YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Sesotho phrasebook

From Wikitravel
Revision as of 11:32, 10 April 2010 by 196.212.99.170 (talk) (Days)
Jump to: navigation, search

Sesotho is the main language of Lesotho and is one of the official languages of South Africa.

Pronunciation guide

Vowels

Consonants

Common diphthongs

Phrase list

Basics

Hello. 
Lumela. (doomellah )
Hello. (informal
Khotso. (hotsow)
How are you? 
U phela joang? (oo-pee-la-jwang)
Fine, thank you. 
Kea phela (key-ah-pee-la)
What is your name? 
Lebitso la hau ke mang? (leh-beet-saw la-how key-mung)
My name is ______ . 
Lebitso la ka ke ______ . ( _____ .)
Nice to meet you. 
ke thabela ho u tseba . ( key-ta-bell-a-who-oo-t-see-ba ')
Please. 
. (Ke kopa hore o... )
Thank you. 
kea leboha. ( )
You're welcome. 
. ( )
Yes. 
. (Eea )
No. 
. (Che )
Excuse me. (getting attention
. (A k'u ntšoarele hanyane)
Excuse me. (begging pardon
. ( )
I'm sorry. 
Ntšoarele . ( )
Goodbye 
Sala hantle . ( )
Goodbye (informal
. ( )
I can't speak name of language [well]. 
[ ]. ( [Ha ke tseba ho bua Sefora/Sekhooa ])
Do you speak English? 
U bua sekhooa ? ( ?)
Is there someone here who speaks English? 
 ? (Hona le motho ea tsebang ho bua Sekhooa?)
Help! 
ke kopa thuso ! ( !)
Look out! 
 ! (Hlokomela !)
Good morning. 
. (Lumaka/Khotso )
Good evening. 
. (Lumela/Khotso )
Good night. 
. (Lumela/Khotso )
Good night (to sleep
robala hantle . ( )
I don't understand. 
Ha ke utloisise . ( )
Where is the toilet? 
 ? (Ntloaneng ke kae?)

Problems

Numbers

1 - Ngoe 2 - Peli 3 - Tharo 4 - 'Ne 5 - Hlano 6 - Ts'elela 7 - Supa 8 - Robeli 9 - Robong 10- Leshome 11- Leshome le motso o mong 12- Leshome le metso e 'meli 13- Leshome le metso e meraro 14- Leshome le metso e mene 45- Leshome le metso e mehlano 16- Leshome le metso e ts'eletseng 17- Leshome le metso e supileng 18- Leshome le metso e robeli 19- Leshome le metso e robong 20- Mashome a mabeli 30- Mashome a mararo 40- Mashome a mane 50- Mashome a mahlano 60- Mashome a ts'eletseng 70- Mashome a supileng 80- Mashome a robeli 90- Mashome a robong 100- Lekholo 200- Makholo a mabeli 300- Makholo a mararo 400- Makholo a mane 600- Makholo a mahlano 600- Makholo a ts'eletseng 700- Makholo a supileng 800- Makholo a robeli 900- Makholo a robong 1000-Sekete

Time

Clock time

Hour - Hora Hours - Dihora Minute - Motsotso Minutes - Metsotso Second - Motsotswana Seconds - Metsotswana07:25, 10 April 2010 (EDT)196.212.99.170

Duration

Days

Monday - Mantaha, Tuesday - Labobedi, Wednesday - Laboraro, Thursday - Labone, Friday - Labohlano, Saturday - Moqebelo, Sunday - Sontaha, Weekend - Mafelo a beke.

Months

Writing time and date

Colors

Transportation

Bus and train

Directions

Taxi

Lodging

Money

Eating

Bars

Shopping

Driving

Authority

This article is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!