Firenze

A Wikitravelből
Firenze

Default Banner.jpg

Ez a szócikk olasz városról szól. További jelentéséhez lásd: Firenze (Magyarország).

Firenze (másnéven Florentzia), Olaszország egyik nagyvárosa, egyben Toszkána régió székhelye és kulturális központja.

Az Arno folyó két partján, annak gyönyörű völgyében elterülő város nagyon hosszú múltra tekint vissza. Hosszú ideig a Medici család uralta. 1865-1870 között az Olasz Királyság fővárosa volt. Számtalan történelmi és művészeti látványosságnak ad otthont. A várost a „reneszánsz bölcsőjeként” is emlegetik. Történelmi belvárosát 1982-ban az UNESCO a Világörökség részévé nyílvánította. 1986-ban Európa Kulturális Fővárosa volt.

Információ turisták[szerkesztés]

Földrajz[szerkesztés]

Fekvése[szerkesztés]

Firenze az Arno folyó középső folyása mentén fekszik, a careggi, fiesolei, settignanói, arcetri, bellosguardói dombok által határolt ártéri síkságon (Valdarno-völgy). A város területének nagyobbik része a folyó északi partján fekszik, nagyjából tengerszint feletti 50 méteres magasságban. Az Arno déli partja dombosabb, ezért gyérebben lakott. Az Arno mellett a város területét kisebb folyóvizek is átszelik: Mugnone, Terzolle valamint a Greve.

Éghajlata[szerkesztés]

Firenze éghajlata mediterrán jellegű és a közeli tenger csak kismértékben mérsékli: a tél meglehetősen hideg, a nyár pedig kellemetlenül meleg, kevés csapadékkal. A legmagasabb hőmérsékletet 1983 júliusában mérték, ekkor a hőmérő 44 °C-ot mutatott, míg a legalacsonyabbat 1985 januárjában regisztrálták -23 °C-kal. A firenzei Peretola Meteorológiai Központ (Stazione meteorologica di Firenze Peretola) és a Ximeniano Obszervatórium (Osservatorio Ximeniano) megfigyelései alapján a hőmérsékleti adatok az esztendő egyes hónapjaiban a következőképpen alakulnak:

Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Év
Legmagasabb középhőmérséklet (°C) 8 10 15 19 23 29 33 32 27 21 14 11 20,1
Legalacsonyabb középhőmérséklet(°C) 1 2 5 8 11 16 19 18 14 10 5 2 9,2
Csapadék (mm) 73,60 68,58 81,28 78,74 73,66 55,88 40,64 76,20 78,74 88,90 111,76 91,44 914,8

Történelem[szerkesztés]

Ókor A régészeti leletek tanúsága szerint a mai Firenze területe már háromezer éve lakott volt. A Mugnone és az Arno összefolyásánál egy kora vaskori település nyomait fedezték fel, valamint a város központjában, a Piazza della Republicánál pedig ugyancsak ebből az időből származó temetőt.

Az i.e. 8-7 században a mai városközponttól északra, Fiesole (latinosan Faesule) területén az etruszkok egyik városa állt, mely az Arno eme szakaszán elterülő települések felett uralkodott. Etruszk temető nyomait találták meg a folyó bal partján, nem messze a Ponte Vecchiótól. Az etruszkok terjeszkedését Róma állította meg az i.e. 3-2 században. A rómaiak rendre meghódították a legfontosabb kereskedelmi csomópontokat, többek között a Ponte Vecchio helyén lévő átkelőhelyet is. Sulla alatt az i.e. 1 században római kézre került a fiesolei fellegvár is. I.e. 59-ben Julius Caesar veterán katonái egy új coloniát létesítettek az Arno jobb partján, melynek a Florentia nevet adták, melynek jelentése virágzó. Egy antik monda szerint a város nevét egy etruszk király, Fiorinus után kapta, akit a legenda szerint a folyó partján temettek el. Egy másik monda szerint nevét az Arno habzó vizéről (fluens) kapta, de létezik olyan legenda is mely szerint az Arno partján elterülő virágos mezők ihlették (flora) a rómaiakat a névválasztásban. Az elfogadott elmélet szerint a római katonák jókívánságként adták a virágzó nevet városuknak, természetes óhajként, hogy új településük szépen kibontakozzék és virágozzék. A négyszögletű várost téglafallal vették körül és a derékszögben egymást metsző két főútja végén kapukat építettek. Ezt a városszerkezetet a középkori belváros is megőrizte. A két főútvonal a Cardo Maximus (ma Via Strozzi - Via degli Speziali - Via del Corso) és a Decumanus (ma Via Calimala - Via Roma) voltak. Az egykori római fórum helyét ma a Piazza della Reppublica foglalja el, a színház a Piazza Signoria helyén volt, míg a thermák a mai Via delle Terme mentén. A város védőistene Mars volt, szentélye valószínűleg a mai Battistero helyén állt.

Középkor

Annak ellenére, hogy a kereszténység már a 3. században elterjedt a városban, az első püspök említése csak 313-ból származik. Az 5. század népvándorlásainak pusztításai Firenzét sem kímélték: 405-ben a keleti gótok, majd 541-ben a Totilla vezette gótok pusztították el a várost. A hagyomány szerint a várost Nagy Károly építtette újjá, aki a 786-os év karácsonyát itt töltötte. Az ezredforduló idején Firenze felett őrgrófok uralkodtak. A helyiek különösképpen tisztelik Hugo őrgrófot, aki 1001-ben számos kiváltsággal ajándékozta meg a várost. A 11. század végén Mathild őrgrófnő a pápát támogatta a IV. Henrik német-római császárral vívott háborújában. Köszönetképpen az elkövetkezendő évszázadok során számos leánygyermeket Contessa (Grófnő) névre kereszteltek.

