YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Sesotho phrasebook

From Wikitravel
Revision as of 12:43, 4 September 2010 by CurvyEthyl (talk | contribs) (Numbers)
Jump to: navigation, search
Sesotho phrasebook

Default Banner.jpg

Sesotho is the main language of Lesotho and is one of the official languages of South Africa.

Pronunciation guide

Vowels

Consonants

Common diphthongs

Phrase list

Basics

Common signs

OPEN 
CLOSED 
ENTRANCE 
EXIT 
PUSH 
PULL 
TOILET 
MEN 
WOMEN 
FORBIDDEN 


Hello. 
Lumela. (doomellah)
Hello. (informal
Khotso. (hotsow)
How are you? 
U phela joang? (oo-pee-la-jwang)
Fine, thank you. 
Kea phela (key-ah-pee-la)
What is your name? 
Lebitso la hau ke mang? (leh-beet-saw la-how key-mung)
My name is ______ . 
Lebitso la ka ke ______ . ( _____ .)
Nice to meet you. 
Ke thabela ho u tseba . ( key-ta-bell-a-who-oo-t-see-ba ')
Please. 
. (Ke kopa hore o... )
Thank you. 
Kea leboha. ( )
You're welcome. 
. ( )
Yes. 
. (Eea )
No. 
. (Che )
Excuse me. (getting attention
. (A k'u ntšoarele hanyane)
Excuse me. (begging pardon
. ( )
I'm sorry. 
Ntšoarele. ( )
Goodbye 
Sala hantle. ( )
Goodbye (informal
. ( )
I can't speak name of language [well]. 
[ ]. ( [Ha ke tseba ho bua Sefora/Sekhooa.])
Do you speak English? 
U bua sekhooa ? ( ?)
Is there someone here who speaks English? 
 ? (Hona le motho ea tsebang ho bua Sekhooa?)
Help! 
Ke kopa thuso! ( !)
Look out! 
 ! (Hlokomela !)
Good morning. 
. (Lumaka/Khotso )
Good evening. 
. (Lumela/Khotso )
Good night. 
. (Lumela/Khotso )
Good night (to sleep
Robala hantle. ( )
I don't understand. 
Ha ke utloisise. ( )
Where is the toilet? 
 ? (Ntloaneng ke kae?)

Problems

Numbers

1 - Ngoe
2 - Peli
3 - Tharo
4 - 'Ne
5 - Hlano
6 - Ts'elela
7 - Supa
8 - Robeli
9 - Robong
10- Leshome
11- Leshome le motso o mong
12- Leshome le metso e 'meli
13- Leshome le metso e meraro
14- Leshome le metso e mene
15- Leshome le metso e mehlano
16- Leshome le metso e ts'eletseng
17- Leshome le metso e supileng
18- Leshome le metso e robeli
19- Leshome le metso e robong
20- Mashome a mabeli
30- Mashome a mararo
40- Mashome a mane
50- Mashome a mahlano
60- Mashome a ts'eletseng
70- Mashome a supileng
80- Mashome a robeli
90- Mashome a robong
100- Lekholo
200- Makholo a mabeli
300- Makholo a mararo
400- Makholo a mane
600- Makholo a mahlano
600- Makholo a ts'eletseng
700- Makholo a supileng
800- Makholo a robeli
900- Makholo a robong
1000-Sekete

Time

Clock time

Hour - Hora Hours - Dihora Minute - Motsotso Minutes - Metsotso Second - Motsotswana Seconds - Metsotswana07:25, 10 April 2010 (EDT)196.212.99.170

Duration

Days

Monday - Mantaha, Tuesday - Labobedi, Wednesday - Laboraro, Thursday - Labone, Friday - Labohlano, Saturday - Moqebelo, Sunday - Sontaha, Weekend - Mafelo a beke.

Months

Writing time and date

Colors

Transportation

Bus and train

Directions

Taxi

Lodging

Money

Eating

Bars

Shopping

Driving

Authority

This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!