi autentificat ca \"$1\".
Numărul intern de identificare este $2 (nu trebuie să-l reţineţi decât dacă aveţi probleme).",
"prefsreset"	=> "Preferinţele au fost resetate.",
"qbsettings"	=> "Setări pentru quickbar", 
"changepassword" => "Schimbă parola",
"skin"			=> "Aparenţă",

"math"			=> "Apareţă formule",
"dateformat" => "Formatul datelor",
"math_failure"		=> "Nu s-a putut interpreta",
"math_unknown_error"	=> "eroare necunoscută",
"math_unknown_function"	=> "funcţie necunoscută ",
"math_lexing_error"	=> "eroare lexicală",
"math_syntax_error"	=> "eroare de sintaxă",
"saveprefs"		=> "Salvează preferinţele",

"resetprefs"	=> "Resetează preferinţele",
"oldpassword"	=> "Parola veche",
"newpassword"	=> "Parola nouă",
"retypenew"		=> "Repetă parola nouă",
"textboxsize"	=> "Dimensiunile casetei de text",
"rows"			=> "Rânduri",
"columns"		=> "Coloane",
"searchresultshead" => "Setări de căutare",
"resultsperpage" => "Numărul de rezultate per pagină",
"contextlines"	=> "Numărul de linii per rezultat",
"contextchars"	=> "Numărul de caractere per linie",
"stubthreshold" => "Limita de caractere pentru un ciot",
"recentchangescount" => "Numărul de articole pentru schimbări recente",
"savedprefs"	=> "Preferinţele Dvs. au fost salvate.",
"timezonetext"	=> "Introduceţi numărul de ore diferenţă între ora locală şi ora serverului (UTC, timp universal - pentru România, cifra este 3).",
"localtime"	=> "Ora locală",
"timezoneoffset" => "Diferenţa",
"servertime"	=> "Ora serverului (UTC)",
"guesstimezone" => "Încearcă determinarea automată a diferenţei",
"emailflag"		=> "Dezactivează serviciul de e-mail de la alţi utilizatori",
"defaultns" => "Caută în aceste secţiuni implicit:",# Recent changes
#
"changes" => "schimbări",
"recentchanges" => "Schimbări recente",
"recentchangestext" => "Aceată pagină permite vizualizarea ultimelor modificări ale paginilor Wikitravel în română.

[[Wikitravel:bun venit|Bun venit pe Wikitravel]]! Nu ezitaţi să vizitaţi secţiunile de [[Wikitravel:întrebări frecvente|întrebări frecvente]], [[Wikitravel:politica|politica Wikitravel]] (în special [[Wikitravel:convenţii pentru denumiri|convenţii pentru denumiri]] şi [[Wikitravel:punct de vedere neutru|punct de vedere neutru]]), şi cele mai comune [[Wikitravel:greşeli frecvente|greşeli în Wikitravel]].

Este foarte important să nu adăugaţi în Wikitravel materiale protejate de [[drepturi de autor]]. Problemele legale rezultate ar putea prejudicia în mod serios proiectul în întregime, aşa că vă rugăm insistent să aveţi grijă să nu faceţi asta.",
"rcloaderr"		=> "Încarc ultimele modificări",
"rcnote"		=> "Dedesubt găsiţi ultimele <strong>$1</strong> modificări din ultimele <strong>$2</strong> zile.",
"rcnotefrom"	=> "Dedesubt sunt modificările de la <b>$2</b> (maxim <b>$1</b> de modificări sunt afişate - schimbaţi numărul maxim de linii alegând altă valoare mai jos).",
"rclistfrom"	=> "Arată modificările începând de la $1",
# "rclinks"		=> "Arată ultimele $1 modificări din ultimele $2 ore / ultimele $3 zile",
"rclinks"		=> "Arată ultimele $1 modificări din ultimele $2 zile.",

"rchide"		=> "în $4 formă; $1 editări minore; $2 spaţii de nume secundare; $3 editări multiple.",
"diff"			=> "diferenţă",
"hist"			=> "istorie",
"hide"			=> "ascunde",
"show"			=> "arată",
"tableform"		=> "tabel",
"listform"		=> "listă",
"nchanges"		=> "$1 modificări",
"minoreditletter" => "M",
"newpageletter" => "N",

