YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Difference between revisions of "Azerbaijani phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
Azerbaijani phrasebook

Default Banner.jpg

m
Line 1: Line 1:
'''Azerbaijani''' is the primary & official language of [[Azerbaijan]]. It is also the primary language in northwestern [[Iran]], and is also spoken to a small extent in southern [[Dagestan]]([[Russia]]), southeastern [[Georgia (country)|Georgia]], and eastern [[Turkey]]. It is a Turkic language, and is mutually intelligible with [[Turkish phrasebook|Turkish]].
+
'''Azerbaijani''' is the primary & official language of [[Azerbaijan]]. It is also the primary language in northwestern [[Iran]], and is also spoken to a small extent in southern [[Dagestan]] ([[Russia]]), the [[Kvemo Kartli]] region of [[Georgia (country)|Georgia]], and eastern [[Turkey]]. It is a Turkic language, and is to an extent mutually intelligible with [[Turkish phrasebook|Turkish]].
  
 
==Pronunciation guide==
 
==Pronunciation guide==

Revision as of 20:20, 27 March 2009

Azerbaijani is the primary & official language of Azerbaijan. It is also the primary language in northwestern Iran, and is also spoken to a small extent in southern Dagestan (Russia), the Kvemo Kartli region of Georgia, and eastern Turkey. It is a Turkic language, and is to an extent mutually intelligible with Turkish.

Pronunciation guide

The Arabic alphabet was used until 1922,when the Latin alphabet (different from the current one) was adopted. In 1939, Stalin sought to cut ties between Azerbaijanis (a Turkic peoples) and Turkey and use of the Latin alphabet was forbidden thereafter under Soviet rule. In Azerbaijan, the Azerbaijani language has been written in the Latin alphabet since 1991, although use of cyrillic was permitted until 2002. In Iran, the Perso-Arabic alphabet is used, with a few letters created especially for Azerbaijani; however, there is no standard for written Azerbaijani (spelling, transliteration, etc). Be careful as many letters are pronounced differently than they are in English; not to confuse identical, but different-sounding, Cyrillic & Latin letters; and that a few sounds share the same letter in Arabic script!

The following letters are in Latin (Azerbaijan since 1991), Cyrillic (Azerbaijan 1939-2002), & Arabic (Iran; Azerbaijan until 1922).

Aa Aa ﺍ 
- pronounced like soft 'a' father.
Bb Бб ﺏ 
- pronounced like 'b'.
Cc Ҹҹ ﺝ 
- pronounced like 'J' in Japan.
Çç Чч چ 
- pronounced like 'ch' in chat..
Dd Дд ﺩ 
- pronounced like 'd'.
Ee Ee ﻩ 
- pronounced like soft 'e' in Embassy.
Əə Əə ع 
- pronounced like 'a' in fat. (This letter was represented by Ää from 1991-1992)
Ff Фф ﻑ 
- pronounced like 'f'.
Gg Ҝҝ گ 
- pronounced like 'g' in goal. More like g' , while Xx is English g.
Ğğ Ғғ ﻍ 
- pronounced like
Hh Һһ ﺡ / ﻩ 
- pronounced like 'h'.
Xx Xx ﺥ 
- pronounced like 'c' (or 'kh') in cartoon. More like a soft kh, while Kk is a hard k.
Iı Ыы ی 
- pronounced like hard 'i' in time.
İi Ии ی 
- pronounced like soft 'i' in it.
Jj Жж ژ 
- pronounced like 'j' (or 'zh') in déjà vu.
Kk Кк ک 
- pronounced like 'k'.
Qq Гг ﻕ 
- pronounced like 'g'
Ll Лл ﻝ 
- pronounced like 'l'
Mm Мм ﻡ 
- pronounced like 'm'.
Nn Нн ﻥ 
- pronounced like 'n'.
Oo Oo ﻭ 
- pronounced like first 'o' in October.
Öö Өө ﻭ 
- pronounced like second 'o' in October.
Pp Пп پ 
- pronounced like 'p'.
Rr Pp ﺭ 
- pronounced like 'r'.
Ss Cc ﺙ / ﺱ / ﺹ 
- pronounced like 's' in sizzle.
Şş Шш ﺵ 
- pronounced like 'sh' in shape.
Tt Тт ﺕ / ﻁ 
- pronounced like 't'.
Uu Уу ﻭ 
- pronounced like 'u' in put.
Üü Үү ﻭ 
- pronounced like 'u' (or 'yu') in mute.
Vv Вв ﻭ 
- pronounced like 'v'.
Yy Jj ی 
- pronounced like 'y' in year.
Zz Зз ﺫ / ﺯ / ﺽ / ﻅ 
- pronounced like 'z' in zebra.

