Hjälp Wikitravel att blir en bättre reseguide! Läs här

Kinesisk parlör

Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Hoppa till: navigering, sök
Kinesisk parlör

Default Banner.jpg

Den här sidan är en parlör.Kinesisk mandarin är det officiella språket i Kina och Taiwan, och är ett av de officiella språken i Singapore, Hong Kong och Macao. På svenska säger man oftast bara "mandarin" eller "kinesiska". I Kina kallas det för Putonghua (普通話), som betyder "vanligt tal", medan man i Taiwan kallar det för Guoyu (國語) - "nationens språk". Sedan 1950-talet är det det enda språket som tillåts i landets skolor (förutom Hong Kong). Standard mandarin är ganska likt, men inte identiskt, med dialekten i Beijingområdet. Märk att medan det talade mandarin i de ovannämnda platserna är samma språk, är skrivtecknen olika. I Taiwan, Hong Kong och Macao används traditionella tecken, medan det i övriga Kina och Singapore använder en förenklad avledning.

Uttalsguide[Redigera]

Vokaler[Redigera]

som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall"
som 'e' i "ek" eller 'e' i "en"
som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte"
som 'o' i "ok" eller 'o' i "och"
som 'u' i "hus" eller 'u' i "uggla"
som 'y' i "yta" eller 'y' i "yxa"
å 
som 'å' i "åsna" eller 'å' i "åtta"
ä 
som 'ä' i "äta" eller 'ä' i "äpple"
ö 
som 'ö' i "över" eller 'ö' i "öppna"

Konsonanter[Redigera]

som 'b' i "bo"
som 'c' i "cykel" eller 'c' i "clown"
som 'd' i "docka"
som 'f' i "flaska"
som 'g' i "gå"
som 'h' i "hopp"
som 'j' i "jag"
som 'k' i "ko" eller 'k' i "kista"
som 'l' i "lag"
som 'm' i "mor"
som 'n' i "nos"
som 'p' i "piano"
som 'k' i "ko"
som 'r' i "rad"
som 's' i "segel"
som 't' i "topp"
som 'v' i "val"
som 'v' i "val"
som 'x' i "yxa"
som 'y' i "yxa" eller 'y' i "yta"
som 'z' i "zebra"

Vanliga ljudsammansättningar[Redigera]

sj 
som 'sj' i "sju"
stj 
som 'sj' i "sju"
skj 
som 'sj' i "sju"
tj 
som 'tj' i "tjugo"
kj 
som 'tj' i "tjugo"
lj 
som 'j' i "jag"
ng 
som 'ng' i "kung"
gn 
som 'gn' i "ugn"
nk 
som 'nk' i "tänka"

Fraslista[Redigera]

Grunderna[Redigera]

Att vara eller inte vara

I kinesiskan finns inga ord för "ja" och "nej" i sig; istället besvaras frågor vanligast med att repetera verbet. Vanliga exempel är: Att vara eller inte vara

是 shi, 不是 bú shì

Att ha eller inte ha / där är eller där är inte

有 yǒu, 没有 méi yǒu

Att ha rätt eller fel

对 duì, 不对 bú duì

{{infobox|Rubrik=Ställ en fråga på kinesiska|Text=Det finns många sätt att ställa en fråga på kinesiska. Här är två enkla för turister... Verb/adjektiv. + bú + Verb/adj.

Exempel - hăo bú hăo? - Mår du bra? (ordagrant - bra inte bra?)

Undantag - yŏu méi yŏu? - Har du? (ordagrant - har inte har?)

Mening + ma

Exempel - nĭ shì zhōngguóren ma? - Är du kines? (ordagrant - du är kines + ma)

