YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Template:User tl

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
tl Ang tagagamit na ito ay katutubong tagapagsalita ng Tagalog.