Orosz szószedet

A Wikitravelből
Ez a szócikk egy szószedet.

Kiejtés[szerkesztés]

Magánhangzók[szerkesztés]

А, а 
magyar á hangnak megfelelő, annál rövidebb hang
Е, е 
magyar e hang (hangsúlytalan szótagban: i), önállóan vagy lágyság- (ь) és keményjel (ъ) után je (ji)
Ё, ё
jo (mindig hangsúlyos)
И, и 
magyar i hang, önállóan vagy lágyság- (ь) és keményjel (ъ) után ji
О, о 
magyar o hang (hangsúlytalan szótagban rövid á)
Ү, у
magyar u hang
Э, э
magyar e hang (ritka)
Ы, ы (jeri) 
i és ü közötti hang
Ю, ю
ju
Я, я
ja (д, н, т után a), hangsúlytalan esetben: i (ji)

Mássalhangzók[szerkesztés]

Б, б 
magyar b hang
В, в 
magyar v hang
Г, г 
magyar g hang
Д, д 
magyar d hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar gy hang
Ж, ж 
magyar zs hang
З, з 
magyar z hang
Й, й 
magyar j hang
К, к 
magyar k hang
Л, л 
magyar l hang; ь előtt lj
М, м 
magyar m hang
Н, н 
magyar n hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar ny hang
П, п 
magyar p hang
Р, р 
magyar r hang
С, с 
magyar sz hang
Т, т 
magyar t hang; е, ё, и, ь, ю, я előtt magyar ty hang
Ф, ф 
magyar f hang
Х, х 
zöngétlen h mint a magyar pech szóban
Ц, ц 
magyar c hang
Ч, ч 
magyar cs hang
Ш, ш 
magyar s hang
Щ, щ 
scs

Módosító karakterek[szerkesztés]

Ь, ь 
lágyságjel (néma, az előtte lévő mássalhangzót lágyítja)
Ъ, ъ 
keményjel (néma, az előtte lévő mássalhangzó lágyulását akadályozza meg, ritka)

Társalgás[szerkesztés]

Alapok[szerkesztés]

Szia! Szervusz! 
Здравствуйте. [ZDRÁSZTvujtye]
Jó napot (kívánok)! 
Добрый день. [DOBrij GYÉny]
Jó estét! 
Добрый вечер. [DOBrij VÉcser]
Jó reggelt! 
Доброе утро. [DObráje ÚTro]
Szia! 
Здравствуй [ZDRÁSZTvuj], Привет [priVÉT]
Hogy vagy? 
Как поживаете? [KAK pázsiVÁjetye]
Hogy van? 
Как дела? [KAK gyelá]
______ hívnak. 
Меня зовут ______.[miNYÁ zaVÚT]
Önt hogy hívják? 
Как вас зовут? [KAK vasz zaVÚT]
Örülök a találkozásnak. 
Очень рад(а) познакомиться. [Ócsiny RÁD(a) paznaKÓMszja], Очень приятно. [Ócsiny priJÁTna]
Kérek/Kérem. 
Пожалуйста. [paZSALJszta]
Köszönöm 
Спасибо. [szpaSZÍba]
Szívesen 
Не за что. [nyizaSTO]
Igen 
Да. [DÁ]
Nem 
Нет. [NYET]
Nem tudom 
Не знаю. [nyiZNÁju]
Elnézést 
Извините. [izviNYÍtye]
Bocsánat 
Простите. [praszTYÍtye]
Hány óra van? 
Сколько времени? [SZKOLJka VREmenyi]
Viszontlátásra! 
До свидания. [daszviDÁnya]
Viszlát! 
Пока. [paKÁ]
Magyar/ok vagyok/vagyunk. 
Я венгр(ка). / Мы венгры. [JA VENGR(ka)/ MI VENGri]
Nem beszélek (jól) oroszul. 
Я не говорю по-русски (хорошо). [JA nye gavarJÚ paRÚSZki (haraSÓ)]
Beszél angolul/németül/magyarul? 
Вы говорите по-английски/по-немецки/по-венгерски? [VI gavaRÍtye paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Beszélsz angolul/németül/magyarul? 
Ты говоришь по-английски/по-немецки/по-венгерски? [TI gavarIS paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Beszél valaki angolul? 
Кто-нибудь здесь говорит по-англиский/по-немецки/по-венгерски? [KTOnyibugy ZGYESZ gavaRÍT paangLÍszki/panyiMECki/pavenGERszki]
Vigyázat! 
Осторожно! [asztaRÓZSna]
Segítség! 
Помогите! [pamaGÍtye]
Nem értem. 
Я не понимаю. [JA nye panyiMÁju]
Merre találom a mosdót?
Где туалет? [G'GYE tuaLET]

