Diferència entre revisions de la pàgina «Wikitravel:Guies de Conversa»

De Wikitravel
Salta a: navegació, cerca
(Wikiguia de conversa català-rus)
(4 revisions intermèdies per un altre usuari que no es mostra)
Línia 1: Línia 1:
WIKIGUIA català-rus
+
==Guies incompletes==
 +
*[[Guia de conversa anglès|anglès]]
 +
*[[Guies de Conversa rus|rus]]
  
==Llista de frases==
+
==Guies completes==
  
===Bàsiques===
+
==Com començar una guia nova==
<div style="float: right; margin: 0 0 1em 1em">
+
Consulteu [[Wikitravel:Com crear una pàgina|com crear una pàgina]] a Wikitravel i escriviu senguint el [[Wikitravel:model per a guia de conversa|model per a les guies de conversa]].
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="border: 1px solid #9866FF; background-color:  #f3f3ff" width="200">
 
<tr><td>'''Cartells habituals'''</td></tr>
 
<tr><td>
 
; OBERT : ОТКРЫТО (at-KRI*-ta)
 
; TANCAT : ЗАКРЫТО (zak-RI*-ta)
 
; AVARIAT/NO FUNCIONA : НЕ РАБОТАЕТ (nie ra-BO-ta-iet)
 
; ENTRADA : ВХОД (vjod)
 
; SORTIDA : ВЫХОД (VI*-jod)
 
; EMPÉNYER : ОТ СЕБЯ (at sie-BIA)
 
; ESTIRAR : НА СЕБЯ (na sie-BIA)
 
; SERVEIS : ТУАЛЕТ (tu-a-LIET)
 
; HOMES : М ([email protected]Î)
 
; DONES : Ж (@ENS-kiî)
 
; PROHIBIT : ЗАПРЕЩЕНО (zap-riesh-tshe-NO)</td></tr>
 
</table>
 
</div>
 
  
; Bon dia. : . (''Здравствуйте.'') (ZDRAST-vuî-tie)
 
; Hola. : . (''Привет.'') (pri-VIET) (només quan es tracta de tu algú)
 
; Gràcies. : . (''Спасибо.'') (spa-SI-ba)
 
; Com estàs? : . (''Как дела?'') (kak die-LA?)
 
; Bé, gràcies : . (''Хорошо, спасибо.'') (ja-ra-SHO, spa-SI-ba)
 
; Va tot bé. :  . (''Всё хорошо.'') (VSIO ja-ra-SHO)
 
; Com et dius? : . (''Как тебя зовут?'') (KAK tie-BIA za-VUT?)
 
; Em dic ______ . : . (''Меня зовут ______ .'') (mie-NIA za-VUT)
 
; Un plaer conèixer-te. : . (''Очень приятно.'') (O-chien pri-IAT-na)
 
; Si us plau. : . (''Пожалуйста.'') ([email protected])
 
; De res. : . (''Не за что.'') (NIE za shta)
 
; Sí. : . (''Да.'') (da)
 
; No. : . (''Нет.'') (niet)
 
; Amb permís / Em permet : . (''Разрешите?'') (raz-rie-SHI-tie?)
 
; Dispensi. : . (''Извините.'') (iz-vi-NI-tie)
 
; Perdoni. : . ('' Извините.'') (iz-vi-NI-tie)
 
; Ho sento. : . (''Простите.'') (pras-TI-tie)
 
; Adéu. :  . (''До свидания.'') (da svi-DA-ni-ia)
 
; A reveure.  :  . (''До встречи.'') (da VSTRIE-chi)
 
; Fins després. :  . (''До скорого.'') (da SKO-ra-va)
 
; No parlo [bé] el rus. :  . (''Я не [очень хорошо] говорю по-русски.'') (IA nie [O-chien ja-ra-SHO] ga-va-RIU pa-RUS-ki)
 
; Parla vostè català? :  . (''Вы говорите по-каталански?'') (VI* ga-va-RI-tie pa-ka-ta-LANS-ki?)
 
; Que hi ha algú aquí que parli català? : . (''Кто-нибудь здесь говорит по-каталански?'') (KTO-ni-bud ZDIES ga-va-RIT pa-ka-ta-LANS-ki?)
 
; Auxili! : . (''На помощь!'') (na PO-mashtsh!)
 
; Bon dia. : . (''Доброе утро.'') (DOB-ra-ie UT-ra) (de bon matí)
 
; Bon dia. : . ('' Добрый день.'') (DOB-ri*î dien) (matí i tarda)
 
; Bona tarda. : . ('' Добрый вечер.'') (DOB-ri*î VIE-cher) (al vespre)
 
; Bona nit. : . (''Спокойной ночи'') (spa-KOÎ-naî NO-chi) (abans d’anar a dormir)
 
; No ho comprenc. : . (''Я не понимаю.'') (IA nie pa-ni-MA-iu)
 
; On són els serveis? : . (''Где туалет?'') (GDIE tu-a-LIET?)
 