A 11. századtól kezdve a gazdag firenzei kereskedő- és bankárcsaládok egyre nagyobb befolyásra tettek szert és különböző hatalmi, politikai csoportosulásokba szerveződtek. Ezt a politikai helyzetet a történetírók a „tornyok társasága” (Societa dei Torri) korszakának nevezik. A név azzal magyarázható, hogy annak idején minden nemesi család felé egy-egy torony magasodott, mivel egyrészt nem volt elegendő hely terjeszkedésre a városfalakon belül, másrészt pedig kiváló védelmet biztosítottak a különböző pártok közötti villongások során. Ma már csak kevés torony őrzi ennek az emlékét, mivel vagy elpusztultak, vagy pedig a központi hatalom megszilárdulása miatt a tulajdonosok kénytelenek voltak lebontani őket.

A 12. századtól kezdődően a város életében egyre fontosabb szerepet kapott a városi bíró, az úgynevezett Podestà, aki nem lehetett helyi születésű, ezzel biztosítva elfogulatlanságát és tárgyilagosságát.

A 13. századra a hatalmi csoportosulások két tömbbe tömörültek: a pápát támogató guelfek és a német-római császárt pártoló ghibellinek. Versengésük évszázadokon át nyugtalanságban tartotta nemcsak Firenzét, hanem Toszkána többi nagyobb városát is. A két párt közötti gyűlölet 1215 húsvétján robbant ki, amikor a guelf-párti Buondelmonti család egyik ifjú sarja megkérte a ghibellin párti Amidei lány kezét. A sérelem miatt az Amideik az Uberti család segítségét kérték és meggyilkolták az ifjú Buondelmontit. A ghibellineknek 1249-ben sikerült kiűzniük a guelfeket a városból, de diadaluk rövid életű volt, hiszen a város környéki területek, melyektől Firenze gazdasága nagyban függött a pápához hű párt kezén maradtak. A guelfek 1250-ben visszatértek a városba. Ekkor megreformálták a városvezetést: a közösség élére a Signoria (városi tanács) által kinevezett Primo Popolót állították, a biztonság felügyeletére pedig egy Capitano del Popolót neveztek ki. A következő néhány évben Firenze virágzásnak indult, ekkor verték az első aranypénzeket, az Európában nagybecsült „fiorentino d'orókat”, valamint sikerült meghódítaniuk Volterrát, San Gimmignanót, Poggibonsit, de kiterjesztették befolyásukat Pisára, Luccára, Pistoiára, Arezzóra és Sienára is.

1260-ban a ghibelineket száműzték a városból és mikor ezek Sienába menekültek, a firenzeiek e közeli város falaiig nyomultak, de Montaperti mellett vereséget szenvedtek. A diadalittas sienaiak Firenze elpusztítását javasolták, de egy városához hű ghibellin tanácsára eláltak szándékuktól. Rövid hatéves ghibellin uralkodás után a hatalom ismét a guelfek kezébe került, akik alatt kiterebélyesedett a gazdasági és kulturális élet virágzása, amely Firenzét a késő középkor egyik legfontosabb európai városállamává tette.

A 13. század végén Firenze többször is háborúba keveredett Pisával, Luccával és Arezzóval, de a háborús pusztításoknál jóval nagyobb károkat okozott az Arno 1333-as áradása (mely az összes hidat elsodorta) valamint az 1340. évi pestisjárvány, mely megtizedelte a lakosságot. A város gazdaságának alapját továbbra is a bankok és a textilipar képezte és a vagyon néhány befolyásosabb család kezében összpontosult, ami súlyos politikai ellentétekhez vezetett, emiatt többször is lázadások, pártvillongások törtek ki. Mindezek ellenére a városban virágzott a kulturális élet és hamarosan az itáliai reneszánsz vezető városává nőtte ki magát.

Reneszánsz

A Medici-család uralmának tulajdonképpeni megalapítója Giovanni di Bicci de' Medici (1360–1429) volt. Fiát, Cosimo de' Medicit (1389–1464) az Albizziak ugyan megbuktatták, de egyévnyi száműzetés után 1434-ben visszatért, és ettől kezdve igazi fejedelmi hatalommal kormányozta a várost anélkül, hogy a köztársasági államformát megsértette volna. A Milánóval viselt háborúit az Anghiari melletti győzelem fejezte be. Cosimo pártfogása mellett a tudományok és művészetek virágzásnak indultak: Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Lippi, Michelozzo az ő részére dolgoztak; ő alapította a platói akadémiát és a Medici-könyvtárat. Halála után a nép a Pater patriae („A haza atyja”) névvel illette.