# Upload
#
"upload"		=> "Trimite fişier",
"uploadbtn"		=> "Trimite fişier",
"uploadlink"	=> "Trimite imagine",
"reupload"		=> "Re-trimite",
"reuploaddesc"	=> "Întoarcere la formularul de trimitere.",
"uploadnologin" => "Nu sunteţi autentificat",
"uploadnologintext"	=> "Trebuie să foţi <a href=\"" .
 wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
ca să trimiteţi fişiere.",
"uploadfile"	=> "Trimite fişier",
"uploaderror"	=> "Eroare la trimitere fişier",
"uploadtext"	=> "<strong>STOP!</strong> Înainte de a trimite un fişier aici,
vă rugăm să citiţi şi să respectaţi <a href=\"" .
wfLocalUrlE("Wikitravel:Politica_de_utilizare_a_imaginilor" ) . "\">politica de utilizare a imaginilor</a>.
<p>Pentru a vizualiza sau căuta imagini deja trimise, mergeţi la <a href=\"" . wfLocalUrlE( "Special:Imagelist" ) .
"\">lista de imagini</a>.
Fişierele noi şi cele şterse sunt contorizate pe paginile de <a href=\"" .
wfLocalUrlE( "Wikitravel:Upload_log" ) . "\">raport de trimiteri</a>.
<p>Folosiţi formularul de mai jos pentru a trimite imagini noi
pe care le veţi putea folosi pentru a vă ilustra articolele.
În majoritatea browserelor veţi vedea un buton \"Browse...\"
care vă va deschide fereastra standard dialog a sistemului Dvs. de operare
pentru alegerea de fişiere.
Când alegeţi un fişier în acest fel, caseta de dialog se va completa cu calea locală către acesta.
Este de asemenea necesar să bifaţi căsuţa asociată textului
în care confirmaţi că nu violaţi nici un drept de autor trimiţând această imagine.
În final, apăsaţi pe butonul \"Trimite\" petru a trimite efectiv fişierul.
Această operaţiune poate dura, mai ales dacă aveţi o legătură lentă la Internet.
<p>Formatele preferate sunt JPEG pentru imagini fotografice,
PNG pentru desene şi alte imagini cu contururi clare şi OGG pentru fişiere de sunet.

Vă rugăm să folosiţi nume explicite pentru fişiere ca să evitaţi confuziile.
Pentru a include o imagine într-un articol, folosiţi o legătură de forma <b>[[imagine:fişier.jpg]]</b> sau <b>[[imagine:fişier.png|text alternativ]]</b>
sau <b>[[media:fişier.ogg]]</b> pentru fişiere de sunet.
<p>Vă rugăm să reţineţi că, la fel ca şi în cazul celorlalte secţiuni din Wikitravel, alte persoane pot edita sau şterge fişierele pe care le trimiteţi dacă e în interesul enciclopediei, şi vi se poate chiar bloca accesul la trimiterea de fişiere dacă abuzaţi de sistem.",
"uploadlog"		=> "raport de trimitere fişiere",
"uploadlogpage" => "Raport de trimitere fişiere",
"uploadlogpagetext" => "Găsiţi mai jos lista ultimelor fişiere trimise.
Toate datele/orele sunt afişate ca timp universal (UTC).
<ul>
</ul>
",
"filename"		=> "Nume fişier",
"filedesc"		=> "Sumar",
"affirmation"	=> "Afirm că persoana care deţine drepturile de autor asupra acestui fişier este de acord cu termenii licenţei $1.",
"copyrightpage" => "Wikitravel:Drepturi_de_autor",
"copyrightpagename" => "Drepturi de autor în Wikitravel",
"uploadedfiles"	=> "Fişiere trimise",
"noaffirmation" => "Trebuie să afirmaţi că fişierul pe care în trimiteţi nu violează drepturi de autor (trebuie să bifaţi căsuţa aferentă de pe pagina anterioară).",
"ignorewarning"	=> "Ignoră atenţionarea şi salvează.",
"minlength"		=> "Numele imaginilor trebuie să aibă cel puţin trei litere.",
"badfilename"	=> "Numele imaginii a fost schimbat; noul nume este \"$1\".",
"badfiletype"	=> "\".$1\" nu este un format recomandat pentru imagini.",
"largefile"		=> "Este recomandat ca imaginile să nu depăşească 100 KB ca mărime.",
"successfulupload" => "Fişierul a fost trimis",
"fileuploaded"	=> "Fişierul \"$1\" a fost trimis.
Vă rugăm să vizitaţi această legătură: ($2) pentru a descrie fişierul şi pentru a completa informaţii despre acesta, ca de exemplu de unde provine, când a fost creat şi de către cine şi orice alte informaţii doriţi să adăugaţi.",
"uploadwarning" => "Avertizare la trimiterea fişierului",
"savefile"		=> "Salvează fiţierul",
"uploadedimage" => "trimis \"$1\"",

# Image list
#
"imagelist"		=> "Lista imaginilor",
"imagelisttext"	=> "Dedesubt găsiţi lista a $1 imagini ordonate $2.",
"getimagelist"	=> "încarc lista de imagini",
"ilshowmatch"	=> "Arată imaginile ale căror nume includ",
"ilsubmit"		=> "Caută",
"showlast"		=> "Arată ultimele $1 imagini ordonate $2.",
"all"			=> "toate",
"byname"		=> "după nume",
"bydate"		=> "după dată",
"bysize"		=> "după mărime",
"imgdelete"		=> "şterge",
"imgdesc"		=> "desc",
"imglegend"		=> "Legendă: (desc) = arată/editează descrierea imaginii.",
"imghistory"	=> "Istoria imaginii",
"revertimg"		=> "rev",
"deleteimg"		=> "şterg",
"imghistlegend" => "Legend: (cur) = versiunea curentă a imaginii, (şterg) = şterge această versiune veche, (rev) = revino la această versiune veche.
<br><i>Apăsaţi pe dată pentru a vedea versiunea trimisă la data respectivă</i>.",
"imagelinks"	=> "Legăturile imaginii",
"linkstoimage"	=> "Următoarele pagini leagă la această imagine:",
"nolinkstoimage" => "Nici o pagină nu se leagă la această imagine.",

