Francia szószedet

A Wikitravelből
Francia szószedet

Default Banner.jpg

Ez a szócikk egy szószedet.

A francia egy újlatin nyelv, melyet elsősorban Franciaországban beszélnek, ideértve a hozzá tartozó Karib-szigetekbeli Martinique és Guadeloupe szigeteket, a dél-amerikai Francia-Guyanát, az óceániai Francia Polinéziát és Új-Kaledóniát is. A Föld más országaiban is hivatalos nyelv. Európában Monacoban, Belgium déli részén (Vallónia), Luxemburg legnagyobb részén és Nyugat-Svájcban hivatalos nyelv, és az angol mellett, az Európai Unió egyik munkanyelve. A Karib-szigetek közül Haitiban is a francia a hivatalos nyelv. Afrika számos pontján szintén hivatalos vagy sokak által ismert nyelv: az észak-afrikai Marokkóban, Algériában és Tunéziában, valamint a nyugat-afrikai államokban széleskörben ismert és használatos nyelv. Kanada Québec tartományában egyedüli, Új-Brunswick tartományban pedig az angollal együtt a hivatalos nyelv, de Ontario tartományban, az Egyesült Államokban pedig Virginia és Louisiana államokban is sokak anyanyelve.

A francia nyelv elterjedése – Jelmagyarázat :

     Anyanyelv

     Adminisztratív nyelv

     Kulturális nyelv

kisebb francia közösség

Kiejtés[szerkesztés]

A francia nyelv – a magyartól eltérően – nem fonetikus írást használ, ezért azonos betűk különböző kiejtéssel bírhatnak. Mindazonáltal az egyes betűkapcsolatoknak jól meghatározott kiejtése van, amelytől az eltérés ritka.

Tipikus francia jelenség, hogy a szóvégi mássalhangzókat (r, l, m, n kivételével), illetve az e betűt nem ejtik ki. Persze akadnak a szabály alól kivételek. Például a „kötés”-nek nevezett hangtani jelenségben résztvesznek, azaz kiejtjük őket, amikor gyakran használt szókapcsolatokban a második szó magánhangzóval vagy néma h-val kezdődik [pl. les amis (kiejtése „lezami”) – „a barátok”, ellentétben a les filles (kiejtése „lefij) – „a lányok” szókapcsolattal].

A hangsúly szinte mindig az utolsó szótagra esik.

Több európai nyelv átvett francia szavakat. Az angol nyelvben különösen sok a francia eredetű szó, amelyek bár sokszor azonos helyesírással rendelkeznek, kiejtésük lényegesen eltér.

Magánhangzók[szerkesztés]

a, â, à 
általában rövid „á”, mint a palóc nyelvjárásban, a „palóc” szóban, néha hosszú „á”, mint a magyar
némelykor a német szóvégi „e”-nek („schwa”) megfelelő hang, máskor magyar „e” jellegű, de lehet hosszú is, szóvégén néma
ê, è, ai 
általában mint a magyar „e”, néha hosszú
é 
a magyar „é”-nek megfelelő hang, de rövid
eu, œ, œu 
mint a magyar „ö” vagy „ő”
i, î, y 
mint a magyar „i” vagy „í”
o, ô, au, eau 
mint a magyar „o” vagy „ó”
ou 
mint a magyar „u” vagy „ú”
u, û 
mint a magyar „ü” vagy „ű”

A tréma vagy umlaut ( ¨ ) megakadályozza a magánhangzó részvételét az egyébként egy hangként kiejtendő betűkombinációkban. Példa: maïs (kukorica), amit két szótagban „máisz”-nak ejtenek ki, ellentétben a mais (de) szóval, amelynek „me” a kiejtése.

A francia írásban használatos a hiányjel ( ' ). Ez általában az a-t helyettesíti a la névelőben és névmásban, valamint az e-t a le névelőben/névmásban és a ne tagadó szóban, amikor a következő szó magánhangzóval vagy néma h-val kezdődik [pl. l'homme (kiejtése „lom”) – „az ember”].

