Modificări

Salt la: navigare, căutare

Ghid de conversaţie german

181 de octeți șterși, 28 martie 2004 19:24
fără descrierea modificării
===Maşini===
''NOTĂ: Secţiunea acesta este în proces de traducere şi rămâne neterminată.''
; I want to rent a carVreau să închiriez o maşină. : I Ich möchte ein Auto leihen. (''...IŞ moehte ain Auto laiăn'') ; Can I get insurancePrimesc asigurare? : Kann ich es versichern? (''...Can IŞ es fărziihărn?'') ; stop (''on a street signsemn de circulaţie'') : stop (''...stop'') ; one way sens unic : Einbahnstraße (''...Ainbanştrase'') ; yield a da prioritate : Vorfahrt gewähren (''...Forfart gheverăn'') ; no parking parcarea interzisă : Parkverbot (''...Parcvărbot'') ; speed limit limită de viteză : Geschwindigkeitsbeschränkung (''...Geşvindihcaits-beşrencung'') ; gas (''petrol'') station benzinărie : Tankstelle (''...Tancştele'') ; petrol benzină : Benzin (''...'Benţin') ; diesel motorină : Diesel (''...Diizăl'')
===AuthorityAutoritate===
''NOTĂ: Secţiunea acesta este în proces de traducere şi rămâne neterminată.''
; I haven't done anything wrongN-am făcut nimic. : Ich habe nichts getan. (''ish HAH-buh nikhts ge-TAHNiŞ HAbe nihts geTAN'') ; It was a misunderstandingA fost o neînţelegere. : Das war ein Missverständnis. (''dahs vahr ighn missDas var aub mis-fervăr-SHTAHNDSTEND-nissnis'') ; Where are you taking meUnde mă duceţi? : Wohin bringen Sie mich? (''voh-HEEN BRING-en zee mikhvohin bringăn Zii mih?'') ; Am I under arrestSunt arestat? : Bin ich verhaftet? (''BIN ikh fer-HAHF-tet?iŞ vărhaftăt'') ; I am an American/Australian/BritishSunt un cetăţean român/Canadian citizenmoldovean. : Ich bin amerikanischer/australischer/britischerrumänischer/kanadischer moldawisher Staatsbürger. (''ish bin ah-meh-ree-KAH-nish-er rumenişăr / ows-TRAH-lish-er / BRIT-ish-er / kah-NAH-dish-er SHTAHTS-buur-germoldavişăr Ştatsbiurgăr'') ; I want to talk to the AmericanVreau să vorbesc cu ambasada/Australianconsulatul român/British/Canadian embassy/consulatemoldovean. : Ich will die amerikanischerumänische/australische/britische/kanadische moldawisch Botschaft / das amerikanischerumänische/australische/britische/kanadische moldawische Konsulat sprechen. (''ish vill deeIŞ vil dii rumenişe/dahs ah-meh-ree-KAH-nish-e moldavişe Botşaft / ows-TRAH-lish-e / BRIT-ish-e das rumenişe/ kah-NAH-dish-e BOWT-shahft / kohn-soo-LAHT shprekh-enmoldavişe Consulat sprehăn'') ; I want to talk to a lawyerVreau să consult un avocat. : Ich will mit einem Anwalt sprechen. (''ish vill IŞ vil mit igh-nem AHN-vahlt shprekh-enainăm Anvalt sprehăn'') ; Can I just pay a fine nowPot doar să plătesc o amendă acum? : Kann ich jetzt einfach die Strafe zahlen? (''kahn ish yetst IGHN-fakh dee SHTRAH-fe tsah-lenCan IŞ ieţt ainfah dii Ştrafe beţalăn?'')
==Învăţând mai mult==
*[http://www.dwelle.de/romanian/sprachkurs.html Cursuri de germană pe Deutschewelle în română]
*[http://www.wikibooks.org/wiki/German/ WikiBook german] (în engleză)
Utilizator anonim

Meniu de navigare