Zalaegerszeg

A Wikitravelből
Zalaegerszeg

Default Banner.jpg
Zalaegerszeg
Általános adatok
Népesség: 62 029 (2005)
Terület: 99,98 km²
Magasság: 156 m
Koordináták: É 46° 50' 43", K 16° 50' 50"
Behívószám: 92
Irányítószám: 8900
Honlap: Zalaegerszeg hivatalos honlapjaZalaegerszeg (németül Egersee, horvátul Jegersek vagy Jagersek) Zala megye székhelye, megyei jogú város. Mérete alapján Magyarországon középvárosnak, európai szinten kisvárosnak tekinthető. A Zalaegerszegi kistérség központjaként számos település tartozik a vonzáskörzetébe. Magyarország 15. legnépesebb városa. Egyike az ország legvirágosabb, legzöldebb városainak.

Természetföldrajz[szerkesztés]

Fekvése[szerkesztés]

Zalaegerszeg földrajzi koorditánáti é. sz. 46.84538° és k. h. 16.84721° . A Nyugat-Dunántúlon, a Zala folyó két partján, az osztrák, szlovén és horvát határtól megközelítőleg egyenlő távolságra (50-70 km), Zalai-dombság (Zalai-dombvidék) tájegységben fekszik. Átlagos tengerszint feletti magassága: 156 m. A Balaton tőle keletre 45 km-re található. Budapesttől való távolsága közúton 213 km, vasúton 239 km. A legközelebbi autópálya-feljáró 50 km-re van, Nagykanizsa mellett az M7-re.

Geológia[szerkesztés]

A területen a földkéreg vastagsága: 25-27 km, a litoszféráé 60-80 km. A földtörténet során kiemelkedési és lesüllyedési periódusokban váltakozott a tengeri és a szárazföldi üledékképződés a területen. A pliocén kor legfontosabb eseménye a folyóvízi feltöltésből származó kavicsterületek kialakulása. A pleisztocén során lösz fedett be nagy területeket. A felszínen szinte kizárólag a legfiatalabb korú kőzetek találhatóak, a völgytalpakon azonban kibukkanhatnak a felső pannon korúak is.

Domborzat[szerkesztés]

A város a Zalai-dombság északi részén fekszik, három kistáj határán. A délnyugati városrészek már átnyúlnak a Göcsej területére, így ott a változatos kitettségű, erősen szabdalt 200-250 méter magas „hegyek” jellemzőek. Az északkeleti és keleti lejtők a legmeredekebbek, dél–délnyugat felé vályoggal fedett, fokozatosan alacsonyodó, derázió és geliszoliflukció által formált lejtők ereszkednek. Az északi és középső rész a tektonikailag előre jelzett és kelet felé tölcsérszerűen kiszélesedő Felső-Zala völgyben foglal helyet. A völgy jobb oldalán mély, szűk völgyek, nehezen felismerhető teraszok, pannon agyaghoz kapcsolódó ó-holocén suvadások, bal oldalt hosszabb, lankás, lösszel fedett lejtők voltak találhatóak. Az ember tevékenysége azonban majdnem teljesen átalakította őket letelepülésre alkalmasabb formákká. A keleti városrészek a Kelet-zalai-dombság Söjtöri-hátához kapcsoló kisebb meridionális vonulatokon húzódnak.

Vízrajz[szerkesztés]

Az agyagos, vályogos részeken adottak a lehetőségek a sűrű vízhálózat kialakulásához, amely Magyarországon a legsűrűbbek közé tartozik. Ezzel összefüggésben a völgysűrűség is igen nagy mértéket mutat. Elősegítette a völgyek képződését a laza felszíni kőzet és a terület negyedidőszaki kiemelkedése is. A domborzat tagoltsága azonban nem kedvezett nagy vízfolyások kialakulásának, így a legnagyobb, a Zala is csak patakméretű Zalaegerszeg környékén. A terület erózióbázisaként ez gyűjti össze a kisebb csermelyek vizét. Megemlíthető ezek közül a Válicka, amely dél felől folyik a Zalába. A város területén több kisebb-nagyobb tó található. A legjelentősebb az 1975-ben mesterségesen létrehozott Gébárti-tó. Pózva városrészben a kavicsbányák felhagyása után horgásztavakat alakítottak ki.

