YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Azerbaijani phrasebook

From Wikitravel
Revision as of 16:32, 8 September 2010 by 85.132.103.166 (talk) (Lodging)
Jump to: navigation, search
Azerbaijani phrasebook

Default Banner.jpg

Azerbaijani is the primary & official language of Azerbaijan. It is also the primary language in northwestern Iran, and is also spoken to a small extent in southern Dagestan (Russia), the Kvemo Kartli region of Georgia, and eastern Turkey. It is a Turkic language which developed out of Ottoman Turkish and is mutually intelligible with modern Turkish although a fair amount of vocabulary has been replaced by words of Russian or Persian influence in Azerbaijan and Iran respectively.

Pronunciation guide

A Language of Many Scripts
The Persian-Arabic alphabet was used amongst all Azerbaijani speakers until 1922, when the Latin alphabet was adopted (slightly different from the current one in use). In 1939, Stalin sought to cut ties between Azerbaijanis (a Turkic peoples) and Turkey and use of the Latin alphabet was forbidden thereafter under Soviet rule replaced by the Cyrillic alphabet. In Azerbaijan, the Azerbaijani language has been written in the Latin alphabet since 1991 and Cyrillic has fallen out of use. In Iran, the Persian-Arabic alphabet, with a few letters created especially for Azerbaijani, has remained in use; however, there is no standard for written Azerbaijani in terms of spelling.


Azerbaijani is written in the Latin alphabet by its 8.8 million native speakers in Azerbaijan and the souther Caucasus. Azerbaijani is written in Persian-Arabic alphabet by its estimated 24 million speakers in Iran, Iraq, & Turkey. Be careful as many Latin letters are pronounced differently from the way they are in English and a few letters share the same sound in the Persian-Arabic script!

The following letters are in Latin (Azerbaijan since 1991) & Arabic (Iran; Azerbaijan until 1922).

Aa ﺍ 
- pronounced like soft 'a' father.
Bb ﺏ 
- pronounced like 'b'.
Cc ﺝ 
- pronounced like 'J' in Japan.
Çç چ 
- pronounced like 'ch' in chat..
Dd ﺩ 
- pronounced like 'd'.
Ee ﻩ 
- pronounced like soft 'e' in Embassy.
Əə ع 
- pronounced like 'a' in fat. (This letter was represented by Ää from 1991-1992)
Ff ﻑ 
- pronounced like 'f'.
Gg گ 
- pronounced like 'g' in goal. More like g' , while Xx is English g.
Ğğ ﻍ 
- pronounced like
Hh ﺡ / ﻩ 
- pronounced like 'h'.
Xx ﺥ 
- pronounced like 'c' (or 'kh') in cartoon. More like a soft kh, while Kk is a hard k.
Iı ی 
- pronounced like hard 'i' in time.
İi ی 
- pronounced like soft 'i' in it.
Jj ژ 
- pronounced like 'j' (or 'zh') in déjà vu.
Kk ک 
- pronounced like 'k'.
Qq ﻕ 
- pronounced like 'g'
Ll ﻝ 
- pronounced like 'l'
Mm ﻡ 
- pronounced like 'm'.
Nn ﻥ 
- pronounced like 'n'.
Oo ﻭ 
- pronounced like first 'o' in October.
Öö ﻭ 
- pronounced like second 'o' in October.
Pp پ 
- pronounced like 'p'.
Rr ﺭ 
- pronounced like 'r'.
Ss ﺙ / ﺱ / ﺹ 
- pronounced like 's' in sizzle.
Şş ﺵ 
- pronounced like 'sh' in shape.
Tt ﺕ / ﻁ 
- pronounced like 't'.
Uu ﻭ 
- pronounced like 'u' in put.
Üü ﻭ 
- pronounced like 'u' (or 'yu') in mute.
Vv ﻭ 
- pronounced like 'v'.
Yy ی 
- pronounced like 'y' in year.
Zz ﺫ / ﺯ / ﺽ / ﻅ 
- pronounced like 'z' in zebra.

