YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

User:Vidimian

From Wikitravel
Revision as of 09:51, 26 March 2012 by Thefirst (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

ทัศนาจร สถานการณ์ทัศนาจรประเทศไทยส่งสัญญาณบวก “เชียงใหม่” เริ่มต้นงานใหญ่ผู้จัดงานประชุมทัศนาจรโลก ด้าน “สสปน.” เผยประเทศไทย คว้า 8 งานช้าง ดึงดูดรายได้ 900 ล้านบาท ส่วน “กวิน อินเตอร์เทรด” ไอเดียเด็ดจัด “ท่องไทย ท่องโลก” แบบ 4 in 1 ปั้นยอดhttp://www.md5krabi.org ต้นปี 200 ล้านบาท เฮจังหวัดเชียงใหม่ประชุมท่องเที่ยวโลก รายงานจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกสรร ในการเป็นผู้จัดงาน การจัดงานประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กับ เอเชียใต้ ประจำองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 24 หรือ (24 th Joint Meeting UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and UNWTO Commission for South Asia) หรือสัมมนาทัศนาจรโลก ด้วยงบประมาณการจัดงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีวงเงิน 8 ล้านบาท ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ได้รับการโหวตเสียงด้วยคะแนนสูงสุดจาก 30 ประเทศ เฉือนอินโดนีเซียที่เป็นคู่แข่งขัน เปิดเผยว่า การสัมมนาท่องเที่ยวโลก จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ทัศนาจรสีเขียว หรือ Green Tourism ตามที่ UNWTO เป็นผู้กำหนด การจัดงานในครั้งนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการด้านท่องเที่ยวเข้าร่วมมากกว่า 5 ประเทศ คาดว่าจะมีผู้นำระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารองค์การพร้อมผู้ติดตามเข้าร่วมงานนี้ประมาณ 150-200 คน โดยเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวงการทัศนาจร และมีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงและประสิทธิภาพด้านการจับจ่าย ได้ร่วมมือกับ กูเกิล ประเทศไทย จัดทำแผนที่รูปถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในไทย แบบสตรีทวิว รูปถ่ายพาราโนมา ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพบนท้องถนนได้ 360 องศา เพื่อให้นักเดินทางได้เปิดประสบการณ์ประเทศไทย เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการตัดสินเดินทางมาประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดทำแผนที่แบบสตรีทวิววhttp://www.xn--82c7a5azaod2kcb7ja.com เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2549 ที่สหรัฐอเมริกา และไทยเป็นอันดับที่ 35 และเป็นประเทศที่สองในอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ โดยการเปิดตัวในแต่ละประเทศ พบว่าได้รับความสนใจจากนักเดินทาง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น สเปน มีนักเดินทางเพิ่มขึ้น 25% ขณะที่สหราชอาณาจักรช่วงแรกของการเปิดตัวมีนักท่องเที่ยวเข้าเว็บไซต์กูเกิล เพื่อค้นหาแผนที่มากขึ้น 40% และในแต่ละปี อังกฤษคลิ๊กกูเกิล เติบโตเฉลี่ย 20% โดยกูเกิลคาดหวังว่าไทยจะมีผลตอบรับในลักษณะเดียวกัน สำหรับนโยบายต่อยอดการถ่ายภาพสตรีทวิว ททท.จะอำนวยความสะดวกให้กับทีมถ่ายทำ เพื่อต่อยอดการถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ นำร่อง 7 แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกของประเทศไทย เริ่มถ่ายทำที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และสุโขทัย ซึ่งการเปิดตัวแผนที่สตรีทวิวในครั้งนี้ ททท.มุ่งหวังว่านักเดินทางชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 25% โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ 8 งานประชุมบิ๊กปักฐานประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า ในปี 2554 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เพื่อเข้ามาสัมมนากว่า 270,000 คน มีมูลค่าประมาณ 22,500 ล้านบาทหรือประมาณกว่า 38% ของรายได้เฉลี่ยรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีมูลค่า 58,000 ล้านบาท โดยคาดหมายว่าตลาดสัมมนานานาชาติปีนี้จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 5% คิดเป็นผู้เดินทางกลุ่มไมซ์เพื่อเข้ามาสัมมนาจำนวนมากกว่า 290,000 คน สร้างรายได้กว่า 25,000 ล้านบาท ปีงบประมาณที่ผ่านมาช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2555 ไทยชนะเลิศแข่งขันสิทธิ์จัดงานสัมมนาทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกจำนวน 8 งานใหญ่ เริ่มจากงานที่จัดขึ้นในปี 2555 ประกอบด้วย สัมมนาวิชาการนานาชาติทางวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ร่วมประชุม 200 คน, การประชุมสักนานาประเทศ จำนวน 1,000 คนhttp://www.dj10025.com, สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 500 คน