# Statistics
#
"statistics"	=> "Statistici",
"sitestats"		=> "Statisticile sitului",
"userstats"		=> "Statistici legate de utilizatori",
"sitestatstext" => "Există un număr total de <b>$1</b> pagini în baza de date.
Acest număr include paginile de \"discuţii\", paginile despre Wikitravel, pagini minimale (\"cioturi\"), pagini de redirecţionare şi altele care probabil că nu intră de fapt în categoria articolelor reale.
În afară de acestea, există <b>$2</b> pagini care sunt probabil articole (numărate automat, în funcţie strict de mărime).<p>
În total au fost <b>$3</b> vizite (accesări) şi <b>$4</b> editări
de la ultima actualizare a programului (July 20, 2002).
În medie rezultă <b>$5</b> editări la fiecare vizionare sau <b>$6</b> vizualizări la fiecare editare.",
"userstatstext" => "Există un număr de <b>$1</b> utilizatori înregistraţi.
Dintre aceştia <b>$2</b> sunt administratori (vezi $3).",

# Maintenance Page
#
"maintenance"		=> "Pagina administrativă",
"maintnancepagetext"	=> "Această pagină conţine diverse unelte create pentru administrare cotidiană. Unele dintre acestea solicită în mod deosebit baza de date, aşa că vă rugăm să evitaţi suprasolicitarea lor.",
"maintenancebacklink"	=> "Înapoi la pagina administrativă",
"disambiguations"	=> "Pagini de dezambiguizare",
"disambiguationspage"	=> "Wikitravel:Legături_către_paginile_de_dezambiguizare",
"disambiguationstext"	=> "Următoarele articole conţin legături către cel puţin o <i>pagină de dezambiguizare</i>. Legăturile respective ar trebui făcute către paginile specifice.<br>O pagină este considerată ca fiind de dezambiguizare dacă există o legătură în ea dinspre $1.<br>Legăturile dinspre alte secţiuni Wikitravel <i>nu sunt</i> luate în considerare aici.",
"doubleredirects"	=> "Redirectări duble",
"doubleredirectstext"	=> "<b>Atenţie:</b> Această listă poate conţine articole care nu sunt în fapt duble redirectări. Asta înseamnă de obicei că există text adiţional sub primul #REDIRECT.<br>\nFiecare rând care conţine legături către prima sau a doua redirectare, ca şi prima linie din textul celei de-a doua redirectări, de obicei conţinând numele \"real\" al articolului ţintă, către care ar trebui să arate prima redirectare.",
"brokenredirects"	=> "Redirectări greşite",
"brokenredirectstext"	=> "Următoarele redirectări arată către articole inexistente.",
"selflinks"		=> "Pagini cu legături ciclice",
"selflinkstext"		=> "Următoarele pagini conţin legături către ele însele, ceea ce n-ar trebui să se întâmple.",
"mispeelings"      => "Pagini conţinând greşeli comune",
"mispeelingstext"        => "Următoarele pagini conţin unele dintre greşelile obişnuite de scriere care apar la $1. Forma corectă poate fi dată (în acest fel).",
"mispeelingspage"    => "Lista de greţeli comune",
"missinglanguagelinks" => "Legături care inexistente către alte limbi",
"missinglanguagelinksbutton"  => "Caută limbi inexistente pentru",
"missinglanguagelinkstext"   => "Aceste articole nu se leagă către perechile lor din $1. Redirectările şi sub-paginile <i>nu apar</i> aici.",

# Miscellaneous special pages
#
"orphans"		=> "Pagini orfane",
"lonelypages"	=> "Pagini orfane",
"unusedimages"	=> "Pagini neutilizate",
"popularpages"	=> "Pagini populare",
"nviews"		=> "$1 accesări",
"wantedpages"	=> "Pagini dorite",
"nlinks"		=> "$1 legături",
"allpages"		=> "Toate paginile",
"randompage"	=> "Pagină aleatoare",
"shortpages"	=> "Pagini scurte",
"longpages"		=> "Pagini lungi",
"listusers"		=> "Lista de utilizatori",
"specialpages"	=> "Pagini speciale",
"spheading"		=> "Pagini speciale",
"sysopspheading" => "Pegini speciale pentru operatori",
"developerspheading" => "Pagini speciale pentru dezvoltatori",
"protectpage"	=> "Protejează pagina",
"recentchangeslinked" => "Modificări corelate",
"rclsub"		=> "(cu pagini legate de la \"$1\")",
"debug"			=> "Depanare",
"newpages"		=> "Pagini noi",
"movethispage"	=> "Mută această pagină",
"unusedimagestext" => "<p>Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că alte situri, inclusiv Wikipedii în alte limbi pot să aibă legături aici fără ca aceste pagini să fie listate aici - această listă se referă strict la Wikitravel în română.",
"booksources"	=> "Surse de cărţi",
"booksourcetext" => "Dedesubt găsiţi o listă de surse de cărţi noi şi vechi, şi e posibil să găsiţi şi informaţii adiţionale legate de titlurile pe care le căutaţi.
Wikitravel nu este afiliată niciuneia dintre aceste afaceri,
iar lista de mai jos nu constituie nici un fel de garanţie sau validare a serviciilor respective din partea Wikitravel.",

