YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Template:User sv-4

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
sv-4 Den här användaren talar svenska på samma nivå som en infödd.