Probléma[szerkesztés]

Hagyjon békén! 
Отстань. [ÁszTÁNY]
Menjen el! 
[]
Ne érjen hozzám! 
Не трогай меня! [nyiTROgáj miNYÁ]
Hívom a rendőrséget. 
Я вызову милицию. [jáVÍzávú miLIciju]
Rendőrség! 
Милиция! [miLIcija]
Fogják meg! Tolvaj! 
Держите вора! [gyerZSItye VOja]
Kérhetném a segítségét? 
Мне нужна ваша помощь. [mnye núzsNÁ VÁsa POmoscs]
Sürgős 
Это срочно!. [étÁ szrácsNÓ]
Eltévedtem. 
Я заблудился/заблудилась [ja zabuGYILszja/zabuGYILasz]
Elvesztettem a táskám. 
Я потерял(а) свою сумку. [ja patyerJÁL(a) szváJÚ SZUMku]
Elvesztettem a pénztárcám. 
Я потерял(а) свой бумажник/своё портмоне. [ja patyerJÁL(a) SZVÓJ buMÁZSnyik/szváJÓ portmoNYE]
Beteg vagyok. 
Я болен/ больна. [já BOlen/baljNÁ]
Megsebesültem. 
Я ранен(а) [já RÁnyen(á)]
Orvosra van szükségem. 
Мне нужен врач. [mnye NÚzsen VRÁCS]
Használhatnám a telefonját? 
Можно от вас позвонить? [MÓZSná átVÁSZ pázbáNYÍTY]

Számok[szerkesztés]

Az orosz főnevek számok után nem kerülnek többes számba, ehelyett 1-re végződő (kivéve: 11) szám után alanyesetet, 2, 3, 4-re végződő számok után egyes birtokos, a 0, 5, 6, 7, 8, 9-re, illetve a 1x-re végződő számok után többes birtokos esetet használnak

один (одна, одно)[áGYIN, ádNÁ, ádNÓ]
два (две) [dvá, dve]
три [tri]
четыре [csiTIri]
пять [pjáty]
шесть [seszty]
семь [szem]
восемь [VÓszem]
девять [GYévity]
10 
десять [GYészity]
11 
одиннадцать [áGYÍNnádcáty]
12 
двенадцать [dviNÁDcáty]
13 
тринадцать [triNÁDcáty]
14 
четырнадцать [csiTIRnádcáty]
15 
пятнадцать [pitNÁDcáty]
16 
шестнадцать [sesztyNÁDcáty]
17 
семнадцать [szimNÁDcáty]
18 
восемнадцать [vászimNÁDcáty]
19 
девятнадцать [gyivitNÁDcáty]
20 
двадцать [DVácáty]
21 
двадцать один [DVÁcáty áGYIN]
22 
двадцать два [DVÁcáty dvá]
23 
двадцать три [DVÁcáty tri]
30 
тридцать [TRIcáty]
40 
сорок [SZÓrák]
50 
пятьдесят [pitygyiSZJÁT]
60 
шестьдесят [sesztygyiSZJÁT]
70 
семьдесят [SZEMgyiszit]
80 
восемьдесят [VÓszemgyiszit]
90 
девяносто [gyiviNÓsztá]
100 
сто [szto]
200 
двести [DVEsztyi]
300 
триста [TRIszta]
400 
четыреста [csiTIRjeszta]
500 
пятьсот [pjátSZOT]
600 
шестьсот [sesztySZOT]
1000 
тысяча [TIszjacsa]
2007 
две тысячи семь [dve TIszjacsi VÓszem]
1 000 000 
миллион [miliON]
fél 
половина [palaVIna]
kevés 
мало/немного [MÁlo, nyiMNÓgá]
sok 
много [MNÓgá]
kevesebb 
меньше [MENYse]
több 
больше [BÁLJse]

