Doe mee en deel je reiskennis!

Wenen

Uit Wikitravel
Ga naar: navigatie, zoeken
Paleis van Wenen

Wenen,WikiTravel Rating 1, is de hoofdstad van Oostenrijk en tevens de grootste stad van Oostenrijk. Het historische stadscentrum is UNESCO-werelderfgoed. Men kan gerust stellen dat de toeristische omkadering wordt gedomineerd door Sissi (Elisabeth van Oostenrijk), de wereldlijke reizende vrouw en enorm populair geworden door de Sissi-films uit de jaren 50 en 60 en de welbekende componist Mozart die een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht in Wenen. Overal kan je Mozartkogels kopen. De gewezen dictator van Duitsland, Adolf Hitler, die eigenlijk Oostenrijker was, heeft ook een tijdje in Wenen gewoond, namelijk in de Stumpergasse 31.

Er is veel meer te zien dan de toers opgebouwd rond deze bekende figuren in Wenen. De stad heeft enorm uitgebreide musea die behoren tot de grootsten in hun soort, dit te danken aan de verzamelgewoonten en de rijkdom van de Habsburgers.

Wenen bestaat uit 21 buurten, onder andere Schottenring en Alsergrund, Museum- en Rathauswijk, Opera en Naschmarkt, Belvedere-wijk, Hofburg-wijk en Stephansdom-wijk. Elke wijk heeft zijn specifieke bezienswaardigheden. Zo vind je bijvoorbeeld de keizerlijke gebouwen en het appartement van Sissi in de Hofburg-wijk.

Info[bewerken]

Wenen is sinds lang een centrum van klassieke muziek en opera. Het Wiener Philharmoniker weet sinds de toepassing van televisie het oog van de wereld op zich gericht bij de traditionele uitzending van het Nieuwjaarsconcert, dat door meer dan een miljard kijkers wordt gevolgd. Het orkest werd in oktober 2006 door kenners verkozen tot "beste orkest van Europa", nipt gevolgd door het Concertgebouworkest en op afstand het Berliner Philharmoniker.

Geschiedenis[bewerken]

Voor 1250[bewerken]

In 15 v.o.j. stichtten de Romeinen op de plaats van de huidige binnenstad een militaire post tegen de Germanen met de naam Vindobona. Rond deze post groeide een stad.

In 1221 kreeg Wenen stadsrechten en werd een stadsmuur opgetrokken. Daarna groeide het snel uit tot een belangrijk handelsknooppunt.

Habsburgse rijk[bewerken]

In 1278 kwamen Wenen en Oostenrijk onder het huis van Habsburg. In 1438 werd hertog Albrecht V tot koning Albrecht II van het Duitse Rijk gekozen, en werd Wenen rijkshoofdstad. In 1469] werd Wenen bisschopszetel, en in 1526, toen Hongarije en Bohemen onder de heerschappij van de Habsburgers gekomen waren, werd Wenen keizerstad.

In 1529 werd Wenen voor de eerste maal vergeefs belegerd door de Turken. De stad hield slechts met moeite stand, tot uiteindelijk een uitbraak van de pest en vrees voor een vroeg invallen van de winter de Turken tot de terugtocht dwongen. Het volgende jaar werden de stadsmuren vervangen door een moderne versterking naar Italiaans voorbeeld. Bastions en een stadsgracht beschermden de muren, en rond de stad werd een brede strook onbebouwd land aangelegd, de "Glacis", zodat de verdedigers vrij schootsveld hadden. De bouw aan deze nieuwe vestingwerken duurde tot in de 17e eeuw. Bij de tweede Turkse belegering in 1683 beschermden ze de stad twee maanden lang, totdat het Turkse leger wegens de komst van een ontzettingsleger geleid door de Poolse koning Jan Sobieski van de stad wegtrok, en het beleg opnieuw onsuccesvol was geweest. Hiermee werd ook de groei van het Osmaanse Rijk tot staan gebracht.

Stad en omgeving waren zwaar getroffen, maar werden enthousiast weer opgebouwd. Gedurende deze wederopbouw kreeg Wenen een sterk barok uiterlijk. Er werd vooral veel gebouwd in de vrijwel volledig vernielde voorsteden, die in 1704 een eigen ruim aangelegd verdedigingssysteem kregen, de "Linienwall". Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk liet paleis Schönbrunn bouwen en stimuleerde de muzikale ontwikkeling van de stad. Haar zoon en opvolger Jozef II van het Heilige Roomse Rijk bouwde in 1784 het eerste algemene ziekenhuis van de stad (dat overigens nog steeds bestaat), opende keizerlijk jachtgebied het Prater voor de bevolking en zette zich in voor godsdienstvrijheid. Hiermee veroverden zij de harten van de Weners.

19e eeuw[bewerken]

Gedurende de oorlogen met Frankrijk werd Wenen twee keer door Napoleon ingenomen, in 1805 en 1809. De eerste verovering was zonder strijd geweest: De Franse maarschalken kwamen met witte vlag over de Taborbrug, toen de enige en sterk verdedigde Donaubrug, en overtuigden de Oostenrijkse bevelhebbers dat de oorlog reeds voorbij was. In tussentijd kon het Franse leger ongehinderd binnentrekken. De tweede verovering van Wenen daarentegen vond slechts na uitgebreid wapengeweld plaats. Kort daarna leed Napoleon bij Aspern zijn eerste grote nederlaag. Nadat Napoleon bij Waterloo verslagen was, vond in Wenen van 18 september 1814 tot 9 juni 1815 het congres van Wenen plaats, waarin de nieuwe grenzen en politieke verhoudingen in Europa werden vastgelegd. Rond het congres vonden vele sociale gelegenheden plaats, die Oostenrijk veel geld kostten.

De Franse revolutie van februari 1848 had ook in Wenen haar weerslag. Op 13 maart brak vanuit de Herrengasse, direct naast de residentie van de keizer en rijkskanselier Klemens von Metternich, de maartrevolutie uit. Keizer Ferdinand I was in de jaren van zijn bewind te zwak gebleken en niet meer dan een marionet van Metternich. De keizer en Metternich verlieten de stad en vanuit zijn ballingsoord abdiceerde Ferdinand ten gunste van zijn neef Frans Jozef I.

