YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Wikitravel:LanguageBg.php

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
<?php

/* private */ $wgNamespaceNamesBg = array(
	NS_MEDIA			=> "Медия",
	NS_SPECIAL			=> "Статистика",
	NS_MAIN				=> "Начална",
	NS_TALK				=> "Обсъждане",
	NS_USER				=> "Потребител",
	NS_USER_TALK		=> "Обсъждане на потребителя",
	NS_PROJECT			=> $wgMetaNamespace,
	NS_PROJECT_TALK		=> "Обсъждане_".$wgMetaNamespace,
	NS_IMAGE			=> "Картинка",
	NS_IMAGE_TALK		=> "Обсъждане на картинка",
	NS_MEDIAWIKI		=> "Медия-Уики",
	NS_MEDIAWIKI_TALK	=> "Обсъждане на_Медия-Уики",
	NS_TEMPLATE			=> "Шаблон",
	NS_TEMPLATE_TALK	=> "Обсъждане на шаблон",
	NS_HELP				=> "Справка",
	NS_HELP_TALK		=> "Обсъждане на справка",
	NS_CATEGORY			=> "Категория",
	NS_CATEGORY_TALK	=> "Обсъждане на категория"
) + $wgNamespaceNamesEn;

/* private */ $wgQuickbarSettingsBg = array(
	'Никакви', 'ляво', 'дясно', 'Плавно'
);

$wgSkinNamesBg = array(
	"Стандартна", "Носталгия", "Кьолнски син", "Падингтон", "Монпарнас"
);

$wgMathNamesBg = array(
	"Винаги показвай PNG",
	"ако е прост то HTML иначе PNG",
	"ако е възможно то HTML иначе PNG",
	"Оставяне като TeX (За текстови браузъри)",
	"За предпочитане при новите браузъри"
);

/* private */ $wgUserTogglesBg = array(
	"hover"		=> "Изплаващата подсказка да се показва над уикивръзката",
	"underline" => "Подчертаване на връзка",
	"highlightbroken" => "Повредените връзки да се показват в друг стил).",
	"justify"	=> "Изравняване на абзаците по ширина",
	"hideminor" => "Скриване на малките изменения в последните редакции",
	"usenewrc" => "Расширяване на последните редакии (не за всички браузъри)",
	"numberheadings" => "Автономериране на заглавията",
	"showtoolbar"=>"Показване на панела за редактиране",
	"editondblclick" => "редактиране на страниците при двойно кликане (JavaScript)",
	"editsection"=>"Разрешаване редактирането на разделите чрез връзката [редактиране]",
	"editsectiononrightclick"=>"Разрешаване редактирането на разделите чрез кликване на десния клавиш на мишката върху заглавията на разделите (JavaScript)",
	"showtoc"=>"Да се показва съдържанието<br>(За статии с повече от три заглавия)",
	"rememberpassword" => "Запомни паролата между сесиите",
	"editwidth" => "Областта на редактиране има пълна ширина",
	"watchdefault" => "Да се добавят редактираните страници в списъка за наблюдение",
	"minordefault" => "По подразбиране всички редакции да се отбелязват като незначителни",
	"previewontop" => "Предварителен преглед преди редактиране",
	"nocache" => "Изключване кеширането на страниците"
);

/* private */ $wgWeekdayNameBg = array(
	"Неделя", "Понеделник", "Вторник", "Сряда", "Четвъртък",
	"Петък", "Събота"
);

$wgMonthNamesBg = array(
	"Януари", "Февруари", "Март", "Април", "Май", "Юни",
	"Юли", "Август", "Септември", "Октомври", "Ноември",
	"Декември"
);

$wgMonthAbbreviationsBg = array(
	"Ян", "Фев", "Март", "Апр", "Май", "Юни", "Юли", "Авг",
	"Септ", "Окт", "Ноем", "Дек"
);

