Auta Wikitravelia kasvamaan muokkaamalla artikkelia! Opi tästä

Ero sivun ”Wikitravel:Tervetuloa, Wikipedian käyttäjät” versioiden välillä

Kohteesta Wikitravel
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(alkuun...)
 
(juurihan todettiin käytössä olevan sama, wiki(p/m)edian kehittämä, tekninen ratkaisu)
(9 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
 
Tervetuloa Wikitraveliin!  Tämä artikkeli on tarkoitettu erityisesti vapaan tietosanakirjan [http://www.wikipedia.org/ Wikipedian] tunteville.  Wikipedia oli Wikitravelin inspiraatio ja käytämme myös samaa  [http://wikipedia.sourceforge.net MediaWiki-ohjelmistoa]. Jos tunnet Wikipedian, Wikitravelkin tuntuu varmaan jo tutulta -- mutta katso silti [[Wikitravel:Tervetuloa|yleinen Tervetuloa-sivumme]].
 
Tervetuloa Wikitraveliin!  Tämä artikkeli on tarkoitettu erityisesti vapaan tietosanakirjan [http://www.wikipedia.org/ Wikipedian] tunteville.  Wikipedia oli Wikitravelin inspiraatio ja käytämme myös samaa  [http://wikipedia.sourceforge.net MediaWiki-ohjelmistoa]. Jos tunnet Wikipedian, Wikitravelkin tuntuu varmaan jo tutulta -- mutta katso silti [[Wikitravel:Tervetuloa|yleinen Tervetuloa-sivumme]].
  
Wikitravelin ja Wikipedian välillä '''on''' kuitenkin jotain tärkeitä eroja, jotka jokaisen käyttäjän pitäisi tietää.  Huomaa kanssa, että Wikitravel ei oli [http://www.wikimedia.org/ Wikimedia-säätiön] projekti, eikä meillä ole laillisesti eikä teknisesti mitään tekemistä Wikipedian kanssa.
+
Wikitravelin ja Wikipedian välillä '''on''' kuitenkin jotain tärkeitä eroja, jotka jokaisen käyttäjän pitäisi tietää.  Huomatkaa myös , että Wikitravel ei ole [http://www.wikimedia.org/ Wikimedia-säätiön] projekti, eikä meillä ole laillisesti mitään tekemistä Wikipedian kanssa.
  
==Licensing==
+
==Lisenssi==
  
Our [[:shared:Copyleft|copyright policy]] is easier for users, but more stringent for contributors than Wikipedia's. We use the '''Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 license''' rather than the GNU Free Documentation License to keep our content free. Attribution-ShareAlike 1.0 is a lot more appropriate for small pieces of content. See [[Wikitravel:Why Wikitravel isn't GFDL|Why Wikitravel isn't GFDL]] for details.
+
Meidän [[:shared:Copyleft|tekijänoikeuspolitiikkamme]] on helpompi käyttäjille, mutta hieman tiukempi kirjoittajille kuin Wikipedian vastaava. Me käytämme '''Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 lisenssiä''' GNU Free Documentation -lisenssin sijasta pitääksemme sisältömme vapaana. Attribution-ShareAlike 1.0 sopii huomattavasti paremmin lyhyille artikkeleille. Katso artikkelista [[Wikitravel:Miksi Wikitravel ei käytä GFDL-lisenssiä|Miksi Wikitravel ei käytä GFDL-lisenssiä]] tarkempia tietoja.
  
This means that in general '''articles from Wikipedia cannot be copied into Wikitravel.''' It's a violation of the GFDL to relicense GFDL content. Unless you are the sole author of the article -- that is, if you hold the original copyright, and can thus relicense your own work -- please don't copy articles from Wikipedia.
+
Tämä tarkoittaa että '''Wikipedian artikkeleita ei voi kopioida Wikitraveliin'''. Se rikkoisi GDFL-lisenssiä. Ole hyvä äläkä siis kopioi Wikipedian artikkeleita, kuvia ym. - paitsi jos olet työn alkuperäinen tekijä ja omistat oikeuden muuttaa töidesi lisenssiä.
  