Vowels

There are 9 vowels: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü

Phrase list

I love Baku/Azerbaijan Mən Bakını/Azərbaycanı sevirəm

Visiting Baku/Azerbaijan is my dream Bakını/Azərbaycanı görmək mənim arzumdur

Basics

Hello. (informal & formal)

(Salam)

How are you? 
( Necəsən?)
How are you? (formal)
( Necəsiniz?)
Fine, thank you. 
(Mən yaxşıyam)
What is your name? (informal)
( Sənin adın nədir?)
What is your name? (formal)
( Sizin adınız nədir?)
My name is ______ . 
( Mənim adım _____ .)
Nice to meet you. 
(Tanışlığımıza şadam )
Please. 
( Zəhmət olmazsa\ Mümkünsə)
Thank you. 
(Təşəkkür edirəm )
You're welcome. 
(Buyurun\ Xoş gəldiniz\ Dəyməz)
You're welcome. (informal)
(Buyur\ Xoş gəldin\ Dəyməz)
Yes. 
(Bəli (formal), Hə (informal) )
No. 
(Xeyr (formal), Yox (informal)) )
Excuse me. (getting attention
(Üzr istəyirəm\ Bağışlayın)
Excuse me. (begging pardon
(Üzr istəyirəm\ Bağışlayın)
I'm sorry. 
(Məni bağışlayın)
Goodbye (informal)
(Sağol)
Goodbye (formal
(Sağolun\ Salamat qalın\ Görüşənədək)
I can't speak Azerbaijani [well]. 
( Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm)
Do you speak English? 
( Siz İngiliscə danışırsınız?)
Is there someone here who speaks English? 
( Burada İngiliscə danışan var?)
Help! 
( Kömək edin!)
Look out! 
( Ehtiyyatlı olun\ol!)
Good morning. 
( Sabahın xeyir)
Good evening. 
( Axşamın xeyir )
Good night. 
( Gecən xeyrə)
I don't understand. 
( Mən başa düşmürəm)
Where is the toilet? 
( Tualet (Ayaqyolu) haradadır?)
Congratulations 
( Təbriklər)

Problems

Can you help me? 
( Mənə kömək edə bilərsiniz?)
İ am Lost 
( Mən azmışam.)
How can İ find hotel *...*? 
( Mən *...* otelini (mehmanxanasını)nəcə tapa bilərəm?)

Numbers

1-Bir

2-Iki

3-Üç

4-Dörd

5-Beş

6-Altı

7-Yeddi

8-Səkkiz

9-Doqquz

10-On

11-On bir

12-On iki

13-On üç

14-On dörd

15-On beş

16-On altı

17-On yeddi

18-On səkkiz

19-On doqquz

20-İyirmi

30-Otuz

40-Qırx

50-Əlli

60-Altmiş

70-Yetmiş

80-Səksən

90-Doxsan

100-Yüz

1,000-Min

Time

What time is it? 
( Saat neçədir?)
It's two o'clock 
( Saat ikidir?)


Clock time

It is 2:30. Saat üçün yarısıdır

It is 2:00. Saat ikidir

It is 2:50. Saat üçə on dəqiqə qalir

Duration

Days

Monday Bazar ertəsi

Tuesday Çərşəmbə axşamı

Wednesday Çərşəmbə

Thursday Cümə axşamı

Friday Cümə

Saturday Şənbə

Sunday Bazar

Months

January Yanvar

February Fevral

March Mart

April Aprel

May May

June İyun

July İyul

August Avqust

September Sentyabr

October Oktyabr

November Noyabr

December Dekabr

Writing time and date

Colors

White

Black Qara

Red Qırmızı

Green Yaşıl

Blue Göy/ mavi

Orange Narınc

Grey Boz

Brown Şabalıdı

Yellow Sarı

Rose Çəhrayı

Transportation

Bus and train

Directions

Taxi

Lodging

Money

Eating

Bring us a menu 
( Bizə menu gətir'.')
What's our bill 
( Bizim hesabimiz nədir?)

Bars

Shopping

Driving

Authority

This article is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!