Vanliga skyltar

ÖPPEN 
STÄNGD 
INGÅNG 
UTGÅNG 
TRYCK 
DRAG 
TOALETT 
MÄN 
KVINNOR 
FÖRBJUDET 
Hej 
你好。 (Nǐ hǎo)
Hur mår du? 
你好吗?? (Nǐ hǎo ma?) 身体好吗? (Shēntǐ hǎo ma?)
Bra, tack. 
很好, 谢谢。 (Hěn hǎo, xièxie)
Vad heter du (i förnamn)? 
你叫什么名字?? (Nǐ jiào shénme míngzi?)
Jag heter ______ . 
我叫 ______ 。 . (Wǒ jiào ______)
Trevligt att träffas. 
很高兴认识你。. (Hěn gāoxìng rènshì nǐ)
Tack 
谢谢。 (Xièxie)
Varsågod 
不客气。 (Bú kèqi)
Ja 
se infobox
Nej 
se infobox
Ursäkta mig 
请问 (qǐng wèn)
Förlåt 
打扰一下。 (Dǎrǎo yixià) eller 麻烦您了 (Máfan nín le)
Hej då 
再见。 (Zàijiàn)
Hej då (mindre formellt
拜拜。 (Bai-bai)
Jag kan inte prata namn på språket [bra]. 
我不会说汉语。. (Wǒ bú huì shuō Hànyǔ)
Pratar du svenska? 
... (...)
Pratar du engelska? 
你会说英语吗?? (Nǐ huì shuō Yīngyǔ ma?)
Finns det någon här som pratar engelska? 
这里有人会说英语吗?? (Zhèlĭ yǒu rén hùi shuō Yīngyǔ ma?)
Hjälp! 
救命! (Jiù mìng!)
Se upp! 
... (...)
God morgon 
早安。 (Zǎo'ān)
God kväll 
晚上好。 (Wǎnshàng hǎo)
God natt 
晚安。 (Wǎn'ān)
Jag förstår inte. 
我听不懂。 (Wǒ tīng bù dǒng)
Var är toaletten? 
厕所在哪里?? (Cèsuǒ zài nǎli?)

Problem[Redigera]

Lämna mig i fred. 
不要打扰我。. (...)
Rör mig inte! 
不要碰我! (...)
Jag ringer polisen. 
我要叫警察了。 (...)
Polis! 
警察! (...)
Stopp! Tjuv! 
住手!小偷! (...)
Jag behöver din hjälp. 
我需要你的帮助。 (...)
Det är en nödsituation. 
这是紧急情况。 (...)
Jag är vilse. 
我迷路了。 (...)
Jag har förlorat min väska. 
我丟了手提包。 (...)
Jag har förlorat min plånbok. 
我丟了钱包。 (...)
Jag är sjuk. 
我生病了。 (...)
Jag har skadat mig. 
我受伤了。 (...)
Jag behöver en doktor. 
我需要医生。 (...)
Kan jag få låna din telefon? 
我可以打个电话吗? (...)

Nummer[Redigera]

Kinesiska nummer är väldigt... Medan de indo-arabiska (västerländska) numrena har börjat användas allt mer, används de kinesiska numrena nedan fortfarande i vardagliga sammanhang som i affärer. Symbolerna inom parantes används oftast i finansiella sammanhang, som när man skriver en check och på sedlar.

〇, 零 (ling)
一 (壹) (...)
二 (贰) (...)
三 (叁) (...)
四 (肆) (...)
五 (伍) (...)
六 (陆) (...)
七 (柒) (...)
八 (捌) (...)
九 (玖) (...)
10 
十 (拾) (...)
11 
十一 (...)
12 
十二 (...)
13 
十三 (...)
14 
十四 (...)
15 
十五 (...)
16 
十六 (...)
17 
十七 (...)
18 
十八 (...)
19 
十九 (...)
20 
二十 (...)
21 
二十一 (...)
22 
二十二 (...)
23 
二十三 (...)
30 
三十 (...)
40 
四十 (...)
50 
五十 (...)
60 
六十 (...)
70 
七十 (...)
80 
八十 (...)
90 
九十 (...)
100 
一百 (壹佰) (...)
101 
一百〇一 (...)
110 
一百一十 (...)
111 
一百一十一 (...)
200 
二百 (...)
300 
三百 (...)
500 
五百 (...)
1 000 
一千 (壹仟) (...)
2 000 
二千 (...)

Nummer över 10 000 sätts i grupper med fyra siffror, och startar med 万 wàn (tiotusen). "En miljon" skrivs alltså som "hundra tiotusen" (一百万).

10 000 
一万 (壹萬) (...)
10 001 
一万〇一 (...)
10 002 
一万〇二 (...)
20 000 
二万 (...)
50 000 
五万 (...)
100 000 
十万 (...)
200 000 
二十万 (...)
1 000 000 
一百万 (...)
10 000 000 
一千万 (...)
100 000 000 
一亿 (壹億) (...)
1 000 000 000 
... (...)
1 000 000 000 000 
一兆 (...)
nummer _____ (tåg, buss, mm.
number _____ (...)

... används i en kombination med nummer för att ange en mängd av substantiv. På svenska blir det "två stycken papper" istället för bara "två papper". Se [1] för vidare detaljer.

halv 
半 (...)
mindre än 
少於 (...)
mer än 
多於 (...)
mer 
更 (...)