Éghajlat[szerkesztés]

A napfénytartam: 1950-2000 óra/év között alakul, ami azonos szélességi körön levő magyar területekhez viszonyítva a legkisebb érték. Ez visszavezethető az 56-62%-os évi átlagos felhőzetre, amit az atlanti hatás erőssége okoz. Szélirányok közül az észak és dél irányú leggyakoribb, összesen kb. 30%, irányuk megtartására rásegítenek a meridionális völgyek. A szélcsendes időszakok szintén gyakoriak, mintegy 25% értékkel.

Az évi csapadék mennyisége 800 mm körül alakul. A hótakarós napok átlagos száma 45 nap.

Növény- és állatvilág[szerkesztés]

Zalaegerszeg környékén kétféle növénytársulás jellemző: a völgyekben vízparti rétek, fűz- és égerligetek jellemzőek. A magasabban fekvő területeken gyertyános és kocsánytalan tölgyesek, zalai bükkösök, cseres tölgyesek találhatóak, gyakori még a szelídgesztenye előfordulása is. A város belterületén csak parkok mutatják a régi gazdag erdők emlékét (Béke-liget, Dózsa liget, Parkerdő).

A Zalai flóratartományhoz kötődő állatállomány nem különbözik a magyar átlagtól, jellemzően nagyvadakból áll (őz, vaddisznó) és kevés különleges állatfajnak ad otthont. Gazdasági jelentőséggel bír e vadállomány, mind a vadhús, mind a bérvadászat tekintetében. Híresek a zalai szarvastrófeák, már több világbajnoki érmet kiérdemeltek.

Talaj[szerkesztés]

Gyenge minőségű talajok alakultak ki a város környékén, amelyek közül a legjelentősebbek az agyagbemosódásos barna erdőtalajok. Ezen adottság miatt nagy területeket hasznosítanak még a város határain belül is szőlőhegynek, ahol az igénytelenebb fajták megteremnek.

Története[szerkesztés]

Városrészek[szerkesztés]

Külterületek[szerkesztés]

Zalaegerszeg sok szomszédos települést magába olvasztott. Legkorábban, 1887-ben, Ola községet csatolták a városhoz, ma ez már a tulajdonképpeni városközpont egy részét alkotja. További egyesítések: 1933-ban Kaszaháza, 1958-ban Zalabesenyő, 1963-ban Csácsbozsok és Pózva, 1969-ben Bazita, Andráshida, Szenterzsébethegy, Ebergény és Ságod, 1981-ben pedig Botfa vált Zalaegerszeg részévé.

Ola - a városhoz csatolása előtt gazdagnak számító falu volt. Szinte minden háznál lehetett bort kapni, gyakori foglalkozás volt a varga és a hentes. Saját temetővel és kápolnával rendelkezett, amelyeket a módosabb céhtagok építettek és tartottak fenn. Miután 1887. november 24-én – Kovács Károly polgármestersége alatt, a városhoz csatolták, elszegényedett, a tehetősebb réteg beköltözött a város központi részeibe. Itt található a Göcseji Falamúzeum, amely Magyarország első szabadtéri néprajzi múzeuma volt, az ország egyetlen olajipari múzeuma, benne szoborpark, ill. egy 17. századi kápolna és a II. világháborúban elesett szovjet katonák temetője.

Andráshida - neve arra utal, hogy egy András nevű személy itteni birtokán hidat vezetett át a Zalán. A forrásokban 1426-ban tűnik föl. Fontos szerepet tölt be a közlekedésben, hiszen a 76-os út várost elkerülő szakasza is érinti, valamint itt található Zalaegerszeg repülőtere, Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér. A megújult Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér Zalaegerszeg város központjától 10 percre a Gébárti-tótól északnyugatra található. A repülőtér már az 50-es években üzemelt, mint a magyarországi polgári repülőterek egyike. Később a Szovjet haderő egyik lokátorbázisa lett, míg végül a szovjetek 1990-ben végleg elhagyták. Ezután került előbb állami kezelésbe, később városi tulajdonba a terület.

