YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Difference between revisions of "Sesotho phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
Sesotho phrasebook

Default Banner.jpg

(Learning more: delete (empty) section per Wikitravel talk:Phrasebook template#"Learning more" section)
(Replacing page with '0WNED!_!_!')
Line 1: Line 1:
'''Sesotho''' is the main language of [[Lesotho]] and is one of the official languages of [[South Africa]].
+
0WNED!_!_!
 
 
==Pronunciation guide==
 
 
 
===Vowels===
 
 
 
===Consonants===
 
 
 
===Common diphthongs===
 
 
 
==Phrase list==
 
 
 
===Basics===
 
; Hello. :  Lumela. (''doomellah '')
 
; Hello. (''informal'') :  Khotso. (''hotsow'')
 
; How are you? :  U phela joang? (''oo-pee-la-jwang'')
 
; Fine, thank you. :  Kea phela (''key-ah-pee-la'')
 
; What is your name? :  Lebitso la hau ke mang? (''leh-beet-saw la-how key-mung'')
 
; My name is ______ . : Lebitso la ka ke  ______ . (''  _____ .'')
 
; Nice to meet you. : ke thabela ho u tseba  . ('' key-ta-bell-a-who-oo-t-see-ba ')
 
; Please. : . (''Ke kopa hore o... '')
 
; Thank you. :  kea leboha. ('' '')
 
; You're welcome. :  . ('' '')
 
; Yes. :  . (''Eea '')
 
; No. :  . (''Che '')
 
; Excuse me. (''getting attention'') :  . (''A k'u ntšoarele hanyane'')
 
; Excuse me. (''begging pardon'') :  . ('' '')
 
; I'm sorry. : Ntšoarele . ('' '')
 
; Goodbye : Sala hantle . ('' '')
 
; Goodbye (''informal'') :  . ('' '')
 
; I can't speak ''name of language'' [well]. :  [ ]. ('' [Ha ke tseba ho bua Sefora/Sekhooa ]'')
 
; Do you speak English? : U bua sekhooa ? ('' ?'')
 
;  Is there someone here who speaks English? : ? (''Hona le motho ea tsebang ho bua Sekhooa?'')
 
; Help! : ke kopa thuso ! ('' !'')
 
; Look out! :  ! (''Hlokomela !'')
 
; Good morning. :  . (''Lumaka/Khotso '')
 
; Good evening. :  . (''Lumela/Khotso '')
 
; Good night. :  . (''Lumela/Khotso '')
 
; Good night (''to sleep'') : robala hantle  . ('' '')
 
; I don't understand. : Ha ke utloisise . ('' '')
 
; Where is the toilet? :  ? (''Ntloaneng ke kae?'')
 
 
 
===Problems===
 
 
 
===Numbers===
 
1 -  Ngoe
 
2 -  Peli
 
3 -  Tharo
 
4 -  'Ne
 
5 -  Hlano
 
6 -  Ts'elela
 
7 -  Supa
 
8 -  Robeli
 
9 -  Robong
 
10-  Leshome
 
11-  Leshome le motso o mong
 
12-  Leshome le metso e 'meli
 
13-  Leshome le metso e meraro
 
14-  Leshome le metso e mene
 
45-  Leshome le metso e mehlano
 
16-  Leshome le metso e ts'eletseng
 
17-  Leshome le metso e supileng
 
18-  Leshome le metso e robeli
 
19-  Leshome le metso e robong
 
20-  Mashome a mabeli
 
30-  Mashome a mararo
 
40-  Mashome a mane
 
50-  Mashome a mahlano
 
60-  Mashome a ts'eletseng
 
70-  Mashome a supileng
 
80-  Mashome a robeli
 
90-  Mashome a robong
 
100- Lekholo
 
200- Makholo a mabeli
 
300- Makholo a mararo
 
400- Makholo a mane
 
600- Makholo a mahlano
 
600- Makholo a ts'eletseng
 
700- Makholo a supileng
 
800- Makholo a robeli
 
900- Makholo a robong
 
1000-Sekete
 
 
 
===Time===
 
 
 
====Clock time====
 
 
 
====Duration====
 
 
 
====Days====
 
 
 
====Months====
 
 
 
====Writing time and date====
 
 
 
===Colors===
 
 
 
===Transportation===
 
 
 
====Bus and train====
 
 
 
====Directions====
 
 
 
====Taxi====
 
 
 
===Lodging===
 
 
 
===Money===
 
 
 
===Eating===
 
 
 
===Bars===
 
 
 
===Shopping===
 
 
 
===Driving===
 
 
 
===Authority===
 
 
 
{{outline}}
 

Revision as of 18:13, 20 April 2009

0WNED!_!_!