YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Talk:Loei/Listings

From Wikitravel
Jump to: navigation, search

See[edit][add listing]

Amphoe Mueang Loei[edit]

Chaopho Kut Pong Shrine and the City Pillar Shrine (ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลหลักเมือง) is located approximately 100 metres from the fountain roundabout next to the Kut Pong Public Park. It is an ancient shrine highly respected among the people. The city pillar shrine was constructed in 1982. The city pillar was made of the golden shower wood elaborately carved into a lotus shape at its top and gilded with gold leaf on black lacquer with a height of 139 centimetres.

Chaloem Phra Kiat Public Park, Pa Loeng Yai (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าเลิงใหญ่) is situated in front of Loei Municipality. It is a 2-rai public park by the Loei River. There is a decorative garden with various kinds of flowers and decorative plants. Tourists can cross the hanging bridge into the park.

Office of the Loei Tourism Coordination Centre (อาคารที่ทำการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย) was previously the City Hall and Mueang Loei District Office, located within the compound of the Kut Pong Public Park, Charoen Rat Road, near Loei Municipality. Their Majesties the King and Queen stayed overnight at this building’s first upper balcony when they visited the Loei people in November 1955. The Loei Provincial Council of Culture collected the King’s chair at this place. The building was constructed in 1933. Nowadays, the Fine Arts Department has registered it as a national ancient monument for preservation.

Loei Cultural Centre (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย) is located within the compound of the Loei Rajabhat University. It is a two-storey building, collecting and publicising various aspects of information on Loei such as religion, traditions and ways of living. The centre’s building is divided into 3 sections; namely, the First Part: is a conference room with a slide presentation on Loei province and daily life utensils of the people in the past, the Second Part: is a temporary exhibition room presenting ancient Buddha images made of wood, sandstone, terra-cotta and silver, as well as, various Phi Ta Khon masks, ancient utensils and equipment donated by the local Loei people. Besides, there is an exhibition organised in rotation every 3 months, displaying various stories of Loei’s festivals and traditions, the Third Part: is a “Boeng Thai Loei Room”, presenting a permanent exhibition, considered as the major and the most distinguished part. This grand room displays every aspect of Loei covering its geology, geography, history, traditions and ethnology. Loei Cultural Centre is open daily from 8.30 a.m. – 4.00 p.m. Please deliver a letter in advance for a group visit to the Loei Cultural Centre, Loei Rajabhat University, Loei – Chiang Khan Road, Amphoe Mueang, Loei 42000. For further information, please contact Tel. 0 4283 5223-8 ext: 5128. To get there: take Highway No. 201 (Loei – Chiang Khan) for a distance of 5 kilometres.

Wat Tham Pha Pu or Tham Phiang Din (วัดถ้ำผาปู่ หรือ ถ้ำเพียงดิน), houses the remains of Luangpu Khamdi Paphaso, who discovered this place. The temple is a grand cave within a stone mountain. There are Buddha images enshrined in the cave, as well as, stalagmites and stalactites. Outside the cave is a habitat of Phayre’s langurs, gibbons and monkeys. To get there: Take the Loei – Chiang Khan route from Amphoe Mueang for 7 kilometres and turn left toward Amphoe Tha Li for 3 kilometres.

Phu Pha Lom Forest Park (วนอุทยานภูผาล้อม) is situated in Tambon Nam Suai, 24 kilometres from the city. It is comprised of steep limestone mountains with various pointed summits similar to a wall surrounding the virgin forest in the middle. There are various kinds of plants, herbs, sightseeing points, and caves such as Tham Kaeo, Tham Pha Bong, as well as, Bo Nam Sap or Nam Phut, which is a sacred seepage pond located in the middle of the forest. It is believed to be a Naga hole, a water passage of Naga leading to the Mekong River. For touring the forest, there must be a ranger leading the tour. As for tourists who wish to stay overnight, there is a camping site near the office of the forest park. Tourists should contact 1 month in advance at Phu Pha Lom Forest Park, P.O. Box 7, Loei Provincial Post Office, Loei 42000. To get there: Take the Loei – Na Duang route on Highway No. 2138 from the city for approximately 9 kilometres and turn left into the Loei – Ban Phia route along Highway No. 2249 for a further 9 kilometres. At Ban Phia where there is an intersection, turn right near Wat Liap into Highway No. 3117. Go straight on for 2 kilometres and turn left for 4 kilometres.

Upper Huai Nam Man and Huai Krathing Reservoir (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนและห้วยกระทิง) is an earth-filled dam with a capacity of 26 million cubic metres, covering an area of 1,500 rai with a crest of 800 metres long. It was constructed for irrigation purposes. There is a beautiful atmosphere of bamboo forest and surrounding mountains. To get there: Take the Loei – Phu Ruea route, 15 kilometres from the city and turn right for a further 5 kilometres.

Amphoe Chiang Khan[edit]

Chiang Khan is a small serene district on the bank of the Mekong River with accommodation, restaurants, and cruising service provided. Famous souvenirs of the district are quilts and glacéd coconut which visitors should not miss to buy. Moreover, there are beautiful attractions, awaiting to be admired.

Wat Si Khun Mueang (วัดศรีคุณเมือง) is located on Chai Khong Soi 7 Road, to the north of Chiang Khan Market. It was constructed in 1942 with a boundary wall surrounding the Ubosot. This temple is a collection venue of Lanna and Lan Chang arts presenting at the Ubosot whose roof is in many layers reflecting the Lanna style of art. There are also many objects of art such as a carved Buddha image gilded with gold leaf on black lacquer in the forgiving posture of the Lan Chang style. The image’s hair is in small pointed buttons, while its ears are quite pointed and long. It is assumed to have been cast during the 19th – 20th century. Besides, inside the temple stands a carved wooden sermon pulpit gilded with gold leaf on black lacquer with a backrest whose top is similar to a spire of a castle. At the front of the Ubosot are many mural paintings. All of which were newly painted to replace the original ones depicting the ten Jataka stories.

Kaeng Khutkhu (แก่งคุดคู้) is a large cataract in the middle of the Mekong River. As it is exactly situated at the curving part of the river, the flow of the swift current passes this cataract. During the rainy season, there is a flood hiding the overall cataract. The appropriate period to visit the attraction is from February to May when it is dry and the cataract is clearly visible with a curve of a sand bar by the river. As for tourists who would like to closely experience the Mekong River and the nature along both sides, they can rent a motor boat, for a round trip of approximately 1 hour on an agreed price. Moreover, there is various food provided such as grilled chicken, papaya salad, Lap - spicy chicken salad, and other recommended dishes such as Phla – spicy shrimp salad with lemon grass and mint, Kung Ten – live Lanchester’s freshwater prawns with herbs and lime juice, and spicy fish soup from the Mekong River at reasonable prices. To get there: Tourists can take a bus which runs around the town to Kaeng Khutkhu which is located approximately 3 kilometres from Amphoe Chiang Khan.

Phra Phutthabat Phu Khwai Ngoen (พระพุทธบาทภูควายเงิน) is located at Ban Pha Baen, Tambon Buhom. The Buddha’s footprint is 120 centimetres long and 65 centimetres wide, enshrined on a whetstone and was registered as a national ancient monument in 1935. The footprint is highly revered among the locals. In the past, it was difficult to come to worship the footprint; therefore, it was believed that only those who possessed a lot of merit and fortune would be able to come and pay respect to the footprint. Those who did not have enough luck would have many obstacles, preventing them from completing their journey even though some might have high intention, while some might get lost. Every year, on the full moon day of the third lunar month, the temple will organise an annual celebration which is a significant event for the locals. To get there: Take the Chiang Khan – Phak Chom route for a distance of 6 kilometres to Pha Baen village and turn to Umung village for 3 kilometres to the foot of the mountain. Continue further along the laterite road for 1 kilometre.