Az uralomban beteges fia, Piero de’ Medici (1416–1469) követte, őt pedig 1469-ben fia, Lorenzo de' Medici (1449–1492), akit il Magnificónak is neveztek. Lorenzo mint államférfi, költő, és mint a tudományok és művészetek pártfogója halhatatlan hírre tett szert. Firenze lett az olasz szellemi mozgalom és művészet középpontja. A legkitűnőbb művészeken kívül a legjelesebb filozófusok is Lorenzo pompás udvara köré gyülekeztek. Reuchlin Firenzébe jött, hogy görögül tanuljon. Lorenzo uralmát a Pazzik összeesküvése sem tudta megtörni 1478-ban, bár Lorenzo öccse, Giuliano de' Medici (1453–1478) áldozatul esett neki. A külső veszélyek ellen ügyesen megkötött szövetségekkel védelmezte magát, a városban magában pedig állását pazar költekezéssel erősítette meg, amit főként nyilvános pénzekből fedezett. Korlátlan uralkodóként kormányzott, csak a fejedelmi címe hiányzott. 1492. április 8-án halt meg Careggiban.

Lorenzo halála után a nép szabadságszeretete, amelyet Savonarola új lángra élesztett, föltámadt a Mediciek uralma ellen. 1494-ben II. Piero de' Medicit (1471–1503) testvéreivel együtt elűzték, és az uralmat egy demokratikus nagytanácsra bízták. Savonarola 1498-ban máglyán végezte életét, de szellemének iránya fennmaradt és 1502-ben a becsületes Piero Soderinit választották élethossziglani gonfalonierévé, aki Pisát 15 évi küzdelem után újra elfoglalta. 1512-ben Giovanni di Lorenzo de' Medici (1475–1521) (a későbbi X. Leó pápa) és Giuliano de' Medici (1479–1516) spanyol csapatok élén visszatértek a városba. Utánuk Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici (1463–1503) és később Giulio de' Medici (1478–1534) vezette Firenze kormányügyeit. Mikor ő VII. Kelemen néven a pápai székre jutott, a Mediciek uralma 1527-ben újra megdőlt.

A Medici-uralmat V. Károly császár hadai állították újból helyre 1530-ban, miután a várost 11 hónapig ostromolták. Az ostromnál Firenze hadait Francesco Ferruccio vezérelte és a védelmi munkálatoknál Michelangelo is részt vett. Alessandro Medici ekkor mint örökös herceg foglalta el a kormányszéket. Halála után őt I. Cosimo követte, aki 1569-ben felvette a nagyhercegi címet és a város különböző birtokainak, az Arno vidékének, Arezzónak, Cortonának, Montepulcianónak, Volterrának, Pisának, Pesciának, Pistojának és 1555-ben Sienának egyesítése után megalapította Toszkánát, mint monarchikus államot. Alessandro 1564-ben lemondott fia, Francesco (1564–1587) javára. Francescót a nagyhercegi székben I. Ferdinánd, II. Cosimo, II. Ferdinánd és III. Cosimo követték. Végül Gian Gastonnal 1737-ben kihalt a Medici-család. Ekkor a német császár, Ferenc a lothariai hercegnek (1737-65) juttatta, aki 1763-ban Toszkánát osztrák secundogeniturává tette.

19. század Firenze 1859-ig osztrák kézen maradt, csak a napóleoni háborúk idején szakadt meg a Habsburgok uralma a város felett másfél évtizedre. Napóleon 1801-ben létrehozta az Etrúriai Köztársaságot, majd bekebelezte a Toszkánai Nagyhercegség területét a Francia Császárságba, nagyhercegnővé pedig saját nővérét, Elisát tette meg. Napóleon bukása után 1815-ben visszatért III. Ferdinánd, akinek fia II. Lipót 1859-ben lemondott az uralkodásról és családjával együtt elhagyta Toszkánát. Firenze és Toszkána 1865. március 15-én csatlakozott az egyesült Olasz Királysághoz és ezzek a városállam közel ezeréves fennállása megszűnt. Mint az Olasz Királyság egyik nagymultú, híres városa azonban továbbra is fontos szerepet játszott, ennek bizonyítéka, hogy 1865-1871 között a királyság fővárosa volt.

20. század

A következő hetven évben Firenze osztozott az egységes Olaszország sorsában. A város lakossága megháromszorozódott, a gazdasága pedig fellendült.

1944. augusztus 4-ére virradó éjjel a Dél-Olaszország felől visszahúzódó német csapatok felrobbantották az Arno összes hídját a Ponte Vecchio kivételével, de a hídfő kétszáz méteres körzetében az összes épületet felrobbantották ezzel elpusztítva Firenze belvárosának legrégebbi részét. A károkat két évtized alatt sikerült helyreállítani.

1966 novemberében az Arno hirtelen jött áradása elárasztotta a történelmi városközpont nagyrészét, súlyosan megrongálta a Ponte Vecchio pilléreit, a Santa Croce templom csodálatos festményei olajos, szennyes vízzel borította, a Nemzeti Könyvtárban pedig felbecsülhetetlen értékű kéziratokat, kódexeket tett tönkre.

Az 1970-es években a város lakossága majdnem elérte a félmilliót, az új városrészek körbevették a történelmi városmagot, de az elmúlt harminc évben a lakosság száma már fokozatosan csökkent.

1982-ben Firenze történelmi központját az UNESCO a Világörökség részévé nyílvánította, majd 1986-ban a város Európa kulturális fővárosává.

Közigazgatás[szerkesztés]

Firenze közigazgatásilag öt kerületre van osztva. Mindegyiket több városnegyed alkotja. Firenze korábbi felosztásában négy kerületet különítettek el. Ezeket napjainkban a városnapok idején elevenítik fel, amikor az egyes negyed lakói egymással párbajoznak különféle utcai játékok során (Santa Maria Novella, San Giovanni, Santa Croce és Santo Spirito).

