YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

User talk:Orange

From Wikitravel
Jump to: navigation, search

Het ziet er naar uit dat er nu eindelijk binnen redelijk korte termijn een Nederlandstalige Wikitravel zal zijn! Er is nu echter nog een go-between nodig. In principe ben ik daartoe wel bereid, als niemand er bezwaar tegen heeft of zelf graag go-between wil zijn. :) Guaka 18:25, 15 Dec 2005 (EST)