# Email this user
#
"mailnologin"	=> "Nu există adresă de trimitere",
"mailnologintext" => "Trebuie să fiţi <a href=\"" .
 wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
şi să aveţi o adresă validă de mail în <a href=\"" .
 wfLocalUrl( "Special:Preferences" ) . "\">preferinţe</a>
pentru a trimite mail altor utilizatori.",
"emailuser"		=> "Trimite e-mail acestui utilizator",
"emailpage"		=> "E-mail către utilizator",
"emailpagetext"	=> "Dacă acest utilizator a introdus o adresă de mail validă în pagina de preferinţe atunci formularul de mai jos poate fi folosit pentru a-i trimte un mesaj prin e-mail.
Adresa pe care aţi introdus-o în pagina Dvs. de preferinţe va apărea ca adresa
de origine a mesajului, astfel încât destinatarul să vă poată răspunde direct.",
"noemailtitle"	=> "Fără adresă de e-mail",
"noemailtext"	=> "Utilizatorul nu a specificat o adresă validă de e-mail,
sau a ales să nu primească e-mail de la alţi utilizatori.",
"emailfrom"		=> "De la",
"emailto"		=> "Către",
"emailsubject"	=> "Subiect",
"emailmessage"	=> "Mesaj",
"emailsend"		=> "Trimite",
"emailsent"		=> "E-mail trimis",
"emailsenttext" => "E-mailul Dvs. a fost trimis.",

# Watchlist
#
"watchlist"		=> "Articolele pe care le urmăresc",
"watchlistsub"	=> "(pentru utilizatorul \"$1\")",
"nowatchlist"	=> "Nu aţi ales să urmăriţi nici un articol.",
"watchnologin"	=> "Nu sunteţi autentificat",
"watchnologintext"	=> "Trebuie să fiţi <a href=\"" .
 wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificat</a>
pentru a vă modifica lista de articole urmărite.",
"addedwatch"	=> "Adăugată la lista de pagini urmărite",
"addedwatchtext" => "Pagina \"$1\" a fost adăugată la lista Dvs. de <a href=\"" . wfLocalUrl( "Special:Watchlist" ) . "\">articole urmărite</a>.
Modificările viitoare ale acestei pagini şi a paginii asociate de discuţii
vor fi listate aici, şi în plus ele vor apărea cu <b>caractere îngroşate</b> în pagina de <a href=\"" .
 wfLocalUrl( "Special:Recentchanges" ) . "\">modificări recente</a> pentru evidenţiere.</p>

<p>Dacă doriţi să eliminaţi această pagină din lista Dvs. de pagini urmărite
în viitor, apăsaţi pe \"Nu mai urmări\" în bara de comenzi în timp ce această pagină este vizibilă.",
"removedwatch"	=> "Ştearsă din lista de pagini urmărite",
"removedwatchtext" => "Pagina \"$1\" a fost eliminată din lista de pagini urmărite.",
"watchthispage"	=> "Urmăreşte pagina",
"unwatchthispage" => "Nu mai urmări",
"notanarticle"	=> "Nu este un articol",

# Delete/protect/revert
#
"deletepage"	=> "Şterge pagina",
"confirm"		=> "Confirmă",
"confirmdelete" => "Confirmă ştergere",
"deletesub"		=> "(Şterg \"$1\")",
"confirmdeletetext" => "Sunteţi pe cale să ştergeţi permanent o pagină
sau imagine din baza de date, împreună cu istoria asociată.
Vă rugăm să vă confirmaţi intenţia de a face asta, faptul că
înţelegeţi consecinţele acestei acţiuni şi faptul că o faceţi
în conformitate cu [[Wikitravel:Politica]].",
"confirmcheck"	=> "Da, chiar vreau să şterg.",
"actioncomplete" => "Acţiune finalizată",
"deletedtext"	=> "\"$1\" a fost ştearsă.
Vezi $2 pentru o listă a elementelor şterse recent.",
"deletedarticle" => "\"$1\" a fost şters",
"dellogpage"	=> "Raport_ştergeri",
"dellogpagetext" => "Găsiţi dedesubt o listă a celor mai recente elemente şterse. Toate datele/orele sunt listate în timp universal (UTC).
<ul>
</ul>
",
"deletionlog"	=> "raport de ştergeri",
"reverted"		=> "Revenit la o versiune mai veche",
"deletecomment"	=> "Motiv pentru ştergere",
"imagereverted" => "S-a revenit la o versiune veche.",
"rollback"		=> "Editări de revenire",
"rollbacklink"	=> "revenire",
"cantrollback"	=> "Nu se poate reveni; ultimul contribuitor este autorul acestui articol.",
"revertpage"	=> "Revenit la ultima editare de către $1",
"historywarning" => "Atenţie! Pagina pe care o ştergeţi are istorie: ",

# Undelete
"undelete" => "Recuperează pagina ştearsă",
"undeletepage" => "Vizualizează şi recuperează pagini şterse",
"undeletepagetext" => "Următoarele pagini au fost şterse dar încă se află în
arhivă şi pot fi recuperate. Reţineţi că arhiva se poate şterge din timp în timp.",
"undeletearticle" => "Recuperează articol şters",
"undeleterevisions" => "$1 versiuni arhivate",
"undeletehistory" => "Dacă recuperaţi pagina, toate versiunile asociate
vor fi adăugate retroactiv în istorie. Dacă o pagină nouă cu acelaşi nume
a fost creată de la momentul ştergerii acesteia, versiunile recuperate
vor apărea în istoria paginii, iar versiunea curentă a paginii nu va
fi înlocuită automat de către versiunea recuperată.",
"undeleterevision" => "Versiunea ştearsă la $1",
"undeletebtn" => "Recuperează!",
"undeletedarticle" => "\"$1\" a fost recuperat",
"undeletedtext"  => "Articolul [[$1]] a fost recuperat.
Vezi [[Wikitravel:Raport_ştergeri]] pentru o listă a ştergerilor şi recuperărilor recente.",