This may seem like a hassle, but it's actually not all that bad. Most content from Wikipedia is not actually appropriate for Wikitravel.
+
Tämä voi vaikuttaa hankalalta, mutta itseasiassa se ei ole niin huono asia. Suurin osa Wikipedian artikkeleista ei sovi sellaisenaan Wikitraveliin.
  
==Goals==
+
==Tavoitteet==
  
If you review our [[Wikitravel:goals and non-goals|goals and non-goals]], there are a couple of things that stick out:
+
Jos luet artikkelin [[Wikitravel:Mitä_Wikitravel_on_ja_ei_ole|Mitä Wikitravel on ja ei ole]], huomaat että muutama asia nousee esille:
  
*Wikitravel is not an encyclopedia. We don't need to have immense, detailed articles about everything and anything. [[Wikitravel:What is an article?|Articles]] in Wikitravel are references for travellers; subjects not directly or indirectly related to travel should be avoided.
+
*Wikitravel ei ole tietosanakirja. Me emme tarvitse kaikenkattavaa ja yksityiskohtaista artikkelia kaikesta. [[Wikitravel:Mikä on artikkeli?|Artikkelit]] Wikitravelissa ovat tarkoitettu matkailijoille; aiheet jotka eivät suorasti tai epäsuorasti liity matkailuun tulisi pitää poissa Wikitravelista.
*Unlike Wikipedia, Wikitravel ''is'' targeted towards print versions. We want travellers on the road to be able to print out a copy of an article -- say, a map and list of hotels in the town they're in -- copy it, give it to friends, etc. Please keep this in mind when authoring articles -- ''the print version matters!''
+
*Toisinkuin Wikipedian, Wikitravelin artikkelit ''ovat'' tarkoittu myös tulostettaviksi. Me haluamme matkailijoiden tulostavan ja kopioivan artikkeleitamme -- esim. lista matkakohteenne hotelleista -- kopioi sitä, anna se ystävillesi jne. Pidä se myös mielessäsi artikkeleita kirjoittaessasi -- ''tulostettavalla versiolla on väliä!''
  
==Fair Use==
+
==Fair use==
  
No, no, no, a thousand times no! Please '''do not''' drop copyrighted pictures, text, or other media into Wikitravel under some fuzzy notion of "fair use". Fair use is specific for the user, and we really, really, really want to keep Wikitravel free for everybody.
+
Ei, ei ei ja tuhat kertaa EI! '''Älä''' käytä ei-vapaita kuvia, tekstiä, tai muuta mediaa Wikitravelissä epäselvän "fair use" -oikeuden nojalla. "Fair use" koskee vain yksittäistä käyttäjää ja me todella haluamme pitää Wikitravelin vapaana kaikille.
  
==Style differences==
+
==Erot tyylissä==
  
Here are some things you should look out for stylistically:
+
Tässä muutamia asioita joita tulee pitää mielessä:
  
* We really prefer an informal [[Wikitravel:Tone|tone]], not an encyclopedic one.  '''Lively writing''' is welcome... and encouraged!
+
* Me suosimme [[Wikitravel:Kirjoitussävy|vapaamuotoista tyyliä]], emme tietosanakirjamaista.  '''Elävä ja soljuva kirjoitus''' on tervetullutta... ja suositeltavaa!
  
*Unlike Wikipedia, we '''encourage original research'''. We want you to contribute both first-hand factual information as well as your subjective opinions, but [[Wikitravel:First person pronouns|first-person accounts]] should be avoided.
+
*Toisinkuin Wikipedia, me '''rohkaisemme tutkimaan itse'''. Me haluamme sinun kirjoittavan sekä ensimmäisen käden tietoa, että omia subjektiivisia näkemyksiäsi, mutta [[Wikitravel:Ensimmäisen_persoonan_käyttö|ensimmäisen persoonan]] käyttöä tulisi välttää.
  