/* private */ $wgMagicWordsBg = array(
#  ID                 CASE SYNONYMS
  MAG_REDIRECT       => array( 0,  "#redirect"       ),
  MAG_NOTOC        => array( 0,  "__NOTOC__"       ),
  MAG_NOEDITSECTION    => array( 0,  "__NOEDITSECTION__"   ),
  MAG_START        => array( 0,  "__START__"       ),
  MAG_CURRENTMONTH     => array( 1,  "{{CURRENTMONTH}}"    ),
  MAG_CURRENTMONTHNAME   => array( 1,  "{{CURRENTMONTHNAME}}"  ),
  MAG_CURRENTDAY      => array( 1,  "{{CURRENTDAY}}"     ),
  MAG_CURRENTDAYNAME    => array( 1,  "{{CURRENTDAYNAME}}"   ),
  MAG_CURRENTYEAR     => array( 1,  "{{CURRENTYEAR}}"    ),
  MAG_CURRENTTIME     => array( 1,  "{{CURRENTTIME}}"    ),
  MAG_NUMBEROFARTICLES   => array( 1,  "{{NUMBEROFARTICLES}}"  ),
  MAG_CURRENTMONTHNAMEGEN => array( 1,  "{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}"),
	MAG_MSG         => array( 0,  "{{MSG:$1}}"       ),
	MAG_SUBST        => array( 0,  "{{SUBST:$1}}"      ),
  MAG_MSGNW        => array( 0,  "{{MSGNW:$1}}"      ),
	MAG_END         => array( 0,  "__END__"        ),
  MAG_IMG_THUMBNAIL    => array( 1,  "thumbnail", "thumb"   ),
  MAG_IMG_RIGHT      => array( 1,  "right"         ),
  MAG_IMG_LEFT       => array( 1,  "left"          ),
  MAG_IMG_NONE       => array( 1,  "none"          ),
  MAG_IMG_WIDTH      => array( 1,  "$1px"          ),
  MAG_IMG_CENTER      => array( 1,  "center", "centre"    )

);

# All special pages have to be listed here: a description of ""
# will make them not show up on the "Special Pages" page, which
# is the right thing for some of them (such as the "targeted" ones).
#
/* private */ $wgValidSpecialPagesBg = array(
	"Userlogin"		=> "",
	"Userlogout"	=> "",
	"Preferences"	=> "Настройване на собствените потребителски настройки",
	"Watchlist"		=> "Моят списък за наблюдение",
	"Recentchanges" => "скоро обновени страници",
	"Upload"		=> "Качване на картинката",
	"Imagelist"		=> "Списък на картинките",
	"Listusers"		=> "Регистрация на потребителите",
	"Statistics"	=> "Статистика на сайта",
	"Randompage"	=> "Случайна статия",

	"Lonelypages"	=> "Осиротели статии",
	"Unusedimages"	=> "Неизползваеми картинки",
	"Popularpages"	=> "Популярни статии",
	"Wantedpages"	=> "Най-популярни статии",
	"Shortpages"	=> "Кратки статии",
	"Longpages"		=> "Дълги статии",
	"Newpages"		=> "Новопубликувани статии",
	"Ancientpages"	=> "Стари статии",
    "Deadendpages" => "Задънени статии",
#	"Intl"        => "Междууики връзки",
	"Allpages"		=> "Всички статии (сортиране по заглавия)",

	"Ipblocklist"	=> "Блокирани потребители/IP",
	"Maintenance"	=> "Поддръжка",
	"Specialpages" => "",
	"Contributions" => "",
	"Emailuser"		=> "",
	"Whatlinkshere" => "",
	"Recentchangeslinked" => "",
	"Movepage"		=> "",
	"Booksources"	=> "Външни източници",
#	"Categories"	=> "Категории на страниците",
	"Export"		=> "Експортиране в XML",
	"Version"		=> "Показване версията на MediaWiki",
);

/* private */ $wgSysopSpecialPagesBg = array(
	"Blockip"		=> "Блокиране на потребителя/IP",
	"Asksql"		=> "Заявка база данни",
	"Undelete"		=> "Възстановяване на изтрити страници",
	"Makesysop"		=> "Превръщане на потребител в администратор"
);

/* private */ $wgDeveloperSpecialPagesBg = array(
	"Lockdb"		=> "Базата данни само за четене",
	"Unlockdb"		=> "Възстановяване възможността за запис в базата данни"
);