# Contributions
#
"contributions"	=> "Contribuţii ale utilizatorului",
"mycontris" => "Contribuţiile mele",
"contribsub"	=> "Pentru $1",
"nocontribs"	=> "Nu a fost găsită nici o modificare să satisfacă acest criteriu.",
"ucnote"		=> "Găsiţi dedesubt ultimele <b>$1</b> modificări ale utilizatorului din ultimele <b>$2</b> zile.",
"uclinks"		=> "Vezi ultimele $1 modificări; vezi ultimele $2 zile.",
"uctop"		=> " (sus)" ,

# What links here
#
"whatlinkshere"	=> "Ce se leagă aici",
"notargettitle" => "Lipsă ţintă",
"notargettext"	=> "Nu aţi specificat nici un pagină sau utilizator ţintă pentru care să se efectueze această funcţie.",
"linklistsub"	=> "(Lista de legături)",
"linkshere"		=> "Următoarele pagini conţin legături către aceasta:",
"nolinkshere"	=> "Nici o pagină nu se leagă aici.",
"isredirect"	=> "pagină de redirectare",

# Block/unblock IP
#
"blockip"		=> "Blocheză adresa IP",
"blockiptext"	=> "Folosiţi chestionarul de mai jos pentru a bloca
la scriere o adresă IP. Această funţie trebuie folosită numai pentru
a preveni vandalismul conform [[Wikitravel:Politica|politicii Wikitravel]].
Includeţi un motiv specific mai jos (de exemplu citând paginile care
au fost vandalizate de acest utilizator).",
"ipaddress"		=> "Adresa IP",
"ipbreason"		=> "Motiv",
"ipbsubmit"		=> "Blochează această adresă",
"badipaddress"	=> "Adresa IP este invalidă.",
"noblockreason" => "Trebuie să includeţi un motiv pentru blocare.",
"blockipsuccesssub" => "Utilizatorul a fost blocat",
"blockipsuccesstext" => "Adresa IP \"$1\" a fost blocată.
<br>Vezi [[Special:Ipblocklist|lista de adrese IP blocate]] pentru a revizui adresele blocate.",
"unblockip"		=> "Deblochează adresă IP",
"unblockiptext"	=> "Folosiţi chestionarul de mai jos pentru a restaura
drepturile de scriere pentru o adresă IP blocată anterior..",
"ipusubmit"		=> "Deblochează adresa",
"ipusuccess"	=> "Adresa IP \"$1\" a fost deblocată",
"ipblocklist"	=> "Lista de adrese IP blocate",
"blocklistline"	=> "$1, $2 a blocat $3",
"blocklink"		=> "blochează",
"unblocklink"	=> "deblochează",
"contribslink"	=> "contribuţii",

# Developer tools
#
"lockdb"		=> "Blochează baza de date",
"unlockdb"		=> "Deblochează baza de date",
"lockdbtext"	=> "Blocarea bazei de date va împiedica pe toţi utilizatorii
să editeze pagini, să-şi schimbe preferinţele, să-şi editeze listele de
pagini urmărite şi orice alte operaţiuni care ar necesita schimări
în baza de date.
Vă rugăm să confirmaţi că intenţionaţi acest lucru şi faptul că veţi debloca
baza de date atunci când veţi încheia operaţiunile de întreţinere.",
"unlockdbtext"	=> "Deblocarea bazei de date va permite tuturor utilizatorilor
să editeze pagini, să-şi schimbe preferinţele, să-şi editeze listele de
pagini urmărite şi orice alte operaţiuni care ar necesita schimări
în baza de date.
Vă rugăm să confirmaţi că intenţionaţi acest lucru.",
"lockconfirm"	=> "Da, chiar vreau să blochez baza de date.",
"unlockconfirm"	=> "Da, chiar vreau să deblochez baza de date.",
"lockbtn"		=> "Blochează naza de date",
"unlockbtn"		=> "Deblochează baza de date",
"locknoconfirm" => "Nu aţi confirmat căsuţa de confirmare.",
"lockdbsuccesssub" => "Baza de date a fost blocată",
"unlockdbsuccesssub" => "Baza de date a fost deblocată",
"lockdbsuccesstext" => "Baza de date Wikitravel a fost blocată la scriere.
<br>Nu uitaţi să o deblocaţi după ce terminaţi operaţiunile administrative pentru care aţi blocat-o.",
"unlockdbsuccesstext" => "Baza de date Wikitravel a fost deblocată.",