Franz Josef luidde een nieuw tijdperk voor de stad in. De oude stadswallen werden afgebroken en vervangen door de Ringstraße, waardoor de stad verder kon uitbreiden en het inwonertal steeg tot recordhoogte. Wenen was aan het einde van de eeuw de vijfde stad in de wereld en telde 2.031.000 inwoners in 1910. Het neerhalen van de stadswallen had ook tot gevolg dat een grote ringstraat werd aangelegd met de belangrijkste openbare gebouwen daaraan. Parlement, raadhuis, universiteit, beursgebouw, opera, theaters, kerken, stadsparken en ministeries worden gebouwd.

Eerste Wereldoorlog en Eerste Republiek[bewerken]

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd Wenen weliswaar niet direct bedreigd, maar de economische blokkade van de Centralen leidde tot een gebrek aan vooral voedingsmiddelen en kleding. Het einde van de Eerste Wereldoorlog was ook het einde van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. Op 12 november 1918 werd de republiek Deutschösterreich uitgeroepen en keizer Karel I van Oostenrijk vertrok naar Zwitserland. De geallieerden besloten tijdens de Vrede van Versailles echter dat Oostenrijk een klein land moest worden, dat het geen bondgenootschap met Duitsland mocht hebben en zo ontstond de Republiek Österreich. Wenen was nu eigenlijk te groot geworden voor de kleinere staat, en werd daarom, en om de daarmee verbonden belastingen, vaak "waterhoofd" genoemd.

In 1921 werd Wenen van het omringende Neder-Oostenrijk afgescheiden, en het werd een aparte bondsstaat. Politiek werd het beheerst door de socialisten. De slechte economische situatie leidde echter tot politieke radicalisering en polarisering. Aan socialistische zijde ontstond de Republikanische Schutzbund, een goed georganiseerde en uitgeruste paramilitaire organisatie. Aan de andere kant stond de Heimwehr, dat als tegenhanger van de arbeidersbeweging ook door de industriëlen werd ondersteund. Deze laatste vielen uiteen in een monarchistische en een Duits-nationalistische vleugel.

De brand van het justitiepaleis in 1927, het instorten van een van de grootste banken van het land en uiteindelijk de ontbinding van het parlement in 1933 markeerden de weg naar de burgeroorlog in februari 1934. Nadat Engelbert Dollfuß, sinds 1932 bondskanselier en minister van buitenlandse zaken, al in 1933 de NSDAP, de Communistische partij en de Republikanische Schutzbund verboden had, trof dit verbod na februari 1934 ook de sociaaldemocratische partij. Alleen het Vaterländische Front was nog toegestaan. Hij veranderde Oostenrijk in een autoritaire standenstaat en regeerde door middel van noodverordening. Voor de werkverschaffing werden een aantal grote stratenbouwprojecten doorgevoerd, zoals de straat over de Kahlenberg.

Derde Rijk[bewerken]

Op 25 juli 1934 trachtten de nationaalsocialisten een staatsgreep te plegen. 154 als politieagenten vermomde SS'ers bestormden het bureau van bondskanselier Dollfuß en schoten hem neer. Daarna verspreidden zij het valse bericht dat deze de regeringsverantwoordelijkheid aan A. Rintelen had overgedragen. Hiermee begon een nationaalsocialistische opstand in geheel Oostenrijk, die echter enige dagen later neergeslagen werd. De overwinning op het nationaalsocialisme was echter maar tijdelijk. Oostenrijk werd omringd door de fascistische staten Duitsland en Italië, en kon steeds moeilijker standhouden tegen de politieke en economische druk. Op 12 februari 1938 dwong Adolf Hitler de Oostenrijkse bondskanselier Kurt von Schuschnigg een overeenkomst te sluiten, waarin het verbod op de nationaalsocialistische partij werd opgeheven, de partij in de regering werd opgenomen, en daarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken, en daarmee dus de controle over de politie kreeg. Om de hierdoor voorbereide machtsovername te verhinderen, kondigde Schuschnigg voor 9 maart een referendum aan. Problemen in de stemmingsvoorbereiding gaven echter Hitler een voorwendsel om dit te verhinderen. Hij stelde een ultimatum op, dat de machtsoverdracht aan de nationaalsocialisten vorderde en dreigde met de intocht van Duitse troepen in Oostenrijk. Omdat de bondspresident weigerde een nationaalsocialistische opvolger te benoemen, volgde op 12 maart de invasie. De Oostenrijkers boden geen weerstand, en de bevolking jubelde de Duitse Wehrmacht zelfs toe. Op de volgende dag werd de "Anschluss" aan Hitler-Duitsland verkondigd.

De anti-Joodse politiek van de Nazi's viel in Wenen, waar het antisemitisme al eeuwen oud was en sinds het begin van de 20e eeuw toegenomen was, in goede aarde. In de Reichsprogromnacht op 9 november 1938 werden de synagogen, niet alleen religieuze maar ook sociale centra in het Joodse leven, verwoest. Naast de Jodenvervolging speelde Wenen een centrale rol in de moord op zwakbegaafden door de Nazi's. Vanuit het hele rijk voerden de Nazi's kinderen naar ziekenhuis Am Spiegelgrund, waar ze werden vermoord. De bombardementen van 1944 en 1945, alsook de gevechten tijdens de verovering van Wenen door de Sovjettroepen. Het Tweede Oekraïense XIIIe leger begon op 13 maart 1945 met de bevrijding van Wenen van zijn Duitse bezetting. In april 1945 richtte het Sovjet-leger grote vernielingen aan in de stad. Desondanks zijn vele historische gebouwen bewaard gebleven. De vernielde gebouwen werden na de oorlog grotendeels herbouwd. Onder druk van de Russen werd een herdenkingsmonument opgericht in de stad, tot groot ongenoegen van de Weners zelf. Het gedenkteken staat aan het kruispunt van Am Heumarkt, de Rennweg en de Prinz Eugenstrasse, vanwaar op 13 maart 1945 de aanval op de stad gericht werd.