Phra Yai Phu Khok Ngio (พระใหญ่ภูคกงิ้ว) is also called Phra Phuttha Nawaminthara Mongkhon Lila Thawinakharaphirak. It is situated at Phu Khok Ngio, Ban Tha Di Mi, Tambon Pak Tom, on the hillside at the connecting point of the Hueang and Mekong Rivers. It is a walking Buddha image in the blessing posture, cast of fibre and golden resin combined. It is 19 metres high and 7.2 metres wide at its base. It was cast by the Second Army Area Command and the people as a form of merit making for Their Majesties the King and Queen on the auspicious occasion of His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary in 1999, as well as, the 50th Anniversary of the Royal Coronation Ceremony in 2000. The construction was completed on 2 February, 2001. Visitors can admire the beautiful scenery of the Mekong River and the Lao People’s Democratic Republic at this place. To get there: From the centre of Loei, take Highway No. 201 (Loei – Chiang Khan) for 47 kilometres, turn left at the T-junction, go straight on to Ban Tha Di Mi, and turn right at Ban Tha Di Mi School for a further 2 kilometres.

Thai Dam Cultural Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำ) is located at Ban Na Pa Nat, Tambon Khao Kaeo. Thai Dam people migrated from Chiang Khwang Town, Lao People’s Democratic Republic, in 1905 to settle at Ban Na Pa Nat. At present, the Thai Dam culture is still preserved. There are houses constructed in the traditional style of the Thai Dam, as well as, daily utensils, reflecting their lifestyle in the past. Moreover, there is a weaving group of local people. Visitors can witness and purchase textiles as souvenirs. Tourists who would like to experience the lifestyle of the Thai Dam through homestay tourism can contact the Thai Dam Cultural Preservation Centre 1 week in advance at Tel. 08 1048 2000. It costs 300 Baht / person for 1 night accommodation and 2 meals. To get there: Take the Loei – Chiang Khan route for approximately 38 kilometres and turn right into Ban Na Si for approximately 10 kilometres until reaching Ban Na Pa Nat.

Amphoe Wang Saphung[edit]

Sirindhorn Art Centre (ศูนย์ศิลป์สิรินธร) is situated within the compound of Si Songkhram Witthaya School, constructed in 1993 and covering an area of approximately 6 rai. It is a venue displaying beautiful paintings of students who have gained popularity at both national and international levels. Moreover, it is a source of knowledge on arts and culture, comprising both permanent and rotating exhibition halls, an arts training building, as well as a shop selling art pieces and souvenirs. The name “Sirindhorn Art Centre” was granted by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. For further information, please contact Tel. 0 4284 1409-10.

Amphoe Phu Luang[edit]

Phu Luang Wildlife Sanctuary (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง) Phu Luang means a large mountain or the Mountain of the King, formed by an uplift of the earth’s crust and a slide of soft soil down to the lower land. Phu Luang was declared a wildlife sanctuary on 18 December, 1974. It covers an area of approximately 560,593 rai and is generally a plateau with a cool climate throughout the year. It is situated in Amphoe Wang Saphung, Amphoe Phu Ruea, Amphoe Dan Sai and Amphoe Phu Luang.

There are overall 3 types of climate on Phu Luang, similar to a plain, with different temperatures. Summer starts from February to April with an average temperature of 20-24 °C. During this season, there are colourful blossoms such as dendrobiums, white wild orchids, white and red rhododendrons. The period suitable to come and admire the fields of white and red rhododendrons is during February – March. The rainy season is from May to October, when the temperature is equally or slightly higher than in the summer. There will be tiny wild flowers in purplish pink scattered in the savanna. On the other hand, the temperature highly drops during the winter to 0-16 °C in November – January. On some days, the temperature can decrease to -4°C. During this season, Kuam Daeng (Acer calcaratum) or known as maple trees will transform into red and shed their leaves. Kradum Ngoen (Eriocaulon henryanum Ruhle) and lady’s slipper orchids (Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Senghas) comprise the undergrowth of the hill evergreen forest. On the east of Phu Luang, dinosaur’s footprints on the rock, aged more than 120 million years were discovered. Besides, there are various kinds of forests such as mixed deciduous forest, dry evergreen forest, and hill evergreen forest. The most distinguished ones on Phu Luang are Pinus merkusii and Kesiya pine forests, savanna on plains, mounds, and stone terraces. Moreover, the wildlife sanctuary has organised the Phu Luang Nature Study Route, starting from Amphoe Phu Ruea at Khok Nok Kraba, passing Lan Suriyan, Pha Somdet, and the dinosaur’s footprints. Along the route, visitors will see white and red rhododendrons and various wild orchids. The trip takes 1-2 days. Interested visitors should be accompanied by a ranger.

 • Travelling to Phu Luang: Visitors have to contact the Wildlife Conservation Office, the Department of National Park, Wildlife and Flora in Bangkok at Tel. 0 2561 4292-3 ext: 706-707, 15 days in advance, or at www.dnp.go.th. The appropriate period to visit Phu Luang is during October – May. The sanctuary is closed during the rainy season. Entrance fee is 200 Baht for an adult and 100 Baht for a child.

Accommodation: The sanctuary provides accommodation for tourists. Reserve in advance at the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department at Tel. 0 2579 9446, 0 2561 4836 or Phu Luang Wildlife Sanctuary at Tel. 08 1221 0547.

To get there: Take Highway No. 203, the Loei – Phu Ruea route, for approximately 36 kilometres to Ban San Tom, turn left at the side of the Ban San Tom School and go along the asphalt route for 18 kilometres until reaching the Huai Thong Checkpoint. Proceed further along the laterite path for approximately 10 kilometres to the Khok Nok Kraba Ranger Station. A four-wheeled drive car should be used. In case that the car cannot be driven uphill, there is a pickup for rent provided at the Huai Thong Checkpoint.

Amphoe Na Duang[edit]

Tham Pha Ya (ถ้ำผายา) is located inside Wat Tham Pha Ya at Ban Mai Santi Tham, Tambon Na Dok Kham. Inside the cave is a flock of millions of insect-eating bats. Visitors can wait and see them flying out of the cave and searching for food in a long line for nearly an hour from 5.00 to 6.00 p.m. everyday.

To get there: From Amphoe Na Duang, take Highway No. 2138 for approximately 8 kilometres. Turn into Highway No. 2249 for 9 kilometres and turn right at Ban Phia (near Wat Liap). Then, continue along the Ro Pho Cho Road (No. 3117) for 11 kilometres.

King Amphoe Erawan[edit]

Ban Lek Nai Pa Yai Project, Pha Nang – Pha Koeng (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง – ผาเกิ้ง) is a project under an initiative of Her Majesty Queen Sirikit. Inside the project are productions of silk, handicrafts, bamboo and teakwood kitchenwares, as well as, mushroom farms producing Lacquered mushrooms, Shiitake mushrooms, and grey oyster mushrooms and various products on sale. Besides, there are various activities such as fishing, cycling tour, feeding many kinds of animals, and admiring the scenery around the project. Accommodation is also provided for tourists. It is open daily from 8.00 a.m. – 4.00 p.m. For further information, please contact Tel. 0 4281 2290.

To get there: Take the Loei – Wang Saphung route for a distance of 20 kilometres and turn left toward King Amphoe Erawan for approximately 31 kilometres to the Ban Wang Samran School. Turn left and go further for 1.5 kilometres.

King Amphoe Nong Hin[edit]

Suan Hin Pha Ngam or Thailand’s Kunming (สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองไทย) is located at Ban Pha Ngam, Mu 10, Tambon Puan Phu. It is a limestone garden aged around 230-280 million years, occurring from the aggradation of beach deposits. Then, an uplift of the earth’s crust, together with millions of years of natural rot have made this mountain be strangely beautiful, similar to the stone garden in Kunming, the People’s Republic of China. Therefore, it was named “Thailand’s Kunming”. Within the compound is also situated a tourist information centre. To admire the nature, interested persons can contact an officer to conduct a tour around the stone garden as a group of 10 persons, costing 100 Baht per group. This is because of the narrowness and labyrinthine path which visitors might be able to get lost. Interesting travelling routes in the stone garden are Tham Thalu, mountains in strange animal shapes, a viewpoint at the summit of Khao Pha Bong or the stone mountain with a hole in the middle of its top. Each point is called differently. For further information, please contact Tel. 0 4280 1900.

To get there: From King Amphoe Nong Hin, take Highway No. 201, the Loei – Chum Phae route for approximately 43 kilometres and turn right for approximately 19 kilometres.

