Template:User tl

From Wikitravel
Revision as of 22:11, 27 May 2014 by Tyen (talk | contribs) (Protected "Template:User tl" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
tl Ang tagagamit na ito ay katutubong tagapagsalita ng Tagalog.