YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Samoan phrasebook

From Wikitravel
Jump to: navigation, search

Samoan (gagana Sāmoa) is a Polynesian language mainly spoken in Samoa and American Samoa.

Pronunciation guide[edit]

Vowels[edit]

ah
eh
ee
oh
oo


Double vowels are pronounced individually, with a glottal stop between. Thus "Aunu'u" is pronounced "ahoonoo-oo". The use of the apostrophe in spelling of words, e.g. in Samoa's second island of Savai'i, emphasises this point.

Consonants[edit]

14 consonant sounds written with a phonetic alphabet.

Note in particular that "g" is pronounced "ng" as in Singapore or ping-pong (not like in finger). Thus the capital of American Samoa, Pago Pago, is pronounced "Pahngo Pahngo."

Common diphthongs[edit]

AI 
eye
OI 
oy

Phrase list[edit]

Some phrases in this phrasebook still need to be translated. If you know anything about this language, you can help by plunging forward and translating a phrase.


Basics[edit]

Hello. 
Tālofa. ("Greetings" is a closer translation.)
Hello. (Informal
Malō.
How are you? 
'O ā mai 'oe?
Fine, thank you. 
Manuia, fa'afetai.
What is your name? 
(Formal:) 'O ai lou suafa? (Informal:) 'O ai lou igoa?
My name is ______ . 
'O lo'u igoa o ______ .
Nice to meet you. 
. ( )
Please. 
Fa'amolemole. ( )
Thank you. 
Fa'afetai. ( )
You're welcome. 
Fa'afetai fo'i.
Yes. 
'Ioe
No. 
Leai.
Excuse me. (getting attention
Fa'amolemole.
Excuse me. (begging pardon
Tūlou.
I'm sorry. 
Fa'amālūlū atu .
Goodbye 
Tōfā soifua.
Goodbye (informal
Fā soifua, or merely Fā.
See you later 
Toe feiloa'i. ( )
I can't speak name of language [well]. 
E lē iloa a'u e tautala Fa'asamoa[ ]. ( [ ])
Do you speak English? 
E iloa 'oe e tautala Fa'aperetania? ( ?)
Is there someone here who speaks English? 
E iai se isi la e iloa e tautala Fa'aperetania? ( ?)
Help! 
Fesoasoani ! ( !)
Look out! 
Va'ai ane 'oe  ! ( va'ioy ahneh oy!)
Good morning. 
Manuia le taeao ( )
Good evening. 
Manuia le afiafi. ( )
Good night. 
Manuia le po. ( )
Good night (going
Tofa ( informal)
I don't understand. 
'Ou te lē mālamalama.
I do understand. 
Ua 'ou malamalama (Oo'oh mah lahma lahma)
Where is the toilet? 
'O fea le faleuila?
Slowly. 
Fai fai lemu.
How much?. 
Pe fia?
Never mind. 
E le afaina.
All right ( I'll do it). 
Ua lelei.
I want to go to....... 
'Ou the fia alu I.....
Is there a bus (an aeroplane, a taxi?). 
E I ai se pasi ( se va'alele, se ta'avale la'u pasese?)
How do I get to the airport ( to town ?). 
E fa'apefea ona 'ou alu I le malae va'alele ( I le a'ai?)

Problems[edit]

Numbers[edit]

tasi
lua
tolu
fa
lima
ono
fitu
valu
iva
10 
sefulu
11 
sefulu-tasi
12 
sefulu-lua
13 
sefulu-tolu
14 
sefulu-fa
15 
sefulu-lima
16 
sefulu-ono
17 
sefulu-fitu
18 
sefulu-valu
19 
sefulu-iva
20 
lua-sefulu
21 
lua-sefulu-tasi
22 
lua-sefulu-lua
23 
lua-sefulu-tolu, (etc.)
30 
tolu-sefulu
40 
fa-sefulu
50 
lima-sefulu, (etc.)
100 
selau, tasi-selau
200 
lua-selau
300 
tolu-selau, (etc.)
1000 
afe, tasi-afe
2000 
lua-afe
2300 
lua-afe-tolu-selau
2310 
lua-afe-tolu-selau-sefulu
2315 
lua-afe-tolu-selau-sefulu-lima
million 
miliona, tasi-miliona.

Time[edit]

Clock time[edit]

Duration[edit]

Days[edit]

Sunday 
Aso Sa
Monday 
Aso Gafua
Tuesday 
Aso Lua
Wednesday 
Aso Lulu
Thursday 
Aso Tofi
Friday 
Aso Faraile
Saturday 
Aso To'ana'i

Months[edit]

January 
Ianuari / Tagaloa-fua
February 
Fepuari / Fa’alele -or- Ta’afanua
March 
Mati / Tulia
April 
Aperila / Le-unu
May 
Me / Ta’afanua-tele
June 
Iuni / Malelega
July 
Iulai / Sina
August 
Auguso / Vaenoa
September 
Setema / Lau-popo
October 
Oketopa / Le-fanoga
November 
Novema / Tagaloa-ta’u
December 
Tesema / ’Ite

Writing time and date[edit]

Colors[edit]

color 
lanu
black 
uliuli
blue 
lanumoana
brown 
enaena
green 
lanumeamata
orange 
lanumoli
pink 
piniki
purple 
viole, mumu pa'auli
red 
mumu, lanu ula
white 
pa'epa'e, sina
yellow 
samasama

Transportation[edit]

Stop here please 
Taofi i, fa'amolemole.

Bus and train[edit]

pasi ma le train

Directions[edit]

Taxi[edit]

Lodging[edit]

Money[edit]

TUPE

Eating[edit]

Asking for salt: Pasi mai ole masima fa'amolemole

Asking to pass (insert food)

Bars[edit]

Shopping[edit]

Driving[edit]

Authority[edit]

Learning more[edit]

This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!