Tham Mahoran (ถ้ำมโหฬาร) is located within the compound of Wat Tham Mahoran, Ban Nong Hin, Tambon Nong Hin. It is a large cave whose entrance enshrines a Buddha image in subduing Mara posture. The area within the cave is quite large comprising of stalactites and stalagmites, as well as, caves in smaller sizes. A Buddha’s footprint was also found on the wall of the cave. There is an inscription mentioning its construction period in 1952. It has been told that Luangpu Man Phurithatto once came to observe the Buddhist precepts in this cave.

Tham Phothisat (ถ้ำโพธิสัตว์) or Thailand’s Guilin is situated within the compound of Wat Tham Phothisat. It is a complex cave. Therefore, a leader, arranged by the Puan Phu Sub-district Administration Organization, is necessary for touring the cave. For further information, please contact the Puan Phu Sub-district Administration Organization at Tel. 0 4289 4254. To get there: Take the similar route as to Suan Hin Pha Ngam, but turn right at Ban Puan Phu intersection and go further along the Puan Phu – Phu Luang route for approximately 3 kilometres.

Namtok Phiang Din (น้ำตกเพียงดิน) is 4 kilometres further from Suan Hin Pha Ngam. The waterfall is at the end of the asphalt road. To admire the waterfall, visitors will have to walk from the summit to the lowest level. It is a shady atmosphere within the compound. Moreover, local food shops are provided. For further information, please contact the Suan Hin Pha Ngam tourist information centre at Tel. 0 4280 1900.

Amphoe Phu Kradueng[edit]

Phu Kradueng National Park (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง) is located in Tambon Si Than, covering an area of 217,576 rai. It was proclaimed a national park on 23 November, 1962. It is a popular natural attraction of Thailand due to its abundance of natural resources, comprising various types of ecological systems and geography such as savanna, pine forest, evergreen forest, maple forest, beautiful species of flowers, rhododendrons, Ueang Kham Hin - Eria lasiopetala (Willd.) Omerod, waterfalls, and viewpoints on the cliff. The distinguished characteristic of this national park is that it is a sandstone mountain with a wide plain summit, whose shape is similar to a leaf of the Elephant ear or a heart, with a height of 400-1,200 metres above sea level. Before travelling to Phu Kradueng, tourists should pass a medical check-up because they have to walk and climb up the mountains for a distance of 9 kilometres (walking uphill for 5 kilometres and another 3-4 kilometres on a flat path). The park is open from 7.00 a.m. – 2.00 p.m., but it will be closed to revive the condition of the forest during June to September of every year.

Interesting attractions in the park are as follows:

The route to Phu Kradueng is quite steep but there are rest spots called “Sam”, meaning an area where there is an emergence of the underground water. At each point, there are food and drinks provided.

 • Pha Nok Aen (ผานกแอ่น) is 2 kilometres from the park. It is a small stone terrace with pine trees standing at the cliff’s edge. It is a beautiful sunrise spot overlooking the scenery of the grass field and mountain range. Along the path near the cliff lies a large grove of red and white rhododendrons usually in full bloom during March and April.
 • Pha Lom Sak (ผาหล่มสัก) is 8 kilometres from the office of the national park. It is a wide stone terrace with a large pine tree near an overhanging cliff. It is a place where the sunset can be the most clearly viewed attracting tourists, as well as, photographers to come and take shots as souvenirs. It is considered as the symbol of Phu Kradueng.
 • Namtok Tat Hong (น้ำตกตาดฮ้อง) is a waterfall located within the compound of the national park. The park also opens an adventure route called “Tam Roi Seri Thai, Thong Phrai Tat Hong”. This is because this route was once a route of the Seri Thai (Free Thai) Movement, constructed from Loei to Phetchabun during World War II as a route for Field Marshall Plaek Pibulsongkram to take refuge from the Japanese soldiers. The waterfall is 40 metres high. When falling from the cliff to the basin, it creates a loud and resonant sound of water. Therefore, it is called “Namtok Tat Hong”. Moreover, there are many attractions along the route such as Tat Huai Wua, Hat Sai Khao, Kaeng Hin Tang, pre-historic paintings, as well as, the viewpoint at Phu Lat Muang.

Moreover, there are Pha Mak Duk, Pha Daeng, Pha Yiap Mek, Namtok Wang Kwang, Namtok Phen Phop Mai, Namtok Phon Phop, Namtok Phen Phop, Namtok Tham Yai, Namtok Than Sawan, Namtok Tham So Nuea, Namtok Tham So Tai, Sa Anodat, etc.

The admission fee is 400 Baht for an adult and 200 Baht for a child. A porter service is charged at 10 Baht a kilo. Tourists can rent a tent and accommodation at the office of the park at Tel. 0 4287 1333 or the Department of National Park, Wildlife and Flora in Bangkok at Tel. 0 2562 0760 or www.dnp.go.th.

To get there:

 • By car From the centre of Mueang Loei, take Highway No. 201, the Loei – Phu Kradueng route, 75 kilometres from the province and turn right into Highway No. 2019 for 8 kilometres to the park office.
 • By bus Tourists can travel by Bangkok - Loei bus. Get off at Pha Nok Khao which is a connecting point between Chum Phae – Phu Kradueng. From this point, there is a mini bus to Phu Kradueng National Park. Otherwise, tourists can take the Bangkok – Chum Phae bus, get off at Chum Phae Market and continue with the Chum Phae - Pha Nok Khao bus to Pha Nok Khao. There will be a minibus (Song Thaeo) provided to the national park.

Amphoe Phu Ruea[edit]

Phu Ruea National Park (อุทยานแห่งชาติภูเรือ) is located in Tambon Nong Bua, Amphoe Phu Ruea and Amphoe Tha Li. Its northern boundary connects to the Lao People’s Democratic Republic where there are gigantic mountains with a large plain on their tops and complex pine trees. Its special characteristic is an overhanging cliff in the similar shape as a prow of a junk. Geographically, it is an undulating mountain range comprising sandstone and granite mountains. Fauna which can be widely seen are bear, barking deer, Asiatic wild dogs, Siamese firebacks, and Siamese big-headed turtles. Since Phu Ruea National Park is located on a high mountain, the climate at the park is cool throughout the year. It is also considered as the coolest national park of the country. It is especially cool during winter with the dewdrops at the top of the grass becoming frost. They are called in local language as “Mae Khaning”. The park covers an area of approximately 75,525 rai. The most appropriate time to travel is during October to March.

Interesting attractions in the national park are as follows:

 • Decho Viewpoint (จุดชมทิวทัศน์เดโช)* is a viewspot for the sunrise. On a nice-weather-day, tourists can see various mountains of Loei.
 • Pha Lon Noi (ผาโหล่นน้อย) is 3 kilometres from the national park’s headquarters. It is a beautiful place to admire the sunrise. From this spot, Phu Luang, Phu Pha Sat, Phu Khrang and a sea of complex mountain ranges can be seen.
 • Pha Sapthong or Pha Kulap (ผาซับทอง หรือ ผากุหลาบ) is located approximately 2.5 kilometres from the office of the national park. It is a steep cliff with seepage full of water throughout the year where there is plenty of golden yellow lichen.
 • Namtok Huai Phai (น้ำตกห้วยไผ่) is approximately 2 kilometres from the office of the national park. This waterfall is dropping from a steep cliff with an approximate height of 30 metres. The water from this waterfall is also utilised to produce pipe water in Amphoe Phu Ruea.
 • Yot Phu Ruea (ยอดภูเรือ) is the highest spot in the national park which is 1,365 metres above sea level. Within its compound is a stone terrace and grass field mixed with pine forest comprising Pinus merkusii which is naturally grown and Kesiya pine which is planted. From this spot, tourists can see the Hueang River and the Mekong River which marks the border between Thailand and the Lao People’s Democratic Republic.

Moreover, there are other interesting attractions such as Tham Hin Taek, Hin Khang Mo, Hin Wua Non, Hin Phan Khanmak, Hin Phra Siwa, Suan Hin Tao, Thung Hin Lek Fai. These rocks, deriving their names from their shapes, are located in the middle of the grass field. During the end of the rainy season to the beginning of the winter, there are plenty of tiny and admirable flowers scattered in this area.

