Hjälp Wikitravel att blir en bättre reseguide! Läs här

Wikitravel:Manual för administratörer

Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Hoppa till: navigering, sök

Wikitravels manual för administratörer är ett hjälpmedel för nyblivna administratörer och ett sammanställning över hur administratörssysslor ska skötas.

Administratörsrollen[Redigera]

En administratör är en person som fått förtroendet från de andra deltagarna att få tillgång till vissa funktioner som skulle kunna missbrukas i fel händer. Administratörer har inte högre rang eller mer att säga till om än vilken användare som helst. Därför är det en viktig egenskap för en administratör att vara medveten om risken att uppfattas som auktoritär. Vid sabotage (se nedan) kan man behöva avvisa sabotörerna vänligt men bestämt, men maktutövning bör bara ske i nödfall. Det är mycket viktigt att en administratör inte använder sina privilegier för att få övertag i konflikter med andra användare. Skilj därför på administratörsrollen och rollen som artikelförfattare.

Verktyg[Redigera]

Det har visat sig att det bästa sättet att förebygga klotter och vandalism, både i verkligheten och på Wikitravel, är att hålla det rent och snyggt och att hålla efter sabotörer. Det här gör att seriösa skribenter gärna bidrar eftersom de känner sig trygga och det får sabotörer att tänka efter en extra gång. För att på bästa sättet sköta om Wikitravel har administratörerna fått tillgång till ett antal specialverktyg.

Dessa verktyg har tagits fram främst för att hantera målmedvetna och illasinnade sabotörer. Att permanent blockera en hel skola för att någon mindre välanpassad elev klottrat ner en enstaka sida är definitivt att ta i. "Rulla tillbaka" och "radera" räcker väldigt långt för svenska Wikitravels behov. Observera att du som administratör vid mycket svåra fall av sabotage från en IP-adress bör utnyttja möjligheten att skriva till dennes internetoperatör. Då måste du emellertid ha torrt på fötterna och kunna visa fram loggar på sabotörens beteende.

När du har blivit administratör kommer du att på sidan Speciella sidor att få tillgång till några nya funktioner längst ner under rubriken Sidor som erfordrar särskild behörighet. Där finns en länk till Blockera IP-adress med vilken IP-adresser och användare kan blockeras för kortare eller längre tid. På sidan Visa och återställ raderade sidor kan raderade sidor läsas och återställas. På varje artikelsida kommer du också att upptäcka två nya länkar längst upp och till höger, med texten Ta bort respektive Skydda. Dessa används för att radera sidor respektive att låsa (eller låsa upp) sidor så att de inte kan redigeras av andra än administratörer.

Rulla tillbaka[Redigera]

"Rulla tillbaka" är en knapp som finns efter artikelnamnen på exempelvis listan över alla en användares bidrag. Att trycka på den knappen är samma sak som att leta reda på den senaste versionen som skrevs av en annan användare, redigera den och spara den utan att ändra något. Detta är klotterbekämparens förstahandsverktyg och bör användas ymnigt. Det kan tyckas simpelt, men med detta kan en hel dags vandalism återställas med några snabba klick. Det funkar dock bara för vandalism av befintliga sidor, helt nyskapade sidor måste raderas istället.

Raderingar[Redigera]

Sidor kan raderas, vilket i praktiken innebär att de flyttas till ett arkiv där de bara är läsbara för administratörer (via Visa och återställ raderade sidor), som då även kan återställa raderade sidor. Klotter (könsord, svordomar, "adsddsfsafsdaf", "hej jag kladda på eran sida") kan raderas utan vidare. Även aningen tveksamma fall kan raderas direkt, eftersom andra administratörer kan se i borttagningsloggen vad du har gjort och därmed har en chans att invända om de inte håller med om din bedömning. Sidor som är svårbedömda eller där det saknas prejudikat bör tas upp på Wikitravel:Sidor som bör raderas. Tänk på att ta bort ev. stötande text från kommentarsrutan när du raderar, annars når klottraren ändå sitt mål när texten hamnar i listan över de senaste ändringarna.

En mycket viktig princip är denna: om en vettig artikel har varit nåbar under ett visst namn en tid, måste den för all framtid vara nåbar den vägen. Detta handlar om Wikitravels trovärdighet som källa. Om någon citerar Wikitravel och anger en webbadress som referens, måste personen kunna vara helt säker på att adressen fungerar så länge Wikitravel finns kvar. Det kan handla om adresser som publiceras i böcker, tidningar, avhandlingar och annat. Vi känner inte till var en artikel kan vara citerad, så därför kan vi inte ta bort en sida bara för att vi själva inte ser någon anledning till att den ska finnas kvar. När artiklar slås ihop eller flyttas runt, lämna alltid kvar en hänvisning till den närmast liknande artikeln. Hänvisningar är gjorda för att användas till detta.