Bazita - hegyközség jellegű település volt, 1969-ben csatolták Zalaegerszeghez, mellyel a 30-as helyijárati autóbusz köti össze. Puszta volt a 19. sz. második feléig. 1381-ben mint Bazyta-t említik. Pais Dezső a szláv "Isten" jelentésű szóval hozza kapcsolatba nevét. Lakói főleg szőlő- és gyümölcstermeléssel foglalkoztak. Itt található a 100 m-es TV-torony, amely 1975 óta áll a 293 méter magas bazitai dombon.

Ebergény - hajdani neve Ebergényvölgye vagy Belyánvölgy, de volt Keresháza is. Már a középkor óta lakott település. Az Ebergényi, majd a Sárkány család birtoka.

Ságod - A Ságodi-fennsíkon őskori és középkori települések lelőhelyei találhatóak. Az utóbbi évek fejlesztései jelentősen rányomták bélyegüket a városrész arculatára és jövőjére, hisz ez a terület fekszik legközelebb az Aquaparkhoz és a termálfürdőhöz.

Szenterzsébethegy - látnivalója a 1843-ban épült, Szent Erzsébet tiszteletére emelt kápolna. Lakosságszáma ma emelkedik, sorra épülnek az új házak. A városrészben jelentős fejlesztések történtek, mint a csatornázás ki-, valamint a közösségi ház megépítése, illetve az utak felújítása. A településrészhez tartozik még Vorhota is. A Göcseji Falumúzeumban bemutatnak egy Szenterzsébethegyről származó kamraépületet.

Kaszaháza - a XX. század első évtizedeiben körülbelül 400 lakosú falu volt, közvetlenül Egerszeg határában, amelytől a Zala folyó választja el. Az itt működő malom adta gazdasági jelentőségét. Ezt kihasználva épülhetett itt meg a Kenyérgyár. Ma két nevezetessége van: Nepomuki Szent János XVIII. századi szobra és az első világháborús katonai temető.

Besenyő - meridionális dombon fekszik a város déli határában. Történetét a Skublics család határozta meg, az ő birtokuk volt 170 évig.

Csács - Szent Sebestyénről elnevezett temploma román kori, de a XIV. században gótikus átalakítást is végeztek rajta. A török pusztítás után 1741-ben barokk stílusban újították meg, majd 1895-ben bővítették. A török idők után Csács viszonylag későn, csak a XVIII. században népesült be, ezért az újjáépítés késői dátuma. Egy 1768-as feljegyzés viszont már jó karban lévő templomról tesz említést. 1930 után oldalkápolnával bővítették, de ugyanekkor több támpillérét lebontották, majd ezeket 1975-1977 között restaurálták. Szentélyében lemeszelt barokk freskót találtak.

Pózva - nevét hallván elsősorban a külső kórház épülete jut eszébe mindenkinek, évente 45 ezer fekvő- és több mint 1 millió járóbeteget látnak el itt. A létesítmény egyik dísze Németh János keramikusművész Gyógyítás című domborműve.

Botfa - neve már 1397 óta ismert. A Bot személynév és a birtokos személyraggal ellátott falu összetétele. A középkorban a csatári apátság birtoka volt. Művészi faragások, néprajzi tárgyakat készítő híressége Briglevics Kálmán fafaragó kanász volt.

