Pomóż wybogacić Wikitravel! Dowiedz się jak

Uniwersytet Wrocławski

Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uniwersytet Wrocławski

Default Banner.jpg


Historia Uniwersytetu Wrocławskiego sięga roku 1702, kiedy to Leopold I powołał do życia jezuicką Akademię Leopoldyńską. Gmach główny, który powstał na miejscu rozebranych budynków zamkowych w latach 1728-1738, jest jednym z najwspanialszych zabytków barokowych we Wrocławiu. Przepiękna jest również sala reprezentatywna - Aula Leopoldina

Obecnie społeczność studencka Uniwersytetu Wrocławskiego liczy 38 tysięcy studentów różnych kierunków i rodzajów studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych).


Historia[edytuj]

Uniwersytet Wrocławski

Na miejscu obecnego Uniwersytetu, począwszy od XIII w. zlokalizowany był zespół warowni i zamek książęcy Piastów. Po śmierci Henryka VI, ostatniego księcia piastowskiego, zamek przechodzi w posiadanie władców czeskich i potem Habsburgów. Władysław II Jagielończyk, król czeski i węgierski w 1505 r. wydał w Budzie dokument fundacyjny dla uczelni we Wrocławiu jednak wskutek protestu Uniwersytetu Krakowskiego nie został on zaakceptowany. Zamek popadał w ruinę do czasu, gdy w 1659r. cesarz Leopold przekazał grunty jezuitom, oni zaś założyli tam gimnazjum. Szkoła dzięki nowym programom nauczanie zyskała dużą popularność, ale również wielką niechęć wśród protestantów. Rektor Fryderyk Wolf von Lüdinghausen w maju 1695r. podjął starania o utworzenie uniwersytetu.

21 października 1702r. cesarz podpisał w Wiedniu Złotą Bullę fundacyjną Wrocławskiego Uniwersytetu (Aura Bulla Fundationis Universitatis Leopoldinae Vratislaviensis), którego patronem został św. Leopold – fundatorem był Leopold I.

Powstała uczelnia miała dwa fakultety: filozoficzny i teologiczny (katolicki). Ze względu na regułę zakonu nie wykładano prawa i medycyny.

Po wyburzeniu zdewastowanych budynków zamkowych rozpoczęto budowę gmachu głównego. Kamień węgielny wmurował w imieniu cesarza Karola VI starosta generalny Śląska hr. Antoni Schaffgotsch 6 grudnia 1728 r. Budowę tej części zakończono w 1738r. Skrzydło południowe mieszczące aptekę i laboratorium, a stanowiące łącznik z kościołem zostało ukończone w 1737 r. Do roku 1739 wnętrza obu skrzydeł uzyskały swój ostateczny kształt. Na następny rok zaplanowano: wzniesienie odpowiednika Wieży Astronomicznej i dobudowanie do skrzydła wschodniego pomieszczeń biblioteki i refektarza, ale prac nie rozpoczęto z powodu wybuchu wojen śląskich.

Na czas wojny zorganizowano w budynku stajnie i więzienie. W 1749r. eksplozja usytuowanej po sąsiedzku Wieży Prochowej zniszczyła nieco gmach, więc został ponownie zajęty przez wojsko. Jezuici zostali zmuszeni do opuszczenia Wrocławia.

Dopiero W 1811 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III doprowadził do połączenia wrocławskiej uczelni z - ewangelicką Viadriną - uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą. Kolejny władca, Fryderyk Wilhelm IV, powołuje katedrę języków i literatur słowiańskich (1841r). powstaje szereg organizacji polityczno-patriotycznych. Największe znaczenie miało działające w latach 1836-1886 Towarzystwo Literacko-Słowiańskie założone przez naukowca czeskiego Jana Ewangelistę Purkyniego. Końcowe miesiące II wojny światowej spowodowały kolejne zniszczenia gmachu.

W maju 1945 r. grupa polskich naukowców przejęła gmach główny w stanie ogólnej dewastacji, a już w listopadzie 1945 odbył się pierwszy wykład…

Źródło[edytuj]

„Wrocław Przewodnik” – Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF Wrocław

Dodatkowe informacje znajdziesz na: oficjalna strona Uniwersytetu Wrocławskiego