Accommodation The national park provides accommodation for tourists. For further information, please contact and reserve in advance at the office of the national park at Tel. 0 4288 4144 or at the Department of National Park, Wildlife and Flora at Tel. 0 2562 0760 or www.dnp.go.th.

To get there From the centre of Mueang Loei, take Highway No. 203, the Loei – Phu Ruea route for approximately 54 kilometres and turn right at Km. 49-50 at the Phu Ruea District Office and go further for approximately 4 kilometres. It can be accessible by car and continue with the 700-metre walking trail to the summit of the mountain.

Amphoe Dan Sai[edit]

Phrathat Si Song Rak (พระธาตุศรีสองรัก) is situated on the bank of the Man River, approximately 1 kilometre from Amphoe Dan Sai or 83 kilometres from the centre of the province. Its architecture is in the Lan Chang style. Phrathat, a stupa containing the Buddha’s relics, is 19.19 metres high, 10.89 metres wide with a square base of 12 redented corners. The stupa is in an “angular lotus” shape similar to Phrathat Phanom, Phrathat Luang (Vientiane), Phrathat Si Khotrabong (Khammoun Province) and many others along the Mekong River. Phrathat Si Song Rak was constructed in 1563 and completed in 1566 as a memorial of the assistance between the Kingdom of Ayutthaya (during the reign of King Chakkraphat) and the Kingdom of Lan Chang (Vientiane) during the reign of King Chaiyachetthathirat. Moreover, within the compound of the temple is enshrined a Buddha image canopied by a seven-headed Naga in the Tibetan style of art. On the full moon day in the 6th lunar month, the Dan Sai people or “Luk Phueng Luk Thian” will organise a ceremony celebrating Phrathat Si Song Rak by bringing Ton Phueng, (a bamboo framework in a castle shape with a width of 60 centimetres and a height of a bit over 60 centimetres, covered with engraved banana stalk and decorated with “Dok Phueng”, flowers made of round and thin pieces of sun-heated wax, as well as, attached with the Globe Amaranth or small pieces of Turmeric to represent the colourful pollen). Moreover, Thian Wian Hua (a stick of candle rolled to be long enough to wrap around one’s head) is also presented to Phrathat. It is considered as a holy tradition taking place every year from the end of April to May.

To get there From the centre of Amphoe Mueang Loei, take Highway No. 203, the Loei - Phu Ruea route and turn into Highway No. 2013 for a further 15 kilometres to Amphoe Dan Sai. Then, turn right into Highway No. 2113 for a further 1 kilometre.

Practices on Phrathat Si Song Rak are as follows:

 • Objects and flowers in red must not be presented. Similarly, visitors should not dress in red. It is because Phrathat was built for truth and friendship, while red symbolises blood and violence.
 • Fold the umbrella and take off the hat and shoes before ascending to the Phrathat.
 • Children aged under 3 years old should not be taken to visit Phrathat.

(Note: Before conducting any ceremonies relating to Phrathat, please request for advice in advance from the guardian officers.)

Wat Neramit Wipatsana (วัดเนรมิตวิปัสสนา) is located on a hillside near Phrathat Si Song Rak. Both the Ubosot and Chedi are beautifully constructed of laterite. The large Ubosot is interiorly decorated in resemblance to the great temples of Bangkok. Moreover, a replica of Phra Phutthachinnarat is enshrined as the main image. There are also splendid mural paintings around the interior. For further information, please contact Tel. 0 4289 1094.

Phi Ta Khon Museum (พิพิธภัณฑ์บ้านผีตาโขน) is situated within the compound of Wat Phon Chai, 82 kilometres from Amphoe Mueang. It is an educational attraction for those interested in the Bun Luang and Phi Ta Khon Festivals. The museum’s buildings are made of wood displaying the background of Dan Sai town, Phi Ta Khon exhibition, demonstration of Phi Ta Khon mask-making and various souvenirs. It is open daily from 9.00 a.m. – 5.00 p.m. Besides, there are an Ubosot reflecting the skills of local craftsmen, as well as, a replica of Phrathat Si Song Rak where Bun Phra Wet and other merit-making festivals, including Bun Luang Festival and Phi Ta Khon are organised. For further information, please contact the Dan Sai Non-formal Education Centre at Tel. 0 4289 1094.

Amphoe Na Haeo[edit]

Wat Pho Chai Na Phueng (วัดโพธิ์ชัยนาพึง) is situated at Ban Na Phueng, Tambon Na Phueng. The temple is assumed to have been constructed during the late period of the Ayutthaya Empire. Enshrined within the abbot’s cell is the Prachao Ong Saen Buddha image, an ancient image of the town for many generations. The image is sitting cross-legged with an oval face, a flame-like spire at the top of the image’s hair, and a cloth over the image’s shoulder made of gold, silver, and copper alloy. It is assumed to be the Chiang Saen style of art. Besides, within the compound of the Wihan or locally called Aram are mural paintings of the Buddha’s biography and local literature. The north side of the mural states that the paintings were made in 1852 during the reign of King Rama IV. At the outside of this same Ubosot are paintings which were later created in 1916. It can be considered as a very precious ancient monument and object of Loei province. The Fine Arts Department registered the temple as an important national ancient monument on 1 February, 1987. To get there Take the Loei – Dan Sai route for approximately 82 kilometres, turn right into Highway No. 2113 and go further along the Dan Sai – Na Haeo route for 23 kilometres.

Na Haeo National Park (อุทยานแห่งชาตินาแห้ว) covers a total area of 73,225 rai. Its geography comprises of undulating mountain ranges lining up from the north to the south. Most of the forests are dry evergreen forests mixed with deciduous trees. Along the high area are hill evergreen forests which are also a natural boundary between Thailand and the Lao People’s Democratic Republic. Fauna that can be seen are Sumatran serow, Asiatic wild dogs, hawks, and Siamese big-headed turtles.

Interesting attractions within the national park are as follows:

 • Namtok Khing (น้ำตกคิ้ง) is situated on the Saeng Pha - Lao Ko Highway along the Phrae River. The waterfall comprises of many rock tiers. At this spot, the government has constructed a royal residence for Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn who visited this place on 12 February, 1991.
 • Namtok Chang Tok (น้ำตกช้างตก) is located 500 metres higher than Namtok Khing which is also along the Phrae River. It is steeper than the lower one.
 • Namtok Wang Tat (น้ำตกวังตาด) is situated 1.5 kilometres above Namtok Chang Tok and located along the Phrae River as well.
 • Namtok Tat Hueang or Namtok Thai-Lao (น้ำตกเหืองหรือน้ำตกไทย-ลาว) is along the Hueang River, comprising of 3 different tiers with a height of approximately 50 metres. There is water throughout the year. This area is abundant and suitable for relaxation. It is also a border between Thailand and the Lao People’s Democratic Republic.
 • Namtok Pha Khao (น้ำตกผาค้อ) is along the Heuang River, a border between Thailand and the Lao People’s Democratic Republic. Within this area stand abundant trees, creating shady atmosphere suitable for relaxation.
 • Hin Si Thit (หินสี่ทิศ) is on Phu Tin Suan Sai mountain range. On its south are four rocks rising up in the middle of the tropical evergreen forest. Local people usually go up to pay respect at this place once every three years, thus it is called “Song Pi Ham, Sam Pi Khrop”. The merit making is called “Bun Phu Yai or Bun Suan Miang” organised around the end of the 3rd or 4th lunar month on an unspecific day.
 • Hin Kuai Lo (หินก่วยหล่อ) is located at the foot of Phu Tin Suan Sai. It is a sandstone whose shape is similar to a mushroom bud rising in the middle of the tropical evergreen forest.
 • Noen 1408 Viewpoint (จุดชมวิวเนิน 1408) is situated on Phu Tin Suan Sai. It is the highest viewpoint and centre of the national park. Looking to the east and the southeast, Ban Bo Mueang Noi, Ban Saeng Pha, and Amphoe Na Haeo can be seen. It is also a beautiful viewpoint to see the sunrise.
 • Noen 1255 Viewpoint (จุดชมวิวเนิน 1255) is a short-distant viewpoint where the scenery of Ban Huai Nam Phak below, as well as, Phu Soi Dao and Phu Wiang in the Lao People’s Democratic Republic can be witnessed.