Nazális magánhangzók[szerkesztés]

Más mássalhangzók előtt mint a megkettőzött „n” vagy „m”, vagy szó végén fordulnak elő. Úgy ejtik ki, mintha egy „n” hang követné őket, de anélkül, hogy a nyelv hegye érintené a fogakat.

an, en, em 
nazális „a”
ain, in, im 
nazális „e”
on 
nazális „o”
un 
nazális „ö”

Félhangzók[szerkesztés]

Ezek kettőshangzókat képeznek az őket megelőző vagy követő magánhangzóval, azaz ezzel egy szótagban ejtik ki őket.

i, y, ll (pl. pied – „láb”, yeux – „szemek”, billet – „jegy”) 
kettőshangzókat képeznek az őket követő magánhangzóval, mint a „j” hang a magyar „jár”, „jel”, „melyik”, „jobb”, „jut” szavakban
il, ll (egyes esetekben) (pl. sommeil – „álom”, fille – „lány”) 
kettőshangzókat képeznek az előttük levő magánhangzóval, mint a „j” hang a magyar „máj”, „mely”, „mily”, „moly”, „ujj” szavakban
o (i vagy y előtt, melyeket ez esetben rövid „á”-nak, illetve „áj”-nak ejtenek ki), (pl. trois – „három”, envoyer – „küldeni”), ou (a, e, i előtt) (pl. douane – „vám”, jouet – „játék”, oui – „igen”), u (a qua betűcsoportban) (pl. équateur – „egyenlítő”) 
mint az angol „why”, „way”, „winter” szavakban
u (nem o után, a, e, i előtt) (pl. persuader – „meggyőzni”, muet – „néma”, nuit – „éjszaka”) 
a magyar „ü” hanghoz hasonló, de a következő magánhangzóval egy szótagban kiejtett

Mássalhangzók[szerkesztés]

magyar „b” hang
e, i, y előtt „sz” hang, egyébként „k” hang
ch
általában magyar „s” hang, néha „k” hang
magyar „d” hang
f, ph 
magyar „f” hang
é, è, i, y előtt „zs” hang, egyébként „g” hang
ge + magánhangzó 
magyar „zs” hang (az e néma)
gu + magánhangzó
magyar „g” hang (az u általában néma)
néma, bár néha megakadályozza a hangkihagyást (pl. la Hongrie) vagy a kötést (pl. les Hongrois)
„zs” hang
csak idegen eredetű szavakban, magyar „k” hang
l, ll (néha) 
magyar „l” hang
magyar „m” hang
magyar „n” hang
magyar „p” hang
q(u) 
magyar „k” hang
a magyar „r”-től kissé eltérő, a nyelv pörgetése nélkül kiejtett
magyar „sz” hang
magyar „t” hang
magyar „v” hang
csak idegen eredetű szavakban, magyar „v” vagy angol „w” hang
magyar „ksz” vagy „gz” hang
magyar „z” hang

Társalgás[szerkesztés]

A francia nyelv két megszólítási módot ismer. Az egyikre a tu („te”) személyes névmás jellemző, amely az ige második személy egyes számával használatos (tegezés), a másikra a vous, amelyet az ige második személy többes számával használják, és az „Ön”-nek és a „magá”-nak felel meg, de ugyanakkor a tegezésben a többes számot fejezi ki.

Ebben a szószedetben többnyire a vous-val való megszólítást használjuk (önözés/magázás).

Az itteni mondatok Franciaországban használatosak, de a többi francia nyelvű országban is megértik őket.

Alapok[szerkesztés]

Jó napot (kívánok)! 
Bonjour (, Madame / Mademoiselle / Monsieur).
Jó reggelt! 
Bonjour.
Jó estét! 
Bonsoir.
Szia! 
Salut.
Hogy vagy? 
Ça va ?
Hogy van? 
Comment allez-vous ?
Hogy hívnak? 
Comment tu t'appelles?
És téged/önt? 
Et toi/vous?
Önt hogy hívják? 
Comment vous appelez-vous?
______ hívnak. 
Je m'appelle ______.
Örülök a találkozásnak. 
Enchanté(e).
Kérek./Kérem. 
S'il vous plaît. (tegezve: S'il te plaît.)
Köszönöm. 
Merci.
Szívesen. 
De rien.
Igen. 
Oui.
Nem. 
Non.
Nem tudom. 
Je ne sais pas.
Elnézést. / Bocsánat. 
Excusez-moi. (tegezve: Excuse-moi.) / Pardon.
Hány óra van? 
Quelle heure est-il ?
Viszontlátásra! 
Au revoir.
Magyar/ok vagyok/vagyunk. 
Je suis hongrois(e). / Nous sommes hongrois(es).
Nem értem. 
Je ne comprends pas.
Nem beszélek (jól) franciául. 
Je ne parle pas (bien) français.
Beszél angolul / németül / magyarul? 
Parlez-vous anglais / allemand / hongrois ?
Beszélsz angolul / németül / magyarul? 
Tu parles anglais / allemand / hongrois ?
Beszél valaki angolul? 
Il y a quelqu'un qui parle anglais?
Vigyázat! 
Attention!
Segítség! 
À l'aide! Au secours!
Merre találom a mosdót? 
Où sont les toilettes ?

