YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Difference between revisions of "Azerbaijani phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
Azerbaijani phrasebook

Default Banner.jpg

m (Reverted edits by 217.25.22.204 (Talk); changed back to last version by Sophistic)
(Love phrases)
Line 292: Line 292:
  
  
== Love phrases ==
 
  
 
'''I love you'''
 
Mən səni sevirəm\ Mən sənə aşiq olmuşam (more romantic)
 
 
'''I need you'''
 
Mənim sənə ehtiyacım var
 
 
'''Don't leave me'''
 
Məni tərk etmə
 
 
'''I miss you'''
 
Sənin üçün darıxıram
 
 
'''I hate you'''
 
Mən sənə nifrət edirəm
 
 
'''I am head over heels in love with you'''
 
Mən bir könüldən min könülə sənə aşiq olmuşam
 
  
  

Revision as of 07:33, 11 October 2007

Azerbaijani is the main languange of Azerbaijan.

Pronunciation guide

İn Azerbaijani there are some letters that are pronunced specifically. These letters are the followings.


ə 
- pronounced as english a \ like a in apple
ü 
- pronounced as german ü
ö 
- pronounced as german ö
ş 
- pronounced as english sh
ç 
- pronounced as english ch
c 
- pronounced as english j \ like i in jump
ğ 
- pronounced as french r
g 
- pronounced as english g \ like g in get
q 
- pronounced as english g \ like g in great
i 
- pronounced as english i \ like i in little
ı 
-
x 
- pronounced as german ch \ like ch in ich

Vowels

There are 9 vowels: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü

Consonants

Phrase list

I love Baku/Azerbaijan Mən Bakını/Azərbaycanı sevirəm

Visiting Baku/Azerbaijan is my dream Bakını/Azərbaycanı görmək mənim arzumdur

Basics

Hello. (informal & formal)

(Salam)

How are you? 
( Necəsən?)
How are you? (formal)
( Necəsiniz?)
Fine, thank you. 
(Mən yaxşıyam)
What is your name? (informal)
( Sənin adın nədir?)
What is your name? (formal)
( Sizin adınız nədir?)
My name is ______ . 
( Mənim adım _____ .)
Nice to meet you. 
(Tanışlığımıza şadam )
Please. 
( Zəhmət olmazsa\ Mümkünsə)
Thank you. 
(Təşəkkür edirəm )
You're welcome. 
(Buyurun\ Xoş gəldiniz\ Dəyməz)
You're welcome. (informal)
(Buyur\ Xoş gəldin\ Dəyməz)
Yes. 
(Bəli (formal), Hə (informal) )
No. 
(Xeyr (formal), Yox (informal)) )
Excuse me. (getting attention
(Üzr istəyirəm\ Bağışlayın)
Excuse me. (begging pardon
(Üzr istəyirəm\ Bağışlayın)
I'm sorry. 
(Məni bağışlayın)
Goodbye (informal)
(Sağol)
Goodbye (formal
(Sağolun\ Salamat qalın\ Görüşənədək)
I can't speak Azerbaijani [well]. 
( Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm)
Do you speak English? 
( Siz İngiliscə danışırsınız?)
Is there someone here who speaks English? 
( Burada İngiliscə danışan var?)
Help! 
( Kömək edin!)
Look out! 
( Ehtiyyatlı olun\ol!)
Good morning. 
( Sabahın xeyir)
Good evening. 
( Axşamın xeyir )
Good night. 
( Gecən xeyrə)
I don't understand. 
( Mən başa düşmürəm)
Where is the toilet? 
( Tualet haradadır?)
Congratulations 
( Təbriklər)

Problems

Can you help me? 
( Mənə kömək edə bilərsiniz?)
İ am Lost 
( Mən azmışam.)
How can İ find hotel *...*? 
( Mən *...* otelini (mehmanxanasını)nəcə tapa bilərəm?)

Numbers

1-Bir

2-Iki

3-Üç

4-Dörd

5-Beş

6-Altı

7-Yeddi

8-Səkkiz

9-Doqquz

10-On

11-On bir

12-On iki

13-On üç

14-On dörd

15-On beş

16-On altı

17-On yeddi

18-On səkkiz

19-On doqquz

20-İyirmi

30-Otuz

40-Qırx

50-Əlli

60-Altmiş

70-Yetmiş

80-Səksən

90-Doxsan

100-Yüz

1,000-Min

Time

What time is it? 
( Saat neçədir?)
It's two o'clock 
( Saat ikidir?)


Clock time

It is 2:30. Saat üçün yarısıdır

It is 2:00. Saat ikidir

It is 2:50. Saat üçə on dəqiqə qalir

Duration

Days

Monday Bazar ertəsi

Tuesday Çərşəmbə axşamı

Wednesday Çərşəmbə

Thursday Cümə axşamı

Friday Cümə

Saturday Şənbə

Sunday Bazar

Months

January Yanvar

February Fevral

March Mart

April Aprel

May May

June İyun

July İyul

August Avqust

September Sentyabr

October Oktyabr

November Noyabr

December Dekabr

Writing time and date

Colors

White

Black Qara

Red Qırmızı

Green Yaşıl

Blue Göy/ mavi

Orange Narınc

Grey Boz

Brown Şabalıdı

Yellow Sarı

Rose Çəhrayı

Transportation

Bus and train

Directions

Taxi

Lodging

Money

Eating

Bring us a menu 
( Bizə menu gətir'.')
What's our bill 
( Bizim hesabimiz nədir?)

Bars

Shopping

How much is this? Bu neçəyədir?

How much is that? O neçəyədir?

What is that (this)? O (Bu) nədir?

It's expensive! Bahadır!

I don't need it. O lazımdeyiləm

I need it. O lazımdır

Driving

Authority

Learning more

This article is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!