Besides, the park has organised 2 nature routes of 2 kilometres and 5 kilometres, respectively for tourists from the office of the national park to Phu Suan Sai. Each route will be led by a park officer.

Accommodation The national park provides accommodation, costing 2,000 Baht / 10-15 tourists, 3,000 Baht/ 30-40 tourists, tents costing 250 Baht / 3 persons. As for those who bring their own tent, it costs 30 Baht a person for the camping area. For further information, please contact the National Park Headquarters at Tel. 0 4281 9340 or the Department of National Park, Wildlife and Flora at Tel. 0 2561 4292-4, 0 2579 7223 ext: 724, 725 or www.dnp.go.th.

To get there From the centre of Mueang Loei, take Highway No. 203 for a distance of 68 kilometres. Turn right at Ban Khok Ngam Intersection and go along Highway No. 2031 for 12 kilometres. At Amphoe Dan Sai, turn right to Highway No. 2113 and proceed further for 32 kilometres to Amphoe Na Haeo. From Amphoe Na Haeo, go further for 4 kilometres to Ban Mueang Phrae and turn left along Highway No. 1268, passing Tambon Saeng Pha and turn right at the crossroad on Highway No. 1268 again at Km. 17. Go further for 3 kilometres, and tourists will reach the office of the national park.

Amphoe Tha Li[edit]

Phrathat Satcha (พระธาตุสัจจะ) is situated within the compound of Wat Lat Pu Song Tham, Ban Tha Li, Tambon Tha Li. The pagoda is similar to Phrathat Phanom. Components of Phrathat Satcha comprise a base of blooming lotus with 3 tiers of petals with a height of approximately 1 metre around it. The pagoda is in the middle with a height of 33 metres, constructed to extend the fortune of Phrathat Phanom which collapsed in the past, as well as, to continually be a revered place of worship. To get there: Take Highway No. 201 and turn left into Highway No. 2115, the Tha Li – Ahi route. It is located approximately 2 kilometres from the Tha Li District Office.

The Thai-Lao Friendship Bridge across the Hueang River (สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว) is situated at Ban Na Kraseng. It is a bridge crossing the Hueang River and connecting between Thailand and the Lao People’s Democratic Republic. From this bridge, visitors can pass through Chaiya Buri to the World Heritage Town of Luang Phrabang, a distance of 363 kilometres. Otherwise, visitors can cross the bridge to travel and purchase duty-free products at the shops on the Lao PDR side. To get there: Take the Loei – Tha Li route, a distance of 47 kilometres. At the centre of the district, turn right for approximately 2 kilometres to Phrathat Satcha and turn right for approximately 7 kilometres.

Crossing the Border at the Thai-Lao Friendship Bridge across the Heung River, please contact the Tha Li District Office at Tel. 0 4288 9359 and the Tha Li Immigration Checkpoint at Tel. 0 4288 9208.

Do[edit][add listing]

Agrotourism Attractions[edit]

Loei Turkey Farm (ฟาร์มไก่งวงเมืองเลย) is at Ban Ko Rai Yai, Tambon Siao. It belongs to Mr. Sathit Phaksiphaeng, the Vice Governor of Loei, who encourages local farmers to raise turkeys for their supplementary income as well as, be a tourism promotion by using a slogan “Think of Turkeys,

Think of Mueang Loei”. There are thousands of turkeys in the farm. Tourists can witness the beautiful spread of turkeys’ tail feathers everyday from 8.30 – 12.00 a.m. For further information, please contact Tel. 0 4281 3046.

Loei Plant and Plant Production Materials Technical Service Centre 2, Loei Province (Phu Ruea Highland Agricultural Experiment Station) (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย 2 จังหวัดเลย (สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ)) is located at Tambon Pla Ba. It is an organisation responsible for academic research and study on temperate flowers and fruits, as well as, local horticulture, suitable for the climate and the ecological system such as Salvia field, Agarwood plots, fragrant plant garden in honour of H.M. the King, strawberry plots, and potted plant greenhouse. Then, the outcome of the research and study will be publicised among farmers and interested people. It is open daily from 8.00 a.m. – 4.00 p.m. Tourists who would like to see orchards and temperate plants should visit during September-April. Moreover, there is accommodation and camping area provided. For further information, please contact Tel. 0 4289 1199.

Phu Ruea Wanothayan Vineyard or Chateau de Loei (สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือ ชาโต้ เดอ เลย) Take the Mueang Loei – Phu Ruea – Dan Sai route for a distance of approximately 65 kilometres. It is the biggest vineyard of Thailand, covering a planting area of thousands of rai. There are grapes for both fresh consumption and those for wine. Tourists can drive into the vineyard where there is a shop selling fresh grapes, organic vegetables, wine of Chateau de Loei, and Victory brandy. It is open from 8.00 a.m. – 4.30 p.m. If tourists are interested in visiting the Chateau de Loei Winery, please contact Tel. 0 4289 1970 for further information.

Ban Nong Bong Temperate Flowers Market (ตลาดดอกไม้เมืองหนาวบ้านหนองบง) is a market place offering various kinds of temperate flowers planted by farmers. Visitors can admire the beauty of the flowers, as well as, purchase them as souvenirs home. For further information, please contact Tel. 0 4289 9338. To get there: Take Highway No. 203, the Loei – Phu Ruea route, approximately 47 kilometres from the centre of the town ( 3 kilometres prior to Amphoe Phu Ruea).

Khamnuan Nursery (คำนวนเนิร์สเซอร์รี่) is 3 kilometres from Amphoe Phu Ruea. It is an agrotourism attraction where there are various temperate flowers, as well as, decorative plants especially the hanging Petunia, and Poinsettia. Visitors can admire the beauty of plants and purchase them as souvenirs home. Contact Tel. 0 4289 9275. To get there: Take Highway No. 203 (Phu Ruea – Dan Sai), 47 kilometres from the centre of Amphoe Mueang.

Sanya Farm (ไร่สัณยา) is situated in Ban Kaeng Laen. This farm grows Shiitake mushrooms throughout the year and sells them to the local and nearby areas. Tourists can visit and purchase products from the farm home. It is open from 8.00 a.m. – 5.00 p.m. Moreover, there is accommodation provided. For further information, please contact Tel. 08 1954 3573, 08 1975 7623. To get there: Take Highway No. 203, Phu Ruea – Dan Sai, located 14 kilometres from Amphoe Phu Ruea.

TSA Co., Ltd. (บริษัท ที เอส เอ จำกัด) is situated at Ban Kok Pho. It produces flowers, decorative plants and various kinds of vegetables, grown by the seedling process for sale. Within the compound of the area, visitors can admire a variety of temperate flowers in the plot. For further information, please contact Tel. 0 4289 1408. To get there: Take Highway No. 203, the Phu Ruea – Dan Sai route, 7 kilometres from the centre of Amphoe Phu Ruea and turn right for approximately 1 kilometre.

Golf Courses[edit]

Kamlang-ek Golf Course (สนามกอล์ฟกำลังเอก) Loei-Chiang Khan Road. Tel. 0 4281 1939 ext: 2189. Par 3 Driving Range (สนามไดร์กอล์ฟ พาร์ 3) Loei-Chiang Khan Road (Soi Makham Wan). Tel. 0 4283 5351. Mueang Loei Drive Golf (เมืองเลยไดร์กอล์ฟ) Ban Fak Na. Pho To Tho Driving Range (สนามไดร์กอล์ฟ พ.ต.ท.) 1718 Maliwan Road (located near the airport).

Buy[edit][add listing]

Local Products and Souvenirs[edit]

 • Ban Kang Pla Thai Loei Fabric Weaving Group (กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา) is situated at Ban Kang Pla. Take the Loei - Chiang Khan route, Highway No. 201, for 4 kilometres from the centre of Amphoe Mueang Loei and turn right into Kang Pla Village and go further for 1 kilometre. At the village headman’s house, the people usually get together to weave Thai Loei fabric, a unique product of the province. Tourists are able to witness the weaving demonstration and purchase products such as fabric, men clothes, dresses, loincloth, bags, etc.
 • Ban Na Kraseng Rattan Handicraft and Local Weaving Fabric Group (กลุ่มหัตถกรรมหวายและผ้าทอพื้นเมืองบ้านนากระเซ็ง) is located in Ban Na Kraseng, Amphoe Tha Li. It is a group producing furniture and various utensils made of rattan, as well as, fine and delicate local fabric. Visitors can witness the production process and purchase products as souvenirs. Contact Tel. 08 9840 9317, 08 9862 5919. To get there: Take the Loei – Tha Li route for a distance of 47 kilometres, turn right at Amphoe Mueang to Ban Ahi for approximately 9 kilometres and turn right toward Ban Na Kraseng for 5 kilometres.