Idő[szerkesztés]

most 
сейчас [szijCSÁSZ]
később 
позднее [POZDnyije]
előbb 
раньше [RÁNYse]
reggel (délelőtt) 
утро [ÚTro], időhatározó: утром [ÚTrom]
délután 
день [gyeny], időhatározó: дня [dnyá]
este 
вечер [VÉcser], időhatározó: вечером [VÉcserom]
éjjel 
ночь [nocs], időhatározó: ночи [NÓcsi]
ma reggel (ma délelőtt) 
сегодня утром [sziVODnyá ÚTrom]
ma délután 
сегодня дня [sziVODnyá dnyá]
ma este 
сегодня вечером [sziVODnyá VÉcserom]
ma éjjel 
сегодня ночи [sziVODnyá NÓcsi]

Óra[szerkesztés]

reggel 8:00 
восемь часов утром [VÓszem csaSZOV ÚTrom]
1 óra 
час [csász]
2 óra 
два часа [dvá csáSZÁ]
3 óra 
три часа [tri csáSZÁ]
4 óra 
четыре часа [csiTIri csáSZÁ]
5 óra 
пять часов [pjáty csáSZOV]
6 óra 
шесть часов [seszty csáSZOV]
7 óra 
семь часов [szem csáSZOV]
8 óra 
восемь часов [VÓszem csáSZOV]
9 óra 
девять часов [GYEvity csáSZOV]
10 óra 
десять часов [GYEszity csáSZOV]
11 óra 
одинадцать часов [áGYINnádcáty csáSZOV]
12 óra 
двенадцать часов [dveNÁDcáty csáSZOV]
dél 
полдень [POLgyeny]
délután 1 óra 
час дня [csász dnyá]
éjfél 
полночь [POLnocs]
negyed nyolc 
четверть восмого [csitVERTY VÓSZmovo]
fél kilenc 
полдевятого [pálgyivJÁtovo]
háromnegyed tíz 
три четверть десятого [tri csetVERTY gyeszJAtava]

Időtartam[szerkesztés]

perc 
минута/минуты/мунут [miNÚtá/miNÚti/miNÚT]
óra 
час/часа/часов [csász/a/ov]
nap 
день/дня/дней [gyeny/dnyá/dnyej]
hét 
неделя/неделю/недель [nyiGYELja/nyiGYELju/nyiGYEL]
hónap 
месяц/месяца/месяцев [MISZjic/a/ev]
év 
год/года/лет [god/GÓDá/let]

Napok[szerkesztés]

ma 
сегодня [sziVÓDnyá]
tegnap 
вчера [fcseRÁ]
holnap 
завтра [ZÁVtra]
hétfő 
понедельник [pány(i)GYéLnyik]
hétfőn 
в понедельнике [fpány(i)GYELnyik]
kedd 
вторник [FTORnyik]
kedden 
во вторник [váFTORnyik]
szerda 
среда [szriDÁ]
szerdán 
в среду [fszreDU]
csütörtök 
четверг [csitVéRG]
csütörtökön 
в четверг [fcsitVERG]
péntek 
пятница [PJÁTnyicá]
pénteken 
в пятницу [FPJÁTnyici]
szombat 
суббота [szuBOtá]
szombaton 
в субботу [szuBOtá]
vasárnap 
(в) воскресенье [vászkriSZénye]