/* private */ $wgAllMessagesBg = array(

# Bits of text used by many pages:
#
"categories" => "Категории",
"category" => "Категория",
"category_header" => "Статьи в категории \"$1\"",
"subcategories" => "подкатегории",
"linktrail"		=> "/^([ä|ö|ü|ß|a-z]+)(.*)\$/sD",
"mainpage"		=> "Главна страница",
"mainpagetext"     => "Уики софтуера е успешно зареден.",
"about"			=> "Описание",
"aboutwikipedia" => "Описание {$wgSitename}",
"aboutpage"		=> "{$wgMetaNamespace}:Описание_{$wgSitename}",
"help"			=> "Справка",
"helppage"		=> "{$wgMetaNamespace}:Справка",
"wikititlesuffix"    => "{$wgSitename}",
"bugreports"	=> "Отчет за грешки",
"bugreportspage" => "{$wgMetaNamespace}:Отчети за грешки",
"sitesupport"  => "Партньори",
"faq"			=> "Често задавани въпроси",
"faqpage"		=> "{$wgSitename}:Често задавани въпроси",
"edithelp"		=> "Справка по редактирането",
"edithelppage"	=> "{$wgSitename}:Справка по редактирането",
"cancel"		=> "Да се отмени",
"qbfind"		=> "Да се намери",
"qbbrowse"		=> "Обзор",
"qbedit"		=> "Редактиране",
"qbpageoptions" => "Тази страница",
"qbpageinfo"	=> "Контекст",
"qbmyoptions"	=> "Мои страници",
"qbspecialpages"	=> "Специални страници",
"moredotdotdot"	=> "Повече...",
"mypage"		=> "Моята страница",
"mytalk"		=> "Моите обсъждания",
"currentevents" => "-",
"disclaimers" => "-",
"disclaimerpage"		=> "$wgMetaNamespace:General_disclaimer",
"errorpagetitle" => "Грешка",
"returnto"		=> "Върни се към $1.",
"fromwikipedia"	=> "С $wgSitename, безплатен пътеводител.",
"whatlinkshere"	=> "Страници, които сочат тук",
"help"			=> "Справка",
"search"		=> "Търсене",
"go"		=> "Премини",
"history"		=> "История на страницата",
"printableversion" => "Версия за печат",
"editthispage"	=> "Редактиране на тази страница",
"deletethispage" => "Изтриване на тази страница",
"protectthispage" => "Защитете тази страница",
"unprotectthispage" => "Премахване на защитата на страница",
"newpage" => "Нова страница",
"talkpage"		=> "Обсъждане на страницата",
"postcomment"  => "Коментар",
"articlepage"	=> "Преглеждане на статията",
"subjectpage"	=> "Преглеждане на темата", # За съвместимост
"userpage" => "Преглеждане страницата на потребителя",
"wikipediapage" => "Преглеждане на мета-страницата",
"viewtalkpage" => "View discussion",
"otherlanguages" => "Other sites/languages",
"redirectedfrom" => "(Redirected from $1)",
"lastmodified"	=> "Тази страница за последен път е редактирана преди $1.
 <p>Wikitravel работает на MediaWiki 1.1.0 сървъри от XLInternet.com.</p>",
"viewcount"		=> "Тази страница е посещавана $1 пъти.", 
"gnunote" => "
 	    Статиите, текстът и картинките са под лиценза
 	    Creative Commons License.",
 "printsubtitle" => "(From http://wikitravel.org/en/)",
"protectedpage" => "Защитена страница",
"administrators" => "$wgMetaNamespace:Administrators",
"sysoptitle"	=> "Достъп само за администратори",
"sysoptext"		=> "Действие, което е достъпно само за администратори См. $1.",
"developertitle" => "Достъп само за разработчици",
"developertext"	=> "Действие, което е достъпно само за разработчици См. $1.",
"bureaucrattitle"	=> "Достъп само за \"бюрократи\"",
"bureaucrattext"	=> "Действие, което е достъпно само за бюрократи",
"nbytes"		=> "$1 байт",
"go"			=> "Премини",
"ok"			=> "OK",
"sitetitle"		=> "$wgSitename",
"sitesubtitle"	=> "Бесплатен пътеводител",
"retrievedfrom" => "Намерено на \"$1\"",
"newmessages" => "Вие имате $1.",
"newmessageslink" => "нови съобщения",
"editsection"=>"редактирай",
"toc" => "Съдержание",
"showtoc" => "показажи",
"hidetoc" => "премахни",
"thisisdeleted" => "Преглеждане или възстановяване $1?",
"restorelink" => "$1 върнати редакции",
# Main script and global functions
#
"nosuchaction"	=> "Няма такова действие",
"nosuchactiontext" => "Заявката на дадения URL не е разпозната от уики софтуера,
"nosuchspecialpage" => "Няма такава специална страница",
"nospecialpagetext" => "Вие търсите специална страница, която не се разпознава от уики софтуера",


# General errors
#
"error"			=> "Грешка",
"databaseerror" => "Грешка БД",
"dberrortext"	=> "Грешка на синтаксиса на заявката БД.
Това може да е неправилна заявка (см. $5),
или е бъг в програмното обезпечение.
Последният опит за заявка е:
<blockquote><tt>$1</tt></blockquote>
от функцията \"<tt>$2</tt>\".
MySQL върна грешка \"<tt>$3: $4</tt>\".",
"dberrortextcl" => "Грешка в синтаксиса на заявката БД.
Последен опит за заявка е преди:
\"$1\"
из функции \"$2\".
MySQL върна грешка \"$3: $4\".\n",
"noconnect"		=> "Извенете, WIKI изпитва някои технически проблеми, и не може да се свърже със сървъра на БД.",
"nodb"			=> "Няма възможност за избора на БД $1",


?>