Kerület Terület
(km²)
Lakosság
(5/06)
Népsűrűség
(ab/km²)
Negyedei
1. kerület 11,396 67 170 5894 San Jacopino, Il Prato-Pignone, La Fortezza, Viali, Duomo-Oltrarno, Collina sud, San Gaggio
2. kerület 23,406 88 588 3784 Campo di Marte-Le Cure, Viali, La Rondinella, Settignano, Collina nord, Bellariva-Gavinana
3. kerület 22,312 40 907 1833 Collina sud, Galluzzo, San Gaggio, Bellariva-Gavinana, Sorgane, Ponte a Ema
4. kerület 16,991 66 636 3921 Argingrosso; Cintoia; I Bassi; Il Casone; Isolotto; La Casella; Legnaia; Le Torri; Mantignano; Monticelli; Pignone; San Lorenzo a Greve; Soffiano; San Quirico; Torcicoda; Ugnano
5. kerület 28,171 103 761 3683 Castello-Le Panche, Piana di Castello, Pistoiese, Il Lippi-Barsanti, Firenze Nova, Novoli, Parco delle Cascine-Argingrosso, San Jacopino, La Fortezza, Careggi, Leopoldo-Rifredi, Collina nord, Viali
Összesen: 140,9 367 062 2605

Nevezetességek[szerkesztés]

Firenze történelmi centruma 1982 óta az UNESCO kulturális Világörökségének része. Legtöbb fennmaradt építménye, műemléke a XIV-XVI. századból, a reneszánsz trecento, quattrocento, cinquecento időszakából származik. A látnivalók többsége a középkori városfalak által határolt területen belül helyezkedik el.

Dóm tér (Piazza Duomo)[szerkesztés]

A tér a város egyházi jellegű központja a középkortól napjainkig.

 • Keresztelő Szent János-kápolna (Battistero vagy San Giovanni Battistero): nyolcszögű kupolás épület, külső falain különböző színű márványlapokból álló díszítéssel. Eredetileg Firenze székesegyháza volt. A toscanai román izlés valódi remeke. 1100-ban alapították, de csak jóval későbben fejezték be. A XIV-XV. században kapta három bronzajtaját; ezek közt a legrégibb Andrea Pisanótól (1330) származik. Északi kapuját 1403-1424 között Lorenzo Ghiberti (1378-1455) alkotta. Michelangelo mondása szerint e kapuk megérdemelnék, hogy a menyország kapui legyenek.
 • Firenzei dóm (Cattedrale di Santa Maria del Fiore, jelentése Liliomos Mária-katedrális). 1294-ben néphatározat alapította. Az építést eleinte Arnolfo di Cambio, később Giotto vezette. 1357-ben az eredeti tervet kibővítették. Brunelleschi 1420-ban átvette a munkát, ekkor készen volt a hosszház és a boltváll magasságáig a kupolatér; ő a kupolát készítette el. 40 métert meghaladó fesztávolságú, nyolcszög-alaprajzú tér fölé kettős héjú kolostor boltozat emelkedik. Szerkezete még gótikus. Vannak újszerű szerkezeti, építéstechnikai jellegzetességei is. A vastagabb belső héjban 64 rejtett, spirálvonalban felfeelé haladó bordát hozott létre, így a kupola szerkezete önhordó lett, nem kellett aláállványozni a teljes építkezés ideje alatt. 1436-ban szentelték fel. A templom 169 méter hosszú, 104 méter széles, kupolája a laternával 107 méter magas. Homlokzatát 1887-ben leplezték le. Belseje meglehetősen puritán, de több gyönyörű festmény és síremlék ékesíti.
 • Harangtorony (Campanile vagy Campanile di Giotto): 1334-ben készült a 84,7 méteres, gótikus harangtorony, melyet márványberakás fed. A köznép ma is Giotto tornyának hívja. Építését teljesen csak 1387-ben fejezték be. Nyugati oldalát Donatello szobrai, többi közt a híres Zuccone (Dávid szobra), déli és északi oldalát Giotto és Andrea Pisano szép reliefjei ékesítik.
 • Dóm-múzeum (Museo dell'Opera del Duomo): Az Opera del Duomoban őrzik az 1891-ben megnyitott Museo del Duomot, a székesegyházból való régiségeket, többek közt a Luca della Robbiatól és Donatellótól származó éneklő és táncoló fiúk és lányok csoportjait s más domborműveket, szobrokat, ötvöstárgyakat.

Piazza delle Carmine:

 • Santa Maria del Carmine-templom (Chiesa di Santa Maria del Carmine): Masaccio egy gyönyörű képével, amely Szent Pétert ábrázolja, amint Krisztus parancsára a pénzt a vámszedőnek átadja.

A Via Cavouron, a Dóm közelében:

 • Palazzo Medici-Riccardi: Michelozzo di Bartolomeo (1396-1472) kezdte el a Medici-palota építését, mely 1444-1459 között készült el. A palotát a 17. században kétszeresére bővítették, s ekkor vált belőle Palazzo Medici-Ricardi. A kora reneszánsz típusú épület, annak is egyik első példája. Homlokzata kváderkövekből épült, párkányok által tagolt, monumentális hatású. Újszerű oszlopos, árkádos udvara.

Piazza di San Lorenzo[szerkesztés]

A Medici-palotától bal oldalra indulva jutunk a térre.