Exempel.jpg == Time ==

Now
now (现在 xianzai)
Later
lateralis (一 会 / 以后 / 之后)

, Before: before (之前 / 以前)

Tomorrow
Morning (早上 zaoshang)
Morning
Morning (上午 shangwu')
Morning
afternoon (下午 xiawu)
Evening
evening (傍晚 bang wan / wan shang 晚上)
Night
night (晚上 wan shang)

Time[Redigera]

, One at night: one o'clock AM (半夜 一点 Banys yidian)

Seven in the morning, seven o'clock AM (早上 七点 zaoshang qidian)

, Lunch: (午饭 wufan)

One in the afternoon
one o'clock pm (下午 一点 xiawu yidian)
Seven in the evening
seven o'clock pm (晚上 七点 wanshang qidian)
Midnight
Midnight (半夜 Banys)

=== === Duration

_____ Minute (s)
_____ minute (s) (分钟 fenzhong ..)
_____ Hour (s)
_____ hour (s) (小时 xiaoshi)
_____ Day (s)
_____ day (s) (天 tian)
_____ Week (s)
_____ week (s) (星期 xingqi)
_____ Month (s)
_____ month (s) ('月 yue)
_____ Year: _____ year (s) (年 ninth grade)

Days === ===

Today
today (今天 jintian)
Yesterday
yesterday (昨天 zuotian)
Tomorrow
Tomorrow ('明天 mingtian)
This week
this week (这 周 zhezhou)
Last week
last week (上周 shang zhou)
Next week
next week (下周 xiazhou)
Monday
Monday (星期一 xingqiyi)
Tuesday
Tuesday (星期二 xingqi you ...)
Wednesday
Wednesday (星期三 xingqi san)
Thursday
Thursday (星期四 xingqisi)
Friday: Friday (星期五 xingqiwu')
Saturday
Saturday (星期六 xingqi liu')
Sunday: Sunday (星期天 xingqitian)

=== === Months

If the inhabitants of the countries where the language used to use a different calendar than the Gregorian to explain it here and list its months. See English-Hebrew frasbok as an example.

, January: January (一月 yiyue')

February
February (二月 eryue)

, March: March (三月 sanyue')

April
April (四月 siyue')
May: May (五月 wuyue')

, June: June (六月 liuyue') , July: July (七月 qiyue')

August
August (八月 bayue')
September
September (九月 jiuyue')
October
October (十月 shiyue')
November
November (十一月 shiyiyue')
December
December (十二月 shieryue')

Writing time and date[Redigera]

Give some examples of how to write the date and time and it is not written in the same way as in Sweden.

Färger[Redigera]

svart 
black (黑色 heise)
vit 
white (白色 baise)
grå 
gray (灰色 huise)
röd 
red (红色 hongse)
blå 
blue (蓝色 lanse)
gul 
yellow (黄色 huangse)
grön 
green (绿色 lvse)
orange 
orange (' 橙色 chengse)
lila 
purple (紫色 zise)
brun 
brown (棕色 zongse)

Transport[Redigera]

Buss och tåg[Redigera]

Hur mycket kostar en biljett till _____? 
How much is a ticket to _____? (...)
En biljett till _____, tack. 
One ticket to _____, please. (...)
Var går tåget/bussen? 
Where does this train/bus go? (...)
Var är tåget/bussen till _____? 
Where is the train/bus to _____? (...)
Stannar tåget/bussen i _____? 
Does this train/bus stop in _____? (...)
När gåt tåget/bussen till _____? 
When does the train/bus for _____ leave? (...)
När anländer tåget/bussen till _____? 
When will this bus arrive in _____? (...)

Vägvisningar[Redigera]

Hur kommer jag till _____ ? 
How do I get to _____ ? (...)
...järnvägsstationen? 
...the train station? (...)
...busstationen? 
...the bus station? (...)
...flygplatsen? 
...the airport? (...)
...centrum? 
...downtown? (...)
...vandrarhemmet? 
...the youth hostel? (...)
...hotell _____? 
...the _____ hotel? (...)
...det svenska konsulatet? 
...the Swedish consulate? (...)
Var finns det många... 
Where are there a lot of... (...)
...hotell? 
...hotels? (...)
...restauranter? 
...restaurants? (...)
...barer? 
...bars? (...)
...sevärdheter? 
...sites to see? (...)
Kan du visa mig på kartan? 
Can you show me on the map? (...)
gata 
street (...)
Sväng vänster 
Turn left (...)
Sväng höger 
Turn right (...)
vänster 
left (...)
höger 
right (...)
rakt fram 
straight ahead (...)
mot _____ 
towards the _____ (...)
förbi _____ 
past the _____ (...)
före _____ 
before the _____ (...)
Titta efter _____. 
Watch for the _____. (...)
korsning 
intersection (...)
norr 
north (...)
söder 
south (...)
öster 
east (...)
väster 
west (...)
uppför 
uphill (...)
nedför 
downhill (...)