Tweede Republiek[bewerken]

Reeds kort na het einde van de gevechten werd een provisorische stadsregering en stadsbestuur opgericht. Ook de politieke partijen werden opnieuw gevormd. Op 29 april werd het parlementsgebouw door de bezetters aan de nieuwe regering overgegeven en Karl Renner verkondigde het herstel van de democratische Republiek Oostenrijk. Kort na het einde van de oorlog (in april 1945) werd een provisorische gemeenteraad ingesteld. In november werden de eerste gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Van de 100 zetels kreeg de socialistische partij (SPÖ) er 58, de volkspartij (ÖVP) 36 en de communistische partij (KPÖ) 6.

Al in 1946 werd het zogenaamde "Gebietsänderungsgesetz" besloten, dat de stadsuitbreiding van 1938 weer ongedaan maakte, maar een veto door de bezettingsmacht verhinderde de uitvoer ervan tot 1954. Slechts twee districten die voor 1938 geen onderdeel van Wenen hadden uitgemaakt, werden deel van de staat: XXII Donaustadt ten noorden van de Donau en XXIII Liesing in het zuiden. Op 15 mei 1955 werd het "Oostenrijkse Staatsverdrag" gesloten, waarbij Oostenrijk weer een onafhankelijk land werd. Zowel de Russische nationalisatie van delen van de industrie als het Amerikaanse Marshallplan waren een hulp in de economische wederopbouw van de stad.

Aan het eind van de 20e eeuw kreeg Wenen een "skyline" door de bouw van twee wolkenkrabbers, de Andromeda Tower en de Milleniumtower, aan de beide oevers van de Donau. Hun bouw, en het geplande station "Wien Mitte" bedreigden de status van de binnenstad als Werelderfgoed, en werden daarom heftig bediscussieerd.

Arriveren[bewerken]

Per vliegtuig[bewerken]

Wenen heeft één luchthaven: de Vienna International Airport (IATA: VIE, ICAO: LOWW) bevindt zich buiten Wenen in Schwechat. De luchthaven Wien-Schwechat is de basis van Austrian Airlines en de budgetluchtvaartmaatschappij Sky Europe en Fly Niki. De meeste Europese luchtvaartmaatschappijen hebben goede en rechtstreekse verbindingen met Wenen. Vanaf de luchthaven Brussels Airport hebben Brussels Airlines en Austrian Airlines een rechtstreekse verbinding met Vienna International Airport.

Vanaf Amsterdam Schiphol vliegt KLM 3x per dag naar Wenen en Austrian Airlines 2x per dag. Naar het centrum van Wenen vanaf de luchthaven Schwechat doe je het gemakkelijkst en het goedkoopst(6 EUR) met de bus tot aan de Schwedenplatz. Hier, aan de eindhalte van de luchthavenbus, stond tijdens de tweede wereldoorlog het Gestapohuis. Het werd na de oorlog met de grond gelijk gemaakt en er werd een parkje aangelegd. Uit de brokstukken van het huis werd ter plaatse een gedenkteken voor de talrijke slachtoffers opgetrokken. Bustickets zijn de koop bij de chauffeur. De rit duurt ongeveer 25 minuten. Elke 30 minuten vertrekt er een bus.

Andere optie is met de S-Bahn (trein): deze rijdt ieder half uur rechtstreeks naar het station Wien Mitte alwaar aansluiting bestaat op het metronetwerk van de stad.

Low-budget-carriers[bewerken]

 • Sky Europe heeft een rechtstreekse verbinding tussen Brussels Airport en Vienna International Airport en ook vanaf Schiphol. Zij vliegen ook op Bratislava (anderhalf uur met de bus).
 • GermanWings heeft een verbinding tussen Keulen/Bonn luchthaven en Wenen.
 • Ryan Air heeft geen rechtstreekse verbinding vanuit Belgische luchthavens . De informatie die we hier geven is voor internationale reizigers of reizigers die bereid zijn een omweg te maken via bijvoorbeeld de luchthaven van Londen Stansted. Ryanair vliegt op Linz (anderhalf tot twee uur per trein), Graz (twee uur en een half met de trein) en Brno.
 • EasyJet heeft geen rechtstreekse verbinding vanuit Belgische en Nederlandse luchthavens.

Ryanair vliegt eveneens op Bratislava, vanwaar een bus op ongeveer 1 uur naar het centrum van Wenen rijdt. Prijs enkele rit : 10 euro, retour 16 euro (mei 2010)

Vertrekkende van Vienna International Airport zijn er drie mogelijkheden om het stadscentrum te bereiken: taxi, City Airport Train, S-Bahn.

Per trein[bewerken]

Vanuit Nederland en België reis je het makkelijkst per ICE naar Keulen. Vanaf Keulen is er een dagelijkse nachttrein van de Oostenrijkse spoorwegen naar Wenen. Deze trein heeft zitplaatsen, ligplaatsen (couchette) of eigen slaapcompartimenten. Een enkele reis op basis van een zitplaats is verkrijgbaar vanaf 29 Euro p.p. als je vroeg boekt. Eventueel (als je de eerste ICE uit Nederland of België neemt) kun je met overstappen in Keulen of Frankfurt geheel per ICE binnen een dag naar Wenen reizen.

Met de autotrein kan men vanuit Düsseldorf naar Wenen reizen. Ontspannen reizen zonder files en toch de auto bij de hand. [15]

Wenen heeft twee belangrijke stations: Westbahnhof en Südbahnhof. Nachttreinen verbinden grote Europese hoofdsteden met elkaar zoals Parijs, Boekarest, Berlijn en Venetië. De trein naar Praag doet er minder dan 5 uur over.

Als je er snel bij bent kan je de goedkope Spar-Night-kaartjes voor de nachttrein bemachtigen naar bestemmingen in Duitsland en Italië maar ook naar Parijs en nog andere bestemmingen. Deze kosten 29 euro voor een zitplaats enkele reis en 39 euro voor een couchette of 59 euro voor een slaapcompartiment. Het grote voordeel is dat je onmiddellijk aankomt in het centrum van de stad in vergelijking met vliegreizen.