Som administratör har du också möjlighet att radera bilder. Bilder kan återställas på samma sätt som text.

Skrivskydd (låsning) av sidor[Redigera]

Som administratör har du på varje artikel en knapp med texten Skydda. Genom att klicka på denna kan sidor låsas för redigeringar, en möjlighet som bör användas endast i extrema situationer, eller endast tillfälligt. Tänk på att det på framsidan står "Alla, även DU, kan redigera alla sidor", vilket är lite motsägelsefullt eftersom just framsidan är en av de få sidor vi spärrar permanent. Enskilda sidor kan du spärra tillfälligt utan vidare konsultation, men om du planerar att spärra en sida under en längre tid (dagar) bör det tas upp till diskussion. Se Wikitravel:Skrivskydd.

Varningar[Redigera]

Om man upptäcker att en användare klottrar varnar man denne genom att applicera korrekt mall på dennes användarsida och signera. Skriv också i sammanfattningsfältet vad du gjorde.

Exempel: Användare X klottrar i en artikel för första gången. Den som upptäcker detta återställer då den nedklottrade artikeln och sätter därefter mallen {{klotter}} med sin signatur på den klottrande användarens diskussionssida och skriver "K1" i sammanfattningsfältet. Fortsätter h*n klottra appliceras mall {{K2}} och skrivs "K2" i sammanfattningsfältet. Fortsätter användaren att klottra kan man välja att återigen sätta mallen {{K2}} och skriva "K2 - PÅGÅENDE" i sammanfattningsfältet. Ser inte en av administratörerna detta får man försöka göra dem uppmärksamma på det i efterhand.

Klottervarning och återställning kan göras av alla användare. Den som återställer en artikel letar upp senaste oklottrade version, väljer "redigera" och skriver i sammanfattningsfältet "Återställer till tidigare version av NN" där NN är den författare som skapade den senast oklottrade versionen. Därefter sparas sidan.

Blockeringar[Redigera]

Att blockera en användare är också ett drastiskt drag. Man tystar en person, något som ger associationer till censur och åsiktsförtryck. Ofta döljer sig flera andra användare bakom samma IP-adress (det är vanligt att exempelvis hela skolor eller företag har samma IP-adress), vilket gör att många oskyldiga ofta blir drabbade för att en enda person missköter sig. Man bör av dessa skäl vara återhållsam med blockeringar och när de måste användas bör de vara så korta som möjligt.

Återställningar och raderingar med åtföljande varning är den första försvarslinjen, blockeringar bör få vänta tills dess att det är uppenbart att klottraren inte tänker nöja sig med ett fåtal godartade klottringar. Blockeringar bör anpassas till ändamålet och vara så korta som möjligt; en blockering på två timmar är mer än nog för att en uttråkad högstadieelev ska tröttna och hitta något annat att roa sig med. Kom ihåg att det är lätt att förlänga en blockering vid behov, ta hellre till i underkant. Långtidsblockeringar är olämpliga av flera skäl, bland annat för att den ambitiösa klottraren ändå i allmänhet lätt kan ändra sin IP-adress. Blockeringar på mer än någon vecka bör inte användas om det inte finns goda skäl att anta att blockeringen kommer att göra mer nytta än skada.

Blockeringar av en IP-adress bör ske enligt följande mönster:

  1. Första resan klotter/sabotage - två timmar
  2. Andra resan klotter/sabotage - åtta timmar
  3. Tredje resan klotter/sabotage - 24 timmar
  4. Fjärde resan klotter/sabotage - en vecka
  5. Femte resan klotter/sabotage - en månad
  6. Sjätte resan klotter/sabotage - sex månader
  7. Sjunde resan klotter/sabotage - tolv månader

Observera att man normalt sett inte skall behöva blockera en användare eller IP-adress längre än max en vecka. Femte resan klotter och mer är mycket sällsynt. Använd därför administratörsförtroendet med omdöme!

Abuse[Redigera]

Vid fråga om klotter från en och samma adress under lång tid bör du överväga om du skall skriva till användarens internetoperatör och klaga. Läs mer om detta på Wikitravel:Abuse.

Wikitravel Shared[Redigera]

Som administratör på svenska Wikitravel är du även administratör på Wikitravel Shared, Wikitravels gemensamma site för illustrationer, m.m. Detta förutsätter att du har registrerat ett konto på Wikitravel Shared.

Fler administratörer[Redigera]

Wikitravels administratörer framgår av den här listan.

Giltighetstid, m.m.[Redigera]

Observera att du, om du av någon anledning inte loggar in under tre månader, kommer att mista dina administratörsbefogenheter. Du kan också begära att få dem indragna. Detta görs på Wikitravel:Begäran om administrativ behörighet.

Förlaga[Redigera]

Stora delar av denna artikel bygger på en förlaga från svenska Wikipedia. En transparent kopia av ursprungstexten återfinns här: Wikipedia:Manual för administratörer.