YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Template:User sk-3

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
sk-3 Tento redaktor rozumie velmi dobre po slovensky. Môže písať bez problémov, ale môže sa aj mýliť.