Er is een speciale regeling voor een heen- en terugreis vanaf Boedapest wat ze noemen kirandulójegy. Voor 29 euro kan je heen en terug van Boedapest naar Wenen geldig gedurende vier dagen inclusief een ticket voor het openbaar vervoer binnen zone 100. Als je dan uitrekent dat een 3 dagen-pas 12 euro kost dan kan je heen en weer voor 17 euro! Dit is voornamelijk interessant als je van plan bent terug te gaan naar Boedapest.

Opmerking: het dichtstbijzijnde metrostation bij Südbahnhof ligt op 400m. De treinen van Duitsland komen aan in Westbahnhof. Treinen naar Bratislava vertrekken ieder uur vanuit Südbahnhof en soms in Westbahnhof. De treinen van en naar Boedapest gebruiken eveneens het Westbahnhof, dit komt doordat de meeste treinen van en naar Boedapest doorrijden naar München of naar Frankfurt.

Voor verdere informatie kun je de website van de ÖBB raadplegen.

Per auto[bewerken]

Per bus[bewerken]

Eurolines heeft een verbinding tussen Brussel en Wenen. Deze bussen stoppen meestal aan het metrostation Erdberg (U3).

Per boot[bewerken]

Op de Donau varen lijndiensboten tussen Wenen en Bratislava.

Fietsen in Wenen[bewerken]

Wenen is een ideale stad om met de fiets te verkennen. De 1200 kilometer aan fietspaden zorgen ervoor dat je jezelf moeiteloos van A naar B kan verplaatsen. Je kunt je eigen fiets pakken of er één huren. Daarnaast maakt Wenen ook gebruik van een fietsenplan (Vienna Citybike) zoals inmiddels ook veel andere grote steden doen.

Vienna Citybike service telt inmiddels 1200 fietsen die je bij 90 verschillende stations verspreid over de stad kunt meenemen. Dit fietsenplan is niet alleen onder locals erg populair, ook toeristen kunnen hier gebruik van maken. Via deze website kan je hier meer informatie over vinden Citybike Wien

Hier een paar verkeersregels die gelden voor fietsers in Wenen. - Fietsers kunnen aan de rechterkant van wegen fietsen op de daarvoor bestemde fietspaden of gecombineerde wandel- en fietspaden. Zorg ervoor dat je altijd aan de rechterkant van de weg fietst. - Om met een kind achterop te fietsen moet je minstens 16 jaar oud zijn. En kinderen onder de 8 moeten verplicht in een kinderzitje. - Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen fietsen onder begeleiding van een persoon die 16 jaar of ouder is. Er geldt een uitzondering voor kinderen van 10 jaar en ouder als ze in het bezit zijn van een fietsbewijs en een fietsexamen hebben gedaan. - Verleen altijd voorrang aan trams, bussen en andere service gerichte vervoersmiddelen.

Als je wil gaan fietsen in Wenen kan je op deze site een aantal kaarten met fietsroutes downloaden: http://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/cycling/cycling-map.html

Mocht je liever de stad aan de hand van een gids verkennen dan bieden verschillende fietstourbedrijven hier de mogelijkheid toe. Onder andere Vienna Explorer biedt fietstours en fietsverhuur aan. Binnen een aantal uur leer je dan de highlights van Wenen kennen.

Rondreizen[bewerken]

 • Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, ligt op een steenworp afstand van Wenen. Ieder uur vertrekt er een trein naartoe, en ook zijn er boottochtjes vanaf Wenen te boeken. Beiden doen er ongeveer een uur over.
 • Ook Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, ligt niet ver weg. Er zijn boottochten te boeken die in drie uur in Boedapest zijn. Ook met de trein kan er voordelig een tochtje naartoe gemaakt worden.

Bekijken[bewerken]

Reuzenrad in Leopoldstadt (2e district)
 • Zentralfriedhof , Begraafplaats met veel Biedermeier-accenten. Beethoven, Schubert en Brahms liggen hier begraven. Mozart vind je dan weer op de andere begraafplaats St Marx.
 • Wie van de Kahlenberg naar Nussdorf wandelt komt voorbij het tussen de bomen goed verscholen kerkhof van Kahlenberg. Hier ligt het mooiste meisje uit het Wenen van 1815 Karolina Trauernwieser begraven.
 • Het Hundertwasserhaus, sociaal woningbouwproject, ontworpen door kunstenaar Friedensreich Hundertwasser. Zijn visie was dat ook architectuur gezien moest worden als een vrije kunstvorm. Dit woningcomplex was zijn eerste daadwerkelijk gerealiseerde gebouw. Daarna volgden nog meer gebouwen door heel Oostenrijk, waaronder enkele in Wenen zelf. Het Hundertwasserhaus is niet van binnen te bezichtigen (er wonen namelijk gewoon mensen in), maar ook de buitenkant trekt een hoop toeristen.

Musea[bewerken]