 • Giovanni delle Bande Nere szobra: 1540-ben készült alkotás a híres zsoldosvezérről.
 • San Lorenzo-bazilika (Basilica di San Lorenzo): A templomot 390-ben alapították és Szent Ambrozius 393-ban szentelte fel. 1425-ben Brunelleschi tervei szerint újjáépítették. A Medici-család megbízásából kezdte el a leégett templom renoválását, de nem volt ideje befejezni. Tervei szerint készült el a régi sekrestye, a Sagrestia Vecchia, és a templom belső tere. Homlokzatának belső része már Michelangelo műve. Egyik mellékhajójában Benvenuto síremléke látható Thorwaldsentől; régi sekrestyéjében szépek Donatello dekorációi.
  • Biblioteca Laurenziana: A templom szomszédságában őrzik a Medici Cosimotól 1444-ben alapított, többek közt görög és latin klasszikusok igen értékes kézirataival (1000) rendelkező könyvtárat.
  • Új Sekrestye (Sagrestia Nuova) és a Fejedelem-kápolna (Capp. dei Principi): A Lorenzo-templommal van összekötve a Medici-házból való nagyhercegek 1604-ben Matteo Nigetti által épített temetkező temploma. A Sagrestia Nuovát 1523-1529 között VII. Kelemen pápa megbízásából Michelangelo építette a Medici-család mauzóleumaként. Az épület egyszerű, négyszögletes, kupolás építmény, melyben Giuliano és Lorenzo Medicinek a síremléke található. Michelangelo az egészet nem fejezhette be, de architekturája és faragványai így is egyöntetűek.
 • Santa Maria Novella-bazilika (Basilica di Santa Maria Novella): a Piazza di Santa Maria Novellán áll, szép márványhomlokzatokkal, pompás főportállal, Massachio és Ghirlandaio szép freskóival, a Capella degli Spagnuoliban Giotto tanítványainak festményeivel.

Piazza della Signoria[szerkesztés]

A városi élet középpontja, egykor a köztársaság fóruma volt, mostani alakjában a XIV. század óta népgyűlések, ünnepek színhelye. 1498. május 23-án itt állt az a máglya is, melyen Savonarolát és vele együtt két dominikánust elégettek.

 • Palazzo Vecchio vagy Palazzo della Signoria: ma Városháza, de eredetileg a Signoriának, a köztársasági kormánynak, később I. Cosimo nagyhercegnek a székhelye volt. Várszerü épület magas pártázattal. 1298-ban Arnolfo di Cambio kezdte építeni. 94 méter magas tornya csak a XV. században készült el teljesen.
 • Neptun-kút: nagy manierista stílusú kút Ammanatitól (1575) Neptunusszal, a tritonokkal és négy tengeri istennővel, Giovanni da Bologna iskolájából.
 • I. Cosimo lovasszobra: A Neptun-kút mellett áll I. Cosimo nagyherceg pompás lovasszobra 1594-ből Giovanni da Bolognától.
 • Palazzo Uguccioni: A szoborral szemben a Palazzo Uguccioni szép reneszánsz épülete látható.
 • Loggia dei Lanzi: A tér déli szögletében álló pompás, nyílt csarnok, amely nevét I. Cosimo német Landsknechtjeitől kapta; eredetileg mint Loggia dei Signori. 1356-76-ban épült Andrea Orcagna tervei nyomán.
 • Uffizi-palota (Palazzo Uffizi): A Palazzo Vecchio szögletén az Arno felé áll. 1560-tól 1574-ig Vasari építette kormányzati célokra. Jelenleg a Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Nazionale), a Toscanai Központi Archívum és az Uffizi-képtár (Galleria degli Uffizi) helyezkedik el az épületben. Ez utóbbi a Mediciek gyűjteményeiből keletkezett; művészeti kincseit és gazdagságát tekintve egyike a világ első ilyen galériájának, s leghíresebb múzeumoknak. A képtárat az Arno balpartján levő Pitti-palotával hosszú folyosó köti össze, tele értékes gobelinekkel és más műtárgyakkal. Különlegesen gazdag festmény és antik szoborgyűjteménye. Az alkotások között Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio művei sorakoznak. Német és flamand mesterek alkotásai - Dürer, Rembrandt, Rubens - ugyancsak megtekinthetők. Része a Corridoio Vasariano (Vasari-folyosó) is.

Piazza Firenze

 • Palazzo Tribunale: a bíróság épülete, barokk stílusú.
 • Palazzo Gondi: a bíróságtól balra, Sangallo akotása.

Via di Proncosolo

 • Palazzo del Podestá vagy Bargello (Museo Nazionale Bargello): Gótikus, erődszerű palota, amelyet 1255-ben kezdték építeni, 1859-1865 között teljesen restaurálták és a középkori és reneszánsz olasz régiségek gyűjteménye számára Nemzeti Múzeummá avatták, különösen bronz- és márványtárgyai kötik le a figyelmet. Benne megcsodálhatók Andrea del Verrocchio, Donatello, Luca della Robbia és más toszkán művészek alkotásai.
 • Badia-templom (La Badia): bencések számára készült a Bargelloval szemben. Jelenlegi formájában a XVII. századból származik, ám jóval korábban, a X. században alapították.

Via Dante

 • Dante háza: e házban született Dante. Az Alighieri családnak több épülete is volt az utcában.