  
===Problemes===
+
[[de:Wikitravel:Liste der Sprachführer]]
; Deixa'm en pau. : . (''Не мешай мне.'') (nie mie-SHAÎ mnie)
+
[[en:List of phrasebooks]]
; No em toquis! : . (''Не трогай меня!'') (nie TRO-gaî mie-NIA)
+
[[fi:Wikitravel:Luettelo matkasanakirjoista]]
; Trucaré a la policia. : . (''Я сейчас вызову милицию.'') (IA sieî-CHAS VI*-za-vu mi-LI-tsi*-iu)
+
[[fr:Wikitravel:Liste des guides linguistiques]]
; Policia! : . (''Милиция!'') (mi-LI-tsi*-ia!)
+
[[he:ויקיטיול:רשימת שיחונים]]
; Atureu al lladre! : . (''Остановите вора!'') (as-ta-na-VI-tie VO-ra!)
+
[[hu:Wikitravel:Szószedetek]]
; Necessito la teva ajuda. : . (''Мне нужна твоя помощь'') (MNIE [email protected] tva-IA PO-mashtsh)
+
[[it:Progetto:Frasari]]
; És una emergència. : . (''Это срочно.'') (E-ta SROCH-na)
+
[[ja:Wikitravel:会話集一覧]]
; M'he perdut. : . (''Я заблудился/ заблудилась'') (IA zab-lu-DIL-sia/ zab-lu-DI-las)
+
[[nl:Taalgidsen]]
; He perdut la meva [bossa]. : . (''Я потерял/ потеряла [сумку].'') (IA pa-tie-RIAL/ pa-tie-RIA-la [SUM-ku])
+
[[pl:Wikitravel:Rozmówki]]
; He perdut la meva cartera. : . (''Я потерял/ потеряла кошелёк.'') (IA pa-tie-RIAL/ pa-tie-RIA-la ka-she-LIOK)
+
[[pt:Wikitravel:Guias de conversação]]
; Estic malalt/a. : . (''Я болен/больна.'') (ia BO-len/bol-NA)
+
[[ro:Wikitravel:Ghiduri de conversaţie]]
; Estic ferit/da. : . (''Я поранился/поранилась.'') (IA pa-RA-nil-sia/par-RA-ni-las)
+
[[ru:Wikitravel:Все разговорники]]
; Necessito un metge. : . (''Мне нужен врач.'') (mnie [email protected] VRACH)
+
[[sv:Wikitravel:Parlörer]]
; Que puc utilitzar el seu telèfon? : . (''Можно, я воспользуюсь Вашим телефоном?'') ([email protected] ia vas-POL-zu-ius VA-shi*m tie-le-FO-nam?)
+
[[zh:會話集列表]]
 
 
===Nombres===
 
 
 
; 0 : . (''ноль'') (nol/nul)
 
; 1 :  . (''один'') (a-DIN)
 
; 2 :  . (''два'') (dva)
 
; 3 :  . (''три'') (tri)
 
; 4 :  . (''четыре'') (chie-TI*-ri)
 
; 5 :  . (''пять'') (piat)
 
; 6 :  . (''шесть'') (shest)
 
; 7 :  . (''семь'') (siem)
 
; 8 :  . (''восемь'') (VO-siem)
 
; 9 :  . (''девять'') (DIE-viat)
 
; 10 :  . (''десять'') (DIE-siat)
 
; 11 :  . (''одиннадцать'') (a-DI-nat-sat)
 
; 12 :  . (''двенадцать'') (dvie-NAT-sat)
 
; 13 :  . (''тринадцать'') (tri-NAT-sat)
 
; 14 :  . (''четырнадцать'') (chie-TI*R-nat-sat)
 
; 15 :  . (''пятнадцать'') (piat-NAT-sat)
 
; 16 :  . (''шестнадцать'') (shes-NAT-sat)
 
; 17 :  . (''семнадцать'') (siem-NAT-sat)
 
; 18 :  . (''восемнадцать'') (va-siem-NAT-sat)
 
; 19 :  . (''девятнадцать'') (die-viat-NAT-sat)
 
; 20 :  . (''двадцать'') (DVAT-sat)
 
; 21 :  . (''двадцать один'') (DVAT-sat a-DIN)
 
; 22 :  . (''двадцать два'') (DVAT-sat DVA)
 
; 23 :  . (''двадцать три'') (DVAT-sat TRI)
 
; 30 :  . (''тридцать'') (TRIT-sat)
 
; 40 :  . (''сорок'') (SO-rak)
 
; 50 :  . (''пятьдесят'') (piat-die-SIAT)
 
; 60 :  . (''шестьдесят'') (shes-die-SIAT)
 
; 70 :  . (''семьдесят'') (SIEM-die-siat)
 
; 80 :  . (''восемьдесят'') (VO-siem-die-siat)
 
; 90 :  . (''девяносто'') (die-via-NOS-ta)
 
; 100 :  . (''сто'') (sto)
 
; 200 :  . (''двести'') (DVIES-ti)
 
; 300 :  . (''триста'') (TRIS-ta)
 
; 500 : . (''пятьсот'') (piat-SOT)
 
; 1000 :  . (''тысяча'') (TI*-sia-cha)
 
; 2000 :  . (''две тысячи'') (DVIE TI*-sia-chi)
 
; 1,000,000 :  . (''миллион'') (mi-li-ON)
 
; número _____ (''tren, bus, etc.'') :  . (''номер _____'') (NO-mier)
 
; mig : . (''половина'') (pa-la-VI-na)
 
; menys : . (''меньше'') (MIEN-she)
 
; més : . (''больше'') (BÓL-she)
 
 
 
===Parts del dia===
 
 
 
; ara : . (''теперь'')  (''сейчас'') (tie-PIER) (sieî -CHAS)
 
; després : . (''позже'') (''потом'') ([email protected]) (pa-TOM)
 
; abans : . (''раньше'') (RAN-she)
 
