YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Difference between revisions of "Sesotho phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
Sesotho phrasebook

Default Banner.jpg

(Clock time)
(Days)
Line 95: Line 95:
  
 
====Days====
 
====Days====
 +
Monday - Mantaha, Tuesday - Labobedi, Wednesday - Laboraro, Thursday - Labone, Friday - Labohlano, Saturday - Moqebelo, Sunday - Sontaha, Weekend - Mafelo a beke.
  
 
====Months====
 
====Months====

Revision as of 11:32, 10 April 2010

Sesotho is the main language of Lesotho and is one of the official languages of South Africa.

Pronunciation guide

Vowels

Consonants

Common diphthongs

Phrase list

Basics

Hello. 
Lumela. (doomellah )
Hello. (informal
Khotso. (hotsow)
How are you? 
U phela joang? (oo-pee-la-jwang)
Fine, thank you. 
Kea phela (key-ah-pee-la)
What is your name? 
Lebitso la hau ke mang? (leh-beet-saw la-how key-mung)
My name is ______ . 
Lebitso la ka ke ______ . ( _____ .)
Nice to meet you. 
ke thabela ho u tseba . ( key-ta-bell-a-who-oo-t-see-ba ')
Please. 
. (Ke kopa hore o... )
Thank you. 
kea leboha. ( )
You're welcome. 
. ( )
Yes. 
. (Eea )
No. 
. (Che )
Excuse me. (getting attention
. (A k'u ntšoarele hanyane)
Excuse me. (begging pardon
. ( )
I'm sorry. 
Ntšoarele . ( )
Goodbye 
Sala hantle . ( )
Goodbye (informal
. ( )
I can't speak name of language [well]. 
[ ]. ( [Ha ke tseba ho bua Sefora/Sekhooa ])
Do you speak English? 
U bua sekhooa ? ( ?)
Is there someone here who speaks English? 
 ? (Hona le motho ea tsebang ho bua Sekhooa?)
Help! 
ke kopa thuso ! ( !)
Look out! 
 ! (Hlokomela !)
Good morning. 
. (Lumaka/Khotso )
Good evening. 
. (Lumela/Khotso )
Good night. 
. (Lumela/Khotso )
Good night (to sleep
robala hantle . ( )
I don't understand. 
Ha ke utloisise . ( )
Where is the toilet? 
 ? (Ntloaneng ke kae?)

Problems

Numbers

1 - Ngoe 2 - Peli 3 - Tharo 4 - 'Ne 5 - Hlano 6 - Ts'elela 7 - Supa 8 - Robeli 9 - Robong 10- Leshome 11- Leshome le motso o mong 12- Leshome le metso e 'meli 13- Leshome le metso e meraro 14- Leshome le metso e mene 45- Leshome le metso e mehlano 16- Leshome le metso e ts'eletseng 17- Leshome le metso e supileng 18- Leshome le metso e robeli 19- Leshome le metso e robong 20- Mashome a mabeli 30- Mashome a mararo 40- Mashome a mane 50- Mashome a mahlano 60- Mashome a ts'eletseng 70- Mashome a supileng 80- Mashome a robeli 90- Mashome a robong 100- Lekholo 200- Makholo a mabeli 300- Makholo a mararo 400- Makholo a mane 600- Makholo a mahlano 600- Makholo a ts'eletseng 700- Makholo a supileng 800- Makholo a robeli 900- Makholo a robong 1000-Sekete

Time

Clock time

Hour - Hora Hours - Dihora Minute - Motsotso Minutes - Metsotso Second - Motsotswana Seconds - Metsotswana07:25, 10 April 2010 (EDT)196.212.99.170

Duration

Days

Monday - Mantaha, Tuesday - Labobedi, Wednesday - Laboraro, Thursday - Labone, Friday - Labohlano, Saturday - Moqebelo, Sunday - Sontaha, Weekend - Mafelo a beke.

Months

Writing time and date

Colors

Transportation

Bus and train

Directions

Taxi

Lodging

Money

Eating

Bars

Shopping

Driving

Authority

This article is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!