Via Strozzi

 • Palazzo Strozzi: 1489-ben készült reneszánsz épület, melynek építészéről nem tudni biztos adatot. Benedetto da Maiano szobrásznak vagy Giuliano da Sangallonak tulajdonítják. Koszorúpárkánya Cronaca munkája. Jellegzetessége, hogy kváderkövei minden emeleten egyre kevésbé kiugrók.

Via Tornabuoni

 • Palazzo Spini-Ferrati: hatalmas palotaépület az Arno hídja mellett. 1289-ből származik.
 • Palazzo Antinori: 1465-ben épült palota, tervezője Maiano műhelye volt.

Piazza Santa Trinità

 • Szentháromság-templom (Chiesa di Santa Trinità): 1250-ből Benedetto da Rovezzano szép márványoltárával és Ghirlandaio freskóival.
 • Palazzo Bartollini-Salimbeni
 • SS. Apostoli-templom (Chiesa di SS. Apostoli) : a város legrégebbi templomainak egyike, román stílusú alkotás a XI. századból.

Via Porta Rossa

 • Palazzo Davanzati: XIV. századi patríciusház, ma a Régi Firenzei Ház Múzeuma (Museo della Casa Fiorentina Antica), korhű berendezéssel.
 • Palazzo di Parte Guelfa: XIII. században született gótikus építmény, dolgozott rajt többek között Brunelleschi is.
 • Loggia del Mercato Nuovo: az ún. Új piac csarnoka, valójában XVI. századból származó reneszánsz, nyitott épület virág- és ajándéktárgyvásárral.

Via Buonarrotti

 • Michelangelo háza (Casa Buonarotti): A tér közelében, a Via Buonarotti szögletén áll Michelangelo háza, a rá vonatkozó emléktárgyakkal, néhány ifjúkori művével és vázlataival.

Via Pietrapiana

 • San Ambrogio-templom

Via della Colonna

 • S.M. Maddalena dei Pazzi-kolostor: káptalanterme Perugino freskóját őrzi.

Piazza della Santissima Annunziata[szerkesztés]

Rövidebben: Piazza dell'Annunziata. Harmonikus hatású XV-XVI. századi, a reneszánsz építészet városrendezési elképzeléseit sugárzó tér.

 • I. Ferdinánd nagyherceg lovasszobra: a tér közepén áll, Gianbologna alkotása, Pietro Tocca fejezte be 1608-ban, tőle származnak a tér két oldalán álló - barokk izléstre valló - szökőkutak is.
 • Lelencház vagy Az Ártatlanok Kórháza (Spedale degli Innocenti): a tér délnyugati részét a Brunelleschi tervei szerint 1421-ben emelt épület foglalja el. Sok ókori formaelemet használt fel, oszlopcsarnoka az első igazi reneszánsz homlokzat a művészettörténet szerint. Később az egész téren követték e mintát, és árkádos homlokzatokkal építették újjá az egész környezetet, reneszánsz teret alakítva ki.
 • Santissima Annunziata-templom: a lelencház mellett áll az 1250-ben alapított, Andrea del Sarto freskóival díszített templom. Jelenlegi formája a quattrocento idejéből származik.

Via San Gallo

 • Palazzo Pandolfini: az utca északi részén álló palota Raffaello SAnti rajzai alapján készült el 1520-ban.

Piazza San Marco[szerkesztés]

Az Annunziata térről a Via della Sapienza visz a San Marco-térre.

 • Szent Márk-templom és kolostor (Chiesa di San Marco) 1290-ben alapított és a 16. században átalakított épület Fra Bartolommeo egy szép oltárképével és Pico della Mirandola síremlékével. A templomból be lehet jutni a San Marco-kolostorba, amelyet Fra Angelico da Fiesole freskói ékesítenek s amelyben Savonarola és Fra Bartolommeo is élt.
 • Firenzei Szent Márk Múzeum (Museo San Marco di Firenze, korábban Istituto di Studi Superiori): a tér keleti oldalán áll indiai, mineralógiai és geológiai gyűjteménnyel.
 • Szépművészeti Akadémia (Galleria dell' Accademia, korábban Accademia delle Belle Arti): a Via Ricasoli 60. szám alatt, a tér délkeleti szegletében áll a régibb firenzei mesterek időrendben elhelyezett képeivel, kupolás különtermében Michelangelo Davidjával, amelyet a mester 1501-1504 között készített.

Piazza Santa Croce[szerkesztés]

E tér nevét a Szent Keresztről, illetve a Santa Croce-templomról kapta. Az 1500-as években itt rendezték a városban a lovagi játékokat, majd később különböző helyi labdajátékok színhelyévé vált.

 • Dante-szobor: Dante 7 méter magas állványon emelkedő 5,8 méteres márványszobra Pazzitól, amelyet 1865-ben lepleztek le.
 • Santa Croce-templom: A monumentális hatású, gótikus templomot - homlokzatán kívül - 1442-ben fejezték be. Macchiavellinek, Michelangelonak, Dantenak, Alfierinek, Rossininek, Lanzinek és más híres firenzeiek síremlékei láthatók itt. A falain Giotto, Peruzziak, Taddeo Gaddi és egyéb kiváló művészeknek gyönyörű képei láthatók.
 • Pazzi-kápolna (Capella Pazzi): A templom bejáratával szemben van, Brunelleschi építette 1420-ban. Az építész legfontosabb, a firenzei kora reneszánsz egyik legjelentősebb műve. Ezen az épületen alkalmazták először az "aranymetszés" elméletét. A Pazzi-család megbízásából épült a Santa Croce kolostor udvarán. Térrendszerének centruma a kupolatér, melyhez két oldalról csatlakozik egy-egy harántdongával kialakított térszakasz. A bejárattal szemben négyzetalaprajzú szentély-kápolna látható. Előtte oszlopos előcsarnok.