Probléma[szerkesztés]

Hagyjon békén! 
Laissez-moi tranquille !
Menjen el! 
Allez-vous-en !!
Ne érjen hozzám! 
Ne me touchez pas !
Hívom a rendőrséget. 
Je vais appeler la police.
Rendőrség! 
Police !
Fogják meg! Tolvaj! 
Au voleur !
Kérhetném a segítségét? 
Aidez-moi, s'il vous plaît!
Sürgős. 
C'est une urgence.
Eltévedtem. 
Je suis perdu(e).
Elvesztettem a táskám. 
J'ai perdu mon sac.
Elvesztettem a pénztárcám. 
J'ai perdu mon porte-monnaie.
Beteg vagyok. 
Je suis malade.
Megsebesültem. 
Je suis blessé(e).
Orvosra van szükségem. 
J'ai besoin d'un médecin.
Használhatnám a telefonját? 
Est-ce que je peux utiliser votre téléphone ?

Számok[szerkesztés]

un, ön
deux, dö
trois, troá
quatre, kátr
cinq, szenk
six, szisz
sept, szet
huit, üit
neuf, nöf
10 
dix, diz
11 
onze, onz
12 
douze, duz
13 
treize, trez
14 
quatorze, kátorz
15 
quinze, kenz
16 
seize, szez
17 
dix-sept, disszet
18 
dix-huit, dizüit
19 
dix-neuf, diznöf
20 
vingt, vent
21 
vingt et un
22 
vingt-deux
23 
vingt-trois
30 
trente
40 
quarante
50 
cinquante
60 
soixante
70 
soixante-dix
71 
soixante et onze (septante Belgiumban és Svájcban)
80 
quatre-vingts (octante Svájcban)
90 
quatre-vingt-dix (nonante Belgiumban és Svájcban)
100 
cent
200 
deux cents
1000 
mille
2007 
deux mille sept
1 000 000 
un million
fél 
demi(e)
kevés 
peu
sok 
beaucoup
kevesebb 
moins
több 
plus

Idő[szerkesztés]

most 
maintenant
után 
après
előtt 
avant
reggel 
matin
reggel (határozószó) 
le matin
délelőtt (határozószó) 
dans la matinée
délután 
après-midi
este 
soir
este (határozószó) 
le soir
az este folyamán 
dans la soirée
éjjel 
nuit
éjjel (határozószó) 
la nuit
ma reggel (ma délelőtt) 
ce matin
ma délután 
cet après-midi
ma este 
ce soir
ma éjjel 
cette nuit

Óra[szerkesztés]

reggel 8 óra 
Il est huit heures du matin.
délután 1 óra, 13 óra 
Il est une heure de l'après-midi/treize heures.
negyed nyolc, 7 óra 15 perc 
Il est sept heures et quart/sept heures quinze
fél kilenc, 8 óra 30 perc 
Il est huit heures et demie/huit heures trente
háromnegyed három 
Il est trois heures moins le quart.
három óra lesz húsz perc múlva 
Il est 3 moins le 20.
kettő óra tíz perc 
Il est deux heures dix.
dél 
midi
dél (határozószó) 
le midi
éjfél 
minuit
éjfél (határozószó) 
le minuit

Időtartam[szerkesztés]

perc 
minute(s)
óra 
heure(s)
nap 
jour(s)
hét 
(la) semaine
hónap 
mois
év 
an(s), année(s)

Napok[szerkesztés]

Milyen nap van? 
Quel jour on est? vagy Quel jour sommes-nous?
Ma ____ nap van. 
Au jourd'hui on est____.
ma 
aujourd'hui
tegnap 
hier
holnap 
demain
hétfő 
lundi
kedd 
mardi
szerda 
mercredi
csütörtök 
jeudi
péntek 
vendredi
szombat 
samedi
vasárnap 
dimanche

Hónapok[szerkesztés]

január 
janvier
február
février
március 
mars
április 
avril
május 
mai
június 
juin
július 
juillet
augusztus 
août
szeptember 
septembre
október 
octobre
november 
novembre
december 
décembre

Dátum írása[szerkesztés]

A francia nyelvben a dátumot épp fordítva írják a magyarhoz képest. Azaz először a napot, majd a hónapot, végül pedig az évet. A keltezést a le névelővel kezdik, majd az aktuális nap száma következik, majd a hónap betűvel kiírva, majd az év. Azaz „2007. január 3”-át, « le 3 janvier 2007 » formában kell leírni.

