YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Azerbaijani phrasebook

From Wikitravel
Jump to: navigation, search

Azerbaijani also known as Azeri is the primary & official language of Azerbaijan. It is also the primary language in northwestern Iran, and is also spoken to a small extent in southern Dagestan (Russia), the Kvemo Kartli region of Georgia, and eastern Turkey. It is a Turkic language and is to an extent mutually intelligible with modern Turkish although a fair amount of vocabulary has been added from Russian or Persian influence in Azerbaijan and Iran respectively.

Pronunciation guide[edit]

A Language of Many Scripts
The Persian-Arabic alphabet was used amongst all Azerbaijani speakers until 1922, when the Latin alphabet was adopted (slightly different from the current one in use). In 1939, Stalin sought to cut ties between Azerbaijanis (a Turkic peoples) and Turkey and use of the Latin alphabet was forbidden thereafter under Soviet rule replaced by the Cyrillic alphabet. In Azerbaijan, the Azerbaijani language has been written in the Latin alphabet since 1991 and Cyrillic has fallen out of use. In Iran, the Persian-Arabic alphabet, with a few letters created especially for Azerbaijani, has remained in use; however, there is no standard for written Azerbaijani in terms of spelling.


Azerbaijani is written in the Latin alphabet by its 8.8 million native speakers in Azerbaijan, the rest of southern Caucasus, and Turkey. Azerbaijani is written in Persian-Arabic alphabet by its estimated 24 million speakers in Iran, and Iraq. Be careful as many Latin letters are pronounced differently from the way they are in English and a few letters share the same sound in the Persian-Arabic script!

The following letters are in Latin (Azerbaijan since 1991) & Arabic (Iran; Azerbaijan until 1922).

Aa ﺍ 
- short as in 'along' or long as in 'army'.
Bb ﺏ 
- pronounced like 'b' in 'bell'.
Cc ﺝ 
- pronounced like 'J' in Japan.
Çç چ 
- pronounced like 'ch' in chat..
Dd ﺩ 
- pronounced like 'd' in death; otherwise, like 'th' in 'the'.
Ee ﻩ 
- pronounced like soft 'e' in Embassy. This can be long as in 'bate'.
Əə ع 
- pronounced like 'a' in fat. (This letter was represented by Ää from 1991-1992). This is long as in 'bate' or 'cape'.
Ff ﻑ 
- pronounced like 'f' in 'fold'.
Gg گ 
- pronounced like 'g' in goal. More like g' , while Xx is English g.
Ğğ ﻍ 
- pronounced at the back of throat like the French 'r'
Hh ﺡ / ﻩ 
- pronounced like 'h'.
Xx ﺥ 
- pronounced like 'c' (or 'kh') in cartoon. More like a soft kh, while Kk is a hard k.
Iı ی 
- pronounced like 'u' in 'butter' or 'Sutton'.
İi ی 
- pronounced like 'i' in 'pit'. This can be 'ee' as in 'meet'.
Jj ژ 
- pronounced like 'j' (or 'zh') in déjà vu.
Kk ک 
- pronounced like 'k' in 'kill'.
Qq ﻕ 
- pronounced like 'q' in 'Qatar'; usually a slide between 'g' in 'goal' and 'k' in 'kill'.
Ll ﻝ 
- pronounced like 'l' in 'Lauren'
Mm ﻡ 
- pronounced like 'm' in 'Maeve'.
Nn ﻥ 
- pronounced like 'n' in 'noon'. Before 'b', 'm', and/or 'p', like 'm' in 'man'. Before 'g', 'k', and/or 'q', this is the 'ng' sound of 'pink'.
Oo ﻭ 
- pronounced like 'o' in 'not'; otherwise, 'oh' as in 'note'.
Öö ﻭ 
- same as in German, like 'er' in 'her'.
Pp پ 
- pronounced like 'p'.
Rr ﺭ 
- Roll you r's!
Ss ﺙ / ﺱ / ﺹ 
- pronounced like 's' in sizzle.
Şş ﺵ 
- pronounced like 'sh' in shape.
Tt ﺕ / ﻁ 
- pronounced like 't'.
Uu ﻭ 
- pronounced like 'u' in put.
Üü ﻭ 
- pronounced like 'u' (or 'yu') in mute.
Vv ﻭ 
- pronounced like 'v' in 'van'; otherwise, like 'w' in 'world'.
Yy ی 
- pronounced like 'y' in year.
Zz ﺫ / ﺯ / ﺽ / ﻅ 
- pronounced like 'z' in zebra, same as 's' in 'nose' or 'his'.

