YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Changes

Jump to: navigation, search

User talk:Elgaard

837 bytes removed, 01:14, 7 October 2008
: Ser godt ud. Har puttet suppeterrinen på igen. Den er god at orientere sig efter. Den lille havfrue er nok en overtrædelse af latterlige ophavsretsregler. Jeg har selv engang puttet et billede at den på wikitravel og fjernet det igen. [[User:Elgaard|elgaard]] 20:09, 6 October 2008 (EDT)
:::'''Gengivelse af kunstværker på offentlig plads eller vej''':::Kunstværker må afbildesah bugger... man kan vel argumentere, når de varigt er anbragt en plads eller vejtrods af IB, der er tilgængelig for almenheden. Det betyder, at skulpturer, statuer, vægmalerier osv. på gader, pladser og bygninger må gengives uden ophavsmandens samtykke og uden betaling af vederlag.:::NB: Bestemmelsen gælder '''udnyttelsen ikke''', hvis kunstværket er 1) hovedmotivetkommerciel, og 2) gengivelsen udnyttes erhvervsmæssigt. Hvis begge betingelser er opfyldt, skal der indhentes forudgående tilladelse fra ophavsmanden og betales vederlag. Gengivelsen skal i disse tilfælde klart være hovedmotivet. Udtrykket, ”erhvervsmæssig” skal forstås bredt og omfatter for eksempel gengivelse på postkort, plakater, kunstkalendere, i bøger, dagblade og tidsskrifter. Fremstilling og salg men så får man jo bare licens problemer med resten af postkort med et kunstværk som hovedmotiv - f.eks. ”Den lille Havfrue” - forudsætter tilladelse. ::siden : Kan man ikke med rette argumentere for at gengivelsen IKKE udnyttes erhvervsmæssigt/ hmmm, må hellere læse op en side som wikitravelnoget ophavsret. Har de tumper til nogle arvinger raseret wikipedia? selvom selve serveren er ejet af InternetBrands.
16,667
edits

Navigation menu