# SQL query
#
"asksql"		=> "Solicitare SQL",
"asksqltext"	=> "Folosiţi chestionarul de mai jos pentru a efectua o solicitare directă către baza de date Wikitravel (MySQL).
Folosiţi apostrofuri ('în felul acesta') pentru a delimita şiruri de text.
Această funcţionalitate poate solicita în mod deosebit server-ul,
aşa că vă rugăm să nu o folosiţi în exces.",
"sqlquery"		=> "Introduceţi solicitare",
"querybtn"		=> "Trimiteţi solicitare",
"selectonly"	=> "Alte solicitări în afară de \"SELECT\" sunt accesibile numai pentru dezvoltatorii Wikitravel.",
"querysuccessful" => "Solicitare reuşită",

# Move page
#
"movepage"		=> "Mută pagina",
"movepagetext"	=> "Puteţi folosi formularul de mai jos pentru a redenumi
o pagină, mutându-i toată istoria sub noul nume.
Pagina veche va deveni o pagină de redirectare către pagina nouă.
Legăturile către pagina veche nu vor fi redirectate către cea nouă;
aveţi grijă să [[Special:Maintenance|verificaţi]] dacă nu există redirectări duble sau invalide.

Vă rugăm să reţineţi că Dvs. sunteţi responsabil(ă) pentru a face legăturile vechi să rămână valide.

Reţineţi că pagina '''nu va fi mutată''' dacă există deja o
pagină cu noul titlu, afară de cazul că este complet goală sau este
o redirectare şi în plus nu are nici o istorie de editare.
Cu alte cuvinte, veţi putea muta înapoi o pagină pe care aţi mutat-o
greşit, dar nu veţi putea suprascrie o pagină validă existentă prin
mutarea alteia.

<b>ATENŢIE!</b>
Aceasta poate fi o schimbare drastică şi neaşteptată pentru o pagină populară;
vă rugăm să vă asiguraţi că înţelegeţi toate consecinţele înainte de a continua.",
"movepagetalktext" => "Pagina asociată de discuţii, dacă există, va fi mutată
automat odată cu aceasta '''afară de cazul că''':
* Mutaţi pagina în altă secţiune a Wikitravel
* Există deja o pagină de discuţii cu conţinut (care nu este goală), sau
* Deifaţi căsuţa de mai jos.

În oricare din cazurile de mai sus va trebui să mutaţi sau să unificaţi
manual paginile de discuţii, dacă doriţi acest lucru.",
"movearticle"	=> "Mută pagina",
"movenologin"	=> "Nu sunteţi autentificat",
"movenologintext" => "Trebuie să fiţi un utilizator înregistrat şi să vă <a href=\"" .
 wfLocalUrl( "Special:Userlogin" ) . "\">autentificaţi</a>
pentru a muta o pagină.",
"newtitle"		=> "Titlul nou",
"movepagebtn"	=> "Mută pagina",
"pagemovedsub"	=> "Pagina a fost mutată",
"pagemovedtext" => "Pagina \"[[$1]]\" a fost mutată la \"[[$2]]\".",
"articleexists" => "O pagină cu acelaşi nume există deja,
sau numele pe care l-aţi ales este invalid. Vă rugăm să alegeţi un alt nume.",
"talkexists"	=> "Pagina în sine a fost mutată, dar pagina de discuţii
nu a putut fi mutată deoarece deja există o alta cu acelaşi nume. Vă rugăm
să unificaţi manual cele două pagini de discuţii.",
"movedto"		=> "mutată la",
"movetalk"		=> "Mută şi pagina de \"discuţii\" dacă se poate.",
"talkpagemoved" => "Şi pagina de discuţii asociată a fost mutată.",
"talkpagenotmoved" => "Pagina asociată de discuţii <strong>nu</strong> a fost mutată.",

);

class Language {

	function getDefaultUserOptions () {
		global $wgDefaultUserOptionsEn ;
		return $wgDefaultUserOptionsEn ;
		}

	function getBookstoreList () {
		global $wgBookstoreListEn ;
		return $wgBookstoreListEn ;
	}

	function getNamespaces() {
		global $wgNamespaceNamesEn;
		return $wgNamespaceNamesEn;
	}

	function getNsText( $index ) {
		global $wgNamespaceNamesEn;
		return $wgNamespaceNamesEn[$index];
	}

	function getNsIndex( $text ) {
		global $wgNamespaceNamesEn;

		foreach ( $wgNamespaceNamesEn as $i => $n ) {
			if ( 0 == strcasecmp( $n, $text ) ) { return $i; }
		}
		return false;
	}

	function specialPage( $name ) {
		return $this->getNsText( Namespace::getSpecial() ) . ":" . $name;
	}

	function getQuickbarSettings() {
		global $wgQuickbarSettingsEn;
		return $wgQuickbarSettingsEn;
	}

	function getSkinNames() {
		global $wgSkinNamesEn;
		return $wgSkinNamesEn;
	}

	function getMathNames() {
		global $wgMathNamesEn;
		return $wgMathNamesEn;
	}
	
	function getDateFormats() {
		global $wgDateFormatsEn;
		return $wgDateFormatsEn;
	}

	function getUserToggles() {
		global $wgUserTogglesEn;
		return $wgUserTogglesEn;
	}

	function getLanguageNames() {
		global $wgLanguageNamesEn;
		return $wgLanguageNamesEn;
	}

	function getLanguageName( $code ) {
		global $wgLanguageNamesEn;
		if ( ! array_key_exists( $code, $wgLanguageNamesEn ) ) {
			return "";
		}
		return $wgLanguageNamesEn[$code];
	}

	function getMonthName( $key )
	{
		global $wgMonthNamesEn;
		return $wgMonthNamesEn[$key-1];
	}
	