Vowels[edit]

There are 9 vowels: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü

Phrase list[edit]

I love Baku/Azerbaijan Mən Bakını/Azərbaycanı sevirəm

Visiting Baku/Azerbaijan is my dream Bakını/Azərbaycanı görmək mənim arzumdur

Basics[edit]

Common signs

OPEN - AÇIQ 
CLOSED - BAĞLI 
ENTRANCE - GİRİŞ 
EXIT - ÇIXIŞ 
PUSH - İTƏLƏ 
PULL - DART 
TOILET - TUALET 
MEN - KİŞİ 
WOMEN - QADIN 
FORBIDDEN - QADAĞANDIR 


Hello. 
Salam; Salam əleyküm
How are you?
Necəsən?
How are you? (formal)
Necəsiniz?
Fine, thank you. 
Yaxşıyam, çox sağol. (informal)
Yaxşıyam, çox sağolun. (formal)
Good. 
Yaxşı
Bad. 
Pis
So-so. 
Belə də
What is your name? (informal)
Sənin adın nədir?
What is your name? (formal)
Sizin adınız nədir?
My name is ______ . 
Mənim adım _____ .
Nice to meet you. 
Çox şadam.
Tanışlığımıza şadam.
Please. 
Zəhmət olmasa.
Mümkünsə
Thank you. 
Təşəkkür edirəm.
You're welcome. 
Buyurun
Dəyməz
You're welcome. (informal)
Buyur
Yes. (formal) 
Bəli
No. (formal) 
Xeyr
Yes. (informal)
No. 
Yox
Excuse me. (getting attention or begging pardon) 
Üzr istəyirəm
Bağışlayın
I'm sorry. 
Bağışlayın
Goodbye 
Sağolun
Görüşənədək
I can't speak Azerbaijani [well]. 
Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm.
I do not understand. 
Başa düşmürəm
Do you speak [English/French/Russian]? 
Siz [İngiliscə/ fransızca/rusca] danışırsınız?
Is there someone here who speaks English? 
Burada İngiliscə danışan var?
Help! 
Kömək edin!
Look out! 
Ehtiyyatlı olun/ol!
Good morning. 
Sabahın xeyir.
Good afternoon. 
Gün aydın.
Good evening. 
Axşamın xeyir.
Good night. 
Gecən xeyrə qalsın.
Congratulations 
Təbriklər.

Problems[edit]

Can you help me? 
Mənə kömək edə bilərsinizmi?
I feel bad. 
Mən özümü pis hiss edirəm.
I am lost. 
Mən azmışam.
Where is _____? 
______ haradadır?
How can I find hotel _____? 
Mən _____ mehmanxanasını necə tapa bilərəm?
Are there any vacancies tonight? 
Bu gün üçün boş otaq varmı?
Where is the toilet (bathroom)? 
Tualet (ayaq yolu) haradadır?
Male 
kişi
Female 
qadın

Numbers[edit]

one 
bir
two 
iki
three 
üç
four 
dörd
five 
beş
six 
altı
seven 
yeddi
eight 
səkkiz
nine 
doqquz
ten 
on
eleven 
on bir
twelve 
on iki
thirteen 
on üç
fourteen 
on dörd
fifteen 
on beş
sixteen 
on altı
seventeen 
on yeddi
eighteen 
on səkkiz
nineteen 
on doqquz
twenty 
iyirmi
thirty 
otuz
fourty 
qırx
fifty 
əlli
sixty 
altmış
seventy 
yetmiş
eighty 
səksən (sometimes həştad)
ninety 
doxsan
hundred 
yüz
thousand 
min

Time[edit]

What time is it? 
(Saat neçədir?)
It's two o'clock 
(Saat ikidir)

Clock time[edit]

It is 2:30. 
Saat üçün yarısıdır.
It is 2:00. 
Saat ikidir.
It is 2:50. 
Saat üçə on dəqiqə qalır.

Duration[edit]

Days[edit]

Monday 
bazar ertəsi
Tuesday 
çərşəmbə axşamı
Wednesday 
çərşəmbə
Thursday 
cümə axşamı
Friday 
cümə
Saturday 
şənbə
Sunday 
bazar

Months[edit]

January 
yanvar
February 
fevral
March 
mart
April 
aprel
May 
may
June 
iyun
July 
iyul
August 
avqust
September 
sentyabr
October 
oktyabr
November 
noyabr
December 
dekabr

Writing time and date[edit]

Colors[edit]

white 
ağ/bəyaz
black 
qara
red 
qırmızı
green 
yaşıl
blue 
göy/mavi
orange 
narıncı
grey 
boz
brown 
şabalıdı/qəhvəyi
yellow 
sarı
rose 
çəhrayı

Transportation[edit]

Nəqliyyat

Bus and train[edit]

Avtobus və qatar

Direction[edit]

Səmt

Taxi[edit]

Taksi

Lodging[edit]

Rent - İcarə haqqı

Lease - Kirayə

Money[edit]

Local currency - The manat (AZN)

The manat- Manat

AZN Cent - Qəpik

US Dollar - ABŞ dollar

Euro - Avro

Cash - Nağd

Money - Pul

Coin - Sikkə (xırda pul)

Change - Xırda

1,30 AZN - Bir manat, otuz qəpik

Eating[edit]

Bring us a menu. 
(Bizə menyunu gətirin. )
What's our bill? 
(Nə qədər ödəməliyik ?)

Bars[edit]

Shopping[edit]

Driving[edit]

Authority[edit]

Learning more[edit]

This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!