Taxi[Redigera]

Taxi! 
Taxi! (...)
Ta mig till _____, tack. 
Take me to _____, please. (...)
Hur mycket kostar det att åka till _____? 
How much does it cost to

get to _____? (...)

Ta mig dit, tack. 
Take me there, please. (...)

Boende[Redigera]

Har nu några lediga rum? 
Do you have any rooms available? (...)
Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer? 
How much is a room for one person/two people? (...)
Finns det... 
Does the room come with... (...)
...lakan? 
...bedsheets? (...)
...ett badrum? 
...a bathroom? (...)
...telefon? 
...a telephone? (...)
...TV? 
...a TV? (...)
Kan jag få se rummet först? 
May I see the room first? (...)
Har ni något... 
Do you have anything (...)
...tystare? 
...quieter? (...)
...större? 
...bigger? (...)
...renare? 
...cleaner? (...)
...billigare? 
...cheaper? (...)
OK, jag tar det. 
OK, I'll take it. (...)
Jag kommer att stanna _____ natt(nätter). 
I will stay for _____ night(s). (...)
Kan du föreslå ett annat hotell? 
Can you suggest another hotel? (...)
Har ni ett kassaskåp? 
Do you have a safe? (...)
...låsbara skåp? 
...lockers? (...)
Ingår frukost/middag? 
Is breakfast/supper included? (...)
Hur dags är det frukost/middag? 
What time is breakfast/supper? (...)
Var snäll och städa mitt rum. 
Please clean my room. (...)
Kan ni väcka mig klockan _____? | Can you wake me at _____? (...)
Jag vill checka ut. 
I want to check out. (...)

Pengar[Redigera]

Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund? 
Do you accept American dollars/euros/British pounds? (...)
Tar ni emot kreditkort? 
Do you accept credit cards? (...)
Kan ni växla pengar åt mig? 
Can you change money for me? (...)
Var kan jag växla pengar? 
Where can I get money changed? (...)
Kan ni lösa in resecheckar åt mig? 
Can you change a traveler's check for me? (...)
Var kan jag lösa in resecheckar? 
Where can I get a traveler's check changed? (...)
Vad är växlingskursen? 
What is the exchange rate? (...)
Var finns det en bankomat? 
Where is an automatic teller machine (ATM)? (...)

Mat[Redigera]

Ett bord för en/två personer, tack. 
A table for one person/two people, please. (...)
Kan jag få se menyn, tack? 
Can I look at the menu, please? (...)
Kan jag få titta i köket? 
Can I look in the kitchen? (...)
Har ni en husets specialitet? 
Is there a house specialty? (...)
Finns det någon lokal specialitet? 
Is there a local specialty? (...)
Jag är vegetarian. 
I'm a vegetarian. (...)
Jag äter inte fläskkött. 
I don't eat pork. (...)
Jag äter inte nötkött. 
I don't eat beef. (...)
Jag äter bara kosher-mat. 
I only eat kosher food. (...)
a la carte 
a la carte (...)
frukost 
breakfast (...)
lunch 
lunch (...)
middag 
dinner eller supper (...)
Jag vill ha _____. 
I want _____. (...)
Jag vill ha en rätt med _____. 
I want a dish containing _____. (...)
kyckling 
chicken (...)
nötkött 
beef (...)
fisk 
fish (...)
skinka 
ham (...)
korv 
sausage (...)
ost 
cheese (...)
ägg 
eggs (...)
sallad 
salad (...)
(färska) grönsaker 
(fresh) vegetables (...)
(färsk) frukt 
(fresh) fruit (...)
bröd 
bread (...)
rostat bröd 
toast (...)
nudlar 
noodles (...)
ris 
rice (...)
bönor 
beans (...)
Kan jag få ett glas _____? 
May I have a glass of _____? (...)
Kan jag få en kopp _____? 
May I have a cup of _____? (...)
Kan jag få en flaska _____? 
May I have a bottle of _____? (...)
kaffe 
coffee (...)
te 
tea (...)
juice 
juice (...)
kolsyrat vatten 
sparkling water (...)
vatten 
water (...)
öl 
beer (...)
rött/vitt vin 
red/white wine (...)
Kan jag få lite _____? 
May I have some _____? (...)
salt 
salt (...)
svartpepper 
black pepper (...)
smör 
butter (...)
Ursäkta mig, kyparen? (getting attention of server)
Excuse me, waiter? (...)
Jag är färdig. 
I'm finished. (...)
Det var jättegott. 
It was delicious. (...)
Var snäll att ta bort faten. 
Please clear the plates. (...)
Notan, tack. 
The check, please. (...)