	/* by default we just return base form */
	function getMonthNameGen( $key )
	{
		global $wgMonthNamesEn;
		return $wgMonthNamesEn[$key-1];
	}
	
	function getMonthRegex()
	{
		global $wgMonthNamesEn;
		return implode( "|", $wgMonthNamesEn );
	}

	function getMonthAbbreviation( $key )
	{
		global $wgMonthAbbreviationsEn;
		return $wgMonthAbbreviationsEn[$key-1];
	}

	function getWeekdayName( $key )
	{
		global $wgWeekdayNamesEn;
		return $wgWeekdayNamesEn[$key-1];
	}

	function userAdjust( $ts )
	{
		global $wgUser, $wgLocalTZoffset;

		$diff = $wgUser->getOption( "timecorrection" );
		if ( ! is_numeric( $diff ) ) {
			$diff = isset( $wgLocalTZoffset ) ? $wgLocalTZoffset : 0;
		}
		if ( 0 == $diff ) { return $ts; }

		$t = mktime( ( (int)substr( $ts, 8, 2) ) + $diff,
		 (int)substr( $ts, 10, 2 ), (int)substr( $ts, 12, 2 ),
		 (int)substr( $ts, 4, 2 ), (int)substr( $ts, 6, 2 ),
		 (int)substr( $ts, 0, 4 ) );
		return date( "YmdHis", $t );
	}
 
	function date( $ts, $adj = false )
	{
		global $wgAmericanDates, $wgUser, $wgUseDynamicDates;

		if ( $adj ) { $ts = $this->userAdjust( $ts ); }
		
		if ( $wgUseDynamicDates ) {
			$datePreference = $wgUser->getOption( 'date' );		
			if ( $datePreference == 0 ) {
				$datePreference = $wgAmericanDates ? 1 : 2;
			}
		} else {
			$datePreference = $wgAmericanDates ? 1 : 2;
		}
		
		if ( $datePreference == 1 ) {
			# MDY
			$d = $this->getMonthAbbreviation( substr( $ts, 4, 2 ) ) .
			 " " . (0 + substr( $ts, 6, 2 )) . ", " .
			 substr( $ts, 0, 4 );
		} else if ( $datePreference == 2 ) {
			#DMY
			$d = (0 + substr( $ts, 6, 2 )) . " " .
			 $this->getMonthAbbreviation( substr( $ts, 4, 2 ) ) . " " .
			 substr( $ts, 0, 4 );
		} else {
			#YMD
			$d = substr( $ts, 0, 4 ) . " " . $this->getMonthAbbreviation( substr( $ts, 4, 2 ) ) .
				" " . (0 + substr( $ts, 6, 2 ));
		}

		return $d;
	}

	function time( $ts, $adj = false )
	{
		if ( $adj ) { $ts = $this->userAdjust( $ts ); }

		$t = substr( $ts, 8, 2 ) . ":" . substr( $ts, 10, 2 );
		return $t;
	}

	function timeanddate( $ts, $adj = false )
	{
		return $this->time( $ts, $adj ) . ", " . $this->date( $ts, $adj );
	}

	function rfc1123( $ts )
	{
		return date( "D, d M Y H:i:s T", $ts );
	}

	function getValidSpecialPages()
	{
		global $wgValidSpecialPagesEn;
		return $wgValidSpecialPagesEn;
	}

	function getSysopSpecialPages()
	{
		global $wgSysopSpecialPagesEn;
		return $wgSysopSpecialPagesEn;
	}

	function getDeveloperSpecialPages()
	{
		global $wgDeveloperSpecialPagesEn;
		return $wgDeveloperSpecialPagesEn;
	}

	function getMessage( $key )
	{
		global $wgAllMessagesEn;
		return $wgAllMessagesEn[$key];
	}
	
	function iconv( $in, $out, $string ) {
		# For most languages, this is a wrapper for iconv
		return iconv( $in, $out, $string );
	}
	
	function ucfirst( $string ) {
		# For most languages, this is a wrapper for ucfirst()
		return ucfirst( $string );
	}
	
	function checkTitleEncoding( $s ) {
    global $wgInputEncoding;
		
    # Check for UTF-8 URLs; Internet Explorer produces these if you
		# type non-ASCII chars in the URL bar or follow unescaped links.
    $ishigh = preg_match( '/[\x80-\xff]/', $s);
		$isutf = ($ishigh ? preg_match( '/^([\x00-\x7f]|[\xc0-\xdf][\x80-\xbf]|' .
        '[\xe0-\xef][\x80-\xbf]{2}|[\xf0-\xf7][\x80-\xbf]{3})+$/', $s ) : true );

		if( ($wgInputEncoding != "utf-8") and $ishigh and $isutf )
			return iconv( "UTF-8", $wgInputEncoding, $s );
		
		if( ($wgInputEncoding == "utf-8") and $ishigh and !$isutf )
			return utf8_encode( $s );
		