Hónapok[szerkesztés]

január 
январь [jánVÁR]
február
февраль [febRÁLJ]
március 
март [márt]
április 
апрель [apREL]
május 
май [máj]
június 
июнь [iJÚN]
július 
июль [iJÚL]
augusztus 
август [AVguszt]
szeptember 
сентябрь [szinTYÁBR]
október 
октябрь [akTYÁBR]
november 
ноябpь [naJÁBR]
december 
декабрь [gyiKÁBR]

Dátum írása[szerkesztés]

Színek[szerkesztés]

Színek

A színek általában melléknevekként használatosak, itt is ilyen formában láthatóak. Az orosz nyelvben a mellékneveknek több alakjuk van, nemben, módban és számban egyeztetődnek a főnévhez. Lejjebb a hímnemű alany eseti alak látható, ha az -ый végződést levágjuk, kapjuk a szótőt. Ehhez illeszkednek a ragok (nőnem alanyesetben: -ая (ájá), semlegesnemben (alany- és tárgyeset): -ое (oje), többesszámban (alany- és tárgyeset): -ые (ije), nőnem tárgyesetben: -ую (uju)).

fekete 
чёрный [CSORnij]
fehér 
белый [BÉlij]
szürke 
серый [SZÉRij]
kék 
синий, -яя, -ее, -ие, -юю [SZÍnyij, -nyaja, -nyeje, -nyije, -nyuju]
világoskék 
голубой [galuBÓJ] (ragozása mint a többinek)
piros 
красный [KRÁSZnij]
sárga
жёлтый [ZSOLtij]
zöld
зелёный [ziLJÓNij]
narancssárga 
оранжевый [aRÁNzsevij]
lila 
лилиовый [liljiÓvij]
barna 
коричневый [kaRIcsevij]
rózsaszín 
розовый [RÓzovij]

Közlekedés[szerkesztés]

Vonat, busz[szerkesztés]

Mennyibe kerül egy jegy _____-ba/be? 
Сколько стоит билет в _____? [SZKOLJka SZTOjit biLET f_____?]
Egy/Két jegyet _____-ba/be. 
Один/Два билет/-а в _____, пожалуйста. [aGYIN biLET/dva biLETá f_____, paZSÁLJsztá]
Hova megy ez a vonat/busz? 
Куда идёт этот поезд/автобус? [kuDÁ iGYÓT État PÓjezd/afTObusz?]
Megáll _____-ban/ben? 
Этот поезд/автобус останавливается в _____? [État PÓjezd/afTObusz asztáNÁVlivájetszjá f_____?]
Mikor indul a vonat/busz _____-ba/be? 
Когда отходит поезд/автобус в _____ ? [kagDÁ atHÓgyit PÓjezd/afTObusz f_____?]
Mikor érkezik meg ez a vonat _____-ba/be? 
Во сколько этот поезд приходит в_____? [vaSZKOLJka État PÓjezd priHÓgyit f_____?]
transzfer 
[]
egy útra 
(только) туда [TOLJka tuDÁ]
retúr 
туда и обратно [tuDÁ i abRÁTna]
vágány 
платформа [plátFORma]
csomagmegőrző 
камера хранения [KÁmera hraNYEnyija]
váróterem 
зал ожидания [zál azsiDÁnyijá]
átszállás 
[]
A vonat 10 percet késik. 
Поезд опаздывает 10 минут. [PÓjezd aPÁZdivájet GYÉszity miNÚT]

Irányok[szerkesztés]