Vowels

There are 9 vowels: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü

Phrase list

I love Baku/Azerbaijan Mən Bakını/Azərbaycanı sevirəm

Visiting Baku/Azerbaijan is my dream Bakını/Azərbaycanı görmək mənim arzumdur

Basics

Common signs

OPEN - AÇIQ 
CLOSED - BAĞLI 
ENTRANCE - GİRİŞ 
EXIT - ÇIXIŞ 
PUSH - İTƏLƏ 
PULL - DART 
TOILET - TUVALET 
MEN - KİŞİ 
WOMEN - QADIN 
FORBIDDEN - QADAĞANDIR 


Hello. 
Salam; Salam əleyküm
How are you? 
Sən necəsən?
Necəsən?
How are you? (formal)
Siz necəsiniz?;
Necəsiniz?
Fine, thank you. 
Mən yaxşıyam
Good. 
Yaxşi
Bad. 
Pis
So-so. 
Elə-belə
What is your name? (informal)
Sənin adın nədir?
What is your name? (formal)
Sizin adınız nədir?
My name is ______ . 
Mənim adım _____ .
Nice to meet you. 
Çox şadam.
Tanışlığımıza şadam.
Please. 
Zəhmət olmasa.
Mümkünsə
Thank you. 
Təşəkkür edirəm.
You're welcome. 
Buyurun
Dəyməz
You're welcome. (informal)
Buyur
Yes. (formal) 
Bəli
No. (formal) 
Yox
Yes. (informal)
No. 
Xeyr
Excuse me. (getting attention or begging pardon) 
Üzr istəyirəm
Bağışlayın
I'm sorry. 
Məni bağışlayın
Goodbye 
Sağolun
Görüşëdëk
I can't speak Azerbaijani [well]. 
Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm.
I do not understand. 
Başa düşmədim
Do you speak [English/French/Russian]? 
Siz [İngiliscə/ fransızca/rusca] danışırsınız?
Is there someone here who speaks English? 
Burada İngiliscə danışan var?
Help! 
Kömək edin!
Look out! 
Ehtiyyatlı olun\ol!
Good morning. 
Sabahın xeyir.
Good afternoon. 
Gün aydın.
Good evening. 
Axşamın xeyir.
Good night. 
Gecən xeyrə.
Congratulations 
Təbriklər.

Problems

Can you help me? 
Mənə kömək edə bilərsiniz?
İ feel bad. 
Mən özümü pis hiss edirəm
İ am Lost. 
Mən azmışam.
Where is _____? 
______ haradadır?
How can I find hotel _____? 
Mən _____ otelinin mehmanxanasını tapa bilərəm?
Are there any vacancies tonight? 
Bu gün üçün boş, otaq varmı?
Where is the toilet (bathroom)? 
Tualet (ayaq yolu) haradadır?
Male. 
kişi
Female. 
qadın

Numbers

1-Bir

2-Iki

3-Üç

4-Dörd

5-Beş

6-Altı

7-Yeddi

8-Səkkiz

9-Doqquz

10-On

11-On bir

12-On iki

13-On üç

14-On dörd

15-On beş

16-On altı

17-On yeddi

18-On səkkiz

19-On doqquz

20-İyirmi

30-Otuz

40-Qırx

50-Əlli

60-Altmiş

70-Yetmiş

80-Səksən

90-Doxsan

100-Yüz

1,000-Min

Time

What time is it? 
( Saat neçədir?)
It's two o'clock 
( Saat ikidir?)


Clock time

It is 2:30. Saat üçün yarısıdır

It is 2:00. Saat ikidir

It is 2:50. Saat üçə on dəqiqə qalır

Duration

Days

Monday Bazar ertəsi

Tuesday Çərşəmbə axşamı

Wednesday Çərşəmbə

Thursday Cümə axşamı

Friday Cümə

Saturday Şənbə

Sunday Bazar

Months

January Yanvar

February Fevral

March Mart

April Aprel

May May

June İyun

July İyul

August Avqust

September Sentyabr

October Oktyabr

November Noyabr

December Dekabr

Writing time and date

Colors

White Ağ, bəyaz

Black Qara

Red Qırmızı

Green Yaşıl

Blue Göy, mavi

Orange Narıncı

Grey Boz

Brown Şabalıdı, Qəhvəyi

Yellow Sarı

Rose Çəhrayı

Transportation

Nəqliyyat

Bus and train

Avtobus və qatar

Direction

İstiqamət

Taxi

Taksi

Lodging

Rent:İcarə haqqı Lease :Kirayə

Money

Eating

Bring us a menu 
( Bizə menu gətir'.')
What's our bill 
( Bizim hesabimiz nədir?)

Bars

Shopping

Driving

Authority

This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!