 • de Belvedere,Belvedere,WikiTravel Rating 1,Prinz Eugen-Straße 27, +43/ (0)1/ 79 557 0 ([email protected]), open dagelijks van 10u00 tot 18u00. Oorspronkelijk bedoeld als de zomerverblijfplaats van Prins Eugene van Savoie is de Belvedere gebouwd buiten de stadsmuren. Het paleis is opgedeeld in twee segmenten, de boven- (Oberes Belvedere) en beneden-Belvedere, en is tot heden ten dage de tentoonstellingsruimte van de Oostenrijkse kunstenaars. In de Oberes Belvedere zijn de werken tentoongesteld van recente Oostenrijkse en internationale kunstenaars van de voorbije twee eeuwen. Weense kunst van de vroege twintigste eeuw is goed vertegenwoordigd in de permanente verzameling "Wenen rond 1900 en de kunst van Klassiek Modern".
 • het Nieuwe Paleis,Neue Hofburg, WikiTravel Rating 1,het nieuwe paleis is het nieuwste en de grootste sectie van het Keizerlijke Paleis. Het geeft onderkomen aan het etnologisch museum en drie takken van het museum van schone kunsten. Het Ephesus-museum heeft een collectie van klassieke kunst van Klein-Azië, de verzameling van historische muziekinstrumenten spreekt voor zich en het kroonjuweel van het Nieuwe Paleis is de wapenverzameling. Deze collectie is de tweede grootste in de wereld en bevat een immense hoeveelheid wapens van de voorbije eeuwen.
 • De Schatkamer,Schatzkammer, WikiTravel Rating 1, is in de Neue Hofburg (ook gekend als de seculiere en ecclesiastische schat) is een absolute must als je op doorreis bent in Wenen. De schatkamer maakt deel uit van het kunsthistorische museum en bevat 20 kamers met juwelen van onschatbare waarde die een goed beeld geven van de rijkdom en het hoffelijke leven van de Habsburgers over de verschillende eeuwen.
 • Het museum van schone kunsten,Kunsthistorisches Museum, WikiTravel Rating 1, Een van de grote musea ter wereld in een paleis dat een kunstwerk is op zichzelf. Zoals in het Louvre kan je hier als kunstliefhebber enkele dagen rondhangen zonder je te vervelen. De moeder van alle Oostenrijkse musea - dat is de beste omschrijving die je kan geven aan het museum. Als doorsnee toerist mag je een volledige dag uittrekken als je de nodige aandacht wil schenken aan de belangrijke werken die hier tentoongesteld zijn. Je kan in het museum kwalitatief goed eten en drinken, het is wel niet goedkoop maar je hebt wel een schitterende omgeving. Het museum bevat een excellente verzameling van oude Egyptische, Griekse en Romeinse kunst. De muntstukken- en medaille-verzameling is ook zeer uitgebreid in zijn soort.
 • Het keizerlijk meubelmuseum,Hofmobiliendepot Möbel Museum,WikiTravel Rating 1, Andreasgasse 7, Een van de grootste musea ter wereld in zijn soort. Het is een minder bekend museum van Wenen. De tentoongestelde stukken zijn meubilair dat gebruikt is geweest door alle Oostenrijkse keizers te beginnen vanaf Karel VI (de vader van Maria Theresa), meubilair ontworpen door de gebroeders Thonet tot Jugendstil, de Weense Moderne beweging en hedendaagse Oostenrijkse architecten en ontwerpers zoals E.A. Plischke, Margarete Schütte-Lihotzky, Luigi Blau en Franz West. Naast de permanente meubeltentoonstelling zijn er ook twee tot drie tijdelijke tentoonstellingen over meubeldesign en fotografie. Informatie betreffende de speciale tentoonstellingen kan men vinden op de [website]. Je kan een enkelvoudig ticket kopen of een Sissi-ticket dat je bovenop ook toelaat om Schönbrunn-paleis, de keizerlijke appartementen en het Sissi-museum en de keizerlijke zilververzameling in de Hofburg te bezichtigen.
 • Het Prater. Het Weense Prater werd in 1766 door keizer Joseph II geopend voor het grote publiek. Daarvoor was het een jachtgebied van de keizer. Eerst was het Prater een oord van vermaak voor de gewone man in de straat maar langzaam vond ook het meer gegoede volk de weg naar het Prater. In 1895 vond in het park de opening plaats van Venetië in Wenen, een imitatie van Venetië met kanalen waarop gondels vaarden. Het trok alle bevolkingslagen aan. In 1896 begon de Engelse ingenieur Walter B. Basset met de bouw van een Giant Wheel. Hij had reeds in Londen en Blackpool een dergelijk reuzenrad gebouwd en was dus niet aan zijn proefstuk. De bouwvergunning werd verleend onder strenge bouwverplichtingen en de bouw werd gestart in november 1896. De installatie duurde 8 maanden. Op 3 juli 1897 kon het Weense publiek plaats nemen in één van de 30 wagons. In iedere wagon was plaats voor 20 mensen. Van 1914 tot 1916 werden de activiteiten wegens de zich voortslepende Eerste Wereldoorlog stopgezet. Door een nieuwe eigenaar werd zelfs voorgesteld om het rad in 1915 af te breken maar hij kon de afbraakkosten niet betalen zodat er beslag werd gelegd in 1918. Bommen teisterde op het einde van de tweede wereld oorlog het rad en 30 wagons werden vernietigd samen met de bedrijfsinstallatie. Het reuzenrad werd gerenoveerd. Op 25 mei 1947 werd het terug in gebruik genomen, maar nu met 15 wagons.
  Technische fiche: Hoogte 64,75m - Hoogte tot aan de as 34,20m - Diameter 60,96m - Gewicht 430 ton - draaisnelheid 0,75m/s. In de film De derde man en de James Bond-film The Living Daylights speelde het rad een belangrijke rol. [Website Prater]
 • MuseumsQuartier, Eigentijdse kunst en cultuurtempels die jaarlijks drie miljoen bezoekers trekken. Het Museumsquartier is gevestigd in de voormalige keizerlijke stallen. Het volstaat om naar boven te kijken om de talrijke gebeeldhouwde paardenhoofden en tuig op te muren te ontdekken. Maar ook moderne gebouwen zoals het Leopold-museum met een indrukwekkende verzameling werk van Egon Schiele, Kunsthalle Wien een ruimte waar provocerende kunst wordt getoond en het Museum moderne Kunst werden daar opgetrokken. Op het plein waar het aangenaam vertoeven is, staan zit/ligbanken uit zacht beton. Je kan er ook iets eten en drinken en er is een vijver die verfrissing biedt in snikhete zomers.
 • Freudmuseum , gevestigd in de Berggasse 19, in het appartement op de eerste verdieping waar Freud woonde en werkte aan zijn theorie van de psychoanalyse. Hij ontving ook hier zijn patiënten tot hij in 1938 Wenen moest verlaten van de nazi's. Als je binnen wilt, moet je aanbellen en wordt er opengedaan maar een enkele kamer ademt nog iets van de sfeer van vroeger toen Freud er met zijn gezin woonde. De andere kamers zijn leeg of worden gebruikt als vergaderruimte. Er hangen wel foto's van hoe het er vroeger allemaal uitzag. Toch een beetje ontgoochelend.
 • Mozarthuis, Domgasse 5 A 1010 Wenen. Alle dagen van 10 h tot 19h. [[16]] Van alle appartementen waar Mozart gewoond heeft is dit het enige dat overgebleven is. Hij verbleef er van 1784 tot 1787 en schreef er o.a. De bruiloft van Figaro. Je neemt de lift tot de derde verdieping om je bezoek te beginnen. Op deze verdieping is een tentoonstelling over het Wenen van uit de tijd van Mozart. Op de tweede verdieping wordt de muziekwereld van Mozart besproken en is er een leercentrum. Op de eerste verdieping zijn de woonvertrekken gevestigd. Het is absoluut verboden om te fotograferen.
 • Geboortehuis van Schubert, Nussdorfer Strasse 54. In dit huis werd Franz op 31 januari 1797 geboren.
 • Appartement waar Schubert stierf Kettenbrücken 6 dicht bij de Naschmarkt. In dit uit 2 kamers bestaande appartement woonde Franz op uitnodiging van zijn broer Ferdinand. Hij stierf er op 19 november 1858.
 • Beethovens woning in Heiligenstadt Probusgasse 6 1190 Wenen. Hier zou het testament van Heiligenstadt door Beethoven in 1802 geschreven zijn waarin hij zich zorgen maakt over zijn steeds toenemende doofheid. De brief werd nooit verzonden en was gericht aan zijn broers. Er is nogal wat te doen over deze woning want er zijn geen bewijzen dat Beethoven hier ook daadwerkelijk zou gewoond hebben. Enkele tentoonstellingsstukken in deze kleine woning doen de tijd van Beethoven herleven. Wel staat vast dat hij in de zomermaanden dikwijls in deze streek tussen de wijngaarden verbleef.
 • Beethovens Eroicahuis , 1190 Wenen Döplinger, Hauptstrasse 92. Enkel te bezichtigen op vrijdag van 15 h tot 18 h en op afspraak. Hier zou de componist zijn beroemde Eroica gecomponeerd hebben in 1803.
 • Albertina, Albertinaplatz 1 [[17]] Topstukken van de West-Europese kunst zijn dagelijks te bezichtigen van 10 tot 18 h. Deze verzameling behoorde toe aan Graaf von Sachsen-Teschen en bevat ongeveer zestig duizend tekeningen.