; matí : . (''утро'') (UT-ra)
 
; tarda : . (''вечер'') (VIE-cher)
 
; nit :  . (''ночь'') (noch)
 
 
 
====Hores====
 
 
 
; la una del matí : . (''час ночи'') (CHAS NO-chi)
 
; les dues del matí : . (''два часа ночи'') (DVA cha-SA NO-chi)
 
; migdia : . (''полдень'') (POL-dien)
 
; la una de la tarda : . (''час дня'') (chas DNIA)
 
; les dues de la tarda : . (''два часа дня'') (DVA cha-SA DNIA)
 
; dos quarts de quatre de la tarda : . (''половина четвёртого'') (pa-la-VI-na chiet-VIOR-ta-va)
 
; mitjanit : . (''полночь'') (POL-nach)
 
 
 
====Durada====
 
 
 
; _____ minut(s) : . (''минута/минуты/мунут'') (mi-NU-ta/mi-NU-ti*/mi-NUT)
 
; _____ hora(es) : . (''час/часа/часов'') (chas/cha-SA/cha-SOV)
 
; _____ dia(es) : . (''день/дня/дней'') (dien/dnia/dnieî)
 
; _____ setmana(es) : . (''неделя/недели/недель'') (nie-DIE-lia/nie-DIE-li/nie-DIEL)
 
; _____ mes(os) : . (''месяц/месяца/месяцев'') (MIE-siats/MIE-sia-tsa/MIE-sia-tsev)
 
; _____ any(s) : . (''год/года/лет'') (god/GO-da/liet)
 
 
 
====Dies====
 
 
 
; avui : . (''сегодня'') (sie-VOD-nia)
 
; ahir : . (''вчера'') (vchie-RA)
 
; demà : . (''завтра'') (ZAV-tra)
 
; aquesta setmana : . (''на этой неделе'') (na E-taî nie-DIE-lie)
 
; la setmana passada : . (''на прошлой неделе'') (na PROSH-laî nie-DIE-lie)
 
; la setmana que ve : . (''на следующей неделе'') (na SLIE-du-iush-tshieî nie-DIE-lie)
 
 
 
; diumenge : . (''воскресенье'') (vas-crie-SIEN-ie)
 
; dilluns : . (''понедельник'') (pa-nie-DIEL-nik)
 
; dimarts : . (''вторник'') (FTOR-nik)
 
; dimecres : . (''среда'') (srie-DA)
 
; dijous : . (''четверг'') (chiet-VIERG)
 
; divendres : . (''пятница'') (PIAT-ni-tsa)
 
; dissabte : . (''суббота'') (su-BO-ta)
 
 
 
====Mesos====
 
 
 
<!--Si els parlants de l'idioma utilitzen un calendari diferent, caldrà fer una explicació i llista dels mesos aquí.-->
 
; gener : . (''январь'') (ian-VAR)
 
; febrer : . (''февраль'') (fiev-RAL)
 
; març : . (''март'') (mart)
 
; abril : . (''апрель'') (ap-RIEL)
 
; maig : . (''май'') (maî)
 
; juny : . (''июнь'') (i-IUN)
 
; juliol : . (''июль'') (i-IUL)
 
; agost : . (''август'') (AV-gust)
 
; setembre : . (''сентябрь'') (sien-TIABR)
 
; octubre : . (''октябрь'') (ak-TIABR)
 
; novembre : . (''ноябрь'') (na-IABR)
 
; desembre : . (''декабрь'') (die-KABR)
 
 
 
====Escriure dia i hora====
 
<!--Dóna uns exemples de la forma d'escriure els dies i les hores, si és diferent-->
 
''21 de març de 2007'', "vint-i-un de març de dos mil set"
 
 
 
===Colors===
 
 
 
; negre : . (''черный'') (CHIOR-ni*î)
 
; blanc : . (''белый'') (BIE-li*î)
 
; gris : . (''серый'') (SIE-ri*î)
 
; vermell : . (''красный'') (KRAS-ni*î)
 
; blau : . (''синий'') blau fosc (SI-niî)
 
; blau : . (''голубой'') blau clar (ga-lu-BOÎ)
 
; groc : . (''жёлтый'') (@OL-ti*î)
 
; verd : . (''зелёный'') (zie-LIO-ni*î)
 
; taronja : . (''оранжевый'') ([email protected]*î)
 
; lila : . (''фиолетовый'') (fi-a-LIE-ta-vi*î)
 
; rosa : . (''розовый'') (RO-za-vi*î)
 
; marró : . (''коричневый'') (ka-RICH-nie-vi*î)
 
 
 
===Transport===
 
 
 
====Autobús i tren====
 
 
 
; Quant costa un bitllet per anar a _____? : . (''Сколько стоит билет чтобы доехать до ____?'') (SKOL-ka STO-it bi-LIET SHTO-by da-IE-jat da _____?)
 
; Un bitllet per a _____, si us plau. : . (''Один билет до ____, пожалуйста.'') (a-DIN bi-LIET da _____, [email protected])
 
; On va, aquest tren/autobús? : . (''Куда идёт этот поезд/автобус?'') (ku-DA i-DIOT E-tat PO-iest/af-TO-bus?)
 
; On és el tren/autobús que va a _____? : . (''Где поезд/автобус до____?'') (GDIE PO-iest/af-TO-bus da _____?)
 
; Aquest tren/autobús s'atura a _____? : . (''Этот поезд/автобус останавливается у ____ ?'') (E-tat PO-iest/af-TO-bus as-ta-NAV-li-va-ie-tsa u _____?)
 