Merre van _____? 
[]
vasútállomás 
[]
buszállomás 
[]
repülőtér 
[]
hajóállomás 
[]
belváros 
[]
legközelebbi buszmegálló 
[]
legközelebbi _____ 
[]
egy ifjúsági szálló 
[]
egy hotel 
[]
Magyar/Román/Szerb Nagykövetség 
[]
Megmutatná a térképen? 
[]
utca 
yлица [ulíca]
út 
[]
(Forduljon) jobbra 
[]
(Forduljon) ballra 
[]
egyenesen
[]
_____ felé 
[]
_____ mögött 
[]
_____ előtt 
[]
útkereszteződés 
[]
csomópont (autópályán) 
[]
észak 
север [szjEver]
dél 
юг [júg]
kelet 
восток [vásztÓk]
nyugat 
запад [zÁpád]
fent, fel 
[]
lent, le 
[]

Taxi[szerkesztés]

Taxi! 
такши [táxi]
Kérem, vigyen _____-hoz/-hez! 
[]
Mennyibe kerül az út _____-hoz/-hez? 
[]

Vezetés[szerkesztés]

Szeretnék autót bérelni. 
[]
benzinkút 
[]
benzin 
[]
diesel 
[]
Útjelző táblák[szerkesztés]
egyirányú 
[]
elsőbbségadás kötelező 
[]
parkírozni tilos 
[]
fizető parkolás 
[]
felé 
[]
Állj 
стой[sztoj]
jobb oldali sáv vége 
[]
bal oldali sáv vége
[]
behajtás csak engedéllyel 
[]
csak célforgalom 
[]

Szállás[szerkesztés]

Van szabad szobájuk? 
[]
Mennyibe kerül egy szoba egy/két fő részére? 
[]
Van a szobában _____? 
[]
ágynemű 
[]
fürdőszoba 
[]
telefon 
телефон [tyilifón]
TV 
телевизор [tyiliVÍzár]
internetkapcsolat/WIFI 
[]
Láthatnám a szobát először? 
[]
Van csendesebb szobájuk? 
[]
világosabb 
[]
nagyobb 
[]
kisebb 
[]
tisztább 
[]
olcsóbb 
[]
Rendben, kiveszem a szobát! 
[]
_____ éjszakát leszek. 
[]
Tudna egy másik szállodát ajánlani ? 
[]
Van széfük? 
[]
Reggeli/Vacsora benne van az árban? 
[]
Hány órakor van a reggeli/vacsora? 
[]
Kérem, takarítsák ki a szobámat! 
[]
Felébresztene _____-kor/-kör. 
[]
Távozni szeretnék. 
[]

Fizetés[szerkesztés]

Elfogadnak hitelkártyát? 
[]
Fel tudná váltani nekem? 
[]
Hol tudok pénzt váltani? 
[]
Mi a váltási árfolyam? 
[]
Hol található egy bankjegyautómata (ATM)? 
[]

Étkezés[szerkesztés]

Egy aztalt egy/két személy részére. 
[]
Láthatnám a menűt? 
[]
Mi a ház specialitása? 
[]
Van helyi specialitásuk? 
[]
Vegetáriánus vagyok. 
[]
Nem eszek disznót. 
[]
Csak kóser ételt eszek. 
[]
El tudná könnyűre készíteni. 
[]
menü 
[]
à la carte 
[]
reggeli 
завтрак [zÁvtrák]
ebéd
обед [áBéd]
vacsora
ужин [Úzs n]
Szeretnék _____ 
[]
csirke 
[]
marha 
[]
véresen 
[]
félig átsütve 
[]
teljesen átsütve 
[]
sertés 
[]
bárány 
[]
hal 
рыба [RÜba]
lazac 
[]
tonhal 
[]
tőkehal
[]
osztriga 
[]
kagyló 
[]
garnélarák 
[]
rák 
[]
homár 
[]
tenger gyümölcsei 
[]
csiga 
[]
béka 
лягушка [ljáguska]
vaddisznó 
[]
szarvas 
[]
szalonna 
[]
sonka 
[]
virsli 
cоcиcка[SZÁSZÍszka]
tojás 
яйцо[JÁjco]
sajt 
cир [szir]
vaj 
масло [MÁszlo]
kenyér 
хлеб [hleb]
zöldség 
[]
gyümölcs 
[]
alma 
яблоко[JÁbloká]
narancs 
[]
rizs 
рыс [risz]
tészta 
[]
bab
[]
Kaphatnék egy pohár _____-t? 
[]
Kaphatnék egy csésze _____-t? 
[]
Kaphatnék egy üveg _____ -t? 
[]
kávé 
кофе [kofe]
tea 
чай [csáj]
tej 
молoко [málÁko]
víz 
вода [VÓda]
ásványvíz 
минеральная вода [mineRÁLnájá VÓda]
szénsavas 
[]
dús szénsavas 
[]
szénsavmentes 
[]
gyümölcslé 
сок[szok]
vörös-/fehérbor 
красный-/белый вино [KRÁsznij-/BJElíj VÍno]
Kérhetnék egy kis _____? 
[]
só 
соль [szol]
bors 
перец [pÉrec]
Pincér! 
[]
Végeztem. 
[]
Finom volt 
[]
A számlát legyen szíves! 

