Wikitravel:Política d'activitats il·legals

De Wikitravel
Salta a: navegació, cerca
...o poder no.

Hi ha moltes destinacions on els viatgers es poden trobar involucrats en activitats il·legals, tan sabent-ho com sense saber-ho. Amb la finalitat de ser util, Wikitravel no pot pretendre que aquestes coses no passen. Els articles de Wikitravel haurien mencionar activitats que son il·legals si aquesta informacio pot ser d'utilitat per al viatger.

Aquesta política te intensio de ser aplicada en contra de les lleis locals al desti.

activitats il·legals que el viatger es pot trobar

Si els viatgers tenen posibilitats de trobar-se en activitats il·legals per culpa d'altres, i saber que aixo pot passar pot ser d'utilitat, s'hauria d'incloure en les seccions de Comprendre o Seguretat de la guia del desti. Exemples:

 • avisos sobre enganys comuns que fan servir gracies a que els viatgers no coneixen les lleis locals.
 • avisos sobre arees amb risc de robatoris o agresions.
 • avisos d'arees on es trafica amb drogues.

Basicament, informacio i avisos sobre activitats il·legals realitzades per altre gent haurien de tractar-se de la mateixa manera que la resta: dona-la si es d'utilitat per al viatger.

activitats il·legals que els viatgers poden realitzar

Els viatgers poden realitzar activitats il·legals per diferents raons: les poden buscar, poden no estar informats de les lleis locals o poden ser gairebe nescesaries. Els articles de Wikitravel no haurien d'ignorar que hi ha alguns/es viatgers/situacions que volen/han de fer alguna activitat il·legal, pero per altre costat els articles no haurien de menysprear els perills o consequencies a les que s'exposen en participar en aquestes activitats. Exemples de situacions on un article hauria de parlar de les activitats il·legals son:

 • On les destinacions imposen penes inusualment severes comparades a les dels paisos occidentals. Exemples: paisos que imposin llargues penes o penes de mort per trafic de drogues; paisos que inflingeixin castics fisics per a faltes lleus.
 • On es penalitzin accions que siguin legals en paisos occidentals. Exemple: el consum d'alcohol, sexe fora del matrimoni, homosexualitat, llibertat d'expressio o no complir els estandards de vestimenta.
 • On els paisos posin restriccions als foranis o persones que formin part d'algun cert grup (per exemple, dones, minories racials, homosexuals).
 • On es restringeixi la interaccio amb l'economia local. Exemple: obligatorietat d'obtenir certificats de canvi de moneda o multes per l'utilitzacio de moneda extrangera; multes per canviar divises en el mercat negre
 • On la corrupcio publica o policial crei una gran difrencia entre les lleis escrites i la realitat. Per exemple: pot ser util de descobrir algunes frases o gests que indiquin que l'oficial esta demanant un suborn.
 • On l'activitat il·legal sigui una de les raons principals de que la gent visiti aquesta zona, tal com destinacions famoses per l'adquisicio de drogues.

En aquest ultim can, Wikitravel ha de dibuixar una linia fina sobre donar l'informacio. La informacio que es dona hauria de servir per a mantenir la seguretat del viatger i no pas de temptar-l'ho a realitzar tal activitat. Els articles de Wikitravel han de resaltar que aquesta activitat es un crim quan es parla de problemes de seguretat. Per exemple: l'activitat X, a mes de ser il·legal, es perillos perque Y'.

Exemples de resaltar la seguretat inclouen:

 • Exposant els riscs que es corren al canviar divises en el mercat negre, pero, tambe explicar com minimitzar-ne el risc de ser enganyat o evitar ser arrestat.
 • Identificant arees on es venen drogues de manera oberta, en arees on els viatgers prenen drogues il·legals, identificant-ne els problemes de seguretat.

Els articles de Wikitravel haurien d'evitar d'oferir aquella informacio sobre activitats il·legals que nomes es util per a qui les busca i que no sigui motivada per temes de seguretat, per exemple, donar informacio sobre els preus o la qualitat normal en una zona determiada o oferit contactes de camells. Per exemple, l'heroina en aquesta zona, a part de ser il·legal, es talla amb altres substancies com ara... aixo seria acceptable en una zona on es facil trobar el trafic d'heroina, perque es centre amb la seguretat del possible viatger. Es millor l'heroina de la zona X que en Y no seria acceptable ja que no te en compte la seguretat implicita.

Veure també