; Quan marxa el tren/autobús que va a _____? : . (''Когда отправляется поезд/автобус до _____ ?'') (kag-DA at-pra-VLIA-ie-tsa PO-iest/af-TO-bus da _____?)
 
; Quan arriba aquest tren/autobús a _____? : . (''Когда этот поезд/автобус прибывает на _____ ? '') (kag-DA E-tat PO-iest/af-TO-bus pri-bi*-VA-iet na ____?)
 
 
 
====Indicacions====
 
; On és/hi ha  _____ ? : . ('' где'') (gdie)
 
; ...l'estació de tren? : . (''вокзал?'') (vag-ZAL?)
 
; ...l'estació d'autobús? : . (''автовокзал?'') (af-ta-vag-ZAL?)
 
; ...l'aeroport? : . (''аэропорт?'') (a-e-ra-PORT?)
 
; ...el centre? : . (''центр города?'') (tsentr GO-ra-da?)
 
; ...l'alberg de joventut? : . (''молодёжное общежитие?'') ([email protected] [email protected]?)
 
; ...l'hotel _____? : . (''гостиница?'') (gas-TI-ni-tsa?)
 
; ...una discoteca/bar/festa? : . (''дискотека/бар/вечеринка?'') (dis-ka-TIE-ka/bar/vie-chie-RIN-ka?)
 
; ...un pub? : . (''паб?'') (pab?)
 
; ...el consulat espanyol/català? : . (''испанское/каталанское посольство?'') (is-PANS-ka-ie/ka-ta-LANS-ka-ie pa-SOLS-tva)
 
 
 
; On hi ha molts... : . (''Где много...'') (GDIE MNO-ga...)
 
; ...hotels? : . (''гостиниц?'') (gas-TI-nits?)
 
; ...restaurants? : . (''ресторанов?'') (ries-ta-RA-naf ?)
 
; ...bars? : . (''баров?'') (BA-raf?)
 
; ...llocs per visitar? : . (''достопримечательностей?'') (das-ta-pri-mie-CHA-tiel-nas-tieî?)
 
 
 
; Pot ensenyar-m'ho al mapa? : . (''Извините, Вы можете показать на карте?'') (iz-vi-NI-tie, vi* [email protected]  pa-ka-ZAT na KAR-tie?)
 
; carrer : . (''улица'') (U-li-tsa)
 
; Gira a l'esquerra. : . (''Поверните налево.'') (pa-vier-NI-tie na-LIE-va)
 
; Gira a la dreta. : . (''Поверните направо.'') (pa-vier-NI-tie nap-RA-va)
 
; esquerra : . (''слева'') (SLE-va)
 
; dreta : . (''справа'') (SPRA-va)
 
; endavant : . ('прямо'') (PRIA-ma)
 
; cap a _____ : . (''к _____'') (k)
 
; després de _____ : . (''за _____'') (za)
 
; abans de _____ : . (''перед _____'') (PIE-ried)
 
; Compte! _____. : . (''Осторожно!'') ([email protected]!)
 
; intersecció : . (''перекрёсток'') (pie-riek-RIOS-tak)
 
; nord : . (''север'') (SIE-vier)
 
; sud : . (''юг'') (iug)
 
; est : . (''восток'') (vas-TOK)
 
; oest : . (''запад'') (ZA-pad)
 
; cap amunt : . (''вверх'') (vvierj)
 
; cap avall : . (''вниз'') (vniz)
 
 
 
====Taxi====
 
; Taxi! : . (''такси!'') (tak-SI!)
 
; Porta'm a _____, si us plau. : . (''Довезите меня до _____, пожалуйста.'') (da-vie-ZI-tie mie-NIA da _____, [email protected])
 
; Quant costa anar a _____? : . (''Сколько стоит доехать до _____?'') (SKOL-ka STO-it da-IE-jat da _____?)
 
; Porta'm allà, si us plau. : . (''Отвезите меня туда, пожалуйста.'') (at-vie-ZI-tie mie-NIA tu-DA, [email protected])
 
 
 
===Allotjament===
 
; Teniu alguna habitació disponible? : . (''У Вас есть свободные номера?'') (u vas IEST sva-BOD-ni*-ie na-mie-RA?)
 
; Quant costa una habitació per una/dues persona/persones? : . (''Сколько стоит одно/двухместный номер?'') (SKOL-ka STO-it ad-na-/dvuj-MIES-tni*î NO-mier?)
 
; L’habitació té...? : . (''В комнате есть...?'') (v KOM-na-tie IEST...?)
 
; ...llençols? : . (''простыни'') (PROS-ti*-ni)
 
; ...bany? : . (''ванная'') (VAN-na-ia)
 
; ...telèfon? : . (''телефон'') (tie-lie-FON)
 
; ...televisió? : . (''телевизор'') (tie-lie-VI-zar)
 
; Que puc veure l'habitació abans? : . (''Можно сначала посмотреть комнату?'') ([email protected] sna-CHA-la pas-ma-TRIET KOM-na-tu?)
 
; No hi ha res més silenciós : . (''А у Вас не будет комнаты поскпокойнее?'') (a u VAS nie BU-diet KOM-na-ti* pas-pa-KOÎ-nie-ie?)
 
