Wikitravel:Вавилон

Материал из Википутешествие
Перейти к: навигация, поиск


Языки[править]

Азербайджанский (az)[править]

{{Участник az-0}}
az-0 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini heç nə başa düşmir.
{{Участник az-1}}
az-1 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini aşağı səviyyədə başa düşür.
{{Участник az-2}}
az-2 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini aralıq səviyyədə başa düşür.
{{Участник az-3}}
az-3 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini yüksək səviyyədə başa düşür.
{{Участник az-4}}
az-4 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini ana dili kimi başa düşür.
{{Участник az}}
az Bu istifadəçi Azərbaycanli dir.

Английский (en)[править]

{{Участник en-0}}
en-0 This person does not understand English (or understands it with considerable difficulties, or does not want to speak English).
{{Участник en-1}}
en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.
{{Участник en-2}}
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.
{{Участник en-3}}
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
{{Участник en-4}}
en-4 This user is able to contribute with a near-native level of English.
{{Участник en}}
en This user is a native speaker of English.

Арабский (ar)[править]

{{Участник ar-0}}
ar-0 هذا المستخدم لا يفهم اللغة العربية (أو يفهمها بمشقة أو لا يريد أن يتحدث بها)
{{Участник ar-1}}
ar-1 هذا المستخدم يعرف مبادئ العربية.
{{Участник ar-2}}
ar-2 هذا المستخدم قادر على التواصل باللغة العربية بمرحلة متوسطة
{{Участник ar-3}}
ar-3 هذا المستخدم قادر على التواصل باللغة العربية بمرحلة متقدمة
{{Участник ar-4}}
ar-4 هذا المستخدم قادر على التواصل باللغة العربية بمرحلة قريبة من متكلمي اللغة الأم الأصليين
{{Участник ar}}
ar هذا المستخدم يتحدث العربية و هي لغته الأم

Армянский (hy)[править]

{{Участник hy-0}}
hy-0 Տվյալ մասնակիցը չի հասկանում հայերեն (կամ հասկանում է մեծ դժվարությամբ)։
{{Участник hy-1}}
hy-1 Տվյալ մասնակիցը նախագծի մեջ կարող է կատարել ներդրում հայերեն լեզվով նախնական մակարդակով։
{{Участник hy-2}}
hy-2 Տվյալ մասնակիցը նախագծի մեջ կարող է կատարել ներդրում հայերեն լեզվով միջին մակարդակով։
{{Участник hy-3}}
hy-3 Տվյալ մասնակիցը նախագծի մեջ կարող է կատարել ներդրում հայերեն լեզվով բարձր մակարդակով։
{{Участник hy-4}}
hy-4 Տվյալ մասնակիցը տիրապետում է հայերենին համարյա որպես մայրենի լեզվի։
{{Участник hy}}
hy Հայերենը հանդիսանում է մայրենի լեզու տվյալ մասնակցի համար։

Белорусский (be)[править]

{{Участник be-0}}
be-0 Беларускай мовай не валодаю, або разбіраю з вялікімі цяжкасцямі.
{{Участник be-1}}
be-1 Гэты ўдзельнік ведае беларускую мову на пачатковым узроўні.
{{Участник be-2}}
be-2 Гэты ўдзельнік ведае беларускую мову на сярэднім узроўні.
{{Участник be-3}}
be-3 Гэты ўдзельнік свабодна валодае беларускай мовай.
{{Участник be-4}}
be-4 Гэты ўдзельнік валодае беларускай мовай як роднай.
{{Участник be}}
be Беларуская мовародная для гэтага ўдзельніка.

Болгарский (bg)[править]

{{Участник bg-0}}
bg-0 Този потребител не знае по български език.
{{Участник bg-1}}
bg-1 Този потребител има начални познания по български език.
{{Участник bg-2}}
bg-2 Този потребител има познания на средно ниво по български език.
{{Участник bg-3}}
bg-3 Този потребител има задълбочени познания по български език.
{{Участник bg-4}}
bg-4 Този потребител говори български език на ниво почти като роден език.
{{Участник bg}}
bg Родният език на този потребител е български.