Sleep[edit][add listing]

Amphoe Mueang Loei[edit]

 • Kings (คิงส์) 11/9-12 Chum Sai Road, Tel. 0 4281 1783, 50 rooms: 380-1,200 baht.
 • Sugar Guesthouse (ชูการ์ เกสต์เฮาส์) 4/1 Wisutthithep Soi 4 Road, Tel. 0 4281 2982, 8 rooms: 150-350 baht.
 • Sun Palace (ซัน พาเลส) 191/5 Charoen Rat Road, Tel. 0 4281 5714, 0 4281 5717, 42 rooms: 350-600 baht.
 • Sometime Resort (ซัมไทม์ รีสอร์ท) 15/1 Soi Makham Wan, Tel. 0 4286 1668, 08 1662 4581, 11 rooms: 400-800 baht, www.sometimeresort.com.
 • Thai Udom (ไทยอุดม) 122/1 Charoen Rat Road, Tel. 0 4281 1763, 0 4281 1789, 60 rooms: 200-800 baht.
 • Buncharoen Apartment (บุญเจริญ อพาร์ตเมนท์) 54/48 Soet Si Road, Tel. 0 4283 3250, 0 4283 3230, 49 rooms: 230-320 baht.
 • Baan Fa Dow Family Resort (บ้านฟ้าดาว แฟมิลี่ รีสอร์ท) 141 Mu 8, Wat Tham Pha Pu Soi 3, Ban Nong Maphang, Tambon Na O, Loei – Chiang Khan Road, Tel. 08 1871 9371, 19 rooms: 790-3,000 baht, www.baanfadow.com.
 • Fak Na Resort (ฟากนา รีสอร์ท) 388 Mu 4, Ban Na An, 9 rooms: 300-400 baht.
 • Flora Hill (ฟลอร่า ฮิลล์) 150 Ban Ko Rai Yai, Tambon Siao, Tel. 0 4280 1262-3, 50 bungalows: 450-1,800 baht.
 • Nam Man Resort (น้ำหมาน รีสอร์ท) 80 Mu 3, Rai Muang – Pong Bia Road, Tambon Nam Man, Tel. 0 4280 1007, 18 rooms: 500-1,200 baht.
 • Phu Luang (ภูหลวง) 55 Charoen Rat Road, Tel. 0 4281 1532, 0 4283 0555, 78 rooms: 330-900 baht.
 • Phu Kratae Resort (ภูกระแต รีสอร์ท) 37 Mu 7, Tambon Na An, Tel. 0 4283 3294, 13 bungalows: 250-400 baht.
 • Phu Kham (ภูคำ) Loei Rajabhat University, Loei - Chiang Khan Road, Tel. 0 4281 3416, 20 rooms: 350 baht.
 • Mongkhon Resort (มงคล รีสอร์ท) 21 Mu 8, Maliwan Road, Tel. 0 4283 3140, 46 rooms: 250-400 baht.
 • Mueang Loei Resort (เมืองเลย รีสอร์ท) 97 Mu 6, Km. No. 5, Loei – Wang Saphung Road, Tel. 0 4283 2863, 0 4283 3435, 48 bungalows: 400-1,300 baht.
 • Royal Inn (รอยัล อินน์) 22/16 Chum Sai Road, Tel. 0 4281 2563, 0 4283 0177, 36 rooms: 350-750 baht.
 • Loei Palace (เลย พาเลซ) Loei - Na Duang Road, Tambon Kut Pong, Tel. 0 4281 5668-73, 156 rooms: 2,825-8,710 baht, E-mail: loeipalace@hotmail.com, www.amari.com.
 • Loei Orchid (เลย ออร์คิด) 1/41 Sathon Chiang Khan Road, Tel. 0 4286 1886-7, 54 rooms: 800-1,000 baht.
 • So Apartment (ส. อพาร์ตเมนท์) 43/1 Khiri Rat Road, Tambon Kut Pong, Tel. 0 4283 3644-5, 39 rooms: 200-250 baht.
 • Sarai Thong (สาหร่ายทอง) 25/5 Ruam Chit Road, Tel. 0 4281 1582, 30 rooms: 190-250 baht.
 • A.P. Court Hotel (เอ พี คอร์ท) 31/29 Ruam Chai Road, Tel. 0 4286 1627-29, Fax: 0 4286 1631, 60 rooms: 390-600 baht, E-mail: apcourthotel@hotmail.com.

Amphoe Chiang Khan[edit]

 • Kaeng Khutkhu Resort (แก่งคุดคู้ รีสอร์ท) 40/3 Mu 4, Tambon Chiang Khan, Tel. 0 4281 2248, 11 rooms: 200 baht.
 • Chiang Khan Hill Resort (เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท) 28/2 Mu 4, Ruam Chai Naruemit Road, Tambon Chiang Khan, Tel. 0 4282 1285, 0 4282 1414, 20 rooms: 800-3,600 baht, E-mail: www.chiangkhanhill.com.
 • Chiang Khan Guesthouse (เชียงคาน เกสต์เฮาส์) 282 Mu 2, Chai Khong Road, Tel. 0 4282 1691, 13 rooms: 150-300 baht, E-mail: www.thailandunplugged.com.
 • Ton Khong Guesthouse (ต้นโขง เกสต์เฮาส์) 299/3 Chai Khong Road, Tel. 0 4282 1547, 8 rooms: 150-300 baht, E-mail: tonkhong@hotmail.com.
 • Mekong Culture and Nature Tour (แม่โขงคัลเจอร์ แอนด์ เนเจอร์ ทัวร์) 407 Mu 1, Tambon Chiang Khan, Tel. 0 4282 1457, 8 bungalows: 800 baht, E-mail: mcn-thailand@hotmail.com (Located by the river with kayaks and mountain bikes for rent, as well as, a camping site provided.)
 • Rim Khong (ริมโขง) 294/1 Chai Khong Road, Tel. 0 4282 1125, 6 rooms: 130-340 baht, www.rimkhongchk@hotmail.com.
 • Suk Sombun (สุขสมบูรณ์) 243/3 Chai Khong Road, Tel. 0 4282 1064, 15 rooms: 300-490 baht.

Amphoe Pak Chom[edit]

 • Pak Chom Resort (ปากชม รีสอร์ท) 315 Mu 1, Si Chiang Mai Road, Tel. 0 4288 1033, 08 1872 3306, 9 bungalows: 250-400 baht.
 • Ruanrat Resort (เรือนรัตน์ รีสอร์ท) 263/3 Mu 1, Tambon Pak Chom, Tel. 0 4288 1523, 08 9863 7098, 9 bungalows, 12 rooms: 300-500 baht, www.ruanrat.com.
 • Akalin (อกาลิน) 113 Ban Thap Sa-ngao, Pak Chom – Si Chiang Mai Road, Tambon Huai Phichai. Bangkok Office, Tel. 0 2712 9872, 08 1901 0402, 6 bungalows: 4,000-20,000 baht.

Amphoe Wang Saphung[edit]

 • Kusuma Resort (กุสุมา รีสอร์ท) 59/10 Maliwan Road, Tel. 0 4285 0619, 08 9709 6189, 9 rooms: 200-300 baht.
 • Khun Phaen Resort (ขุนแผน รีสอร์ท) 404 Mu 6, Maliwan Road, Tel. 0 4284 1500, 16 bungalows: 300-500 baht.
 • Phuphasing Valley (ภูผาสิงห์ วาเลย์) 222 Loei – Udon Road, Tambon Nong Ya Plong, Tel. 0 4284 1333, 15 bungalows: 300-1,000 baht.
 • Rai Niyom Resort (ไร่นิยม รีสอร์ท) 65 Mu 10, Tambon Pak Buan, Km. 13, Loei - Wang Saphung Road, Tel. 0 4285 0618, 11 bunglows: 200-300 baht.
 • Wang Namphu Resort (วังน้ำพุ รีสอร์ท) 217 Mu 5, Maliwan Road, Tel. 0 4285 0416, 11 bungalows: 200-400 baht.
 • Sakun Prang Resort (สกุลปรั่ง รีสอร์ท) 236 Loei – Udon Road, Tambon Wang Saphung, Tel. 0 4284 1483, 13 bungalows: 300-350 baht.
 • 99 Resort (99 รีสอร์ท) 199 Maliwan Road, Tambon Pak Buan, 35 rooms: 300-450 baht.