; ...més gran? : . (''побольше'') (pa-BOL-she)
 
; ...més net? : . (''почище'') (pa-CHISH-tshie)
 
; ...més econòmic? : . (''подешевле'') (pa-die-SHEV-lie)
 
; D'acord, l'agafo. : . (''Хорошо, беру'') (ja-ra-SHO, bie-RU)
 
; Em quedaré _____ nit(s). : . (''Я здесь пробуду одну ночь, две/три/четыре ночи, пять... ночей ') (IA zdies pra-BU-du ad-NU noch, dvie/tri/chie-TI*-ri NO-chi, piat... na-CHEÎ)
 
; Em podeu suggerir un altre hotel? : . (''А Вы не подскажете какую-нибудь другую гостиницу?'') (a VI* nie [email protected] ka-KU-iu-ni-BUT dru-GU-iu gas-TI-ni-tsu?)
 
; Teniu caixa de seguretat? : . (''У вас есть сейф'') (u vas IEST SIEÎF?)
 
; L'esmorzar/ el sopar estan inclosos? : . (''Завтрак / обед / ужин входит в счёт?'') (ZAF-trak/a-BIET/[email protected]*n FJO-dit f SHTSHIOT?)
 
; A quina hora s'esmorza/es dina/se sopa? : . (''В котором часу завтрак / обед / ужин?'') (f ka-TO-ram cha-SU ZAF-trak/a-BIET/[email protected]*n?)
 
; Si us plau, netegeu la meva habitació. : . (''Пожалуйста, уберите мой номер'') ([email protected], u-bie-RI-tie moî NO-mier)
 
; Que em podeu despertar a les _____? : . (''Пожалуйста, разбудите меня в _____'') ([email protected], raz-bu-DI-tie mie-NIA v _____ )
 
; Vull marxar. : . (''Я уезжаю'') (IA [email protected]@A-iu)
 
 
 
===Diners===
 
; Que accepteu dòlars americans /euros? : . (''Вы принимаете американские доллары/евро?'') (VI* pri-ni-MA-ie-tie a-mie-ri-KAN-ski-ie DO-la-ri*/IEV-ra?)
 
; Que accepteu targetes de crèdit? : . (''Вы принимаете кредитные карты?'') (VI* pri-ni-MA-ie-tie krie-DIT-ni*-ie KAR-ti*?)
 
; Que podeu canviar-me diners? : . (''Не могли бы вы обменять мне деньги?'') (nie mag-LI bi* VI* ab-mie-NIAT mnie DIEN-gi?)
 
; On puc canviar diners? : . (''Где я могу обменять деньги?'') (GDIE ia ma-GU ab-mie-NIAT DIEN-gi?)
 
; Que podeu canviar-me xecs de viatge? : . (''Вы можете обменять мне дорожный чек?'') (vi* [email protected] ab-mie-NIAT mnie [email protected]*î CHEK?)
 
; On puc canviar xecs de viatge? : . (''Где я могу обменять дорожный чек?'') (GDIE ia ma-GU ab-mie-NIAT [email protected]*î chek?)
 
; Quin és el canvi? : . (''Какой курс обмена?'') (ka-KOÎ kurs ab-MIE-na?)
 
; On hi ha un caixer automàtic? : . (''Где здесь банкомат?'') (GDIE zdies ban-ka-MAT?)
 
 
 
===Menjar===
 
; Una taula per una persona/dues persones, si us plau. : . (''Столик на одного человека/двух человек, пожалуйста'') (STO-lik na ad-na-VO chie-la-VIE-ka/dvuj chie-la-VIEK, [email protected])
 
; Que puc veure el menú, si us plau? : . (''Могу я посмотреть меню?'') (ma-GU ia pas-ma-TRIET mie-NIU?)
 
; Que puc veure la cuina? : . (''Я могу посмотреть кухню?'') (IA ma-GU pas-ma-TRIET KUJ-niu?)
 
; Teniu cap especialitat de la casa? : . (''Какое ваше фирменное блюдо?'') (ka-KO-ie VA-she FIR-men-na-ie BLIU-da?)
 
; Teniu algun plat típic? : . (''Есть какое-нибудь национальное блюдо?'') (IEST ka-KO-ie-ni-BUT na-tsi*-a-NAL-na-ie BLIU-da?)
 
; Sóc vegetarià/na. : . (''Я вегетарианец/вегетарианка.'') (IA vie-gie-ta-ri-A-niets/vie-gie-ta-ri-AN-ka)
 
; No menjo porc. : . (''Я не ем свинину.'') (IA nie IEM svi-NI-nu)
 
; Només menjo kosher. : . (Я ем только кошерную пищу.'') (ia IEM TOL-ka ka-SHER-nu-iu PISH-tshu)
 
; Que podeu fer-m'ho més "lleuger", si us plau? : . (''Пожалуйста, поменьше жира'') ([email protected], pa-MIEN-she @I*-ra)
 
; mitja porció : . (''половина порции'') (pa-la-VI-na POR-tsi*-i)
 
; una porció : . (''одна порция'') (ad-NA POR-tsi*-ia)
 
; menú del dia: . (''обеденное меню'') (a-BIE-dien-na-ie mie-NIU)
 
; a la carta : . (''меню'') (mie-NIU)
 
; desdejuni : . (''завтрак'') (ZAF-trak)
 
; esmorzar : . (''завтрак'') (ZAF-trak)
 
; dinar : . (''обед'') (a-BIET)
 
; berenar : . (''полдник'') (POLD-nik)
 
; sopar : . (''ужин'') ([email protected]*n)
 
; Voldria _____. : . (''я возьму'') (IA vaz-MU ____ )
 