*Wikitravel does ''not'' follow a strict encyclopedic "neutral point of view".  Instead, our guiding mantra is "[[Wikitravel:Be fair|be fair]]". Fairness means that descriptions provide a balanced summary of the experiences of Wikitravellers. For Wikitravel, [[Wikitravel:the traveller comes first|the traveller comes first]]; the needs and priorities of others — such as local residents, travel agents, or the local propaganda ministry — are given less weight.
+
*Wikitravel ''ei'' noudata tiukkaa "neutraalia näkökulmaa".  Meidän ohjenuoramme on [[Wikitravel:Ole reilu|olla reilu]]. Reiluus merkitsee sitä että kirjoitukset muodostavat tasapuolisen kuvan Wikitravelin käyttäjien kokemuksista. Wikitravelissä [[Wikitravel:Matkailija on etusijalla|matkailija on etusijalla]]; muiden mielipiteille ja näkökulmille — kuten paikallisten asukkaiden, matkatoimistojen ja maan matkailutoimistojen propaganda — annetaan vähemmän painoarvoa.
  
*It's a common thing on <nowiki>[[Wikipedia]]</nowiki> to <nowiki>[[Wikilink]]</nowiki> practically every <nowiki>[[noun]]</nowiki> or <nowiki>[[date]]</nowiki> or <nowiki>[[other term]]</nowiki> you write. Because Wikitravel is aimed at providing a practical ''travel guide'' rather than a massive collection of general knowledge, most terms will never become articles here. Unless it's [[Wikitravel:What is an article?|the name of a destination, an itinerary, or a travel topic]], it shouldn't be Wikilinked.
+
*<nowiki>[[Wikipedia]]</nowiki>ssa on tavallista, että käytännössä jokainen <nowiki>[[substantiivi]]</nowiki>, <nowiki>[[päivämäärä]]</nowiki> ja <nowiki>[[muu termi]]</nowiki> on wikilinkitetty. Koska Wikitravel tähtää käytännölliseen ''matkaoppaaseen'', ennemmin kuin massiiviseen määrään yleistä tietoa, ei suurin osa asioista koskaan saa artikkelia täällä. Jos asia ei ole [[Wikitravel:Mikä on artikkeli?|määränpään nimi, reitti tai matkailuaihe]], sitä ei pidä wikilinkittää.
  
*Wikitravel articles do not have an '''External links''' section. Instead we incorporate certain kinds of links into the article itself (see [[Wikitravel:External links]] for the specifics), and that's it. In part this is to discourage well-meaning contributors from just ''linking to'' information instead of actually ''including'' it in Wikitravel articles. It's also so that spammers don't have a handy place to dump links to their sites.
+
*Wikitravelin artikkeleissa ei ole '''Aiheesta muualla''' -osiota. Sen sijaan sisällytämme erilaiset linkit itse artikkeliin (kts. [[Wikitravel:Ulkoiset linkit]]), ja siinä ne sitten ovat. Tämä osittain siksi, että tällä yritetään estää hyvää tarkoittavia käyttäjiä vain ''linkittämästä'' tietoa sen sijaan, että oikeasti ''lisäisivät'' sitä Wikitravelin artikkeleihin. Tämä on myös sen takia, että spämmereillä ei ole kätevää paikkaa laittaa linkkejä omille sivuilleen.
  
*Wikitravel articles do not use '''references'''. It's fine to point to authoritative primary source external sites for additional information (eg. visa sections are usually linked into the country's immigration website), but individual claims are not referenced. If a claim is dubious or in dispute, it's best to hammer out a reworded consensus on the Talk page, not try to "prove" that it's true.
+
*Wikitravelissa ei käytetä '''lähdeviittauksia'''. Joskus on hyvä linkittää ulkopuoliseen lähteeseen josta saa lisätietoa (esim. viisumiosioista linkitetään usein maiden maahantuloviranomaisten nettisivuille), mutta yksittäisiä väitteitä tukevia lähdeviittauksia ei pidä laittaa. Jos käyttäjät ovat eri mieltä jostain asiasta on parempi keskustella asiasta kyseisen artikkelin keskustelusivulla sen sijaan että yrittää "todistaa" että jotain pitää paikkansa.
  