Amphoe Phu Luang[edit]

 • Phu Luang Wildlife Sanctuary (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง) provides accommodation for tourists. Contact the National Park Office, Department of National Park, Wildlife and Flora, Bang Khen, Bangkok, at Tel. 0 2561 4292-3 ext: 710 and Phu Luang Wildlife Sanctuary at Tel. 08 1221 0547 or www.dnp.go.th.

King Amphoe Nong Hin[edit]

 • Chao Phraya Pha Ngam Resort (เจ้าพระยาผางาม รีสอร์ท) 75 Mu 10, Ban Pha Ngam, Tel. 08 1975 9383, 2 bungalows: 3,000 baht and 13 bungalows: 200 baht.

======Amphoe Phu Kradueng

 • Phu Kradueng Resort (ภูกระดึง รีสอร์ท) 372/1 Ban Si Than, Tel. 0 4287 1076, 10 bungalows: 300-700 baht.
 • Phu Kradueng Guesthouse (ภูกระดึง เกสต์เฮาส์) 99 Mu 11, Tambon Phu Kradueng, Tel. 0 4287 1306, 08 9421 1772, 13 bungalows: 250-400 baht.

Amphoe Phu Ruea[edit]

 • Country Hill Resort (คันทรี ฮิลล์ รีสอร์ท) 67 Mu 3, Tambon San Tom, 6 bungalows: 1,000-6,000 baht.
 • Chatchada Grand Resort (ชัชชฎา แกรนด์ รีสอร์ท) 65 Mu 2, Ban Nong Suea Khrang, Tel. 0 4289 9258, 0 4289 9406, 0 4289 9399, 13 bungalows, 12 rooms: 300-4,000 baht.
 • Thapphathan (ทับผาธาร) Loei – Dan Sai Road, Km. 44, Tel. 0 4289 9243, 12 bungalows: 1,000-1,500 baht, www.purua.com.
 • Thai Loei 300 Years Resort (ไทเลย 300 ปี รีสอร์ท) 77 Ban Buam Hok, Tambon Nong Bua, Tel. 08 1263 1826, 9 bungalows: 500-1,000 baht.
 • Noppharat Garden Hill (นพรัตน์ การ์เด้นท์ ฮิลล์) 184 Mu 4, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9256, 14 bungalows: 600-1,500 baht.
 • Ban Phak Yot Khao (บ้านพักยอดเขา) 188 Mu 1, Ban Phu Ruea at the entrance to Phu Ruea National Park, Tel. 0 4289 9161, 10 bungalows: 350- 3,000 baht.
 • Ban Yen Chit (บ้านเย็นจิต) 129 Mu 7, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9324, 8 bungalows: 300-1,200 baht.
 • Phimphon Resort (พิมพ์พร รีสอร์ท) 99 Mu 2, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9152, 7 bungalows: 800-1,200 baht.
 • Panorama Hill (พาโนรามา ฮิลล์) 34 Mu 2, Ban Nong Suea Khrang, Tel. 0 4289 9405: 600-1,000 baht.
 • Phu Rua Chalet (ภูเรือ ชาเลย์) 110 Mu 4, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9012, 24 rooms: 750-1,200 baht, www.phuruachalet.com.
 • Phu Phet (ภูเพชร) at the entrance to Phu Ruea National Park, Tel. 0 4289 9157, 12 bungalows: 500-1,500 baht, www.phuphet.com.
 • Phu Ruea Resort (ภูเรือ รีสอร์ท) 163 Mu 4, Loei - Dan Sai Road, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9048, 0 4289 9042, 12 bungalows: 800-3,000 baht.
 • Phu Rua Roun Mai Resort (ภูเรือเรือนไม้ รีสอร์ท) 471 Mu 7, Ban Phu Ruea, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9418, 08 1954 2915, 6 bungalows: 500-1,800 baht, www.phuruarounmai.com.
 • Phu Ruea Butsaba Resort (ภูเรือบุษบา รีสอร์ท) 184 Mu 2, Ban Nong Sua Khrang, Tel. 0 4289 9330, 0 4289 9229, 10 bungalows: 1,000-3,600 baht.
 • Mani Thara (มณีธารา) Ban Kaeng Laen, Tambon Rong Chik, Tel. 08 9511 6370, 10 bungalows: 600-1,500 baht.
 • Rai Waranya (ไร่วรัญญา) 314 at the entrance to Phu Ruea National Park, Tel. 0 4289 9020, 08 1379 2323, 20 bungalows: 800-12,000 baht.
 • Rai Sanya Resort (ไร่สัณยา รีสอร์ท) Ban Kaeng Laen, 178 Mu 10, Tambon Rong Chik, Tel. 0 4280 1138-9, 13 bungalows: 2,000-8,000 baht.
 • Rai Sarocha (ไร่สโรชา) 333 Mu 7, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9597, 08 9943 9097, 4 bungalows: 1,500-3,500 baht.
 • Saban-nga Resort (สบันงา รีสอร์ท) 43 Mu 8, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9278, 08 9618 3778, 8 bungalows: 250-1,000 baht, www.phurua.com.

Amphoe Dan Sai[edit]

 • The White Rose Cottage (เดอะไวท์ โรส คอทเทจ) Loei – Dan Sai Road, Ban Na Chiang, Tambon Khok Ngam, Tel. 08 1852 3999, 10 bungalows: 1,200-2,000 baht.
 • Phupha Mok Valley (ภูผาหมอก วัลเล่ย์) Phu Ruea – Dan Sai Road, Km. 68, Tel. 08 1768 5599, 11 bungalows: 1,200-3,700 baht, www.phuphamokvalley.com.
 • Phupha Nam Resort (ภูผาน้ำ รีสอร์ท) 252 Mu 1, Tambon Khok Ngam, Tel. 0 4289 2055-6, Bangkok Office Tel. 0 2254 3000, 71 rooms: 3,000-10,200 baht, www.phuphanamresort.com.
 • Phu Phaya Loei (ภูพญาเลย) 149 Mu 7, Ban Na Hin, Tambon Phon Sung, Tel. 0 4280 1011, 6 rooms: 1,200-1,500 baht. (tents for rent are provided.)
 • Rung Yen Resort (รังเย็น รีสอร์ท) 92 Mu 7, Ban Na Kham Pom, Tambon Khok Ngam, Tel. 0 4280 9511-3, 0 4280 9514, 90 rooms: 850-8,000 baht, www.rungyenresort.com.
 • Loei Fan Rose Garden (เลยฝัน โรส การ์เดนท์) 162 Mu 7, Tambon Phon Sung, Tel. 0 4280 1155, 6 bungalows: 1,000-8,000 baht.
 • Loei Leelawadee Resort (เลยลีลาวดี รีสอร์ท) 159 Mu 6, Loei – Lom Sak Road, Tel. 0 4280 1277, 46 rooms, 11 bungalows: 2,000-6,000 baht, www.loeileelawadee.com.
 • Ayatana Lake and Hill Resort (อายตนะ เลค แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท) 212 Mu 6, Tambon Phon Sung, Tel. 0 4281 3805-7, 22 rooms: 1,600-1,800 baht, 5 bungalows: 3,000-3,500 baht. (Rafts, bicycles, and tents for rent are provided.)

Amphoe Na Haeo[edit]

 • Falkland (ฟอร์คแลนด์) Tambon Na Haeo, Tel. 0 4289 1120, 6 bungalows: 200 baht.
 • Na Haeo Resort (นาแห้ว รีสอร์ท) 123 Mu 3, Tambon Na Haeo, Ban Mueang Rae, Tel. 0 4289 7080, 5 bungalows: 250-500 baht.