; Voldria un plat que contingui _____. : . (''Я хочу блюдо с _____.'') (IA ja-CHIU BLIU-da s ____ )
 
<br>
 
; '''Carn''' : . (''мясо/мясом'') (MIA-sa/MIA-sam)
 
; pollastre: . (''курица/курицей'') (KU-ri-tsa/KU-ri-tsaî)
 
; vedella : . (''говядина/говядиной'') (ga-VIA-di-na/ga-VIA-di-naî)
 
; corder : . (''баранина/бараниной'') (ba-RA-ni-na/ba-RA-ni-naî)
 
; pernil : . (''свинина/свининой'') (svi-NI-na/svi-NI-naî)
 
; salsitxa : . (''сосиска/сосиской'') (sa-SIS-ka/sa-SIS-kaî)
 
; peix : . (''рыба/рыбой'') (RI*-ba/RI*-baî)
 
<br>
 
; '''Vegetals''' (frescos): . (''(свежие/ими) овощи/овощами'') (([email protected]*-ie/[email protected]*-mi) O-vash-tshi/a-vash-TSHA-mi)
 
; patata : . (''картофель/картофелем'') (kar-TO-fiel/kar-TO-fie-liem)
 
; ceba : . (''лук/луком'') (luk/LU-kam)
 
; pastanaga : . (''морковь/морковью'') (mar-KOF/mar-KOV-iu)
 
; bolet : . (''грибы/грибами'') (gri-BI*/gri-BA-mi)
 
; cogombre : . (''огурец/огурцом'') (a-gu-RIETS/a-gur-TSOM)
 
; tomàquet : . (''помидор/помидором'') (pa-mi-DOR/pa-mi-DO-ram)
 
; enciam : . (''салат/салатом'') (sa-LAT/sa-LA-tam)
 
<br>
 
; '''Fruita''' (fresca) : . (''(свежие/ими) фрукты/фруктами'') (([email protected]*-ie/[email protected]*-mi) FRUK-ty/FRUK-ta-mi)
 
; pinya : . (''ананас/ананасом'') (a-na-NAS/a-na-NA-sam)
 
; plàtan : . (''банан/бананом'') (ba-NAN/ba-NA-nam)
 
; cirera : . (''вишня/вишней'') (VISH-nia/VISH-niaî)
 
; taronja : . (''апельсин/апельсином'') (a-piel-SIN/a-piel-SI-nam)
 
; llimona : . (''лимон/лимоном'') (li-MON/li-MO-nam)
 
; poma : . (''яблоко/яблоком'') (IAB-la-ka/IAB-la-kam)
 
; maduixa : . (''клубника/клубникой'') (klub-NI-ka/klub-NI-kaî)
 
; pera : . (''слива/сливой'') (SLI-va/SLI-vaî)
 
; préssec : . (''персик/персиком'') (PIER-sik/PIER-si-kam)
 
<br>
 
; '''Altres''' : . (''другое'') (dru-GO-ie)
 
; pa : . (''хлеб/хлебом'') (jlieb/JLIE-bam)
 
; torrada : . (''тост/тостом'') (tost/TOS-tam)
 
; pasta : . (''макароны/макаронами'') (ma-ka-RO-ni*/ma-ka-RO-na-mi)
 
; arròs : . (''рис/рисом'') (ris/RI-sam)
 
; farina : . (''мука/мукой'') (mu-KA/mu-KOÎ)
 
; formatge : . (''сыр/сыром'') (sîr/SÎ-ram)
 
; ous : . (''яйца/яйцами'') (IAÎ-tsa/IAÎ-tsa-mi)
 
; sal : . (''соль/солью'') (sol/SOL-iu)
 
; pebre negre : . (''перец/перцем'') (PIE-riets/PIER-tsem)
 
; mantega : . (''масло/маслом'') (MAS-la/MAS-lam)
 
<br>
 
; '''Begudes''' : . (''Напитки/напитками'') (na-PIT-ki/na-PIT-ka-mi)
 
; Voldria un got de _____? : . (''Дайте, пожалуйста, стакан _____'') (DAÎ-tie, [email protected], sta-KAN _____ )
 
; Voldria una tassa de _____? : . (''Дайте, пожалуйста, чашку _____'') (DAÎ-tie, [email protected], CHASH-ku ____ )
 
; Voldria una ampolla de _____? : . (''Дайте, пожалуйста, бутылку _____'') (DAÎ-tie, [email protected], bu-TI*L-ku ____ )
 
; cafè : . (''кофе'') (KO-fie)
 
; te : . (''чая'') (CHA-ia)
 
; suc : . (''сока'') (SO-ka)
 
; aigua amb gas : . (''газированной воды'') (ga-zi-RO-van-naî va-DI*)
 
; aigua mineral: . (''минеральной воды'') (mi-nie-RAL-naî va-DI*)
 
; cervesa : . (''пива'') (PI-va)
 
; llet : . (''молока'') (ma-la-KA)
 
; refresc : . (''прохладительного напитка'') (praj-la-DI-tiel-na-va na-PIT-ka)
 
; vi negre/blanc : . (''красного/белого вина'') (KRAS-na-va/BIE-la-va vi-NA)
 
; amb/sense : . ('' с/ без'') (s/bies)
 
; gel : . (''льдом/льда'') (ldom/lda)
 
; sucre : . (''сахаром/сахара'') (SA-ja-ram/SA-ja-ra)
 
; edulcorant : . (''сахарином/сахарина'') (sa-ja-RI-nam/sa-ja-RI-na)
 
<br>
 
; Que em pot donar _____? : . (''Можете принести мне...?'') ([email protected] pri-nies-TI mnie ____?)
 