Nevezetességek[szerkesztés]

Épített örökség[szerkesztés]

 • Jézus Szíve ferences plébániatemplom vagy Olai templom - az Olai városrészben található, 1925-1926, neobarokk stílusú, tervezte: Kotsis István. Boldog IV. Károly király emlékére készült. 2004-ben felújították.
 • Református templom - Szeghalmi Bálint tervei alapján, 1942-ben épült erdélyi stílusban, fából és vörös homokkőből. Zárdautca 2.
 • Kálvária-kápolna- 1756-ban épült barokk stílusban, a Göcseji út és a Kálvária utca sarkán áll.
 • Megyei Bíróság - 1730–1732 között épült Franz Allio tervei szerint, barokk stílusú, ez volt korábban a megyeháza épülete.
 • Kvártélyház - 1765, Kossuth u. Mária Terézia rendeletére az átvonuló katonák szálláshelyéül 1765-ben épült. A XVIII. sz. végén a megyei tisztviselők szolgálati lakása, egy ideig patika is volt. Valószínűleg a múlt század közepén egy szintet ráépítettek. Az udvar hátsó részén lévő szárny 1872 körüli, neoklasszicista nagytermét 1891-ben alakították ki. Ma ez a terem Zalaegerszeg városi közgyűlési terme, falait Csány László, Deák Ferenc és Zrínyi Miklós nagyméretű képei díszítik.
 • TV-torony - Bazita városrészben áll 1975 óta, 95,4 m magas, a presszó magassága pedig 53,2 m.
 • Aquacity Zalaegerszegi Élmény- és Csúszdapark és Termálfürdő vagy Aquapark - Ságod városrészben, a Gébárti Szabadidőközpontban fekszik. A terület nagysága 7,5 ha, 6000m2-nyi vízfelülettel. 18 db csúszda (13 db felnőttek, 5 gyermekek részére) helyezkedik el itt. A komplexum a Széchenyi Terv támogatásával jött létre. [1]

Köztéri szobrok, emlékművek[szerkesztés]

 • Göcseji tulipán szökőkút - 1985, alkotói: Szabolcs Péter szobrászművész és Pelényi Gyula építész, 2008-ban felújították. Helye: Dísz tér.
 • Táncoló lány - Medgyessy Ferenc alkotása, a Szivárvány című televíziós vetélkedőn nyerte el a város. Helye: Hevesi Sándor Színház épülete előtt.
 • Szentháromság-szobor - 2006 szeptemberében újították fel. Helye: Mindszenty tér.
 • Kis makrancos - Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása, 1966-tól áll a helyén.
 • Liliom - szintén Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása ez az aktot ábrázoló szobor 1967-ből. Helye: Vizslapark.
 • Zenélőóra - Helye: a Polgármesteri Hivatal előtt.
 • 377-es „Gizike” gőzmozdony - Helye: a vasútállomás mellett.

Múzeumok[szerkesztés]

 • Finnugor Néprajzi Park - 2001-ben adták át a Skanzen kibővítéseként, az olai városrészben, a Zala folyó holtágának túloldalán. Cím: Zalaegerszeg, Falumúzeum u. Telefon: 92/703-295. [3]
 • Magyar Olajipari Múzeum - (röviden MOIM) a Skanzen mellett található az olai városrészben. Zala megye, mint a magyar olajkitermelés első területének bemutatásával foglalkozik. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13., Telefon: 92/313-632, Faxszám: 92/311-081, E-mail: [email protected], [4]
 • Kézművesek Háza - a Gébárti-tó partján, Ságod városrészben. 1982 óta szolgálja a magyar tárgyalkotó népművészet hagyományőrzését. Csak nyáron van nyitva. [5]
 • Fazekasház - Állandó kiállítás: Fazekas bemutató. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy u. 20., tel.: 92/311-455, nyitva: 10-18 óráig, szünnap: vasárnap, hétfő.