Arno-part és déli városrész[szerkesztés]

Vigna Nuova

 • Rucellai-palota (Palazzo Rucellai): 1446-1451 között épült Alberti tervei szerint Bernardo Rossellino vezetésével. Homlokzatát lapos félpillerek tagolják, kváderkövei azonban simák. Földszinti ablakai négyzetesek, a magasabb szinteken nagyobbak, félkörös záródásúak, kettős osztásúak. Nagy koszorúpárkánya van.

Piazza Ognissanti vagy korábban Borgo Ognissanti

 • S. Salvadora d'Ognissanti-templom (Chiesa d'Ognissanti): A Mindenszentekről elnevezett minorita templom 1554-ből, kolostorában Ghirlandaio Utolsó vacsora című freskójával.
 • Teatro Comunale
 • Corsini-palota (Palazzo Corsini): palotaépület az 1600-as évekből képgyűjteménnyel.

Piazza Santo Spirito

 • Santo Spirito-bazilika (Basilica di Santo Spirito): A Szentléleknek szentelt templom egy háromhajós bazilika. 1487-ben Brunelleschi tervei alapján született. Sangallo és Pollaiuolo alkották szép sekrestyéjét.
 • Guadalagni-palota (Palazzo Guadalagni): főúri épület az 1500-as évek elejéről.
 • Galilei háza: a Fizikai és Természettudományi Múzeum (Museo di Fisica e di Storia Naturale) épülete.

Piazza Pitti

 • Pitti-palota (Palazzo Pitti): olasz reneszánsz épület Firenze történelmi központjában. A palota építését 1440-ben Brunelleschi kezdte el Luca Pitti megbízásából. 1549-ben fejezték be a középső és a XVIII. században a szárnyépületeket. Arányaiban rejlik művészi hatása. A XVI. századtól a tartomány fejedelmeinek, a XIX. század végén illetve XX. század elején az olasz királynak szolgált lakásul, ha Firenzében tartózkodott. Benne kapott helyet a Galleria Pitti, amely Leopoldo és Carlo de Medici bíbornokoknak és II. Ferdinánd nagyhercegnek a gyűjteményéből áll. A körülbelül 500 darabból álló galéria egyike Olaszország legértékesebb ilyen jellegű gyűjteményeinek. Mögötte a domb irányába a Giardino Boboli húzódik felfelé.

Hidak az Arno folyón[szerkesztés]

Ponte Vecchio
 • Ponte Vecchio: Régi hídnak is hívják. Az Arnón-átvezető híd a XVI. században épült. Jellegzetességei – melyeknek hírnevét is köszönheti – a fecskefészekként oldalaihoz épített kis műhelyek, ahol ötvösök, aranyművesek dolgoztak és dolgoznak ma is.

A déli dombvidék látnivalói[szerkesztés]

 • Forte del Belvedere: késő reneszánsz stílusban készült palotaépület az Arno fölé emelkedő dombvidéken.
 • San Miniato al Monte-templom: Firenze legrégebbi időkből származó templomainak egyike. Michelangelo munkájának nyomai is fellelhetők rajt.
 • Torre del Gallo: középkori várépület a dombon kimagasló toronyrésszel.
 • Villa di Poggio Imperiale: egykori fejedelmi üdülőhelyként szolgált a város déli részén.

Múzeumok[szerkesztés]

 • Ufizzi Képtár (Galleria degli Uffizi, Palazzo Uffizi)
 • Bargello Nemzeti Múzeum (Museo Nazionale del Bargello, Bargello - vár)
 • Firenzei Szent Márk Múzeum (Museo San Marco di Firenze, korábban Istituto di Studi Superiori)
 • Medici-kápolna (Cappelle Medicee, Basilica di San Lorenzo)
 • Dóm-múzeum (Museo dell'Opera del Duomo, Dóm)
 • Szépművészeti Akadémia (Accademia delle Belle Arti vagy Galleria dell'Accademia)
 • Régi Firenzei Ház Múzeuma (Museo della Casa Fiorentina Antica, Palazzo Davanzati)
 • Bardini Múzeum (Museo Bardini)
 • Archeológiai Múzeum (Museo Archeologico)

Művészet[szerkesztés]

A firenzei művészetek kiemelkedő korszaka a XIII-XVI. századra tehető. Az ekkor alkotó szobrászok, festők gyűjtőneveként alkalmazzák a firenzei iskola elnevezést. Kialakulása a város gyors ipari és kereskedelmi fejlődésével függött össze. A többi itáliai iskolától megkülönbözteti a firenzeiekét a nagyvonalú szerkesztésmód, a perspektíva tanulmányozása és a vonalas ábrázolás. Kezdete Giotto di Bondone (1266-1336) nevéhez köthető, de kiváló mesterek sokaságát mutatta fel. Többek között Masaccio (1401-1429?), Leonardo da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564), Raffaello Santi (1483-1520), Cimabue (1240-1302), Fra Angelico (1387-1455), Fra Filippo Lippi (1406-1469), Sandro Botticelli (1445-1510), Paolo Ucello (1397-1475), Fra Bartolomeo (1472-1517), Andrea Pisano (1290-1349), Luca della Robbia (1399-1482), Andrea del Vecchio (1436-1488) alkotásainak sokszínűségében gyönyörködhetünk Firenzében és szerte Itáliában.