<br>
 
; Disculpi, cambrer/a! : . (''Официант!/Девушка!'') (a-fi-tsi*-ANT!/DIE-vush-ka!)
 
; Ja he acabat. : . (''Я наелся/наелась.'') (IA na-IEL-sia/na-IE-las)
 
; Estic tip/a. : . (''Я сыт/сыта'') (ia SI*T/si*-TA)
 
; Estava deliciós. : . (''Это было очень вкусно.'') (E-ta BI*-la O-chien FKUS-na)
 
; Si us plau, retiri els plats. : . (''Можете убрать со стола.'') ([email protected] ub-RAT sa sta-LA)
 
; El compte, si us plau. : . (''Счёт, пожалуйста.'') (SHTSHIOT, [email protected])
 
 
 
===Bars===
 
; Que serveixen alcohol? : . (''Вы подаете спиртное?'') (VI* pa-da-IO-tie spirt-NO-ie?)
 
; Que hi ha servei de taules? : . (''Здесь есть официанты?'') (zdies IEST a-fi-tsi*-AN-ti*?)
 
; Una cervesa/dues cerveses, si us plau. : . (''одно пиво /два пива, пожалуйста.'') (ad-NO PI-va/DVA PI-va, [email protected])
 
; Un got de vi negre/blanc, si us plau. : . (''Бокал красного / белого / вина/пожалуста.'') (ba-KAL KRAS-na-va/BIE-la-va vi-NA, [email protected])
 
; Una canya, si us plau. : . (''стаканчик пива, пожалуйста'') (sta-KAN-chik PI-va, [email protected])
 
; Una llauna/ampolla, si us plau. : . ('' Пожалуйста, одну баночку/бутылку.'') ([email protected], ad-NU BA-nach-ku/bu-TI*L-ku)
 
; whisky : . (''виски'') (VIS-ki)
 
; vodka :  . (''водка'') (VOT-ka)
 
; rom :  . (''poм'') (rom)
 
; aigua : . (''вода'') (va-DA)
 
; gasosa : . (''лимонад'') (li-ma-NAT)
 
; tònica : . (''тоник'') (TO-nik)
 
; suc de taronja : . (''апельсиновый сок'') (a-piel-SI-na-vi*î SOK)
 
; Coca-Cola : . (''кола'') (KO-la)
 
; Que teniu aperitius? : . (''Здесь есть буфет?'') (zdies IEST bu-FIET?)
 
; Un/una més, si us plau. : . (''Ещё один/одно/одну, пожалуйста.'') (iesh-TSHO a-DIN/ad-NO/ad-NU, [email protected])
 
; Una altra ronda, si us plau. : . (''Повторите, пожалуйста.'') (paf-ta-RI-tie, [email protected])
 
; A quina hora tanqueu? : . (''Когда вы закрываетесь?'') (kag-DA vi* zak-ri*-VA-ie-ties?)
 
 
 
===Compres===
 
; Que teniu això amb la meva talla? : . (''А есть моего размера?'') (a IEST ma-ie-VO raz-MIE-ra?)
 
; Quant costa? : . (''Сколько это стоит?'') (SKOL-ka E-ta STO-it?)
 
; És molt car. : . (''Это слишком дорого!'') (E-ta SLISH-kam DO-ra-ga)
 
; Que accepteu _____? : . (''Вы примете _____?'') (vi* PRI-mi-tie _____?)
 
; car : . (''дорого'') (DO-ra-ga)
 
; barat : . (''дёшево'') (DIO-she-va)
 
; No tinc prou diners. : . (''Я не смогу это оплатить'') (IA nie sma-GU E-ta ap-la-TIT)
 
; No vull. : . (''Мне это не надо.'') (MNIE E-ta nie NA-da)
 
; M'esteu enganyant. : . (''Вы меня обманываете.'') (VI* mie-NIA ab-MA-ni*-va-ie-tie)
 
; No m'interessa. : . (''Мне это не интересно.'') (MNIE E-ta nie in-tie-RIES-na)
 
; D'acord, m'ho quedo. : . (''Хорошо, я это куплю.'') (ja-ra-SHO, ia E-ta kup-LIU)
 
; Que em podeu donar una bossa? : . (''Дайте, пожалуйста, пакет.'') (DAÎ-tie, [email protected], pa-KIET)
 
; Que ho envieu a altres països? : . (''У вас есть доставка (за границу)?'') (u vas IEST das-TAF-ka (za gra-NI-tsu)?)
 