 
<!--*For English Wikitravel, we use '''American spelling'''. See [[Wikitravel:spelling]] for details and rationale.-->
 
<!--*For English Wikitravel, we use '''American spelling'''. See [[Wikitravel:spelling]] for details and rationale.-->
  
==What is an article?==
+
==Mikä on artikkeli ?==
  
If you read [[Wikitravel:What is an article?|What is an article?]], you'll see that individual articles in Wikitravel tend to be bigger and more comprehensive than articles in Wikipedia. Because one of our [[Wikitravel:goals and non-goals|goals]] is to have printable guides that someone can take with them to use at a destination, we tend to try to write articles about a particular city, region or country ''all in one place''. We try to balance this with the need to not duplicate a ton of information all over the place.
+
Kun luet [[Wikitravel:Mikä on artikkeli|Mikä on artikkeli?]]-sivua huomaat, että Wikitravelin artikkelit ovat usein laajempia kuin Wikipedian artikkelit. Yksi meidän [[Wikipedia:tavoitteet ja ei-tavoiteet|tavoitteistamme]] on artikkeleiden tulostettavuus, jotta matkailija voi halutessaan ottaa niitä matkalle mukaan. Siksi yritämme koota kaiken olennaisen tiedon yhdestä kaupungista, alueesta tai maasta "yhteen paikkaan". Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että on tarpeen kopioida ihan kaikki tieto esim. jostain maasta kaikkiin maan kaupunkien ja alueiden artikkeleihin.
 +
country ''all in one place''. We try to balance this with the need to not duplicate a ton of information all over the place.
  
==Article templates==
+
==Artikkelimallineet==
  
Wikitravel articles are a lot less free-form than Wikipedia articles are.
+
Wikitravelin artikkelit ovat huomattavasti vähemmän vapaamuotoisia kuin Wikipedian artikkelit.
  
The great majority of Wikitravel articles tend to be about ''cities'', ''countries'', and ''regions''. (That's not all, of course -- see [[Wikitravel:other ways of seeing travel|other ways of seeing travel]] for some more ideas.) We think having these articles organized somewhat the same makes it easier for readers to use the guides.
+
Valtaosa Wikitravelin artikkeleista käsittävät tiettyä ''kaupunkia'', ''maata'' tai ''aluetta''. (Tämähän ei tietenkään koske ihan kaikkia artikkeleita – vrt. [[Wikitravel:Luettelo reiteistä]]). Mielestämme
 +
artikkeleiden pitäminen jonkinlaisessa järjestyksessä helpottaa niiden lukemista ja käyttämistä.
  
If a reader wants to find restaurants, they look in the ''Eat'' section of the article, whether it's about [[New York (city)|New York]] or [[Bombay]]. The hotels and hostels go in ''Sleep'', the museums and monuments go under ''See''.
+
Jos lukija haluaa löytää ravintoloita, ne löytyvät ''Syö'' - osion alta niin [[New York]]in kuin [[Mumbai]]nkin artikkelissa. Hotellit ja hostellit löytyvät osiosta ''Nuku'', museot ja nähtävyydet osiosta ''Näe''.  
  
In our [[Wikitravel:manual of style|manual of style]] we have a set of [[Wikitravel:article templates|article templates]] that show the preferred format for each kind of article. These are guidelines, of course -- people can add information to an article however they want. That's the [[Wikitravel:Wiki|Wiki]] way. But editors come through later and try to shape the articles to look more and more like the templates.
+
[[Wikitravel:Tyyliopas|Tyylioppaastamme]] löydät joukon [[Wikitravel:Luettelo mallineista|mallineita]], jotka näyttävät minkälaisen mallin jokaiseen artikkelilajiin sopii. Kun luot uuden sivun, editoitiikkunan yläpuolelle ilmestyy neljä linkkiä joita klikkaamalla editoitiikkunaan luodaan malline automaattisesti. Nämä ovat tietenkin vain suuntaviivoja – jokainen käyttäjä voi lisätä tietoa haluamallaan tavalla ja niitä voi muokata tarvittaessa, [[Wikitravel:Wiki|Wiki]]-periaatteen mukasesti. Ennemmin tai myöhemmin joku tulee ja järjestää tiedon uudelleen mallineen mukaisesti.
  