Színek[szerkesztés]

fekete 
noir(e)
fehér 
blanc(he)
kék 
bleu(e)
piros 
rouge
zöld 
vert(e)
sárga 
jaune
narancssárga 
orange
lila 
violet(te)
barna 
brun(e)

Közlekedés[szerkesztés]

Vonat, busz[szerkesztés]

Mennyibe kerül egy jegy _____-ba/be? 
Combien coûte le/un billet pour (aller à) _____?
Egy / Két jegyet kérek _____-ba/be. 
Un / deux billet(s) pour _____, s'il vous plaît.
Hova megy ez a vonat / busz? 
Où va ce train / ce bus?
Megáll _____-ban/ben? 
(Est-ce qu')il s'arrête à _____?
Mikor indul a vonat _____-ba/be? 
Quand part le train pour _____?
Mikor érkezik meg ez a vonat _____-ba/be? 
Quand arrive ce train à _____?
transzfer 
navette
egy útra 
aller simple
oda-vissza 
aller-retour
peron 
quai
vágány 
voie
csomagmegőrző 
consigne
átszállás 
correspondance
A vonat 10 percet késik. 
Le train a 10 minutes de retard.

Irányok[szerkesztés]

Merre van _____? 
Où est / se trouve _____?
... a vasútállomás 
... la gare
... a buszállomás 
... la gare routière
... a repülőtér 
... l'aéroport
... a hajóállomás 
... le port
... a belváros 
... le centre-ville
... a legközelebbi buszmegálló 
... l'arrêt de bus le plus proche
... a legközelebbi _____ 
... _____ le/la plus proche
... a magyar / román / szerb / szlovák nagykövetség 
... l'ambassade hongroise / roumaine / serbe / slovaque ?
Hol találhatok _____? 
Où est-ce qu'il y a _____ ?
... egy ifjúsági szálló 
... une auberge de jeunesse
... egy szálloda 
... un hotel
Hol találhatók _____? 
Où est-ce qu'il y a _____ ?
... szállodák 
... des hôtels
... éttermek 
... des restaurants
... bárok 
... des bars
... látnivalók 
... des sites à visiter
Megmutatná a térképen? 
Pouvez-vous me montrer sur la carte?
utca 
rue
út 
avenue (városban), route (helységből kivezető vagy helységek közötti)
(Forduljon) jobbra 
(Tournez) à droite.
(Forduljon) balra 
(Tournez) à gauche.
egyenesen 
tout droit
_____ felé 
vers _____
_____ mögött 
derrière _____
_____ előtt 
devant _____
útkereszteződés 
carrefour
csomópont (autópályán) 
échangeur
észak 
nord
dél 
sud
kelet 
est (kiejtés: eszt)
nyugat 
ouest (kiejtés: ueszt)
fent, fel 
en haut
lent, le 
en bas

Taxi[szerkesztés]

Taxi! 
Taxi!
Kérem, vigyen _____-hoz/-hez! 
Emmenez-moi à _____, je vous prie.
Mennyibe kerül az út _____-hoz/-hez? 
Combien ça coûte d'aller à _____?
Itt szállok ki. 
Déposez-moi là, je vous prie.