Bárok[szerkesztés]

Szolgálnak fel alkoholt? 
[]
Van kiszolgálás? 
[]
whiskey 
vodka 
[]
rum 
[]
kóla 
[]
tonik 
[]
narancslé 
[]
Van valami rágnivalójuk ? 
[]
Mégegyet kérek! 
[]
Mégegy kört legyen szíves! 
[]
Mikor zárnak? 
[]

Vásárlás[szerkesztés]

Mennyibe kerül? 
сколько стоит? [Szkolká sztáít]
Nagyon drága. 
очень дорогой [ocseny dárágoj]
olcsó 
[]
Nem kérek. 
[]
Nem érdekel. 
[]
Ön átvág! 
[]
Rendben, elviszem. 
[]
Házhozszállítja (külföldre)? 
[]
Szükségem van _____-ra/-re. 
[]

Piperecikkek[szerkesztés]

szappan 
[]
sampon 
[]
fogkefe 
[]
fogkrém 
[]
tampon 
[]
borotva 
[]

====Gyógyszer==== (lekársztvo)

fájdalomcsillapító 
[]
lázcsillapító 
[]
megfázás elleni gyógyszer 
[]

Papír, írószer, könyv[szerkesztés]

levélpapír 
[]
toll 
ручка [RÚcská]
angol/német/magyar nyelvű újság 
английскaя/германскaя/венгерскaя газета [ángliszkíj/germánszkíj/bengerszkíj gázétá]
angol/német/magyar nyelvű magazin 
английский/германский/венгерский журнал [ángliszkíj/germánszkíj/vengerszkíj zsurnál]
angol/német/magyar nyelvű könyv 
английскaя/германскaя/венгерскaя книга [ángliszkíj/germánszkíj/vengerszkíj knyígá]
---magyar szótár 
венгерский словарь [vengJErszkíj szlovar]

Hatóságok[szerkesztés]

Nem csináltam semmi rosszat. 
[]
Félreértés. 
[]
Hova visznek? 
[]
Le vagyok tartóztatva? 
[]
Magyar/Román/Szerb állampolgár vagyok. (férfi) 
[]
Magyar/Román/Szerb állampolgár vagyok. (nő) 
[]
Szeretnék a magyar/román/szerb nagykövetséggel/konzulátussal beszélni. 
[]
Szeretnék ügyvéddel beszélni 
[]
Nem lehetne a bűntetést most kifizetni? 
[]

Orosz szószedet témához kapcsolódó forrásszövegek a Wikipédiában.

Toll.png
Ez a szócikk vázlatos. Több tartalmat igényel. Minden szükséges alcímet tartalmaz ugyan, de azoknak csak egy része van kifejtve. Segíts te is, hogy bővebb szócikk lehessen!

Változatok

Műveletek

Docents

Más nyelveken

egyéb oldalak