Doen[bewerken]

 • Grinzing is de wijnboerenstreek, gelegen in het noorden van Wenen. Aan het metrostation Schottentor komt de oude tram 38, richting Grinzing. De rit duurt ongeveer 20 minuten. Stap in Grinzing aan de eindhalte uit en maak een wandeling door dit wijndorpje. Er zijn verschillende wijnboeren om de dorst te lessen. Je kan vervolgens bus 38 A nog verder naar Kahlenberg nemen en aldaar genieten van het schitterende uitzicht over Wenen. Op metro en tram wordt de reiziger voor elke halte geïnformeerd over de eventuele aansluitingen met andere lijnen.
 • Wandelen door de tuinen van Slot Schönbrunn (vrije toegang). Op het terrein bevindt zich - naast het slot zelf - verder nog een dierentuin (gesticht in 1752, en daarmee het oudste ter wereld), een kinderspeelplaats met doolhof (niet open in de winter) en een marionettentheater. De Gloriette is een prachtig gebouw op een heuvel. Hiervandaan overzie je de tuin en het kasteel én je kunt er in een chique ambiance ontbijten, koffiedrinken en taart eten.
 • Stift Klosterneuburg Klooster waar ook een uitstekende wijn gemaakt wordt. Het klooster is te bezichtigen en er is een restaurant en een wijnwinkel. S-Bahn station Klosterneuburg Kierling ligt op ca 10 minuten lopen van het klooster (Lijn S40 vanaf Wien Franz Joseph Bahnhof, dienstregeling zie de site van de ÖBB).

Leren[bewerken]

Werken[bewerken]

Kopen[bewerken]

Mariahilferstrasse

Openingstijden[bewerken]

In Oostenrijk wordt de zondagsrust aangehouden. Dit betekent dat winkels op zon- en feestdagen gesloten zijn, alleen in de drukke toeristenstraten zijn er nog open winkels te vinden. Kerstavond vormt hierop een uitzondering. Dit is een van de belangrijkste feestdagen: winkels en musea zijn er die dag vanaf 2 uur 's middags gesloten. Ook op 1ste kerstdag, 25 december, is er vrijwel niets open, maar de kerstmarktjes draaien die dag daarentegen op volle toeren.

Kerstmarktjes[bewerken]

Kerstmarkt in Wenen

Vanaf medio november bevinden zich verschillende sfeervolle kerstmarktjes in de stad, waarbij in - sterk op toeristen gerichte - houten stalletjes allerlei hapjes, drankjes en spulletjes verkocht worden. De kerstmarktjes bevinden zich in ieder geval op het plein voor Slot Schönbrunn, voor het stadhuis en op het plein voor de Karlskirche. Na 26 december worden de kerstmarktjes opgedoekt.

Eten[bewerken]

Wiener-Schnitzel

In Wenen kun je een hoop eten proeven dat typisch Oostenrijks (of misschien zelfs typisch Weens) is. Zoals in iedere stad geldt dat het eten en drinken in het centrum (o.a. in de straten rondom de Stephansplatz) aanmerkelijk duurder is dan in de wijken eromheen.

Warm eten[bewerken]

De overbekende Wiener Schnitzel, niet uit de vriezer afkomstig, maar vers gepaneerd. In heel veel restaurants en restaurantjes te krijgen, en altijd sappig en behoorlijk aan de maat.

Snacks[bewerken]

 • Broodje Schnitzel Gewoon bij een imbiss (=eettentje/snackbar) halen. Lekker, goedkoop, bijzonder en echt Oostenrijks.
 • Langos: Een groot, plat en gefrituurd deegding. Smaakt een beetje naar oliebollen en is het lekkerst als íe net uit de frituur komt.
 • Kartoffelpuffer (letterlijk: Aardappelpoffertje): Wordt in kleine stalletjes langs de weg verkocht. Is een soort rösti-achtige koek, gemaakt van aardappels.

Gebak[bewerken]

Sachertorte is misschien wel de beroemdste taart ter wereld. De taart uit Wenen bestaat uit chocoladecake, gevuld met abrikozenmarmelade en bedekt met een dikke laag chocoladeglazuur. De taart is een veel geëxporteerd product. In vier verschillende formaten, verpakt in houten kistjes, gaan ze de hele wereld over. De houdbaarheid is, dankzij de dikke laag glazuur, bijzonder lang.