Vezetés[szerkesztés]

Szeretnék autót bérelni. 
Je voudrais louer une voiture.
benzinkút 
station-service
benzin 
essence
diesel 
gazole (néha diesel)
Útjelző táblák (Franciaországban)[szerkesztés]
_____i pihenő (autópályán) 
Aire de _____
fényszórókat bekapcsolni 
ALLUMEZ VOS FEUX
leállás a járdán engedélyezett 
ARRÊT AUTORISÉ SUR TROTTOIR
vigyázz a tűzre 
ATTENTION AU FEU
csomópont 
CARREFOUR
elsőbbségadás 
CÉDEZ LE PASSAGE
terelő út 
Déviation
vám 
DOUANE
fényszóró-bekapcsolási övezet vége 
FIN D'ALLUMAGE DES FEUX
építkezés vége 
FIN DE CHANTIER
terelő út vége 
Fin de déviation
övezet vége 
FIN DE ZONE
sielőknek tiltott övezet vége 
FIN D'INTERDICTION AUX SKIEURS
_____i autópályakapu 
GARE DE PÉAGE DE _____
állj! csendőrség 
HALTE GENDARMERIE
álj! autópályakapu 
HALTE PÉAGE
állj! rendőrség 
HALTE POLICE
parkoló óra : HORODATEUR
csordáknak tilos 
INTERDIT AUX TROUPEAUX
tilos a hónap _____ikájától/ikéjétől _____ikájáig/ikéjéig 
INTERDIT DU _____ AU _____ DU MOIS
tilos, kivéve _____ 
INTERDIT SAUF _____
nyitva (szoros a hegyekben) 
OUVERT
következő kijárat (autópályán) 
Prochaine sortie: _____
helyi termékek 
Produits Régionaux
utánfutók és félutánfutók 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
fizető autópálya-szakasz 
SECTION À PÉAGE
fizető parkolás 
STATIONNEMENT PAYANT
követni (egy bizonyos táblát vagy utat) 
suivre
munkálatok _____ kilométeren 
TRAVAUX SUR _____ KM
egy vonat mögött másik vonat is lehet 
UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE
mezőgazdasági munkagépeknek engedélyezett 
VÉHICULES AGRICOLES AUTORISÉS
övezet 
ZONE

Szállás[szerkesztés]

Van szabad szobájuk? 
Avez-vous des chambres libres?
Mennyibe kerül egy szoba egy / két fő részére? 
Combien coûte une chambre pour une personne / deux pesonnes?
Van-e a szobában _____? 
Est'ce qu'il y a dans la chambre _____?
... ágynemű 
... des draps
... fürdőszoba 
... une salle de bain
... telefon 
... le téléphone
... TV 
... la télé
... internetkapcsolat / WIFI 
... une connexion internet / WIFI
Láthatnám a szobát? 
Je peux voir la chambre ?
Van-e _____ szobájuk? 
Avez-vous une chambre ____ ?
... csendesebb ... 
... plus tranquille
... világosabb ... 
... plus claire
... nagyobb ... 
... plus grande
... kisebb ... 
... moins grande / plus petite
... tisztább ... 
plus propre
... olcsóbb ... 
... moins chère
Rendben, kiveszem a szobát. 
Bien, je la prends.
_____ éjszakát töltök itt. 
Je compte rester _____ nuit(s).
Tudna egy másik szállodát ajánlani ? 
Vous pouvez me conseiller un autre hôtel?
Van széfük? 
Avez-vous un couffre-fort?
A reggeli benne van az árban? 
Est-ce que le petit-déjeuner est compris?
Hány órakor van a reggeli? 
A quelle heure est le petit-déjeuner ?
Kérem, takarítsák ki a szobámat! 
Veuillez nettoyer ma chambre.
Felébresztene _____-kor/-kör? 
Vous pouvez me réveiller à _____ heure(s) ?
Távozni szeretnék. 
Je veux vous signaler mon départ.

Fizetés[szerkesztés]

Elfogadnak hitelkártyát? 
Vous acceptez les cartes de crédit ?
Beválthatok-e pénzt itt? 
Je peux changer de l'argent ici ?
Hol válthatok be pénzt? 
Où est-ce que je peux changer de l'argent ?
Beváltana nekem egy utazási csekket? 
Pouvez-vous me changer un chèque de voyage ?
Hol válthatok be utazási csekket? 
Où est-ce que je peux changer un chèque de voyage ?
Mi a váltási árfolyam? 
Quel est le taux de change?
Hol található bankjegyautómata? 
Où je peux trouver un distributeur de billets ?