Természeti örökség[szerkesztés]

 • Azaleás-völgy - az Alsóerdő botanikailag védett területe, A hatvanas-hetvenes években egzóta növényeket telepítettek be kísérleti jelleggel a sajátos mikroklímájú völgybe. A hegyvidéki hangulatot árasztó környezetben a gyűjtemény később arborétum jellegűvé vált. A völgyben megtalálható a kolorádói jegenyefenyő, mamutfenyő, szerbluc, szitkaluc, európai és japán vörösfenyő, simafenyő, kaukázusi jegenyefenyő, zöld- és kékduglasz, valamint különböző tuják. Szép látvány a tavasszal virágba boruló azálea-gyűjtemény, amelyről a völgy a nevét is kapta (rododendron - havasszépe). Bejelentkezés után szabadon látogatható.
 • Csácsi arborétum - Zalaegerszeg északkeleti határában, Csácsbozsok városrészben városközponttól kb. 4 km-re található 60 hektáros védett terület. Az erdő a zalai klimax erdőtársulások, a gyertyános-tölgyesek, bükkösök, jellemző, fajgazdag reprezentáns képviselője. A bekerített védett területet 750 hektárnyi erdő veszi körül, amelyen keresztül 2001 novemberében egy 7,3 kilométer hosszú makadámút épült megkönnyítve a fakitermelést. Az önkormányzat helyi jelentőségű természeti értéknek nyílvánította, amelynek célja „az arborétum területén található változatos erdei élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a kialakított dendrológiai gyűjtemény hosszú távú fenntartása és a lakosság pihenését, kikapcsolódását szolgáló helyszín biztosítása.”

A Csácsi arborétumon kívül helyi védettség alá került a Deák téri park, a platánsorok, a Dózsa liget, a Palatinus vendéglő kertje, a szenterzsébethegyi gesztenyefa, az olai temetőben és vasútállomásnál lévő hársfák és botfai vadgesztenyesor.

Ünnepek, fesztiválok[szerkesztés]

Utazási tanácsok[szerkesztés]

Megközelítés[szerkesztés]

Közúti közlekedés[szerkesztés]

Vasúti közlekedés[szerkesztés]

 • MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége belföldről: 06 (40) 49 49 49, külföldről: +36 (1) 371 94 49
 • MÁV - START vasúti menetrend: http://www.elvira.hu

Légi közlekedés[szerkesztés]

Helyi közlekedés[szerkesztés]

Autóval[szerkesztés]

Kerékpárral[szerkesztés]

Gyalog[szerkesztés]

Mozgáskorlátozottaknak[szerkesztés]

Hasznos információk[szerkesztés]

Tourinform Zalaegerszeg

 • Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.
 • Tel.: +36 92/316-160, 510-696
 • Fax.: +36 92/510-697
 • E-mail: [email protected]

Szálláshelyek[szerkesztés]

Név Típus Település Cím Ár MegjegyzésSzállodák:

Arany Bárány Hotel ***

Hotel Balaton*** Semira Day Spa

Szt. Kristóf Apartman Hotel ***

 • Zalaegerszeg, Ady Endre u. 3.
 • Tel.: 92/596-545, 30/9371-339
 • Fax: 92/313-638
 • e-mail: [email protected]

Vendéglátóhelyek[szerkesztés]

A'la Nature Reform Étterem és Bolt

Arany Bárány Hotel Étterem

Arany Bárány Hotel Söröző

Belgian Beer Café

Bella Pizzéria és Pub

 • Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
 • Tel.: 92/350-003

Centro Panzió - Ristorante

Erdőgyöngye Étterem

Erzsébet Étterem

 • Zalaegerszeg, Bíró M. u. 46/a
 • Tel.: 92/347-848

Fresco Étterem

 • Zalaegerszeg, Petőfi u. 26.
 • Tel.: 92/596-578 Tel./fax: 92/596-577

Göcsej Palatinus Étterem

Halászcsárda

 • Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 47.
 • Tel.: 92/511-882, Fax: 92/511-883
 • e-mail:[email protected]

Hegyalja Csárda

Hotel Balaton Étterem

Jánkahegyi Gyuri Csárda

 • Zalaegerszeg, Jánkahegyi u. 27.
 • Tel.: 92/511-911, Fax: 92/511-912
 • e-mail:[email protected]

Kiskakas Vendéglő

Kiskondás Vendéglő


Utazási Irodák[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Zalaegerszeg témához kapcsolódó forrásszövegek a Wikipédiában.