Hjälp Wikitravel att blir en bättre reseguide! Läs här

Podlasien

Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Hoppa till: navigering, sök
Podlasien

Default Banner.jpg

Podlasien till skillnad från Podlaskie

Podlasien är ett landskap till skillnad från Podlaskie som är ett vojvodskap (polska województwo podlaskie), vilket är en administrativ indelning som kan jämföras med de svenska länen. Landskapet Podlasie sträcker sig över den norra och södra delen av vojvodskapet Podlaskie, men även in i den norra och nordöstra delen av vojvodskapet Lubelskie samt den östra delen av vojvodskapet Mazowieckie. Białystok är vojvodskapet Podlaskies huvudstad. Skillnaden mellan landskap och administrativ indelning kan liknas vid hur det är i Sverige där vi exempelvis har landskapet Småland som består av tre olika län, Kalmars, Kronobergs och Jönköpings län. I Kronoberg är det Växjö som är huvudort (residensstad).

Vojvodskapet Podlaskie Vojvodskapet Podlaskie (polska województwo podlaskie) är ett vojvodskap i nordöstra Polen. Det har fått namn efter landskapet Podlasien. Huvudstad är Białystok.

Gränser

Vojvodskapet Podlaskie gränsar i norr och öster till Litauen och Vitryssland [även Belarus] och i väster och söder till tre andra vojvodskap dvs Ermland-Masuriens vojvodskap (polska województwo warmińsko-mazurskie), Masoviens vojvodskap (polska województwo mazowieckie) och Lublins vojvodskap (polska województwo lubelskie).

Hydrografi

Det finns cirka 280 sjöar i vojvodskapet Podlaskie. Den stora majoriteten av sjöarna ligger i den norra delen dvs. i”Wigierskie sjöområde” (Pojezierze Wigierskie) och Augustowskie-backarna (polska Pagórki Augustowskie). Den största sjön är Wigry (2 118,3 ha) och den djupaste sjön är Hańcza (108,5 m) som är också Polens djupaste sjö. Dessutom finns det Augustówkanalen (polska Kanał Augustowski) från 1800-talet som förbinder Wisłas avrinningsområde och Njemens avrinningsområde.

Floder: Wisłas avrinningsområde: Narew, Biebrza, Nurc och Bug Njemens avrinningsområde: Czarna Hańcza, Marycha och Szeszupa Pregels avrinningsområde: Błędzianka, Bludzia

Floden Bug (814 km lång), som har sitt ursprung i Ukraina, har som sitt största biflöde floden Narew (438 km lång) med ursprung i Vitryssland. När Bug och Narew har förenats faller de ut i Polens största flod Wisła som dess största biflöde. Längs floden Biebrza ligger Polens största nationalpark (se Biebrzański Park)

Klimat

Endast södra Polen där det finns stora bergsområden är kallare än nordöst Polen. Vojvodskapet Podlaskie får en lång och hård vinter, en kort vår och en kort och het sommar. Vojvodskapet Podlaskie ligger i tempererat klimat som är mer kontinentalt påverkat än resten av Polen. Den genomsnittliga årstemperaturen är cirka 7,5 ° C och den genomsnittliga årsnederbörden är 598 mm.


Miljö

Vojvodskapet Podlaskie är ett av vojvodskapen i Podlasie som är "Polens gröna lungor" med avseende på bland annat dess ren luft och ett stort antal grönområden. Skogsarealen utgör 30,3 % . Besökare får tillgång till oförstörd natur. Tack vare detta finns det i vojvodskapet Podlaskie massor av olika djurarter. Symbolen för vojvodksapet Podlaskie är visent (Europeisk bison) som lever i Knyszyńska skogen (polska Puszcza Knyszyńska) och Bialowiezaskogen (polska Puszcza Białowieska) (cirka 616 stycken). Det är också värt att påpeka att vojvodskapet Podlaskie är hem till 15 tusen bävrar och 15 -20 tusen par av vita storkar. Dessutom häckar i vojvodskapet Podlaskie hotade fågelarter i Polen och Europa såsom tjäder, orre, fiskgjuse och vattensångare. Varg och lodjur är bland djur som man kan påträffa i vojvodskapet Podlaskie.