Étkezés[szerkesztés]

Asztalt egy / két személy részére, kérem. 
Une table pour une personne / deux personnes, je vous prie.
A menüt kérem! 
La carte, s'il vous plaît !
Mi a ház specialitása? 
Quelle est la spécialité de la maison?
Van-e helyi specialitásuk? 
Est-ce que vous avez une spécialité locale ?
Vegetáriánus vagyok. 
Je suis végétarien(ne).
Nem eszem disznót. 
Je ne mange pas de porc.
Tudnának valami könnyűt készíteni? 
Pouvez-vous préparer quelque chose de léger ?
menü 
menu
à la carte 
à la carte
reggeli 
petit-déjeuner (Belgiumban, Kanadában: déjeuner)
ebéd
déjeuner (Belgiumban, Kanadában: dîner)
vacsora
dîner (Belgiumban, Kanadában: souper)
Almát ... 
Une/Des pomme(s) ...
Babot ... 
Des haricots, ...
Bárányhúst ... 
De l'agneau, ...
Békacombot ... 
Des cuisses de grenouilles, ...
Csigát ... 
Des escargots, ...
Csirkehúst ... 
Du poulet, ...
Garnélarákot ... ... 
Des crevettes, ...
Gyümölcsöt ... 
Des fruits, ...
Halat ... 
Du poisson, ...
Homárt ... 
Du homard, ...
Fekete kagylót ... 
Des moules, ...
Kolbászt ... 
De la saucisse, ...
Lazacot ... 
Du saumon, ...
Marhahúst ... 
Du bœuf, ...
Narancsot ... 
Une/Des orange(s), ...
Osztrigát ... 
Des huîtres, ...
(Piritós) kenyeret ... 
Du pain (grillé), ...
Rákot ... 
Des écrevisses, ...
Rizset ... 
Du riz, ...
Sajtot ... 
Du fromage, ...
Sertéshúst ... 
Du porc, ...
Sonkát ... 
Du jambon, ...
Szalonnát ... 
Du lard, ...
Szarvashúst ... 
Du cerf, ...
Tenger gyümölcseit ... 
Des fruits de mer, ...
Tésztát ... 
Des pâtes, ...
Tojást ... 
Un/Des œuf(s), ...
Tőkehalat ... 
De la morue, ...
Tonhalat ... 
Du thon, ...
Vaddisznó-húst ... 
Du sanglier, ...
Virslit ... 
Des saucisses (de veau cuites à l'eau), ...
Zöldséget ... 
Des légumes, ...
_____ kérek. 
_____, s'il vous plaît.
A húst _____ 
La viande _____
... véresen ... 
... saignant(e), ...
... félig átsütve ... 
... à point, ...
... teljesen átsütve ... 
... bien cuit(e), ...
_____ kérem. 
_____ s'il vous plaît.
Kaphatnék egy pohár _____? 
Est-ce que je peux avoir un verre _____ ?
... vizet 
... d'eau
... ásványvizet 
... d'eau minérale
... szénsavas vizet 
... d'eau gazeuse
... dús szénsavasas vizet 
... d'eau piquante
... szénsavmentes vizet 
... d'eau plate
... gyümölcslevet 
... de jus de fruit
... tejet 
... de lait
... vörös- / fehérbort 
... de vin rouge / blanc
Kaphatnék egy csésze _____? 
Est-ce que je peux avoir une tasse _____?
... kávét 
... de café
... teát 
... de thé
... tejet 
... de lait
Kaphatnék egy üveg _____? 
Est-ce que je peux avoir une bouteille ____?
... vizet 
... d'eau
... ásványvizet 
... d'eau minérale
... szénsavas vizet 
... d'eau gazeuse
... dús szénsavasas vizet 
... d'eau piquante
... szénsavmentes vizet 
... d'eau plate
... gyümölcslevet 
... de jus de fruit
... vörös- / fehérbort 
... de vin rouge / blanc
Kérhetnék egy kis _____? 
Est-ce-que je peux avoir _____ ?
... sót 
... du sel
... borsot 
... du poivre
... vajat 
... du beurre
Pincér! 
S'il vous plaît ! / Monsieur ! (ha férfi) / Madame ! (ha nő) / Mademoiselle ! (ha fiatal nő)
Végeztem. 
J'ai fini.
Finom volt. 
C'était délcieux.
A számlát, legyen szíves! 
L'addition, s'il vous plaît !