In de meeste koffiehuizen kan u ook een snack verkrijgen en op bepaalde tijden gebak. Ook dat is altijd feest. Mohr in Hemd: Chocoladepudding in warme chocoladesaus en slagroom. Apfelstrudel: al dan niet warm. Palatschinken: pannenkoekjes gevuld met fruit of saus. Doboschnitten: een punt van een Dobostorte bestaande uit diverse lagen chocolade en biscuitdeeg geglaceerd met karamel. Rehrücken: Chocoladetaartje in de vorm van een reerug en versierd met amandelen.

Drinken[bewerken]

Almdudler, moet je geproefd hebben. Het is een limonade met een beetje een ongewone smaak, die in Oostenrijk overal te verkrijgen is. Lekker verfrissend en niet te zoet.

Koffie:Nergens serveert men zo'n goede koffie als in Wenen en het aanbod is overweldigend. Koffie drinken in Wenen is genieten zonder meer.

 • Brauner: koffie met melk. Kan verkregen worden in een grotere tas (Verlängerter) of klein.
 • Melange: evenveel warme melk als koffie.
 • Kurz: extra sterke kleine koffie.
 • Obers: koffie met slagroom.
 • Kapuziner: zwarte koffie met een wolkje geklopte melk.
 • Expresso: zwarte sterke koffie. Als u gestreckt vraagt wordt hij minder sterk gemaakt.
 • Konsul: zwarte koffie met een wolkje room.
 • Turkischer : sterke Turkse koffie.
 • Schlagobers: sterke zwarte koffie met room of slagroom.
 • Kaisermelange: zwarte koffie met eigeel en brandewijn.

In bijna alle gevallen wordt er een glas water bij gegeven.

Restaurants en eetcafés[bewerken]

Voor een snelle hap kan je op de Naschmarkt terecht. Het is er aangenaam druk en je kan er ook je aankopen doen. Terwijl je over de markt wandelt heb je een goed uitzicht op de 19de-eeuwse gebouwen op de Linke Wienzeile. Op zaterdagen schijnt er ook een uitgebreide markt te zijn.

Spatzennest. Een prettige plaats bij de St Ulrichkerk waar de dagschotels zeer voordelig zijn. Je kan hier traditionele Weense kost verkrijgen. Adres: St Ulrichs-Platz 1. De sfeer is huiselijk en gemoedelijk. Een echte aanrader.

Café Sperl is een Weens koffiehuis dat dateert van 1880 en altijd dezelfde inrichting heeft behouden. Siegmund Freud kwam hier van zijn koffie genieten. Adres: Gumpendorfer Strasse 11. De Weense koffiehuizen vervullen al eeuwen de rol van clubhuis en ontmoetingsplaats. In Café Sperl kan er bijvoorbeeld gebiljart worden.

Alte Backstube. Een oude bakkerij die in bedrijf was van 1701 tot 1963. Nu is het een museum over broodbakken en restaurant. Blijf niet hangen in het voorste gedeelte maar schuif door naar achter waar het echt pittoresk is. De Tafelspitz mit G'röste is er voortreffelijk. Adres: Lange Gasse 34.

Franz, een café waar je ook prima kunt eten, te vinden op de hoek van de Pressgasse en de Mühlgasse, vlakbij metrohalte Kettenbrückengasse. Het is net buiten het toeristische centrum, waardoor je vooral tussen de lokale bevolking zit. Goeie schnitzel voor zo'n 12 piek en ook gewoon open tijdens de kerstperiode. Gasthaus Ubl, op hetzelfde kruispunt aan de overkant van de straat, schijnt karakteristieker en nog goedkoper te zijn, maar in tegenstelling tot Franz is de uitbater van die tent met kerst wél op vakantie.

Franceschi. Dit restaurant ligt achter het Ibis Mariahilf Hotel en zeer dicht bij het Raimund Theater. Van buiten doet het heel eenvoudig aan en ook van binnen lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Laat je daardoor niet weerhouden: het eten is verrukkelijk, nog echt Weens en Gary en Inge zijn heel gastvrij. De porties zijn groot en er is ook een menukaart in het Engels, aangezien de eigenaar een Amerikaan is en de eigenaresse een Oostenrijkse. Als het mooi weer is worden er een paar tafels en parasols buiten gezet. Adres: Aegidigasse 15 (wijk 6).

Uitgaan[bewerken]

Bioscopen[bewerken]

Er zijn vele bioscopen (Kino's) in Wenen. Meestal zijn de films Duits ingesproken, maar enkele bioscopen bieden ook films in hun originele taal aan. In het centrum zijn dit Artis International (Schultergasse 5), de Burg Kino (Opernring 19 [18]), in de originele jaren 50-stijl Filmcasino (Margaretenstraße 78 [19]), iets daarbuiten is dit Haydn Englisch Cinema (Mariahilfer Strase 57 [20]).

In Burg Kino wordt, naast de meest recente kaskrakers, nog iedere week de film "The Third Man" vertoond, een Engelse filmklassieker uit 1949 die zich geheel in het half verwoeste na-oorlogse Wenen afspeelt. Andere klassieke films (van de Marx Brothers tot Quentin Tarantino) worden vertoond in het Oostenrijkse Filmmuseum (Augustinerstrasse 1 [21]). Filmcasino is een fraaie bioscoop in de stijl van de jaren '50 dicht bij Naschmarkt, met internationale arthousefilms in de oorspronkelijke taal. Een overzicht van alle bioscopen is te krijgen bij het toeristeninformatiepunt, dat schuin tegenover het filmmuseum een vestiging heeft.

Muziekvoorstelling[bewerken]

Een bezoek aan Wenen is eigenlijk niet compleet zonder een bezoek aan een muziekuitvoering. Kaarten voor uitvoeringen van bekende stukken van Mozart en Strauss, zoals de concerten van de Wiener Hofburg Orchester, worden bij verschillende toeristische trekpleisters aangeboden, en kosten enkele tientjes per persoon. Om je toeristenkloffie hoef je je bij de echte toeristenvoorstellingen niet altijd zorgen te maken, maar vraag het voor de zekerheid even na bij de verkoper.