Греческий (el)[править]

{{Участник el-0}}
el-0 Αυτός ο χρήστης δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά (ή τα καταλαβαίνει με πολύ δυσκολία).
{{Участник el-1}}
el-1 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε βασικού επιπέδου Ελληνικά.
{{Участник el-2}}
el-2 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε μέτριου επιπέδου Ελληνικά.
{{Участник el-3}}
el-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε ανώτερου επιπέδου Ελληνικά.
{{Участник el-4}}
el-4 Αυτός ο χρήστης μιλά Ελληνικά σχεδόν ως μητρική γλώσσα.
{{Участник el}}
el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.

Грузинский (ka)[править]

{{Участник ka-0}}
ka-0 ეს მომხმარებელი ქართული ენა არ იცი.
{{Участник ka-1}}
ka-1 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის ელემენტარულ დონეზე.
{{Участник ka-2}}
ka-2 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის საშუალო დონეზე.
{{Участник ka-3}}
ka-3 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის მაღალ დონეზე.
{{Участник ka-4}}
ka-4 ამ მომხმარებელმა ქართული ენა იცის თითქმის მშობლიური ენის დონეზე.
{{Участник ka}}
ka ამ მომხმარებლისათვის მშობლიური ენა არის ქართული.

Иврит (he)[править]

{{Участник he-0}}
he-0 משתמש זה אינו יודע עברית כלל.
{{Участник he-4}}
he-4 משתמש זה דובר עברית כמעט כשפת האם שלו

Испанский (es)[править]

{{Участник es-0}}
es-0 En cuanto a este español del usuario no se reconoce, (o es considerablemente difícil) para entender.
{{Участник es-1}}
es-1 Este usuario puede contribuir con un nivel básico de español.
{{Участник es-2}}
es-2 Este usuario puede contribuir con un nivel intermedio de español.
{{Участник es-3}}
es-3 Este usuario puede contribuir con un nivel avanzado de español.
{{Участник es-4}}
es-4 El nivel de este usuario corresponde al de un hablante casi nativo del español.
{{Участник es}}
es Este usuario tiene el español como lengua materna.

Итальянский (it)[править]

{{Участник it-0}}
it-0 L'utente non parla l'italiano.
{{Участник it-1}}
it-1 L'utente può contribuire con un italiano di livello semplice.
{{Участник it-2}}
it-2 Questo utente può contribuire con un italiano di livello intermedio.
{{Участник it-3}}
it-3 Questo utente può contribuire con un livello Avanzato di Italiano
{{Участник it-4}}
it-4 Questo utente è può contribuire con un livello quasi nativo di Italiano.
{{Участник it}}
it Questo utente è di madrelingua italiana.

Китайский (zh)[править]

{{Участник zh-0}}
zh-0 该用户完全不懂中文,或不愿意以此语言进行交流。
{{Участник zh-1}}
zh-1 该用户能以初级程度中文进行交流。
{{Участник zh-2}}
zh-2 该用户能以中级程度中文进行交流。
{{Участник zh-3}}
zh-3 该用户能以高级程度中文进行交流。
{{Участник zh-4}}
zh-4 该用户能以近乎母语程度中文进行交流。
{{Участник zh}}
zh 该用户的母语汉语,能以流利的中文进行交流。

Немецкий (de)[править]

{{Участник de-0}}
de-0 Dieser Benutzer hat keine Deutschkenntnisse (oder hat beträchtliche Schwierigkeiten mit der Sprache).
{{Участник de-1}}
de-1 Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
{{Участник de-2}}
de-2 Dieser Benutzer hat fortgeschrittene Deutschkenntnisse.
{{Участник de-3}}
de-3 Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
{{Участник de-4}}
de-4 Dieser Benutzer hat mit einem Muttersprachler vergleichbare Deutschkenntnisse.
{{Участник de}}
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.

Норвежский (no)[править]

{{Участник no-0}}
no-0 Denne brukeren snakker ikke norsk (eller har svært begrensede norsk-kunnskaper).
{{Участник no-1}}
no-1 Denne brukeren har basiskunnskaper i norsk.
{{Участник no-2}}
no-2 Denne brukeren har kunskaper på mellomnivå i norsk.
{{Участник no-3}}
no-3 Denne brukeren kan bidra med avansert nivå i norsk.
{{Участник no-4}}
no-4 Brukeren snakker norsk på samme nivå som en innfødt.
{{Участник no}}
no Brukeren snakker norsk som morsmål.