King Amphoe Nong Hin[edit]

 • Chao Phraya Pha Ngam Resort (เจ้าพระยาผางาม รีสอร์ท) 75 Mu 10, Ban Pha Ngam, Tel. 08 1975 9383, 15 bungalows: 100-300 baht.
 • Chomphunut Resort (ชมพูนุช รีสอร์ท) 95 Mu 10, Tambon Puan Phu, Tel. 08 7955 5192, 08 6225 2574, 4 bungalows: 400 baht, 2 houses: 1,500 baht.

Eat[edit][add listing]

Amphoe Mueang Loei[edit]

 • Khrua Nit (ครัวนิด) 58 Charoen Rat Road, Tel. 0 4281 3013 (Thai food, steamed spotted featherback fish curry, chicken green curry).
 • Khrua Dok Kaeo (ครัวดอกแก้ว) 6/1 Loei – Dan Sai Road, Tel. 0 4283 5571-2.
 • Khrua Romyen (ครัวร่มเย็น) 589 Maliwan Road (opposite Mueang Loei Ram Hospital), Tel. 0 4281 5706, 08 9710 8731.
 • Khaen Khaen (แคนแคน) 11/19 Chum Sai Road, Tel. 0 4281 5180 (A la carte food, fried dried fish maw.)
 • Kimuji (คิมูจิ) 191/1 in front of Sun Palace Hotel, Charoen Rat Road, Tel. 0 4283 2797 (Japanese food).
 • Choi Lap Pet (จ่อยลาบเป็ด) 31/1 Khiri Rat Road, Tel. 0 4281 1618.
 • Sunshine (ซันไชน์) Sun Palace Hotel, Tel. 0 4281 5714, 0 4281 5717.
 • Saep de Loei (แซบ เดอ เลย) AP Court Hotel, Ruam Chai Road, Tel. 0 4286 1851, 08 1873 0283.
 • Ton Lio (ต้นหลิว) Phiphat Mongkhon Road. Tel. 0 4281 1655 (A la carte food, spicy Mekong-fish soup).
 • Thiam Chan (เทียมจันทร์) 2/1-4 Chum Sai Road, Tel. 0 4281 1372, 0 4283 5299 (A la carte food, papaya salad – grilled chicken).
 • Ban Yai (บ้านยาย) Maliwan Road, Tambon Kut Pong, Tel. 0 4283 3361.
 • Bo Tan (โบตั๋น) at Loei Palace Hotel, Tel. 0 4281 5668-74 ext: 810.
 • Phikun Lap Koi (พิกุลลาบก้อย) 14/25-26 Sathon Chiang Khan Road, Tel. 0 4283 0227.
 • Makan (มะกัน) 22/48-49 Chum Sai Road, Tel. 0 4281 1379 (Coffee, toast, fried egg with topping in a small pan).
 • Me and Mine (มี แอนด์ มาย) 70/7 Sathon Chiang Khan Road, Tel. 0 4281 1563.
 • Loei Danang (เลยดานัง) 22/58-60 Chum Sai Road, Tel. 0 4283 0413.
 • Sawita Bakery (สวิตาเบเกอรี่) 317/7 Loei - Dan Sai Road, Tel. 0 4281 1526.

Amphoe Phu Ruea[edit]

 • Krua Het Hom (ครัวเห็ดหอม) 228 Mu 7, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9285 (Rice porridge with Shiitake mushrooms, fried egg with Shiitake mushroom topping in a small pan.)
 • Chateau de Loei (ชาโต้ เดอ เลย) 220 Mu 6, Tambon Rong Chik, Tel. 0 4280 9521, 0 4280 9517-8 (Stir-fried Shiitake mushrooms with oyster sauce, domestic chicken and fish from the Mekong River spicy soup).
 • Phu Ruea Chalet (ภูเรือชาเลท์) 110 Mu 4, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9012, 0 4289 9201 (Phak Kut - young fern leaf - spicy salad, Mekong fish spicy soup, mixed vegetable soup).
 • Phu Ruea Resort (ภูเรือ รีสอร์ท) 163 Mu 4, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9048 (Phak Kut spicy salad, Mekong fish spicy soup).
 • Phu Ruea Kai Yang (ภูเรือไก่ย่าง) 307 Mu 7, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9149, 0 4789 0684 (Grilled chicken, spicy soup, grilled Grey Mullet in the bamboo stick).
 • Phu Ruea Phochana (ภูเรือ โภชนา) 247 Mu 7, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9159 (Striped snake-head fish spicy salad, Shiitake in tamarind-flavoured soup).
 • Rabiang Doi (ระเบียงดอย) 116 Mu 2, Tambon Nong Bua, Tel. 0 4289 9121.

Amphoe Dan Sai[edit]

 • Krua Kan Eng (ครัวกันเอง) 152 Mu 3, Tambon Dan Sai, Tel. 08 1048 8040, 08 9842 9640.
 • Nong Tai (น้องต่าย) 202 Mu 1, Tel. 0 4289 1125, 08 5756 3842 (Fried spotted featherback fish paste, red-tail mystus fish spicy soup and scalded).
 • Ban Im Un (บ้านอิ่มอุ่น) 423 Mu 3, Loei – Dan Sai Road, Tel. 0 4289 1586.
 • Phu Pha Nam Resort (ภูผาน้ำ รีสอร์ท) 252 Mu 1, Tambon Khok Ngam, Tel. 0 4289 2055-6 (Mekong fish spicy soup, Phak Kut spicy salad).
 • Rung Yen Resort (รังเย็น รีสอร์ท) 2 Mu 7, Tambon Khok Ngam, Tel. 0 4280 9511-3 (Fried pork leg, spotted featherback fish green curry).

Amphoe Wang Saphung[edit]

 • Kai Yang Lung Piang (ไก่ย่างลุงเพียง) 10/3 Maliwan Road, Tel. 08 1717 3481.
 • Kai Yang Wang Saphung (ไก่ย่างวังสะพุง) 82 Mu 6, Maliwan Road, Tel. 0 4285 0387, 08 5742 8499.
 • Dan Heng Li (ด่านเฮงลี้) 81/2 Mu 2, Tambon Si Songkhram, Tel. 0 4284 1163 (Phak Kut spicy salad, 3-flavoured red tilapia fish).
 • Than Tawan (ทานตะวัน) 394 Mu 3, Tambon Wang Saphung, Tel. 0 4285 0407 (Grilled striped snake-head fish and grilled Nile Tilapia).
 • Wang Thong (วังทอง) 142 Mu 2, Tambon Si Songkhram, Tel. 08 1759 9069.
 • Suki Tamnak Wang (สุกี้ตำหนักวัง) 476 Mu 2, Tambon Si Songkhram, Tel. 0 4285 0166.
 • Ocha (โอชา) 275 Mu 2, Tambon Si Songkhram, Tel. 0 4285 1441.

Amphoe Chiang Khan[edit]

 • Khitthung Fang Khong (คิดถึงฝั่งโขง) 243 Mu 1, Tambon Chiang Khan, Tel. 0 4282 1064 (Fried fish with garlic, spicy fish soup).
 • Krua Nucha (ครัวนุชา) 28/2 Mu 4, Tambon Chiang Khan, Tel. 0 4282 1285, 0 4282 1414 (Isan food).
 • Krua Rimnam (ครัวริมน้ำ) 341 Mu 1, Tambon That, Tel. 0 4285 4260 (A la carte food and dishes cooked with river fish).
 • Ton Khong (ต้นโขง) 299/3 Mu 1, Tambon Chiang Khan, Tel. 0 4282 1547.
 • Mekong Riverside (แม่โขงริเวอร์ไซด์) 328 Mu 1, Tambon Chiang Khan, Tel. 0 4282 1351.
 • Rabiang Rim Khong (ระเบียงริมโขง) 299/4 Mu 1, Tambon Chiang Khan, Tel. 0 4282 1532 (Dishes cooked with fish from the Mekong River).

King Amphoe Nong Hin[edit]

 • Che Noi (เจ๊น้อย) Suan Hin Pha Ngam (local food), Tel. 08 1230 7607.
 • Lap Pet Mueang Ubon (ลาบเป็ดเมืองอุบล) Suan Hin Pha Ngam.