==Links to and from Wikipedia==
 
  
We use [[:WikiPedia:InterWiki]] links to link to Wikipedia. You can see how to make these work on our [[Wikitravel:links to Wikipedia|links to Wikipedia]] page.
+
==Linkittäminen Wikipediasta ja Wikipediaan==
 +
 
 +
Käytämme [[:WikiPedia:InterWiki]] linkitystä kun linkitämme Wikipediaan. Voit katsoa kuinka tämä toimii käytännössä [[Wikitravel:linkittäminen Wikipediaan|linkittäminen Wikipediaan-sivulta]]
 +
 
 +
''Wikipediasta'' voit käyttää mallineita tai Interwiki-linkkejä kun linkität Wikitraveliin.
  
 
You can use templates or Interwiki links to link ''from'' Wikipedia; You can see how on [[Wikitravel:links from Wikipedia|links from Wikipedia]].
 
You can use templates or Interwiki links to link ''from'' Wikipedia; You can see how on [[Wikitravel:links from Wikipedia|links from Wikipedia]].
Rivi 97: Rivi 102:
  
  
 +
 +
 +
 +
[[ca:Wikitravel:Benvinguda a Viquipedistes]]
 
[[de:Wikitravel:Herzlich willkommen, Wikipedianer]]
 
[[de:Wikitravel:Herzlich willkommen, Wikipedianer]]
 +
[[en:Wikitravel:Welcome, Wikipedians]]
 
[[fr:Wikitravel:Bienvenue aux Wikipédiens]]
 
[[fr:Wikitravel:Bienvenue aux Wikipédiens]]
 
[[ja:Wikitravel:ウィキペディア利用者へ]]
 
[[ja:Wikitravel:ウィキペディア利用者へ]]
 +
[[ko:Wikitravel:위키백과 사용자 분들께]]
 
[[pl:Wikitravel:Witamy wikipedystów]]
 
[[pl:Wikitravel:Witamy wikipedystów]]
 
[[pt:Wikitravel:Bem-vindos, Wikipedistas]]
 
[[pt:Wikitravel:Bem-vindos, Wikipedistas]]
 +
[[ru:Wikitravel:Добро пожаловать, участники из Википедии]]
 
[[sv:Wikitravel:Välkomna, Wikipedister]]
 
[[sv:Wikitravel:Välkomna, Wikipedister]]

Versio 25. elokuuta 2010 kello 11.51

Tervetuloa Wikitraveliin! Tämä artikkeli on tarkoitettu erityisesti vapaan tietosanakirjan Wikipedian tunteville. Wikipedia oli Wikitravelin inspiraatio ja käytämme myös samaa MediaWiki-ohjelmistoa. Jos tunnet Wikipedian, Wikitravelkin tuntuu varmaan jo tutulta -- mutta katso silti yleinen Tervetuloa-sivumme.

Wikitravelin ja Wikipedian välillä on kuitenkin jotain tärkeitä eroja, jotka jokaisen käyttäjän pitäisi tietää. Huomatkaa myös , että Wikitravel ei ole Wikimedia-säätiön projekti, eikä meillä ole laillisesti mitään tekemistä Wikipedian kanssa.

Lisenssi

Meidän tekijänoikeuspolitiikkamme on helpompi käyttäjille, mutta hieman tiukempi kirjoittajille kuin Wikipedian vastaava. Me käytämme Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 lisenssiä GNU Free Documentation -lisenssin sijasta pitääksemme sisältömme vapaana. Attribution-ShareAlike 1.0 sopii huomattavasti paremmin lyhyille artikkeleille. Katso artikkelista Miksi Wikitravel ei käytä GFDL-lisenssiä tarkempia tietoja.

Tämä tarkoittaa että Wikipedian artikkeleita ei voi kopioida Wikitraveliin. Se rikkoisi GDFL-lisenssiä. Ole hyvä äläkä siis kopioi Wikipedian artikkeleita, kuvia ym. - paitsi jos olet työn alkuperäinen tekijä ja omistat oikeuden muuttaa töidesi lisenssiä.

Tämä voi vaikuttaa hankalalta, mutta itseasiassa se ei ole niin huono asia. Suurin osa Wikipedian artikkeleista ei sovi sellaisenaan Wikitraveliin.

