YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Changes

Jump to: navigation, search

User talk:Elgaard

481 bytes added, 22:16, 7 October 2008
:: ah bugger... man kan vel argumentere, på trods af IB, for at udnyttelsen ikke er kommerciel, men så får man jo bare licens problemer med resten af siden :/ hmmm, må hellere læse op på noget ophavsret. Har de tumper til nogle arvinger raseret wikipedia?
:::Netop, Wikitravel bruger ikke en -nc licens (heller ikke før IB), så det skal være muligt at trykke fx Copenhagen som bog og sælge den. I øvrigt er "Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S" ret aktive og har ved mange lejligheder pudset advokater på folk. På den positive side, har jeg fået et godt eksempel, som jeg bruger i IT-Politisk Forening, fx: [http://www.itpol.dk/sager/ophavsret/vtudrmPresentation.pdf] [[User:Elgaard|elgaard]] 18:12, 7 October 2008 (EDT)
3,977
edits

Navigation menu