Nationalparker och landskapsparker (eller naturvårdsområden)

Vojvodskapet Podlaskie har fyra nationalparker och tre ”landscape parks” =naturvårdsområdet enl  : 1. Białowieża nationalpark (Białowieża Park Narodowy) 2. Wigierski Park Narodowy [=W. nationalpark] norr om Suwałki 3. Biebrzański Park Narodowy [= B. Nationalpark] söder om Augustów 4. Narwiański Park Narodowy (Narwiński nationalpark) V och SV om Białystok Landskapspareker (enligt Msr) :

1. Landskapsparken Knyszyska urskog (Puszcza Knyszyska) 2. Landskapsparken Suwałski (Suwałski Park Krajobrazowy) 3. Landskapsparken Doliny Narwi (Łomżyaki Park Krajobrazowy Doliny Narwi) Białowieża nationalpark (Białowieża Park Narodowy på polska) Nationalparken ligger i den allra östligaste delen av vojvodskapet Podlaskies östra gräns till Vitryssland, och är en del av ett stort urskogsområde som sträcker sig in i Vitryssland. Nationalparken bildades redan 1932, vilket gör den till en av de äldsta nationalparkerna i Europa. År 1976 utsågs Białowieżaurskogen till ett UNESCO´s biosfärområde på 10 502 ha. Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). Denna urskog är den sista och största återstående blandade lövskogsmarken mellan nordliga (hemiboreala) och kontinentala klimatområden och består av en mosaik av olika växtsamhällen där några arter når sin sydligaste gräns på det norra halvklotet.

Nationalparken skrevs 1979 in på UNESCO´s världsarvslista (UNESCO World Heritage sites). Världsarv innebär att en kultur- eller naturmiljö anses vara av ojämförligt stor betydelse för hela mänskligheten. År 1992 utökades världsarvsområdet till att gälla även urskogsområdet Belovezhskaya Pushcha i Vitryssland. År 2014 utökades världsarvsområdet ytterligare till att gälla 141 885 ha med en buffertzon på 166 708 ha (vilket tillsammans blir 3086 kvadratkilometer, dvs lite mindre än Gotlands 3184 kvkm). Białowieżaurskogen är ett system av karaktäristiska låglandsskogar som har ett exceptionellt skyddsvärde för sina vidsträckta områden där ostörda naturliga biologiska processer pågår. Rikligt med dött trä har gett möjlighet för en stor variation av svampar och andra organismer som deltar i de naturliga nedbrytningsprocesserna. Här finns skyddsvärda ekosystem såsom våta ängar och andra våtmarker som behöver förvaltas aktivt på grund av minskat vattenflöde och förändringar i landskapet på grund av att det aktiva jordbruket i området har försvunnit. Białowieżaurskogen är också skyddsvärd för dess rika och mångsidiga djurliv. Här finns 59 däggdjursarter, över 250 fågelarter, 13 amfibier (groddjur), 7 reptiler (ormar och ödlor) och över 12 000 ryggradslösa djurarter (insekter m.fl.). Den djurart som framför allt förknippas med området är Europeisk bison , även kallad Visent (Bison bonasus). Denna art utrotades i vilt tillstånd 1919, men planterades åter ut i bland annat Białowieżaurskogen. Enligt UNESCO:s webbsida om världsarv är populationen 900 individer av världens totala population på ca 3600 Europeisk bison. Andra källor anger att populationen i Białowieżaurskogen är 300-500 individer.

Biebrzański nationalpark (Biebrzański Park Narodowy på polska)

Längs floden Biebrza, i Biebrza-flodens dalgång, ligger Polens största nationalpark (59000 ha, dvs 590kvkm) med Europas största bevarade myrmarksområde Parkens öppna myrlandskap har ett rikt växt och djurliv där många av Europas sällsynta rov- och sumpfåglar kan påträffas. Av de 235 arter som förekommer i området häckar 157. På våren samlas här flera tusen flyttfåglar. Biebrzas floddal är Polens största naturskyddsområde för älg. Här finns även varg, bäver och utter.