Bárok[szerkesztés]

Szolgálnak fel alkoholt? 
Vous servez des boissons alcoolisées?
Van kiszolgálás? 
Vous servez à table ?
Egy sört / Két sört ... 
Une bière / Deux bières, ...
Egy pohár sört ... 
Un demi, ...
Egy korsó sört ... 
Une pinte, ...
_____ kérek. 
_____ s'il vous plaît.
_____ (erős alkohol) és _____ (az alkoholhoz hozzáadandó alkoholmentes ital) kérek. 
_____ et _____ s'il vous plaît.
Rumot ... 
Du rhum ...
Vodkát ... 
De la vodka ...
Whisky-t ... 
Du whisky ...
... kólát ... 
... du cola, ...
... narancslevet ... 
... du jus d'orange, ...
... szódát ... 
... du soda, ...
... tonikot ... 
... de l'eau tonique, ...
Egy üveggel kérek. 
Une bouteille, s'il vous plaît.
Van valami rágnivalójuk ? 
Est-ce que vous avez quelque chose à grignoter ?
Még egyet kérek! 
Encore un/une, s'il vous plaît !
Még egy kört, legyen szíves! 
Un autre pour la table, s'il vous plaît !
Mikor zárnak? 
À quelle heure fermez-vous ?

Vásárlás[szerkesztés]

Mennyibe kerül? 
Combien ça coûte?
Túl drága. 
C'est trop cher.
Olcsó. 
Ce n'est pas cher. / C'est bon marché.
Nem kérek. 
Je n'en veux pas.
Nem érdekel. 
Je ne suis pas interessé(e).
Maga átvág! 
Vous essayez de m'avoir !
Rendben, megveszem. 
D'accord, je le/la/les prends.
Házhoz szállítják külföldre? 
Est-ce que vous livrez à l'étranger ?
Szükségem van _____. 
J'ai besoin _____.

Piperecikkek[szerkesztés]

... szappanra 
... de savon
... sampon 
... de shampooing
... fogkefe 
... d'une brosse à dents
... fogkrémre 
... de dentifrice
... tamponra 
... de tampons
... borotvára 
... d'un rasoir / de rasoirs

Gyógyszer[szerkesztés]

... fájdalomcsillapítóra 
... d'un analgésique
... lázcsillapítóra 
... d'un antipyrétique
... megfázás elleni gyógyszerre 
... d'un médicament pour le rhume

Papír, írószer, könyv[szerkesztés]

... levélpapírra 
... de papier à lettres
... tollra 
... d'un stylo
... angol / német / magyar nyelvű újságra 
... d'un journal en anglais / allemand / hongrois
... angol / német / magyar nyelvű magazinra 
... d'un magazine en anglais / allemand / hongrois
... angol / német / magyar nyelvű könyvre 
... d'un livre en anglais / allemand / hongrois
... francia-magyar szótárra 
... d'un dictionnaire français-hongrois

Egyéb[szerkesztés]

... elemre 
... d'une pile (egyes szám) / de piles (többes szám)
... esernyőre 
... d'un parapluie
... napernyőre 
... d'une ombrelle
... bélyegre 
... d'un timbre (egyes szám) / de timbres (többes szám)
... képeslapra 
... d'une carte postale (egyes szám) / de cartes postales (többes szám)

Hatóságok[szerkesztés]

Nem csináltam semmi rosszat. 
Je n'ai rien fait de mal.
Félreértés. 
C'est une erreur.
Hova visznek? 
Où est-ce que vous m'emmenez ?
Le vagyok tartóztatva? 
Est-ce que je suis arrêté(e) ?
Magyar / Román / Szerb / Szlovák állampolgár vagyok. (férfi) 
Je suis citoyen hongrois / roumain / serbe / slovaque.
Magyar / Román / Szerb / Szlovák állampolgár vagyok. (nő) 
Je suis citoyenne hongroise / roumaine / serbe / slovaque.
Szeretnék a magyar / román / szerb / szlovák nagykövetséggel / konzulátussal beszélni. 
Je voudrais parler à l'ambassade / au consulat hongrois / roumain / serbe / slovaque.
Szeretnék ügyvéddel beszélni. 
Je voudrais parler à un avocat.
Nem lehetne csak büntetést fizetni? 
Je pourrais simplement payer une amende ?

Francia szószedet témához kapcsolódó forrásszövegek a Wikipédiában.

Használható szócikk.

Ez a szócikk használható. Elegendő információt tartalmaz, és el lehet indulni vele. Egy tapasztalt utazó tudja használni, ám további bővítés szükséges, hogy szintű szócikk lehessen. Segíts te is, hogy bővebb szócikk lehessen!
FAIRE VIDANGE RAPIDEMENT