<br>
 
; Necessito... : . (''Мне нужно'') (mnie [email protected])
 
; ...pasta de dents. : . (''зубная паста'') (zub-NA-ia PAS-ta)
 
; ...raspall de dents. : . (''зубная щетка'') (zub-NA-ia SHTSHIOT-ka)
 
; ...tampons. : . (''тампоны'') (tam-PO-ni*)
 
; ...sabó. : . (''мыло'') (MI*-la)
 
; ...xampú. : . (''шампунь'') (sham-PUN)
 
; ...aspirina. : . (''анальгетики (аспирин, ибупрофен).'') (a-nal-GIE-ti-ki (as-pi-RIN, i-bup-ra-FIEN)
 
; ...medicament per al refredat. : . (''лекарство от простуды.'') (lie-KAR-stva at pras-TU-di*)
 
; ...medicament per al dolor d'estómac. : . (''лекарство для живота'') (lie-KAR-stva dlia @i*-va-TA)
 
; ...un paraigües: . (''зонт.'') (zont)
 
; ...protector solar. : . (''солнцезащитный крем'') (son-tse-zash-TSHIT-ni*î KRIEM)
 
; ...una (targeta) postal : . (''открытка'') (at-KRI*T-ka)
 
; ...segells (de correu). : . (''почтовые марки'') (pach-TO-vi*-ie MAR-ki)
 
; ...piles. : . (''...батарейки.'') (ba-ta-RIEÎ-ki)
 
; ...bosses de plàstic. : . (''пакеты'') (pa-KIE-ti*)
 
; ...corda. : . (''верёвка'') (vie-RIOF-ka)
 
; ...cinta adhesiva. :  . (''скотч'') (skoch)
 
; ...paper de carta. : . (''писчая бумага.'') (PISH-tsha-ia bu-MA-ga)
 
; ...un bolígraf. : . (''...ручка'') (RUCH-ka)
 
; ...llibres en anglès. : . (''...книги на английском языке.'') (KNI-gi na an-GLIS-kam ia-zi*-KIE)
 
; ...llibres en català. : . (''...книги на каталанском языке.'') (KNI-gi na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
 
; ...una revista en català. : . (''... журналы на каталанском языке.'') (@ur-NA-li* na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
 
; ...un periòdic en català. : . (''...газета на каталанском языке.'') (ga-ZIE-ta na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
 
; ...un diccionari rus-català. : . (''...русско-каталанский словарь.'') (RUS-ka-ka-ta-LANS-kiî sla-VAR)
 
 
 
===Conduir===
 
; Voldria llogar un cotxe. : . (''Я хочу взять машину напрокат.'') (IA ja-CHIU VZIAT ma-SHI*-nu nap-ra-KAT)
 
; Que puc contractar una assegurança? : . (''Я могу взять страховку?'') (IA ma-GU VZIAT stra-JOF-ku?)
 
; Stop (''en un senyal'') : . (''СТОП'') (stop)
 
; Ups! : . (''Ой!'') (oî!)
 
; sentit únic : . (''одностороннее движение'') (ad-nas-ta-RON-nie-ie [email protected])
 
; estacionament prohibit : . (''парковка запрещена'') (par-KOF-ka zap-riesh-tshie-NA)
 
; límit de velocitat : . (''ограничение скорости'') (ag-ra-ni-CHIE-ni-ie SKO-ras-ti)
 
; benzinera : . (''(авто)заправка'') ((af-ta)-zap-RAF-ka)
 
; benzina : . (''бензин'') (bien-ZIN)
 
; gasoil/dièsel : . (''дизельное топливо'') (DI-ziel-na-ie TOP-li-va)
 
 
 
===Autoritats===
 
; La culpa és d'ell/ella! : . (''Это он/а виноват/а!'') (E-ta ON/a-NA vi-na-VA-ta!)
 
; No és el que sembla. : . (''Это не то что вы подумали'') (E-ta nie TO shto VI* pa-DU-ma-li)
 
; Ho puc explicar tot. : . (''Я сейчас всё объясню'') (IA sieî-CHAS FSIO a-bias-NIU)
 
; No he fet res malament. : . (''я не сделал/ сделала ничего плохого'') (IA nie ZDIE-lal/ ZDIE-la-la ni-che-VO pla-JO-va)
 
; M'han enganyat. : . (''Меня обманули'') (mie-NIA ab-ma-NU-li)
 
; On em porta? : . (''куда вы меня ведёте?'') (ku-DA vi* mie-NIA vie-DIO-tie?)
 
; M'han detingut? : . (''я арестован/ арестована?'') (IA a-ries-TO-van/ a-ries-TO-va-na?)
 
; Sóc un/una ciutadà/ciutadana espanyol/espanyola. : . (''я гражданин/гражданка Испании'') (IA [email protected]/[email protected] is-PA-ni-i)
 
; Vull parlar amb el consulat espanyol. : . (''я хочу поговорить с испанским  послом/консулом'') (IA ja-CHIU pa-ga-va-RIT s is-PANS-kim pas-LOM/KON-su-lam)
 
; Vull parlar amb un advocat. : . (''я хочу поговорить с адвокатом'') (IA ja-CHIU pa-ga-va-RIT s ad-va-KA-tam)
 
; Que puc pagar la fiança? : . (''Меня могут освободить под залог?'') (mie-NIA MO-gut as-va-ba-DIT pad za-LOK?)
 
; Que acceptaria una propina/suborn? : . (''могу ли я просто заплатить чаевые/взятку?'') (ma-GU li ia PROS-ta zap-la-TIT cha-ie-VI*-ie/VZIAT-ku?)
 
 
 
 
 
Observations sobre la fonetització:
 
 
 
- no s’indiquen les miajki znak (palatitzacions)
 
 
 
- @ = ж, î = й, i* = ы
 
 
 
- divisió en sil·labes intuïtiva quan hi ha dues o més consonants (s’intenta separar les consonants, encara que les regles de divisió en síl·labes del rus en alguns casos no ho permeten)
 

Revisió del 20:14, 22 ago 2011

Guies incompletes

Guies completes

Com començar una guia nova

Consulteu com crear una pàgina a Wikitravel i escriviu senguint el model per a les guies de conversa.