Польский (pl)[править]

{{Участник pl-0}}
pl-0 Ta osoba nie rozumie języka polskiego (albo ma z nim olbrzymie trudności).
{{Участник pl-1}}
pl-1 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie podstawowym.
{{Участник pl-2}}
pl-2 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie średniozaawansowanym.
{{Участник pl-3}}
pl-3 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie zaawansowanym.
{{Участник pl-4}}
pl-4 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim prawie jak językiem ojczystym.
{{Участник pl}}
pl Język polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.

Русский (ru)[править]

{{Участник ru-0}}
ru-0 Этот участник не понимает по-русски (или понимает с большим трудом).
{{Участник ru-1}}
ru-1 Этот участник может вносить вклад в данный проект на русском языке начального уровня.
{{Участник ru-2}}
ru-2 Этот участник может вносить вклад в данный проект на русском языке среднего уровня.
{{Участник ru-3}}
ru-3 Этот участник может вносить вклад в данный проект на русском языке высокого уровня.
{{Участник ru-4}}
ru-4 Этот участник владеет русским почти как родным.
{{Участник ru}}
ru Русский язык для данного участника является родным.

Турецкий (tr)[править]

{{Участник tr-0}}
tr-0 Bu kullanıcı Türkçe'yi anlamıyor (ya da ancak büyük zorlukla anlayabiliyor ya da Türkçe konuşmak istemiyor).
{{Участник tr-1}}
tr-1 Bu kullanıcı düşük seviyede Türkçe anlıyor.
{{Участник tr-2}}
tr-2 Bu kullanıcı orta seviyede Türkçe anlıyor.
{{Участник tr-3}}
tr-3 Bu kullanıcı yüksek seviyede Türkçe anlıyor.
{{Участник tr-4}}
tr-4 Bu kullanıcı Türkçe'yi ana dili gibi anlıyor.
{{Участник tr}}
tr Bu kullanıcının ana dili Türkçe'dir.

Украинский (uk)[править]

{{Участник uk-0}}
uk-0 Цей користувач не розуміє української мови (або розуміє зі значними труднощами).
{{Участник uk-1}}
uk-1 Користувач може робити внесок українською мовою початковому рівні.
{{Участник uk-2}}
uk-2 Користувач може робити внесок українською мовою середньому рівні.
{{Участник uk-3}}
uk-3 Користувач може робити внесок українською мовою високому рівні.
{{Участник uk-4}}
uk-4 Користувач володiє українською мовою майже на рівні з рiдною.
{{Участник uk}}
uk Українська мова для цього користувача є рідною.

Французкий (fr)[править]

{{Участник fr-0}}
fr-0 Cette personne ne comprend pas le français (ou ne le comprend pas sans grande difficulté).
{{Участник fr-1}}
fr-1 Cette personne peut contribuer avec un niveau élémentaire de français.
{{Участник fr-2}}
fr-2 Cette personne peut contribuer avec un niveau moyen en français.
{{Участник fr-3}}
fr-3 Cette personne peut contribuer avec un niveau avancé de français.
{{Участник fr-4}}
fr-4 Cet utilisateur parle français à un niveau comparable à la langue maternelle.
{{Участник fr}}
fr Cette personne parle français comme langue maternelle.

Хинди (hi)[править]

{{Участник hi-0}}
hi-0 यह सदस्य हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं रखते।
{{Участник hi-1}}
hi-1 यह सदस्य हिन्दी भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान रखते हैं।
{{Участник hi-2}}
hi-2 यह सदस्य हिन्दी भाषा के मध्यम स्तर का ज्ञान रखते हैं।
{{Участник hi-3}}
hi-3 यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
{{Участник hi-4}}
hi-4 यह सदस्य हिन्दी भाषा का मातृभाषा-जैसा ज्ञान रखते हैं।
{{Участник hi}}
hi इस सदस्य की मातृभाषा हिन्दी है।

Японский (ja)[править]

{{Участник ja-0}}
ja-0 この利用者は日本語わかりません(または理解するのがかなり困難です)。
{{Участник ja-1}}
ja-1 この利用者は簡単日本語を話します。
{{Участник ja-2}}
ja-2 この利用者はある程度日本語を話します。
{{Участник ja-3}}
ja-3 この利用者は流暢日本語を話します。
{{Участник ja-4}}
ja-4 この利用者は母語に近いレベル日本語を話します。
{{Участник ja}}
ja この利用者は日本語母語としています。

См. также[править]