Barer[Redigera]

Serverar ni alkohol? 
Do you serve alcohol? (...)
Har ni bordsservering? 
Is there table service? (...)
En öl/två öl, tack. 
A beer/two beers, please. (...)
Ett glas rött/vitt vin, tack. 
A glass of red/white wine, please. (...)
En stor stark, tack. 
A pint, please. (...)
En flaska, tack. 
A bottle, please. (...)
whiskey 
whiskey (...)
vodka 
vodka (...)
rom 
rum (...)
vatten 
water (...)
apelsinjuice 
orange juice (...)
CocaCola 
Coke (...)
Har ni något snacks? 
Do you have any bar snacks? (...)
En till, tack. 
One more, please. (...)
När stänger ni? 
When is closing time? (...)

Shopping[Redigera]

Har ni den här i min storlek? 
Do you have this in my size? (...)
Hur mycket kostar den här? 
How much is this? (...)
Det är för dyrt. 
That's too expensive. (...)
Tar ni _____? 
Would you take _____? (...)
dyrt 
expensive (...)
billigt 
cheap (...)
Jag har inte råd. 
I can't afford it. (...)
Jag vill inte ha den. 
I don't want it. (...)
Du lurar mig. 
You're cheating me. (...)
Jag är inte intresserad. 
I'm not interested. (..)
OK, jag tar den. 
OK, I'll take it. (...)
Kan jag få en påse? 
Can I have a bag? (...)
Skickar ni till utlandet? 
Do you ship (overseas)? (...)
Jag behöver... 
I need... (...)
...tandkräm. 
...toothpaste. (...)
...en tandborste. 
...a toothbrush. (...)
...tamponger. 
...tampons. (...)
...tvål. 
...soap. (...)
...shampoo. 
...shampoo. (...)
...smärtstillande. 
...pain reliever. (...)
...medicin mot förkylning. 
...cold medicine. (...)
...magmedicin. 
...stomach medicine. (...)
...en rakhyvel. 
...a razor. (...)
...ett paraply. 
...an umbrella. (...)
...solskyddskräm. 
...sunblock lotion. (...)
...ett vykort. 
...a postcard. (...)
...frimärken. 
...postage stamps. (...)
...batterier. 
...batteries. (...)
...skrivpapper. 
...writing paper. (...)
...en penna. 
...a pen. (...)
...böcker på svenska. 
...Swedish-language books. (...)
...tidningar på svenska. 
...Swedish-language magazines. (...)
...dagstidningar på svenska. 
...an Swedish-language newspaper. (...)
...en svensk-engelsk ordlista. 
...a Swedish-English dictionary. (...)

Att köra[Redigera]

Jag vill hyra en bil. 
I want to rent a car. (...)
Kan jag få en försäkring? 
Can I get insurance? (...)
stop (på en vägskylt
stop (...)
återvändsgränd 
blind alley (...)
ingen parkering 
no parking (...)
hastighetsgräns 
speed limit (...)
bensinstation 
gas station (...)
bensin 
petrol (...)
diesel 
diesel (...)

Myndigheter[Redigera]

Jag har inte gjort något fel. 
I haven't done anything wrong. (...)
Det var ett missförstånd. 
It was a misunderstanding. (...)
Vart för ni mig? 
Where are you taking me? (...)
Är jag arresterad? 
Am I under arrest? (...)
Jag är svensk medborgare. 
I am a Swedish citizen. (...)
Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet. 
I need to talk to the Swedish embassy/consulate. (...)
Jag vill tala med en advokat. 
I want to talk to a lawyer. (...)
Kan jag betala böter nu? 
Can I just pay a fine now? (...)

Att lära sig mer[Redigera]

Här ger du mer information om var du kan lära sig språket, till exempel länkar till internetkurser eller textböcker, förslag på kurser man kan gå, eller förslag på ordlistor.

Hur säger man _____ ? 
How do you say _____ ? (...)
Vad heter det här/det där? 
What is this/that called? (...)