Tavoitteet

Jos luet artikkelin Mitä Wikitravel on ja ei ole, huomaat että muutama asia nousee esille:

  • Wikitravel ei ole tietosanakirja. Me emme tarvitse kaikenkattavaa ja yksityiskohtaista artikkelia kaikesta. Artikkelit Wikitravelissa ovat tarkoitettu matkailijoille; aiheet jotka eivät suorasti tai epäsuorasti liity matkailuun tulisi pitää poissa Wikitravelista.
  • Toisinkuin Wikipedian, Wikitravelin artikkelit ovat tarkoittu myös tulostettaviksi. Me haluamme matkailijoiden tulostavan ja kopioivan artikkeleitamme -- esim. lista matkakohteenne hotelleista -- kopioi sitä, anna se ystävillesi jne. Pidä se myös mielessäsi artikkeleita kirjoittaessasi -- tulostettavalla versiolla on väliä!

Fair use

Ei, ei ei ja tuhat kertaa EI! Älä käytä ei-vapaita kuvia, tekstiä, tai muuta mediaa Wikitravelissä epäselvän "fair use" -oikeuden nojalla. "Fair use" koskee vain yksittäistä käyttäjää ja me todella haluamme pitää Wikitravelin vapaana kaikille.

Erot tyylissä

Tässä muutamia asioita joita tulee pitää mielessä:

  • Me suosimme vapaamuotoista tyyliä, emme tietosanakirjamaista. Elävä ja soljuva kirjoitus on tervetullutta... ja suositeltavaa!
  • Toisinkuin Wikipedia, me rohkaisemme tutkimaan itse. Me haluamme sinun kirjoittavan sekä ensimmäisen käden tietoa, että omia subjektiivisia näkemyksiäsi, mutta ensimmäisen persoonan käyttöä tulisi välttää.
  • Wikitravel ei noudata tiukkaa "neutraalia näkökulmaa". Meidän ohjenuoramme on olla reilu. Reiluus merkitsee sitä että kirjoitukset muodostavat tasapuolisen kuvan Wikitravelin käyttäjien kokemuksista. Wikitravelissä matkailija on etusijalla; muiden mielipiteille ja näkökulmille — kuten paikallisten asukkaiden, matkatoimistojen ja maan matkailutoimistojen propaganda — annetaan vähemmän painoarvoa.
  • [[Wikipedia]]ssa on tavallista, että käytännössä jokainen [[substantiivi]], [[päivämäärä]] ja [[muu termi]] on wikilinkitetty. Koska Wikitravel tähtää käytännölliseen matkaoppaaseen, ennemmin kuin massiiviseen määrään yleistä tietoa, ei suurin osa asioista koskaan saa artikkelia täällä. Jos asia ei ole määränpään nimi, reitti tai matkailuaihe, sitä ei pidä wikilinkittää.
  • Wikitravelin artikkeleissa ei ole Aiheesta muualla -osiota. Sen sijaan sisällytämme erilaiset linkit itse artikkeliin (kts. Wikitravel:Ulkoiset linkit), ja siinä ne sitten ovat. Tämä osittain siksi, että tällä yritetään estää hyvää tarkoittavia käyttäjiä vain linkittämästä tietoa sen sijaan, että oikeasti lisäisivät sitä Wikitravelin artikkeleihin. Tämä on myös sen takia, että spämmereillä ei ole kätevää paikkaa laittaa linkkejä omille sivuilleen.
  • Wikitravelissa ei käytetä lähdeviittauksia. Joskus on hyvä linkittää ulkopuoliseen lähteeseen josta saa lisätietoa (esim. viisumiosioista linkitetään usein maiden maahantuloviranomaisten nettisivuille), mutta yksittäisiä väitteitä tukevia lähdeviittauksia ei pidä laittaa. Jos käyttäjät ovat eri mieltä jostain asiasta on parempi keskustella asiasta kyseisen artikkelin keskustelusivulla sen sijaan että yrittää "todistaa" että jotain pitää paikkansa.


Mikä on artikkeli ?

