Pomóż wybogacić Wikitravel! Dowiedz się jak

Warmia-Mazury

Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmia-Mazury

Default Banner.jpg

Warmian-Masurian Voivodeship

Województwo warmińsko-mazurskie leży w północno-wschodniej części Polski. Składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni ponad 24 tys. km kwadratowych. Podział administracyjny: 116 gmin, 19 powiatów. Stolica regionu to miasto Olsztyn.

Charakterystyka[edytuj]

Herb województwa warmińsko-mazurskiego

Geografia[edytuj]

Krajobraz Pojezierza Mazurskiego jest wynikiem działalności lodowca i wód polodowcowych które swym zasięgiem zajęły niegdyś ten teren. W krajobrazie zaznaczają się szczególnie faliste wzniesienia polodowcowe, wzgórza moreny czołowej, duża liczba jezior rynnowych oraz morenowych, a także doliny, którymi kiedyś spływały wody fluwioglacjalne. Taki krajobraz uzupełniony jest wzgórzami kemów, drumlinów, ozów i moren martwego lodu. Północną część Pojezierza stanowi rozległy, płaski teren pokryty iłami oraz mułkami. Natomiast najdalej na południe Pojezierza spotkać można rozciągające się na znacznym obszarze płaskie powierzchnie piaszczyste zwane sandrami -w postaci stożków napływowych naniesionych przez wody wypływające spod topniejącego lodowca.

Klimat[edytuj]

Klimat panujący na Pojezierzu Mazurskim jest dość ostry i sprawia tym samym, że jest to obszar nizinny najzimniejszy w całym naszym kraju. A szczególnym zimnem odznaczają się północno-wschodnie tereny Pojezierza. W okolicy Olecka oraz Gołdapi średnia roczna temperatura powietrza spada poniżej 6 °C. W regionie Pojezierza Iławskiego oraz nad Zalewem Wiślanym jest cieplej i temperatury są już tu nieco wyższe, co jest spowodowane łagodzącym wpływem morza. W najchłodniejszym miesiącu roku – styczniu, średnie temperatury wahają się w granicach od –2,5 °C w zachodniej części Pojezierza do –4,8 °C we wschodniej części. Natomiast w miesiącu najcieplejszym – lipcu, wynoszą od 17,6 °C na zachodzie do 17,8 °C w części wschodniej. Można więc zauważyć postępujący w stronę wschodnią wzrost wpływu na klimat mas powietrza kontynentalnego. Okres kiedy opadów jest najwięcej to czerwiec – sierpień.

Historia[edytuj]

W skład krainy wchodzi Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Węgorapy, Wzgórza Szeskie, Pojezierze Ełckie i Równina Mazurska. Przez Niemców obszar ten określony był jako Masurenland (Mazury) i takie określenie pojawiło się w XIX w. miało ono na celu sztucznie oddzielić protestanckiego wyznania Mazurów jako zupełnie odrębnej narodowości. Pochodzenia polskiego ludność przeważała zdecydowanie na Mazurach aż do czasów epidemii w latach 1708–1711. Wówczas na niemal zupełnie wyludnione tereny zaczęła napływać ludność niemiecka, zaś osiedlanie się Polaków wówczas było administracyjnie zakazane. Pomimo tego do końca XVIII wieku na Pojezierzu Mazurskim posługiwano się językiem polskim. Od wieku XIX walka z polskością była jedynie w urzędach.

Gospodarka[edytuj]

W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowano w systemie REGON 108 910 podmiotów gospodarczych. Wśród nich dominuje sektor prywatny – 94%. Produkcja sprzedana przemysłu w regionie miała wartość 15,8 mld zł, co daje 11 miejsce wśród 16 województw. Udział sektora prywatnego w produkcji sprzedanej przemysłu to 86%. Wśród ogólnej liczby podmiotów gospodarczych 76,3% zakładów prowadzą osoby fizyczne, 0,7% spółdzielnie, 10,9% spółki prawa handlowego. Zaledwie 0,056% ogółu przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa państwowe.

Dojazd[edytuj]

Samolotem[edytuj]

Koleją[edytuj]

Samochodem[edytuj]

Autobusem[edytuj]

Statkiem[edytuj]

Powiaty[edytuj]

W skład województwa warmińsko-mazurskiego wchodzą następujące powiaty:

Powiaty grodzkie[edytuj]

Powiaty województwa warmińsko-mazurskiego

Powiaty ziemskie[edytuj]

Warto zobaczyć[edytuj]

  • Mazury – mekka dla żeglarzy „śródlądowych”; największe, polskie jeziora połączone siecią kanałów oraz krajoznawcze atrakcje po przybiciu do portu:
  • Frombork – zwarta i urokliwa zabudowa miasteczka nad Zalewem Wiślanym z zabytkowym Wzgórzem Katedralnym i miejscem ostatniego spoczynku Kopernika,
  • Kanał Elbląski – wyjątkowy zabytek techniki jakim są wciąż działające pochylnie, nie ma odpowiednika w Europie,
  • Kanał augustowski – wspaniałe dzieło z pierwszej połowy XIX wieku
  • Krutynia – najbardziej popularny szlak kajakowy w Polsce
  • Orzysz

Noclegi[edytuj]

Warto spróbować[edytuj]

Gastronomia[edytuj]

Bezpieczeństwo[edytuj]

To jest zarys artykułu. Na razie jest tutaj szablon i niewiele więcej. Pomóż, aby stał się użytecznym artykułem wprowadzając choćby podstawowe informacje.