Overnachten[bewerken]

De prijzen voor overnachtingen zijn in het hoogseizoen (in ieder geval zomer- en kerstvakantie) iets hoger dan daarbuiten.

Budget[bewerken]

 • Vienna Cityapartments: moderne en betaalbare appartementen in het centrum van Wenen. Voor 2-6 personen. Vanaf Euro 39,00 per nacht voor het hele appartement. [email protected] +43 680 3209742 Fax: +43 1 2533033 4100
 • Happy Hostel, Kurzgasse 2 (Vijf minuten lopen vanaf het Westbahnhof, en ook vlakbij metrohalte 'Gumpendorfer Strasse.'), +43 676 6757 457 (). Slaapzaal: vanaf €17 per bed. Tweepersoons kamer: plm. €50 (desgewenst inclusief eigen keukentje!). Ontbijt vanaf €3, kleding wassen rond de €2 per was, bij de receptie gratis gebruik van internet mogelijk. Populaire tent voor rugzaktoeristen.  edit
 • Govienna Apartments ([email protected]), Vienna City, + 43 650 88 99 1 99, [1]. Hier vindt u centraal gelegen in Wenen, nieuw gerenoveerde, gemeubileerde vakantieappartementen (incl. handdoeken en beddengoed), . from 12€/Pers..  edit
 • AllYouNeed Hotel Vienna2***, Große Schiffgasse 12, +43 (0)1 212 16 68 (, fax: +43 (0)1 218 34 71), [2]. De 3-sterren hotel in het Leopoldstadt district is seizoenaal geopend van 1 juli tot 30 september p. A. en beschikt 122 rookvrije kamers en-suite met haardroger, flatscreen-tv met satelliet-toegang en gratis internet, 2 gehandicapten kamers, rustige tuin, lift, lobby met zitje, garage (tegen betaling), drankjes en snacks machine, ontbijtbuffet, bagage-opslag, conciërgeservice.  edit
 • AllYouNeed Hotel Vienna4***, Schäffergasse 2, +43 (0)1 587 65 60 (, fax: +43 (0)1 586 85 05), [3]. De 3-sterren hotel in het Wieden district is seizoenaal geopend van 1 juli tot 30 september p. A. en beschikt 104 rookvrije kamers en-suite met haardroger, flatscreen-tv met satelliet-toegang en gratis internet, lift, lobby met zitje, drankjes en snacks machine, ontbijtbuffet, bagage-opslag, conciërgeservice.  edit

Medium[bewerken]

 • Austria Classic Hotel Wien***, Praterstrasse 72, Wenen 2. Leopoldstadt (Metro U1 & U2 «Praterstern»), +43 1 211 30-0 (, fax: +43 1 211 30-72), [4].  edit
 • Hotel Graf Stadion***, Buchfeldgasse 5, Vienna 8. Josefstadt (Metro station (U2 'Rathaus') and tram stops nearby), +43 1 4055284 (, fax: +43 1 4050111), [5]. Het huis is gebouwd in de Biedermeier-stijl in 1824/1825 en is geregistreerd als historisch monument. Het wordt gerund als een hotel sinds 1897 in het historische binnenstaddistrict van Josefstadt. 39 enkele en dubbele komers met bad met douche / toilet, haardroger, SAT-flatscreen-tv, radio, telefoon en gratis WLAN in het gehele hotel. Vanaf €75.  edit
 • NH Vienna Airport, [6]. Het NH Vienna Airport hotel ligt direct tegenover de luchthaventerminal en het World Trade Centre Vienna Airport.  edit
 • Hotel Zipser, [8]. Zonder restaurant, enkel ontbijt. De kamers langs de zijde van de tuin zijn heel rustig.  edit

Duur[bewerken]

 • Hotel Am Parkring, Am Parkring 12, +43-(1)- 514 80-0 (fax: +43-(1)- 514 80-40), [10].  edit
 • Hotel Erzherzog Rainer, Wiedner Hauptstr. 27-29, +43-(1)- 501 11-0 (, fax: +43-(1)- 501 11-350), [13].  edit

Communicatie[bewerken]

Veiligheid[bewerken]

Wenen is een veilige stad. Het is ook een schone stad. Er slingert wel eens een bekertje of een krant rond, maar het is niet vergelijkbaar met andere grote steden. Zoals overal moet je wel opletten in de uitgaansbuurten en er zijn natuurlijk bedelaars. Om deze laatste te ontmoedigen vraagt de overheid niets aan hen rechtstreeks te geven maar een schenking te doen aan liefdadigheidsinstellingen.

Dagelijks leven[bewerken]

Rondom[bewerken]

Rondom Wenen zijn er veel Heurigen, wijnlokalen waar de wijn uit die regio gedronken kan worden en waar ook wijnfeesten gehouden worden. Speciaal voor toeristen gaan er excursies hierheen, waarbij naast de wijn ook muziek en dans voor de juiste stemming zorgen.

De Slowaakse hoofdstad Bratislava ligt binnen redelijke afstand van Wenen.

Vlak buiten Wenen ligt het Wienerwald.


Dit artikel is bruikbaar. Een aantal significante secties is goed genoeg om dit artikel bruikbaar voor een avontuurlijk persoon te maken. Dit artikel kan een gidsartikel worden, door erin te duiken en het uit te breiden!
Deelstaten van Oostenrijk

Burgenland - Karinthië (Kärnten) - Neder-Oostenrijk (Niederösterreich) - Opper-Oostenrijk (Oberösterreich) - Salzburgerland - Stiermarken (Steiermark) - Tirol - Vorarlberg - Wenen (Wien)

Hoofdsteden in Europa

Amsterdam · Andorra La Vella · Athene · Belgrado · Berlijn · Bern · Boedapest · Boekarest · Bratislava · Brussel · Chisinau · Dublin · Helsinki · Kiev · Kopenhagen · Ljubljana · Londen · Lissabon · Luxemburg · Madrid · Minsk · Monaco · Moskou · Nicosia · Oslo · Parijs · Podgorica · Praag · Reykjavik · Riga · Rome · San Marino · Sarajevo · Skopje · Sofia · Stockholm · Tallinn · Tirana · Valletta · Vaticaanstad · Vaduz · Vilnius · Warschau · Wenen · Zagreb

Create category