Kereskedelmi vonzerő[szerkesztés]

Firenze fő gazdasági ágazata a kereskedelem. Kiemelkedő jelentőségű kulturális jellegű idegenforgalma. A városban található a Haute-couture Gucci cég, egyike azon kevés divatválallalatoknak, melyek Itáliában nem Milánót választották székhelyül. A közelben még a Prada, a Pucci és Roberto Cavalli textilvállakozásának neve ismert.

Toszkána legjelentősebb kereskedővárosaként Firenze a borkereskedés egyik központja is.

Utazási tanácsok[szerkesztés]

Megközelítés[szerkesztés]

Közúti közlekedés[szerkesztés]

Vasúti közlekedés[szerkesztés]

Légi közlekedés[szerkesztés]

Vízi közlekedés[szerkesztés]

Helyi tömegközlekedés[szerkesztés]

Autóbusz: A helyi tömegközlekedést bonyolító buszokat az ATAF and Li-nea közlekedési cég üzemelteti, ezekre a buszokra, mint a legtöbb városban válthatunk jegyet a trafikokban, újságosoknál és különböző bárokban. Lehetőségünk van a városon belül található vasútállomások között utazni, amit a Trenitalia üzemeltet, de természetesen ezen a hálózaton akár egész Olaszország és Európa is bejárható.

A Santa Maria Novella főpályaudvar (Stazione Santa Maria Novella vagy Stazione Centrale): a Piazza della Stazione nevű téren, a Piazza del Duomo-tól nagyjából 500 méterre északnyugatra található.

Villamos: A városi villamosközlekedési hálózat másnéven a TramVia jelenleg kiépítés alatt áll.

Távolsági tömegközlekedés[szerkesztés]

Autóbusz: A távolsági buszokat a SITA, Copit, CAP és Lazzi cégek indítják. Ezek a buszok a város központjától 5 kilométerre, nyugati irányban található Amerigo Vespucci repülőtérhez is közlekednek. A város központja le van zárva a forgalom elől, a buszok, taxik és az erre engedélyt élvezők kivételével itt csak gyalogosforgalom jellemző. A város falain belül egyébként majdnem minden fontosabb hely megközelíthető gyalogosan.

Légiközlekedés[szerkesztés]

 • Amerigo Vespucci repülőtér (Aeroporto "Amerigo Vespucci" - Firenze)

Hasznos információk[szerkesztés]

Szálláshelyek[szerkesztés]

 • Hotel De La Ville, Piazza Antinori, 1 (Via Tornabuoni), +39.055.2381805 (, fax: +39.055.2381809), [1].  edit
 • Hôtel Kursaal & Ausonia Via Nazionale, 24, 50123 Firenze (Toscana), Olaszország Telefon: 055-496-547 Fax: 055-462-6615 [16].
 • De Rose Palace Hotel, Via Solferino, 5, 50123, Florence, Italy, +39.055.23.96.818 (, fax: +39.055.26.82.49), [3].  edit
 • Hotel Relais di Lorenzo Suites & Spa, Via Lorenzo il Magnifico, 20/22 - 50129 Firenze, +39 055 482902 (, fax: +39 055 4620372), [4].  edit
 • Palazzo Magnani Feroni, Borgo San Frediano, 5 - 50124 Firenze, +39.055.23.99.544 (, fax: +39.055.26.08.908), [5].  edit
 • Relais Villa L'Olmo, Via Imprunetana per Tavarnuzze, 19 - 50023 Impruneta (Firenze), +39 055.2311311 (, fax: +39 055.2311313), [6].  edit
 • Hotel Paterno, Via di Paterno 2393 Vaglia (Florence), +39 055 407930 (, fax: +39 055 407930), [7].  edit
 • Park Palace Hotel, Piazzale Galileo, 5 - 50125 Florence, +39 055.222431 (, fax: +39 055.220517), [9].  edit
 • Hotel Alessandra, Borgo SS. Apostoli, 17 - 50125 Florence, +39 055.283438 (, fax: +39 055.210619), [10].  edit
 • Hotel Degli Orafi, Lungarno Archibusieri, 4, +39 055 26622 (, fax: +39 055 2662111), [15]. Magnificent hotel on the right bank Arno River, bordering the Uffizi and with magnificent views over the historic center of Florence. You can stay in the famous room with a view, theater namesake James Ivory film. Ponte Vecchio is few step.  edit

Vendéglátóhelyek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Fajth Tibor: Itália (Panoráma útikönyvek, Athenaeum Nyomda, Bp. 1980) ISBN 963-243-235-5
 • Wellner István: Firenze (Külföldi Városkalauzok, Panoráma, 1972.)
 • Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete (eredeti cím: Le vite de' piú eccelenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri. Nell'edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino - Firenze 1550, di Giorgio Vasari, ford. Zsámboki Zoltán, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.) ISBN 963-596-256-8
 • Pallas Nagy Lexikona, Firenze szócikk a látnivalókhoz

Firenze témához kapcsolódó forrásszövegek a Wikipédiában.