Kun luet Mikä on artikkeli?-sivua huomaat, että Wikitravelin artikkelit ovat usein laajempia kuin Wikipedian artikkelit. Yksi meidän tavoitteistamme on artikkeleiden tulostettavuus, jotta matkailija voi halutessaan ottaa niitä matkalle mukaan. Siksi yritämme koota kaiken olennaisen tiedon yhdestä kaupungista, alueesta tai maasta "yhteen paikkaan". Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että on tarpeen kopioida ihan kaikki tieto esim. jostain maasta kaikkiin maan kaupunkien ja alueiden artikkeleihin. country all in one place. We try to balance this with the need to not duplicate a ton of information all over the place.

Artikkelimallineet

Wikitravelin artikkelit ovat huomattavasti vähemmän vapaamuotoisia kuin Wikipedian artikkelit.

Valtaosa Wikitravelin artikkeleista käsittävät tiettyä kaupunkia, maata tai aluetta. (Tämähän ei tietenkään koske ihan kaikkia artikkeleita – vrt. Wikitravel:Luettelo reiteistä). Mielestämme artikkeleiden pitäminen jonkinlaisessa järjestyksessä helpottaa niiden lukemista ja käyttämistä.

Jos lukija haluaa löytää ravintoloita, ne löytyvät Syö - osion alta niin New Yorkin kuin Mumbainkin artikkelissa. Hotellit ja hostellit löytyvät osiosta Nuku, museot ja nähtävyydet osiosta Näe.

Tyylioppaastamme löydät joukon mallineita, jotka näyttävät minkälaisen mallin jokaiseen artikkelilajiin sopii. Kun luot uuden sivun, editoitiikkunan yläpuolelle ilmestyy neljä linkkiä joita klikkaamalla editoitiikkunaan luodaan malline automaattisesti. Nämä ovat tietenkin vain suuntaviivoja – jokainen käyttäjä voi lisätä tietoa haluamallaan tavalla ja niitä voi muokata tarvittaessa, Wiki-periaatteen mukasesti. Ennemmin tai myöhemmin joku tulee ja järjestää tiedon uudelleen mallineen mukaisesti.


Linkittäminen Wikipediasta ja Wikipediaan

Käytämme WikiPedia:InterWiki linkitystä kun linkitämme Wikipediaan. Voit katsoa kuinka tämä toimii käytännössä linkittäminen Wikipediaan-sivulta

Wikipediasta voit käyttää mallineita tai Interwiki-linkkejä kun linkität Wikitraveliin.

You can use templates or Interwiki links to link from Wikipedia; You can see how on links from Wikipedia.

Note also that interlanguage links ([[ro:France]] and the like) link between language versions of Wikitravel. There's no shorthand for linking to different-language versions of Wikipedia; if you think about it, most such links aren't appropriate for English-language Wikitravel.

Wikitraveller Userbox

You can add a Userbox to your Wikipedia user page to say that you contribute to Wikitravel, too. Just add "Wikitravel" to your Babel box, or use WikiPedia:Template:User Wikitravel.

Behavioral norms

Perhaps because of our relatively small size, Wikitravel does not have the same problems with vandalism, edit wars, and other unwanted edits that Wikipedia does. For this reason, we tend to use SoftSecurity as a tool to handle unwanted edits much, much, much more often than technological means.

We have two protected pages (for license text that must remain verbatim), very few page deletions, and almost zero user bans. We'd like to keep it this way.

Consensus

So far, we've been lucky to avoid much conflict that couldn't be resolved through discussion.

For this reason, we don't have a lot of intercommunication overhead -- committees, votes, arbitration, mediation. We try to keep our processes for making decisions very informal and casual.

Terminology

Some terms you may be used to in Wikipedia have analogs in Wikitravel. Some things you might be looking for:

Real names and credit

When you sign up, you can set your "real name" in the login page. If you don't fill it in, or you want to change it, you can set it in the user preferences page. This option is turned off on Wikimedia sites.

Your "real name" is used by the MediaWiki software to give you credit for your contributions on each page in an on-page credit block, usually at the bottom of the page. If you don't give a real name, you'll be credited as "Wikitravel User user name", and if you don't log in at all, you'll be credited as "an anonymous user of Wikitravel." This option is also turned off on Wikimedia sites.

What your "real name" is is up to you, but it's nice if you can put the legal name that you would receive postal mail with. If you're going to use a pseudonym, it's probably better to make that your user name, and just leave your real name blank.