Hjälp Wikitravel att blir en bättre reseguide! Läs här

Wikitravel:Riktlinjer för användande av bilder

Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Hoppa till: navigering, sök

Föreliggande policy reglerar hur bilder och i viss mån andra media hanteras på Wikitravel.

Copyleft[Redigera]

Alla bilder på Wikitravel måste följa Wikitravel:Copyleft-licensen. Normalt skall de alltid vara producerade av den användare som laddar upp dem, se Wikitravel:Upphovsrätt för undantag från detta.

Information om copyright måste alltid anges på bildsidor. Bilder utan uppgift om licens kan raderas! Det är inte varje enskild användares uppgift att jaga licensen till en viss bild. Om en användare inte vet säkert vilken copyright som gäller för en fil får den inte laddas upp.

Det kan vara möjligt att återfinna information om filens copyrightägare i filens informationssida. Läs för mer information. Följande information skall alltid anges: copyrightår, copyrighthållare och licens (-er). För att ange vilken/vilka licens (-er) som tillämpas, använd aktuell mall.

Bilder från Wikimedia[Redigera]

Många bilder från Wikimedia Commons eller Wikipedia har tidigare varit licensierade under GFDL och kunde därför inte användas på Wikitravel. Emellertid är det allt fler Wikipedia-användare som väljer att släppa sina bilder under flera licenser, till exempel under Attribution-ShareAlike 3.0, vilken är kompatibel med Wikitravel. Dessutom bytte Wikimedia under 2008 upphovsrättslicens till Attribution-ShareAlike 3.0, vilket gör det hela betydligt enklare. Tag emellertid alltid för vana att kontrollera bildens licensinformation! Tag för vana att lägga dina filer på Wikitravel Shared som är Wikitravels motsvarighet till Wikimedia Commons. På det sättet blir dina bilder tillgängliga för fler Wikitravel-användare. Observera att man, om man använder Wikitravel Shared, även måste ge all licensinformation på engelska!

Använd sparsamt med bilder[Redigera]

Resenärer på väg kan använda Wikitravel från nätverk med mycket låg bandbredd. I vissa länder kan t.ex. internetcaféer låta 10 datorer dela på en enda 56 kB/s modemanslutning! Därför bör antalet bilder i en artikel hållas nere. En bild är alltid bätre än inga bilder, men de skall bara användas för att illustrera artikelfakta. Ett antal bilder av Kalmar slott ur olika vinklar är inte ett bra sätt att illustrera en artikel. På samma sätt behöver inte varje gata, hotell, restaurang, stad eller staty förevigas. Tänk också på att bilder skall vara i "thumb"-format så att en artikel inte består av jättestora bilder.

Interna bilder[Redigera]

Bilder som används på Wikitravel skall laddas upp till Wikitravel Shared (se även "Bilder från Wikimedia" ovan). Externa bilder får inte användas, men en länk till bildsidan kan publiceras i artikeln.

Bildformat[Redigera]

Bilder bör vara i något av följande format[Redigera]

  • JPEG - för fotografier
  • PNG - för text, kartor eller datorgenerade bilder
  • SVG - för kartkällor eller andra diagram

GIF-formatet är mindre bra, eftersom det är mindre avancerat än PNG som ändå har samma syfte. Läs mer på Burn all GIF:s.

Bildstorlek[Redigera]

En bild bör få rum på en A4-sida. Bilder, eller åtminstone miniatyrer av dessa, bör helst vara mindre än 250 pixlar (höjd eller bredd), med få undantag som t.ex. kartor. Bilder bör inte vara större än 100 kB, helst mindre än 50 kB.

En större bild kan förminskas, om du i artikelns bilddel anger ordet "thumb". Läs mer på Wikitravel:Hur man lägger till en bild.

Filnamn[Redigera]

Filnamn bör vara logiska. Många digitalkameror och scanners ger automatiskt bilderna namn i stil med "IMG00001.JPG". Ge istället dessa bilder namn som stämmer in på det motiv de föreställer. Använd då beskrivande namn med hela ord och understreck ("_") mellan orden. Detta gör att det blir lättare för andra användare att använda bilden i andra artiklar. Tag inte med bildstorleken i filnamnet (t.ex. "timbuktu_mosque_640x480.jpg") eftersom framtida bildredigering kan göra att dessa mått ändå inte stämmer. Om bilderna laddas upp på Wikimedia Shares (se "Bilder från Wikimedia" ovan) måste bildtiteln och all information vara på engelska!

Bilder på människor[Redigera]

Bilder på människor eller poseringsbilder kommer generellt sett att raderas, detta huvudsakligen av två anledningar:

  1. En bild på Taj Mahal är användbar för många. En bild på din flickvän iförd en rolig hatt och poserandes framför Taj Mahal är ointressant. Bilder på personer är därför i regel inte lämpliga att ladda upp. Undantag kan gälla bilder på vissa lagsporter eller aktiviteter med många människor och av stort intresse för andra. Bilder på folkmassor och på människor i vissa uniformer, t.ex. vaktparaden, kan också vara intressanta.
  2. Den svenska personuppgiftslagen, PUL, begränsar användandet av bilder på människor som inte gett sitt uttryckliga tillstånd till att bilden publiceras. Se även Wikitravel:Personuppgifter och Wikitravel:Radering. Samma typ av lag finns i andra länder, t.ex. i USA. Läs mer om detta här: Dan Heller Photography.

Bilduppgifter[Redigera]

I rutan "Sammanfattning" skall alltid anges vad bilden föreställer, var, när och hur den togs samt av vem. En bildtext kan t.ex. lyda: "The sunset over London from the OXO tower. Photo by {{User:NN|NN}}, Dec 20, 2005".

Andra filer[Redigera]

Ett av Wikitravels mål är att artiklarna skall fungera som bra handledning även i utskrivet skick. Detta gör att användandet av ljud- och videofiler är mindre användbart och bör undvikas.

Se även[Redigera]