Beautiful banners are coming to every article and you can help!
Check out our guidelines and learn how to create your own!

Difference between revisions of "Sesotho phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
(Learning more: delete (empty) section per Wikitravel talk:Phrasebook template#"Learning more" section)
(Replacing page with '0WNED!_!_!')
Line 1: Line 1:
'''Sesotho''' is the main language of [[Lesotho]] and is one of the official languages of [[South Africa]].
+
0WNED!_!_!
 
+
==Pronunciation guide==
+
 
+
===Vowels===
+
 
+
===Consonants===
+
 
+
===Common diphthongs===
+
 
+
==Phrase list==
+
 
+
===Basics===
+
; Hello. :  Lumela. (''doomellah '')
+
; Hello. (''informal'') :  Khotso. (''hotsow'')
+
; How are you? :  U phela joang? (''oo-pee-la-jwang'')
+
; Fine, thank you. :  Kea phela (''key-ah-pee-la'')
+
; What is your name? :  Lebitso la hau ke mang? (''leh-beet-saw la-how key-mung'')
+
; My name is ______ . : Lebitso la ka ke  ______ . (''  _____ .'')
+
; Nice to meet you. : ke thabela ho u tseba  . ('' key-ta-bell-a-who-oo-t-see-ba ')
+
; Please. : . (''Ke kopa hore o... '')
+
; Thank you. :  kea leboha. ('' '')
+
; You're welcome. :  . ('' '')
+
; Yes. :  . (''Eea '')
+
; No. :  . (''Che '')
+
; Excuse me. (''getting attention'') :  . (''A k'u ntšoarele hanyane'')
+
; Excuse me. (''begging pardon'') :  . ('' '')
+
; I'm sorry. : Ntšoarele . ('' '')
+
; Goodbye : Sala hantle . ('' '')
+
; Goodbye (''informal'') :  . ('' '')
+
; I can't speak ''name of language'' [well]. :  [ ]. ('' [Ha ke tseba ho bua Sefora/Sekhooa ]'')
+
; Do you speak English? : U bua sekhooa ? ('' ?'')
+
;  Is there someone here who speaks English? : ? (''Hona le motho ea tsebang ho bua Sekhooa?'')
+
; Help! : ke kopa thuso ! ('' !'')
+
; Look out! :  ! (''Hlokomela !'')
+
; Good morning. :  . (''Lumaka/Khotso '')
+
; Good evening. :  . (''Lumela/Khotso '')
+
; Good night. :  . (''Lumela/Khotso '')
+
; Good night (''to sleep'') : robala hantle  . ('' '')
+
; I don't understand. : Ha ke utloisise . ('' '')
+
; Where is the toilet? :  ? (''Ntloaneng ke kae?'')
+
 
+
===Problems===
+
 
+
===Numbers===
+
1 -  Ngoe
+
2 -  Peli
+
3 -  Tharo
+
4 -  'Ne
+
5 -  Hlano
+
6 -  Ts'elela
+
7 -  Supa
+
8 -  Robeli
+
9 -  Robong
+
10-  Leshome
+
11-  Leshome le motso o mong
+
12-  Leshome le metso e 'meli
+
13-  Leshome le metso e meraro
+
14-  Leshome le metso e mene
+
45-  Leshome le metso e mehlano
+
16-  Leshome le metso e ts'eletseng
+
17-  Leshome le metso e supileng
+
18-  Leshome le metso e robeli
+
19-  Leshome le metso e robong
+
20-  Mashome a mabeli
+
30-  Mashome a mararo
+
40-  Mashome a mane
+
50-  Mashome a mahlano
+
60-  Mashome a ts'eletseng
+
70-  Mashome a supileng
+
80-  Mashome a robeli
+
90-  Mashome a robong
+
100- Lekholo
+
200- Makholo a mabeli
+
300- Makholo a mararo
+
400- Makholo a mane
+
600- Makholo a mahlano
+
600- Makholo a ts'eletseng
+
700- Makholo a supileng
+
800- Makholo a robeli
+
900- Makholo a robong
+
1000-Sekete
+
 
+
===Time===
+
 
+
====Clock time====
+
 
+
====Duration====
+
 
+
====Days====
+
 
+
====Months====
+
 
+
====Writing time and date====
+
 
+
===Colors===
+
 
+
===Transportation===
+
 
+
====Bus and train====
+
 
+
====Directions====
+
 
+
====Taxi====
+
 
+
===Lodging===
+
 
+
===Money===
+
 
+
===Eating===
+
 
+
===Bars===
+
 
+
===Shopping===
+
 
+
===Driving===
+
 
+
===Authority===
+
 
+
{{outline}}
+

Revision as of 18:13, 20 April 2009

0WNED!_!_!

Variants

Actions

Destination Docents

In other languages