		# Other languages can safely leave this function, or replace
		# it with one to detect and convert another legacy encoding.
		return $s;
	}
	
	function stripForSearch( $in ) {
		# Some languages have special punctuation to strip out
		# or characters which need to be converted for MySQL's
		# indexing to grok it correctly. Make such changes here.
		return $in;
	}


	function setAltEncoding() {
		# Some languages may have an alternate char encoding option
		# (Esperanto X-coding, Japanese furigana conversion, etc)
		# If 'altencoding' is checked in user prefs, this gives a
		# chance to swap out the default encoding settings.
		#global $wgInputEncoding, $wgOutputEncoding, $wgEditEncoding;
	}

	function recodeForEdit( $s ) {
		# For some languages we'll want to explicitly specify
		# which characters make it into the edit box raw
		# or are converted in some way or another.
		# Note that if wgOutputEncoding is different from
		# wgInputEncoding, this text will be further converted
		# to wgOutputEncoding.
		global $wgInputEncoding, $wgEditEncoding;
		if( $wgEditEncoding == "" or
		 $wgEditEncoding == $wgInputEncoding ) {
			return $s;
		} else {
			return $this->iconv( $wgInputEncoding, $wgEditEncoding, $s );
		}
	}

	function recodeInput( $s ) {
		# Take the previous into account.
		global $wgInputEncoding, $wgOutputEncoding, $wgEditEncoding;
		if($wgEditEncoding != "") {
			$enc = $wgEditEncoding;
		} else {
			$enc = $wgOutputEncoding;
		}
		if( $enc == $wgInputEncoding ) {
			return $s;
		} else {
			return $this->iconv( $enc, $wgInputEncoding, $s );
		}
	}

	function replaceDates( $text )
	{
		global $wgUser, $wgInputEncoding, $wgUseDynamicDates;
		
		# Feature can be disabled
		if ( !$wgUseDynamicDates ) {
			return;
		}

		# Setup
		
		$datePreference = $wgUser->getOption( 'date' );

		static $monthNames = "", $rxDM, $rxMD, $rxY, $rxDMY, $rxYDM, $rxMDY, $rxYMD;
		if ( $monthNames == "" ) {
			$monthNames = $this->getMonthRegex();
			
			# Attempt at UTF-8 support, untested at the moment
			if ( $wgInputEncoding == 'UTF-8' ) {
				$regexTrail = '(?![a-z])/iu';
			} else {
				$regexTrail = '(?![a-z])/i';
			}

			# Partial regular expressions
			$prxDM = '\[\[(\d{1,2})[ _](' . $monthNames . ')]]';
			$prxMD = '\[\[(' . $monthNames . ')[ _](\d{1,2})]]';
			$prxY = '\[\[(\d{1,4}([ _]BC|))]]';
			
			# Real regular expressions
			$rxDMY = "/{$prxDM} *,? *{$prxY}{$regexTrail}";	
			$rxYDM = "/{$prxY} *,? *{$prxDM}{$regexTrail}";
			$rxMDY = "/{$prxMD} *,? *{$prxY}{$regexTrail}";
			$rxYMD = "/{$prxY} *,? *{$prxMD}{$regexTrail}";
			$rxDM = "/{$prxDM}{$regexTrail}";
			$rxMD = "/{$prxMD}{$regexTrail}";
			$rxY = "/{$prxY}{$regexTrail}";
		}
		
		# Do replacements
		# TODO: month capitalisation?
		if ( $datePreference == 0 ) { 
			# no preference
			$text = preg_replace( $rxDMY, '[[$2 $1|$1 $2]] [[$3]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxYDM, '[[$1]] [[$4 $3]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxMDY, '[[$1 $2]], [[$3]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxYMD, '[[$1]] [[$3 $4]]', $text);
			$text = preg_replace ( $rxDM, '[[$2 $1|$1 $2]]', $text);
		} else if ( $datePreference == 1 ) {
			# MDY preferred
			$text = preg_replace( $rxDMY, '[[$2 $1]], [[$3]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxYDM, '[[$4 $3]], [[$1]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxMDY, '[[$1 $2]], [[$3]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxYMD, '[[$3 $4]], [[$1]]', $text);
			$text = preg_replace ( $rxDM, '[[$2 $1]]', $text);
		} else if ( $datePreference == 2 ) {
			# DMY preferred
			$text = preg_replace( $rxDMY, '[[$2 $1|$1 $2]] [[$3]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxYDM, '[[$4 $3|$3 $4]] [[$1]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxMDY, '[[$1 $2|$2 $1]] [[$3]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxYMD, '[[$3 $4|$4 $3]] [[$1]]', $text);
			$text = preg_replace ( $rxDM, '[[$2 $1|$1 $2]]', $text);
			$text = preg_replace ( $rxMD, '[[$1 $2|$2 $1]]', $text);
		} else if ( $datePreference == 3 ) {
			# YMD preferred
			$text = preg_replace( $rxDMY, '[[$3]] [[$2 $1]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxYDM, '[[$1]] [[$4 $3]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxMDY, '[[$3]] [[$1 $2]]', $text);
			$text = preg_replace( $rxYMD, '[[$1]] [[$3 $4]]', $text);
			$text = preg_replace ( $rxDM, '[[$2 $1]]', $text);
		}
		return $text;
	}

	# For right-to-left language support
	function isRTL() { return false; }
}

global $IP;
@include_once( "{$IP}/Language" . ucfirst( $wgLanguageCode ) . ".php" );

?>