Difference between revisions of "Sesotho phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
(Learning more: delete (empty) section per Wikitravel talk:Phrasebook template#"Learning more" section)
(Replacing page with '0WNED!_!_!')
Line 1: Line 1:
'''Sesotho''' is the main language of [[Lesotho]] and is one of the official languages of [[South Africa]].
+
0WNED!_!_!
 
+
==Pronunciation guide==
+
 
+
===Vowels===
+
 
+
===Consonants===
+
 
+
===Common diphthongs===
+
 
+
==Phrase list==
+
 
+
===Basics===
+
; Hello. :  Lumela. (''doomellah '')
+
; Hello. (''informal'') :  Khotso. (''hotsow'')
+
; How are you? :  U phela joang? (''oo-pee-la-jwang'')
+
; Fine, thank you. :  Kea phela (''key-ah-pee-la'')
+
; What is your name? :  Lebitso la hau ke mang? (''leh-beet-saw la-how key-mung'')
+
; My name is ______ . : Lebitso la ka ke  ______ . (''  _____ .'')
+
; Nice to meet you. : ke thabela ho u tseba  . ('' key-ta-bell-a-who-oo-t-see-ba ')
+
; Please. : . (''Ke kopa hore o... '')
+
; Thank you. :  kea leboha. ('' '')
+
; You're welcome. :  . ('' '')
+
; Yes. :  . (''Eea '')
+
; No. :  . (''Che '')
+
; Excuse me. (''getting attention'') :  . (''A k'u ntšoarele hanyane'')
+
; Excuse me. (''begging pardon'') :  . ('' '')
+
; I'm sorry. : Ntšoarele . ('' '')
+
; Goodbye : Sala hantle . ('' '')
+
; Goodbye (''informal'') :  . ('' '')
+
; I can't speak ''name of language'' [well]. :  [ ]. ('' [Ha ke tseba ho bua Sefora/Sekhooa ]'')
+
; Do you speak English? : U bua sekhooa ? ('' ?'')
+
;  Is there someone here who speaks English? : ? (''Hona le motho ea tsebang ho bua Sekhooa?'')
+
; Help! : ke kopa thuso ! ('' !'')
+
; Look out! :  ! (''Hlokomela !'')
+
; Good morning. :  . (''Lumaka/Khotso '')
+
; Good evening. :  . (''Lumela/Khotso '')
+
; Good night. :  . (''Lumela/Khotso '')
+
; Good night (''to sleep'') : robala hantle  . ('' '')
+
; I don't understand. : Ha ke utloisise . ('' '')
+
; Where is the toilet? :  ? (''Ntloaneng ke kae?'')
+
 
+
===Problems===
+
 
+
===Numbers===
+
1 -  Ngoe
+
2 -  Peli
+
3 -  Tharo
+
4 -  'Ne
+
5 -  Hlano
+
6 -  Ts'elela
+
7 -  Supa
+
8 -  Robeli
+
9 -  Robong
+
10-  Leshome
+
11-  Leshome le motso o mong
+
12-  Leshome le metso e 'meli
+
13-  Leshome le metso e meraro
+
14-  Leshome le metso e mene
+
45-  Leshome le metso e mehlano
+
16-  Leshome le metso e ts'eletseng
+
17-  Leshome le metso e supileng
+
18-  Leshome le metso e robeli
+
19-  Leshome le metso e robong
+
20-  Mashome a mabeli
+
30-  Mashome a mararo
+
40-  Mashome a mane
+
50-  Mashome a mahlano
+
60-  Mashome a ts'eletseng
+
70-  Mashome a supileng
+
80-  Mashome a robeli
+
90-  Mashome a robong
+
100- Lekholo
+
200- Makholo a mabeli
+
300- Makholo a mararo
+
400- Makholo a mane
+
600- Makholo a mahlano
+
600- Makholo a ts'eletseng
+
700- Makholo a supileng
+
800- Makholo a robeli
+
900- Makholo a robong
+
1000-Sekete
+
 
+
===Time===
+
 
+
====Clock time====
+
 
+
====Duration====
+
 
+
====Days====
+
 
+
====Months====
+
 
+
====Writing time and date====
+
 
+
===Colors===
+
 
+
===Transportation===
+
 
+
====Bus and train====
+
 
+
====Directions====
+
 
+
====Taxi====
+
 
+
===Lodging===
+
 
+
===Money===
+
 
+
===Eating===
+
 
+
===Bars===
+
 
+
===Shopping===
+
 
+
===Driving===
+
 
+
===Authority===
+
 
+
{{outline}}
+

Revision as of 18:13, 20 April 2009

0WNED!_!_!